Sunteți pe pagina 1din 99

Prezentul manual are Avizul nr. 263/14.03.

2018 al Cultului Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu


Apostolică din România: președinte – pastor Moise Ardelean, coordonator al Departamentului de Învățământ –
pastor Ioan Bădeliță, conform Metodologiei nr. 377 din 14.06 2017

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Religie : cultul penticostal : manual pentru clasa I, Gheorghe Cătană (coord.),
Roxana Badea, Speranța Doina Cătană, … - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2018
ISBN 978-606-31-0613-2
I. Cătană, Gheorghe religie
II. Badea, Roxana
III. Cătană, Speranța Doina
2

© E.D.P. 2018. Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate Editurii Didactice și Pedagogice, București.
Orice preluare, parțială sau integrală, a textului sau a materialului grafic din această lucrare se face numai cu acordul
scris al editurii.
© Roxana Badea, Vasilica Elena Bădoi, Gheorghe Cătană, Speranța Doina Cătană, Andrei Varasciuc

Referenți: Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu – Universitatea Aurel Vlaicu, Arad
Prof. dr. Liana Lăcrămioara Grigoraș – Liceul Teologic Penticostal Logos, Timișoara

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, S.A.


Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, cod 010176, Bucureşti
Tel.: 021.315.38.20
Tel./fax: 021.312.28.85
e-mail: office@edituradp.ro
web: www.edituradp.ro
Librăria E.D.P.: str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1

Coordonator: Gheorghe Cătană


Editor: Speranța Doina Cătană
Redactor: Valentina Jercea
Tehnoredactor: Andrei Varasciuc, Doina Țibea
Coperta: Otilia-Elena Borș

Comenzile pentru această lucrare se primesc:


– prin poştă, pe adresa editurii
– prin e-mail: comenzi@edituradp.ro;
comercial@edituradp.ro
– prin telefon/fax: 021.315.73.98

Nr. plan: 63097/2018. Format 8/54x84


Tipărit la Regia Autonomă Monitorul Oficial
 

Cuvânt-înainte

Bine ai venit în acest an școlar!


În clasa pregătitoare ai aflat, în orele de religie, despre Dumnezeu și cum trebuie
să te comporți în familie, la școală și la biserică. Știai acest lucru și de la părinții tăi.
Nu ai avut însă un manual școlar în care să citești și să afli ce anume vrea
Dumnezeu de la tine, El, care este Creatorul tău personal și al nostru al tuturor. El vrea
să-L cunoști, să-L iubești și să faci voia Lui pentru ca să-I fii plăcut.
Vei afla cum Dumnezeu a făcut tot ceea ce este în jurul nostru, ca noi să ne
bucurăm de Creația Sa.
În manual sunt prezentați oameni credincioși. Vei vedea ce înseamnă să fii cre-
dincios lui Dumnezeu. Apoi, vei înțelege că omul poate sta de vorbă cu Dumnezeu, prin
rugăciune. Aceasta este foarte importantă deoarece, vorbind cu Dumnezeu, putem să Îi
mulțumim pentru tot ce ne dă în fiecare zi și să-I cerem cele necesare.
Vei afla cât este de important să mergem la biserică împreună cu părinții și cum
să ne comportăm acolo.
Sărbătorile creștine sunt un prilej de bucurie, de cântare și de mulțumire. Aflăm
care sunt acestea, ce înseamnă ele și cum le sărbătorim.
Cred că nu vei lipsi de la orele de religie, vei citi Biblia, vei asculta de părinți și
profesori, iar Dumnezeu te va binecuvânta toată viața.
 

GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI

Pagini cu Lecții Pagină Pagină de Evaluare


de Recapitulare

Manualul de religie penticostală – clasa I este structurat pe patru domenii de conținut,


fiecare având mai multe lecții.

 Fiecare lecție debutează cu un motto, exprimat printr-un verset biblic sugestiv pentru
conținutul lecției.
Acesta este marcat astfel:

 Pe parcursul manualului, lecțiile atașează, acolo unde este cazul, un vocabular, pentru a
fi explicați termenii noi.
Vocabularul apare astfel: Vocabular

 Exercițiile propuse sunt marcate astfel: EXERSĂM!

 Unele lecții conțin un paragraf opțional intitulat „Portofoliu”,


care este marcat astfel:
Portofoliu 

 Adevărul central apare în secțiunea „Știu”, care este marcată astfel: ŞTIU!

 Unitățile de conținut sunt evidențiate astfel: ÎNVĂȚ

 Ideea ce trebuie reținută este scrisă într-un chenar și marcată cu simbolul:

 Cântecele ce pot fi învățate și intonate de copii apar astfel:


 

1
OMUL – FIINŢĂ CREATĂ
DE DUMNEZEU
Omul este fiinţa care crede în Dumnezeu

1. Omul ascultă Cuvântul lui Dumnezeu


2. Omul se bucură de creaţia lui Dumnezeu
3. Biblia ne vorbeşte despre oameni credincioşi
4. Apostolii sunt modele de credinţă
5. Ce înseamnă să fii un om credincios?
6. Recapitulare. Evaluare

5
 

1. OMUL ASCULTĂ
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Biblia spune:
ŞTIU!
„Fiți împlinitori
ai Cuvântului...”
Cuvântul lui Dumnezeu
Iacov 1:22
este scris în Biblie.

Auzim despre Dumnezeu din Biblie


Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, cartea care ne vorbeşte
despre Dumnezeu şi oamenii care L-au iubit şi ascultat.
Biblia ni-L prezintă şi pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus
Hristos. Biblia a fost scrisă de mai mulţi oameni aleşi de
Dumnezeu. Ea a fost scrisă pentru fiecare om.
 

6
 

EXERSĂM!

 Priveşte imaginile şi spune despre ce ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu.

7
 

ÎNVĂȚ

Domnul Isus Hristos le-a vorbit oamenilor


Biblia ne vorbeşte despre Isus, Fiul lui Dumnezeu. El a trăit printre oameni şi le-a
vorbit despre Tatăl Lui, despre păcat şi mântuire. De asemenea, El a făcut multe lucruri
neobişnuite, minuni, care au arătat oamenilor că El are putere să facă orice lucru.

 Discutaţi despre momentele din viaţa lui Isus, prezentate în următoarele


imagini.

8
 

ÎNVĂȚ 

Auzim despre Dumnezeu de la cei ce cred în El


Isus i-a învăţat pe cei care L-au urmat să spună tuturor ceea ce a zis El. Chiar şi noi
trebuie să spunem oamenilor despre El.

Îmi place Biblia


(cântec)

1. Îmi place Biblia,


Că mă-nvaţă să iubesc,
De-o citesc şi-o împlinesc.
Îmi place Biblia.
Da, îmi place Biblia!

Refren: Mă învaţă să iubesc.


Când citesc şi-o împlinesc,
Mă învaţă să iubesc.
În dreptate vreau să cresc;
După Biblie-am să trăiesc!
Da! Îmi place Biblia!

2. Biblia e cartea,
Ce te-nvaţă să iubeşti,
De-o citeşti şi-o împlineşti.
Biblia e Cartea,
Pe care-ai s-o iubeşti.

BIBLIA ESTE CARTEA CĂRŢILOR.


ÎN BIBLIE DESCOPERIM CALEA SPRE DUMNEZEU.

9
 

2. OMUL SE BUCURĂ
DE CREAŢIA LUI DUMNEZEU

Biblia spune:

„La început,
ŞTIU!
Dumnezeu a făcut
cerurile și pământul” Am viață și sunt înconjurat de
Geneza 1:1 lucruri minunate!

Dumnezeu este
Creatorul tuturor lucrurilor!

10
 

ÎNVĂȚ

Perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu

Dumnezeu a creat tot ceea ce ne înconjoară, într-un mod deosebit, perfect. În fiecare
zi a creaţiei, El privea cele create şi spunea că sunt bune.

Cum ne manifestăm respectul faţă de creaţia


lui Dumnezeu?
Cu dragoste, Dumnezeu a creat omul şi i-a dat suflare de viață. Omul se bucură de tot
ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el şi îngrijeşte creaţia Sa.

Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia şi i-a învăţat să fie o familie.

11
 

EXERSĂM!
1. Uneşte ce se potriveşte!

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

Ziua 4

Ziua 5

Ziua 6 Ziua de
odihnă

Ziua 7

Portofoliu
Găseşte imagini interesante despre şi cu elemente din natură, viaţa din jurul
nostru (plante şi animale), sau realizează fotografii în călătoriile tale cu familia şi
creează un minialbum.

12
 

JOC

 Completează rebusul:
1. Este albastru şi acoperit de stele.
2. Luminează şi încălzeşte pământul.
3. Iubesc apa şi nu pot trăi fără ea.
4. Dumnezeu a despărţit cerul de .... .
5. În ziua a treia, Dumnezeu a acoperit pământul cu ... .
6. Dumnezeu l-a făcut cu Mâna Lui pe ... .
7. Au aripi, cântă şi sunt colorate.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

VERTICAL (A – B) am obţinut cuvântul .................................... .

DUMNEZEU ESTE CREATORUL


A TOT CEEA CE EXISTĂ!

13
 

3. BIBLIA NE VORBEŞTE
DESPRE OAMENI CREDINCIOŞI
Biblia spune:

„Fii credincios ŞTIU!


până la moarte,
şi-ţi voi da Biblia este o Carte care conține alte cărți.
cununa vieţii.” Biblia are personaje interesante.
Apocalipsa 2:10

 Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă mai multe persoane care L-au cunoscut pe El,
L-au ascultat şi I-au fost credincioşi. Credinţa lor a fost arătată prin încrederea pe care au
arătat-o faţă de Dumnezeu în momente grele din viața lor când oamenii nu puteau face
nimic. Ei au recunoscut faptul că Dumnezeu poate să facă orice lucru, iar noi suntem cei
care trebuie doar să-L ascultăm.

 Biblia este alcătuită din 66 de cărţi, care formează două părţi mari:

Vechiul Noul
Testament Testament

14
 

ÎNVĂȚ 
Modele de credinţă din Vechiul Testament

AVRAAM

NOE DANIEL
15
 

ÎNVĂȚ 
Modele de credinţă din Noul Testament

IAIR – vindecarea fiicei lui Orbul BARTIMEU

De asemenea, mulţi copii au venit cu


credinţă la Dumnezeu.
Îl cunoaşteţi pe DAVID?
El era un păstoraş care s-a încrezut în
Dumnezeu şi a biruit, cu ajutorul Lui, un
urs, un leu şi... un uriaş. 

16
 

Domnul e Păstorul meu!


(cântec)

Domnul e Păstorul meu


Chiar de sunt aşa de mic.
El mă paşte-n locuri verzi,
Nu duc lipsă de nimic.
Ape limpezi, cristaline
Curg din tronul Lui ceresc.
Toţi copiii, ca şi mine,
Adăpost la El găsesc.

Glorie, Glorie, Mielului


Ce-a murit şi pentru mine!
Pentru mielul cel micuţ
El S-a dăruit pe Sine.

DUMNEZEU VREA SĂ CREDEM ÎN EL


DIN TOATĂ INIMA.

17
 

4. APOSTOLII SUNT
MODELE DE CREDINŢĂ
Biblia spune:

„Isus a zis: ŞTIU!


Veniţi după Mine…”
Marcu 1:17 Isus este Fiul lui Dumnezeu.
Pe pământ, Isus a avut ucenici. 

Vocabular
ucenic = persoană care învață de la
cineva, o meserie, un fel de a fi

ÎNVĂŢ!
Cine sunt apostolii?
Apostolii au fost ucenicii lui Isus. Ei erau oameni obişnuiţi. Ei au cunoscut că El este
Fiul lui Dumnezeu. Au mers cu El şi au văzut minunile Lui. Au învăţat de la Isus cum să
trăiască frumos și să-i învețe și pe alții.

Răspunsul la chemarea lui Hristos


Domnul Isus a chemat pe mulţi oameni să meargă după El. Dar foarte puţini
L-au ascultat.

PETRU IOAN
18
 

Credinţa în învierea Lui


Oamenii care nu au crezut în Isus L-au răstignit. Dar El le-a spus ucenicilor Săi că va
învia. Unii dintre ei au crezut, dar au fost foarte întristaţi. Când El a înviat, aşa cum spusese,
ei au fost din nou plini de bucurie.

Moartea lui Hristos pe cruce

Învierea lui Isus

Înălţarea la cer

19
 

Mărturisirea învăţăturii Lui


În timpul vieţii lui Isus, dar şi după ce El S-a înălţat la cer, mulţi oameni au mărturisit
despre El şi puterea Lui.
Unii dintre ei au suferit mult, urmând învăţăturile Lui.

Vocabular
a mărturisi = a spune, a relata

PAVEL

EXERSĂM!

 Adevărat (A) sau fals (F)?


Mulţi oameni L-au urmat pe Domnul Isus.
Apostolii au fost prietenii Lui.
Domnul Isus Şi-a ales doisprezece apostoli.
Nu toţi oamenii L-au iubit pe Isus şi pe apostoli.

20
 

LECTURA ÎNVĂŢĂTORULUI

În Biblie ni se povesteşte că, pe când era pe pământ, Domnul Isus a trecut pe lângă
Marea Galileii, unde a văzut doi fraţi, pe Simon şi Andrei. Ei erau pescari şi se aflau în
barcă, pe mare să prindă peşte. Isus le-a zis: „Veniţi după Mine!”. Ei au lăsat atunci tot şi au
mers după Isus. Domnul a mers mai departe şi a văzut alţi doi, pe Iacov şi Ioan. Şi ei erau
tot pescari şi stăteau pe malul mării şi îşi reparau mrejele. Isus le-a spus şi lor: „Veniţi după
Mine!”. Ce credeţi voi că au făcut ei? O, da. Şi ei au lăsat totul. Tatăl lor era cu ei. Şi, ştiţi
ceva? Ei l-au lăsat chiar şi pe tatăl lor şi L-au urmat pe Isus.

 Pornește de la start şi descoperă drumul.

ŞI TU POŢI FI UN MODEL DE CREDINŢĂ!

21
 

5. CE ÎNSEAMNĂ
SĂ FII UN OM CREDINCIOS?

Biblia spune:
„Şi, fără credinţă,
este cu neputinţă ŞTIU!
să fim plăcuţi
Lui!” Oamenii din jurul meu se comportă
Evrei 11:6 în moduri diferite!

ÎNVĂȚ 

Manifestarea credinţei în particular și în mod public,


prin cuvinte și fapte

Să fii un om credincios înseamnă să crezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să te încrezi în El


în fiecare zi şi în orice lucru.
Fiecare persoană se comportă într-un anumit fel. Oamenii care cred în Dumnezeu
caută să-I placă Lui în tot ceea ce fac.
Ei se roagă lui Dumnezeu cu credinţă, dar nu se tem să le vorbească şi celorlalţi despre
încrederea lor.

Vocabular
credinţă = încredere

22
 

EXERSĂM!
1. Încercuieşte imaginile în care copiii se comportă într-un mod plăcut lui
Dumnezeu.

23
 

2. Uneşte steluţele, astfel încât să formezi versetul lecţiei. Colorează-le!

„Şi, fără credinţă,


plăcuţi Lui.”

