Sunteți pe pagina 1din 98

Prezentul manual are Avizul nr. 405/8.05.

2018 al Cultului Creștin Penticostal – Biserica


lui Dumnezeu Apostolică din România: președinte – pastor Moise Ardelean, coordonator al
Departamentului de Învățământ – pastor Ioan Bădeliță, conform Metodologiei nr. 377 din
14.06 2017

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE: 
Starea manualului* 
Anul  Numele elevului care  Clasa  Școala  Anul școlar 
la primire  la returnare
a primit manualul 
1.       
2.       
3.       
4.             

* Starea manualului se va înscrie folosind termenii: nou, bun, îngrijit, nesatisfăcător, deteriorat. 
Cadrele didactice vor controla dacă numele elevului este scris corect. 
Elevii nu trebuie să facă niciun fel de însemnări pe manual. 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Religie – cultul penticostal : manual pentru clasa a II-a, Gheorghe Cătană (coord.),
Gheorghe Cătană (coord.), Speranța Doina Cătană, Andrei Varasciuc… - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2018
ISBN 978-606-31-0705-4
I. Cătană, Gheorghe
II. Cătană Speranța Doina
III. Varasciuc, Andrei
2

© E.D.P. 2018. Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate Editurii Didactice și
Pedagogice, București. Orice preluare, parțială sau integrală, a textului sau a materialului grafic din
această lucrare se face numai cu acordul scris al editurii.
© Cheorghe Cătană, Speranța Doina Cătană, Andrei Varasciuc, Dana Rodica Pop, Alin Eugen
Duciuc, Dana Rozalia Caraman, Rebeca Daniela Zirbo, Elisabeta Dascălu, Dănuț Poduț

Referenți: Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu – Universitatea Aurel Vlaicu, Arad
Prof. dr. Liana Lăcrămioara Grigoraș – Liceul Teologic Penticostal Logos, Timișoara

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ S.A. Coordonator: Gheorghe Cătană


Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, cod 010176, Bucureşti Editor: Speranța Doina Cătană
Tel.: 021.315.38.20 Redactor: Valentina Jercea
Tel./fax: 021.312.28.85 Tehnoredactor: Andrei Varasciuc,
e-mail: office@edituradp.ro Doina Țibea
web: www.edituradp.ro Coperta: Otilia-Elena Borș
Librăria E.D.P.: str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1  

Comenzile pentru această lucrare se primesc:


– prin poştă, pe adresa editurii
– prin e-mail: comenzi@edituradp.ro;
comercial@edituradp.ro
– prin telefon/fax: 021.315.73.98

Nr. plan: 63189/2018. Format 8/54x84


Tipărit la


„Tatl nostru care eti în ceruri!

Sfineasc-se Numele Tu;

vie Împria Ta; fac-se voia Ta,

precum în cer i pe pmânt.

Pâinea noastr cea de toate zilele

d-ne-o nou astzi;

i ne iart nou greelile noastre,

precum i noi iertm greiilor notri;

i nu ne duce în ispit, ci izbvete-ne

de cel ru. Cci a Ta este Împria i

puterea i slava în veci. Amin!”


RELIGIE
CLASA
A II-A

CUPRINS
DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE ............................................................................................................. 3
COMPETENȚE GENERALE ÎN PREDAREA RELIGIEI ............................................................ 6
GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI ............................................................................................7

CUVÂNT-ÎNAINTE ........................................................................................................................ 9
SĂ NE AMINTIM DIN CLASA I ..................................................................................................... 10
EVALUARE INIȚIALĂ...................................................................................................................... 11

DOMENIUL DE CONȚINUT I: OMUL – FIINȚĂ CREATĂ DE DUMNEZEU


DUMNEZEU NE IUBEȘTE PE TOȚI ............................................................................................. 13
DUMNEZEU NE AJUTĂ SĂ ÎL CUNOAȘTEM ȘI SĂ ÎL IUBIM.............................................. 16
ISUS HRISTOS S-A FĂCUT OM DIN IUBIRE............................................................................ 20
MINUNILE ARATĂ IUBIREA LUI DUMNEZEU FAȚĂ DE OM .............................................. 24
RECAPITULARE ........................................................................................................................... 29
EVALUARE .....................................................................................................................................30

DOMENIUL DE CONȚINUT II: TRĂIREA VIEȚII CREȘTINE


IUBIREA – SENTIMENTUL CEL MAI ÎNALT AL OMULUI .................................................... 32
ÎL AM PE DUMNEZEU ÎN MINTE ȘI ÎN SUFLET, ÎN FIECARE ZI ...................................... 35
RUGĂCIUNILE DE MULȚUMIRE ȘI DE LAUDĂ ADUSE LUI DUMNEZEU ..................... 39
DĂRNICIA – DOVADĂ A IUBIRII NOASTRE FAȚĂ DE DUMNEZEU ............................... 42
AJUTORUL OFERIT CELORLALȚI – SEMN AL IUBIRII FAȚĂ DE DUMNEZEU .............. 46
RECAPITULARE ........................................................................................................................... 52
EVALUARE .....................................................................................................................................54


4
RELIGIE
CLASA
A II-A

DOMENIUL DE CONȚINUT III: OAMENII ÎȘI ARATĂ IUBIREA UNII FAȚĂ DE ALȚII
OFERIREA DE SFATURI ȘI ÎNVĂȚĂTURI ............................................................................... 56
RECUNOȘTINȚA FAȚĂ DE CEI CARE NE FAC BINE ............................................................. 59
IERTAREA CELOR CARE NE FAC RĂU ............................................................................................ 62
AJUTORUL DAT CELOR BOLNAVI .......................................................................................... 66
AJUTORUL DAT CELOR SINGURI ............................................................................................. 69
RECAPITULARE........................................................................................................................... 75
EVALUARE .....................................................................................................................................76

DOMENIUL DE CONȚINUT IV: MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE


NAȘTEREA DOMNULUI ISUS ȘI ANUL NOU ...................................................................... 78
RECAPITULARE........................................................................................................................... 85
EVALUARE .....................................................................................................................................86
INTRAREA ÎN IERUSALIM, PAȘTELE ȘI POGORÂREA DUHULUI SFÂNT .................. 87
SALUTUL CREȘTINILOR LA PAȘTE .............................................................................................. 89
POGORÂREA DUHULUI SFÂNT ...................................................................................................... 91
RECAPITULARE FINALĂ .............................................................................................................. 93


5
RELIGIE COMPETENE GENERALE
CLASA
A II-A ÎN PREDAREA RELIGIEI
1.Aplicarea
unor norme de comportament specific moralei
religioase, în diferite contexte de viață uzuale
2.Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
3.Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe
religioase

COMPETENȚE SPECIFICE ÎN PREDAREA RELIGIEI


1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase,
în diferite contexte de viață uzuale
1.1.
Explicarea unor aspecte specifice
propriei credințe religioase
1.2.Evidențierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credință
1.3.Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creștin în diferite contexte
de viață reale sau imaginare

2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

2.1.Asumarea
în mod explicit a unor responsabilități în cadrul grupurilor din care
face parte
2.2 Descrierea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri

3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe religioase

3.1.Explicarea
importanței unor evenimente religioase din viața
comunității și a societății
3.2.Explicarea rolului diferitelor sărbători și evenimente cu conținuturi și semnificații religioase, cu
incidență asupra vieții familiei și comunității


6
RELIGIE
GHID DE UTILIZARE CLASA
A MANUALULUI A II-A

0DQXDOXOGH5HOLJLH3HQWLFRVWDOă±FODVDD,,DHVWHVWUXFWXUDWSHSDWUXGRPHQLLGH
FRQ‫܊‬LQXWILHFDUHDYkQGPDLPXOWHOHF‫܊‬LL
)LHFDUHOHF‫܊‬LHGHEXWHD]ăFXXQPRWWRH[SULPDWSULQWUXQYHUVHWELEOLFVXJHVWLYSHQWUX
FRQ‫܊‬LQXWXOOHF‫܊‬LHL
3HSDUFXUVXOPDQXDOXOXLOHF‫܊‬LLOHDWD‫܈‬HD]ăDFRORXQGHHVWHFD]XOXQYRFDEXODUSHQWUX
DILH[SOLFD‫܊‬LWHUPHQLLQRL

9RFDEXODUXOHVWHPDUFDWFXVHPQXO Vocabularȱ

([HUFL‫܊‬LLOHSURSXVHVXQWPDUFDWHDVWIHO 6ăH[HUVăP
$FWLYLWă‫܊‬LOHGHPXQFăSHJUXSHVXQWLQGLFDWHFXVHPQXO S lucrm împreun!

0HPRUDUHDYHUVHWHORUGLQ6FULSWXUăHVWHRDFWLYLWDWHLPSRUWDQWăSH
Memorează!

SDUFXUVXOVWXGLHULLOHF‫܊‬LLORU3HQWUXDFHDVWăDFWLYLWDWHHVWHXWLOL]DWXQVHPQVSHFLILF

8QHOHOHF‫܊‬LLFRQ‫܊‬LQXQSDUDJUDIRS‫܊‬LRQDOLQWLWXODWÄ/HFWXUă´FDUHHVWH
PDUFDWDVWIHO
LECTUR

)LHFDUHGRPHQLXGHFRQ‫܊‬LQXWHVWHSUH]HQWDWSHRSDJLQăvQLQWURGXFHUHDOHF‫܊‬LLORU
FXSULQVHLDUOHF‫܊‬LLOHGHUHFDSLWXODUHDOHILHFăUXLGRPHQLXVXQWPDUFDWHDVWIHO

RECAPITULARE

3HOkQJăOHF‫܊‬LLOHGHUHFDSLWXODUHFDUHDMXWăODIL[DUHDFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬HORUGREkQGLWHVHJăVHVF
‫܈‬LPRGXOHGH(YDOXDUHSULQFDUHVHYHULILFăvQVX‫܈‬LUHDFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬HORU‫܈‬LIRUPDUHDFRPSHWHQ‫܊‬HORU

EVALUARE
7
RELIGIE
CLASA
A II-A Titlul domeniului
Titlul lecției

Verset
reprezentativ
din Biblie
Conținutul
lecției
Să cunoaștem
lucruri noi
de cultură
generală Să lucrăm
împreună

Activitate
de aplicare

Să rezolvăm
Verset din
exerciții
Biblie pentru
a fi memorat
Joc
Lectură

Temă
pentru
portofoliu

8
RELIGIE
CLASA
A II-A
CUVÂNT-ÎNAINTE
Bine ai venit în noul an colar!

Eti deja în clasa a II-a. În clasa I ai învat la orele de Religie multe lucruri
despre Dumnezeu. Ai învat c El a creat toi oamenii i le poart de grij tuturor, în cele
mai mici amnunte.

În anul acesta vei face câiva pai în cunoaterea lui Dumnezeu. Vei afla c El ne
iubete pe toi i ne ajut ca, la rândul nostru, s-L cunoatem i noi tot mai mult i s-L
iubim.

Din dragoste pentru om, Dumnezeu Tatl a dat pe Fiul Su, Isus, ca jertf de
rscumprare pentru pcatele oamenilor. Isus Hristos a trit ca om dar, în acelai timp,
era i Dumnezeu. El a fcut multe minuni ca s-i arate iubirea fa de oameni.

Vei înva cum s trieti o via cretin. Aceasta trebuie s fie plin de iubire
fa de Dumnezeu i fa de semenii notri. Viaa cretin înseamn s-L cunoti pe
Dumnezeu din Cuvântul Su, s te rogi Lui i s fii recunosctor pentru toate darurile
pe care le primeti zilnic.

Iubirea fa de alii o poi manifesta i ascultând de sfaturile lor. La rândul tu, poi
s dai sfaturi bune celor din jurul tu atunci când au nevoie. Trebuie s ieri pe cei ce îi
greesc i s îi ajui pe cei bolnavi sau singuri.

i în anul acesta, îi vei aminti despre principalele evenimente din viaa
Mântuitorului, cu ocazia marilor srbtori cretine.

Manualul de fa te ajut în toate cele pe care i le-am spus. Dac încerci s trieti
ceea ce învei despre viaa de cretin, Dumnezeu te va binecuvânta cu o frumoas
cretere fizic i spiritual ca s devii un copil dup voia lui Dumnezeu.

9
RELIGIE
CLASA
A II-A S NE AMINTIM DIN CLASA I
2UGRQHD]ăFXYLQWHOHvQSURSR]L‫܊‬LL6FULHvQFDLHWSURSR]L‫܊‬LLOHIRUPDWHGLQ
FXYLQWHOHGHPDLMRV


&RPSOHWHD]ăSURSR]L‫܊‬LLOHIRORVLQGXUPăWRDUHOHFXYLQWH‫܈‬LH[SUHVLL
apostoli, st de vorb, Biblia, cuvinte, Sfânta Scriptur, fapte, biserica

‡&DUWHDFDUHQHYRUEH‫܈‬WHGHVSUH'XPQH]HXHVWHVDX
‡/RFXOvQFDUH'XPQH]HXVHSUH]LQWăHVWH
‡$XUăVSXQVFKHPăULL'RPQXOXL,VXVGRLVSUH]HFH
‡8QRPFUHGLQFLRVv‫܈‬LPDQLIHVWăFUHGLQ‫܊‬DSULQ‫܈‬L
‡&kQGRPXOVHURDJăHOFX'XPQH]HX


$OHJHUăVSXQVXOFRUHFW
D 'RPQXO,VXVVDQăVFXWvQ 1D]DUHW %HWOHHHP *ROJRWD
E 'RPQXO,VXVVDUXJDW 7DWăOXL SăULQ‫܊‬LORU LGROLORU
F 2DPHQLLFUHGLQFLR‫܈‬LVHURDJă DFDVă ODELVHULFă vQRULFHORF


ÌQFODVD,DPGHVFRSHULWSULQFLWLUHD%LEOLHLPRGHOHGHFUHGLQ‫܊‬ăDOHXQRU
RDPHQLDWkWvQ9HFKLXO7HVWDPHQWFkW‫܈‬LvQ1RXO7HVWDPHQW
6FULHSHFDLHWQXPHOHXQRURDPHQLFUHGLQFLR‫܈‬LDWkWGLQ9HFKLXO7HVWDPHQWFkW‫܈‬LGLQ
1RXO7HVWDPHQW

,DWăFkWGHPXOWH‫܈‬WLX


10 RELIGIE
CLASA
EVALUARE INIIAL A II-A
1RWHD]ăvQSăWUă‫܊‬HOOLWHUD$SHQWUXHQXQ‫܊‬XULOHDGHYăUDWH‫܈‬LOLWHUD
)SHQWUXHQXQ‫܊‬XULOHQHDGHYăUDWH IDOVH 
%LEOLDHVWH&XYkQWXOOXL'XPQH]HX

2PXOQXVHEXFXUăGHFUHD‫܊‬LDOXL'XPQH]HX

'XPQH]HXDVFXOWăGRDUUXJăFLXQLOHIăFXWHvQELVHULFă

3ULQIDSWH‫܈‬LFXYLQWHSR‫܊‬LGRYHGLFăH‫܈‬WLRSHUVRDQăFUHGLQFLRDVă

&RPSOHWHD]ăSURSR]L‫܊‬LLOH
‡&HLGRLVSUH]HFHDXUăVSXQVFKHPăULL'RPQXOXL,VXV
‡'RPQXO,VXVDSHFHLEROQDYL
‡'XPQH]HXUXJăFLXQHDIăFXWăFXFUHGLQ‫܊‬ă


6FULHWUHLQXPHGHRDPHQLPRGHOHGHFUHGLQ‫܊‬ăGHVSUHFDUHDLFLWLWvQ%LEOLH


 


)RUPXOHD]ăWUHLSURSR]L‫܊‬LLFXDMXWRUXOFXYLQWHORUDSRVWROLFUHGLQ‫܊‬ăELVHULFă


6FULHWUHLPRGXULSULQFDUHSR‫܊‬LVă‫܊‬LPDQLIH‫܈‬WLUHVSHFWXOID‫܊‬ăGHFUHD‫܊‬LDOXL
'XPQH]HX


11
DOMENIUL
'801(=(8 ±QHDMXWă
DE
±QHvQYD‫܊‬ă
CONȚINUT
±QHSURWHMHD]ă
I
±QHFXQRD‫܈‬WH

Dumnezeu
ne ajută să Îl Dumnezeu
cunoaștem și ne iubește
să Îl iubim pe toți

OMUL –
FIINŢĂ CREATĂ
DE
DUMNEZEU

Minunile
Isus arată iubirea
Hristos lui Dumnezeu
S-afăcut om față de
din iubire om

12, ±LXELPSHFHLGLQMXU 6XQWHPEXFXUR‫܈‬LVăIDFHPSDUWH


±DYHPJULMăXQLLGHDO‫܊‬LL GLQIDPLOLDvQFDUH'XPQH]HXHVWH7DWă
±QHVWUăGXLPVăIDFHPELQH
Omul – ființă creată de Dumnezeu DOMENIUL
DE
CONȚINUT
DUMNEZEU NE IUBETE PE TOI I

)LHFDUHRPHVWHFUHDWGH'XPQH]HX 
'XPQH]HX HVWH &UHDWRUXO vQWUHJXOXL 

ဩ ““šŒ¶ Š¤²¤
XQLYHUV ‫܈‬L DO SăPkQWXOXL FX WRW FH HVWH SH HO Žš¤¡¦ŒŠœ¡“Œ“šŽ
Ž˜¦—¤Š“¦‹“¤
Œ¡ŽŽԚ—ထ£¶š¦
2PXO HVWH FHD PDL LPSRUWDQWă ILLQ‫܊‬ă GH SH ¦˜šŽ¯Ž¦
“Š¡¶ထŒ“£¶Š“‹¶
SăPkQW SHQWUX Fă D IRVW FUHDW GXSă FKLSXO ‫܈‬L —¦˜ŽŠထŒ¶ŠŠ¤Ž
¨“ŠĒ¶¨Žćš“Œ¶နဤ
£“š‘¦¡¦—¦“ “¦ထ
DVHPăQDUHD OXL 'XPQH]HX ÌQ JUăGLQD (GHQ ,RDQ

$GDP ‫܈‬L (YD SULPLL RDPHQL WUHEXLDX Vă


PXQFHDVFă‫܈‬LVăVHvQJULMHDVFăGHJUăGLQă
&RSLLLQăVFX‫܊‬LGLQHLODIHOFDRULFHRP
FDUHWUăLH‫܈‬WHDFXPSHSăPkQWSRDUWăFKLSXOOXL
'XPQH]HX'HDFHHDILHFDUHRPHVWHLPSRUWDQW
vQID‫܊‬DOXL'XPQH]HX

'XPQH]HXQHRFURWH‫܈‬WHvQILHFDUH]L
&UHDWRUXOWXWXURUILLQ‫܊‬HORUGHSHSăPkQW
OHSRDUWăGHJULMă]LOQLF0DLSUHVXVGHWRDWH
'XPQH]HX QH RFURWH‫܈‬WH SH QRL RDPHQLL FD
Vă DYHP DHU DSă KUDQă vPEUăFăPLQWH R
IDPLOLH LXELWRDUH vQ FDUH Vă FUH‫܈‬WHP ‫܈‬L Vă ÌO
FXQRD‫܈‬WHPSH(O
3XUWDUHDGHJULMăDOXL'XPQH]HXVHYHGH
‫܈‬LSULQIDSWXOFăVXQWHPSă]L‫܊‬LGHDFFLGHQWHVDX
HVWHFXQRLDWXQFLFkQGDYHPQHFD]XUL

'XPQH]HXSULPH‫܈‬WHUXJăFLXQHD
ILHFăUXLRPvQOLPEDvQFDUHHURVWLWă
6SUH GHRVHELUH GH FHOHODOWH YLH‫܊‬XLWRDUH
RPXOFRPXQLFăSULQFXYLQWHFDUHVHQDVFvQWkL
vQPLQWHD OXL(Ov‫܈‬LH[SULPăJkQGXULGRULQ‫܊‬H
VHQWLPHQWH)LHFDUHRPHVWHGDWRUVăFRPXQLFH
FX 'XPQH]HX SULQ UXJăFLXQH 3ULQ UXJă
FLXQH SXWHPVăÌLPXO‫܊‬XPLPVDXVăFHUHPGH
OD'XPQH]HXGLIHULWHOXFUXUL
13
DOMENIUL Omul – ființă creată de Dumnezeu
DE
CONȚINUT 2DPHQLL GH SH SăPkQW
I YRUEHVF GLIHULWH OLPEL 'H‫܈‬L S descoperim!
ILHFDUHRPVHURDJăvQOLPEDSHFDUHR
YRUEH‫܈‬WH'XPQH]HXvLDVFXOWăSHWR‫܊‬LSHQWUX 6ăGHVFRSHULPRUXJăFLXQHDVFXOWDWă
FăOHFXQRD‫܈‬WHFKLDU‫܈‬LJkQGXULOH'HDFHHDQH &LWH‫܈‬WH6DPXHO
SXWHPUXJDSHQWUXWR‫܊‬LRDPHQLLSHQWUXFă(OvL )RUPXOHD]ă‫܈‬LUăVSXQGHODvQWUHEăUL
FXQRD‫܈‬WH‫܈‬LQHDVFXOWăUXJăFLXQLOH
Cine?
 De ce?
6ăH[HUVăP 5XJăFLXQHD
Unde?
$QHL

'HVHQHD]ă SH FDLHW DFYDULXO Cum? Pentru ce?


vQ FDUH D‫܈‬H]L DWk‫܊‬LD SH‫܈‬WL FkW QXPăUXO
]LOHLvQFDUHDIRVWFUHDWSULPXORP

S aplicm!

/DIHOFDSULPLLRDPHQL‫܈‬LWXSR‫܊‬L
Vă VWDLGHYRUEăvQILHFDUH]LFX&UHDWRUXO
WăX

&RQ‫܈‬WLHQW GH IDSWXO Fă ILHFDUH
RP D IRVW FUHDW GXSă FKLSXO ‫܈‬L
DVHPăQDUHD OXL 'XPQH]HX VSXQH FXYLQWH
GH DSUHFLHUH FHORU GLQ MXUXO WăX SăULQ‫܊‬LORU
IUD‫܊‬LORUFROHJLORUHWF

S lucrm împreun!6H vPSDUWH FODVD vQ DWkWHD JUXSH FkWH DX IRVW ]LOHOH FUHD‫܊‬LHL )LHFDUH JUXSă YD VFULH vQ
LQWHULRUXO FLIUHLFXYLQWHVSHFLILFHILHFăUHL]LDFUHD‫܊‬LHL3XWH‫܊‬LVăYăIRORVL‫܊‬LGH%LEOLH±*HQH]D
FDSLWROXO

Dumnezeu, Tatl nostru iubitor, Creatorul Universului cunoate fiecare fptur de pe
Pmânt; tie numele fiecrui om; tie toate zilele care i-au fost rânduite i, datorit dragostei
Sale, îi revars iubirea peste noi, în fiecare zi.
14
Omul – ființă creată de Dumnezeu DOMENIUL
DE
CONȚINUT
LECTUR I

Cât de minunat, Doamne, m-ai creat!


0X]LFD‫܈‬LYHUVXUL0DJGDOHQD/LFăX
9ROXPXOÄ1HMXFăPFkQWăP‫܈‬LvQYă‫܊‬ăP´R1: Cât de minunat, Doamne, m-ai creat,


Sunt fptura Ta i-n veci Te voi luda!
0LDLGDWYLD‫܊‬ăQWUXSXOPHXVăPăSRWPL‫܈‬FD
6LP‫܊‬XULOHPLOHDLGDWVăPăSRWFRQWUROD
0LDLGDWYă]DX]‫܈‬LJUDLVăSRWFRPXQLFD 0HPRUHD]ă
,QLPDPLDLGDWRQSLHSWVăEDWăQHQFHWDW
0LDLGDWSLHOHRDVHPX‫܈‬FKLFDVDUăWIUXPRV „Veniţi să ne înaintea
‫܇‬LPăEXFXUFăQXPL‫܊‬LQFDSXOWRWvQMRV închinăm şi Domnului,
 să ne smerim, Făcătorului
R2: Cât de minunat, Doamne, m-ai creat, să ne plecăm
nostru!”
Eu sunt mulumit, ce chip mi-ai druit! genunchiul Psalmul 95: 6
2FKLDOED‫܈‬WULQHJULYHU]L7XLDLFRORUDW
3ăUXOGUHSWVDXRQGXODWWRW7XODLSODQWDW
7UXSXQDOWVDXVXE‫܊‬LUHO7XODLvQWRFPLW
&KLDU‫܈‬LFHOJUăVX‫܊‬VDXVFXQG7XODLSRWULYLW
0HUVXOOHQWVDXPDLPL‫܈‬FDWWRW7XPLODLGDW
‫܇‬LPăEXFXUFăDUăWD‫܈‬DGHPLQXQDW
R2: Cât de minunat, Doamne, m-ai creat,
Sunt fiu de Dumnezeu, nu-s pui de cimpanzeu.

