Sunteți pe pagina 1din 35
ee ceny | ea ttt Ca ELL aaNet ST eaten ee LY eu Ae Te i ee Dee CO ee operare pe computer. Recunoscut de firme $i institutii din peste 135 de fari ale lumii, inclusiv tarile membre ale Uniunii Europene, Permisul ECDL este pentru PCA ae cue ne UR OT a Cc Penne Mere ROR R LECT eT L cunostinte IT, necesara in noua societate informationala. Cu EU nd Coen eee cee ec eee nee Sm Cn RU RISA ee Un Lae In Romania, angajatii publici trebuie s& obtina Permisul ECDL, conform HG CONE ee ne en ee need ee cau TE MUR eR ee fave PUL UMUC ek le ee exemple fiind: Asociatia Romand a Bancilor, Rompetrol, Petrom, Ana Grup, Ce A ae Firmele care au inteles importanta standardului de calitate SO introduc acum ONC Ree ce UMUC CU aC We RRO om LO ca aS Ly Cee en en ue on cL) Utilizarea eficienta a computerului este una din primele conditii pentru a lucra intro banca. indeplinirea acestei conditii este facilitata in prezent de obtinerea eT MESO MRC RCC Mece Mei MC ea tee a ere oak 12) Presedinte, Asociatia Romana a Bancilor POCO CRM MCMC ICRC Mac Me tc Ru PEE RC RS cU ane minim de cunostinte. Si pentru cé nimeni nu are timp sd testeze aceste cunostinte inainte de angajare, e bine ca ele sé fie certificate de un for credibil. CeCe CU eu cee Re CM eee aI Oey obligatorie pentru un loc de munca decent in Europa.” Veen eC CLL ‘si Comunicafii a Camerei Deputatilor ECDL - Permisul european de conducere a computerului "Concepte de baza ale tehnologiei informatiei" ECDL modulul 1 Casa de Editura Andreco Educational 2004 Autor: Ana Dulu Referenti ECDL: Florentina lordache Coperta: Dinu Dumbravicean Deserierca CIP a Bibliotecli Nationale a Rominici DULU, ANA Coneepte de baz’ ale tehnologi 2004 ISBN 973-99140-6-3 informatie’ / ECDL modulul 1 / Ana Dulu. - Bucuresti : Andreco Educational 004 Copyright © 2004 Casa de Editura ANDRECO Toate drepturile sunt rezervate casei de editura ANDRECO. Nici o parte a acestei carti nu poate fi reprodusi sau utilizat in orice forma sau scop, prin metode mecanice sau clectronice, inclusiv fotocopiere, inregistrare sau orice alt mijloc de inmagazinare si prelucrare a informatiei fira aprobarea serisi a editorului “European Computer Driving Licence", ECDL si logo-ul ECDL sunt marci inregistrate ale European Computer Driving Licence Foundation Limited, Editura ANDRECO Educational este 0 entitate independenta de Fundatia European Computer Driving Licence Limited ) nu este aifiliat& cu Fundafia European Computer Driving Licence Limited fr nici un fel, Manuatul poate fi folosit la sprijinirea cursanjilor in a se pregati pentru examenele ECDL. Nici Fundatia European Computer Driving Licence Limited, nici ECDL ROMANIA $i nici Editura ANDRECO Educational nu garanteaza cd utilizarea acestui manual va asigura promovarea examinarilor, ‘Acest manual nu a fost anlizat din punet de vedere al acurateii tehnice gi nu garanteazA cA utilizatorul va promova examenele ECDL la care se refer. Autorizarea ECDL ROMANIA releva faptul ¢& manualul acopera intr-o maniera Ssatisfiedtoare nofiunile programe’ analitice ECDL. Orice test de evaluare gi/sau performanja bazate pe exercitiile Conjinute fn acest manual se refera numa: la acest manual si nu constituie, sau implica, certificarea de catre Fundatia European Driving Licence cu privire la Examenele ECDL. Pentru detalii, legat de sustinerea examenelor ECDL tn fara dys. Va rugim $8 contactati ECDL ROMANIA (swwecedl.org.m) sau s& vizitati web site-ul Fundatiei European Computer Driving Licence Limited la hup://www.cedl.com. Candidatii ce utilizeaza prezentul manual trebuie s& posede un Card de aptitudini ECDLACDL. valid pentru a sustine examanele ECDL. fn lipsa unui asemenea Card, nici un test, certificat ECDLICDL, nu poate fi promovat gi nici alta forma de recunoastere nu poate fi acordatA candidatutui Cardurile de aptitudini ECDL/ICDL pot fi objinute de Ia orice Centru de Testare ECDUICDL acreditat sau de la ECD. ROMANIA, operatorul national pentru Romania licentiat ECDL/ICDL Referirile Ia European Computer Driving Licence” (ECDL) includ Intemational Computer Driving Licence” GICDL). Programa analitic8 ofieialé uilizata in cadrul programulvi de certificate European Computer Driving Licence” (ECDL) i Intemational Computer Driving Licenee” (ICDL) este disponibila pe web site-ul Fundatiei European Computer Driving Licenee Limited Imaginea de pe coperta | este proprietatea ECDL ROMANIA si a fost reprodusa cu acordul ECDL ROMANIA. «nainte de a incepe pregatirea pentru obtinerea Permisului european de conducere a computerului ECDL este necesar sa obtineti un Card de Aptitudini ” [ a Card de Aptitudini European Computer Skills Card Prema [IS Intra 9 Samuncare ny Inmate nd Carrere ‘can om nem yar EO ate htt # ECDL Pre ace *eat “eat ECDL Rominia SA. Soc teen EC Rainy ECDL Mes A SR Va uram succes! Prefata...... 7 CAPITOLUL 1 Conceptele de baza ale tehnologiei informati Lectia 1 - Concepte generale 13 4.1. Hardware, software si tehnologia informatiei (TI). 43 1.2 Tipuri de caiculatoare. 7 4.3. Performanta calculatorului 18 4.4 Unitatea central de prelucrare 419 1.5 Memoria. 19 1.6 Dispozitive de intrare .. 20 4.7 Dispozitive de iegire 21 1.8_ Dispozitive de intrare 22 1.9 Dispozitive de stocare ... 22 Lectia 2 - Software 24 mt Diferite tipuri de software .. 24 22 Principalele functii ale unui sistem de operare 25 2.3 Aplicatii software... 25 2.4 — Interfata grafic cu utilizatorul (GUI). 26 25 Etapele realiz&rii aplicatiilor software. 27 26 LAN,WAN.... - 27 2.7 Intranet, Extranet 29 28 Internetul..... 29 2.9 Utilizarea telefonului pentru conectarea la Internet. 30 2.10 Definirea termenilor semnal Sonos semnal digital, modem, rata de transfer (m&surata in biti pe secunda)..... 31 Lectia 3 - Utilizarea tehnologiei informatiei in viata de zi cu zi 32 3.1 Calculatoarele la serviciu. 32 3.2 Lumea electronica.. 34 3.2.1. Termenul de posta electronica 34 g 3.2.2 Termenul de comert electronic...... 3.2.3 Avantaje si dezavantaje ale comet 3.3 Ergonomie... 3.4 — Probleme de sanatate 3.5 Probleme de siguranté... 3.6 Mediul de lucru... 883s Lectia 4 - Securitate 4.1 Securitatea informatiei.. 42 Virusii. S2s8s 8 Prefata “Stiti 88 folositi computerul?" Probabil pentru ca nu ati putea réspunde cu un_« Da !» notarat v-ati decis s& cumparati acest manual si incercati s& obtineti Permisul european de conducere a computerului. Alegerea dumneavoastrs este cea mai potrivité! Valoarea si recunoasterea internationalé 2 Permisului european de conducere a computerului, ECDL, sunt date de numarul mare de persoane care au solicitat obtinerea acestuia, circa 3 milioane, $i de recomandarea comisiei de specialitate a Uniunii Europene (Inaltul Grup pentru Forté de Munca si Dimensiune Sociala in Societatea Informationala) facuta statelor U.E. pentru folosirea ECDL drept standard. Mai mult, Romano Prodi, pregedintele Comisiei U.E., este detinatorul certificatului ECDL cu numarul "EU 00001". Valoarea permisului este data si de prestigiul! numeroaselor companii care folosesc deja ECDL pentru a testa competentele in tehnologia informatilor ale angajatiior lor. Cateva exemple sunt prezentate in continuare, preluate din site-ul ECDL ROMANIA (www.ecdl.org.ro): Franfa: Crédit Lyonnais, Cofiroute, Renault DTS!, KPMG, Banque de France, Germania: Siemens, Henkel, BMW, Irlanda: AIB Bank, Bank of Ireland, First National Building Society, Pfizer, Siemens-Nixdorf, Guiness, IBM, Irish Life Insurance, Northern Telecom, Primaria din Dublin, Institutul de Administratie Publica, Italia’ Societatea netionala italiana de cai ferate (FS), Societatea Nationala de Electricitate (ENEL), Suedia: TETRA PAK, Handelsbanken, Volvo, Nord Banken, Sparbanken, LM Ericsson Data Oppna Dataskolan, IKEA, SKANSKA, Danemarca Den Danske Bank, UNIBANK, Realkredit Danmark, BG Bank, Electrolux, Rank Xerox, Marea Britanie: Shell UK, Ernst & Young, Bank of England, Vehicle Inspectorate, Lever/Elida, IBM, National Health Services, 3M, Elvetia: Firmenich, Pfizer, Posta, Banca Brienz Oberhasli. Nu trebuie uitat cA un Permis de conducere a computerului obtinut in Romania este acum recunoscut in 135 de tari pe 5 continente, numarul acestora crescand continuu, ca exist in lume peste 15.000 de centre de testare $i ca examenele ECDL se sustin in 25 de limbi. Obtinerea permisului european de conducere a computerului a fost legiferaté prin Hot&rarea de Guvern nr. 1007/2001, care mentioneazé urmatoarele + "Cursurile de instruire si perfectionare vor urma modelul "Licentei Europene de Operare pe Computer" (ECDL) care a fost adoptat ca standard de guvernele mai multor tari. Ministeru! Educatiei $i Cercet&rii trebuie sé recomande aceast& abordare tuturor liceelor cu profil tehnic; ECDL a fost propus tuturor statelor membre ale U.E. ca certificat standard pentru calificarea de baza in utilizarea calculatorului. [...) Cursurile vor consta, in mare parte, in practica efectiva pe calculator $i vor necesita structuri adecvate pe intregul teritoriu al {arii. Centre cu laboratoare pentru instruirea $i certificarea ECDL vor fi infiintate in toate municipiile resedinté de judet si in multe licee, ca si in cdteva departamente universitare. In prima faz& in program vor fi implicati aproximativ 250.000 de angajati publici.” CEPIS, Consiliul European al Societatilor de Informatica