EVREI 11:6

cu
neputinţă

să fim
este

Scrie versetul pe spațiul următor:


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

24
 

LECTURA ÎNVĂŢĂTORULUI

IOV – UN OM CREDINCIOS

Biblia ne spune despre Iov că a fost un om foarte bogat. Dumnezeu l-a binecuvântat cu o
casă mare şi frumoasă. El a avut şi multe animale, precum oi, boi, cămile şi multe altele. Dar
cum putea să se descurce Iov cu aşa o casă mare şi cu atâtea animale? O, el a avut şi mulţi
servitori, şi o familie numeroasă. Dumnezeu i-a dăruit zece copii. Iov a avut şi o soţie pe care o
iubea mult. Ce familie frumoasă! Credeţi că a iubit Iov toate darurile lui Dumnezeu? Voi le
iubiţi pe ale voastre? Da, Iov le-a iubit. Dar mai mult decât pe toate, Iov L-a iubit pe
Dumnezeu.
Dar a venit o zi când Iov a putut arăta dacă iubeşte mai mult pe Dumnezeu sau darurile
Lui. Într-o zi, o singură zi, toate animalele lui au murit. Toate. Apoi s-a întâmplat ceva mult
mai dureros. Şi copiii lui au murit. Toţi zece. Într-o clipă, Iov a pierdut toată casa. A devenit
un om sărac. Ce credeţi, a mai avut Iov credinţă în Dumnezeu? … Apoi, Iov s-a îmbolnăvit
foarte tare. El a pierdut tot ce avea: şi lucruri, şi copii, şi sănătate, şi bani. Ce durere! Iov a
fost foarte trist. Chiar a plâns. Apoi, soţia lui l-a necăjit mult pe Iov. Şi prietenii l-au
supărat, spunând că sigur a făcut el ceva rău de are atâtea probleme. Dar Iov tot L-a iubit pe
Dumnezeu. L-a iubit mult. El a primit totul fără să spună ceva împotriva Lui. După un timp,
Dumnezeu i-a luat boala, i-a luat suferinţa şi plânsul şi l-a binecuvântat din nou. I-a dat, din
nou, multe animale, i-a înmulţit averile şi i-a dat alţi copii. Dumnezeu i-a dat iarăşi bucurie
lui Iov şi toată casa lui s-a bucurat. Era iarăşi un om bogat. Aceasta a fost credinţa lui Iov,
chiar şi în momente grele.

FII CREDINCIOS LUI DUMNEZEU!

25
 

Recapitulare

1. Uneşte fiecare propoziţie cu imaginea care indică cuvântul lipsă.

Auzim despre Dumnezeu din …

Domnul Isus Hristos le-a vorbit …

2. Completează tabelul despre zilele creaţiei (desenează sau scrie numărul zilei).

1 ... 3 4 ... 6 ...

ziua
... ... ... de
odihnă

26
 

3. Scrie numele oamenilor credincioşi din următoarele imagini.

_____________ ___________

_______________________ _________________

27
 

Evaluare

1. Scrie numărul corespunzător zilei creaţiei.

2. Încercuieşte varianta corectă:


Noi auzim despre Dumnezeu din:

3. Scrie
numele a trei oameni din Biblie care au avut o credinţă puternică în
Dumnezeu.

1. ...........................................
2. ...........................................
3. ............................................
28
 

2
TRĂIREA VIEŢII CREŞTINE
Omul este fiinţa care se roagă lui Dumnezeu
 

1. Rugăciunea şi rugămintea
2. Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin rugăciune
3. Când, unde şi cui mă rog?
4. Pentru cine mă rog?
5. Binefacerile rugăciunii
6. Recapitulare. Evaluare
29
 

1. RUGĂCIUNEA
ŞI RUGĂMINTEA

Biblia spune:

„Tot ce veţi cere ŞTIU!


cu credinţă,
prin rugăciune, Dumnezeu mă aude
. când vorbesc cu El.
veţi primi.”
Matei 21:22

ÎNVĂȚ 
Rugăciunea este vorbirea directă cu Dumnezeu.
Rugăciunea poate fi de: laudă, mulțumire, mărturisire a greșelilor, cerere și mijlocire.

CREDINŢĂ ASCULTARE 

EXERSĂM!

 Colorează petalele florii DUMNEZEU 


și încearcă să descoperi cum te IUBIRE
RUGĂCIUNE
poţi apropia de Dumnezeu.

BIBLIA

30
 

ÎNVĂȚ 

Prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebeşte


rugăciunea de rugăminte?

Rugăciunea
este cererea adresată lui Dumnezeu.

Rugămintea
este o cerere adresată oamenilor.

Așteaptă-mă,
te rog!

31
 

RUGĂCIUNEA
Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul dintre
ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm (...)”.
El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi:

„Tatăl nostru care eşti în 
ceruri! Sfinţească‐se Numele 
Tău; vie Împărăţia Ta; facă‐se 
voia Ta, precum în cer şi pe 
pământ. Pâinea noastră cea de 
toate zilele dă‐ne‐o nouă 
astăzi; şi ne iartă nouă greşelile 
noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri; şi nu ne duce 
în ispită, ci izbăveşte‐ne de cel 
rău. Căci a Ta este Împărăţia şi 
puterea şi slava în veci. Amin!” 

Biblia ne vorbeşte despre foarte mulţi oameni care s-au rugat cu credinţă şi pe care
Dumnezeu i-a ascultat.

Ilie Pavel Domnul Isus

Moise Petru Împărăteasa Estera

32
 

RUGĂMINTEA

Într-o zi, Radu vine grăbit de la


şcoală şi îi zice mamei sale:
– Te rog, mamă, pot să merg în
parc? Colegii mei vor să ne
întâlnim şi să ne jucăm
împreună. Te roooog!...
– Du-te, dragul meu, dar te
aştept într-o oră. Mâine mergi
la şcoală.
– Mulţumesc, mami! 

EXERSĂM!

 Scrie adevărat (A) sau fals (F) în dreptul fiecărei propoziţii:


a) Oamenii vorbesc cu Dumnezeu prin rugăciune. ......
b) Copiii vorbesc cu părinții prin rugăciune. ......
c) Prietenii vorbesc între ei prin rugăciuni. ......
d) Rugămintea este o cerere adresată oamenilor. ......

RUGĂCIUNEA ESTE VORBIREA CU DUMNEZEU.

33
 

2. OMUL VORBEŞTE CU DUMNEZEU


PRIN RUGĂCIUNE
Biblia spune:

„Tatăl nostru ŞTIU!


care eşti în ceruri…”
Matei 21:20 Domnul Isus s-a rugat.
Eu pot și trebuie să mă rog.

ÎNVĂȚ 
Ce este rugăciunea?
Rugăciunea este modalitatea prin care putem sta de vorbă cu Dumnezeu ca şi cum am
vorbi cu un prieten.
Prin rugăciune Îi putem spune Lui:
 despre bucuriile noastre;
 despre necazurile noastre;
 desre momentele în care avem nevoie de ajutor;
 despre orice simţim şi ne dorim.
După ce ne rugăm, primim pacea lui Dumnezeu şi putem, cu încredere, să aşteptăm
răspunsul Lui.

34
 

Domnul Isus s-a rugat Tatălui


De copil, Isus a fost învăţat de Iosif şi Maria, părinţii Lui, să se roage Tatălui Ceresc.
El ne învaţă că este important să vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune.
Dumnezeu ascultă toate rugăciunile noastre. Pentru că El cunoaşte toate lucrurile, El
ne poate da cel mai bun răspuns.

EXERSĂM!

1. Colorează imaginea:

CU DUMNEZEU TOATE LUCRURILE


SUNT POSIBILE. 

35
 

2. Colorează cuvintele descoperite pe fiecare rând, pentru a afla versetul scris în


Ioan 11:41.