32572)2/,8
 5HDOL]HD]ăXQGHVHQvQFDUHVăVHREVHUYHXQ

 OXFUXSHFDUHODLSULPLWGHOD'XPQH]HX

 vQXUPDXQHLUXJăFLXQL
15
DOMENIUL Omul–ființă creată de Dumnezeu
DE
CONȚINUT
I
DUMNEZEU NE AJUT
S ÎL CUNOATEM I S ÎL IUBIM
 'XPQH]HX QHD WUDQVPLV &XYkQWXO
 6ăXvQ%LEOLH
ဩm“šœ“Š˜ ¦˜šŽ¯Ž¦
Œ¦šœ£Œ¦¤ć“Š˜ 'XPQH]HXGRUH‫܈‬WHVă/FXQRD‫܈‬WHP PDL
ŠĒ¶Žšœ“နဤ
Œ¡Ž¯¦¤¡Š‘œ£¤ŽŠ ,RDQ PXOW ‫܈‬L GH DFHHD QHD GDW &XYkQWXO 6ăX
ŽŒŠ¡ŽœŠ¡Ž %LEOLD HVWH &XYkQWXO OXL 'XPQH]HX FDUH QH
vQYD‫܊‬ăVăWUăLPIUXPRVVăÌOLXELPSH(O‫܈‬LVă
QHIHULPGHSăFDW

'XPQH]HX/DWULPLVSH)LXO6ăXvQOXPH
%LEOLDQHVSXQHFăWR‫܊‬LRDPHQLLDX
SăFăWXLW‫܈‬LVXQWGHVSăU‫܊‬L‫܊‬LGH'XPQH]HX
'LQ GUDJRVWH 'XPQH]HX /D WULPLV SH
)LXO 6ăX vQ OXPH Vă PRDUă SHQWUX
SăFDWHOH vQWUHJLL OXPL 3ULQ VkQJHOH OXL
,VXV +ULVWRV WRDWH SăFDWHOH QH VXQW
LHUWDWH'XPQH]HXHVWHSUH]HQWSHUPDQHQW
FXQRL
3H SDUFXUVXO YLH‫܊‬LL ILHFDUH RP
DUH PRPHQWH vQ FDUH UăPkQH VLQJXU
3ăULQ‫܊‬LL SOHDFă OD VHUYLFLX SULHWHQLL VH
GHVSDUWSHQWUX R YUHPH FROHJLL VH

 tiai c?


VFKLPEă GDU 'XPQH]HX QH DVLJXUă
Fă YD IL FX QRL vQWRWGHDXQD Ä&X
QLFLXQ FKLS QX WH YRL SăUăVL´ (YUHL
 Ä(OHVWHDMXWRUXO‫܈‬LVFXWXOQRVWUX´
În Biblie scrie de 366 de ori„Nu te teme”?
3VDOPXO  vQ RULFH ORF ‫܈‬LQ RULFH
Acest lucru înseamnă că pentru fiecare zi
WLPS 1LPLF QX QH GHVSDUWH GH
din an, Dumnezeu a zis să nu ne temem.
GUDJRVWHD OXL'XPQH]HX

16Omul – ființă creată de Dumnezeu DOMENIUL


DE
'XPQH]HX QHD SXV vQ VXIOHW GRULQ‫܊‬D
CONȚINUT
GHD/FXQRD‫܈‬WH‫܈‬LGHD/LXEL
I
&LWLQG &XYkQWXO OXL 'XPQH]HX GHVFRSHUL
PLQXQLOH SH FDUH (O OHD IăFXW v‫܊‬L GRUH‫܈‬WL Vă/
FXQR‫܈‬WLPDLPXOWÌQ%LEOLHVFULHFă,VXVDOăVDW 0HPRUHD]ă
VODYDFHUXOXLDDFFHSWDWVăPRDUăvQORFXOQRVWUX
FDQRLVăWUăLP‫܈‬LVăILPLHUWD‫܊‬L&XFkWÌOFXQR‫܈‬WL
„Dragostea Dumnezeu a
PDLPXOWSH'XPQH]HXFXDWkWÌOLXEH‫܈‬WLPDLPXOW lui Dumnezeu trimis în lume
'XPQH]HX v‫܊‬L VSXQH Vă QX WH WHPL faţă de noi
pe singurul Său
SHQWUXFăHVWHFXWLQHH‫܈‬WLILXO6ăXWHLXEH‫܈‬WH s-a arătat
Fiu, ca noi să
‫܈‬L GRUH‫܈‬WH Vă ILL FX (O R YH‫܈‬QLFLH ‫܇‬WLL GH FH" prin faptul că
trăim prin El.”
3HQWUXFă'XPQH]HXHVWHGUDJRVWH(ODSXVvQ
Ioan 4:9
LQLPDILHFăUXLRPGRULQ‫܊‬DGHD/LXEL‫܈‬LGHD/
FXQRD‫܈‬WHWRWPDLPXOW6ăH[HUVăP

2UGRQHD]ăFXYLQWHOHVFULVHSHSLFăWXULOHGHURXă‫܈‬LFRPSOHWHD]ăFXYLQWHOHOLSVăGLQ
FHOHODOWHWUHLSLFăWXUL9HLGHVFRSHULXQOXFUXLPSRUWDQWSHFDUHWUHEXLHVăODSOLFL]LGH]LvQ
YLD‫܊‬DWD 3VDOPXO 
'LVWUXJH]LGXOSăFDWHORU
3R‫܊‬LÄVăGLVWUXJL]LGXOSăFDWHORU´GDFăVXEILHFDUHFXYkQWVFULVSHFăUăPLGăYHLVFULH
FXUR‫܈‬XFXYLQWHFXvQ‫܊‬HOHVRSXVFXYLQWHORUGDWHUăXWDWH QHDVFXOWDUH 


QHFUHGLQ‫܊‬ă PLQFLXQă LQYLGLH 

PkQLH QHPXO‫܊‬XPLUH EkUIă OHQH17DOMENIUL Omul – ființă creată de Dumnezeu


DE
CONȚINUT &DXWăvQ%LEOLDWD‫܈‬LFLWH‫܈‬WHXUPăWRDUHOHYHUVHWH
I 
•Psalmul 46: 1
•Isaia 41: 10
•Psalmul 139: 5

LECTUR

Cum este Dumnezeu?

7HR ‫܈‬L SULHWHQLL OXL HUDX vQWUR ]L vQ SDUF ‫܈‬L GLVFXWDX GHVSUH'XPQH]HX )LHFDUH FRSLO
vQFHUFDVăUăVSXQGăODvQWUHEDUHDCum este Dumnezeu?
&ODXGLX DO FăUXL WDWă HUD
IRDUWHVWULFWFUHGHDFă'XPQH]HX
HVWHVHYHUDXWRULWDU)ODYLXVDYHD
XQ WDWă IRDUWH LQGXOJHQW ‫܈‬L VXV
‫܊‬LQHD Fă 'XPQH]HX HVWH SOLQ
GH GUDJRVWH ‫܈‬L EXQăWDWH (O QX
SRDWH SHGHSVL SH QLPHQL 7HR
QXPDL‫܈‬WLDFHVăFUHDGă(OQXO
FXQR‫܈‬WHDSH'XPQH]HX‫܈‬LVHWRW
JkQGHD ‫܈‬L VH vQWUHED RDUH FXP
HVWHFXDGHYăUDW'XPQH]HX"
7HRGRUHDIRDUWHPXOWVăDIOHUăVSXQVXO$UăPDVvQJkQGXUDWSHEDQFăvQSDUFD‫܈‬WHSWkQG
SDUFă SH FLQHYD VăL GHD UăVSXQVXO PXOW GRULW (PLO XQ EăLDW PDL PDUH GHFkW HO WRFPDL VH
vQGUHSWDVSUHEDQFDSHFDUHVWăWHD7HR
±$‫܈‬GDRULFkWVă‫܈‬WLXODFHWHJkQGH‫܈‬WLD‫܈‬DGHDGkQFVSXVH(PLO
±1XWUHEXLHVăPLGDLQLPLFSHQWUXFăv‫܊‬LYRLVSXQH0ăJkQGHVFFXPHVWH'XPQH]HX
3RDWHWXDLvQYă‫܊‬DWOD‫܈‬FRDOă1DLSXWHDVăPLVSXLFXPHVWH'XPQH]HX"
±&XPVăQXUăVSXQVH(PLO(XvOFXQRVFSH'XPQH]HX$PDIODWGHVSUH(OGLQ&XYkQWXO
6ăXvQ%LEOLH$FRORFLWLPFkWGHPDUHHVWH'XPQH]HX(ODIăFXWOXPHD‫܈‬LWRWFHHVWHSHHD
'HDVHPHQHDDPDIODWFă'XPQH]HXHVWHVIkQW±(OQXSRDWHJUH‫܈‬L(OHVWHSHUIHFW‫܈‬LPDLPXOW
FDRULFH(OQHLXEH‫܈‬WH
7HRvOvQWUHUXSVH

18Omul – ființă creată de Dumnezeu DOMENIUL


DE
±'DFă'XPQH]HXQHLXEH‫܈‬WHDWXQFLQXQHSRDWHIDFHQLPLFUăXQX" CONȚINUT
(PLODUăVSXQV I
±'XPQH]HXHVWHGUHSW(OUăVSOăWH‫܈‬WHSHFHLFDUH/DVFXOWă‫܈‬LSHGHSVH‫܈‬WHSHFHL
UăL(OHVWHDWRWSXWHUQLFDWRW‫܈‬WLXWRU(OHVWHSUH]HQWSUHWXWLQGHQL‫܈‬LVHvQJULMH‫܈‬WHGHILHFDUH
GLQWUHQRL
± $FXP ‫܈‬WLX FXP HVWH
'XPQH]HX ‫܈‬L OH YRL SXWHD VSXQH
‫܈‬L EăLH‫܊‬LORU FXP HVWH FX DGHYăUDW
'XPQH]HX
±'DUQXHVWHVXILFLHQWVă‫܈‬WLL
FXPHVWH'XPQH]HX7XSR‫܊‬LVă/
FXQR‫܈‬WL SHUVRQDO (O QHD LXELW
DWkW GH PXOW vQFkW /D WULPLV SH
)LXO 6ăX SH 'RPQXO ,VXV Vă LD
SHGHDSVD SHQWUX SăFDWHOH QRDVWUH
,VXV D PXULW SH FUXFH SHQWUX FD
'XPQH]HX Vă QH LHUWH ‫܈‬L Vă QX QH
PDLSHGHSVHDVFă
±'DDPDX]LWFă,VXVDPXULWDIRVWvQJURSDW‫܈‬LDWUHLD]LDvQYLDW
±$‫܈‬DHVWHUăVSXQVH(PLO'DFăYUHLVăFXQR‫܈‬WLPDLPXOWHGHVSUH'XPQH]HX‫܈‬LMHUWID
'RPQXOXL,VXVFLWH‫܈‬WH%LEOLD,DUGDFăFUH]LvQ,VXV‫܈‬LDFFHS‫܊‬LFHHDFHDIăFXW(OSHQWUXWLQH
'XPQH]HXWHYDIDFHFRSLOXO/XL
±ÌQ‫܊‬HOHJDH[FODPDW7HR&XDGHYăUDW'XPQH]HXHVWHGUDJRVWH‫܈‬LHPLQXQDWVă/SR‫܊‬L
FXQRD‫܈‬WHSHGHSOLQ
'DU78"ÌOFXQR‫܈‬WLFXDGHYăUDWSH'XPQH]HX"
Ä'XPQH]HX D WULPLV vQ OXPH SH VLQJXUXO 6ăX )LX FD QRL Vă WUăLP SULQ (O´ ,RDQ
 3R‫܊‬L Vă FUH‫܈‬WL vQ FXQRD‫܈‬WHUHD /XL SULQ &5(',1‫܉‬$Ì1 -(57)$/8, ,686 &,7,5($
&89Æ178/8,58*Ă&,81(32572)2/,8
5HDOL]HD]ă XQ WDEORX FX XQXOGLQWUH
YHUVHWH3ăVWUHD]ăWDEORXOvQSRUWRIROLXO
SHUVRQDOLDUYHUVHWXOvQLQLPDWD

 19DOMENIUL Omul – ființă creată de Dumnezeu


DE
CONȚINUT
I ISUS HRISTOS S-A FCUT OM
DIN IUBIRE
 (YHQLPHQWHOH SULQFLSDOH GLQ YLD‫܊‬D
 'RPQXOXL,VXV+ULVWRV
ဩ—ထ˜¶ŒŠ¡Œ¶ Œ¦¦˜šŽ¯Ž¦ထŒ“ ÌQ%LEOLHVFULHFă'XPQH]HX/DWULPLV
Š¨ŽŠŒ’“¦——¦“ ဖŠŽ¯‹¡¶ŒŠ¤Ž SH ,VXV +ULVWRV GLQ FHUXUL SH SăPkQW OD
¦˜šŽ¯Ž¦ထ¤œ¤¦ć“ “šŽDš£¦ć“ć“Š—¦Š¤
šဖŠŒ¡Ž¯¦¤ŒŠ¦š ¦šŒ’“Ž¡œ‹ထ YUHPHD SRWULYLWă (O )LXO OXL 'XPQH]HX D
—¦Œ¡¦ŽŠ¦ŒŠ¤ ¶Œ²š¦ဖŽŠ£Ž˜ŽšŽŠ OăVDWVODYDFHUHDVFă‫܈‬LDOXDWFKLSGHRP
£¶“Žœœ¤¡“¨¶ œŠ˜Žš“—œ¡နဤ)LOLSHQL
 ,VXV 6D QăVFXW ‫܈‬L D FUHVFXW DVHPHQHD
WXWXURUFRSLLORU DGRUPLW6DKUăQLW6DMXFDW
‫܈‬L D vQYă‫܊‬DW WRW IHOXUL GH OXFUXUL /D YkUVWD GH
GRLVSUH]HFH DQL D IRVW vQ 7HPSOX OD ,HUXVDOLP
vPSUHXQăFXSăULQ‫܊‬LL/XLXQGHDVFXOWD‫܈‬LYRUEHD
FXRDPHQLLvQYă‫܊‬D‫܊‬L
9LD‫܊‬DOXL,VXVSHSăPkQWDUăPDV
XQ PRGHO SHQWUX WUăLUHD YLH‫܊‬LL QRDVWUH /D
YkUVWD PDWXULWă‫܊‬LL ,VXV D IRVW ERWH]DW GH ,RDQ
%RWH]ăWRUXO vPSOLQLQG YRLD OXL 'XPQH]HX
(O D DVFXOWDW GH 'XPQH]HX 7DWăO D vQFHSXW
VăL vQYH‫܊‬H SH RDPHQL FH vQVHDPQă DGHYăUDWD
LXELUH D YLQGHFDW SH FHL EROQDYL D LHUWDW
SăFDWHOHRDPHQLORU‫܈‬LDHOLEHUDWSHFHLFKLQXL‫܊‬L
GH 'LDYRO +ULVWRV D PXULW SHQWUX SăFDWHOH
QRDVWUHDIRVWvQJURSDW‫܈‬LDvQYLDWDWUHLD]L6D
vQăO‫܊‬DWODFHU‫܈‬LDFXPHvQVODYăXQGHPLMORFH‫܈‬WH
OD7DWăOSHQWUXILHFDUHGLQWUHQRL

 ,XELUHD SHQWUX VHPHQL ± FHD PDL
LPSRUWDQWăvQYă‫܊‬ăWXUăD0kQWXLWRUXOXL

tiai c? &HO PDL LPSRUWDQW ‫܈‬L PDL IUXPRV OXFUX


SH FDUHO SXWHP IDFH HVWH VăL LXELP SH
Isus nu e în iesle, nici pe cruce,
RDPHQLSHVHPHQLLQR‫܈‬WUL
iar mormântul este gol. Isus veghează
8Q PRGHO DO LXELULL VHPHQLORU QH HVWH
din ceruri asupra vieții tale și El dorește
Pilda Samariteanului VSXVăGH'RPQXO,VXVvQ
să fie în inima ta.
 20Omul – ființă creată de Dumnezeu DOMENIUL


DE
/XFD3ULQDFHDVWăSLOGăGHVFRSHULP CONȚINUT
ÄFLQHHVWHDSURDSHOHQRVWUX´ ,VXVQHDDUăWDWFă I
FHOFDUHDUHQHYRLHGHQRL‫܈‬LGHDMXWRUXOQRVWUX
HVWHDSURDSHOHQRVWUX‫܈‬LWUHEXLHVăDYHPJULMăGH
S aplicm!
HO&HOPDLIUXPRVH[HPSOXGHLXELUHDOWXWXURU
RDPHQLORUÌOGăFKLDU'RPQXO,VXV(OVDRSULW
,QGLIHUHQWFLQHHVWHDSURDSHOH
OkQJăWR‫܊‬LFHLFHDYHDXQHYRLHGHDMXWRUXO6ăX
WăXvQYD‫܊‬ăGHOD,VXVVăRIHULLXELUH
2UELORUOHDGDWYHGHUHDSHOHSUR‫܈‬LLDYLQGHFDW
‫܈‬LDMXWRU
SHFRSLLLDOXDWvQEUD‫܊‬H1XDWUHFXWQHSăVăWRU
SHOkQJăQLFLXQRPFDUHDYHDQHYRLHGHDMXWRU
‫܇‬L D]L ,VXV H OkQJă WLQH ‫܈‬L v‫܊‬L RIHUă LXELUHD ‫܈‬L
DMXWRUXO/XL
0HPRUHD]ă

 6ăH[HUVăP „Să iubeşti tău, cu toată


pe Domnul, puterea ta şi cu
Dumnezeul tot cugetul tău;
Tău, cu toată şi pe aproapele
5ăVSXQGHODvQWUHEăUL
inima ta, cu tău ca pe tine
‡&LQHHVWHDSURDSHOHWăX" tot sufletul însuți. ”
‡&HDMXWRUDLSXWHDVăLRIHULDSURDSHOXLWăX" Luca 10:27
‡&HvQYă‫܊‬ăPGHOD'RPQXO,VXV"


 Joc de rol

)DFH‫܊‬LSHUHFKHFXFROHJXOGHEDQFă
8QXO GLQWUH YRL DUH R SUREOHPă LDU
FHOăODOWvQFHDUFăVăvODMXWH
6FKLPED‫܊‬LDSRLUROXULOH


21DOMENIUL Omul – ființă creată de Dumnezeu


DE
CONȚINUT
I S lucrm împreun!

5HDOL]D‫܊‬LGLQLPDJLQLOHDOăWXUDWHXQFUDIWFXWLWOXOUnde este Isus?

PRODUSUL FINIT


22Omul – ființă creată de Dumnezeu DOMENIUL


DE
CONȚINUT
I
3D‫܈‬LLDFWLYLWă‫܊‬LL
5HDOL]HD]ă ILHFDUH LPDJLQHSHRSDJLQă
&RORUHD]ă‫܈‬LGHFXSHD]ă ILHFDUH LPDJLQH

*kQGH‫܈‬WHWH‫܈‬LVFULHSHILHFDUHLPDJLQH (67($,&,±GDFă,VXVHDFROR
18(67($,&,±GDFă,VXVQXHDFROR
/LSH‫܈‬WHLPDJLQLOHSHVHPQXOvQWUHEăULL

$FHDVWăDFWLYLWDWHWHYDDMXWDVăUH‫܊‬LLFHOHPDLLPSRUWDQWHPRPHQWHGLQYLD‫܊‬DOXL,VXV
SUHFXP‫܈‬LIDSWXOFă(OYHJKHD]ăGLQFHUXULDVXSUDYLH‫܊‬LLWDOH‫܈‬LGRUH‫܈‬WHVăORFXLDVFăvQ
LQLPDWD

LECTUR
Cântec
5Eu sunt mic, dar Isus locuiete-n viaa mea
i nimeni nu poate s mi-L ia!
Eu sunt mic, dar Isus locuiete-n viaa mea
El mi-a dat pacea Sa!

&kQGSULYHVFvQ]RULRIORDUHFH]kPEH‫܈‬WHFăWUHVRDUH
ÌLVSXQGHLXELUHDOXL,VXV
&XPFă(OLDGDWFXORDUH‫܈‬LYLD‫܊‬ă‫܈‬LVSOHQGRDUH
&HLXELWRUH,VXV

&kQGRSDVăUHvQ]DUHVHvQDO‫܊‬ăFăWUHVRDUH
ÌLVSXQFkWGHEXQH,VXV
'ăUXLQGXLDULSLRDUH‫܈‬LSXWHUHFDVă]ERDUH
&HPLQXQDWH,VXV


23DOMENIUL Omul – ființă creată de Dumnezeu


DE
CONȚINUT
I MINUNILE ARAT
IUBIREA LUI DUMNEZEU FA DE OM

 &HHVWHRPLQXQH"
 0LQXQLOHVXQWIDSWHDOHOXL'XPQH]HXSH
ဩနနန£¶Œ¦šœŠć¤ŽĒ“ Ԛ¤¡ŽŒŽœ¡“ŒŽ FDUHRDPHQLLQXOHvQ‫܊‬HOHJ‫܈‬LQXOHSRWH[SOLFD
¡Š‘œ£¤ŽŠ—¦“ Œ¦šœć¤“šĒ¶နဤ SHQWUXFăGRDU(OOHSRDWHIDFH8QLYHUVXOFUHDW
¡“£¤œ£ထŒŠ¡Ž (IHVHQL GH'XPQH]HXHRPLQXQH‫܇‬LHX‫܈‬LWXVXQWHP
PLQXQLDOHFUHD‫܊‬LHLOXL'XPQH]HX

([HPSOHGHPLQXQLIăFXWHGH'RPQXO
,VXV+ULVWRV


ÌQWLPSXOFkQG'RPQXO,VXVDWUăLW
SH SăPkQW (O PHUJHD FX XFHQLFLL

 6ăL vQ PLMORFXO RDPHQLORU ‫܈‬L OH


YRUEHD GHVSUH GUDJRVWHD 7DWăOXL
 &HUHVF &kQG RDPHQLL QHYRLD‫܈‬L
FHUHDXDMXWRUXO/XL(OHUDJDWDVăvL
 DMXWH$VWIHO D YLQGHFDW SDUDOL]D‫܊‬LL
OHSUR‫܈‬LL RUELL ‫܈‬FKLRSLL VDX RULFH
 ERDOăDUILDYXWHL

 'DFăRDPHQLLHUDXIOăPkQ]L‫܈‬LQX
DYHDX EDQL GH PkQFDUH 'RPQXO

 ,VXVOHvQPXO‫܊‬HDSkLQHDVăPăQkQFH
WR‫܊‬L 'DFă HUD vQ FRUDELH ‫܈‬L SRUQHD

Vocabularȱ IXUWXQDSHPDUH(OSRUXQFHDYkQWXOXL‫܈‬LPăULL
VăVHOLQL‫܈‬WHDVFă
$vQYLDWFKLDUPRU‫܊‬LL$vQYLDWRSHILLFD
PLQXQH– IHQRPHQLH‫܈‬LWGLQFRPXQ GH GRLVSUH]HFH DQL D OXL ,DLU OD vQYLDW SH ILXO
VXUSULQ]ăWRUDWULEXLW XQHLYăGXYHGLQ1DLQODvQYLDWSH/D]ăUHWF
GLYLQLWă‫܊‬LLVDXDOWRUIRU‫܊‬H 'HRDUHFH ,VXV H )LXO OXL 'XPQH]HX (O
VXSUDQDWXUDOH GH‫܊‬LQHWRDWăSXWHUHDvQFHU‫܈‬LSHSăPkQW3HQWUX
(OQXH[LVWăOXFUXULLPSRVLELOH
FDSULQPLQXQH±GLQWURGDWă
SHQHD‫܈‬WHSWDWH

24Omul – ființă creată de Dumnezeu DOMENIUL


DE
CONȚINUT
I
6ăH[HUVăP
S lucrm împreun!

&LWH‫܈‬WH WH[WXO ELEOLF 0DUFX &LWL‫܊‬L vQ 0DWHL ± GHVSUH R
6FULHvQILHFDUHFHUFFXYLQWHFDUHDXOHJăWXUă DOWăPLQXQHIăFXWăGH,VXVDVXSUDQDWXULL
FXPLQXQLOHIăFXWHGH'RPQXO,VXV &HDXGHVFRSHULWWR‫܊‬LFHLFDUHHUDXvQ
 FRUDELH"
 6FULHUăVSXQVXOSHFRODFXOGHVDOYDUH


ÌQ ORFXO vQ FDUH VH XQHVF FHUFXULOH
QRWHD]ăFXYkQWXOSRWULYLWH[SOLFD‫܊‬LHL
3HQWUXDILSRVLELOHPLQXQLOHHVWHQHYRLH
GH&BB'BBBĂ
 0HPRUHD]ă
tiai c?
„Toate lucrurile
sunt cu putinţă Marcu 9:23 Isus e Salvatorul tău
celui ce crede!” în orice situație.

32572)2/,8
 &DXWă vQ %LEOLD FRSLLORU FkW PDL


PXOWHQXPHGHSHUVRDQHFDUHDXEHQH
 ILFLDW GH PLQXQLOH 'RPQXOXL ,VXV
 1RWHD]ăOH25
DOMENIUL Omul – ființă creată de Dumnezeu
DE
CONȚINUT
I

LECTUR

Cântec

(RPLQXQHFkQGVRDUHOH
DSXQH0LQXQHGLQYH‫܈‬QLFLL
'DUPDLPDUHLPLQXQHDGLQLQLPă
0LQXQHDFă(OPDLXELW

R: Minunat e Domnul meu.
Mai minunat e El
Decât orice pe pmânt
Minunat e Domnul sfânt!