Profesionale, cea mal important asociatie europeand din domeniul IT, 2 initiat programul ECDL, European t Computer Driving Licence, implementat acum In Romania sub numele de Permisul european de conducere a computerului. Acesta a devenit in scurté vreme cel mai raspandit program de certificare a cunostintelor de baza in utilizarea computerului Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatil din Romania (ATIC), asociatie membra a CEPIS, detine licenta ECDL pentru Romania. Administrarea si exercitarea acestor drepturi se face exclusiv prin ECDL ROMANIA. Testarea candidatilor se face numai fn centre de testare ECDL acreditate de ECDL ROMANIA, in baza testelor standard ale Fundatiei ECDL. Pentru a obtine Permisul european de conducere a computerului orice candidat trebuie sa achizitioneze un Card de Aptitudini ECDL de la oricare centru de testare acreditat sau de la ECDL ROMANIA. Cu acest document se poate prezenta la orice centru de testare din Roménia sau din lume pentru a susfine examenele necesare obtinerii Permisului european de conducere a computerului. Un candidat se poate prezenta la sustinerea examenelor ECDL fara sa fi efectuat 0 Pregatire organizata, pregatindu-se singur sau participand la un curs de instruire organizat de un centru ECDL. in toate cele trei cazuri insé acest manual va este indispensabil, pentru c& el ofer&, pe langa cunostintele corespunzatoare programei ECDL, 0 serie de exercitii necesare familiarizarii cu modul de testare folosit Acest manual acoperd notiunile din modulul teoretic al programei ECDL. Editura Andreco va ureaza succes in incercarea de obtinere a permisului de conducere a computerului. Nu uitati c& in curdnd riscati s& fiti tragi pe dreapta in cariera dvs. pentru c& nu aveti « Permisul european de conducere @ computerului ». Editura Andreco Colectia de manuale acreditate ECDL ale Editurli Andreco Educational” Editura Andreco Educational a publicat un numar de 5 manuale ECDL adaptat la noua structur a Permisului ECDL Start: un manual care contine modulele obligatorii 2, 3, si 7 si cate un menual pentru modulele 1, 4, 5, 6 pentru a permite toate combinatile de ECDL Start posibile. Aceasté noua structuré permite echizitionarea unui manual doar pentru modulul pe care candidatul nu il cunoaste Manualul ECDL Start (modulele 2,3,7) contine cele 3 module obligatorii din 4 necesare pentru obtinerea permisului Start, al patrulea modul putand fi ales de candidat in functie de necesitatile acestuia (respectiv dintre modulele 1, 4, 5 si 6). Manualul acreditat de ECDL ROMANIA este conceput dupa ultima programa analitica Syllabus 4.0 El contine notiunile corespunzatoare modulului teoretic din cadrul Permisului European de Conducere a Computerului. Calcul tabelar — Excel, ECDL modulul 4 —" i 4 ultima Manualul acreditat de ECDL ROMANIA este conceput dupi © programa analitica Syllabus 4.0. El contine notiunile corespunzatoare modulului de calcul tabelar din cadrul Permisului European de Conducere a Computerului Excel Baze de date — Access, ECDL modulul 5 Manualul acreditat de ECDL ROMANIA este conceput dupa Gis programa analitica Syllabus 4.0. El confine notiunile corespunzato i modulului de baze de date din cadrul Permisului European ¢ Conducere a Computerului * Pentru mai multe informatii privind manualele acreditate ECDL vizitati wwow. x.ancdreco.to Persoana de contact: Mihai Tonescu, tel; 0744 331 473, e-mail: tonescumihai@cefs.ro 9 Prezentari — PowerPoint, ECDL modulul 6 Manualul acreditat de ECDL ROMANIA este conceput dupa ultima programa analitica Syllabus 4.0. Ei contine _notiunile corespunzatoare modulului de prezentari din cadrul Permisului European de Conducere a Computerului 700 de Teste pentru obtinerea Permisului European de Conducere a Computerului Pentru verificarea abilitétilor de operare pe calculator, culegerea de teste-simulari ECDL va va ajuta sa va evaluati cat mai corect nivelul de cunostinte $i gradu! de eficient& cu care puteti utiliza computerul Mai mult, dupa parcurgerea acestor teste va poti prezenta la orice centru acreditat ECDL pentru a sustine examenele sia obtine Permisul European de Conducere a Computerului Un candidat se poate prezenta la sustinerea examenelor ECDL fara invatand singur sau participand la un curs de instruire organizat de un centru ECDL. Editura ANDRECO EDUCATIONAL va recomanda aceste carti gi va ureaza succes in ‘incercarea de a obtine a Permisul European de Conducere a Computerului. Cum sa-ti iei Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL) in 7 zile to Editura Andreco a editat aceste fige rezumative pentru candidatii 3 “care consider& ca au un anumit nivel de cunostinte de operare pe = calculator. Editura ANDRECO EDUCATIONAL a creat cate o fisa rezumativa pentru fiecare dintre cele 7 module pe care un candidat trebuie sa le promoveze pentru a obtine Permisul European de Conducere a Computerului. — Pe langa aceste 7 fise rezumative Editura ANDRECO EDUCATIONAL existé si o fis cu intrebari de tip gril& cu ajutorul c&ruia candidatii igi pot testa propriul nivel de cunostinte CONCEPTE DE BAZA ALE TEHNOLOGIE! INFORMATIE! Lectia 1 Concepte generale 4.1 Hardware, software si tehnologia informatiei (T!) . Modul cum culegi, administrezi si folosesti informatia fac din tine un castigator sau un infrant in viata”. In aceasté maniera dramatica sintetizeaza Bill Gates rolul tehnologiei si informatiel Este tot mai evident faptul c& In prezent existenta fiecdrui individ in parte, ca si a intregii societati in ansamblul ei, capata un ritm din ce in ce mai alert, devine tot mai marcaté de necesitatea cunoasterii rapide, complete si corecte a realit&tii inconjuratoare, pentru ca luarea deciziilor s& fie facut ferm, oportun si competent. Aceasta duce, inevitabil, a cresterea volumului de informatii ce trebuie analizat, de unde o diminuare a operativitatii in actiune. Orice decizie are la baza informatii si date referitoare la obiectul activitatii respective. Prelucrarea datelor trebuie facuta in concordanta cu cerintele tehnologiei informationale. Se pot astfe! contura diferentele dintre date $i informatii: - datele desemneaza elementele primare, provenind din diverse surse, fara o forma organizata care sa permita luarea unor decizii; - informafiile sunt date ce au un caracter de noutate, care imbogatesc nivelul de cunostinte ale celui care primeste aceste informatii. O data care nu aduce nimic nou nu se poate considera informatie. Prelucrarea datelor (numita si procesare) presupune totalitatea transformarilor, ca forma si continut a datelor. Dintre transformarile cele mai importante se pot enumera: I. Generarea reprezinta operatia prin care se obtin date primare (sursa), Il. Culegerea si pregatirea. Forma initiala a datelor difer’ de forma sub care acestea intra in prelucrare. Pregatirea datelor in vederea prelucrarii lor, presupune etapele: % selectarea - dintre datele primare se aleg datele care sunt necesare pentru generarea anumitor informatii; % codificarea - trecerea datelor intr-o forma adecvata prelucrarii (de exemplu, utilizarea numerelor pentru a desemna lunile anului); % conversia — transferarea datelor de pe un suport pe altul; % copierea, multiplicarea — reproducerea pe un mediu identic a datelor, pastrandu-se forma, continutul si semnificatia acestora; X verificarea — analiza corectitudinii datelor, ca forma si continut, urmarind eliminarea posibilelor alterari datorate culegerii, pregatirii sau transmiterii; a Prelucrarea datelor in scopul obtinerii diferitelor rezultate se face cu ajutorul junctillor: % sortarea — aranjarea datelor intr-o anumita ordine, conform unor criteri bine precizate, pentru ca prelucrarea s& fie cat mai eficienta si prezentaree rezultatelor cat mai atractiva; % clasificarea — gruparea datelor dupa caracteristici comune, fara stabiliree unor anume prioritati in cadrul grupei; compararea — stabilirea asemanarilor si/sau deosebirilor dintre doua sau mai multe date; % analiza — examinarea unui grup de date, urmarindu-se conditiile indepliniri unei cerinte (sau mai multor cerinte), de catre fiecare data a grupului, in parte; eee Se "Bill Gates: “Business @ the speed of thought” - Wamer Books, 1998 42 % sintetizarea — stabilirea unor caracteristici esentiale, generale, pe care le au datele constituente ale unui grup, forméndu-se o noua structuré ce surprinde acele caracteristici comune; % calcularea — operatii aritmetice sau logice efectuate asupra uneia sau mai multor date simultan. TV. Furnizarea datelor . Pe parcursul prelucrarii, forma in care sunt datele, de cele mai multe ori nu corespunde cerintelor celui care asteapté rezultatele — beneficiarul. Se impune deci necesitatea furnizarii rezultatelor intr-o forma clara, astfel incat s& nu existe probleme de infelegere sau de interpretare eronata a lor V. P&strarea datelor se face in colectii de ‘date alcatuite dupa reguli bine definite, in vederea unor prelucr&ri ulterioare. Asupra unei astfel de colectii se poate actiona prin una dintre functiile: % validarea datelor — precizarea modului in care o data poate fi introdusa in colectie; % regasire — cAutarea $i localizarea unei date in cadrul colectiei;, modificare — transformarea unei date existente in colectie prin schimbarea | unor atribute; % distrugere — eliminarea din colectie a unor