Scrie versetul obţinut:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

36
 

LECTURA ÎNVĂŢĂTORULUI

COVORUL ROȘU
O femeie foarte nevoiașă, trăia într-o mare sărăcie împreună cu nepoata sa tare
bolnavă. Starea copilei se înrăutățea pe zi ce trece, nemaiavând medicamente, dar nici bani
să cumpere altele.
Cu multă durere în suflet, bunica hotărî să o lase singură pe nepoțica ei și să meargă la
oraș să caute ajutor. La singurul spital public din regiune, i s-a spus că medicii nu se pot
deplasa la domiciliu şi că ea trebuie să o aducă pe fată pentru a o examina. Era disperată,
pentru că ştia că nepoata ei nici măcar nu se putea ridica din pat. A plecat şi, trecând pe
lângă o biserică, hotărî să intre.
Câteva doamne stăteau în genunchi spunându-şi rugăciunile. Îngenunche şi ea. A auzit
rugăciunile acelor femei şi, când a avut ocazia, a spus şi ea cu voce tare:
‒ Bună, Doamne, sunt eu, Maria! Uite, Doamne, nepoata mea este foarte bolnavă. Eu
aş vrea să mergi la ea şi să o vindeci. Te rog, Doamne, notează adresa!
Doamnele erau foarte surprinse de asemenea rugăciune şi continuau să asculte.
‒ Este foarte ușor, zise ea, doar trebuie să urmezi un drum de piatră şi, după ce treci un
râu cu un pod, trebuie să mergi pe o cărare de pământ. Treci de magazinul de cadouri. Casa
mea este ultima colibă din aia, mai dărăpănată.
Celelalte doamne erau foarte atente la această rugăciune și se abțineau să nu râdă. Ea
continuă:
‒ Uite, Doamne, uşa este încuiată, dar cheia se află sub covorul roșu de la intrare. Te
rog, Doamne, tratează-mi nepoțica. Mulțumesc!
Şi, când toate acele doamne credeau că a terminat, Maria mai adăugă:
‒ Ah, Doamne, te rog, nu uita să pui cheia la loc sub covor că, dacă nu, nu voi putea
intra în casă. Mulțumesc, mulțumesc mult, Doamne!
După ce Maria plecă, celelalte doamne începură să murmure, spunând:
‒ Cât de deplorabil este să vezi persoane care nici măcar nu știu cum să se roage!
Când doamna Maria a ajuns acasă, s-a bucurat mult văzându-şi nepoțica stând pe
podea și jucându-se cu păpușile.
‒ Deja te-ai ridicat din pat! strigă ea.
Şi copila, privind-o cu seninătate, i-a spus:
‒ Un medic a fost aici, bunico! Mi-a dat un sărut pe frunte și mi-a zis că o să mă fac
bine. El era aşa de frumos, bunico. Hainele Lui erau aşa de albe și părea că strălucesc…
Aaa, mi-a mai spus să-ți zic că a fost uşor să găsească casa noastră şi că a lăsat cheile sub
covor, aşa cum i-ai cerut tu.
NOI VORBIM CU DUMNEZEU PRIN RUGĂCIUNE.
EL VORBEŞTE CU NOI, CEL MAI MULT, PRIN BIBLIE.

37
 

3. CÂND, UNDE ŞI CUI MĂ ROG?

Biblia spune:

„Rugaţi-vă ŞTIU!
neîncetat!”
1 Tesaloniceni 5:17 Dumnezeu vede și aude totul.

ÎNVĂȚ 
Momente în care ne rugăm

Ne rugăm în mai multe momente din zi:

În timpul
activităților zilnice.

Seara, Când merg


la culcare.  pe un drum. 
CÂND
CÂND
POT
POT
SĂ MĂ
SĂ MĂ ROG?
ROG? Dimineaţa, când
Când mă întâlnesc
mă ridicăm din pat.
cu prietenii.
 
 

Înaintea unui test.

38
 

Locurile în care ne rugăm

ACASĂ

LA ŞCOALĂ

LA BISERICĂ

ORIUNDE ŞI ORICÂND

39
 

Modul în care ne rugăm

„Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui Tău, care este în
ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.”
Matei 6:6

Toate rugăciunile noastre


sunt adresate lui Dumnezeu,
în Numele Domnului Isus şi prin Duhul Sfânt.

LECTURA ÎNVĂŢĂTORULUI

PILDA JUDECĂTORULUI NEDREPT

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase.


El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni
nu se ruşina.
În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el şi-i zicea: „Fă-mi dreptate în
cearta cu pârâşul meu.”
Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, şi-a zis: „Măcar că de Dumnezeu
nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi
voi face dreptate, ca să nu mai tot vină să-mi bată capul.”
Domnul a adăugat:
„Auziţi ce zice judecătorul nedrept?! Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui,
care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?! Vă spun că le
va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?!”
Luca 18: 1-8

PUTEM SĂ NE RUGĂM
ÎN ORICE MOMENT ŞI ÎN ORICE LOC.

40
 

4. PENTRU CINE MĂ ROG?

Biblia spune:
ŞTIU!
„Tot ce veţi cere
cu credință, prin
rugăciune, veți Rugăciunea este și de mijlocire.
primi” Rugăciunea de mijlocire este rugăciune
pentru persoanele din jurul nostru.
Matei 21:22

ÎNVĂȚ 

Rugăciunea pentru propria persoană

Rugăciunea mă apropie de Dumnezeu.


Rugăciunea este personală. Îi pot spune Domnului în rugăciune tot ce simt şi
gândesc, toate nevoile mele.

EXERSĂM!

 Imaginează-ţi că eşti foarte răcit şi trebuie să stai în pat. Scrie o


rugăciune pe care I-o poţi adresa lui Dumnezeu, în această situaţie.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

41
 

ÎNVĂȚ 
Rugăciunea pentru părinţi
şi ceilalţi membri ai familiei

Rugăciunea pentru toţi oamenii


Dumnezeu ne iubeşte. La fel ca El, noi trebuie să-i iubim pe ceilalţi. Ne arătăm
dragostea și rugându-ne pentru ei.
Rugăciunea de mijlocire pentru prieteni, vecini, oameni de aproape sau de departe, îi
ajută pe ei, dar şi pe noi. Rugându-ne pentru alţii, noi vom deveni mai buni, mai atenţi, mai
miloşi.

42
 

EXERSĂM!

 Mă voi ruga pentru:


 

LECTURA ÎNVĂŢĂTORULUI

VINDECAREA FIULUI UNUI SLUJBAŞ ÎMPĂRĂTESC


În Capernaum era un slujbaş împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbaşul acesta a aflat
că Isus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la El şi L-a rugat să vină şi să tămăduiască pe
fiul lui, care era pe moarte.
Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!”
Slujbaşul împărătesc I-a zis: „Doamne, vino până nu moare micuţul meu.”
„Du-te”, i-a zis Isus, „fiul tău trăieşte”. Şi omul acela a crezut cuvintele pe care
i le spusese Isus şi a pornit la drum.
Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui şi i-au adus vestea că fiul lui trăieşte.
El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Şi ei i-au zis: „Ieri, în ceasul
al şaptelea, l-au lăsat frigurile.”
Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tău trăieşte”. Şi a crezut,
el şi toată casa lui.
Acesta este iarăşi al doilea semn făcut de Isus după ce S-a întors din Iudeea în
Galileea.
Ioan 4:46-54

ROAGĂ-TE CU CREDINŢĂ!

43
 

5. BINEFACERILE RUGĂCIUNII
Biblia spune:

„Rugaţi-vă ŞTIU!
ca să aveţi
putere…” Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre.
Luca 21:36

ÎNVĂȚ  Împlinirea cererilor de folos

Dumnezeu ne învaţă să mulţumim şi să ne rugăm pentru orice lucru. Tot El ne


răspunde la rugăciunile noastre în cel mai bun mod.
El ştie de ce avem nevoie şi ne poartă de grijă. El ne dă toate lucrurile de care avem
nevoie pentru a trăi o viaţă curată.

Întărirea relaţiilor între semeni

Atunci când ne rugăm pentru alţi oameni, începem să-i iubim mai mult.

44
 

Primirea înţelepciunii de la Dumnezeu

Dacă ne rugăm, Dumnezeu ne va învăţa ce trebuie să facem în fiecare zi. Chiar dacă,
uneori, va fi mai greu, El va fi cu noi şi ne va învăţa ce să facem.

Atunci
când nu
știi
ce trebuie să faci
ROAGĂ-TE!
Dumnezeu îți va da
înțelepciune.

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu... şi ea îi


va fi dată”, spune Cuvântul lui Dumnezeu.

EXERSĂM!
 Discutați despre comportamentul persoanelor din imagini și spuneți cum
rugăciunea unei persoane poate ajuta pe celălalt și chiar pe cel care se roagă.