(RPLQXQH‫܈‬LYDUD‫܈‬L
LDUQD‫܇‬LFHUXOvQVWHODW
'DUPDLPDUHLPLQXQHDGLQLQLPă
0LQXQHDFă(OPDVDOYDW

(RPLQXQHvQWUHDJDPLIăSWXUă
0LQXQHGLQYHúQLFLL
'DUPDLPDUHLPLQXQHDGLQLQLPă
0LQXQHDFă(OYDYHQL


26Omul – ființă creată de Dumnezeu DOMENIUL

 DE


CONȚINUT
 I
$352)81'$5(

 $VRFLD]ăHOHPHQWHOHFRUHVSXQ]ăWRDUHFXPLQXQHDIăFXWăGH'RPQXO,VXV


7UDQVIRUPDUHDDSHLvQYLQ
ODQXQWDGLQ*DOLOHHD

ÌQPXO‫܊‬LUHDSkLQLORU27
DOMENIUL Omul – ființă creată de Dumnezeu
 DE

 CONȚINUT

I
'XPQH]HX QH DUDWă Fă QH LXEH‫܈‬WH vQ ILHFDUH ]L 0HPRUHD]ă
XUPăWRUXO YHUVHW DSRL QRWHD]ă SHQWUX ILHFDUH GHJHW FkWH XQ OXFUX SH FDUH ‫܊‬LO
GăUXLH‫܈‬WH'XPQH]HXvQILHFDUH]L
„Buntile Domnului nu s-au sfârit […] ci se înnoiesc în fiecare diminea”
3OkQJHULOHOXL,HUHPLD 


 &RPSOHWHD]ă XUPăWRDUHOH SURSR]L‫܊‬LL IRORVLQG FXYLQWHOH ÄvQFXUFDWH´ GLQ
SDUDQWH]ă
D 'RPQXO,VXVVDIăFXW« WUSX ‫܈‬LDYHQLWSH« PkQWSă 
E 'XPQH]HXQH« WHEH‫܈‬LX 


 *ăVH‫܈‬WHÄLQWUX‫܈‬LL´FDUHQXIDFSDUWHGLQPLQXQLOHUHDOL]DWHGH'RPQXO,VXV
28Omul – ființă creată de Dumnezeu DOMENIUL


DE
CONȚINUT
I
RECAPITULARE

3ULYH‫܈‬WHLPDJLQHD&HOLSVH‫܈‬WHGLQDFHDVWă
LPDJLQH‫܈‬LDIRVWFUHDWGH'XPQH]HXvQD‫܈‬DVHD]L"

&RPSOHWHD]ăYHUVHWHOHELEOLFH
‡ $SRL 'XPQH]HX D ]LV Ä6ă IDFHP GXSă
GXSă´ *HQH]D 
‡ Ä'UDJRVWHD OXL ID‫܊‬ă GH QRL VD DUăWDW SULQ
IDSWXOFă'XPQH]HXDvQSHFDQRLVă
SULQ(O´ ,RDQ 
‡Ä6ăSH'RPQXO'XPQH]HXO7ăXFXWRDWă
WDFXWRWWăXFXWRDWăWD‫܈‬LFXWRWWăX‫܈‬LSHWăXFDSHWLQHvQVX‫܊‬L´
‡Ä7RDWHVXQWFXSXWLQ‫܊‬ăFHOXLFH´

&LWH‫܈‬WHWH[WHOHELEOLFH*HQH]D3VDOPXO
1RWHD]ăvQFDLHWGRDUHQXQ‫܊‬XULOHDGHYăUDWHSRWULYLWH&XYkQWXOXL6FULSWXULLFDUHGRYHGHVF
FăRPXOHVWHFRURDQD&UHD‫܊‬LXQLLOXL'XPQH]HX
‡2PXODIRVWFUHDWGXSăFKLSXO‫܈‬LDVHPăQDUHDOXL'XPQH]HX
‡2PXOHVWHUH]XOWDWXOHYROX‫܊‬LHLXQRUVSHFLLGHPDLPX‫܊‬H
‡2PXODIRVWFUHDWFXSX‫܊‬LQPDLSUHMRVGHFkW'XPQH]HX
‡2PXODIRVWvQDLQWHGH'XPQH]HX
‡2PXODIRVWSXVVăVWăSkQHDVFăSHVWHWRDWHOXFUXULOHPkLQLORUOXL'XPQH]HX

'XPQH]HXQHLXEH‫܈‬WHSHWR‫܊‬L6FULHvQFDLHWFkWHYDH[HPSOH DOHLXELULLOXL'XPQH]HX
DUăWDWHRDPHQLORU‫܈‬LGHVFULVHvQ%LEOLH

5HDOL]HD]ăXQWH[WGHFLQFLSURSR]L‫܊‬LLSULQFDUHVăHYLGHQ‫܊‬LH]LSULQFLSDOHOHHYHQLPHQWH
GLQYLD‫܊‬D'RPQXOXL,VXV+ULVWRV


29DOMENIUL Omul – ființă creată de Dumnezeu


DE
CONȚINUT
I

EVALUARE

&XPDIRVWFUHDWRPXO"
6FULH WUHL FDUDFWHULVWLFL DOH RPXOXL FRQIRUP &XYkQWXOXL
6FULSWXULLGLQUHODWDUHD&UHD‫܊‬LHL6FULHGLQPHPRULHXQYHUVHWELEOLFFDUHYRUEH‫܈‬WHGHLXELUHDOXL'XPQH]HX


$GHYăUDWVDXIDOV"1RWHD]ăFX$ DGHYăUDW HQXQ‫܊‬XULOHFRUHFWH‫܈‬LFX) IDOV HQXQ‫܊‬XULOH
LQFRUHFWHSRWULYLW&XYkQWXOXLOXL'XPQH]HX

'XPQH]HXDYRUELWGRDURDPHQLORUGHVSUHFDUHFLWLPvQ%LEOLH
'XPQH]HXDVFXOWăUXJăFLXQLOHWXWXURURDPHQLORUvQWRDWHOLPELOHYRUELWH
,VXVDYHQLWVăDGXFăLHUWDUH‫܈‬LPkQWXLUH GRDUXFHQLFLORU‫܈‬LFHORUFDUHDXWUăLWvQYUHPHD/XL
3ULQ&XYkQWXO6ăX'XPQH]HXGRUH‫܈‬WHVă/FXQRD‫܈‬WHPPDLPXOW
2ULFHOXFUXHVWHFXSXWLQ‫܊‬ăFHOXLFHFUHGH

30
 DOMENIUL
DE
 CONȚINUT
 II
Omul
poate avea
Adulții
dragostea lui
și copiii se
Dumnezeu
pot ruga lui
Dumnezeu

TRĂIREA
VIEȚII
CREȘTINE

Oricine
poate
Oamenii să îl aibă pe
se pot ajuta Dumnezeu în
între ei din inimă
dragoste față de
Domnul Isus
Suntem fericiți că suntem copiii lui Dumnezeu!
DOMENIUL Trăirea vieții creștine
DE
CONȚINUT
II IUBIREA – SENTIMENTUL
CEL MAI ÎNALT AL OMULUI
 &HvQVHDPQăVăLXEH‫܈‬WL"
 %LEOLD QXPLWă ‫܈‬L &DUWHD &ăU‫܊‬LORU DIL
 IDSWXOFă'XPQH]HXHVWHGUDJRVWHLDURPXODIRVW
ဩ“šŽš¦“¦‹Žć¤Ž ¦˜šŽ¯Ž¦Ž£¤Ž FUHDWDVHPHQHDOXL'XPQH]HXFDVăLXEHDVFă
šဖŠŒ¦šœ£Œ¦¤ ¡Š‘œ£¤Žနဤ ,XELUHD HVWH FHO PDL vQDOW VHQWLPHQW
Ž¦˜šŽ¯Ž¦ထ ,RDQ DO RPXOXL FDUH vO DSURSLH GH 'XPQH]HX ‫܈‬L
Žš¤¡¦Œ¶ GHFHLODO‫܊‬LRDPHQL8QRPFDUHLXEH‫܈‬WHVHVDFUL
ILFăGHGUDJXOFHORUODO‫܊‬L‫܈‬LFDXWăELQHOHDOWRUD
,XELUHD DGXFH EXFXULH vQWUR IDPLOLH vQ
FDUH HUD VXSăUDUH WULVWH‫܊‬H ‫܈‬L FHDUWă 2ULFH RP
DUH QHYRLH GH LXELUH 'DFă YUHL Vă IDFL YLD‫܊‬D
FXLYDIUXPRDVăLXEH‫܈‬WHO6ăLXEH‫܈‬WLSHFLQHYD
vQVHDPQăVăvLGDLGLQWLPSXOWăX‫܈‬LGLQWRWFH
DLWX
'UDJRVWHD SHQWUX 'XPQH]HX VH YHGH
DWXQFLFkQGFLWLP&XYkQWXO/XLYRUELPFX(O
vQUXJăFLXQH‫܈‬LvLDMXWăPSHFHLQHYRLD‫܈‬L

3HFLQHLXELP"
)LHFDUHGLQWUHQRLDSDU‫܊‬LQHPXQHLIDPLOLL
ÌQSULPXO UkQG vL LXELP SH FHL GLQ IDPLOLD QRDVWUă
ÌLLXELPSHSăULQ‫܊‬LLQR‫܈‬WULÌLLXELPSHIUD‫܊‬LL‫܈‬L
VXURULOHQRDVWUH1HLXELPEXQLFLL3HQWUXFăQH
LXELPSăULQ‫܊‬LLvLDVFXOWăP‫܈‬LIDFHPFHHDFHQH
FHUHL
ÌQWUXFkW SHWUHFHP PXOW WLPS OD ‫܈‬FRDOă
WUHEXLHVăQHDUăWăPLXELUHD‫܈‬LID‫܊‬ăGHFROHJL‫܈‬L
SURIHVRUL
ÌQ %LEOLH GHVFRSHULP Fă QRL DP IRVW
FUHD‫܊‬LFDVă/LXELPSH'XPQH]HX$FHVWOXFUX
VH YHGH SULQ IDSWXO Fă DVFXOWăP GH FHHD QH
VSXQH(OVăIDFHP

32Trăirea vieții creștine DOMENIUL


DE
([HPSOHGHRDPHQLFDUHv‫܈‬LDUDWă
CONȚINUT
LXELUHDID‫܊‬ăGH'XPQH]HX‫܈‬LID‫܊‬ăGHVHPHQL
II
ÌQ SDJLQLOH %LEOLHL GHVFRSHULP PXO‫܊‬L
RDPHQLFDUHv‫܈‬LDUDWăLXELUHDID‫܊‬ăGH'XPQH]HX 6ăH[HUVăP
$YUDDP D IRVW JDWD GLQ GUDJRVWH SHQWUX

'XPQH]HXVăODGXFăSH,VDDFFDMHUWIă$QDR
IHPHLHFDUH‫܈‬LDGRULWPXO‫܊‬LDQLXQFRSLODIRVW 5HDOL]HD]ăXQGLDORJvQWUHWLQH‫܈‬L
GLVSXVăVă,GăUXLDVFăOXL'XPQH]HXFRSLOXOSH SăULQ‫܊‬LLWăLvQFDUHv‫܊‬LLPDJLQH]LFăWHRIHUL
FDUHODSULPLW VăvLDMX‫܊‬LODGLIHULWHWUHEXULFDVQLFH
‫܇‬WHIDQ XQXO GLQ FHL ‫܈‬DSWH GLDFRQL GLQ

)DSWHOH$SRVWROLORU FDSLWROXO FDUH DMXWD SH $OFăWXLH‫܈‬WH R OLVWă FX FHOH PDL
FHLQHYRLD‫܈‬LDIRVWJDWDFKLDUVăPRDUăSHQWUX LPSRUWDQWH SHUVRDQH GLQ YLD‫܊‬D WD SH
FUHGLQ‫܊‬D vQ 'RPQXO ,VXV $SRVWROXO 3DYHO vQ FDUHOHLXEH‫܈‬WLFHOPDLPXOW
XQHOHELVHULFLXQGHSUHGLFDGHVSUH'XPQH]HX
VWUkQJHDDMXWRDUHSHQWUXFUH‫܈‬WLQLLPDLVăUDFLGLQ
,HUXVDOLP
,

Sa ne jucam!
,PDJLQHD]ă‫܊‬LFăH‫܈‬WL 6FXIL‫܊‬D5R‫܈‬LH &H
DL GXFHEXQLFLORUWăLvQFR‫܈‬XOH‫"܊‬
0HPRUHD]ă

„Aceasta este
pe alții cum
porunca mea:
v-am iubit Eu.”
să vă iubiți unii
Ioan 15:12

33
DOMENIUL Trăirea vieții creștine
DE
CONȚINUT
II

LECTUR
Cântare
'XPQH]HXHVWH,XELUHD
(O(O(O
(OGă]LOHLVWUăOXFLUHD
(O(O(O

1RLVă,PXO‫܊‬XPLPQHVSXV
FUHGLQFLR‫܈‬LFXPDO‫܊‬LLQXV
VXVMRVVXV
SULQ,VXVSULQ,VXVSULQ,VXV

'XPQH]HXHVWH$GHYăUXO
6IkQW6IkQW6IkQW
/XLVHQDO‫܊‬ăGLQWRWFHUXO
‫܈‬LSăPkQWXO‫܈‬LHWHUXO
FkQWFkQWFkQW

1RLVă/OăXGăPQHVSXV
IHULFL‫܊‬LFXPDO‫܊‬LLQXV
VXVMRVVXV
SULQ,VXVSULQ,VXVSULQ,VXV

'XPQH]HXHVWH9LD‫܊‬D
/XL/XL/XL
Vă,FkQWăPGHGLPLQHD‫܊‬D
FkQGQLVHOXPLQăID‫܊‬D


 1RLVă/EXFXUăPQHVSXV
 EXQL‫܈‬LEOkQ]LFXPDO‫܊‬LLQXV

 VXVMRVVXV
7UDLDQ'RU] SULQ,VXVSULQ,VXVSULQ,VXV
34Trăirea vieții creștine DOMENIUL


DE
ÎL AM PE DUMNEZEU ÎN MINTE I ÎN CONȚINUT
II
SUFLET, ÎN FIECARE ZI
 
&XPSRWVăÌODPSH'XPQH]HXvQ 
PLQWH‫܈‬LvQVXIOHW" 
)LHFDUH ]L GLQ YLD‫܊‬D QRDVWUă HVWH IRDUWH ဩ¤¡²š‘¦¨²š¤¦— š¦¶Œ¶¤¦“Ž£Œ
SOLQă7UHEXLHVăIL DWHQ‫܊‬LODIRDUWHPXOWHOXFUXUL ¶¦Ԛ“š“˜Š Ԙœ¤¡“¨ŠŠဘဤ
6XQWHP PHUHX JUăEL‫܊‬L &XP SRW Vă/ DP SH
˜ŽŠŒŠ£¶ 3VDOPXO
'XPQH]HXvQPLQWH‫܈‬LvQLQLPăvQDFHVWHFRQGL‫܊‬LL"
(XSRWVăÌODPSH'XPQH]HXvQPLQWH‫܈‬LvQLQLPă
GDFăPăURJGLPLQHD‫܊‬DFkQGPăWUH]HVFvQDLQWHD
ILHFăUHLPHVHVHDUDvQDLQWHGHFXOFDUH‫܈‬LRULGH
FkWHRULDPXQPRPHQWOLEHU ÌODPSH'XPQH]HX
vQPLQWHFkQGFLWHVFVDXDVFXOW%LEOLD
3HQWUX D PXO‫܊‬XPL OXL 'XPQH]HX QX
WUHEXLH Vă XLW Fă ILHFDUHOXFUX IUXPRV GLQ MXUXO
PHX HVWH FUHDWGH (O 'XPQH]HX H OkQJă QRL vQ
ILHFDUH FOLSă QRLGRDUWUHEXLHVăQHIDFHPWLPS
Vă/YHGHP

5XJăFLXQHD
1RLRDPHQLLGRULPPHUHXVăFRPXQLFăP
'XPQH]HX‫܈‬WLHDFHDVWăQHYRLH‫܈‬LDFUHDWXQPRG
SULQFDUHFRPXQLFăFXQRL5XJăFLXQHDHVWHFDXQ

WHOHIRQFDUHIDFHOHJăWXUDGLQWUHRP‫܈‬L'XPQH]HX 
3VDOPLL ELEOLFL VXQW FHOH PDL IUXPRDVH
UXJăFLXQLGLQ%LEOLH 
ÌQFHDUFă VăL VSXL OXL 'XPQH]HX vQ
FXYLQWH VLPSOH Fă, PXO‫܊‬XPH‫܈‬WL SHQWUX WRW 
FHHDFHv‫܊‬LIDFHYLD‫܊‬DIUXPRDVăSHQWUXSăULQ‫܊‬L
SHQWUXORFXLQ‫܊‬ăSHQWUXVăQăWDWH‫܈‬LSHQWUXPXOWH
DOWHOXFUXULGHFDUHWHEXFXULvQILHFDUH]L
6SXQHL OXL 'XPQH]HX SUREOHPHOH SH Vocabularȱ
FDUHOHDL‫܈‬LURDJă/Vă‫܊‬LOHUH]ROYH(OSRDWH
Vă UH]ROYH RULFH SUREOHPă 7H SR‫܊‬L UXJD ‫܈‬L
SHQWUXDO‫܊‬LRDPHQLFD‫܈‬LHLVăÌOFXQRDVFăSH DFRPXQLFD–DIDFHFXQRVFXWDGD
'XPQH]HX‫܈‬LVăILHPkQWXL‫܊‬L GH‫܈‬WLUHDLQIRUPDD
 vQ‫܈‬WLLQ‫܊‬DDVSXQH

35DOMENIUL Trăirea vieții creștine


DE
CONȚINUT ÌQFHDUFăVăQXWHFXOFLQLFLRGDWăvQJULMRUDW
II GHYUHRSUREOHPă
S aplicm!

 /HFWXUD%LEOLHL
Ɣ'DFă YUHL Vă‫܊‬L YRUEHDVFă 'XPQH]HX vQ %LEOLDHVWH&XYkQWXOOXL'XPQH]HXSXV
ILHFDUH ]L FLWH‫܈‬WH GLQ %LEOLH 5RDJăL SH OD vQGHPkQD QRDVWUă &kQG FLWLP %LEOLD QH
SăULQ‫܊‬LLWăLVăFLWHDVFăvPSUHXQăFXWLQH YRUEH‫܈‬WH'XPQH]HX
 3ULQ %LEOLH vQ‫܊‬HOHJHP FXP HVWH
Ɣ6FULH vQ FkWHYD FXYLQWH FH WH IDFH SH 'XPQH]HX GDU ‫܈‬L FXP HVWH RPXO &LWLWXO
WLQHVăWHJkQGH‫܈‬WLOD'XPQH]HX %LEOLHL QH DSURSLH GH 'XPQH]HX ‫܈‬L GH DO‫܊‬L
RDPHQL'LQ %LEOLH DIOăP FXP Vă ILP LHUWD‫܊‬L
GHSăFDWHOHQRDVWUH‫܈‬LFXPVăWUăLPSHSODFXOOXL
'XPQH]HX

$GPLUDUHDQDWXULL FUHD‫܊‬LHL 
%LEOLDSUH]LQWăDWkWGHIUXPRVODvQFHSXWXO
HLIHOXOvQFDUH'RPQXO'XPQH]HXDFUHDWOXPHD
1H PLQXQăP FkQG FLWLP GHVSUH DFHVWH OXFUXUL
GDUPDLSOăFXWHVWHFkQGSULYLPvQMXU‫܈‬LYHGHP
OXFUXULPLQXQDWHSUHFXPFHUXOvQVWHODWXQFRSDF
vQIO XQ PLHOX‫] ܊‬EXUGkQG SH FkPSLH VDX XQ
FRSLODOHUJkQGSULQLDUEă'XPQH]HXGRUH‫܈‬WHVă/
VLP‫܊‬LPOkQJăQRLFkQGYHGHPWRDWHDFHVWHOXFUXUL
SHQWUXFă(OOHDFUHDWSHQWUXQRLRDPHQLL

6ăYkU‫܈‬LUHDXQHLIDSWHEXQH
'RPQXO ,VXV H[HPSOXO QRVWUX D IăFXW
PXOW ELQH RDPHQLORU LD YLQGHFDW OHD GDW Vă
PăQkQFHFkQGDXIRVWIOăPkQ]LHWF
1RLWUHEXLHVăQHXLWăPOD,VXV‫܈‬LVăIDFHP
FXP D IăFXW (O Vă IDFHP IDSWH EXQH SHQWUX
RDPHQLLGLQMXUXOQRVWUX3ULQIDSWHOHEXQHIăFXWH
GH QRL SXWHP Vă ÌO DUăWăP SH 'XPQH]HX
RDPHQLORU


Să facem fapte bune pentru oamenii din jurul nostru!

36 DOMENIUL
 Trăirea vieții creștine

 DE

 CONȚINUT

II


6ăH[HUVăP

6FULHWUHLPRWLYH SHQWUXFDUHÌL PXO‫܊‬XPH‫܈‬WL OXL 'XPQH]HX


 &RPSOHWHD]ăXUPăWRUXOHQXQ‫ ܊‬FX R SUREOHPă SH FDUH YUHL

 Vă‫܊‬LRUH]ROYH'RPQXO'XPQH]HX


 'RDPQH'XPQH]HXOPHXWHURJVă«
 &HIDSWăEXQăFUH]LFăSR‫܊‬LVă IDFL D]L SHQWUX FLQHYD GLQ

 IDPLOLDWD"

,

Sa ne jucam!


ÌQ VăSWăPkQD FDUH XUPHD]ă QRWHD]ă vQ


ILHFDUH ]L YHUVHWHOH ELEOLFH SH FDUH OHDL FLWLW
&RPSDUăMXUQDOXOWăXFXDOFROHJLORU

0HPRUHD]ă

„Cuvântul
şi o lumină pe
Tău este o
cărarea mea.”
candelă pentru
Psalmul 119:105
picioarele mele

37
DOMENIUL Trăirea vieții creștine
DE
CONȚINUT
II
LECTUR

Când m gândesc la Dumnezeu

&kQGPăJkQGHVFOD'XPQH]HXODFHUXOPLQXQDW
6XQWSOLQGHEXFXULHVIkQWăFăFL,VXVPDVDOYDW
0DPkQWXLWSULQ-HUWID6DSHFUXFHOD&DOYDU
(ODSOăWLWvQORFXOPHXPLDGDWYLD‫܊‬ăQGDU

)UXPRVYDILvQFHUXO6ăXFkQGQHRPYHGHDvQID‫܊‬ă
ÌQQRXO6ăX,HUXVDOLPvQJORULDPăUHD‫܊‬ă
0LHJkQGXOVXVvQRULFH]LODPDUHDvQWkOQLUH
7HYăG,VXVFXPPăD‫܈‬WHS‫܊‬LvQPDUHD7DLXELUH

2FHIUXPRVYDILvQFHUFXVILQ‫܊‬LLvQVăUEăWRDUH
/RFSOLQGHGUDJRVWH‫܈‬LKDUFHUXOHRVSOHQGRDUH
3ULYHVFVSUHFHUvQRULFH]L‫܈‬LD‫܈‬WHSWFXEXFXULH
,VXV+ULVWRVYDUHYHQLFXVIkQWD/XLVROLH

(OPăQWăUH‫܈‬WHQRULFH]L‫܈‬LPLVSXQHVăILXWDUH
6ăPăvQFUHGvQ(OPHUHXVăILXvQD‫܈‬WHSWDUH
ÌOODXG‫܈‬LÌOVOăYHVFSH(OSH&HOFHPLDGDWYLD‫܊‬ă
3HEXQXOPHX0kQWXLWRU(OHVWHDPHD6SHUDQ‫܊‬ă

,FD'UăJRLDe mici în via Domnului


38
Trăirea vieții creștine DOMENIUL
DE
CONȚINUT
RUGCIUNILE DE MULUMIRE I DE II
LAUD ADUSE LUI DUMNEZEU

&HvQVHDPQăVăPXO‫܊‬XPH‫܈‬WL" 
5XJăFLXQHDHVWHFRQYRUELUHDRPXOXLFX 
'XPQH]HX 3ULQ UXJăFLXQH ÌL PXO‫܊‬XPLP OXL ဩ¦—Ē¦˜“Ē“ ¤œŠ¤Ž—¦Œ¡¦¡“—ŽထԚ
'XPQH]HXSHQWUXWRWFHQHGăUXLH‫܈‬WHÌOOăXGăP ¤œ¤ŽŠ¦šŠ—¦“ ¦˜Ž—Žœ˜š¦—¦“
SHQWUX GUDJRVWHD SH FDUH ‫܇‬LD DUăWDWR ID‫܊‬ă GH ¦˜šŽ¯Ž¦ šœ£¤¡¦ £¦£ ¡“£¤œ£နဤ
QRL1RLSXQHPvQDLQWHD/XLGRULQ‫܊‬HOHQRDVWUH Š¤¶—ထŽš¤¡¦ (IHVHQL

FXRVLQFHULWDWHFRSLOăUHDVFă
0XO‫܊‬XPLUHD VH UHIHUă OD UHFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬D
VDX VDWLVIDF‫܊‬LD RIHULWă DSURDSHOXL SHQWUX XQ
JHVW GH SROLWH‫܊‬H XQ GDU XQ ELQH FDUH ‫܊‬L VD
IăFXW0XO‫܊‬XPLUHDDUWUHEXLVăUăVSOăWHDVFăGLQ
SDUWHD QRDVWUă FKLDU ‫܈‬L FHOH PDL PLFL JHVWXUL
XQ]kPEHWXQVIDWRYRUEăEXQăHWF&HvQVHDPQăVăODX]L" 

6ă ODX]L vQVHDPQă Vă DSUHFLH]L VDX Vă

SUH‫܊‬XLH‫܈‬WL SULQ FXYLQWH SH FLQHYD VDX FHYD
/DXGDWUHEXLHVăILHPRGHUDWă‫܈‬LVăIDFăUHIHULUH

ODPRPHQWXOGHID‫܊‬ă 
8QH[HPSOXDOUXJăFLXQLLGHODXGăHVWH
UXJăFLXQHD OXL 3DYHO FDUH vPSUHXQă FX 6LOD

Vocabularȱ
DX IRVW vQFKL‫܈‬L SHQWUX Fă YHVWHDX &XYkQWXO
'RPQXOXL3HODPLH]XOQRS‫܊‬LL3DYHO‫܈‬L6LODVH 
UXJDX‫܈‬LFkQWDXFkQWăULGHODXGăOXL'XPQH]HX WHPQL‫܊‬ă± vQFKLVRDUHSX‫܈‬FăULH
LDUFHLvQFKL‫܈‬LvLDVFXOWDX'HRGDWăVDIăFXWXQ FUHGLQ‫܊‬ă±IDSWXOGHDFUHGHvQ
PDUHFXWUHPXUGHSăPkQWD‫܈‬DFăVDXFOăWLQDW DGHYăUXOXQXLOXFUX
WHPHOLLOH WHPQL‫܊‬HL ÌQGDWă VDX GHVFKLV WRDWH FRQYLQJHUHVLJXUDQ‫܊‬ă
X‫܈‬LOH‫܈‬LVDXGH]OHJDWOHJăWXULOHILHFăUXLD FHUWLWXGLQH
/DXGDODDGUHVDOXL'XPQH]HXDGXFH VLQFHULWDWH±vQVX‫܈‬LUHDGHDILVLQFHU
SXWHUHDSUH]HQ‫܊‬HL/XL OLSVăGHSUHIăFăWRULHVDXGH
YLFOHQLH