date, cu precizarea conditillor tn care se poate face acest lucru. VI. Transmiterea (comunicarea) datelor se refera la modul in care datele trec de la 0 etapa la alta pe parcursul prelucrarii Orice activitate, in orice domeniu, se desfasoara pe baza unui flux informational Totalitatea fiuxurilor informationale, cu o anumita organizare, care asigura legatura dintre conducere (sistemul decizional) si executie (sistemul de executie) se numeste sistem informational. Daca desfasurarea activitatii presupune, in mod special, utilizarea echipamentele electronice, sistemul informational se numeste sistem informatic. Este evident ca cele doua sisteme nu se pot identifica, sistemul informatic fiind parte component& a sistemului informational, insa cresteree permanent a nivelului de automatizare a activitatii conduce la accentuarea importantei sistemului informatic. in structura unui sistem informatic, al c&rui element principal este calculatorul electronic sau sistemul de calcul, se identifica urmatoarele componente: % cadrul organizatoric al societatii si datele vehiculate; % resursele umane, pe de o parte analistii sistemului informatic si proiectantii sistemului informatic, pe de alt& parte beneficiarul sistemului informatic si utilizatorii acestuia; % metodele si tehnicile de proiectare ; X_ echipamentele electronice de calcul; % sistemul de programe utilizat pentru realizarea obiectivelor sistemului informatic si pentru utilizarea eficienta si corecté a echipamentelor. Omiterea uneia dintre aceste componente face imposibilé functionarea respectivului sistem informatic. Din punct de vedere structural, pornind de la diferentierea modulelor fizice si logice, calculatorul electronic (e! insusi un sistem informatic) are doud componente: > hardware, (pe scurt hard): ansamblul elementelor fizice gi tehnice cu ajutorul c&rora datele se pot culege, verifica, transmite, stoca $i prelucra, suporturile de memorare a datelor precum si echipamentele de redare a rezultatelor - reprezinta componentele ce pot fi practic atinse; > software, (pe scurt soft): ansamblul programelor, procedurilor, rutinelor care controleaza functionarea corecta si eficienta a elementelor hard; exista sub forma de , concepte $i simboluri, nu are substanta. Tehnologia informatie! (Tl) reprezint& normele si procedeele de colectare, memorare, transmitere si prelucrare a datelor, in vederea obtinerii rezultatelor scontate, cu ajutorul calculatorului electronic. Structura unui calculator personal Din punct de vedere functional, arhitectura unui sistem de caicul este redata in schita aldturata, $i Dave # pore | ate prep Unitatea Centrala (UC), alcatuita din: X Unitatea de memorie interna (UM); xmemorie ROM; xmemorie RAM; : X- Unitatea Central& de Prelucrare (UCP) ce este compusa din x Unitatea de Comanda si Control (UCC) ¥ Unitatea Aritmetica gi Logica (UAL); Sistemul de Intrare/legire (S /O), care este alcatuit % Medii de stocare; % Dispozitive periferice; % Dispozitive pentru accesarea mediilor de stocare; % Dispozitive pentru interfata cu utilizatorul, x Dispozitive periferice de intrare (DP /); X Dispozitive periferice de iesire -out- (DP /O); % Interfete; i: x ia extema (M.E.); : x Moped de Sumas a comenzilor de control, informatillor s instruetiunilor, Succint, despre fiecare componenta se poate preciza: > Unitatea Centrala (UC) este alcatuité din Unitatea Centrala de prelucrare $ Unitate je memorie interna Unitatea de Memorie (UM) sau memoria interna (principala) est componenta sistemului de calcul destinata pastrarii datelor si ee aay programelor in locatii bine definite prin adrese. Este formata, in general, 5 un sistem de circuite integrate alcatuite, in principal, dintr-un numér bse ‘i celule de memorie, fiecare celulé find un circuit care poate stoca un bit ; informatie. (Bit de la binary digit — cea mai mica unitatea de informati reprezentabila intr-un calculator; poate lua doar valorile 0 $i 4). 45 Din punct de vedere al »volatilitatii’, memoria este de doua tipuri: - ROM (Read Only Memory) — nu isi pierde continutul la oprirea calculatorului, nu poate fi .scrisa” de catre utilizator (este inscriptionata de c&tre producator cu ajutorul unei aparaturi speciale), este de capacitate redusa (pana la 2MB) si este folosit&, pentru stocarea informatiilor despre hardware, mici programe ce configureaza diverse dispozitive (contine programe esentiale care se inc&rca la pomirea calculatorului); ~ RAM (Random Access Memory) ~ este o memorie volatilé (se pierde la oprirea calculatorului), poate fi atat citité cat si modificat si este folosita pentru stocarea, Programelor $i datelor, fiind considerata principala memorie de lucru a calculatorului: Unitatea Centrala de Prelucrare (UCP), este impiementat’ cu ajutorul microprocesorului, elementul de baza al sistemului de calcul. (La microcaloulatoare este numité procesor). % Unitatea de Comandé $i Contro! (UCC) primeste instructiunile de | memorie, le interpreteaza si, corespunzator, emite comenzi catre UAL $i UM, respectiv comenzi de transfer caitre S I/O si memoria externa X Unitatea Aritmetica si Logica (UAL) are rolul de @ executa operetil aritmetice si logice cu date furnizate de memorie si de @ depune in memori rezultatul obtinut » Sistemul de Intrare / lesire (S 1/0), este alcatuit din X mediile de stocare ~ suportul fizic pe care se stocheaz& informatia: hard disk, CD, floppy disk, disc ZIP. Constituie o memorie suplimentara % dispozitive periferice, impartite la randul lor in * dispozitivele periferice pentru accesarea medillor de stocare: unitatea floppy, unitatea CD-Rom, unitatea DVD, unitatea ZIP. Dupa pozitia lor in calculator, acestea pot fi interne sau externe. Cele mai multe se gasesc in ambele variante, diferenta dintre ele fiind interfata si... pretul, cele exteme avand sursa de alimentare si carcas& proprie, deci pret mai mare. % dispozitivele de interfata cu utilizatorul reprezintd totalitatea dispozitivelor cu ajutorul carora este posibild introducerea datelor in prelucrare precum gi furnizarea rezultatelor obtinute. Pot fi: * dispozitive periferice de intrare (DP /I) — tastatura, ystick, microfon, scanner, camera video; * dispozitive periferice de iesire (DP /O) — monitor, imprimanta, boxe. » interfeta — componenta ce asigura o conexiune intre doua elemente pentru a putea lucra impreuna. Interfetele pot fi de mai multe tipuri % paralele — transmit simultan 8 biti (un byte); folosita in special pentru conectarea imprimantei; % _seriale — interfete universale, in care bili unui byte se transmit pe rand, unul cate unul; la aceasta se pot conecta modemul sau un alt calculator. % USB (Universal Serial Bus) — permit conectarea oric&ror periferice. * Memoria extern (ME) sau memoria secundara este utilizata in cazul in care prelucrarile depasesc capacitatea memoriei interne sau cand se doreste arhivarea datelor si programelor. Este strans legaté de medille de stocare din sistemul de intrareliesire, referindu-se de fapt la aceleagi componente. privite dintr-un punct de vedere diferit » Magistrale de transmitere a comenzilor de control, informatiilor si instructiunilor — dispozitive ce asiguré functionarea Intreguiui ansamblu, Stabilind legatura functionala intre componente. Sunt sisteme de conductoare 16 de semnal care transport’ 0 anumita cantitate de date mai repede sau mai incet, in functie de latimea magistralei 1.2 Tipuri de calculatoare i i iversitatii_criteril trebul luate in istentei_numarului mare i diversitétii criteriilor ce ar tret ee ae arte greu s& se facd o clasificare riguroasa, clara si completa a oremelor de calcul. Sintetizand, se poate considera c&, in general, sistemele de calcul : diferentiaza dupa mérime, posibilitati de procesare, pret gi vitezd de operare. Se leul: era astfel cd exista patru categorii de sisteme de cal oo icnbesicuiaioere sunt calculatoare cunoscute sub denumirea de calculatoare ersonale (Personal Computer - PC). Acestea au cunoscut cea mai rapida dezvoltare si eversificare odata cu aparitia chip-ului (cip) - circuit integrat obtinut prin incapsularea a milioane de tranzistoare intr-un invelig ceramic, pe o singura pastila de siliciu. Constructia unui PC se bazeaz& pe microprocesor, un cip care contine portiuni gin unitatea centrala de prelucrare (UCP). Acesta este considerat _ ,creierul rocalculatorului. 