Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, ECONOMICE ȘI


ADMINISTRATIVE
CRAIOVA
PROGRAMUL DE STUDII –CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE
GESTIUNE

LUCRARE DE LICENŢĂ

Îndrumător ştiinţific:
Conf.univ.dr. GHIŢĂ EMIL

Absolvent:
IATAGAN R. VALENTIN MARIUS

- Craiova -
2019