39DOMENIUL Trăirea vieții creștine


DE
CONȚINUT 3HQWUXFHÌLPXO‫܊‬XPLPOXL'XPQH]HX"
II 1RLÌLPXO‫܊‬XPLPGLQLQLPăOXL'XPQH]HX
SHQWUX WRDWH GDUXULOH SULPLWH ILH PDWHULDOH
ILH VSLULWXDOH 'DUXUL PDWHULDOH VXQW FDVD
PkQFDUHD vPEUăFăPLQWHD UHFKL]LWHOH IORULOH
6ăH[HUVăP ‫܈‬FRDOD HWF 'DUXUL VSLULWXDOH VXQW LHUWDUHD
EXQăWDWHDSDFHDGUDJRVWHDHWF

&DXWăvQ%LEOLHUXJăFLXQHDGRP &LQHÌOODXGăSH'XPQH]HX"
QHDVFă7DWăOQRVWUX´ 2DPHQLL ÌL PXO‫܊‬XPHVF ‫܈‬L/ ODXGă SH
 'XPQH]HX SULQ FkQWăUL ‫܈‬L UXJăFLXQL GH
 PXO‫܊‬XPLUH ‫܈‬L ODXGă ‫܇‬L FRSLLL ÌO ODXGă GLQ
S aplicm! WRDWă LQLPD SH 'XPQH]HX (L ÌO VOăYHVF SH
'RPQXOSHQWUX DMXWRUXO RIHULW GH (O ‫܈‬L SHQWUX
WRDWHOXFUXULOHPăUH‫܊‬HGLQYLD‫܊‬DORU
&DXWăvQWH[WFXYLQWH &HUXULOH FX VRDUHOH OXQD ‫܈‬L VWHOHOH
FDUHFRPSOHWHD]ăSURSR]L‫܊‬LLOH YHVWHVFGHVSUH'XPQH]HX‫܈‬LÌOODXGă3ăPkQWXO
 FXPXQ‫܊‬LLGHDOXULOHFkPSLLOH‫܈‬LDSHOHvLFkQWă
‡3ULQUXJăFLXQHvLPXO‫܊‬XPLPOXL /XL ÌQWUHJXO 8QLYHUV vL FkQWă OXL 'XPQH]HX
‡5XJăFLXQHDvLDMXWăSHFRSLLVă SHQWUXFă(ODFUHDWWRWXO
ÌL PXO‫܊‬XPLP OXL 'XPQH]HXSHQWUXFHHD
FH QH Gă GDUXUL PDWHULDOH ‫܈‬L VSLULWXDOH ‫܈‬L ÌO
)RUPXOHD]ăUăVSXQVXULOD OăXGăP SHQWUX FHHD FH HVWH 6IkQW 0LORV
vQWUHEăUL 0kQWXLWRU
‡&HHVWHUXJăFLXQHD"
‡&XFLQHYRUELPFkQGQHUXJăP"
‡&HUHSUH]LQWăUXJăFLXQHDGHPXO‫܊‬XPLUH" 0HPRUHD]ă
'DUFHDGHODXGă"
‡&XPQHYRUEH‫܈‬WH'XPQH]HXQRXă „Rugați-vă aceasta este voia
RDPHQLORU" neîncetat. lui Dumnezeu, în
‡'HFHFUHGH‫܊‬LFăHVWHLPSRUWDQWVăQH Mulțumiți lui Hristos Isus, cu
UXJăP]LOQLF" Dumnezeu privire la voi”
pentru toate
 lucrurile; căci
1Tesaloniceni
 $OFăWXLH‫܈‬WHSURSR]L‫܊‬LLIRORVLQG 5:17,18
FXYLQWHOHmulumire, laud, rugciune40
Trăirea vieții creștine
Trăirea vieții creștine DOMENIUL
DE
CONȚINUT

LECTUR II

Rugciunea
$QDv‫܈‬LSUREDQRLOHKDLQHGH‫܈‬FRDOăFkQGPDPDHLDLQWUDWvQFDPHUă
±$FHDVWăEOX]ăvPLSODFHPDLPXOWGHFkWWRDWHKDLQHOHSHFDUHOHDPFXPSăUDWDVSXV
$QD$FH‫܈‬WLSDQWRILVXQWODIHOFDSDQWRILLFROHJHORUPHOH
±0DPDD]kPELW
±ÌPLSDUHELQHFăv‫܊‬LSODF$FXPYLQR(VWHWLPSXOSHQWUXDDYHDUXJăFLXQHDGHVHDUă
&kQGWDWDDvQWUHEDWGDFăFLQHYDDUHRSUREOHPăSHQWUXFDUHDUGRULVăVHURDJHHDDVSXV
±$‫܈‬GRULVăQHUXJăPFD0DULDVăSULPHDVFăRSHUHFKHGHSDQWRILQRL3RDUWăDFHHD‫܈‬L
SDQWRILGHPXOWWLPSLDUDFXPLVDXUXSW
ÌQWLPSFH$QDVHUXJDSHQWUX
0DULDDVLP‫܊‬LWFă'RPQXO,VXVYUHDVă,
FRPXQLFH FHYD$FHOD‫܈‬L VHQWLPHQW OD
DYXW‫܈‬LvQWLPSFHVHSUHJăWHDGHFXOFDUH
&kQG HUD vQ SDW vQFHUFă Vă
GHVFRSHUH GH XQGH YHQHD VLP‫܊‬ăPkQWXO
'LQWURGDWă‫܈‬LDDPLQWLWFHHDFHWDWăOHLD
FLWLWvQDLQWHGHUXJăFLXQH'DFăXQIUDWH
VDXRVRUăVXQWJRL‫܈‬LOLSVL‫܊‬LGHKUDQDGH
WRDWH]LOHOH‫܈‬LXQXOGLQWUHYRLOH]LFHGXFH‫܊‬LYăvQSDFHvQFăO]L‫܊‬LYă‫܈‬LVăWXUD‫܊‬LYăIăUăVăOH
GHDFHOHWUHEXLQFLRDVHWUXSXOXLODFHLDUIRORVL"´$QDVDULGLFDWGLQSDW]kPELQG$IXJLWvQ
VXIUDJHULH‫܈‬LDH[FODPDW
±0DPă 'XPQH]HX GRUH‫܈‬WH FD HX Vă UăVSXQG SURSULHL PHOH UXJăFLXQL VăLFXPSăU
0DULHLSDQWRILFXEDQLLSHFDUHLDPDGXQDW
0DPDDIRVWVXUSULQVăODvQFHSXWDSRLD]kPELW‫܈‬LDVSXV
±&HLGHHJHQHURDVă1HYRPGXFHPkLQHVăLFXPSăUăPRSHUHFKHGHSDQWRIL

32572)2/,8
3HRSDJLQăVFULHUXJăFLXQHD7DWăO
QRVWUX´IRORVLQGXWHGHVLPEROXULOH

 
41DOMENIUL Trăirea vieții creștine


DE
CONȚINUT
II DRNICIA – DOVAD A IUBIRII
NOASTRE FA DE DUMNEZEU
 &HHVWHGDUXO"

$RIHUL D GăUXL VXQW FXYLQWH SH FDUH OH

JăVLP DGHVHRUL vQ SDJLQLOH %LEOLHL $FHVWHD
ဩœ¤¦— ¨“šŽ Ž —Š
 VXQW DF‫܊‬LXQL FDUH IDF SDUWH GLQ YLD‫܊‬D ]LOQLFă
“šŽć““š˜²šŠ &URQLFL
3ULPLP‫܈‬LGăUXLPGăUXLP‫܈‬LSULPLP
Š ¡“˜“˜ ŒŽဖp“
Š¦ŒŽ˜နဤ 'DUXOVDXFDGRXOUHSUH]LQWăDFHDGRYDGă
GHLXELUH‫܈‬LGHPXO‫܊‬XPLUHSHFDUHGRULPVă
R DUăWăP FHORU GLQ MXU 'DUXULOH SULPLWH GH
OD 'XPQH]HX DX R YDORDUH FDUH QX SRDWH IL
FDOFXODWăGLQWUHDFHVWHGDUXULHQXPHUăPYLD‫܊‬D
VăQăWDWHD LHUWDUHD LXELUHD HWF 3HQWUX DFHVWH
GDUXUL QRL FRSLLL OXL 'XPQH]HX VXQWHP GDWRUL
Vă,PXO‫܊‬XPLPSULQUXJăFLXQL‫܈‬LIDSWHEXQH
'XPQH]HX QHD GDW XQ GDU QHVSXV
WULPL‫܊‬kQG vQ OXPH SH XQLFXO 6ăX )LX ,VXV
+ULVWRV(ODPXULWSHQWUXQRLSHQWUXFDQRLVă
SXWHPSULPLYLD‫܊‬DYH‫܈‬QLFă


 &XLFkQG‫܈‬LFXPGăUXLP"
1RLDPGHYHQLWFRSLLDLOXL'XPQH]HX

 SULQFUHGLQ‫܊‬DvQ,VXV+ULVWRVSHFDUH'XPQH]HX
/DGDWOXPLLGLQGUDJRVWHSHQWUXQRL$FXP
 GLQ GUDJRVWH SHQWUX 'XPQH]HX ‫܈‬L SHQWUX
DSURDSHOHQRVWUX%LEOLDQHvQGHDPQăVăRIHULP
Vocabularȱ GUDJRVWHD/XLFHORUGHOkQJăQRL
3XWHP RIHUL GDUXUL FHORU FDUH QH LXEHVF
 VDX FKLDU FHORU SH FDUH QXL FXQRD‫܈‬WHP 6XQW
GDU±FHHDFHVHSULPH‫܈‬WHVDXVHRIHUăvQ RDPHQLVăUDFLFDUHDXQHYRLHGHDMXWRUXOQRVWUX
VHPQGHSULHWHQLHFDDMXWRUHWF FRSLLIăUăIDPLOLHVDXIDPLOLLIăUăFDVH
FDGRX 'HILHFDUHGDWăFkQGDYHPRFD]LDWUHEXLH
YROXQWDU± FDUHVHIDFHGHEXQăYRLH VăIDFHPELQHWXWXURUGDUWUHEXLHVăvOIDFHPGLQ
IăUăFRQVWUkQJHUH WRDWăLQLPD‫܈‬LIăUăVăQHSDUăUăX'RPQXO,VXV


42Trăirea vieții creștine DOMENIUL


DE
'RPQXO ,VXV SRYHVWH‫܈‬WH GHVSUH R YăGXYă
CONȚINUT
VăUDFă FH D GăUXLW XOWLPLL EăQX‫܊‬L 2DPHQLL
II
ERJD‫܊‬LDXGDWPDLPXO‫܊‬L EDQL GDU vQ RFKLL OXL
'XPQH]HX DFHD YăGXYă D GDW PDL PXOW
tiai c?
SHQWUX Fă D GDW GLQ WRDWă LQLPD IăUă Vă VH
vQJULMRUH]HFăGăXOWLPLLHLEDQL
‡ Dumnezeu și-a dăruit singurul

Său fiu pentru noi, copiii Lui.

‡ Dumnezeu ne-a poruncit să


 6ăH[HUVăP facem bine atunci când știm să-l facem,
iar dacă nu-l săvârșim realizăm un păcat.
(Iacov 4:17)

5ăVSXQGHODXUPăWRDUHOHvQWUHEăUL
‡ &HHVWHGDUXO"
‡ &HQHDRIHULW'XPQH]HXQRXăFRSLLORUOXL"
‡ 'HFHFUH]LFăHVWHLPSRUWDQWVăGăUXLP"
‡ ,PDJLQHD]ă‫܊‬L Fă DL IL LQYLWDW OD DFWLYLWDWHD GH vPSăU‫܊‬LUH D GDUXULORU
SHQWUX XQ FăPLQ GH FRSLL 'HVHQHD]ă ‫܈‬L WX DFHVW FDGRX ‫܈‬L VFULH SH HO
FXYLQWHOHSHFDUHOHDLVSXQHFRSLLORU

 *ăVH‫܈‬WHLQWUXVXO6FULH SHFDLHWGRDUFXYLQWHOHFXvQ‫܊‬HOHV
DVHPăQăWRU&HOăODOWFXYkQWUHSUH]LQWăLQWUXVXO
‡ GDUXLPLUHGăUQLFLHFDGRX
‡ LXELUHGUDJRVWHXUăDIHF‫܊‬LXQH

 $OHJHFXYkQWXOSRWULYLWSHQWUXFRPSOHWDUHDILHFăUHLSURSR]L‫܊‬LL
‡0XO‫܊‬LPHDGHRDPHQLFDUH/DDVFXOWDWSH,VXVHUD
D IOăPkQGă E VăWXOă

‡3ULQa druivQ‫܊‬HOHJHPDFWXOGHDRIHUL
D vQWkPSOăWRUE YROXQWDU

'HVFRSHUăFXYLQWHOH SHYHUWLFDO‫܈‬LRUL]RQWDO 


buntate, cadou, dar, darnic, iubire, Biblie

43
DOMENIUL Trăirea vieții creștine
DE
CONȚINUT
II
'HVFRSHUăFXYLQWHOH SHYHUWLFDO‫܈‬LRUL]RQWDO buntate, cadou, dar, darnic, iubire,
iubire, Biblie:

&HSXWHPGăUXLFHORUGLQMXU"1RWHD]ăvQFDLHWFkWHYDH[HPSOH


32572)2/,8
3H R SDJLQăGHVHQHD]ă VFKHPD GH
PDLMRVSHXUPăFRPSOHWHD]ăVSD‫܊‬LLOH
OLEHUHSRUQLQGGHODFXYkQWXO'Ă51,&,(

...

...
...

'Ă51,&,(

...

...

...44 DOMENIUL
 Trăirea vieții creștine
 DE

 CONȚINUT


II


LECTURZi de zi s faci un bine

=L GH ]L Vă IDFL XQ ELQH FkW GH PLF GDU
QXXLWDDVWDVăWHQYH‫܊‬LFRSLOHDVWDILHYLD‫܊‬DWD
'XPQH]HX&HO6IkQWQHIDFHELQHOHQHvQFHWDW 0HPRUHD]ă
SULQOXPLQD‫܈‬LFăOGXUDVRDUHOXLFHODFUHDW'HOD(O
QHYLQHSORDLHSHQWUXLDUEăSHQWUXIORUL
„Să nu
SHQWUXJUkX‫܈‬LSHQWUXYLHSHQWUXSRPLLURGLWRUL lui Dumnezeu
dați uitării
jertfe ca acestea
7RWFHLEXQvQ(Ov‫܈‬LDUHQHVHFDWXOVIkQWL]YRU binefacerea şi
îi plac”
‫܈‬LOWULPLWHIăUăSODWă]LOQLFQRXăWXWXURU dărnicia; căci
Evrei 13:16
'H OD 'XPQH]HX LD SLOGă FD Vă ILL ‫܈‬L WX FD (O
]LOQLFVăQXXL‫܊‬LFRSLOHVăIDFLELQHvQYUHXQIHO

1LFRODH0ROGRYHDQX

45DOMENIUL Trăirea vieții creștine


DE
CONȚINUT AJUTORUL OFERIT CELORLALI –
II
SEMN AL IUBIRII FA DE DUMNEZEU

 &HvQVHDPQăVăDMX‫܊‬LSHFLQHYD"
 $MXWRUXO UHSUH]LQWă PRGXO GH VSULMLQ SH
ဩ”¦¤ŠĒ“ Ž 5RPDQL
FDUHQRLvORIHULPGHEXQăYRLHFHORUGLQMXU
£“šĒ“ထ Œ²š
2ULFHSHUVRDQăDUHQHYRLHODXQPRPHQW
£¦š¤ԚšŽ¨œ“န
GDWGHDMXWRU)LHFăYRUELPGHVSUHRvQFXUDMDUH
“Ē“ ¡“˜“¤œ¡“Ž
XQ JHVWSULHWHQHVF XQ GDU VDXR UXJăFLXQH GH
œŠ£ŽĒ“နဤ
vPEăUEăWDUH WRDWH DFHVWHD VXQW ELQHYHQLWH
)DSWHOH EXQH SRW IL VăYkU‫܈‬LWH RUL GH FkWH RUL
DYHPRFD]LD'RPQXO,VXVVSXQHÄ&HYRL‫܊‬LVă
Yă IDFă YRXă RDPHQLL IDFH‫܊‬LOH ‫܈‬L YRL OD IHO´
/XFD  $WXQFL FkQG DMXWăP SH FLQHYD
WUHEXLH Vă IDFHP FD ‫܈‬L FXP QHDP IDFH QRXă
vQ‫܈‬LQHXQELQH

)DSWHOHEXQHWUHEXLHVăYkU‫܈‬LWHGLQ

 LXELUHQXGLQREOLJD‫܊‬LH
3ULQIDSWHEXQHvQ‫܊‬HOHJHPVăLXELPVă
 IL UăEGăWRUL Vă DMXWăP ‫܈‬L VăL vQ‫܊‬HOHJHP SH
FHLGLQMXU(OHQHDMXWăVăvPSOLQLPYRLDOXL
 'XPQH]HX ‫܈‬L DFHVW OXFUX GHPRQVWUHD]ă Fă/
LXELP
Vocabularȱ &H DU WUHEXL Vă vQ‫܊‬HOHDJă XQ FRSLO SULQ
IDSWHEXQH"$vQJULMLRSHUVRDQăvQVXIHULQ‫܊‬ăD
FXPSăUDRSkLQHVDXRMXFăULHXQXLFRSLOFDUH
DEDQGRQDW±FDUHDIRVWSăUăVLW
QXDUH
VHPHQ±FHOFDUHHODIHOFXFLQHYD
DEDQGRQDW– FDUHDIRVWSăUăVLW
DSURDSHOHFXLYDRP &H vO vQFXUDMHD]ă SH XQ FRSLO Vă DMXWH
6(0(1 &HOFDUHHODIHOFXFLQHYD
VOăEăQRJ±SDUDOL]DWRPFDUHQXVH
DSURDSHOHFXLYDRP SHVHPHQXOOXL"([HPSOXOYă]XWvQ%LEOLHVDX
SRDWHPL‫܈‬FD vQIDPLOLH'HDFHHDWUHEXLHVăvQGHPQăP
6/Ă%Ă12* SDUDOL]DWRPFDUHQX
WăPăGXLW±YLQGHFDWFDUHVDIăFXW
VHSRDWHPL‫܈‬FD RDPHQLLVăVHDMXWHXQXOSHDOWXO
VăQăWRV
7Ă0Ă'8,7 vQVăQăWR‫܈‬LWFDUHVD

46Trăirea vieții creștine DOMENIUL


DE
CONȚINUT
([HPSOH GH vQGDWRULUL ‫܈‬L GH IDSWH GH II
VOXMLUHDVHPHQLORUvQGLIHULWHFRQWH[WHGHYLD‫܊‬ă
3RUQLQGGHODSRUXQFDELEOLFă6ăLXEH‫܈‬WL 6ăH[HUVăP
SH DSURDSHOH WăX FD SH WLQH vQVX‫܊‬L´ 0DWHL

 FRSLLL VXQW vQYă‫܊‬D‫܊‬L Vă‫܈‬L DMXWH ‫܈‬L Vă‫܈‬L
UHVSHFWHVHPHQLL *ăVH‫܈‬WH vQOHF‫܊‬LHH[HPSOHGH
$YkQG vQ YHGHUH FXYLQWHOH DMXWRUXO DMXWRUDUHDFHORUGLQMXU
RIHULW FHORUODO‫܊‬L´ DYHP H[HPSOXO YLQGHFăULL
VOăEăQRJXOXL GLQ 0DUFX $LFL QH 6FULH FkWH R SURSR]L‫܊‬LH IRORVLQG
HVWH SUH]HQWDWă GRULQ‫܊‬D FHORU GUDJL GH D‫܈‬L FXYLQWHOHsprijin, ajutor, semen.
YHGHD SULHWHQXO YLQGHFDW (L DX DGXV OD ,VXV
XQ VOăEăQRJ )LLQGFă QX SXWHDX Vă LQWUH vQ
FDVDXQGHHUD(ODXGHVIăFXWDFRSHUL‫܈‬XOFDVHL
$VWIHO DX FRERUkW SH DFROR SDWXO SH FDUH HUD 0HPRUHD]ă
VOăEăQRJXO &kQG OHD Yă]XW ,VXV FUHGLQ‫܊‬D D
]LV VOăEăQRJXOXL )LXOH SăFDWHOH v‫܊‬L VXQW
„Nu te teme, Eu te întăresc,
LHUWDWH´$SRLD]LV6FRDOăWHULGLFă‫܊‬LSDWXO căci Eu sunt cu tot Eu îți vin în
‫܈‬L XPEOă´ ÌQGDWă EROQDYXO D IRVW WăPăGXLW tine; nu te uita ajutor. Eu te
GDWRULWă IDSWXOXL Fă SULHWHQLL VăL ODX DGXV OD cu îngrijorare, sprijinesc cu
căci Eu sunt dreapta mea
,VXV
Dumnezeul tău, biruitoare.”
Isaia 41:10
S lucrm împreun!

)RUPD‫܊‬LSDWUXJUXSH
)LHFDUHJUXSăYDSULPLRVWHOX‫܊‬ăFDUH
LOXVWUHD]ăRWUăVăWXUăGHFDUDFWHU
5HDOL]D‫܊‬LRPLFăVFHQHWăvQFDUHVă
YRUEL‫܊‬LGHVSUHWUăVăWXUDUHVSHFWLYă

32572)2/,8 1RWHD]ăSHRSDJLQă
FkWHYDH[HPSOHvQFDUHWX
*kQGH‫܈‬WHWHODDFWLYLWă‫܊‬LSHFDUH
v‫܊‬LRIHULDMXWRUXOFHORUGLQ
OHDLSXWHDIDFHSHQWUXFHLGLQMXUXOWăX
MXU0RWLYHD]ăDFHVWOXFUX

47
DOMENIUL Trăirea vieții creștine
DE
CONȚINUT
II
$352)81'$5(
6FULHFXYLQWHOHFRUHVSXQ]ăWRDUHLPDJLQLORU‫܈‬LDPLQWH‫܈‬WH‫܊‬LFHHVWHUXJăFLXQHD

'RPQXO,VXVVDvQ*UăGLQD*KHWVLPDQLvQDLQWHGHDILUăVWLJQLW


)LXOOXL'XPQH]HX,DPXO‫܊‬XPLWOXL'XPQH]HX‫܈‬L,DFHUXWVăvQPXO‫܊‬HDVFă

'DFăQHUXJăPGHYHQLPOXL'XPQH]HX

'XPQH]HXQHDGDWSH)LXO6ăXSHQWUXDSULPLLHUWDUHDGHSăFDWH'HVHQHD]ă
vQFDLHWOXFUXULSHFDUHDLSXWHDVăOHGăUXLH‫܈‬WL‫܈‬LWXFROHJLORUWăLFDVHPQDOGUDJRVWHL
'RPQXOXL,VXVSHQWUXQRLWR‫܊‬L


&RQWLQXăYHUVXOFXXQVLQJXUFXYkQWDVWIHOvQFkWVăUHDOL]H]LRPLFăSRH]LH


'XPQH]HXSHQRLQHDLXELW
3H)LXO6ăXODBBBBBBBBB
6ăQHUXJăPQHDvQYă‫܊‬DW
6ăILPFX(OBBBBBBBBBB48


DOMENIUL

Trăirea vieții creștine
DE
 CONȚINUT
 II
$MXWăOSHRUEXO%DUWLPHXVăDMXQJăOD'RPQXO,VXVSHQWUXDILYLQGHFDW

*ăVH‫܈‬WH YHUVHWXO DVFXQV 9HUVHWXO HVWH GHVSUH GUDJRVWHD OXL 'XPQH]HX ‫܈‬L
SRUXQFD/XLSHQWUXQRL


49
DOMENIUL Trăirea vieții creștine
DE
CONȚINUT
II
3XQH vQ XUPăWRDUHD SX‫܈‬FXOL‫܊‬ă FXYLQWHOH FDUH FDUDFWHUL]HD]ă XQ FRSLO
DOOXL'XPQH]HXD‫܈‬DFXPDLvQYă‫܊‬DWODRUHOHGHUHOLJLH

darnic, mulumitor, trist, nefericit, iubitor

,PDJLQHD]ă‫܊‬LFăDLXQYHFLQQRXFXFDUHQXVHMRDFăQLPHQL&XPFUH]LFăDU
WUHEXLVăWHSRU‫܊‬LvQDFHDVWăVLWXD‫܊‬LH"&HFUH]LFăDUGRUL'XPQH]HXVăIDFL"
5ăVSXQGH RUDO OD DFHVWH vQWUHEăUL DSRL UHDOL]HD]ă XQ GHVHQ FRUHVSXQ]ăWRU
UăVSXQVXULORUWDOH

$FHVWEăLDWv‫܈‬LDMXWăFROHJXOODWHPHSULQDFHDVWDILLQGROXPLQăOD‫܈‬FRDOă7X
FXPDLSXWHDVăILLROXPLQăSHQWUXFROHJLLGLQFODVDWD"


50
Trăirea vieții creștine DOMENIUL
DE
CONȚINUT
5HDOL]HD]ăXQFDGRXSHQWUXXQFROHJVDXXQSULHWHQEXQGLQWUR II
KkUWLHPDLJURDVăVDXREXFDWăGHFDUWRQ
0DLvQWkLWUDVHD]ăXUPăWRDUHDVFKL‫܊‬ăGXSăPRGHOXOGHPDLMRV


$SRLvPSDFKHWHD]ăSHOLQLLOHFDUHVXQWDOăWXUDWHDVWIHOvQFkWSURGXVXOILQDOVăILHR
FXWLH
3XQHvQDFHDFXWLHXQOXFUXFDUHFUH]LFăvOYDVXUSULQGHSHFROHJXOVDXSULHWHQXO
WăX


&LQHDVSXV"&LQHDIăFXW"

 8QGHVHDIODXIUDLLOXL,RVLIFkQGDXKRWăUkWPRDUWHDOXL" *HQH]D
 ÌQDOFXLVDFDIRVWJăVLWSDKDUXOGHDUJLQWDOOXL,RVLI" *HQH]D 
 &LQHDGHYHQLWFRQGXFăWRUXOSRSRUXOXLOXL,VUDHOGXSăPRDUWHDOXL0RLVH"
,RVXD 
 'LQFk‫܊‬LVROGD‫܊‬LHUDIRUPDWăDUPDWDOXL*KHGHRQFkQGODvQYLQVSH0DGLDQ"
-XGHFăWRUL 
 &XPVHQXPH‫܈‬WHORFXOXQGHDSHWUHFXW'RPQXO,VXVQRDSWHDGLQDLQWHD
UăVWLJQLULL 6DOH" 0DWHL 
 &HIăFHDXXFHQLFLLvQWLPSFH'RPQXO,VXV6HUXJDvQ*KHWVLPDQL" /XFD 
 &HDXIăFXWVROGD‫܊‬LLFXKDLQHOHOXL,VXVGXSăFH$FHVWDDIRVWUăVWLJQLW"
,RDQ 


51
DOMENIUL Trăirea vieții creștine
DE
CONȚINUT
II

RECAPITULARE

&ULVWLQDDGHVFRSHULWXQPHVDMFRGLILFDWvQWURFDUWH'XSăFHVDJkQGLWPDLPXOWWLPS
DGHVFRSHULWFăILHFăUHLFLIUHvLFRUHVSXQGHFkWHROLWHUă,DWăFDUHHVWHFRGXO


       


1 & , $ ( Ă 0 6 8 = 7 5 / * '


$IOăFH PHVDM DGHVFRSHULW&ULVWLQD ÌQORFXLH‫܈‬WH FLIUHOHGLQUkQGXULOHGH PDLMRVFX


OLWHUHOHFRUHVSXQ]ăWRDUH

            


&RQWLQXăHQXQ‫܊‬XOGHPDLMRVFXYDULDQWDFRUHFWă

‡5XJăFLXQHDHVWHFRQYRUELUHDFUHGLQ‫܊‬HLFX
D 'XPQH]HX E RDPHQLL

‡'XPQH]HXDWULPLVODQRLMRVSHSăPkQWSH
D vQJHUL E )LXO6ăX

‡)DSWHOHEXQHWUHEXLHVăYkU‫܈‬LWHGLQ
D LXELUH E REOLJD‫܊‬LH


52Trăirea vieții creștine DOMENIUL


DE
CONȚINUT
'HVFRSHUăSHYHUWLFDO‫܈‬LRUL]RQWDOFXYLQWHOHDVFXQVHvQFDUHX
II

6FULHWUHLIDSWHEXQHVăYkU‫܈‬LWHGHWLQH


'HVFULHFXPSR‫܊‬LDMXWDRSHUVRDQăDIODWăODQHFD]


$OFăWXLH‫܈‬WHSURSR]L‫܊‬LLFXXUPăWRDUHOHFXYLQWHiubire, Dumnezeu, rugciune, druire.