4 ’ ee sunt de remarcat urmatoare caracteristici ale PC-urilor: % sunt accesibile din punct de vedere al pretului; % au dimensiuni reduse gi unele tipuri pot fi portabile; %_ utilizatorii pot invata foarte usor operarea acestora; X pot fifolosite in orice conan Meo is % lucreaza in retea putand realiza schimburi Meas Reh Minicalculatoare au fost create pentru executarea unor functii specializate: aplicatil multiutilizator, magini cu control numeric, automatizari industriale, transmisii de date ng sisteme dispersate geografic. Ele sunt calculatoare de ao eat oe a i talat si utilizat, se module structurale cu funetii precise, sunt ugor de ins reteaua electricd fara restrict, Au putere si capacitate de Sra Am ee complex, Sistemul de intrareliesire foarte dezvoltat in sensul comunicarii pi eriferice in sistem multiutilizator. i ‘ ve calculatoarele »mainfraime” constituie © sale sel a si ee i licate supercalculatoare si minicalculatoare, operand cu viteze ri sclim foarte mare ae date. Au procesorul foarte complex, volum mare de so © ay S lO complex, orientat pe gestionare de statii de lucru, permit acces multiutili p suporta sute gi chiar mii de utilizatori simultan). ; : . rCoedatnsrats mainframe” necesita instalatii ee si poco &g But i r It@ tensiune, functiune, neputand fi cuplate direct le reteaua de inal ! cae riicate, Ele functioneaza, de reguld, fara intrerupere, ceea ce sree aes controlat la date si un sistem de protectie adecvat. Se utilizeaza in spitale, a = Supercalculatoarele sunt cele mai puternice, complexe si scump: eee electronice de calcul, care pot executa peste 1 bilion de instructiuni er at on Procesorul format dintr-un numa&r mare de microprocesoare (de ora ee in brovectate pentru calcul paralel, au costuri si performanje foarte ridicate. Sunt ulilzale 1 domenii care necesit& prelucrarea complexa a datelor, cum ar fi: reactoar proiectarea aeronavelor, seismologie, meteo, etc. § Luand tn considerare particularitatite unui calculator personal Fo ee vedere a marimii (fizice sau ca si capacitate de memorare), wee fue ead utilizari specifice, se poate spune c& exist mai multe tipuri de calcula’ Desktop, Tower, Laptop, Palm PC. ‘ is x "Desktop - een de tip clasic, la care monitorul este agezat in general P' carcasa unitatii centrale ce se afl pe birou. 7 % = Tower - ace! calculator la care carcasa unitatii centrale este mai ingusta dar mai inalta decat la desktop si este agezat nga monitor sau, de cele mai multe ori, sub masa. X Laptop (notebook) - calculator usor de transportat, construit pentru a fi folosit in afara biroului (de exemplu in tren), avand o sursé independenta de alimentare (baterii sau acumulatoare). Au componente usoare gi mici, de exemplu afigajul cu cristale lichide, tastatura gi inlocuitor de mouse. Cantaresc numai 3 - 5 kg si sunt cele mai costisitoare (aproximativ pretul a doua PC-uri). % Palm PC (Palmtop, Handhold sau Organizer) - se utilizeaza ca bloc notes, agenda telefonicd, calculator de buzunar, calendar, etc. Facilit&ti: posibilitatea transferului de date prin PC, recunoasterea scrisului de mana, accesarea Internet-ului. Datorit& dimensiunilor reduse (cat o palma), procesarea textelor este destul de dificila, X PDA (Personal Digital Assistant) — asistent digital personal: dispozitiv de dimensiuni foarte mici, poate fi purtat in mana, combin& facilitati de calcul, telefon/fax cu cele de retea; sunt penbased — folosesc un stilou special in locul tastaturii, pot deci recunoaste scrisul de mana (unele recunosc gi voceal). Au preturi mari si aplicatii limitate. 1.3 Performanta calculatorului. Structura unui calculator presupune existenta componentelor hard si soft, deci performantele in functionarea sa sunt date de cele obtinute de fiecare dintre acestea. Cativa factori de ordin tehnic, care pot influenta performantele computerului : * Viteza procesorului; Dimensiunea memoriei RAM; Dimensiunea Hard-disk-ului; Dimensiunea memoriei cache; Viteza de transmitere a datelor pe magistrala de date Toti acesti termeni vor fi precizati la timpul potrivit Hardware 1.4 Unitatea centrala de prelucrare Unitatea centrala de prelucrare (UCP) mai este numita si Central Processing Unit (CPU). Se afla in interiorul carcasei calculatorulul montat& pe placa de baza (mainboard sau motherboard). Aceasta este placa principala dintr-un calculator. it mod obignuit, placile de baza contin: CPU, memoria, interfetele pentru dispozitivele de stocere a datelor si pentru perifericele standard Dintre functiile procesorului pot fi amintite: X execut& instructiuni individuale pentru programe gi controleaz& operatille efectuate de alte componente ale computerului; X realizeaza calculele si operatile logice; Fiecare microprocesor este alcdtuit din mai multe micromodule interconectate prin intermediul unor cai de comunicatie numite magistrale interne, pe care circula date sau instructiuni, a caror vitez& de deplasare depinde de doi factori: X [Stimea — numarul benzilor de circulatie; deoarece pe fiecare banda circulé un bit, se poate vorbi despre latimi convenabile (de 8, 16, 32, 64 sau 128 de biti transmisi in paralel); % frecventa de tact — num&rul de pagi de lucru (tacturi)pe care poate sa 1i faca procesorul in fiecare secunda; se masoara In megahertzi (MHz), iar mai nou, in gigahertzi (GHz). 1.5 Memoria Memoria interna este zona de stocare temporaré a datelor intr-un calculator. Termenul memorie este folosit pentru a desemna cipurile reale capabile s& pastreze datele. Deoarece calculatorul recunoaste numai doud stari, datele supuse prelucrarii sunt transformate In y siruri de cifre 0 si 1, indiferent in care dintre cele doua tipuri de memorie, RAM sau ROM se afld. Bit-ul (binary digit — cifré binara) reprezinta cea mai mica unitate de date ce poate fi reprezentata si prelucrata de etre calculator : ‘0 succesiune de 8 biti se numeste byte sau octet, fiind cea mai mica unitate de date ce poate fi reprezentata si adresata de catre memoria unui sistem de calcul Deoarece datele reprezentate in memorie ocupa o succesiune de bytes, acestea sunt exprimate in multiplii unui byte astfel: 1 kilobyte (kB) 1024 bytes (2° bytes); imegabyte (MB) = 1024 kbytes (2"° kB); 4 gigabyte(GB) 1024 Mbytes (2'° MB); 1 terrabyte(TB) 1024 Gbytes (2° GB); 1 petabyte(PB) = 1024 Tbytes (2"° TB), texabyte(EB) = 1024 Pbytes (2"° PB); ? Reprezentarea in memorie a datelor/informatillor se realizeaza la nivel de: byte (octet); cuvant de memorie = doi bytes (16 biti); cuvant dublu = patru bytes (32 biti); cuvant evadruplu = opt bytes (64 biti); ail Memoria externa sau suplimentara este aceea care foloseste dispozitive s} pentru stocarea datelor: hard disk, CD, floppy disk, disc ZIP. : Memoria cache este un mecanism de stocare de mare viteza. Poate fi sau 0 sectiune rezervat din memoria principal, sau un dispozitiv independent. Uneori este Tncorporat in arhitectura microprocesorului (de exemplu la calculatoarele Pentium). peciale 1.6 Dispozitive de intrare Prin intermediul dispozitivelor de intrare, utilizatoru! introduce informattii in calculator. Printre cele mai cunoscute sunt ef 4 > Tastatura - reprezinta unul dintre perifericele standard, este cel mai utilizat, fiin principalul dispozitiv cu ajutorul caruia se introduc datele in calculator gi este inclus& in cadrul minim de dotare al unui calculator. Cu ajutorul acesteia se pot introduce in calculator diferite informatii: date, programe, comenzi, texte. Cuprinde cinci categorii de taste: taste de introducere text (alfanumerice), taste Exist trei tipuri de baza pentru mouse: % mecanic — are o bilé metalicd sau de cauciuc ce se poate roti in toate; “Trackbey, > numerice, taste de deplasare a cursorului, taste functionale, taste speciale. Pentru tastaturile mai noi exista chiar si taste de navigare pe Internet. Mouse-ul — dispozitiv de intrare , parte integranta a interfetei grafice, care controleazé miscarea cursorului (pointer) pe un ecran de afigare. Este de dimensiune redusa, poate fi deplasat pe o suprafala rigid gi plata, confine cel putin un buton cu utilizari diferite, In functie de programul care trebuie executat. In particular, mouse- ul este important pentru interfata graficd spre utilizator, deoarece optiunile gi oblectele se pot puncta si apoi se executa un clic cu” putonul mouse-ului. Astfel de aplicatii sunt deseori numite point- and-clic. Mouse-ul este de asemenea folositor pentru programele grafice care permit folosirea sa ca pe stilou, creion sau pensul&. directiile mutand corespunzator indicatorul pe ecran, sensul de migcare fiind detectat prin senzorii incorporati, % optic — pentru detectarea miscarii se foloseste un laser, deplasarea se face utilizand o suprafata speciala, dotata cu o grilé. Acest tip de mou! rspunde mai rapid si mai precis decat cele mecanice, dar sunt si mult mi scumpe. % optomecanice — folosesc 0 combinatie de tehnologii mecanice si optice, dar nu necesita suprafete speciale. Trackball (bila rulant&)- dispozitiv de intrare ce poate considerat un mouse agezat pe spate: mutarea cursorului se poate face ) prin rotirea bilei cu ajutorul degetelor sau palmelor. De obicei exista de la unul la trei butoane plasate langa bila. Permite indicarea, selectarea, inserarea si este folosit intr-o Interfat Graficé cu Utilizatorul (GUI), Avantajul principal fata de mouse este acela c& nu necesita o suprafat de lucru, putand fi agezat oriunde. Deseori este folosit fn locul unt mouse pe un computer portabil (laptop). > Touchpad - este o mica suprafata sensibilé la atingere, folosita ca dispozitiv de punctare pe unele calculatoare portabile. Deplasarea pointer- ului pe ecran se face prin mutarea degetului peste pad. > Scanner — dispozitiv care poate citi textul sau ilustratile tiparite pe hrtie gi transforma informatille intr-o forma pe care calculatoru! o poate folosi. Un scanner functioneazé prin digitizarea unei imagini, adica prin € impartirea sa intr-o grila de puncte si reprezentarea fiecdrui punct prin sau 1, in report de culoarea punetului, alb sau negru, > Dupa marime si posibilitatea de a fi utilizate, exista: % scaner de birou — araté ca un copiator. Materialul ce trebuie copiat $ aseaz pe o suprafata plana, de sticl’, capacul trebuind s& fie inchis, ca gi l4 copiator; % scanner de m4na - are dimensiuni