Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala gimnazală

Profesor:
Biologie, clasa: a VI-a, 2 ore/săpt.

Unitatea de învăţare: CIRCULAȚIA


Nr. ore alocate: 14h

Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resure Evaluare


1.Procedurale
2. Materiale;
3. Forme de organizare
4. Temporale
Observarea pe microplanse, imagini, desene, Orală
1.1, 1.2, 1.3, scheme grafice, manual a alcatuirii plantelor. 1. Conversaţia euristică, Rebus
Circulatia la plante 2.1, 2.2 Reactualizarea informațiilor privind rolul observatia independenta, Itemi
3.1, 3.2 perisorilor absorbanti si tesuturilor vegetale. descoperirea, demonstratia, Observarea
Influența factorilor de Relatia dintre fotosinteza si sevele din plante. filmul didactic. sistemica a
4.1
mediu asupra Observarea pe imagini a sensului de deplasare al 2. Planşă, manual, fisa de elevilor
circulației sevelor. lucru
Comparatii cu privire la vasele prin care circula 3.Frontal, individual, pe
sevele. grupe
Evidentierea, pe baza unor imagini, a influentei 4. 3 ore
factorilor externi si interni asupra absorbtiei si
circulatiei, a adaptarilor plantelor la mediu si a
relatiei intre adaptarile la mediu si
absorbtie/circulatia sevelor.
Observarea pe microplanse, imagini a alcatuirii 1. Conversaţia euristică, Orală
Mediul intern: 1.1, 1.2, 1.3, mediului intern observatia independenta, Rebus
Sange 2.1, 2.2 Urmarirea unui film didactic pentru recunoasterea descoperirea, demonstratia. Itemi
Limfa 3.1, 3.2 elementelor figurate ale sangelui, reprezentarea prin 2. Planşă, manual, fisa de Observarea
Lichid interstitial 4.1 desen a acestora. lucru sistemica a
Recunoasterea rolului elementelor figurate ale 3.Frontal, individual, pe elevilor
sangelui in organism. grupe
4. 1 ora
Evidentierea tipurilor de grupe sanguine. 1. Conversaţia euristică,
Grupele de sange si 1.1, 1.2, 1.3, Recunoasterea importantei acestora in realizarea observatia, explicaţia, Orala
importanta lor 2.1, 2.2 transfuziilor de sange. modelarea,descoperirea, Observarea
3.1, 3.2, 4.1 Reprezentarea schematica a compatibilității la problematizarea. sistematica a
Vaccinarea. Imunitatea transfuzie a grupelor sanguine. 2. Planşă, manual, atlas, fisa elevilor
Evidentierea relatiei antigen-anticorp. de lucru, desen schematic, Rebus
Importanta vaccinarii in imunitate. film didactic.
3.Frontal, individual, pe
grupe
4. 2 ore
Observarea pe planse, mulaje a componentelor 1.Observatia
1.1, 1.2, 1.3, sistemului circulator si stabilirea topografiei lor in independenta,demonstratia, Evaluare orala
Sistemul circulator la 2.1, 2.2 organismul uman. explicatia, problematizarea, Rezolvarea unui
om Observarea si descrierea alcatuirii externe si interne modelarea. rebus
3.1, 3.2, 4.1
a inimii si vaselor de sange. 2.Manual, plansa, fise de Observarea
Reprezentarea prin desen a structurii interne a lucru, atlas anatomic, desen. sistemica a
inimii. 3.Frontal, individual, pe elevilor.
Recunoasterea rolului inimii in asigurarea fluxului grupe.
sanguine in sens unic. 4. 1 ora
Vizionarea filmuletului despre activitatea inimii si
Fiziologia sistemului 1.1, 1.2, 1.3, identificarea etapelor ciclului cardiac. 1.Observatia independenta, Evaluare orala
circulator: 2.1, 2.2 Definirea notiunii de ciclu cardiac. demonstratia, conversatia, Rezolvarea unui
Activitatea inimii Perceperea celor 2 zgomote:sistolic si diastolic si problematizarea, modelarea. rebus
3.1, 3.2, 4.1
Circulatia sanguina evidentierea cauzelor care le produc. 2.Manual, planse, mulaj, Itemi
Evidentierea pulsului sanguin si a tensiunii desene, schema la tabla. Observarea
arteriale. 3.Frontal, individual, pe sistemica a
Observarea pe planse, mulaje a circulatiei grupe elevilor.
pulmonare si sistemice. 4. 2 ore
Reprezentarea prin desen schematic.
Observatii pe planse, imagini, desene, scheme 1.Observatia independenta,
Particularități ale 1.1, 1.2, 1.3, grafice, manual a particularitatilor sistemului conversatia,descoperirea, Proba orala
circulației la vertebrate 2.1, 2.2 circulator in seria vertebratelor. problematizarea. Itemi
3.1, 3.2, 4.1 Intelegerea notiunilor de sange rece si sange cald. 2.Manual, planse, schema la Fisa de evaluare
Identificarea unor avantaje/dezavantaje ale tabla, fisa de lucru. rebus
animalelor cu sange cald/rece. 3.Frontal, individual, pe
Observatii asupra adaptarilor comportamentale ale grupe
vertebratelor. 4. 1 ora
Lucrare practică 1.1, 1.2, 1.3, Realizarea independentă a unor activităţi de 1.conversaţia euristică,
Evidențierea eolului 2.1, 2.2 investigare pe baza unor fişe de lucru date și explicaţia, observaţia
rădăcinii în absorbția 3.1, 3.2, 4.1 interpretarea rezultatelor. spontană şi dirijată,
apei Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea învățarea prin descoperire,
Evidențierea circulației sarcinilor de explorare a sistemelor vii învățarea prin acțiune.
sevelor Dezvoltarea aptitudinii de a utiliza aparate 2. manual, caiete, tabla, fise
Determinarea tensiunii medicale și de a analiza rezultatele în corelație cu de lucru, plante,
arteriale și a pulsului competențele cognitive dobândite tensiometru.
in conditii de repaus și 3.Frontal, individual, pe
efort. grupe
4. 2 ore
1.1, 1.2, 1.3, 1.Explicatia; conversatia
Recapitularea, 2.1, 2.2 Scheme si fise recapitulative. euristica, metoda Itemi
sistematizarea si 3.1, 3.2, 4.1 Test evaluare „ciorchine”, turul galeriei, Rebus
evaluarea cunostintelor cauza-efect Fise de lucru
2.Teste, fise de lucru
3.Individual
4. 2 ore

S-ar putea să vă placă și