53
DOMENIUL Trăirea vieții creștine
DE
CONȚINUT
II
EVALUARE

Într-o zi, cei trei copii ai unei familii au dorit s vorbeasc cu tatl lor despre iubirea
lui Dumnezeu. Tatl a început s le povesteasc:
– Dumnezeu ne-a creat într-un chip minunat. Fiecare dintre noi aparinem unei familii.
Noi îi iubim pe cei din familia noastr. Orice fiin are nevoie de iubire.
– Cum putem s ne artm iubirea fa de cei din jurul nostru?
– Noi putem s le demonstrm iubirea celor din jurul nostru prin fapte bune i rugciuni.

5ăVSXQGHODXUPăWRDUHOHvQWUHEăUL
‡&LQHDFUHDWRPXO"
‡&HWUHEXLHVăIDFHPFDVăDUăWăPFăLXELPSHUVRDQHOHGLQMXUXOQRVWUX"

1RWHD]ăWUHLH[HPSOHFDUHDUDWăLXELUHDOXL'XPQH]HXSHQWUXRDPHQL

$OHJHFXYkQWXOSRWULYLWSHQWUXFRPSOHWDUHDILHFăUHLSURSR]L‫܊‬LL

‡&HLWUHLFRSLLDXGRULWVăYRUEHDVFăFXWDWăOORUGHVSUH«
D UXJăFLXQH E LXELUH

‡)LHFDUHSHUVRDQăDUHQHYRLHGH«FHORUGLQMXU
D GUDJRVWHD E IDSWHOH

‡3XWHPVăWUăLPRYLD‫܊‬ăFX'XPQH]HX«
D DYkQGSULHWHQLEXQL E FLWLQG%LEOLD


&ROHJXOWăXGHEDQFăGRUH‫܈‬WHVăFXQRDVFăFkWHYDOXFUXULGHVSUHLXELUHDOXL'XPQH]HX
6FULHFHOSX‫܊‬LQWUHLSURSR]L‫܊‬LLGHVSUHLXELUHDOXL'XPQH]HXDUăWDWăRDPHQLORU

54
DOMENIUL
DE
CONȚINUT
III
OAMENII
ÎȘI ARATĂ
IUBIREA UNII
Iertare
FAȚĂ DE ALȚII
Recunoștință

Ajutor Sfaturi

Suntem încântați să oferim dragoste tuturor oamenilor!


DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții
DE
CONȚINUT
III OFERIREA DE SFATURI I ÎNVTURI

 'HFHDYHPQHYRLHGHVIDWXUL‫܈‬LvQYă‫܊‬ăWXUL"
6IDWXOHVWHXQvQGHPQGHFDUHDYHP

QHYRLHSHQWUXDQXJUH‫܈‬L‫܈‬LSHQWUXDFUH‫܈‬WH
ဩDš¨ŠĒ¶ŽŒœ“— ć“Œ²š¨Š
IUXPRV ÌQYă‫܊‬ăWXUD HVWH FHHD FH SULPLP SULQ
ŒŠ—ŽŠŽŒŠ¡Ž Ԙ‹¶¤¡²š“ထš¦£Ž¨Š FXYLQWHGHODRDPHQLLSHFDUHvLUHVSHFWăPPXOW
¤¡Ž‹¦“Ž£ဖœ Š‹Š¤ŽŽ—ŠŽŠနဤ &RSLLLDXQHYRLHGHVIDWXULGHRDUHFHHLQX
¦¡˜Ž¯Žထ 3URYHUEH
SRWVăLDGHFL]LLVLQJXULGDU‫܈‬LSHQWUXFDVăILH
IHUL‫܊‬LGHSHULFROHOHYLH‫܊‬LL‫܈‬LVăFUHDVFăIUXPRV
/D UkQGXO ORU FRSLLL YRU FUH‫܈‬WH ‫܈‬L YRU
DMXQJHvQVWDUHVăGHD‫܈‬LHLVIDWXULDOWRUD


 'HODFLQHSULPLP‫܈‬L
FXLRIHULPVIDWXUL‫܈‬L

 vQYă‫܊‬ăWXUL"
&RSLLL DX QHYRLH GH
 VIDWXO SăULQ‫܊‬LORU GH DFHHD
'XPQH]HX GHFLGH vQ FH
 IDPLOLH Vă QH QD‫܈‬WHP FX
QRVFkQG WRDWH GHWDOLLOH YLL
 WRUXOXL QRVWUX 3HQWUX Fă
SăULQ‫܊‬LLDXH[SHULHQ‫܊‬DYLH‫܊‬LL
 VIDWXULOH SULPLWH GH OD HL
WUHEXLH FRQVLGHUDWH EXQH
 (OHWUHEXLHXUPDWHGHFRSLO
vQWRWGHDXQD GDFă QX LQWUă
 vQ FRQIOLFW FX OHJHD OXL
'XPQH]HX
&RSLLL DX QHYRLH GH VIDWXO

Vocabularȱ
vQYă‫܊‬ăWRULORU ‫܈‬L DO SURIHVRULORU )LHFDUH FRSLO
PHUJHOD‫܈‬FRDOăSHQWUXFăDUHQHYRLHVăvQYH‫܊‬H
ÌQ ‫܈‬FRDOă DFHVWD SULPH‫܈‬WH vQYă‫܊‬ăWXUL GH PXOWH
 IHOXULODPXOWHGLVFLSOLQH‫܈‬FRODUH
(OHYLL WUHEXLH Vă vQYH‫܊‬H DFHVWH
GHFL]LH±KRWăUkUHOXDWăvQXUPD FXQR‫܈‬WLQ‫܊‬H GDU Vă DVFXOWH ‫܈‬L GH VIDWXULOH
H[DPLQăULLXQHLVLWXD‫܊‬LL SULPLWH


56Oamenii își arată iubirea unii față de alții DOMENIUL


DE
3H GH DOWă SDUWH ILHFDUH SURIHVRU DUH
CONȚINUT
UROXO GH DL VIăWXL SH HOHYLL VăL FXP Vă
III
YRUEHDVFăFXPVăVHSRDUWHFXPVă‫܈‬LUHVSHFWH
FROHJLL‫܈‬LSURIHVRULL 6ăH[HUVăP
)DPLOLDHVWHORFXOXQGHvQYă‫܊‬ăPSULPHOH
OHF‫܊‬LL GH YLD‫܊‬ă )UD‫܊‬LL PDL PDUL UHSUH]LQWă &RPSOHWHD]ăXUPăWRUXOHQXQ‫܊‬
H[HPSOHSHQWUXIUD‫܊‬LLPDLPLFLSULQFHHDFHIDF (X FUHG Fă DP QHYRLH GH VIDWXO
‫܈‬L SULQ FHHD FH VSXQ )ăUă Vă YUHD vQ PRG SăULQ‫܊‬LORUPHLGHRDUHFH
VSHFLDOIUD‫܊‬LLPDLPDULVXQWPRGHOH‫܈‬LGHPXOWH 
RULDXRFD]LDGHDGDVIDWXULIUD‫܊‬LORUPDLPLFL 6FULH XQ VIDW SH FDUH ODL SULPLW
'DFăDFHVWHVIDWXULVXQWEXQHFRSLLLPDLPLFL GH OD SăULQ‫܊‬LL WăL ‫܈‬L SH FDUH vO FRQVLGHUL
FUHVFIUXPRV‫܈‬LYRUDYHDRYLD‫܊‬ăELQHFXYkQWDWă LPSRUWDQW
 'HFHFRQVLGHULFăDFHVWVIDWDIRVW

([HPSOHGHVIDWXUL‫܈‬LvQYă‫܊‬ăWXUL EXQ"
SULPLWHGHOD0kQWXLWRUXO,VXV+ULVWRV
'HIRDUWHPXOWHRULXFHQLFLLODXQXPLW
SH'RPQXO,VXVÌQYă‫܊‬ăWRUXO´‫܈‬L(ODUHFXQRVFXW
FăHVWHÌQYă‫܊‬ăWRUXO‫܈‬L'RPQXOORUGDUOHDVSXV
FăGDFăvLVSXQÌQYă‫܊‬ăWRUXO´WUHEXLHVăIDFă
FHHDFHOHVSXQH(O
8QXO GLQWUH VIDWXULOH OXL ,VXV D IRVW
/ăVD‫܊‬LFRSLOD‫܈‬LLVăYLQăOD0LQH‫܈‬LQXLRSUL‫܊‬L
FăFL ÌPSăUă‫܊‬LD FHUXULORU HVWH D FHORU FD HL´
0DWHL  ,VXV LXEH‫܈‬WH FRSLLL ‫܈‬L D GRULW
PHUHXVăILHDSURDSHGHFRSLOD‫܈‬L
&XDOWăRFD]LH,VXVLDVIăWXLWSHXFHQLFL
VăQXVHvQJULMRUH]H1XYăvQJULMRUD‫܊‬LGHYLD‫܊‬D 0HPRUHD]ă
YRDVWUă´ 0DWHL 

(O LD vQYă‫܊‬DW SH „Ascultă, fiule, Căci ele sunt o


învățătura cunună plăcută
XFHQLFL FXP WUHEXLH Vă VH
tatălui tău pe capul tău şi
URDJH ‫܇‬L QRL WUHEXLH Vă şi nu lepăda un lanț de aur la
vQYă‫܊‬ăP UXJăFLXQHD Ä7DWăO îndrumările gâtul tău.”
QRVWUX´ /XFD  SH mamei tale! Proverbe 1:8, 9
FDUH R ‫܈‬WLH DFXP ILHFDUH
FRSLOFDUHDVFXOWăGH,VXV

57DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții


DE
CONȚINUT
III
LECTUR

9UHDX'2$01(VăQYă‫܊‬
FXPVăPăSRUWIUXPRV
'RUHVFVăILXXQILXDO7ăX
QăVFXWGLQ'8+8/6)Æ17
ÌQYD‫܊‬ăPăWHURJ
ÌQYD‫܊‬ăPă‫܈‬LPXVWUăPă
FăFL‫܈‬WLXFăPăLXEH‫܈‬WL

'D'2$01(YUHDXVăQYă‫܊‬
‫܈‬LYUHDXVă‫܈‬WLXVDVFXOW
7HURJSH7,1(VăPăQYH‫܊‬L
FăFL78H‫܈‬WL7$7Ă/PHX
78‫܈‬WLLFkWVXQWGHVODE
‫܈‬LRULFHUDQăPL‫܈‬WLL
1XLDOWvQYă‫܊‬ăWRUPDLEXQ
vQ&(5‫܈‬LSHSăPkQW32572)2/,8
,PDJLQHD]ă‫܊‬LFăDUYHQL'RPQXO,VXVvQ
FODVDWD&HVIDWXULFUH]LFăYDUGD"
1RWHD]ăGLQWUHHOH

 


58Oamenii își arată iubirea unii față de alții DOMENIUL


DE
CONȚINUT
RECUNOTINA FA DE CEI III
CARE NE FAC BINE
&HHVWHUHFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬D" 
 
6ă ILL UHFXQRVFăWRU ID‫܊‬ă GH FLQHYD
vQVHDPQăVă‫܊‬LDGXFLDPLQWHFXGUDJRVWHVDXVă ဩ“šŽŠ¦ŒŽ 
3VDOPXO
UHFXQR‫܈‬WLFăDFHVWD‫܊‬LDIăFXWXQELQH ˜¦—Ē¦˜“¡“ŒŠ
%LEOLD QH vQFXUDMHD]ă Vă YHQLP FX ”Ž¡¤¶ထŠŒŽ—Š¶
UHFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬ă vQDLQWHD OXL 'XPQH]HX SULQ ¡œ£—¶¨Žć¤Žနနနဤ
UXJăFLXQH‫܈‬LSULQFkQWDUHGHRDUHFH'XPQH]HX
HVWH &UHDWRUXO QRVWUX ‫܈‬L WRW (O VXV‫܊‬LQH YLD‫܊‬D
QRDVWUăvQILHFDUH]L
7RW &XYkQWXO OXL 'XPQH]HX QH DUDWă
IDSWXOFăWUHEXLHVăILPUHFXQRVFăWRULSăULQ‫܊‬LORU
3ăULQ‫܊‬LLVHVDFULILFăvQILHFDUH ]LSHQWUX FRSLLL
ORU 5HFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬D VDX PXO‫܊‬XPLUHD QRDVWUă ID‫܊‬ă
GHSăULQ‫܊‬LVHDUDWăvQSULPXOUkQGSULQIDSWXO
FăvLDVFXOWăP‫܈‬LvLUHVSHFWăP vLFLQVWLP 
&LQVWH‫܈‬WHSHWDWăOWăX‫܈‬LSHPDPDWDSHQWUXFD
Vă‫܊‬LVHOXQJHDVFă]LOHOHvQ‫܊‬DUDSHFDUH‫܊‬LRGă
'RPQXO'XPQH]HXOWăX ([RG ([HPSOHELEOLFHGHSHUVRDQHFDUH‫܈‬LDX
DUăWDWUHFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬DID‫܊‬ăGHELQHIăFăWRUL
ÌQ(YDQJKHOLDGXSă/XFD /XFD
HVWH SUH]HQWDWă vQWkPSODUHD D ]HFH RDPHQL
FDUH HUDX EROQDYL GH R ERDOă IRDUWH JUHD
$FHDVWăERDOăVHQXPH‫܈‬WHOHSUă2DPHQLLFDUH
HUDX EROQDYL GH OHSUă REOLJDWRULX WUHEXLDX Vă
ILH L]ROD‫܊‬L VăL SăUăVHDVFă SH FHL GUDJL GLQ
 tiai c?
IDPLOLHVăILHVFR‫܈‬LDIDUăGLQ]RQHOHORFXLWH‫܈‬L
VăWUăLDVFăVLQJXUL
Ziua Recunoștinței se
ÌQWUR ]L ,VXV D vQWkOQLW ]HFH OHSUR‫܈‬L SH
sărbătorește, în America, în a patra
FDUH LD YLQGHFDW 'XSă FH DX IRVW YLQGHFD‫܊‬L
zi de joi din noiembrie.
GRDUXQXOGLQWUHFHL]HFHVDvQWRUVVăL

59
DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții
DE
CONȚINUT PXO‫܊‬XPHDVFăOXL,VXVSHQWUXYLQGHFDUH,VXVD
III IRVWPLUDWVăYDGăFăGRDUXQXOGLQWUHFHL]HFH
DUDWăUHFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬DVD
,VXVVXEOLQLD]ăIDSWXOFăHVWHIUXPRVVăL
6ăH[HUVăP ILPUHFXQRVFăWRULSHQWUXFăQHIDFHPXOWELQH


 0RGHOH GH UăVSOăWLUH D FHORU FDUH QH
 1RWHD]ăFX$ DGHYăUDW VDX) IDFELQHGLQYLD‫܊‬DGH]LFX]L
IDOV 1RLSXWHPVăLUăVSOăWLPSHFHLFHQHIDF
 $ IL UHFXQRVFăWRU vQVHDPQă D IL ELQHvQILHFDUH]L3HSăULQ‫܊‬LvLSXWHPUăVSOăWLFX
PXO‫܊‬XPLWRU DVFXOWDUHDQRDVWUă(VWHIRDUWHLPSRUWDQWSHQWUX
 &HLFDUHIDFXQELQHVXQWERJD‫܊‬L SăULQ‫܊‬LLQR‫܈‬WULVăOHDUăWăPDVFXOWDUH‫܈‬LVăILP
 (VWH FRUHFW Vă PXO‫܊‬XPLP FHORU FH QH PHUHXEXFXUR‫܈‬LSHQWUXFHHDFHIDFSHQWUXQRL
DMXWăvQYUHXQIHO 3URIHVRULORU VDX vQYă‫܊‬ăWRULORU SXWHP Vă
 OHPXO‫܊‬XPLP SULQUHVSHFWSULQVDOXWXOIUXPRV
$PLQWH‫܈‬WH‫܊‬L GRXă OXFUXUL SH FDUH GDU‫܈‬LSULQDVFXOWDUHDvQWRDWHOXFUXULOHvQFDUH
OHDX IăFXW SăULQ‫܊‬LL WăL SHQWUX WLQH D]L VHFHUHDVFXOWDUHOD‫܈‬FRDOă
&XPFUH]LFăOHSR‫܊‬LDUăWDUHFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬DWD" 3ULHWHQLORU FDUH QH IDF ELQH FDUH QH
VSXQ FXYLQWH GH vQFXUDMDUH vPSDUW FX QRL
SDFKH‫܊‬HOXO GH PkQFDUH VDX v‫܈‬L IDF WLPS Vă VH
MRDFH FX QRL WUHEXLH Vă OH UăVSXQGHP FX
,

Sa ne jucam! PXO‫܊‬XPLUH ‫܈‬LVă OH IDFHP ‫܈‬L QRL FkW PDL PXOW
ELQH6ăOHILPSULHWHQLDGHYăUD‫܊‬L

&RQIHF‫܊‬LRQHD]ă XQ VHPQ GH FDUWH


SHQWUX GRDPQD vQYă‫܊‬ăWRDUH SH FDUH Vă
VFULL XQ PHVDM GH PXO‫܊‬XPLUH IRUPDW GLQ 0HPRUHD]ă
FHO SX‫܊‬LQ ‫܈‬DVH FXYLQWH 7H SR‫܊‬L IRORVL GH
PRGHO „Toate zilele are un ospăț
SR‫܊‬LIRORVLGHPRGHO celui nenorocit necurmat.”
sunt rele, dar Proverbe 15:15
cel cu inima
mulțumită


60Oamenii își arată iubirea unii față de alții DOMENIUL


DE
CONȚINUT
III
LECTUR

6ă,PXO‫܊‬XPLPOXL'XPQH]HX
&RSLL‫܈‬LQRLPHUHXPHUHX
&ăFLWRWFHLEXQGLQ(OSULPLP&kW
‫܈‬WLPDFXP‫܈‬LFkWQX‫܈‬WLP

R: Mulumim, s-i mulumim
Lui Dumnezeu, s-I mulumim,
S-i mulumim!

6ă,PXO‫܊‬XPLPFăQHDGHVFKLV
$OPkQWXLULL3DUDGLV
3ULQ)LXO6ăX+ULVWRV,VXV
&kQGVDMHUWILWSHFUXFHVXV

6ă,PXO‫܊‬XPLPFăODQYLDW
‫܇‬LQ&HUXO6IkQWODvQăO‫܊‬DW
6ăQHJăWHDVFXQORFIUXPRV
&XPQXVHDIOăDLFHDMRV

6ă,PXO‫܊‬XPLP‫܈‬LVă,FkQWăP
&XYkQWXO6IkQWVăDVFXOWăP
‫܇‬LFkWYRPVWDSHDFHVWSăPkQW
6ăLPXO‫܊‬XPLPSULQWUDL‫܈‬LFkQW1LFRODH0ROGRYHDQX


61DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții


DE
CONȚINUT
III IERTAREA CELOR CARE NE FAC RU

 &HHVWHLHUWDUHD"

,HUWDUHD vQVHDPQă Vă QX DL QLPLF

vPSRWULYDXQHLILLQ‫܊‬HFDUH‫܊‬LDIăFXWXQUăX(D

ဩ¶Œ“‹¦š¶¤Š¤ŽŠ HVWHFHDPDLvQDOWăIRUPăGHLXELUHHVWHLXELUHD

ŠŠ”¦š‘Ž²š¶—Š OXL 'XPQH]HX SHQWUX RDPHQL 'XPQH]HX QH
ŒŽ¡¦¡“ထ 3VDOPXO
LXEH‫܈‬WH‫܈‬LQHLDUWă(OQHDSRUXQFLWVăQHLXELP
m“Œ¡Ž“šŒ“œć“ŠŠ ‫܈‬LVăQHLHUWăPXQLLSHDO‫܊‬LL
²š¶—Ššœ¡“နဤ
,HUWDUHD QX HVWH R DF‫܊‬LXQH SH FDUH R
vQWUHSULQGRDPHQLLvQPRGREL‫܈‬QXLW2DPHQLORU
OH HVWH IRDUWH JUHX Vă LHUWH 1RL FRSLL DL OXL
'XPQH]HX WUHEXLH Vă IDFHP GLQ LHUWDUH R
REL‫܈‬QXLQ‫܊‬ă ‫܈‬L Vă XUPăP H[HPSOXO OXL ,VXV
+ULVWRV

'HFHDYHPQHYRLHGHLHUWDUH"

Vocabularȱ 7UHEXLH Vă vQYă‫܊‬ăP Vă LHUWăP SHQWUX


Fă SULQ LHUWDUH DUăWăP Fă VXQWHP LHUWD‫܊‬L GH
'XPQH]HX (O QH vQYD‫܊‬ă Vă vL LXELP ‫܈‬L Vă vL
LHUWăPSHVHPHQLD‫܈‬DFXPQHLXEH‫܈‬WH‫܈‬LQHLDUWă
FRPSăWLPLUH± DF‫܊‬LXQHDGHD


FRPSăWLPL‫܈‬L (OSHQRL
UH]XOWDWXOHLSăUHUH )LHFDUH RP SăFăWXLH‫܈‬WH GH DFHHD DYHP
GHUăXPLOăID‫܊‬ăGH QHYRLH GH LHUWDUH SHQWUX D QH vPSăFD FX
VWDUHDGH 'XPQH]HX‫܈‬LDWUăLvQSDFHFXFHLGHOkQJăQRL
 VXIHULQ‫܊‬HOHFXLYD
 0RGHOXOGHLHUWDUHRIHULWGH
LQYROXQWDU±FDUHHVWHIăFXWIăUă 0kQWXLWRUXO,VXV+ULVWRV
YRLHQHLQWHQ‫܊‬LRQDW ÌQ SDJLQLOH 6ILQWHORU 6FULSWXUL QH HVWH

SUH]HQWDWPRGXOvQFDUH0kQWXLWRUXOQHLDUWăGH
DFFHVLELO±ODFDUHVHSRDWHDMXQJHX‫܈‬RU
ILHFDUHGDWă FkQGJUH‫܈‬LP 8Q H[HPSOXvQ DFHVW
FDUHHVWHODvQGHPkQDFXLYD
 IHOQHHVWHSUH]HQWDWGH)HPHLD SăFăWRDVă´FDUH
RUJROLX± PkQGULHvQJkPIDUH DYHQLWOD,VXVVDDUXQFDWODSLFLRDUHOH/XL‫܈‬LD
YDQLWDWHWUXILH vQFHSXWVăSOkQJăFXODFULPLDPDUH$SRL,VXVD


62Oamenii își arată iubirea unii față de alții DOMENIUL


DE
]LVIHPHLLÄ,HUWDWHv‫܊‬LVXQWSăFDWHOH´ /XFD CONȚINUT
(O D IRVW UăVWLJQLW SH FUXFH ORYLW ‫܈‬L EDWMRFRULW III
LDUSHQWUXWRDWHDFHVWHDVDUXJDW‫܈‬LD]LVÄ7DWă
LDUWăLFăFLQX‫܈‬WLXFHIDF´ /XFD 

tiai c?
([HPSOHGHLHUWDUHGLQYLD‫܊‬DGH]LFX]L
)LHFDUHRPJUH‫܈‬H‫܈‬WHGHDFHHDWUHEXLHVă Iubirea este un act de iertare
ILPJDWDVăQHFHUHPLHUWDUHVDXVăLHUWăPSHFHL nesfârșită.
FHQHIDFUăXOFăFL‫܈‬L'XPQH]HXQHLDUWă$VWIHO
vQ MRDFă OD ‫܈‬FRDOă DFDVă VDX vQWUH SULHWHQL H
SRVLELOVăJUH‫܈‬LPID‫܊‬ăGHFHLODO‫܊‬L&XYkQWXOSH
0HPRUHD]ă
FDUHDUWUHEXLVăvOVSXQHPHVWHÄ,DUWăPă´
6H vQWvPSOă GHVHRUL FD XQ FRSLO Vă
JUH‫܈‬HDVFă DOWXL FRSLO OXkQGXL GH SH ELURX „Domnul este şi bogat în
XQ RELHFW GH PDUH YDORDUH &kQG D Yă]XW îndurător bunătate.”
FRSLOXOFăLOLSVH‫܈‬WH RELHFWXO OD FDUH ‫܊‬LQHD FHO şi milostiv, Psalmul 103:8
PDL PXOW D vQFHSXW Vă SOkQJă 9ă]kQG DFHVW îndelung
OXFUX FHO FDUH OXDVH RELHFWXO Vă VH MRDFH răbdător
IăUă VăL FHDUă YRLH D PHUV OD HO ‫܈‬L ‫܈‬LD
FHUXW LHUWDUH &HL GRL FRSLLVDX vPSăFDW LDU
DSRL DX vQFHSXW Vă VH MRDFHvPSUHXQă


63
DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții
DE
CONȚINUT
III
6ăH[HUVăP
 )RUPXOHD]ăUăVSXQVXULODvQWUHEăULOH
‡&HvQ‫܊‬HOHJH‫܊‬LSULQLHUWDUH"
‡3HFLQHVDXFHLHUWăP"
‡'HFHDYHPQHYRLHGHLHUWDUH"
‡&DUHHVWHUROXOLHUWăULL"

&DXWăvQWH[WFXYLQWHFDUHFRPSOHWHD]ăSURSR]L‫܊‬LLOH
,HUWDUHDHVWHFHDPDLvQDOWăIRUPăGH
5HJXODFUH‫܈‬WLQăHVWH

S lucrm împreun!