reduse, este mai lent si este util pentru prelucrarea documentelor mici > Joystick — maneté care se misca in toate directille controland deplasarea pointerului. Este similar unui mouse, cu deosebirea ca la mouse migcarea cursorului inceteaz& odaté cu deplasarea, pe cand la joystick cursorul continua s& se deplaseze in directia in care este indreptat joystick, incetand cu revenirea la pozitia initiala. Este folosit mai ales pentru jocurile pe calculator. % Light pen (creion luminos) — dispozitiv asemanator unui mouse, care foloseste un detector sensibil la lumind pentru selectarea obiectelor de pe un ecran de afigare prin punctarea directa. > Microfon — folosit pentru a inregistra diverse sunete pe calculator, conectat la placa de sunet. Este utilizat in telefonia prin internet si la introducerea verbala a comenzilor. an 4.7 Dispozitive de iesire Extragerea datelor se face prin utilizarea unor dispozitive de iegire, specializate, care pot prezenta rezultatele intr-o forma inteligibila, pe suport de hartie sau acustic, agreata de beneficiar. > Monitor (numit si VDU - Video Display Unit) — este dispozitivul standard de iesire. Constructiv, exist& monitor: % cu tub catodic — cel mai folosit tip de monitor, desi ocupa mult spatiu. Imaginea se formeaza similar cu aceea de pe ecranul televizorului, si anume pe suprafata unui tub cu raze catodice. X cu cristale lichide (LCD — Liquid Crystal Display) - au ecrane ce utilizeaz& doua straturi de material polarizat, cu o solutie de cristale lichide intre ele care, la trecerea unui curent electric, se ageaz& astfel Incat sé opreasca trecerea luminii. Calitatea unui monitor este determinata de: In imprimantele pot fi: X marie — dimensiunea diagonalei, masurata in oli (1 tol = 2,54 om); X rezolutie - masurat in pixeli(puncte de imagine); cu cat rezolutia este mai mare, cu atat creste calitatea; X frecventa — masurata in Hertz, arata de céte ori pe secunda se genereaz’ pe ecran o noua imagine, deci 0 rezolutie crescuté inseamna o calitate crescbita; X aspectul ergonomic — se refera la calilatea de radiatii emise de catre calculator, cunoscandu-se faptul ca lucrul timp Indelungat la calculator provoacé disconfort ocular. Display screen -(ecran de efigare) — reprezinté ecranul de afigare al unui monitor, proprid-zis; cele mai multe functioneaza folosind un tub catodic. Imprimanté — dispozitiv care afigeazi pe hartie texte sau ilustratii. functie de tehnologia de tiparire _ utilizata, % cu pini sau matriciale - crearea caracterelor se face din alaturarea unor puncte separate, obfinute prin lovirea pinilor (ace mici) cu o banda tusaté. Este necesaré o hartie speciala, este ieftina, deosebit de zgomotoasa si pe cale de disparitie, cu jet de cerneala — caracterele sunt formate din puncte obtinute prin stropire cu cerneala prin duze speciale. Se foloseste hartie de scris normala, are cost mediu si este mai putin zgomotoasd. Calitatea imaginii depinde, in afara de calitatea hartiei, de rezolutie (numar de puncte pe inch, masurata in dpi=dots per inch), viteza de lucru (in pagini/minut) si de capacitatea de colorare; ort % laser — foloseste aceeasi tehnologie ca si copiatoarele: pentru imprimare utilizeaz& toner si hartie normala. Execut cele mai bune lucrari, dar datorita pretului destul de ridicat (mai ales cele color), sunt mai putin folosite, Exist diferite caracteristici ale imprimantelor. Cele mai importante sunt: X Calitatea imprimarii sau rezolutia imprimantei, exprimat prin numarul de puncte tiparite pe un inch; % Viteza — exprimata prin numarul de caractere tiparite pe secunda sau numérul de pagini tiparite pe minut; % Modalitatea de alimentare cu hartie; X Zgomotul din momentul tiparirii, se masoara in decibeli > Plotter-ul (trasatorul) — dispozitiv special pentru trasarea pe hartie a unor planuri si desene tehnice, in functie de comenzile unui calculator, folosind o penita. > Boxe (difuzoarele) — sunt folosite ca dispozitive de iesire pentru sunet. Sunt legate la placa de sunet 1.8 Dispozitive de intrare/iegire > Modem-ul — dispozitiv care permite calculatorului s& transmit date prin iniile telefonice. Informatiile prelucrate de calculator sunt stocate digital, tn timp ce informatille transmise prin iniile telefonice sunt transmise sub forma de unde analogice. Modem-ul face conversia datelor dintr-o forma in alta. > Touch screen - tip de ecran de afisare, acoperit de 0 folie transparenta sensibila la atingere, punctarea elementelor de pe ecran facfndu-se cu degetele. Acest aspect poate fi considerat ca un avantaj (interfata natural), dar si dezavantaj, Punctarea cu acuratete fiind imposibila. 1.9 Dispozitive de stocare > Hard disk (disc fix) - disc magnetic pe care se pot stoca date intr-un calculator. Sunt superioare celorlalte suporturi de pastrare a informatilor din punct de vedere al vitezei de lucru gi a capacitatii (in general mai mult de 3 Gb) La nivel fizic, sunt organizate ca zone circulare concentrice numite piste, fiecare impértite la randul lor in cAte 12 arce numite sectoare. Caracteristicile tehnice care determina viteza unul hard disk sunt: timpul de acces la date — timpul necesar pentru accesul la un sector (85 pana la 65 ms); cu cat viteza de rotatie este mai mare, cu atdt accesarea datelor se realizeaz& mai rapid; X viteza de transmisie a datelor - cantitatea de informatii citite intro secunda. Hard disk-ul extern este un hard disk care poate fi detasat de la cal necesita desfacerea acestuia, el fiind situat intr-un sertar al calculatorului care are conectori la magistrala de date a calculatorului. > CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)- tip de disc optic ce permite stocarea unei mari cantitati culator fara a 22 de date (peste 600 MB). Datele se inscriptioneaza cu un aparat special si nu mai it fi sterse sau modificate. Din incl de vedere al posibilitatii de imprimare sunt doua categorii % CD-R - imprimabile o singura data; % CD-RW — imprimabile de mai multe ori. Disc ZIP - dispozitiv cu 0 capacitate de memorare de 100-300 Mb. Disc Jaz - dispozitiv cu 0 capacitate de memorare de pana la 1Gb. > Floppy disk (discheta)- disc magnetic flexibil, portabil, cu timp de acces mare si capacitate mica. Se folosesc tot mai putin, datele nu se pot pastra timp indelungat in siguranté. Poate memora in general 1,44 Mb de informatii. 2 Pentru a putea lucra cu discheta aceasta va trebui initial formatatd. (De obicei, atunci cand cumparali o discheta aceasta formatata). é 1 ee unei dischete este necesara pentru ca discheta respectiva s& fie compatibilé cu sistemul de operare folosit, Prin formatare, sistemul de operare sterge toate informatie legate de gestiunea suportului, testeaza si eventual marcheaza zonele defecte. i A Utilizarea unei dischete presupune: antaje dezavantajele: ‘% se defecteaza foarte usor; % au capacitate de stocare redus&. iy Datorit& capacitatii mari de stocare, CD-urile sunt cele mai bune medii de anes pentru aplicatiile multimedia. Calculatoarele folosite pentru aceste apiicatii su ae scumpe deoarece trebuie echipate astfel incat sa permita prezentarea de ‘eh gr a video, animatie si sunet, Aceste calculatoare se numesc PC-multimedia | caracteristicile: | Permite folosirea de simboluri grafice Permite folosirea de sunete Pot fi rulate jocuri Pot fi ascultate CD-uri cu muzica Permite folosirea de boxe Permite folosirea de microfoane oi Termenul de multimedia desemneaz& o metoda de prezentare a info ie un computer, folosind mai multe metode: text, imagine grafica, sunet, imagine video Programele multimedia sunt folosite la: % Prezentari; Ja a % Materiale pentru pregatire pe computer - Computer based training (CBT); % Jocuri; % Publicitate; % Aplicatii pentru afaceri; > xxKKKK Lectia 2 Software 2.1 Diferite tipuri de software Un sistem de calcul nu poate sa prelucreze date fara sa fie programat. Un program const dintr-o succesiune de instructiuni ce converg c&tre solutia problemei ce trebuie s& fie rezolvata Existé doua categorii de programe: > programe de sistem — coordoneaz4 modul in care lucreazé componentele sistemului si ofera asistenta fn functionarea programelor de aplicatii. Se spune ca ele alcdtuiesc software de baza si constau in programe de nivel jos (low level) care interactioneaza cu calculatorul la nivelul sau de baza Sunt proiectate astfel incat s& faciliteze utilizarea eficient& @ resurselor sistemului de calcul si s& ofere instrumente pentru dezvoltarea si executia programelor de aplicatie. Aceste programe sunt elaborate pentru anumite tipuri de sisteme de calcul si nu se pot folosi pe alte tipuri. Ele sunt furnizate de c&tre producatorii sistemelor de calcul sau de cire firme specializate. > programe de aplicatii — destinate rezolvarii unor probleme specifice unel aplicatii, Se spune ca alcatuiesc software de aplicatii, Aceste programe efectueaza prelucrari ale datelor, in concordanté cu cerintele informationale necesare; fiind realizate in principal de catre firme specializate de software. Sistemul de operare (SO) — ansamblu de proceduri manuale si module de program de sistem prin care se administreaza resursele sistemului de calcul (procesoare, memorie, periferice, informatii) ce asigura utilizarea eficienta, in comun, a acestor resurse si ofera utlizatorului o interfata ct mai comoda pentru utilizarea sistemului de calcul. Agadar, sistemul de operare poate fi considerat ca reprezentand interfata dintre componentele hard si utilizator Sistem Pentru a raspunde rolului de interfata hardware — utilizator, majoritatea sistemelor de operare sunt organizate pe doua nivele: > fizic — mai apropiat de hardware cu care interfereaz& printr-un sistem de intreruperi; > logic - mai apropiat de utilizator, interferand printr-un sistem de comenzi, limbaje de programare, utilitare. Corespunzator acestor doua niveluri, sistemele de operare cuprind in general doua categorii de programe: » de comandé si control pentru coordonarea gi controlul tuturor functiilor (procese de intrare/iegire, executia intreruperilor, etc. ); 24 > de servicii (prelucrari) — executate sub supravegherea programelor de comanda si control, utilizate de programator pentru dezvoltarea programelor sale de aplicatie. 