Sunteți pe pagina 1din 3

Teorema lui Fermat

Teoremăă (P. Fermăt): Fie f : I � �, unde I ��este un intervăl deschis sș i x0 un


punct de extrem relătiv interior lui I . Dăcăă f este derivăbilăă îîn punctul x0 ,
ătunci f ( x0 ) = 0 .
/

Observătșii:
1.Conditșiă că punctul x0 săă fie interior lui I este esentșiălăă . Dăcăă , spre exemplu,
I = [ a, b ] sș i x0 = a său x0 = b , ătunci f nu ăr fi fost definităă pentru x < a ,
respectiv x > b sș i teoremă nu ăr măi fi fost ădevăă rătăă .
2.Reciprocă teoremei este, îîn generăl, fălsăă .
3.Teoremă lui Fermăt permite determinăreă eventuălelor puncte critice, printre
căre se găă sesc eventuăle puncte de extrem.
4.(Interpretăre geometricăă ): tăngentă lă grăficul functșiei, îîntr-un punct de
extrem ăl ăcesteiă, este părălelăă cu ăxă Ox .

Probleme pentru fixarea cunoștințelor:


1.Determinătși vălorile extreme ăle urmăă toărelor functșii:
1
ă) f : ( 0, �) � �, f ( x ) = x + ;
x
b) f : �� �, f ( x ) = x + 2 x + 5 ;
2

x
c) f : �� �, f ( x ) = 2 ;
x +1
d) f : �� �, f ( x ) = 2cos x + 1;
e) f : �� �, f ( x ) = 2 + 2 .
x -x

2.Determinătși punctele de extrem ăle functșiilor urmăă toăre sș i precizătși


ăplicăbilităteă teoremei lui Fermăt.
ă) f : �� �, f ( x ) = x ;
b) f : �� �, f ( x ) = x - 2 x - 3 ;
2

c) f : �� �, f ( x ) = 3 x 2 .
3.Se considerăă functșiă f : �� �, f ( x ) = x . Demonstrătși căă functșiă f este
3

derivăbilăă , f ( 0 ) = 0 sș i, cu toăte ăcesteă, x0 = 0 nu este punct de extrem.


/

Contrăvine ăcest făpt teoremei lui Fermăt?


4. Se considerăă functșiă f : [ 0,2] � �, f ( x ) = 2 x - 1 . Demonstrătși căă functșiă f
este derivăbilăă , f ( x ) �0 , "x �[ 0,2] sș i f ăre un punct de minim îîn x = 0 sș i un
/

punct de măxim îîn x = 2 . Justificătși făptul căă f / nu se ănulezăă sș i, totusș i, punctele


x = 0 sș i x = 2 sunt puncte de extrem.

Teoremă lui Fermăt


5.Determinătși functșiă f : �� �, f ( x ) = x + ax + bx + c , sș tiind căă f ( 0 ) = 0 sș i
3 2

x = 1 sș i x = 2 sunt puncte de extrem.


6.Precizătși, justificăî nd răă spunsul, dăcăă x0 = 0 este punct de extrem ăl
urmăă toărelor functșii:
� 2 x + 1, x < 0
ă) f : �� �, f ( x ) = � ;
� -2 x, x �0
�1
� , x �0
b) f : �� �, f ( x ) = �x ;
� 0, x = 0

�ln x, x > 0
c) f : ( 0, �) � �, f ( x ) = � , unde a ��.
�a, x = 0

Probleme diverse:
1.Săă se ărăte căă existăă a Υ ( 0, ) - { 1} ăstfel îîncăî t:
ă) a x �ax + 1 , "x ��;
b) a x �x a , "x ��;
a ( x - 1)
c) 2ln x � , "x Υ ( 0, ) .
x
a
2.Săă se ărăte căă nu existăă a ��* ăstfel îîncăî t "x Υ ( 0, ) , x a + a �1 + .
x
3.Dăcăă a, b Υ ( 0, ) sș i a x + b x �2 , "x ��, ătunci ab = 1 .
4.Fie ak Υ ( 0, ) - { 1} sș i bk ��, k = 1, n , ăstfel îîncăî t
b1a1x + b2 a2x + ... + bn anx �b1 + b2 + ... + bn , "x ��. Arăă tătși căă a1b1 a2b2 ...anbn = 1 .
5.Săă se ărăte că, dăcăă a1 sin a1x + a2 sin a2 x + ... + an sin an x �0 , "x �( -1,1) , ătunci
a1 = a2 = ... = an = 0 .
6.Fie a1 , a2 ,..., an �� ăstfel îîncăî t
x 2 + a1 cos x + a2 cos 2 x + ... + an cos nx �a1 + a2 + ... + an , "x �[ -1,1] . Săă se ărăte căă
a1 + 4a2 + 9a3 + ... + n 2an �2 .
7.Fie a Υ ( 0, ) - { 1} .
ă)Săă se ărăte căă dăcăă a x �x + 1 , "x �( -�,0] , ătunci a �e .
b)Săă se ărăte căă dăcăă a x �x + 1 , "x Υ [ 0, ) , ătunci a �e .
c) Săă se ărăte căă dăcăă a x �x + 1 , "x ��, ătunci a = e .
8.Fie f : [ a, b ] � � o functșie continuăă , derivăbilăă îîn a sș i b , ăstfel îîncăî t
f / ( a ) < 0 < f / ( b ) . Săă se ărăte căă existăă c �( a, b ) punct de minim globăl.
9. Fie f : [ a, b ] � � o functșie derivăbilăă pe [ a, b ] , ăstfel îîncăî t f ( a ) = f ( b ) . Săă se
/ /

ărăte căă existăă c �( a, b ) ăstfel îîncăî t f ( c ) - f ( a ) = ( c - a ) f ( c ) .


/

Teoremă lui Fermăt


10.Săă se ărăte căă existăă a Υ ( 0, ) - { 1} ăstfel îîncăî t:
ă) a x + 1 �2 x + 3x , "x ��;
b) a x + 7 x �6 x + 3x , "x ��.

Teoremă lui Fermăt