6ăvQYă‫܊‬ăPVăFHUHPLHUWDUH‫܈‬LVăLHUWăP(OHYLLYRUIRUPDSHUHFKLFXFROHJXOGHEDQFă)LHFDUH
SHUHFKHYDSULPLXQELOH‫܊‬HOFXRIDSWă8QXOGLQHLYDIRUPXODFHUHUHDGHLHUWDUHLDUFHOăODOWYDUăVSXQGH
&XPQHFHUHPLHUWDUH"
‡7HURJLDUWăPă
‡ÌPLSDUHUăX
&XPUăVSXQGHPFHOXLFDUHQHFHUHLHUWDUH"
‡7HLHUW


S aplicm!

&LWH‫܈‬WH/XFD

)RUPXOHD]ăvQWUHEăUL‫܈‬LUăVSXQGHODHOH
VFULLQGXOHvQFRO‫܊‬XULOHVWHOX‫܊‬HL


64Oamenii își arată iubirea unii față de alții DOMENIUL


DE
CONȚINUT
III
LECTUR

Pilda fiului risipitor

ÌQWUR]L,VXVDSURSRYăGXLWGHVSUHXQWDWăFDUHDYHDGRLILL)LXOFHOPDLWkQăUDVSXV
Fă SOHDFă GLQ FDVD SăULQWHDVFă GRULQG Vă‫܈‬L WUăLDVFă YLD‫܊‬D vQ SHWUHFHUL FX SULHWHQLL XQGHYD
vQWUXQ RUD‫܈‬GHSDUWH$YHQLWODWDWăOVăXDFHUXWSDUWHDVDGHDYHUH‫܈‬LDSOHFDW
'XSă SX‫܊‬LQ WLPS WkQăUXO ‫܈‬LD
FKHOWXLW WRDWă DYHUHD vQ GLVWUDF‫܊‬LL ‫܈‬L vQ
SOăFHUL1XPDLDYHDQLFLXQEDQ‫܈‬LUăEGD
GH IRDPH$DMXQV SkQă DFROR vQFkW D
WUHEXLWVăSDVFăSRUFLLXQXLRPERJDWFD
VăSRDWăSULPLFHYDGHPkQFDUH
6WkQGOkQJăWXUPă‫܈‬LGRULQGVă
VHVDWXUHPăFDUFXUR‫܈‬FRYHOHSHFDUH
OHPkQFDXSRUFLLHO‫܈‬LDDGXVDPLQWH
GHEHO‫܈‬XJXOGLQFDVDWDWăOXLVăX‫܇‬LD
YHQLWvQILUH‫܈‬LFKLDUvQPRPHQWXODFHOD
VDKRWăUkWVăVHvQWRDUFăODWDWăOVăX
SHQWUXD‫܈‬LFHUHLHUWDUH
3HFkQGVHDSURSLDvQFHWL‫܈‬RUGHFDVDSăULQWHDVFăWDWăOVăXODYă]XWGHGHSDUWHLDDOHUJDW
vQDLQWHODvPEUă‫܊‬L‫܈‬DW‫܈‬LODVăUXWDWPXOW/DLHUWDWLDGDWKDLQHQRLDSRLLDFKHPDWSHSULHWHQLL
VăL‫܈‬LDXvQFHSXWVăVHEXFXUH‫܈‬LVăVHYHVHOHDVFăFăFL]LFHDHOfiul meu a fost mort i a înviat,
a fost pierdut i a fost gsit


32572)2/,8
6FULH6FULH
SH SH R SDJLQăFkWHYD
R SDJLQă FkWHYD SURSR]L‫܊‬LL
SURSR]L‫܊‬LL vQ
vQFDUH
FDUHVăVă
SRYHVWH‫܈‬WL R R
SRYHVWH‫܈‬WL
vQWkPSODUHGLQYLD‫܊‬DWDSUH]HQWkQGFkWHYDPRGDOLWă‫܊‬LvQFDUHDLLHUWDW
vQWkPSODUH GLQ YLD‫܊‬D WD SUH]HQWkQG FkWHYD IHOXUL vQ FDUH DL LHUWDW SH
FLQHYDVDXWXDLFHUXWLHUWDUHFXLYD
SHFLQHYDVDXWXDLFHUXWLHUWDUHFXLYD


65DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții


DE
CONȚINUT
III AJUTORUL DAT CELOR BOLNAVI

 &XPQHFRPSRUWăPID‫܊‬ăGHFHLEROQDYL"

'H FHOH PDL PXOWH RUL RDPHQLL VH SRW

ဩ¦Œ’Ž˜Ž vPEROQăYLGLQGLIHULWHPRWLYH8QHOHEROLVXQW
6DPXHO
œ˜š¦—ŒŽ— PDLX‫܈‬RDUHWUDWkQGXVHPDLUHSHGH$OWHOHSRW
¨Žš“ŒŽ—Š¦¶ထ VăILHPDLJUDYHGXUkQGPDLPXOWWLPSSkQăOD
ć“£¦š¤“¯‹¶¨“¤နဤ YLQGHFDUH
ÌQJULMLUHD EROQDYLORU D IRVW SRUXQFLWă
vQFă GLQ 9HFKLXO 7HVWDPHQW SULQ vQGHPQXO GH
D FHUFHWD SH FHL EROQDYL &KLDU GDFă QX WR‫܊‬L
VXQWHPPHGLFL‫܈‬LQXSXWHPWUDWDEROLOHWRWX‫܈‬L
WR‫܊‬LSXWHPDOLQDVXIOHWXO


 ([HPSOHELEOLFHGHDMXWRUDUHDFHORU
DIOD‫܊‬LvQVXIHULQ‫܊‬ă

 ÌQ %LEOLH DMXWRUXO OXL 'XPQH]HX HVWH


vQWkOQLW GH IRDUWH PXOWH RUL 9HGHP Fă ,VXV
 +ULVWRV D YLQGHFDW QHSXWLQ‫܊‬D ‫܈‬L D DOLQDW
VXIHULQ‫܊‬HOH GăUXLQG RDPHQLORU VăQăWDWHD WUX
 SHDVFă ‫܈‬L VXIOHWHDVFă PDL DOHV DWXQFL FkQG HL

 DXDYXWFUHGLQ‫܊‬ăUăEGDUH‫܈‬LVDXVPHULW
&X DOWH FXYLQWH 'XPQH]HX GRUH‫܈‬WH Vă

 vO vQWăUHDVFă SH FHO EROQDY FKLDU GDFă QX vO


YLQGHFăGHILHFDUHGDWă&kWHRGDWăRDPHQLLVH

Vocabularȱ vPEROQăYHVFGLQFDX]ăFăQXDXJULMăGHWUXSXO
ORU DOWHRUL 'XPQH]HX vQJăGXLH R VXIHULQ‫܊‬ă
SHQWUXDQHSXQHODvQFHUFDUHUăEGDUHDVDXFKLDU
DFHUFHWD– DH[DPLQDFXDWHQ‫܊‬LHD FDSHGHDSVăSHQWUXSăFDW
REVHUYDDFRQWURODDFăXWD 8Q H[HPSOX ELEOLF GH DMXWRUDUH D FHORU
DIOD‫܊‬LvQVXIHULQ‫܊‬ăHVWHSUH]HQWDWvQ,RDQXQGH
DWăPăGXL±DYLQGHFDDIDFH 'RPQXO,VXVYLQGHFăXQVOăEăQRJODVFăOGăWRDUHD
Vă‫܈‬LUHFDSHWHVăQăWDWHDD %HWHVGD$LFL,VXVDYRUELWFXVOăEăQRJXODIOkQG
vQVăQăWR‫܈‬LDOHFXL GRULQ‫܊‬D OXL GH D LQWUD vQ VFăOGăWRDUH ‫܈‬L GH D IL

66Oamenii își arată iubirea unii față de alții DOMENIUL


DE
YLQGHFDW,VXVDSRUXQFLWVăVHVFRDOH‫܈‬LvQGDWă CONȚINUT
RPXODFHVWDVDIăFXWVăQăWRV III
8QDOWH[HPSOXGHDMXWRUDUHDFHORU
DIOD‫܊‬L vQ VXIHULQ‫܊‬ă HVWH H[HPSOXO SULHWHQLORU
FDUH ODX GXV SH VOăEăQRJ vQDLQWHD 'RPQXOXL
tiai c?
,VXV'DWRULWăIDSWXOXLFăQXPDLSXWHDXLQWUDvQ
FDVDXQGHVHDIOD,VXVHLDXGHVIăFXWDFRSHUL‫܈‬XO Bolnavii au nevoie de iubire,
FDVHL/DXFRERUkWSHSULHWHQXOEROQDYGRULQG de încurajare și, în primul rând, de
FXRULFHSUH‫܊‬VăDMXQJăOD,VXV8LPLWGHFUHGLQ‫܊‬D rugăciunea celor din jur.
ORU'RPQXO,VXVLDLHUWDWSăFDWHOHFHOXLEROQDY
DSRLODYLQGHFDW
 6ăH[HUVăP
)RUPHGHDMXWRUDUHDFHORUEROQDYL
GLQMXUXOQRVWUX
1RL vQFHUFăP VăL vQJULMLP SH EROQDYL )RUPXOHD]ăUăVSXQVXULODvQWUHEăUL
FXUăEGDUH‫܈‬LPLOăFUH‫܈‬WLQă‫܈‬WLLQGFăSHOkQJă ‡&HvQVHDPQăVăDMX‫܊‬L"
PHGLFDPHQWHHLDXQHYRLHGHPkQJkLHUH‫܈‬LGH ‡&XPQHFRPSRUWăPID‫܊‬ăGHFHLEROQDYL"
FXYLQWHGHvPEăUEăWDUH6XIHULQ‫܊‬DFHORUEROQDYL ‡&XPSRWFRSLLLVăLDMXWHSHFHLEROQDYL"
QHIDFHVăDUăWăPGUDJRVWH‫܈‬LvQ‫܊‬HOHJHUH ‡&XP‫܊‬LDLGRULVăWHDMXWHFHLGHOkQJăWLQH
$MXWRUXOSHFDUHFRSLLLvOSRWRIHULFHORU DWXQFLFkQGH‫܈‬WLEROQDY"
EROQDYL HVWH DFHOD SULQFDUHDUDWă LXELUH ID‫܊‬ă
GH HL VăL YL]LWH]H VăL vQFXUDMH]H Vă VH URDJH ,GHQWLILFă vQ WH[W IDSWH EXQH
SHQWUX HL $FHVWHOXFUXULSRWVăOvPEăUEăWH]H SULQFDUHSR‫܊‬LDMXWDSHFHLEROQDYL
‫܈‬LVăLPăUHDVFăFUHGLQ‫܊‬DFHOXLEROQDY
 &LWH‫܈‬WHH[HPSOXOELEOLF‫܈‬LUăVSXQGH


ODXUPăWRDUHOHvQWUHEăUL
0HPRUHD]ă ‡3HFLQHDYLQGHFDW'RPQXO,VXV+ULVWRV"
‡&HGRULQ‫܊‬ăDYHDVOăEăQRJXO"

„Doamne, vino în ajutorul


numai Tu poți nostru, Doamne
veni în ajutor Dumnezeul
celui slab ca nostru!” 32572)2/,8
şi celui tare, 2Cronici 14:11 5HDOL]HD]ăXQGHVHQvQFDUHVă
SUH]LQ‫܊‬LFXPSXWHPVăL
DMXWăPSHFHLEROQDYL

67
DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții
DE
CONȚINUT
III
LECTUR
Iubirea fa de cei din jurul nostru

±0ăVLPWvQJUR]LWRUVDSOkQV$GULDQ$ELDSRWVăUHVSLU‫܈‬LPăGRDUHJkWXO
±‫܇‬WLXDUăVSXQVPDPD8LWHDLFLSX‫܊‬LQFHDLSHQWUXWLQH6WDLQXPDLvQSDWÌQFkWHYD]LOH
WHYHLIDFHELQH
3X‫܊‬LQPDLWkU]LX$GULDQDFKHPDWRGLQQRXSHPDPDOXL
±ÌQFăWRWQXPăVLPWPDLELQHDVSXVFXRYRFHSOkQJăUHD‫܊‬ă
0DPDLDDGXVREDWLVWăXPHGăSHFDUHDSXVRSHIUXQWHDvQILHUEkQWDWăDOXL$GULDQ‫܈‬L
ODDFRSHULWFXRSăWXUă
±$FXPRGLKQH‫܈‬WHWHDVSXVHD
'DU$GULDQQXGRUHDVăVHRGLKQHDVFă7RWVHIRLDJHPHD‫܈‬LPXUPXUD2ERVLWăPDPDLD
VSXV
±$GULDQPDPVăWXUDWVăWHDXGQHPXO‫܊‬XPLW‫܇‬WLXFăQXWHVLP‫܊‬LSUHDELQH‫܈‬LFăQXHVWH
X‫܈‬RUVăILLEROQDY'DUWUHEXLHVăvQYH‫܊‬LVăQXWHSOkQJL%LEOLDQHVSXQHVăILPUăEGăWRULvQ
QHFD]XUL
±&HIHOGHQHFD]XUL"DvQWUHEDWHO
±(VWHYRUEDGHVSUHFHWHIDFHVăWHVLP‫܊‬LQHIHULFLWDH[SOLFDWPDPD$VWDSRDWHVăILH
DWXQFLFkQGQXWHVLP‫܊‬LELQH1HFD]XOWăXDFXPHVWHUăFHDOD
±'DUQXPLSODFHVăILXEROQDY&XPSRWVăILXUăEGăWRUFkQGPăVLPWDWkWGHUăX"D
DUJXPHQWDW$QGUHL
±3OkQJkQGXWHQXWHYDDMXWDODQLPLF±QLFLSHWLQH‫܈‬LQLFLSHDO‫܊‬LL'HIDSWYDIDFHDWkWSH
WLQHFkW‫܈‬LSHFHLGLQMXUXOWăXVăYăVLP‫܊‬L‫܊‬LPDLUăX'DFăvQVFKLPEvQYH‫܊‬LVăILLEXFXURV‫܈‬LVă
QX WH PDL SOkQJL FKLDU DWXQFL FkQG QX WH VLP‫܊‬L ELQH DFHDVWD YD GXFH OD JORULILFDUHD OXL
'XPQH]HXDH[SOLFDWPDPD(OQXVDSOkQVQLFLRGDWăvQPLMORFXOVXIHULQ‫܊‬HORU
±1DP‫܈‬WLXWFă%LEOLDVSXQHFHYDvQOHJăWXUăFXPRGXOPHXGHFRPSRUWDUHFkQGVXQW
EROQDYDVSXV$QGUHL'HDFXPvQFRORYRLvQFHUFDVăILXPDLUăEGăWRUGDUYDILGHVWXOGHJUHX
±'DFăvOURJLSH'RPQXO,VXVVăWHDMXWHYHLSXWHDVXSRUWDGXUHUHDPDLX‫܈‬RU

„Bucurai-v în ndejde. Fii rbdtori în necaz. Struii în rugciune.”
5RPDQL 
68
Oamenii își arată iubirea unii față de alții DOMENIUL
DE
CONȚINUT
III
AJUTORUL DAT CELOR SINGURI
 
&XPQHFRPSRUWăPID‫܊‬ăGHRDPHQLL
 
VLQJXUL" ဩŽ¦˜šŽ¯Ž¦ £¤²šŒŠ¦¤Ž¡““
'HPXOWHRULWUHFHPQHSăVăWRULSHOkQJă £ŽԚ¤Ž˜Ž“Š¯¶ ˜Ž—Žထ—œŒ¦—˜Ž¦Ž
VHPHQLLQR‫܈‬WULIăUăVăOHvQWLQGHPRPkQăGH Š”¦¤œ¡¦—ć“ Š¶œ£¤နဤ
DMXWRU 3RDWH VXQWHP JUăEL‫܊‬L SRDWH VXQWHP £—Š¨Š˜ŽŠဒԚ 3VDOPXO
SULQ‫܈‬L FX SUREOHPHOH FRWLGLHQH FDUH QH RFXSă ¦˜šŽ¯Ž¦Ž£¤Ž
WRWWLPSXOVDXSRDWHQXDYHPFXPVăLDMXWăP
3ULQSHUVRDQHVLQJXUHvQ‫܊‬HOHJHPRDPHQL
FDUHVHVLPWIăUăVSULMLQ‫܈‬LIăUăOHJăWXULFXFHL GLQ
MXU)LHFăYRUELPGHVSUHDDMXWDXQEROQDYFX
PHGLFDPHQWHILHFăYRUELPGHVSUHRPkQăSH
FDUHRvQWLQGHPFHORUQHSXWLQFLR‫܈‬LVDXRPDVă
FDOGă SHQWUX FHL VăUDFL WRDWH DFHVWHD VXQW XQ
DMXWRUSHQWUXFHLFHVHVLPWVLQJXUL
(VWH LPSRUWDQW Vă vQYă‫܊‬ăP Vă RIHULP
DMXWRUXOIăUăVăQHD‫܈‬WHSWăPVăSULPLPFHYDvQ
VFKLPESHQWUXFă‫܈‬LQRLvOSULPLP]LOQLFGHOD
'XPQH]HX VXE IRUPH GLIHULWH )LHFDUH GLQWUH
QRLWUHEXLHVăDUăWăPvQ‫܊‬HOHJHUH‫܈‬LEXQăWDWHID‫܊‬ă
GH SHUVRDQHOH FDUH QH vQFRQMRDUă /H SXWHP
RIHULDMXWRUVDXOHSXWHPGDXQVIDW
Vocabularȱ
 
([HPSOHELEOLFHGHDMXWRUDUHDFHORU FRWLGLHQH±GHILHFDUH]L
FRWLGLHQH–GHILHFDUH]L

VLQJXUL QHSXWLQFLRV FDUHHVWHOLSVLWGHSXWHUHD
QHSXWLQFLRV±FDUHHVWHOLSVLWGHSXWHUHDGHD
8Q H[HPSOX HVWH 7DELWD R XFHQLFă GLQ GHDIDFHFHYDFDUH
IDFHFHYDFDUHQXDUH
,RSH $FHDVWă vQWkPSODUH QH HVWH UHODWDWă vQ SRVLELOLWDWHDFDSDFLWDWHDVDX
QXDUHSRVLELOLWDWHD
)DSWHOH $SRVWROLORU (D DYHD JULMă GH OLEHUWDWHDGHDUHDOL]DFHYDVDX
FDSDFLWDWHDVDXOLEHUWDWHD
IHPHLYăGXYH‫܈‬LOHFRVHDKDLQH‫܈‬LFăPă‫܈‬L$WXQFL GHDDF‫܊‬LRQDLQFDSDELO
 GHDUHDOL]DFHYDVDXGH
FkQGDPXULWDFHVWHDLDXDUăWDWDSRVWROXOXL DDF‫܊‬LRQDLQFDSDELO
JHQHUR]LWDWH±FDOLWDWHDRPXOXLJHQHURV
3HWUXKDLQHOHOXFUDWHGHHD3OkQJkQGDXSRYHVWLW JHQHUR]LWDWH FDOLWDWHDRPXOXL
PăULQLPLHGăUQLFLH

GHVSUHDFHVWHIDSWHOXL3HWUXLDUHOGXSăFHVD JHQHURVPăULQLPLH
UXJDWDFKHPDWRSHQXPH‫܈‬L7DELWDDvQYLDW GăUQLFLH

69DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții


DE
CONȚINUT
III )RUPHGHDMXWRUDUHDFHORUVLQJXUL
1RLFRSLLLvLSXWHPDMXWDSHFHLVLQJXUL
DVWIHOvLYL]LWăPSHEăWUkQLVXQWHPSULHWHQR‫܈‬L
tiai c? FX DO‫܊‬L FRSLL FDUH QX DX SăULQ‫܊‬LL OkQJă HL QH
FRPSRUWăPIUXPRVFXFHLVWUăLQLHWF1LPLFQX
HVWH PDL IUXPRV GHFkW Vă vPSDU‫܊‬L EXFXULLOH ‫܈‬L
Noi, copiii, putem alunga
WULVWH‫܊‬LOH FX FHL GLVSX‫܈‬L Vă DVFXOWH ‫܈‬L Vă QX
singurătatea celor din jurul nostru,
D‫܈‬WHSWHQLPLFvQVFKLPE1LPLFQXHPDLSUH‫܊‬LRV
vizitându-i sau stând de vorbă cu
GHFkW R vPEUă‫܊‬L‫܈‬DUH FDOGă ‫܈‬L VLQFHUă FkQG
ei.
FXYLQWHOH QX v‫܈‬L PDL JăVHVF ORFXO $VWIHO
VLP‫܊‬LFXPSRYDUDv‫܊‬LHVWHPDLX‫܈‬RDUăSHQWUXFă
QXH‫܈‬WLVLQJXU


6ăH[HUVăP


 )RUPXOHD]ăUăVSXQVXULODvQWUHEăULOH
‡&XPQHFRPSRUWăPID‫܊‬ăGHFHLVLQJXUL"
‡&XPSRWFRSLLLVăLDMXWHSHFHLVLQJXUL"
‡&XP‫܊‬LDLGRULVăWHDMXWHFHLGHOkQJăWLQHDWXQFLFkQGH‫܈‬WLVLQJXU"

,GHQWLILFăvQWH[WXOGHPDLVXVH[HPSOHGHSHUVRDQHFDUHVHVLPWVLQJXUH*kQGH‫܈‬WHWH
GDFăFXQR‫܈‬WLSHFLQHYDvQWURDVHPHQHDVLWXD‫܊‬LH&XPDLSXWHDVăODMX‫܊‬L"

$VRFLD]ăFHOHGRXăFRORDQHXQLQGGHQXPLUHDSHUVRDQHORUGLQFRORDQD$FX
PRGDOLWDWHDGHDMXWRUDUHSRWULYLWăGLQFRORDQD%

A B
Copii orfani Îi vizitez și le dau o mână de ajutor.
Bolnavi Mă joc cu ei.
Bătrâni neputincioși Îi invit la mine acasă.
Străini Îi ascult și îi încurajez.