45
 

LECTURA ÎNVĂŢĂTORULUI

ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR

După ce a trecut Isus iarăşi de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul
Lui. El stătea lângă mare.
Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul
s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare:
„Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă
sănătoasă şi să trăiască.” (…)
Pe când vorbea El încă, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii, care-i spun:
„Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?”
Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii:
„Nu te teme, crede numai!”
Şi n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui Iacov.
Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo, Isus a văzut o zarvă şi pe unii care
plângeau şi se tânguiau mult.
A intrat înăuntru şi le-a zis:
„Pentru ce faceţi atâta zarvă şi pentru ce plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.”
Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl
copilei, pe mama ei şi pe cei ce-L însoţiseră şi a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o
de mână şi i-a zis:
„Talita cumi”, care, tălmăcit, înseamnă: „Fetiţo, scoală-te, îţi zic!”
Îndată, fetiţa s-a sculat şi a început să umble, căci era de doisprezece ani. Ei au rămas
încremeniţi.
Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta şi a zis să dea de mâncare
fetiţei.
Marcu 5:22-43

DUMNEZEU RĂSPUNDE LA RUGĂCIUNI


ÎN MOD MINUNAT!

46
 

RECAPITULARE

1. Adevărat (A) sau fals (F) ?

a) Rugăciunea este cererea adresată oamenilor.


b) Putem să-I spunem lui Dumnezeu despre orice lucru.
c) Pe stradă nu ne putem ruga.
d) E suficient că mama și tata se roagă.
e) Este bine să mă rog și pentru alții.

2. Unește ce se potrivește:

„Rugați-vă ca Matei 21:22


să aveți putere!”

„Rugați-vă Luca 21:36


neîncetat!”

„Tot ce veți cere 1 Tesaloniceni 5:17


cu credință,
prin rugăciune,
veți primi.”

47
 

3. Scrie, în bulinele colorate de mai jos, câteva locuri și momente în care poți să
te rogi.

4. Discutați despre modul în care rugăciunea mea poate ajuta o altă persoană.
Mă ajută și pe mine faptul că mă rog pentru altcineva?

48
 

EVALUARE
1. Alege cuvintele potrivite pentru a completa spațiile punctate.

a) Rugăciunea este ..................................... cu Dumnezeu.


b) Rugămintea este o cerere adresată ........................................ .
c) „Tot ce veți cere cu ..............................., prin rugăciune, veți primi.”
d) Ne putem ruga .......................................... .
e) Dumnezeu ne vorbește prin ............................ .
f) Noi ne rugăm în Numele .........................., al .......................... și al .......................
.................

Biblie Duhului Sfânt

credință

oamenilor

vorbirea

Fiului

Tatălui
în orice loc

49
 

2. Unește doar ce se potrivește pentru a arăta care sunt binefacerile


rugăciunii. Colorează!

bucurie
răspuns la
probleme
putere

RUGĂCIUNEA înțelepciune

nemulțumire
pace
iubire de
oameni

3. Scrie, pe degetele mâinii, tipurile de rugăciune învățate.

Rugăciunea

50
 

3
CREŞTINUL ÎN BISERICĂ
ŞI ÎN SOCIETATE
Omul Îl poate întâlni pe Dumnezeu în biserică

1. Biserica este Casa lui Dumnezeu


2. Cum arată o biserică?
3. Cum Îl pot primi pe Dumnezeu în biserică?
4. Cu cine mă rog în biserică?
5. Cum mă comport în biserică?
6. Ce fac eu pentru biserica mea?
7. Recapitulare. Evaluare

51
 

1. BISERICA ESTE
CASA LUI DUMNEZEU
Biblia spune:

„…Casa Mea ŞTIU!


se va chema o casă
de rugăciune.”
Oamenii credincioși se întâlnesc
Matei 21:13 în Casa lui Dumnezeu.

ÎNVĂȚ 

Biserica este locul în care Dumnezeu se prezintă

Biserica este Casa lui Dumnezeu.


Biserica este locul în care oamenii se adună pentru a-L lăuda pe Dumnezeu, pentru a
se ruga şi pentru a asculta Cuvântul Lui, împreună cu alţi oameni.

52
 

Biserica este locul în care oamenii


participă la slujbe și la sărbători
Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii foarte mult. El vrea ca noi să-L cunoaștem și să
fim plini de bucurie.
Lui Dumnezeu Îi plac sărbătorile în care oamenii își aduc aminte de cine este El şi ce a
făcut El.

Zile de sărbătoare
 Uneşte sărbătoarea cu imaginea corespunzătoare.

Ziua de duminică

Naşterea Domnului

Botezul Domnului Isus

Intrarea lui Isus în Ierusalim

Învierea Domnului

Înălţarea Domnului

Pogorârea Duhului Sfânt

53
 

LECTURA ÎNVĂŢĂTORULUI

Să dăm mulţumire...
de Costache Ioanid
Să dăm mulţumire,
În rugă uniţi,
De anii tăi, frate,
Cu-ai noştri-mpletiţi.
Şi mâine, de-asemenea,
Să fim ca un roi,
Nici noi fără tine,
Nici tu fără noi.

Uniţi în credinţă
Să mergem la fel
Pe Singura Cale,
Spre Singurul Ţel.
Să fim totdeauna
Un singur şuvoi:
Nici noi fără tine,
Nici tu fără noi.

OAMENII SE ÎNTÂLNESC ÎN CASA LUI DUMNEZEU – BISERICA.

54
 

2. CUM ARATĂ O BISERICĂ?

Biblia spune:

„Aici este ŞTIU!


Casa lui Dumnezeu,
aici este Biserica arată diferit
poarta cerurilor!” față de alte clădiri. 
Geneza 28:17

ÎNVĂȚ 

Aspecte de diferențiere ale bisericii


față de alte clădiri

Cu ușurință, observăm în jurul nostru multe clădiri. Ele au fost construite pentru
diferite întrebuințări.
Una dintre clădirile importante și ușor de recunoscut este BISERICA. Ea este diferită
de celelalte clădiri.
24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un
om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
25. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar
ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om
nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip.
27. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a
prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.
Matei 7:24-27

55
 

EXERSĂM!

1. Încercuiți clădirea care seamănă cel mai mult cu o biserică:

56
 

2. Alege varianta care se potrivește:

1. Biserica este locul în care:

poate intra orice om;


pot intra doar elevii;
pot să intre doar bunicii.

2. În biserică:

ne închinăm lui Dumnezeu;


vorbim cu oamenii;
putem să facem orice.

3. Mergem la biserică:

când suntem triști;


doar la sărbători;
oricând avem posibilitatea.

4. Biserica este:

doar clădirea;
clădirea și oamenii;
orice loc.

57
 

Un om înţelept lângă râu a venit


(cântec)

1. Un om înţelept lângă râu a venit


Şi-o casă pe stâncă şi-a construit.
Curând după-aceea ploaia a venit,
Norii grei peste ea s-au oprit.
Ploaia cădea şi râul creştea,
Val după val în casă lovea,
Dar stânca pe care casa era
O păzea şi-n picioare-o ţinea.
2. Un om ne-nţelept lângă râu a venit
Şi-o casă pe plajă şi-a construit.
Curând după-aceea ploaia a venit
Norii grei peste ea s-au oprit.
Ploaia cădea şi râul creştea,
Val după val în casă lovea,
Îndată nisipul s-a sfărâmat
Şi, curând, casa s-a dărâmat.
3. De eşti înţelept la râu vei veni
Şi pe stânca ce-I Isus vei zidi,
Când vântul şi ploaia te vor încerca
Nicidecum Isus nu te va lăsa.
De eşti înţelept pe Isus vei primi
Şi râul şi stânca în tine vor fi,
Când vântul şi ploaia te vor încerca
Prin Isus în picioare vei sta.

BISERICA ESTE CASA DUMNEZEULUI VIU.

58
 

3. CUM ÎL POT PRIMI PE DUMNEZEU


ÎN BISERICĂ?
Biblia spune:

„Dacă vei asculta ŞTIU!


cu luare aminte
glasul Domnului, În biserică ascult
Dumnezeului tău...” Cuvântul lui Dumnezeu.
Exodul 15:26

ÎNVĂȚ 

Ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu

La biserică, oamenii cântă, citesc din Biblie, se roagă, vorbesc unii cu alții și sunt
atenți la învățăturile pe care le primesc din Cuvântul lui Dumnezeu.
Așa cum Domnul Isus i-a învățat pe ucenicii săi despre Dumnezeu, în același fel noi
învățăm despre El din Biblie. Dumnezeu alege oameni speciali care ne ajută să înțelegem
cine este Dumnezeu și ce face El.