2.2 Principalele functii ale unui sistem de operare Principalele functii ale unui sistem de operare sunt: > Gestiunea prelucrarilor — ofera posibilitati de pregatire si lansare in executie a programelor de aplicatie. Pentru aceasta, sistemul de operare trebuie sa dispuna de: Xun editor de texte, pentru introducerea gi modificarea unui program surs& (program scris intr-un limbaj de programare); X un translator pentru limbajul de programare folosit (asamblor, compilator, interpretor), pentru traducerea instructiunilor din programul surs& tntr-un limbaj recunoscut de sistemul de calcul (program obiect); %X un editor de legaturi pentru realizarea de legaturi intre modulele obiect in vederea construirii structurii pe segmente, necesare executiei programelor (program direct executabil). Acesta se incarcé in memorie de catre componenta sistemului de operare numité inedreator, si din acel momentexecutia poate aves loc. > Gestiunea resurselor — identificarea programelor ce se executa, a necesarului de memorie, a dispozitivelor periferice $i a cerintelor privind protectia datelor. > Gestiunea fisierelor — realizeaz& separarea figierelor inc&rcate in memorie si grupeaza figierele pe diferiti utilizatori. » Facilitati puse la dispozitia utilizatorului referitor la compresia datelor, sortarea, interclasarea, catalogarea si intretinerea bibliotecilor prin programele utilizator disponibile. a > Planificarea executiei lucrarilor dup& anumite criterii (timp de executie, prioritati, etc.), astfel inct unitatea centrala sé fie utilizata eficient. ; ‘ > Coordonarea executiei simultane a mai multor programe, prin urmarirea modului de executare a instructiunilor, depistarea si tratarea erorilor, lansarea in executie a operatillor de intrare/iesire > Asistarea executiei programelor de c&tre utilizator, printr-o interfata prietenoasa, att la nivel hardware, cat si la nivel software. Dintre cele mai cunoscute sisteme de operare se pot aminti: Windows ‘95, NT4, Mac Operating System, Linux, Unix, Novell. 2.3 Aplicatii software Aplicatiile informatice sunt reprezentate de acele programe ce sunt realizate pentru utilizatori cu scopul de a folosi calculatorul intr-o problema specifica si pentru a indeplin! 0 anumita sarcin& (procesare de text, facturare, DTP, aplicatii grafice). Exist& diferite programe fiecare avand o functie specifica, de exemplu: > Programe de comunicatii - Yahoo Messenger, Outlook Express (cu ajutorul acestor programe se pot trimite mesaje $i comunica cu diferite persoane indiferent de localizarea raficé a acestora) . ; > Piderarie de Se ate gi gestiune a fisierelor — Apple OS 9, Linux Windows Explorer (cu ajutorul acestor programe se pot crea, sterge sau redenumi fisierele).. 25 » Programe de navigare pe WEB — Netscape Navigator , Internet Explorer ( ajutorul acestor programe putei accesa diferite pagini de Internet). » Programele de procesare de text — WordPro, StarOffice Document Microsoft Word (cu aceste programe se pot accesa informatille sub forma di text, avand posibilitatea de editare, salvare gi imprimare a documentului),, » Programele de calcul tabelar ~ Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, StarOffi Spreadsheet (aceste programe permit manipularea datelor numerice existente 1 tabelele de calcul). » Programele de gestiune a bazelor de date — Filemaker Pro, Access, Appleworks (acest program organizeazai colectii mari de date, pent ca informatia s& fie disponibila utiizatorului prin realizarea interogarilor si extragerilor de date). > Altele, folosite in domenii diverse, specializate - Adobe Illustrator, Quai Express. Asadar, dintre aplicatiile software care pot fi folosite la birou sau acasé se pe enumera: Program de procesare de text: Word, WordPerfect, AmiPro; Program de calcul tabelar: Excel, Lotus 123; Program de baze de date: Access, Filemaker Pro; Program de prezentari: PowerPoint, Freelance; Program de posta electronica; Program de navigare pe Internet; Program de contabilitate; Program de salarii, Km mm KKH 2.4 Interfata grafica cu utilizatorul (GUI) Interfata graficd cu utilizatorul (GUI - Graphical User Interface). Un program ce: utiizeaza o interfata grafica utiizeaza de obicei un sistem de operare bazat pe ferestra, Acest program afiseaza in ferestrele de pe ecran meniuri, simboluri, suprafete de lucru 1 ferestre pentru aplicati, dispozitive grafice folosite in interactiunea cu un computer, pictograme, butoane, casete de dialog etc., iar utilizatoru! controleaza aceste ferestre cu ajutorul mouse-ului. Concis, avantajele folosirii GUI sunt: % Interactiune cu computerul mai ugoarai si mai eficient& pentru utilizator: % Simplificare a instructiunilor complexe, realizata cu ajutorul pictogramelor si meniurilor; % Initiere intuitiva a comenzilor c&tre computer; X Programele si fisierele sunt mai usor de ménuit si organizat; Componentele de baza ale interfetei grafice cu utilizatorul, sunt: % indicator sau punctator (in general arata ca 0 séigeata sau ca un 1); X dispozitiv de punctare, un mouse sau un trackball, care permite selectarea obiectelor de pe ecran; pictograme (icons), mici desene care reprezinté comenzi, fisiere sau ferestre, ce pot fi activate cu ajutorul mouse-ului; desktop — zona de pe ecran unde se afla pictogramele; % ferestre (windows)- zone ale ecranului in care se pot executa activitati diferite; % meniuri (menus) — contin comenzile care se pot selecta pentru a fi executate. 26 peelizarea unui studiu pe indeplit 2.5 Etap realizarii aplicatiilor software i int Je standard ale realizarii unui program sunt : ( is : nalarea necesitafii unui program - studiu de fezabilitate; ‘ i an ntru a vedea cerintele, conditiile pe care trebuie sa le neasca programul (etapa de analiza); Proiectarea programului (design) - realizarea bazelor de date, stabilirea functiilor 2. necesare prelucrarilor; rogramului - etapa de programare (programming); ; Tectiren Gomera — (testing): in aceasta etapa programul este implementat in 4 51 co col deja existent sau se realizeaza testarea lui in cadrul unei sectii sau @ unui ara ; i it at este aad : odatd testat si eventual imbunatatit programul es! 5 mmentarea programului: oda si a 6 ents tnelernsTie de data aceasta in totalitate, a mai necesita un alt program in gata ‘ paralel 6. Verificare — studierea modului in care programul respectiv réspunde tuturor cerintelor beneficiarului; 7. intretinere: actualizare, modificare in functie de schimbarea conditilor reale. Retele informationale 2.6 LAN, WAN Refea (Network) — grup de doud sau mai multe calculatoare conectate Impreuna. 6} Caloulatoarele dintr-o retea sunt numite noduri tr i ‘etelele se pot clasifica in: / > Toon Bik Nem CAN) i refea locala, in care calculatoarele sunt localizate foarte aproape unele de altele, in aceeasi intreprindere sau cladire; eee i Metropolitan Area Network (MAN) — refea metropolitand, se tntinde pe Yr atiu aglomerat; ee Ne hes Hanes (WAN) - refea de larga acoperire ea intre calculatoare aflate la o distanta foarte mare unele de altele (chiar 1n alta tar Ie taaeitns Global Area Network (GAN) — refea globalé, este reteaua care oe ea lumea, legAnd intre ele calculatoarele de pe intreg globul. Cea mai renumi seis . ; i : pent a cleo tipurile de retele se pot folosi mai multe eriteri, printre care: > arhitectura determina clasificarea retelelor in retele: aia iano Se Oe ake heats ose we oo ilitati si responsabilitati echivalen' : iiise ncsemie, bazele de date aflate pe celelalte roapeer bt i ed X refele client/server — fiecare calculator este fie client fie s ree fiecare calculator este conectat la un calculator central de nde coer aplicatille de care are nevoie gi le foloseste, calculatorul ooo server, calculatoarele ce realizeaza cererile serverului poa' me i i itoare gi Existé ‘otis in cadrul crora statiile de jucru nu sunt constituite es x A eal et os tastatura fra a avea un hard propriu, ele transmitand toate datele Ee Nici © operatiune proprie tn afara consultarfincarcarii datelor de la monilorasietite, Acestes poatta denumirea de terminale neinteligente. In cazul mn cope aoaes Soe de proesast propriu si fac o serie de operatii cu resursele proprii poarta det terminale inteligente. adar: q 2 - ferminalul inteligent este un terminal care detine cay i i Pacitate proprie de oer si care poate prelua o parte din instructiunile de procesare de la prendedl ipal; - terminal neinteligent este un terminal care nu detine