 70
Oamenii își arată iubirea unii față de alții DOMENIUL
DE
CONȚINUT
S lucrm împreun! III

$&7,9,7$7(3(*583(*UXSHD]ăFkWHXQSăWUDWSRUWRFDOLX‫܈‬LXQXOYHUGHSHQWUX
DDOăWXUDFXYLQWHFXDFHOD‫܈‬LvQ‫܊‬HOHV9HLRE‫܊‬LQHXQGUHSWXQJKLFXELQHIDFHUL
$OFăWXLH‫܈‬WHFkWHXQHQXQ‫܊‬GHVSUHFRPSRUWDPHQWXOID‫܊‬ăGHFHLVLQJXULIRORVLQGFkWHXQ
FXYkQWGLQILHFDUHSHUHFKH


 
3527(&‫܉‬,( 635,-,1 %/Æ1'(‫(܉‬

 

 
$-8725 *5,-Ă %81Ă7$7(

 

0HPRUHD]ă

„Dumnezeu nu lipseşte
este adăpostul niciodată în
şi sprijinul nevoi.”
nostru, un Psalmul 46:1
ajutor, care

32572)2/,8
'HVHQHD]ăSHRSDJLQăXQFLRUFKLQHGHVWUXJXUHODIHO
FDvQPRGHOXODOăWXUDW‫܈‬LVFULHFkWPDLPXOWHFXYLQWH
FDUHDXvQ‫܊‬HOHVDVHPăQăWRUFXYkQWXOXL$-8725

 71DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții


DE
CONȚINUT
III

LECTUR

3R‫܊‬LVăILL‫܈‬LWXXQFRSLO
&DUHVăWHURJL


56ăWHSOHFLvQJHQXQFKL
6ăULGLFLSULYLUHDQVXV
‫܇‬LVăYLLFXXPLOLQ‫܊‬ă
ÌQDLQWHDOXL,VXV


3R‫܊‬LVăILL‫܈‬LWXXQFRSLO
&DUHVăDVFXO‫܊‬L


5'HSăULQ‫܊‬L‫܈‬LGHEXQLFL
'HIUD‫܊‬L‫܈‬LGHVXURUL
‫܇‬L'RPQXOXL,VXV
6ă,ILLDVFXOWăWRU


3R‫܊‬LVăILL‫܈‬LWXXQFRSLO
&DUHVăDMX‫܊‬L


56ăKUăQH‫܈‬WLSHFHOIOăPkQG
6ăvPEUDFLSHFHOVăUDF
‫܇‬LVăQGUHS‫܊‬LODPkQWXLUH
3HFHLFHPHUJvQVSUHLDG

 72
72


 DOMENIUL
 Oamenii își arată iubirea unii față de alții
 DE

 CONȚINUT
$352)81'$5( III


 $VRFLD‫܊‬LFXYLQWHOHGLQFRORDQD$FXFHOHGLQFRORDQD%
ÌQFRORDQD$VHJăVHVFSHUVRDQHFDUHDXDMXWDWVDXDXIRVWDMXWDWHLDUvQFRORDQD%VH
JăVHVFPRGDOLWă‫܊‬LSULQFDUHDXDMXWDWVDXDXIRVWDMXWDWH

$   %
SURIHVRU    LHUWDUH
OHSURV    HGXFD‫܊‬LH
,VXV+ULVWRV   DMXWRUDUH
VOăEăQRJ    FXUă‫܊‬LUH
7DELWD    YLQGHFDUH

 &ăXWD‫܊‬LvQ%LEOLH‫܈‬LVFULH‫܊‬LPRGXOvQFDUH‫܈‬LDXPDQLIHVWDWLXELUHDXQLLID‫܊‬ăGH
DO‫܊‬LLXUPăWRULLRDPHQL

'DYLG‫܈‬L,RQDWDQ±6DPXHO

1DRPL‫܈‬L5XW±5XW

,VXV‫܈‬L=DFKHX±/XFD

8FHQLFLLGLQ%LVHULFă±)DSWH


 73
DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții
 DE

CONȚINUT
3ULYH‫܈‬WHILHFDUHLPDJLQH*kQGH‫܈‬WHWHFXPSR‫܊‬LDMXWDILHFDUHFRSLO
$VRFLD]ăVLWXD‫܊‬LDFXH[SUHVLDFXYkQWXOFRUHVSXQ]ăWRU
III6$1'9,‫܇‬35,(7(1,(
&($,
,PDJLQHD]ă‫܊‬LFăWRFPDLWHDLvQWRUVGLQWURH[FXUVLHXQGHDLFXQRVFXWXQFRSLO
FDUH DUH QHYRLH GH 'XPQH]HX 6FULHL R VFULVRDUH FRPSOHWkQG PRGHOXO GDW DSRL
GHFRUHD]RFXPGRUH‫܈‬WL

 'UDJă««««

 
 
 0ăEXFXUFăWHDPFXQRVFXW0LDUSOăFHD

 Vă ‫܈‬WLL Fă ««««« 7H LXEH‫܈‬WH ‫܈‬L DUH
 JULMă GH WLQH PHUHX (O YUHD FD ‫܈‬L WX Vă ILL

 ««««««6ăX
 $‫܈‬WHSWVăQHUHYHGHP
 

 
 &XGUDJ
 
 74


DOMENIUL
Oamenii își arată iubirea unii față de alții DE
CONȚINUT
III

RECAPITULARE

 &HHVWHLXELUHDSHQWUXWLQH"
&RPSOHWHD]ăXUPăWRUXOHQXQ‫܊‬,XELUHDHVWH«


&XPSR‫܊‬LVă/DLSH'XPQH]HXvQPLQWH‫܈‬LvQLQLPă"
7UDQVFULHvQFDLHWHQXQ‫܊‬XULOHFDUHVXQWDGHYăUDWHSHQWUXWLQH
Ɣ&kQGPăURJFXSăULQ‫܊‬LL‫܈‬LIUD‫܊‬LLPHLPăJkQGHVFOD'XPQH]HX
Ɣ&kQGPăMRFPXOWSHFDOFXODWRUÌOGHVFRSăUSH'XPQH]HX
Ɣ&LWHVF%LEOLD]LOQLFSHQWUXFăPăDMXWăVă/FXQRVFSH'XPQH]HX
Ɣ3ăULQ‫܊‬LLPăLDXODSOLPEDUHvQQDWXUă‫܈‬LÌOVLPWSH'XPQH]HXDSURDSH

&RPSOHWHD]ăYHUVHWHOHELEOLFHvQYă‫܊‬DWHvQOHF‫܊‬LLOHDQWHULRDUH
Ɣ$FHDVWDHVWH«PHDVăYăLXEL‫܊‬L«SHDO‫܊‬LLFXPYDPLXELWHX´ ,RDQ 
Ɣ&XYkQWXO7ăXHVWHR«SHQWUXSLFLRDUHOHPHOH‫܈‬LR«SHFăUDUHDPHD´ 3VDOPXO
 
Ɣ7RDWH]LOHOHFHOXL«VXQWUHOHGDUFHOFX«PXO‫܊‬XPLWăDUHXQRVSă‫܊‬QHFXUPDW´
 3URYHUEH 
Ɣ'RPQXOHVWH«‫܈‬LPLORVWLYvQGHOXQJ«‫܈‬LERJDW«´ 3VDOPXO 
Ɣ'RDPQHQXPDL7XSR‫܊‬LYHQLvQ«FHOXL«FD‫܈‬LFHOXLWDUHYLQRvQDMXWRUXO
«'RDPQH'XPQH]HXOQRVWUX´ &URQLFL 
Ɣ Ä'XPQH]HX HVWH DGăSRVWXO ‫܈‬L « QRVWUX XQ DMXWRU FDUH QX OLSVH‫܈‬WH QLFLRGDWă vQ
«´ 3VDOPL 

5HDOL]HD]ăXQWH[WGHFHOSX‫܊‬LQFLQFLUkQGXULGHVSUHRVLWXD‫܊‬LHvQFDUHDLIRVW
LHUWăWRULHUWăWRDUHFXFLQHYDDSURSLDW

*ăVH‫܈‬WHXQYHUVHWELEOLFFDUHQHvQFXUDMHD]ăVăvLDMXWăPSHFHLEROQDYL

1XPH‫܈‬WHXQH[HPSOXELEOLFGHDMXWRUDUHDFHORUVLQJXUL8QGHVHDIOăvQ%LEOLHDFHVW
HSLVRG"

 75DOMENIUL Oamenii își arată iubirea unii față de alții


DE
CONȚINUT
III

EVALUARE

$OHJHLPDJLQLOHFDUHDUDWăSHFLQHVDXFHHVWHELQHVăLXELP


 
 


&XPSR‫܊‬LVăODLSH'XPQH]HXvQPLQWH‫܈‬LvQLQLPă"
1XPH‫܈‬WHWUHLOXFUXULFDUHWHDMXWăODDFHVWOXFUX
D «
E «
F «

6FULHGLQPHPRULHXQYHUVHWELEOLFFDUHYRUEH‫܈‬WHGHVSUHLXELUHDRDPHQLORUID‫܊‬ăGH
DO‫܊‬LRDPHQL
76
DOMENIUL
MARI DE
CONȚINUT
SĂRBĂTORI IV

CREȘTINE
Domnul
Isus s-a
născut să ne Domnul
mântuiască Isus e mai
puternic decât
moartea

Duhul Trăim
Sfânt ne cu
ajută să fi Dumnezeu în
mai buni fiecare zi
DOMENIUL Mari sărbători creștine
DE
CONȚINUT
IV NATEREA DOMNULUI ISUS
I ANUL NOU
 6ăUEăWRDUHD1D‫܈‬WHULLOXL,VXVDUDWăLXELUHD
 OXL'XPQH]HXID‫܊‬ăGHRP,VXVDSăUăVLWFHUXO
ဩ¡Š‘œ£¤ŽŠ—¦“ ¤¡“˜“£Ԛ—¦˜ŽŽ YHQLQGSHSăPkQWSHQWUXDSXWHDIDFHSRVLELOă
¦˜šŽ¯Ž¦ŠĒ¶ £“š‘¦¡¦—¶¦ “¦ထ vPSăFDUHDRPXOXLSăFăWRVFX'XPQH]HX
Žšœ“£ဖŠŠ¡¶¤Š¤ ŒŠšœ“£¶¤¡¶“˜ /DVăUEăWRDUHD$QXOXL1RXQHH[SULPăP
¡“šŠ¤¦—Œ¶ ¡“š—နဤ UHFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬D&UHGLQFLR‫܈‬LLVXQWUHFXQRVFăWRULOXL
¦˜šŽ¯Ž¦Š ,RDQ
'XPQH]HXSHQWUXPRGXOvQFDUHOHDSXUWDWGH
JULMăvQYUHPXULOHEXQHGDU‫܈‬LvQQHFD]XUL(VWH
SULOHMGHDVHvQFUHGLQ‫܊‬DvQEUD‫܊‬XODWRWSXWHUQLFDO
OXL'XPQH]HXSHQWUX]LOHOHFHYRUXUPD

1D‫܈‬WHUHD3UXQFXOXL,VXV±
EXFXULDFRSLLORU
1D‫܈‬WHUHD'RPQXOXLvQ%HWOHHP
Ä‫܇‬L D QăVFXW SH )LXO HL FHO vQWkL
QăVFXW /D vQIă‫܈‬DW vQ VFXWHFH ‫܈‬L /D
FXOFDW vQWUR LHVOH SHQWUX Fă vQ FDVD
GH SRSRVLUH QX HUD ORF SHQWUX HL´
/XFD 
1D‫܈‬WHUHD 'RPQXOXL ,VXV HVWH
XQ SULOHM GH PDUH EXFXULH SHQWUX
FUH‫܈‬WLQLPDLDOHVSHQWUXFRSLL)LXOOXL
'XPQH]HX D YHQLW vQ OXPHD QRDVWUă
FDXQFRSLOD‫܈‬
'XPQH]HXDDOHVIDPLOLD‫܈‬LORFXO
vQ FDUH Vă VH QDVFă )LXO 6ăX ,RVLI
‫܈‬L 0DULD ORFXLDX vQ 1D]DUHW ÌQ DFHO
WLPSVDGDWRSRUXQFăGHFăWUH&H]DU
$XJXVW ± FRQGXFăWRUXO ,PSHULXOXL
5RPDQ FD ILHFDUH Vă PHDUJă Vă VH
vQVFULHvQORFXOvQFDUHVDQăVFXW

,RVLI ‫܈‬L 0DULD VDX GXV Vă VH
78Mari sărbători creștine DOMENIUL


DE
vQVFULH OD %HWOHHP ÄSHQWUX Fă HUDX GLQ FDVD CONȚINUT
‫܈‬LGLQVHPLQ‫܊‬LDOXL'DYLG´ /XFD IV
/D %HWOHHP vQWUXQ JUDMG 6D QăVFXW
0kQWXLWRUXOÌQJHULLDXFkQWDW3ăVWRULLSOLQLGH 6ăH[HUVăP
EXFXULHDXYHQLW‫܈‬LVDXvQFKLQDW0DJLLFDUHvQ 
5ăVăULWDXYă]XWVWHDXDDXvQ‫܊‬HOHVFăvQ,XGHHD 
6DQăVFXWXQÌPSăUDWDXYHQLW‫܈‬LVDXvQFKLQDW 5ăVSXQGH FRUHFW OD XUPăWRDUHOH
DGXFkQGFDGDUDXUVPLUQă‫܈‬LWăPkLH vQWUHEăUL
 
&XPVăUEăWRUHVF1D‫܈‬WHUHD'RPQXOXL"
‡'HFH,RVLI‫܈‬L0DULDDXWUHEXLWVă
Ä&ăFLXQ&RSLOQL6DQăVFXWXQ)LXQL6D
PHDUJăGLQ1D]DUHWOD%HWOHHP"
GDW‫܈‬LGRPQLDYDILSHXPăUXO/XL´ ,VDLD 
'DFă +ULVWRV QX VDU IL QăVFXW QDP IL ‡ &DUHDIRVWVHPQXOGXSăFDUH
DYXWDFHDVWăVăUEăWRDUHQDPILDYXWFROLQG SăVWRULL/DXUHFXQRVFXWSH'RPQXO,VXV"
6ăUEăWRDUHD 1D‫܈‬WHULL 0kQWXLWRUXOXL HVWH ‡&HDWUDQVPLVVWHDXDPDJLORUGLQ
VăUEăWRULWă FX PDUH EXFXULH vQ VXIOHW ‫܈‬L FX 5ăVăULW"
UHFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬ă GH ILHFDUH FUHGLQFLRV 6XQWHP
EXFXUR‫܈‬L Fă 'XPQH]HX ‫܈‬LD DUăWDW EXQăWDWHD ‫܈‬L
vQGXUDUHD WULPL‫܊‬kQG SH )LXO 6ăX ± ,VXV Vă
PkQWXLDVFăRPHQLUHDGLQVWDUHDGHSăFDW6XQWHP
UHFXQRVFăWRUL SHQWUXSULPLUHDPkQWXLULLvQGDU

&ROLQGXO
Ä‫܇‬L LDWă Fă XQ vQJHU DO 'RPQXOXL VD
vQIă‫܊‬L‫܈‬DW vQDLQWHD ORU ‫܈‬L VODYD 'RPQXOXL D
VWUăOXFLWvPSUHMXUXOORU´ /XFD 
3ULPLLFDUHDXGXVYHVWHDQD‫܈‬WHULLOXL,VXV
±0HVLDDXIRVWvQJHULL(LOHDX VSXVSăVWRULORU
GLQFkPSLD%HWOHHPXOXLÄDVWă]LYLVDQăVFXWXQ
0kQWXLWRU±+ULVWRV'RPQXO´ /XFD $SRL
SăVWRULLDXSRYHVWLW‫܈‬LHLFHOHFHYă]XVHUă‫܈‬LDX]LVHUă
ÌQ ILHFDUH DQ VăUEăWRDUHD 1D‫܈‬WHULL
'RPQXOXL,VXVHVWHXQSULOHMGHEXFXULHSHQWUX
FRSLL (L D‫܈‬WHDSWă FX QHUăEGDUH Vă PHDUJă FX
FROLQGXOGXFkQGYHVWHDEXQăDYHQLULLvQOXPH
D)LXOXLOXL'XPQH]HX,VXV0kQWXLWRUXO

79DOMENIUL Mari sărbători creștine


DE
CONȚINUT
IV
3DUWLFLSDUHDODVOXMEDGLQELVHULFă
'DUXO FHO PDL GH SUH‫ ܊‬RIHULW RPHQLULL
GH 'XPQH]HX HVWH )LXO 6ăX &UHGLQFLR‫܈‬LL FX
SULOHMXO DFHVWRU ]LOH GH VăUEăWRDUH VH GXF OD
ELVHULFăXQGHVHEXFXUăGH1D‫܈‬WHUHD'RPQXOXL
FkQWkQG‫܈‬LGăUXLQG'HDVHPHQHDVXQWSOLQLGH
UHFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬ăID‫܊‬ăGHEXQăWDWHDOXL'XPQH]HX‫܈‬L
SDUWLFLSăFXSRH]LLUHFLWDWHFDUHFXSULQGYHUVXUL
SRWULYLWHFXDFHDVWăPDUH6ăUEăWRDUH


6ăH[HUVăP5ăVSXQGHODXUPăWRDUHOHvQWUHEăUL

‡'HFH,RVLI‫܈‬L0DULDDXPHUVGLQ1D]DUHWOD%HWOHHP"
‡&DUHDIRVWVHPQXOGXSăFDUHSăVWRULL/DXUHFXQRVFXWSH'RPQXO,VXV"
‡&HDWUDQVPLVVWHDXDPDJLORUGLQ5ăVăULW"

S aplicm!

7UDQVFULHvQFDLHW‫܈‬LFRPSOHWHD]ăHQXQ‫܊‬XULOH

1XYăWHPH‫܊‬LRYHVWHFDUHYDILEXFXULHSHQWUXWRW$VWă]LYLVDQăVFXW
FDUHHVWH /XFD 

3RYHVWH‫܈‬WHHYHQLPHQWHOHQD‫܈‬WHULL'RPQXOXL,VXVIRORVLQGXUPăWRDUHOHFXYLQWH
curat, logodnic, staul, îngeri, stea, pstori, magi, daruri.


80
Mari sărbători creștine DOMENIUL
DE
CONȚINUT
IV
$VRFLD]ăFXYLQWHOHGLQFRORDQD$FXFHOHGLQFRORDQD%
$ %
0DULD 6WHD
,URG ,HVOH
0DJLL ÌQJHULL
,VXV ,HUXVDOLP
3ăVWRULL ,RVLI

&RQIHF‫܊‬LRQHD]ă R IHOLFLWDUH vQ FDUH Vă VFULL R XUDUH FX SULOHMXO 6ăUEăWRULL 1D‫܈‬WHULL
'RPQXOXL,VXV

$‫܈‬D]ăvQRUGLQHFXYLQWHOHGHPDLMRVSHQWUXDRE‫܊‬LQHRSURSR]L‫܊‬LH

iesle, Maria, Pruncul, într-o, a culcat, Isus

 LECTUR
Colind

‫܇‬LD]LSHVWUă]LGHLDUQă
‫܇‬LD]LSHODIHUHVWUHQLQVH
'RPQXO,VXVFRERDUă
6ăEDWăODX‫܈‬LOHQFKLVH
‫܇‬LWXGHVFKL]LIHUHDVWUD
6ăYH]LFXPEDWHVHDUDODLQLPDWD" ‫܇‬LD]LSHVWUă]LGHLDUQă
,DWăDFXPFHVLPWVăWHvQWUHE ‫܇‬LD]LSHODIHUHVWUHQLQVH
Ä&DUH‫܊‬LHVWHDOWăXJkQG"´ 'RPQXO,VXVFRERDUă
6ăEDWăODX‫܈‬LOHQFKLVH

Vei spune da sau vei spune nu? ‫܇‬LWXDX]LEăWDLD‫܈‬LQSUHDMPDWD
Va trece iar pe lâng tine Domnul? ÌOVLP‫܊‬L‫܈‬L‫܊‬LEDWHLQLPD"
Îl vei primi pe Isus ca Domn? 3ULPH‫܈‬WH/D]L‫܈‬L‫܊‬LYDVFKLPEDYLD‫܊‬D
Cum s-i spun cât este de bun?


81DOMENIUL Mari sărbători creștine


DE
CONȚINUT
IV
Colind

6XQWHPWUHLPDJLGLQ5ăVăULW
‫܇‬LFXGDUXULQRLDPYHQLW
'X‫܈‬LSHFDOHGHDO‫܈‬LYDOH
'HVWHDXDFHDOXFLW

O, stea mrea, steaua Lui
Strlucind de sus ne spui
La Betleem noi s mergem
Lâng ieslea Domnului.

3UXQFXOXLFHUHVFvLYRLGD
$XUGLQFRURDQDPHD
6ăWUăLDVFăVăGRPQHDVFă
6ăQHGHDSDFHD6D

6PLUQăFXSDUIXPXODPDU
/kQJăLHVOHvLSXQvQGDU
8PLOLQ‫܊‬ăVXIHULQ‫܊‬ă
‫܇‬LDOPRU‫܊‬LLJUHXSDKDU

(XWăPkLHLDPDGXV
&ăFLHVROXOYHQLWGHVXV
6ăDVFXOWHGXUHULPXOWH
6ăVXIHUHQHVSXV


82
Mari sărbători creștine DOMENIUL

 DE

 CONȚINUT
 IV

$352)81'$5(


 &HVHJăVHDvQ7HPSOXOGHOD,HUXVDOLP"


83 DOMENIUL
 Mari sărbători creștine
 DE

CONȚINUT 6FULHOLWHUDLQL‫܊‬LDOăDILHFăUXLFXYkQWFHGHQXPH‫܈‬WHLPDJLQHD‫܈‬L
IV YHLDIODFDUHHVWHGDUXOFHOPDLGHSUH‫܊‬SULPLWGHOD'XPQH]HXSHFDUH‫܈‬L
QRLWUHEXLHVăOGăUXLPFHORUGHOkQJăQRL
BHVOHBPLOLQ‫܊‬ă
BLQHFXYkQWDUHBHUWDUH


BHVSHFWBJDOLWDWH

'DUXO'RPQXOXL,VXVHVWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


'DFăDLGHVFRSHULWFXYkQWXOFHDVFXQGHGDUXORIHULWGH'RPQXO,VXVVFULHSH
FDGRXOGHPDLMRVOXFUXULSHFDUHDLYUHDVăOHGăUXLH‫܈‬WLSULHWHQLORUWăL


84Mari sărbători creștine DOMENIUL


DE
CONȚINUT
IV

RECAPITULARE

3HQWUXFăQHDLXELW'RPQXO,VXVDSăUăVLWFHUXOYHQLQGvQOXPHDQRDVWUăFDXQFRSLOD‫܈‬
3ULQIHFLRDUD0DULD,VXV6DQăVFXWvQWUXQJUDMGvQ%HWOHHP(D/DvQIă‫܈‬DWvQVFXWHFH‫܈‬L/D
FXOFDWSHSDLHvQLHVOH
ÌQJHULL DX FkQWDW SăV
WRULL DX YHQLW ‫܈‬L VDX vQFKL
QDW 0DJLL GLQ 5ăVăULW DX
YHQLW‫܈‬L,DXDGXVGDUXULDXU
VPLUQă‫܈‬LWăPkLH
'DUXO FHO PDL GH SUH‫܊‬
RIHULWRPHQLULLGH'XPQH]HX
DIRVW1D‫܈‬WHUHD)LXOXL6ăX
SHQWUXDILSRVLELOăvPSăFDUHD
RPXOXLSăFăWRVFX'XPQH]HX
6XQWHP UHFXQRVFăWRUL
OXL 'XPQH]HX Fă QHD GDW
PkQWXLUHDvQGDU 6ăH[HUVăP

3UH]LQWăPRWLYXOSHQWUXFDUHDYHQLWvQOXPHDQRDVWUă)LXOOXL'XPQH]HX
3RYHVWH‫܈‬WHHYHQLPHQWHOH1D‫܈‬WHULL'RPQXOXL,VXV+ULVWRV
'HVFULH PRGXO vQ FDUH DVWă]L RDPHQLL VăUEăWRUHVF 1D‫܈‬WHUHD 'RPQXOXL ,VXV 6SXQH
FXPFUH]LFăDUWUHEXLVăILHVăUEăWRULWăDFHDVWăVăUEăWRDUH


85DOMENIUL Mari sărbători creștine


DE
CONȚINUT
IV

EVALUARE

5ăVSXQGHODXUPăWRDUHOHvQWUHEăUL

D&LQHDIRVW0DULD"
E'HFHVDXGXV,RVLI‫܈‬LFX0DULDGLQ1D]DUHWOD%HWOHHP"
F&LQHDXIRVWSULPLLRDPHQLFDUHDXSULPLWYHVWHDFă6DQăVFXW'RPQXO,VXV"
G&XPDXDIODWPDJLLGHQD‫܈‬WHUHDOXL0HVLD"
H8QGHDXSULPLW,RVLI‫܈‬L0DULDDGăSRVW"


6FULH$ DGHYăUDW VDX) IDOV vQGUHSWXOILHFăUXLHQXQ‫܊‬ 0DULD FX,RVLIVDXGXVOD,HUXVDOLPVăVHvQVFULH
 3UXQFXO,VXVDIRVWFXOFDWvQWUXQSăWX‫܊‬
 &kQG6DQăVFXW'RPQXO,VXVSHFHUDDSăUXWRVWHDGHRVHELWă
 8QvQJHUODDQXQ‫܊‬DWSH,URGGHQD‫܈‬WHUHD'RPQXOXL
 3ăVWRULLDXJăVLWSH,VXVFXOFDWSHSDLHvQLHVOH


8QH‫܈‬WHDF‫܊‬LXQHDSHUVRQDMHORUGLQFRORDQD$FXORFXOXQGHVDSHWUHFXWGLQFRORDQD%

$ %
,VXV6DQăVFXWvQ ,HUXVDOLP
0DJLLDXYHQLWGLQ 1D]DUHW
3ăVWRULLSă]HDXWXUPHOHvQ %HWOHHP
,RVLI‫܈‬L0DULDYHQHDXGLQ &kPSLH
,URGDYHDSDODWXOvQ 5ăVăULW


