Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

3-98 /19
02-3-8948-22042019
H o t ă r î re
În numele Legii

16 iulie 2019 mun. Chişinău


Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chișinău

în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecătorul: Bostan Angela
Judecători: Victoria Sîrbu și Viorica Mihaila
Grefieri: Mihaela Pîrvu, Bejenari Maria

Examinând în ședință de judecată publică, în procedura contenciosului


administrativ, cauza civilă, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de
Balan Gheorghe către Consiliul Superior al Magistraturii, persoane terțe atrase în
proces, Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală RM, Consiliul și
Primăria Puhăceni, r-l Anenii Noi cu privire la contestarea hotărîrii Consiliului
Superior al Magistraturii nr.419/21 din 16 octombrie 2018 ”Cu privire la
contestarea Hotărîrii Plenului Colegiului Disciplinar nr.3/4 din 20 aprilie 2018,
emisă în privința judecătorului Balan Gheorghe de la Judecătoria Chișinău”,
contestarea hotărîrii Colegiului Disciplinar nr.3/4 din 20 aprilie 2018, prin care a
fost sancționat disciplinar, cu eliberarea din funcția de judecător, cu încetarea de
drept a împuternicirilor judecătorului, încetarea procedurii disciplinare,
În baza art. art. 189, 191 al.(3), 224 al.(1) lit.a), 251, 258 din Codul
Administrativ, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de
Apel Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de Balan Gheorghe către


Consiliul Superior al Magistraturii, persoane terțe atrase în proces, Serviciul de
Informații și Securitate, Procuratura Generală RM, Consiliul și Primăria Puhăceni,
r-l Anenii Noi cu privire la contestarea hotărîrii Consiliului Superior al
Magistraturii nr.419/21 din 16 octombrie 2018 ”Cu privire la contestarea Hotărîrii
Plenului Colegiului Disciplinar nr.3/4 din 20 aprilie 2018, emisă în privința
judecătorului Balan Gheorghe de la Judecătoria Chișinău”, contestarea hotărîrii
Colegiului Disciplinar nr.3/4 din 20 aprilie 2018, prin care a fost sancționat
disciplinar, cu eliberarea din funcția de judecător, cu încetarea de drept a
împuternicirilor judecătorului, încetarea procedurii disciplinare - ca întemeiată.
Se anulează hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.419/21 din 16
octombrie 2018 ”Cu privire la contestarea Hotărîrii Plenului Colegiului Disciplinar
nr.3/4 din 20 aprilie 2018, emisă în privința judecătorului Balan Gheorghe de la
Judecătoria Chișinău”, în partea prin care în acțiunile judecătorului Judecătoriei
Chișinău, sediul Central, Balan Gheorghe s-a constatat abaterea disciplinară
prevăzută de art.4 al.(1) lit.e), lit.p) din Legea cu privire la răspunderea
disciplinară a judecătorilor.
Se anulează hotărîrea Colegiului Disciplinar nr.3/4 din 20 aprilie 2018,
emisă în privința lui Balan Gheorghe, în partea prin care în acțiunile judecătorului
Judecătoriei Chișinău, sediul Central, Balan Gheorghe, s-a constatat abaterea
disciplinară prevăzută de art.4 al.(1) lit.e), p) din Legea cu privire la răspunderea
disciplinară a judecătorilor și i s-a aplicat sancțiunea disciplinară prevăzută de
art.6 al.(1) lit.d) – eliberarea din funcția de judecător cu încetarea de drept a
împuternicirilor judecătorului, cu încetarea procedurii disciplinare, intentată în
temeiul sesizărilor Serviciului de Informații și Securitate, Procuratura Generală
RM, Primarului și consilierilor s.Puhăceni, r-l Anenii Noi, pe motiv că nu a fost
comisă abaterea disciplinară.
În baza art.251 Cod Administrativ hotărîrea este executorie de la data
emiterii.
Hotărîrea cu drept de recurs, la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 30
zile de la data pronunțării dispozitivului hotărîrii.

Preşedintele completului,
Judecător Bostan Angela

Judecători: Victoria Sîrbu

Viorica Mihaila