Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Str. M. Kogălniceanu nr. 1


Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-405326

hiphi@ubbcluj.ro
Fax: 0264-405326

http://hiphi.ubbcluj.ro

Domeniul pentru care aplică absolventul de liceu: …………………………….
Linia de studiu: ………………………………………………………….……………
Numele şi prenumele candidatului: ………………………………………………..

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE
Admitere 2019

1. Expuneţi motivele care au stat la baza alegerii domeniului de studiu:


În cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, specializările sunt grupate pe următoarele domenii de studiu:
- Istorie – specializările Istorie, Istoria Artei, Arheologie, Arvihistică;
- Studii culturale – specializările Turism cultural şi Etnologie
- Ştiinţe ale comunicării – specializarea Ştiinte ale informării şi documentării
- Relaţii internaţionale şi studii europene – specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene
- Ştiinţe politice – specializarea Studii de securitate
- Filosofie – specializarea Filosofie
2.   Rezultate   obţinute   în   liceu   la   disciplinele   pe   care   le   consideraţi   relevante
pentru   domeniul   ales   (ex.   concursuri,   olimpiade,   proiecte   şcolare,   referate)   şi
activităţi   extra­curiculare   din   perioada   liceului   relevante   pentru   specializarea
aleasă

3. Planuri de carieră: în ce domeniu de activitate şi unde (în ţară sau străinătate)
doriţi să profesaţi:

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comisia de admitere:
Admis

Respins