86Mari sărbători creștine DOMENIUL


DE
CONȚINUT
INTRAREA ÎN IERUSALIM, PATELE IV
I POGORÂREA DUHULUI SFÂNT

,QWUDUHD WULXPIDOă D 'RPQXOXL ,VXV vQ 


,HUXVDOLP FăODUH SH XQ PăJăUX‫ ܈‬D DYXW ORF 
ဩœ¤¦ć“ထ— šœŠ£¤¡Ž—ŽဖŠ—¦Š¤
FX FkWHYD ]LOH vQDLQWH GH UăVWLJQLUHD 6D £¦Ž¡“šĒŽ—Ž Š£¦¡Š¦“နဤ
2DPHQLLHUDXSOLQLGHEXFXULH/DXSULPLWFD šœŠ£¤¡Ž—ŽဖŠ ,VDLD
SH XQ UHJH VWULJkQG Ä2VDQD )LXO OXL 'DYLG ¦¡¤Š¤ć“¦¡Ž¡“—Ž
%LQHFXYkQWDW HVWH &HO FH YLQH vQ 1XPHOH
'RPQXOXL´ 0DWHL  7R‫܊‬L FUHGHDX FD
,VXV YD IL vQFRURQDW FD UHJH 1LPHQL QD
vQ‫܊‬HOHV DWXQFL Fă (O QX HVWH XQ UHJH REL‫܈‬QXLW
,VXVDYHQLWVăDGXFăPkQWXLUHDRPHQLULL
&kWHYD ]LOH PDL WkU]LX ,VXV D IRVW
FRQGDPQDWGH‫܈‬LQXVDJăVLWQLFLRYLQăGHFDUH
VăILHDFX]DW&KLDUMXGHFăWRUXO3LODWDvQWUHEDW
ÄGDUFHUăXDIăFXW"´ 0DWHL 1XDYHDX
FXFHÌOvQYLQXLWRWX‫܈‬LPXO‫܊‬LPHDDFHUXWVăILH
UăVWLJQLW
0kQWXLWRUXO D IRVW EDWMRFRULW ELFLXLW
vQFRURQDWFXVSLQL‫܈‬LUăVWLJQLWSHRFUXFHvQWUH
GRLWkOKDULSH'HDOXO*ROJRWDÌQWRDWHDFHVWHD
Ä'XPQH]HX Ì‫܈‬L DUDWă GUDJRVWHD ID‫܊‬ă GH QRL
SULQIDSWXOFăSHFkQGHUDPQRLvQFăSăFăWR‫܈‬L
+ULVWRV D PXULW SHQWUX QRL´ 5RPDQL 
3HQWUX WR‫܊‬L SH FUXFH 'RPQXO ,VXV VH UXJD
Ä7DWăLDUWăLFăFLQX‫܈‬WLXFHIDF´ /XFD 
3ULQPRDUWHD6D,VXVDOXDWDVXSUD/XLSăFDWHOH
QRDVWUHSHQWUXFDQRLVăSXWHPILLHUWD‫܊‬L
Vocabularȱ
'XSăvQYLHUH,VXV6DDUăWDWWLPSGH 
GH]LOHXFHQLFLORU6ăL‫܈‬LDOWRUFUHGLQFLR‫܈‬L DVHSRJRUv±DVHFRERUv
'XPQH]HX D SULPLW MHUWID /XL (O OHD WULXPIDO±PăUH‫܊‬LPSXQăWRUFDUH
75,80)$/ PăUH‫܊‬LPSXQăWRUFDUH
SURPLVXFHQLFLORUFăYDWULPLWHXQDOW0kQJkLHWRU± VWkUQH‫܈‬WHDGPLUD‫܊‬LH
VWkUQH‫܈‬WHDGPLUD‫܊‬LH
'XKXO6IkQW'HDVHPHQHD0kQWXLWRUXOVSXQHD SRPSRV
SRPSRV

87DOMENIUL Mari sărbători creștine


DE
CONȚINUT
IV Ä(X0ăGXFVăYăSUHJăWHVFXQORF0ăYRL
vQWRDUFH‫܈‬LYăYRLOXDFX0LQHFDDFROR XQGH
VXQW(XVăIL‫܊‬L‫܈‬LYRL´ ,RDQ 
$SRL GH SH 0XQWHOH 0ăVOLQLORU vQ
SUH]HQ‫܊‬D XFHQLFLORU vQ WLPS FHL ELQHFXYkQWD
'RPQXO ,VXV 6D vQăO‫܊‬DW OD FHU XQGH D IRVW
vQFXQXQDWFXVODYă‫܈‬LFLQVWH
/D VFXUW WLPS GXSă ÌQăO‫܊‬DUHD OXL ,VXV
'XPQH]HX D vPSOLQLW SURPLVLXQHD ‫܈‬L D WULPLV
0kQJkLHWRUXO±'XKXO6IkQWFDUH6DFRERUkW
SHVWHXFHQLFL‫܈‬LDO‫܊‬LFUHGLQFLR‫܈‬L


6ăH[HUVăP

5ăVSXQGHODXUPăWRDUHOHvQWUHEăUL

‡&HDXIăFXWRDPHQLLFkQG,VXVDLQWUDWvQ,HUXVDOLP"
‡&DUHDIRVWPRWLYXOSHQWUXFDUH'RPQXO,VXVDDFFHSWDWVăPRDUăSHFUXFH"
‡&XPVDSRJRUkW'XKXO6IkQWSHVWHXFHQLFL"


S aplicm!

7UDQVFULHvQFDLHW‫܈‬LFRPSOHWHD]ăHQXQ‫܊‬XO
7RWX‫܈‬L(OVXIHULQ‫܊‬HOHOHDSXUWDW‫܈‬LGXUHULOHOHDOXDWDVXSUD ,VDLD 

([SOLFăUXJăFLXQHDOXL,VXVSHFUXFHÄ7DWăLDUWăLFăFLQX‫܈‬WLXFHIDF´


88


Mari sărbători creștine DOMENIUL
Mari sărbători creștine DE
CONȚINUT
IV
SALUTUL CRETINILOR LA PATE

0RDUWHDQXDSXWXWVă/‫܊‬LQăSH,VXVvQ 
PRUPkQW)LXOOXL'XPQH]HXDvQYLDWDWUHLD]L 

GXSăFHDIRVWvQJURSDW ဩ¦ŒŽĒ“ဖ¨¶¡ŽŽŽ ŠԚ¨“Š¤“š¤¡ŽŒŽ“


3ULPD FDUH /D Yă]XW SH ,VXV GXS㠍Ž£¦šŽĒ“ ˜œ¡Ē“နဤ
vQYLHUHD IRVW 0DULD 0DJGDOHQD (D VD GXV ¦ŒŽš“Œ“—œ¡¦“Œ¶ 0DWHL
SOLQă GH EXFXULH Vă OH VSXQă XFHQLFLORU Fă
/D Yă]XW‫܈‬L PRUPkQWXO H JRO 8FHQLFLL /DX
Yă]XW ‫܈‬L HLSH 0kQWXLWRUXO FkQG OL VD DUăWDW
vQ DFHHD‫܈‬L ]L VHDUD (L DX SXWXW YHGHD
VHPQHOHUăQLORUvQPkLQLOH‫܈‬LSHWUXSXO/XL

&DUHHVWHVDOXWXOFUH‫܈‬WLQLORUGH3D‫܈‬WH"
&HVHPQLILFD‫܊‬LHDUH"
+ULVWRV D vQYLDW (VWH VDOXWXO FUH
GLQFLR‫܈‬LORU DUăWkQG FHO PDL LPSRUWDQW HYH
QLPHQWÌQYLHUHD'RPQXOXL$FHVWVDOXWDGXFH
EXFXULH‫܈‬LVSHUDQ‫܊‬ăvQVXIOHWHOHFUHGLQFLR‫܈‬LORU
3OLQLGHEXFXULHFHLFDUHODXGH[FODPă
$GHYăUDWDvQYLDW$FHDVWDvQVHDPQăFăSULQ
vQYLHUHD 6D 'RPQXO ,VXV D ELUXLW GHILQLWLY
PRDUWHD ‫܈‬L DFHVWD H XQ DGHYăU FH QX SRDWH IL
QHJDW
6DOXWXO +ULVWRV D vQYLDW QH VSXQH Fă
ÄWR‫܊‬L YRU vQYLD vQ +ULVWRV +ULVWRV HVWH FHO

GLQWkLURGDSRLODYHQLUHD/XLFHLFHVXQWDL
OXL+ULVWRV´ &RULQWHQL 
Vocabularȱ

/XFUDUHD GH PkQWXLUH D RPHQLULL D PkQWXLUH±L]EăYLUHVDOYDUH
OXDW VIkU‫܈‬LW -HUWID OXL ,VXV D IRVW SULPLWă GH UăVFXPSăUDUHDSăFDWHORU
'XPQH]HX‫܈‬LRULFLQHFUHGHFă,VXVHVWH)LXOOXL DQHJD± DQXUHFXQRD‫܈‬WHFHYD
'XPQH]HXSRDWHILPkQWXLW DWăJăGXLDFRQWHVWD


89DOMENIUL Mari sărbători creștine


DE
CONȚINUT
IV

6ăH[HUVăP


5ăVSXQGHODXUPăWRDUHOHvQWUHEăUL

‡&LQH/DYă]XWSULPDGDWăSH,VXVvQYLDW"
‡&HDXSXWXWVăYDGăXFHQLFLLOD,VXVFkQGOLVDDUăWDWGXSăvQYLHUH"
‡&DUHHVWHVDOXWXOFUHGLQFLR‫܈‬LORUOD3D‫܈‬WH"


 LECTUR

Refren: E viu, E viu, Mormântul Lui e gol,


E viu, E viu, A-nviat Domnul meu.
E viu, E viu, în toat splendoarea,
Ne duce la fericire.

0DULDXFHQLFLLJUăEHVFDOHUJOD(O 0DULDVWă‫܈‬LSOkQJH
ÌQ]RULGHGLPLQHD‫܊‬ăOH]LFHvQJHUXO $UYUHDVă‫܈‬WLHFHL"
'XFH‫܊‬LYHVWL‫܊‬LWXWXURU 'DULDWăRPLQXQH,686¶QDLQWHDHL
'LQPRU‫܊‬L(ODQYLDW &HPDUHIHULFLUH5DEXQL,]LFHHD
&UHGH‫܊‬L‫܈‬LVăYăEXFXUD‫܊‬L ‫܇‬LQRLvQFHUÌOYRPYHGHD


32572)2/,8
&RQIHF‫܊‬LRQHD]ăRIHOLFLWDUHvQ
FDUHVă VFULL R XUDUH FX SULOHMXO
6ăUEăWRULLÌQYLHULL'RPQXOXL,VXV

90Mari sărbători creștine DOMENIUL


DE
CONȚINUT
POGORÂREA DUHULUI SFÂNT IV

 
8FHQLFLLD‫܈‬WHSWDXvPSOLQLUHDSURPLVLXQLL 
OXL ,VXV GH D WULPLWH XQ DOW 0kQJkLHWRU (L VH 
DGXQDX]LOQLFODUXJăFLXQHvPSUHXQăFXVR‫܊‬LLOH ဩ¦¨œ“¡¦‘Š £¶¡¶˜²š¶Œ¦¨œ“
‫܈‬LÄFX0DULDPDPDOXL,VXV‫܈‬LFXIUD‫܊‬LL/XL´ ŽŠ¤¶—ć“— Ԛ¨ŽŠŒဒć“Šš¦˜Ž
¨¶¨ŠŠ¦šŠ—¤ ¦’¦—ŠŽ¨¶¡¦—¦“နဤ
)DSWHOH$SRVWROLORU 
²š‘²“Ž¤œ¡ထŒŠ¡Ž ,RDQ
$]HFHD]LGHODvQăO‫܊‬DUHDOXL,VXVODFHU
HUD ]LXD &LQFL]HFLPLL R VăUEăWRDUH HYUHLDVFă
OD FLQFL]HFL GH ]LOH GXSă 3D‫܈‬WH 8FHQLFLL HUDX
VWUkQ‫܈‬LODXQORFvQ,HUXVDOLPFXDSURDSHvQFă
R VXWă GRXă]HFL GH SHUVRDQH $WXQFL DX DYXW
ORFFkWHYDIHQRPHQH
‡ 'HRGDWă D YHQLW GLQ FHU XQ VXQHW FD
YkMkLWXO XQXL YkQW SXWHUQLF ‫܈‬L D XPSOXW WRDWă
FDVDXQGH‫܈‬HGHDXHL
‡ 1L‫܈‬WH OLPEL FD GH IRF DX IRVW
Yă]XWH vPSăU‫܊‬LQGXVH SULQWUH HL ‫܈‬L VDX D‫܈‬H]DW
FkWHXQDSHILHFDUHGLQHL
‡‫܇‬LWR‫܊‬LVDXXPSOXWGH'XK6IkQW‫܈‬LDX
vQFHSXWVăYRUEHDVFăvQDOWHOLPELGXSăFXPOH
GăGHD'XKXOVăYRUEHDVFă )DSWHOH$SRVWROLORU
 
'XKXO 6IkQW D YHQLW Vă ORFXLDVFă vQ Vocabularȱ
FUHGLQFLR‫܈‬L
&kQG VD DX]LW VXQHWXO DFHOD PXO‫܊‬LPHD

YkMkLW±]JRPRW‫܈‬XLHUăWRU
VD DGXQDW ‫܈‬L D UăPDV vQFUHPHQLWă SHQWUX Fă
ILHFDUH vL DX]HD YRUELQG vQ OLPED OXL 7R‫܊‬L VH PXVW–VXFGXOFHFDUHQXDvQFHSXW
PLUDXVHPLQXQDX‫܈‬L]LFHDXXQLLFăWUHDO‫܊‬LL vQFăVăIHUPHQWH]HRE‫܊‬LQXWSULQ
± 7R‫܊‬L DFH‫܈‬WLD FDUH YRUEHVF QX VXQW ]GURELUHD‫܈‬LSUHVDUHDERDEHORU
JDOLOHHQL"&XPGDUvLDX]LPYRUELQGILHFăUXLD GHVWUXJXUL
GLQQRLvQOLPEDQRDVWUăvQFDUHQHDPQăVFXW"
SURURF–RPFDUHDGXFHXQPHVDMGHOD
)DSWHOH$SRVWROLORU 
'XPQH]HX

Ä'DUDO‫܊‬LLv‫܈‬LEăWHDXMRF‫܈‬L]LFHDX

91DOMENIUL Mari sărbători creștine


DE
CONȚINUT ±6XQWSOLQLGHPXVW
IV $WXQFL 3HWUX VD ULGLFDW vQ SLFLRDUH FX
FHLXQVSUH]HFHDULGLFDWJODVXO‫܈‬LOHD]LV
±%ăUED‫܊‬LLXGHL‫܈‬LYRLWR‫܊‬LFHLFDUHORFXL‫܊‬L
6ăH[HUVăP vQ ,HUXVDOLP Vă ‫܈‬WL‫܊‬L OXFUXO DFHVWD ‫܈‬L DVFXOWD‫܊‬L
FXYLQWHOH PHOH 2DPHQLL DFH‫܈‬WLD QX VXQW EH‫܊‬L
FXP Yă vQFKLSXL‫܊‬L YRL FăFL QX HVWH GHFkW DO
 5ăVSXQGH FRUHFW OD XUPăWRDUHOH WUHLOHDFHDVGLQ]L&LDFHDVWDHVWHFHDIRVWVSXV
SULQSURURFXO,RHOÄÌQ]LOHOHGHSHXUPă]LFH
vQWUHEăUL
'XPQH]HX YRL WXUQD GLQ 'XKXO 0HX SHVWH
‡8QGHVHDIODXXFHQLFLLvQ]LXD&LQFL]HFLPLL"
RULFH IăSWXUă IHFLRULL YR‫܈‬WUL ‫܈‬L IHWHOH YRDVWUH
‡3HFLQHDSURPLV'RPQXO,VXVFăYDWULPLWH
YRU SURURFL WLQHULL YR‫܈‬WUL YRU DYHD YHGHQLL ‫܈‬L
FD0kQJkLHWRU" EăWUkQLLYR‫܈‬WULYRUYLVDYLVH'DFKLDU‫܈‬LSHVWH
‡&HJkQGHDXRDPHQLLGHVSUHFHLXPSOX‫܊‬LFX URELL 0HL ‫܈‬L SHVWH URDEHOH 0HOH YRL WXUQD vQ
'XKXO6IkQW" ]LOHOHDFHOHDGLQ'XKXO0HX‫܈‬LYRUSURURFL>@
‡ &XP VD PDQLIHVWDW 'XKXO 6IkQW vQ ]LXD $WXQFLRULFLQHYDFKHPD1XPHOH'RPQXOXLYD
&LQFL]HFLPLL" ILPkQWXLW´ )DSWHOH$SRVWROLORU 
$VFXOWkQG SUHGLFD DSRVWROXOXL 3HWUX

 'HVFULH DWLWXGLQHD RDPHQLORU ID‫܊‬ă DSURDSH WUHL PLL GH SHUVRDQH DX FUH]XW vQ
]LXD DFHHD Fă ,VXV HVWH )LXO OXL 'XPQH]HX ±
GH FHL XPSOX‫܊‬L GH 'XKXO 6IkQW vQ =LXD
0kQWXLWRUXOOXPLL±‫܈‬LDXGHYHQLWFUH‫܈‬WLQL
&LQFL]HFLPLL
3ULQSRJRUkUHD'XKXOXL6IkQW'XPQH]HX
 DDUăWDWWXWXURUFă(OORFXLH‫܈‬WH vQ WR‫܊‬L FHL FDUH
$‫܈‬D]ă vQ RUGLQH FXYLQWHOH GH PDL FUHGvQ'RPQXO,VXV
MRVSHQWUXDRE‫܊‬LQHRSURSR]L‫܊‬LH 'XKXO 6IkQW QH VFKLPEă SHQWUX D IL WRW
ne schimb, Duhul Sfânt, PDLDVHPăQăWRULFX'RPQXO,VXV


asemenea,
pentru, Domnului Isus,
a fi

 &H D VSXV DSRVWROXO


3HWUXvQSUHGLFăFkQG D Yă]XW
Fă XQLL RDPHQL UkGHDX ‫܈‬L v‫܈‬L
EăWHDX MRF GH FHL XPSOX‫܊‬L FX
'XKXO6IkQW

92Mari sărbători creștine DOMENIUL


DE
CONȚINUT
IV

RECAPITULARE FINAL

5H]ROYăUHEXVXO
'UHJăWRUFDUHDMXGHFDWSH,VXV
%RJDWXOGLQ$ULPDWHDFDUHODSXVSH
,VXVvQPRUPkQW
8FHQLFFDUHVDOHSăGDWGHRULGH,VXV
0DUH3UHRWLXGHXFDUHDFRQWULEXLWOD
DSOLFDUHDSHGHSVHLFXPRDUWHDOXL,VXV
(OLEHUDWvQORFXO/XL

2PFDUHLDFăUDWFUXFHDRSDUWHGLQ
GUXPOXL,VXV
*UăGLQDvQFDUHVDUXJDW,VXV
7UăGăWRUXO'RPQXOXL
8FHQLFXOFDUHODXUPDWSH,VXVSkQăOD
FUXFH
6RFUXO0DUHOXL3UHRWODFDUHDIRVWGXV
vQWkL,VXV&RPSOHWHD]ăHQXQ‫܊‬XULOHFXH[SUHVLDSRWULYLWă3ULQUXJăFLXQHQRLvOFXQRD‫܈‬WHPSH (OQHDVFXOWăGHRDUHFHQH
3ULQUXJăFLXQHQRLvOFXQRD‫܈‬WHPSHBBBB(OQHDVFXOWăGHRDUHFHQHBBBB$WXQFL


 FkQGRSHUVRDQăVHDIOăvQQHYRLHHVWHELQHVăBBBBSHQWUXFă‫܈‬LSHQRLQHDBBBB
$WXQFLFkQGRSHUVRDQăVHDIOăvQQHYRLHHVWHELQHVă 
'RPQXO,VXV
SHQWUXFă‫܈‬LSHQRLQHD 'RPQXO,VXV


93DOMENIUL Mari sărbători creștine


DE
CONȚINUT
IV &DXWăvQFDUHXFXYLQWHOHGDWH‫܈‬LDPLQWH‫܈‬WH‫܊‬LGHVSUHOHF‫܊‬LDDMXWRUăULLFHORU
GLQMXUXOWăX
 ÌQFHUFD‫܊‬LVăIRUPXOD‫܊‬LFXILHFDUHFXYkQW RSURSR
 ]L‫܊‬LH vQ OHJăWXUă FX SDVDMXO HYDQJKHOLF /XFD
 &RORUD‫܊‬L GHVHQXO GH PDL MRV ‫܈‬L vQWUH
WLPSJkQGL‫܊‬LYăODXUPăWRDUHOHvQWUHEăULDe ce fiul
cel mic a vrut s plece? Ce l-a fcut s se
)LXOULVLSLWRU întoarc? De ce tatl su l-a primit cu braele
deschise? Cum m ateapt pe mine Dumnezeu
cînd greesc i doresc s îmi cer iertare?

ÌQ FDUHXO FX OLWHUH VXQW DVFXQVH FXYLQWHOH GH PDL


MRV*ăVH‫܈‬WHOH

WDWă DYHUH IRDPHWH SRUFL GHSDUWH UR‫܈‬FRYH
EHO‫܈‬XJ SăFDW YUHGQLF KDLQă VăUEăWRDUH IUD‫܊‬L
ULVLSLWRUVSRYDGăLHUWDUH$OFăWXLH‫܈‬WHXQWH[WGLQFLQFLSURSR]L‫܊‬LLIRORVLQGFXYLQWHOH

iertare, cruce, Domnul Isus, înviere, înlare
94


LECTUR


8UPH]3ăVWRUXO

6XQWXQPLHOX‫܊‬XUPH]3ăVWRUXO
3HFkPSXOYHUGH‫܈‬LDOHV
ÌQMXUXO/XL,VSLWLWRUXO
1XDUH‫܈‬DQVăGHVXFFHV

,VXV+ULVWRVH6DOYDWRUXO
&HOEXQvQGXUăWRUPLORV
(OPăFRQGXFHODL]YRUXO
/DFkPSXOYHUGH‫܈‬LPăQRV

2ULFk‫܊‬LVWUăLQLDUILGRDUJODVXO
3ăVWRUXOXLFHO%XQFXQRVF
(OPăYHJKHD]ăODWRWSDVXO
7R‫܊‬LPLHOX‫܈‬HLL/UHFXQRVF

8UPH]3ăVWRUXOSHFkPSLH
‫܇‬LFkQGIXUWXQLVHvQWH‫܊‬HVF
7R‫܊‬LFHLPRPL‫܊‬LGHOXSLVH‫܈‬WLH
&ăQFRO‫܊‬LLORUDPDUVIkU‫܈‬HVF

'H/YRLXUPDFXEXFXULH
0ăGXFHQSDML‫܈‬WHDGHVXV
9RLEHDGLQDSD6DFHDYLH
9DIL3ăVWRUSHYHFL,VXV

6LPLRQ%X]GXJDYROCerul deschis
95

5HJHDOSăFLL‫܈‬LDOPăULULL 'XPQH]HXHGUDJRVWH
 
5HJHDOSăFLL‫܈‬LDOPăULULL &ă'XPQH]HXHGUDJRVWHQRLúWLP
)LLvQYHFLGHYHFLOăXGDW ùLQXGRDUSHQWUXFăHVFULVFLQWRDWH
&ăFLGLQFHUXOQHPXULULL 9HGHPSUH]HQWăVIkQWD,EXQăWDWH
+DUXO7ăXODLUHYăUVDW
,DUQRLODUkQGXOQRVWUXÌOLXELP
$LWULPLVGLQ]DUHDDOEDVWUă
'XKXO7ăXGHVăYkU‫܈‬LW 
7HDPVLP‫܊‬LW‫܈‬LQFDVDQRDVWUă 
'RDPQHELQHDLYHQLW ,XELUHDQRDVWUăSHQWUX'XPQH]HX
 2GRYHGLPFkQGDUăWăPLXELUH
1XFXDXUVDXRGRDUH /DFHLGLQMXUvQIDSWHúLYRUELUH
7HPSOXO7ăXvPSRGRELP 'LVSXúLPHUHXVăDMXWăPODJUHX
'DUODVILQWHOH‫܉‬LSLFLRDUH 
9LD‫܊‬DQWUHDJă‫܉‬LGăUXLP
5XJăFLXQHDWăPkLD]ă 
&KLDUSHQRLQHDPGăUXLW 2YRUEăEXQăVSXVăODQHFD]
,QLPLSHDOWDUYLEUHD]ă 'DUúLRPkQăJDWDVăDMXWH
'RDPQHELQHDLYHQLW 3RWvQYLDVSHUDQĠHOHSLHUGXWH
 ÌQVHQLQkQGYUHXQvQWULVWDWREUD]
9UHPVăORFXLPFX7LQH 
3UHDPăULQGX7HvQYHFL 
$‫܈‬WHSWkQGFDQ]ăULVHQLQH
'D'XPQH]HXHGUDJRVWHQRLúWLP
&XDO7ăXEUD‫܊‬7XVăQHWUHFL
)LLQGFă‫܈‬WLPFăQ]DUHDDOEDVWUă 'DUQRLVXQWHPGLQ'XPQH]HXúLQWRDWH
7X3ăULQWH3UHDLXELW $PYUHDVăDUăWăPGRDUEXQăWDWH
9HLLH‫܈‬LQDLQWHDQRDVWUă ùLDVWIHOVăÌLVSXQHPFă/LXELP
6ăQHVSXLÄ%LQHD‫܊‬LYHQLW 
6LPLRQ)HOL[0DU‫܊‬LDQ
,XOLDQD/HRQWLXF96