f tine capacitate proprie procesare si care functioneaz& ca un mod de accesare la com inci iypesasts els puterul principal sau > topologia — aranjarea geometrica a sistemului i de calculatoare. Conf criteriu sunt cunoscute retelele: eed a). magistrala (bus) - calculatoarele sunt asezate ‘ autobuz; S$ analog cu locurile dintr-ur b). stea (star) — agezare sub forma de stea a calculatoarelor; ¢). ine! (ring) — calculatoarele sunt asezate in cerc. > protocolul — set de reguli si semnale pe care calculatoarele din retea le foloses pentru a comunica. Unul dintre cele mai important feat a ccm portante protocoale pentru retelele LAN est Sunt multiple avantajele utilizarii calculatoarelor in retea. Dintre cele mai importan efea. Di tf li portal > permite partajarea utilizarii resurselor indiferent de localizarea lor fizic’; > permite accesul programelor de la distanté, util ind la dispo: im fo , utilizatorii avand la verghal : IS ispozitie ultimel » permite accesarea bazelor de date de la distanta; > realizeaza o comunicare mai rapidé intre i oameni, comunicare ce se ite reali: sub forma de text, sunet sau imagine; ins » se pot realiza videoconferinte utilizate pentru educatia la distanta; > posibilitatea pentru anumite per: i eo eens persoane de a lucra acasé (teleworking), in functie di ® reducerea costului, etc. 28 2.7 Intranet, Extranet Ce este Intranetul si diferen{a dintre Intranet si Internet Intranetul este 0 retea de comunicare asemanatoare Internetului, ce utilizeazé aceleasi instrumente, in special browser-ele www. ‘Cuvantul Intranet este format din prefixul intra corespunzator termenului interior gi a termenului net ce este folosit in general pentru termenul de retea. Diferenta dintre Intranet si Internet este aceea c& reteaua Intranet este o retea privata si interna a unei companii. Termenul Intranet este foarte nou si de aceea nu este foarte Fine definit. Exista diferite definiti care afirma faptul ca o retea Intranet poate fi conectata ir internet, sau poate folosi Intemetul, in timp ce alte definifi subliniaza importanta unei ceparari totale de Internet, acesta fiind protejat de bariere (firewalls). Ce este Extranetul si diferenta dintre Extranet si Internet Cuvantul Extranet este format din prefixul extra corespunzator termenului exterior si a termenului net ce este folosit in general pentru termenul de retea. Extranetul este folosit de obicei in exterior cu scopul de a imbunatati comunicarea intre diferite organizatii, clienti, féra a prejudicia securitatea electronica ‘in concluzie, Extranetul este o extensie a unei retele Intranet, in mod special pe World Wide Web, ce permite comunicarea intre anumite institutii gi a oamenilor din aceasta retea Extranet, in cele mai multe cazuri oferind un acces limitat la refeaua Intranet acestor organizatii Diferenta intre Extranet gi Internet const& in aceea cA Extranetul este o retea exterioar& corespunzatoare anumitor firme, retea ce permite $i accesul limitat la reteaua Intranet a acestor firme, pe cand Internetul nu permite accesul la reteaua Intranet a firmelor. 2.8 Internetul Internetul este: Xun sistem cu o dezvoltare foarte rapida care cuprinde computere interconectate si care faciliteaza servicille de transfer de date cum ar fi posta electronica, World Wide Web, transferul de figiere $i stiri, :— Xo retea globala de computere, care leaga guveme, universitati, companii si multe alte retele gi utilizatori; Xo retea globala ce conecteaz4 mai mult de 2 milioane de calculatoare, numarul acestora find in continua crestere. Spre deosebire de serviciile online care sunt controlate in mod central, Internetul este descentralizat prin insugi modul sau de proiectare. Fiecare calculator din Internet, numit gazdé sau host, este independent. Cele mai importante servicii oferite de Internet sunt: > World Wide Web (WWW) - serviciu multimedia, este un sistem de servere internet care permite lucrul cu documente formatate special, intr-un limbal numit HTML (Hyper Text Markup Language) ce permite grafica si legaturi hypertink. Acest serviciu ofer& posibilitatea accesului la 0 cantitate imensa de informatii, fapt ce duce la necesitatea stabiliri unei metode de selectare datelor care ne intereseazé, cerint& indeplinita prin folosirea motoarelor de cautare. Un motor de cdutare este un program care permite utilizatorilor s& gaseasca diverse informatii pe Internet. In sens mai larg poate fi definit ca program care gaseste informatia cAutat intr-o baza de date). 29 Cele mai cunoscute sunt: AltaVista, Yahoo, Infoseek, Hotbot, Lycos, Metacrawler, Excite, Web Crawler etc. E-mail — posta electronica pe internet; Chat — conversatie pe Internet, prin introducerea textelor pe calculator; Newsgroups — contine ultimele noutati pe o anumita tema; ftp — serviciu pentru copierea figierelor sau programelor de pe Internet caloulatorul propriu. intre calculatoarele legate le Internet se pot schimba date si informatii folosind ul dintre serviciile amintite, prin retelele cablate si prin satelit, numite datahighwat (magistrale de date). vvvv 2.9 Utilizarea telefonului pentru conectarea la Internet Pentru a se executa o conectare la Internet (folosind 0 linie telefonica) este nevoie de: » Modem care s& transforme informatiile transmise de calculator In semnal electrice si invers. Aceste informatii se transmit pe linia telefonica pana la firm care oferd legétura la internet (Internet Service Provider sau, simpl Providerul de Internet), care ofera accesul la Intemet; Linie telefonica — prin intermediul careia se va realiza conectarea; Providerul de Internet (ISP — Internet Service Provider) este cel care detine u contract de oferire a serviciilor de Internet si care ofera posibilitatea acces Internetului cu plata servicillor doar pana la sediul acestuia. Chiar daca acceseaza pagini de Internet de la mare distanta, se plateste ca si cand totul s-~ afla la sediul firmei provider; Browser de web - programul folosit |a vizualizarea paginilor in format html; Program de posta electronica — folosit la trimiterea si primirea de mesaje scrise; Program de telecomunicatii - utilizat la realizarea teleconferintelor Pentru conexiunea la Internet prin cablul telefonic se pot folosi mai multe tipuri de conexiuni: % Public Switched Telephone Network (PSTN) este reteaua telefonica, construit pentru a transmite sunete, in format analogic. Pentru a realiza conexiune calculatorului la reteaua PSTN este nevoie de un modem; % Integrated Services Digital Network (ISDN) este un standard mondial pent transmiterea digitala de semnal telefonic si servicii de date catre utilizatori particulari $coli si birouri. Transmite date in semnal digital ne mai fiind necesar modemul; X Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL) - inseamna linie asimetrica d legatura. Asimetric se referd la faptul c& viteza de primire a datelor este diferita d viteza de trimitere @ datelor, fiind rentabil pentru cei care vor mai mult s& consult decat sa trimita informatii pe internet. ADSL suporta vitez’ de pana la 1,5 Mbps | primire gi vitez& de pana la 384 Kbps la trimitere. vvv an 2.10 Definirea termenilor semnal analogic, semnal modem, rata de transfer (masurata in biti pe secunda). digital, ili I electric ce alu! analogic utilizat la sistemele de comunicare este un semnal ser stiansé corelatie cu un semnal produs pe un traductor Frecventa sau valblitudinea semnalului poate varia, de exemplu, in functie de schimbarile unor ambmene sau caracteristici cum ar fi: sunet, lumina, caidura, presiune, etc. (In general se transmite in format analogic) ; vorcomnalul digital este un semnal ce veriaz& doar la intervale regulate de timp si jini interval ine una sau mai multe amplitudini pentru fiecare in ; orffodemul este un dispoziiv electronic ce permite celeulatoarelor $A trimita informeti tante mari cu ajutorul legaturilor telefonice standard. i Fete aceste retele de transmitere a datelor au o anumité viteza de transmisie, vitez i i i iti/secunda). ¢ in cazul datelor digitale se masoara in bps (biti/secun: a were ctelele de transmisie a catelor mai poarté denumirea de Autostrazi informationale. Acest termen desemneaza orice refea mare de calculatoare, de mare vitez&, accesibila licului larg. Este numele popular pentru Internet si alte rejele mari de calculatoare. A fost folosit pentru prima dat& de Al Gore, pentru a descrie infrastructura de comunicatii informational global, bazata pe Internet si alte refele largi de computere. a4 Lectia 3 Utilizarea tehnologiei informatiei in viata de z cu zi 3.1 Calculatoarele la serviciu Orice decizie in afaceri este bazata pe evaluarea informatiei privind un mediu afaceri intr-o rapid schimbare. Calculatorul este in acest context instrumentul prin din multitudinea informatiilor, tendintele gi faptele sunt identificate in fractiuni de secun Asa cum remarca Bill Gates afacerile au loc cu viteze gandului Calculatorul este foarte util, de exemplu, in contabilitate, deoarece cu ajutorul lui pot realiza mult mai repede diferite calcule si se pot obtine rezultate intr-un for acceptabil. Cu ajutorul calculatorului se poate realiza contabilitatea unei firme In cat zile, in timp ce un om realizeaz& aceeasi contabilitate in cateva saptamani. in general calculatoarele sunt mai eficiente decat camenii, in domenille