59
 

EXERSĂM!

1. Priviți imaginile și discutați despre felul în care Dumnezeu s-a


descoperit de-a lungul timpului.

Noe și potopul

Trecerea Mării Roșii

Iona
60
 

2. Bifează căsuța potrivită răspunsului corect:

a) La biserică, oamenii învață din...

Biblie ziare și reviste

b) Ascultă și împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu...

toți oamenii cei care Îl iubesc

c) De-a lungul timpului, ...

oamenii s-au descurcat singuri.

Dumnezeu a purtat de grijă oamenilor.

61
 

LECTURA ÎNVĂȚĂTORULUI

PILDA SEMĂNĂTORULUI

„Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa.


Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut
lângă drum: a fost călcată în picioare şi au
mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe
stâncă şi, cum a răsărit, s-a uscat, pentru că
n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul
spinilor: spinii au crescut împreună cu ea şi au
înecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun şi a
crescut şi a făcut rod însutit.” După ce a spus
aceste lucruri, Isus a strigat: „Cine are urechi de
auzit, să audă!”
Iată ce înţeles are pilda aceasta: Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu. Cei
închipuiţi în sămânţa căzută lângă drum sunt cei ce aud; apoi vine diavolul şi ia
Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi.
Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl
primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad.
Sămânţa care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit
Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii
acesteia şi nu aduc rod care să ajungă la coacere.
Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl
ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare.
Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acoperă cu un vas, nici n-o pune sub pat,
ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.
Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi
cunoscut şi nu va veni la lumină.
Luaţi seama dar la felul cum ascultaţi; căci „celui ce are, i se va da, dar celui ce
n-are, i se va lua şi ce i se pare că are”.
Luca 8:5-18

ASCULTĂ ȘI ÎMPLINEȘTE
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!

62
 

4. CU CINE MĂ ROG ÎN BISERICĂ?

Biblia spune:

„Căci acolo unde ŞTIU!


sunt doi sau trei
adunați în Numele Meu, Oamenii se roagă în biserică.
sunt și Eu în mijlocul lor”
Matei 18:20

ÎNVĂȚ 
Rugăciunea împreună cu pastorul
și cu alți credincioși

Dumnezeu primește rugăciunile noastre. El ne învață să ne rugăm și împreună


cu alți credincioși.

63
 

Persoanele cu care relaționez: pastorul, cântăreții,


alți membri

Biserica este locul unde oamenii se întâlnesc în Numele Domnului Isus. Ei comunică
unii cu alții, își spun unii altora ceea ce au trăit. Biserica este numită și Casă de Rugăciune.

64
 

EXERSĂM!

1. Descoperă în tabel și colorează, după indicații, cuvintele care spun:

Cui ne rugăm?

Pentru cine ne rugăm?

Cu cine ne rugăm?

P D F B O L N A V I R T A T A

Ă S Z X F P D A R T F G Y U U

R W S A F Y D U M N E Z E U M

I S U S Z P U V G E A G S D P

N A D E F T H O Ă K N N P U R

Ț O W Z X D U C Y I G L R S O

I A E T C O L E G I I P I I F

A M Ț Â L J S J R E T S E P E

Z E F N M H F F G Y U A T O S

E N R V A D Â T Y U L P E Ș O

D I F H M Y N R V G F J N Ț R

D I Î P A S T O R U L M I L I

65
 

Rugăciunea
(cântec)

Refren: Da eu, da eu, da eu, Doamne,


Eu trebuie să mă rog.

1. Rugăciunea mamei mele nu este de-ajuns,


Eu trebuie să mă rog.
Rugăciunea tatălui meu nu este de-ajuns,
Eu trebuie să mă rog.

2. Rugăciunea surorii mele nu este de-ajuns,


Eu trebuie să mă rog.
Rugăciunea fratelui meu nu este de-ajuns,
Eu trebuie să mă rog.

3. Nu păstoru', învăţătorul, ci chiar eu, Doamne,


Eu trebuie să mă rog.
Nu vecinii, nici străinii, ci chiar eu, Doamne,
Eu trebuie să mă rog.

ISUS NE ÎNVAȚĂ SĂ NE RUGĂM


IS
PENTRU TOȚI OAMENII.

66
 

5. CUM MĂ COMPORT ÎN BISERICĂ?

Biblia spune:

„Să trăim frumos, ŞTIU!


ca în timpul zilei…”
Biserica este Casa lui Dumnezeu, un loc
Romani 13:13 unde mă port frumos.
.

ÎNVĂȚ 

Comportamentul în biserică și în curtea bisericii,


ținuta vestimentară

Biblia ne învață să trăim frumos în orice loc, deoarece Dumnezeu este cu noi mereu.
Se cuvine să arătăm modestie în comportament, în modul în care vorbim și în felul în care
ne îmbrăcăm. Este important să facem acest lucru, cu atât mai mult atunci când suntem în
biserică.
Domnul Isus a fost om ca și noi. Dar El a fost Singurul om fără păcat.
El este modelul meu.
67
 

Biblia spune că Domnul Isus, la vârsta de doisprezece ani, stătea de vorbă cu oamenii
din Templu, iar aceștia rămâneau uimiți de ceea ce El spunea.

EXERSĂM!

1. Discutați despre cum ne comportăm și cum ne îmbrăcăm la biserică, pornind


de la următoarele imagini:

68
 

2. Cum ne comportăm în biserică? Alege răspunsurile potrivite:

...mă comport frumos.

...mă joc pe telefon.

...sunt atent.

...cânt.

În În biserică...

...fac zgomote.

...mă rog.

...recit poezii.

...mănânc.

69
 

Ți s-a arătat ce este binele


(cântec)

Ţi s-a arătat ce este binele!


Şi ce alta cere Domnul de la tine,
Decât să umbli pe căile drepte.

Ţi s-a arătat ce este binele!:


Şi ce alta cere Domnul de la tine,
Decât să umbli cu milă prin lume.

Ţi s-a arătat ce este binele!


Şi ce alta cere Domnul de la tine,
Decât să umbli smerit cu Dumnezeu.

DUMNEZEU MĂ VEDE ORICE FAC!

70
 

6. CE FAC EU PENTRU BISERICA MEA?

Biblia spune:

„Fiți buni unii cu alții, ŞTIU!


miloși,
și iertați-vă Ca și într-o familie, și în biserică
unul pe altul...” fiecare poate ajuta. 
Eefeseni 4:32a

ÎNVĂȚ 

Ajutorarea membrilor comunităţii

Biserica este o comunitate. Ea este formată din oameni credincioși, numiți


membrii bisericii. Chiar dacă sunt doar un copil, și eu pot să-i ajut pe cei din jurul
meu.

Mă rog pentru ei.

Le spun cuvinte frumoase.

Sunt prietenos și cu oamenii noi.

Le ofer ajutorul meu la nevoie.

71
 

Implicarea în activităţi organizate la biserică

Observați activitățile prezentate în următoarele imagini și discutați despre modul în


care vă puteți implica în activități asemănătoare organizate în biserica voastră.

Școala duminicală

Zilele de sărbătoare

Vizitarea bolnavilor

72
 

EXERSĂM!

 Citiți cu atenție următorul text biblic.

VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI

„După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă şi s-au
adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea
Cuvântul.
Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi. Fiindcă
nu puteau să ajungă până la El din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde
era Isus şi, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.
Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”
Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor:
„Cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele, decât
numai Dumnezeu?”
Îndată, Isus a cunoscut, prin Duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a
zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?
Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate” ori a zice:
‘Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă’?
Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele,
„Ție îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.”
Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa
că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa
ceva!”
Marcu 2:1-12
Vocabular
a huli = a vorbi de rău Exprimați-vă
lesne = ușor părerea despre
comportamentul
prietenilor
slăbănogului.

