Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI


FACULTATEA:
DEPARTAMENTUL:
PROGRAMUL DE STUDII:
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: (IF/FR/ID):

Vizat Aprobat,
Facultatea ................ Director de departament,
(semnătura şi ştampila) (grad didactic, numele, prenumele şi
semnătura)

PROIECT DE DIPLOMĂ/LUCRARE DE LICENŢĂ SAU DISERTAŢIE

TEMA: .......................................................................................................

Conducător ştiinţific:
(grad didactic, numele, prenumele şi
semnătura)
Absolvent:
(numele, prenumele şi semnătura)

PLOIEŞTI
2019

F 271.13/Ed.3 Fişier SMQ/Formulare