73
 

Sunt copil, Isuse


(cântec)
de Nicolae Moldoveanu

Sunt copil, Isuse, multe nu vorbesc,


Dar ştiu spune-atâta, că eu Te iubesc!

Lângă Tine vreau,


Pururea să stau,
Să mă creşti cum Tu doreşti
Şi să mă păzeşti.
La pătuţul meu,
Să trimiţi mereu
Îngeraşii, drăgălaşii,
De la tronul Tău.

Fii mereu cu mine, Doamne, să mă creşti


Ca să fiu cuminte, precum Tu doreşti.

Când voi creşte mare şi-oi şti să citesc


Fă ca numai Ţie, Doamne, să-Ţi slujesc.

ȘI EU POT FI DE AJUTOR ÎN BISERICA MEA!

74
 

RECAPITULARE

1. Desenează o biserică.

2.Găsește alte cuvinte, care încep cu fiecare literă din cuvântul


BISERICA și care exprimă obiecte, lucruri sau însușiri specifice bisericii.

BISERICA

rugăciunea

75
 

3. Colorează doar căsuțele din dreptul propozițiilor corecte.


a) La biserică, oamenii se întâlnesc să-I dea slavă lui Dumnezeu.
b) Biserica nu este cu nimic deosebită de alte clădiri.
c) Biserica este Casa lui Dumnezeu.
d) Oamenii merg la biserică numai când sunt bolnavi.
e) La sărbători, oamenii se întâlnesc și la biserică.

4. Colorează imaginea:

76
 

EVALUARE

1. Alege imaginea care reprezintă o biserică.

77
 

2. Completează propozițiile:

a) În biserică, mă rog cu:

b) Mă rog pentru:

c) Biserica este

3. Scrie o binefacere a rugăciunii:

78
 

4
MARI SĂRBĂTORI CREŞTINE

1. Naşterea Domnului în vers şi cântec


2. Învierea Domnului în vers şi cântec
3. Recapitulare. Evaluare
4. Gânduri la sfârșit de an școlar

79
 

1. NAŞTEREA DOMNULUI
ÎN VERS ŞI CÂNTEC

Biblia spune:

Cei ce Îl primesc ŞTIU!


pe Isus
sunt copii Domnul Isus a fost
copil ca şi mine. 
ai lui Dumnezeu.
Ioan 1:12

Naşterea Pruncului Isus – bucuria copiilor

În noaptea Sfântă de Crăciun


de Nicolae Moldoveanu

În noaptea Sfântă de Crăciun,


Pe drumul nins de lună,
Trei magi călări, cu suflet bun,
Aleargă împreună.

De unde vin? Cum se numesc?


Ce doruri îi frământă?
Spre iesle ei călătoresc
Și cerurile cântă.

Și cântă-n inimile lor,


Aprinsă-i bucuria,
Azi S-a născut Mântuitor,
Azi S-a născut Mesia!

80
 

ÎNVĂȚ 
Naşterea Domnului în Betleem

ISUS S-a născut într-o familie săracă. Mama lui, Maria, şi Iosif, tatăl lui, erau oameni
simpli. Dumnezeu i-a ales pentru a-L creşte pe Fiul Său.
Într-o zi, pe când Maria era singură în casă, a venit la ea un înger. Ea s-a speriat, dar
îngerul i-a zis:
‒ Nu te teme, Maria! Apoi i-a spus că Dumnezeu a ales-o să fie mama Fiului Său.
Ea a rămas însărcinată şi, mai târziu, în Betleem, într-un grajd, L-a născut pe Pruncul
Isus.
Un înger a dus vestea naşterii Domnului unor păstori, pe câmp. Împreună cu el, au
apărut şi alţi îngeri şi cântau osanale lui Dumnezeu.

Îngerii s-au bucurat de naşterea Domnului Isus. Păstorii şi magii au cunoscut pe Cel
care S-a născut în Betleem şi I-au adus daruri din toată inima.

81
 

EXERSĂM!

 Găseşte drumul pe care au călătorit magii până la ieslea pruncului Isus.

82
 

Un înger din cer


(colind)

Un înger din cer, venind la păstori,


Le spuse cu glas blând:
„Să nu vă temeţi!
Azi în ieslea din Betleem
Cel din vecie-a luat chip de om!”
S-a născut Cel făr de-nceput
Din iubire la noi a venit.
Veniți, dar la iesle, să ne-nchinăm,
Inima în dar să Îi dăm!
În grabă s-au dus, găsind pe Isus…
Un prunc înfăşat
Şi culcat într-o iesle.
S-au închinat şi-au mărturisit
Ce le-a spus îngerul despre Isus.

83
 

ÎNVĂȚ 
Cum sărbătoresc Naşterea Domnului?

Sărbătoarea Naşterii Domnului a rămas un prilej de mare bucurie până în ziua


de azi.
În serile dinaintea zilei Naşterii Domnului, copii şi adulţi merg şi vestesc prin
cântec acest minunat moment din istoria lumii.
Noi sărbătorim Naşterea Domnului pentru că ştim că El este Mântuitorul nostru.
El a venit pe pământ ca să moară pentru a ne ierta de păcate.

Colindul
Colindul este un cântec special, cântat cu prilejul Sărbătorii Nașterii Domnului.

O, ce veste minunată!
O, ce veste minunată
În Betleem ni se-arată:
Că a născut Prunc,
Prunc din Duhul Sfânt
Fecioara Maria.

Că la Betleem Maria
Săvârşind călătoria
Într-un mic sălaş
Lângă-acel oraş
A născut pe Mesia... Pe Fiul Cel din vecie
Ce L-a trimis Tatăl mie
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.

84
 

ÎNVĂȚ 
Participarea la slujba din biserică

Creştinii merg cu bucurie la biserică şi la sărbătorirea Naşterii Domnului. Şi aici cântă


şi vorbesc despre minunatul dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu prin Fiul Său: iertarea
păcatelor.
Prin rugăciunile lor, ei Îi mulţumesc pentru venirea Sa simplă în lumea noastră.

LECTURA ÎNVĂȚĂTORULUI

ISUS SE NAȘTE
de Costache Ioanid

Isus se naşte! Şi lumina pătrunde-n sufletele noastre.


Şi steaua tainei străluceşte deasupra celorlalte astre.
Cu magii azi ne bucurăm şi noi, cu sufletul mergând...
O bucurie fără seamăn simţim în inimă şi-n gând.

85
 

Într-un sat ne-nsemnat


(colind)

Într-un sat ne-nsemnat din Iudeea,


Într-o iesle din Betleem,
S-a născut aşteptatul Mesia.
Să-I cântăm cu îngerii în cor:

Cânt: OSANA! Cânt: OSANA!


Cânt: OSANA, REGE-AL REGILOR!
Cânt: OSANA! Cânt: OSANA!
Cânt: OSANA LUI ISUS!

Părăsiţi turma voastră-n câmpie,


Alergaţi umiliţi la El.
El este singura bucurie
Pentru prinţ şi pentru cerşetor.

86
 

2. ÎNVIEREA DOMNULUI
ÎN VERS ŞI CÂNTEC
Biblia spune:

„Fiindcă atât de mult a iubit ŞTIU!


Dumnezeu lumea, că a dat
pe Singurul Lui Fiu, ca oricine Isus a murit pentru păcatele mele.
crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică.”
Ioan 3:16

ÎNVĂȚ 

Învierea Domnului

Învierea Domnului este cel mai important eveniment din istorie.


În timpul cât a trăit pe pământ, între oameni, Isus a vindecat, a înviat oameni şi
ne-a arătat, prin lucrarea Sa, că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar nu toţi oamenii L-au
crezut.
Ei L-au răstignit pe cruce, dar, după trei zile, Isus a înviat.
Prin învierea Lui, El a arătat că este, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu.

87
 

ÎNVĂȚ 

Salutul creştinilor de Paşte

Creştinii folosesc salutul:


‒ Hristos a înviat!
‒ Adevărat a înviat!
Aceasta a fost chiar vestea pe care îngerul a adus-o femeilor care au mers la
mormântul lui Isus.
Acest salut este modul în care creştinii mărturisesc credinţa în învierea lui Isus
şi răspândesc cu bucurie vestea învierii Domnului.

„Hristos a înviat din morţi


Cu moartea pe moarte călcând
Şi celor din morminte
Viaţă dăruindu-le.”

88
 

Joc

 Completând rebusul, vei descoperi pe verticala A – B ce sărbătorim de Paşte.

1. Trupul fără viaţă al lui Isus a fost …


2. …au cerut ca Isus să fie răstignit.
3. Opusul morţii.
4. Isus a stat în mormânt … zile.
5. Hristos a fost răstignit pe o …
6. Prin salutul învierii, noi ne mărturisim … în învierea lui Isus.
7. Fals sau …?
8. „Hristos a înviat! / Adevărat a înviat!” este un ...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

89
 

Este viu, este viu – Aleluia


(cântec)

1. Este viu, este viu, Aleluia,


Domnul Isus e viu, Aleluia!

Refren: Aleluia, Aleluia, Aleluia,


Aleluia, Aleluia, Aleluia!

2. Sărbătoare e în toată lumea


Căci din morți a-nviat nemurirea.

3. Este viu, Domnul meu, Aleluia,


L-a văzut chiar cu ochii Maria.

4. Azi în numele Lui se împarte


Mântuire la oricine crede.

90
 

RECAPITULARE

1. Discutați despre marile sărbători creștine.

2. Exprimați, prin desen, la alegere, un mod prin care Dumnezeu Și-a arătat
dragostea pentru oameni, pornind de la marile sărbători creștine.

91
 

EVALUARE
 

1. Adevărat (A) sau fals (F)?

a) Isus Hristos S-a născut la Ierusalim.

b) Nașterea Domnului se sărbătorește pe 25 decembrie.

c) Hristos a murit, deși era nevinovat.

d) Domnul Isus a stat două zile în mormânt.

e) După ce a înviat, Isus S-a dus în cer, la Tatăl.

2. Unește ce se potrivește.

Nașterea Domnului

Moartea lui Isus

Învierea lui Isus

92
 

„Și… încetul cu încetul, am învățat ALFABETUL…”

Alfabetul creșterii creștine


A e ASCULTARE, B e BUNĂTATE,
C e CINSTE, D – DREPTATE.
E e EXIGENȚĂ, F e FERMITATE,
G e GENEROZITATE.

R: Este alfabetul creșterii creștine


Tot mai mult să fim așa, ca Dumnezeu.

H e HOTĂRÂRE, I este IUBIRE,


Î e sfântă-NȚELEPCIUNE.
J e JUDECATĂ, L este LUMINĂ,
M e MILĂ, N – NĂDEJDE.

O este ONOARE, P este PUTERE,


R – RĂBDARE, S – SFINȚENIE.
T este TĂRIE, U e UMILINȚĂ,
Z e ZEL, iar V – VOINȚĂ.

Vocabular
a fi exigent = a cere corectitudine
a fi generos = a fi gata să ajuți
nădejde = speranță
onoare = cinste
sfințenie = însușirea de a fi sfânt 

93
 

Gânduri la sfârșit de an școlar...


Odată, într-o familie credincioasă s-a născut un băiețel tare drăgălaș. Ca să-l aibă,
mămica lui s-a rugat mult lui Dumnezeu pentru el. Ea a promis în rugăciune că, dacă va
avea un băiețel, va avea grijă ca el să crească astfel încât să fie de folos Domnului. Și
Dumnezeu a ascultat-o pe această mămică. Ea a primit un băiețel care a fost numit Samuel.
Băiețelul era foarte drăgălaș și iubit de către părinții lui. El a fost bine hrănit, îngrijit
cu drag și Dumnezeu a făcut ca el să crească mare. Ca orice copil, el alerga, se juca, dar a
fost cuminte și ascultător, fiind astfel plăcut Domnului. Mai mult chiar, mama lui și-a ținut
promisiunea de a-l închina Domnului, fapt pentru care l-a dus la preotul Eli, ca să crească
acolo, fiind educat pentru slujire înaintea lui Dumnezeu.
Dar, într-o noapte, s-a întâmplat ceva. Dumnezeu l-a strigat pe nume: „Samuel,
Samuel!” El nu a știut la început cine îl strigă și l-a întrebat pe preotul Eli. Acesta a înțeles
că Dumnezeu îl strigă pe copil și îi vorbește. Și așa a fost: Dumnezeu i-a vorbit personal lui
Samuel și i-a spus tot ce trebuie să facă. Apoi, Samuel a crescut și mai mare. El a devenit
adult. Samuel a crescut mare și a îmbătrânit apoi. El a fost un preot foarte cunoscut în țara
lui. Samuel a fost un om bun, un om al lui Dumnezeu.
1 Samuel, capitolele 1 – 2

Ca și despre Samuel, Biblia ne vorbește și despre copilul Isus:


Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea oamenilor.
Luca 2:52

94
 

Cântec

1. Să fii ca Isus, să fii ca Isus


Te întreb: Vrei să fii ca El?
Nu doar de formă, ci-n întregime
Te întreb: Vrei să fii ca El?

2. Iubeşti ca Isus? Iubeşti ca Isus?


Te întreb: Tu iubeşti ca El?
Nu doar de formă, ci-n întregime
Te întreb: Tu iubeşti ca El?

3. Te rogi ca Isus? Te rogi ca Isus?


Te întreb: Tu te rogi ca El?
Nu doar de formă, ci-n întregime
Te întreb: Tu te rogi ca El?

4. Trăieşti ca Isus? Trăieşti ca Isus?


Te întreb: Trăieşti ca El?
Nu doar de formă, ci-n întregime
Te întreb: Trăieşti ca El?

Psalmul 23
Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă;
îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte
din pricina Numelui Său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții,
nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine.
Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn
și paharul meu este plin de dă peste el.
Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele
și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.

95
 

CUPRINS
Cuvânt-înainte. ........................................................................................................................... 3
Prezentarea manualului. ............................................................................................................. 4

DOMENIUL DE CONȚINUT 1: OMUL – FIINȚĂ CREATĂ DE DUMNEZEU


1. Omul ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. .................................................................................. 6
2. Omul se bucură de creația lui Dumnezeu. ........................................................................... 10
3. Biblia ne vorbește despre oameni credincioși. ..................................................................... 14
4. Apostolii sunt modele de credință. ....................................................................................... 18
5. Ce înseamnă să fii un om credincios? .................................................................................. 22
6. Recapitulare. Evaluare. ........................................................................................................ 26

DOMENIUL DE CONȚINUT 2: TRĂIREA VIEȚII CREȘTINE


1. Rugăciunea și rugămintea. ................................................................................................... 30
2. Omul vorbește cu Dumnezeu prin rugăciune. ..................................................................... 34
3. Când, unde și cui mă rog?.................................................................................................... 38
4. Pentru cine mă rog? ............................................................................................................. 41
5. Binefacerile rugăciunii......................................................................................................... 44
6. Recapitulare. Evaluare. ........................................................................................................ 47

DOMENIUL DE CONȚINUT 3: CREȘTINUL ÎN BISERICĂ ȘI ÎN SOCIETATE


1. Biserica este Casa lui Dumnezeu......................................................................................... 52
2. Cum arată o biserică?........................................................................................................... 55
3. Cum Îl pot primi pe Dumnezeu în biserică? ........................................................................ 59
4. Cu cine mă rog în biserică? ................................................................................................. 63
5. Cum mă comport în biserică? .............................................................................................. 67
6. Ce fac eu pentru biserica mea? ............................................................................................ 71
7. Recapitulare. Evaluare. ........................................................................................................ 75

DOMENIUL DE CONȚINUT 4: MARI SĂRBATORI CREȘTINE


1. Nașterea Domnului în vers și cântec. .................................................................................. 80
2. Învierea Domnului în vers și cântec. ................................................................................... 87
3. Recapitulare. Evaluare. ........................................................................................................ 91
4. Gânduri la sfârșit de an școlar ............................................................................................. 94

96