ce nece un volum mare de calcule, datoritS rapiditatii cu care efectueaza aceste calcule $i preciziei cu care le realizeaz Exist’ numeroase situatii de luare a decizillor, in care calculatoarele opteaza pentru decizie mai buna decat oamenii. In general, pentru oameni ar fi necesara o perio mare de timp pentru a lua in considerare toate alternativele posibile, astfel ca momentul in care s-a luat 0 anumiti decizie, aceasta poate s4 nu fie cea mai bu deoarece intre timp, unele conditii s-au schimbat. Datorité faptului c& sistemele st foarte dinamice in timp, in anumite situatii calculatoarele pot alege decizia optima. acest lucru nu trebuie generalizat, sunt situafii in care intervin si alti factori de nati umana de care calculatoarele nu pot tine seama. Utilizarea calculatoarelor in diferite domenii de activitate. Calculatoarele sunt folosite in numeroase domenii: la nivel guvernamental, in aface In medicina, in invatamént, etc. Exist diferite aplicatii construite pentru > domeniul administrativ (inclusiv cel guvernamental) - calculatoarele st folosite in numeroasele actiuni decizionale, precum si pentru colectarea taxelor, fara mai fi nevoie s se astepte in fata unui ghigeu, pentru a plati aceste taxe. Intr-un si mai larg existé dezbateri dac& datorité calculatorului vom ajunge de la democr reprezentativa la democratia participativa. A aparut astfel conceptul de vot electronic, care oamenii pot vota cu ajutorul calculatoarelor, fara a mai fi nevoie sa se deplaseze centrele de votare; > mediul de afaceri — reprezint& un domeniu in care calculatoarele capata o tot larga aplicabilitate datorité rapiditatii cu care trebuie [uate decizille, a cantitatli mari informatii ce pot influenta aceste decizii, precum si a volumului de date ce vehiculeaza. Cateva dintre aplicatiile software folosite uzual in mediul de afaceri sunt: % MIS (Management Information Systems) Sistem Informational Management EIS (Executive Information Systems) Sistem Executiv Informational, Procesare de text; Calcul tabelar; Aplicatii pentru salarii, Programe de contabilitate; RKKKK a> XX CAD (Computer Aided Design) Proiectare asistata de computer; % Aplicatii de E-mail, Navigare pe web etc. » aviatie si transporturi- pentru dirijarea traficului, > domeniul bancar - calculatoarele au o foarte mare utilizare, flind folosite pentru calculul dobanzilor, la inregistrarea depozitelor sau a creditelor acordate, la crearea si estionarea bazei de date a clientilor, etc.; domeniul medical - pe langa intocmirea unei baze de date a_pacientilor, caiculatoarele au intrebuintari complexe fiind utilizate cu mare precizie In urmatirea anestezillor gi in laboratoarele de analize Cu ajutorul calculatoarelor se pot observa mai usor diferite anomalii, pe care un doctor nu le-ar putea descoperi cu ochiul liber. Exist diferite instrumente electronice folosite la realizarea operatiilor, In care este necesara o ‘mai mare precizie si care sunt benefice pentru pacienti (de exemplu operatiile realizate {u ajutorul laserului in urma cérora pacientii se refac mult mai rapid decat in cazul operatiilor clasice). Calculatoarele sunt folosite pentru a coordona folosirea ambulantelor gatfel incat acestea s& poat réspunde cat mai prompt diferitelor cerinte; > domeniul educational - Cu ajutorul calculatorului se poate invata de acasa fara a mai fi nevoie de deplasarea catre o institutie de invatamant gi fr a depinde de un gnumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la Internet se pot cduta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu avand astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire de modalitatea clasicé de predare in care aveam prezentata doar opinia profesorului de curs). Educatia cu ajutorul calculatorului se numeste CBT (Computer Based Training). Cateva dintre cele mai folosite aplicatii in acest domeniu sunt: Programe de procesare de text si calcul tabelar; Programe de prezentare sau desen; Aplicatii de pregatire pe computer; Baze de date; Organizarea orarului; Aplicatii de E-mail, Navigare pe web etc. CBT are avantaje si dezavantaje. Avantaje: % Se invatd in ritmul propriu, autoimpus; % CBT poate fi facut pe internet acasa sau la serviciu ; X Materialul CBT poate fi accesat in orice moment; % Nueste necesara participarea la nici un curs. Dezavantaje: % Nu se interactioneza cu alti studenti % Se comunicad mai greu cu profesorul ; % Motivarea se face mai greu Un concept foarte nou este teleworking sau munca acasd. Aceasta permite lucrul de 2casa fara a mai fi nevoie de deplasarea la sediul organizatiei pentru care se lucreazé. Aceasta prezinté diverse avantaje, dar $i dezavantaje. Dintre avantaje amintim: XX Reducerea spatiului de lucru pentru organizatii; % Persoanele ce lucreaz’ acas& se concentreaz& mai mult pe sarcina primita, deoarece se stie faptul ca, in cadrul firmei apar mereu noi sarcini, astfe! Incat unele dintre ele pot fi ignorate sau améanate; % Existenta unui program flexibil, pentru persoanele ce lucreaza casa; Dintre dezavantajele acestui concept se pot enumera: % Se reduc relatille interumane; X Nu se creeazi o cultura de firma, ceea ce este un lucru deosebit de important; xxXXKXR 33 X Este mai greu de lucrat in echipa, deoarece persoanele din echipa nu se cunosc foarte bine intre ele. 3.2 Lumea electronica 3.2.1 Termenul de posta electronica (E-mail). Posta electronica 2 devenit 0 modalitate foarte folosita de comunicare si trimitere mesajelor. Acestea pot fi trimise in format electronic de la un computer la alt computer, folosind o retea de conectare a computerelor cum ar fi Ethernet sau Internet, sau pri sisteme pe linie telefonica. Posta electronica este utilizaté foarte mult datorita: > Costului redus - este mult mai ieftina trimiterea unui mesaj cu ajutorul post electronice, deat modalitatea clasica de corespondenta. De exemplu, daca se dorest trimiterea unei scrisori intr-o tera straina, costul acesteia este de circa 10 ori mai mar decat trimiterea mesajului cu ajutorul postei electronice care va costa circa 2 impulsuri de telefon (daca folositi o conexiune dial-up); > Vitezei - transmiterea si primirea mesajelor se realizeaz’ aproape instantanel variaza in functie de viteza de conectare gi de dimensiunea mesejului; > Accesibilitatii - se pot trimite si primi mesaje, oriunde gi de oriunde, daca exist un calculator cu 0 conexiune la Internet. Folosirea postei electronice prezint& si avantaje si dezavantaje fata de pos obignuita. Astfel se pot enumera: Avantaje: x Transmitere rapida catre orice loc din lume; Un mijloc ieftin si eficient de comunicare; X Permite folosirea de liste de distribuire a mesajelor, % Foloseste instrumente de gestiune a mesajelor. Dezavantaje: X Un fisier atagat poate contine un virus de computer; X Poate avea loc o superincarcare a cutiei postale; X Se pot produce erori si neglijente in folosirea Email-ului; X Se obtin foarte multe mesaje nefolositoare (Junk Mail). 3.2.2 Termenul de comert electronic (E-commerce) Comertul Electronic ofera posibilitatea realizérii de tranzactii comerciale, cumpararii si vanzarea de bunuri si servicii, folosind Internetul sau alte retele Pentru a comanda anumite produse prin intermediul calculatorului, va trebui completat un formular. Prin formularul din exemplu se comanda diferite c&rti cu ajutorul Internetului. Se vor completa datele personale (nume, prenume, numéarul de telefon pentru a va putea contacta, adresa de acasa, adresa de mail, etc. Daca dupa primirea produselor, acestea ni corespund cu cele dorite, exist& posibilitatea de a le retuma folosind un proced asemanator. Sistemele de plata acceptate si folosite depend de legisiatia fiecarei tari. Pentr mai multe informatii privind legislatia referitoare la comerful electronic consultat legea comertului electronic nr 365 din 7 iunie 2002. 34 Cod postal 3.2.3 Avantaje $i dezavantajo ale comertului electronic. Dezvoltarea sistemelor de plata non-cash, a comertului electronic, a telefoniei mobile |, in general, a tuturor mijloacelor de transmisie de date, care necesita criptare sau autentificare, a condus la crearea unei noi situatii juridice, Aceasta, a fost rezolvata, intr-o serie de state, fie printr-o lege-cadru @ semnaturii electronice, fie prin legi specifice, in tare este reglementat& semnatura electronica intr-un anumit domeniu. $i in cazul acestui concept, sunt diferite avantaje si dezavantaje. Avantajele sunt: > Se pot comanda produsele dorite la orice ora din zi sau din noapte; > Se pot cduta produse din toate domeniile faré a mai fi nevoie sa se faca deplasarea dintr-un magazin in altul; > Puteti primi produsele acasé fara a mai fi nevoie s& va depiasatipentru a achizitiona aceste produse; Dezavantajele sunt: » Desocializarea oamenilor; > Sisteme de plat nesigure; > Cumpérarea produselor din magazine virtuale (cu consecinte asupra determinarii calitatilor reale ale produselor). Odat& cu cregterea numérului de utilizatori ai comertului electronic, a ariei de folosire aacestuia, au apdrut probleme noi, care nu au fost prevazute initial, Una dintre problemele deosebite cu care s-au confruntat informaticieni profesionisti, industria $i utilizatorii la sfargitul Secolului 20, a fost Problema ¥2K. Aceasta a apérut deoarece marea majoritate a computerelor folosesc numai 6 digiti pentru a inregistra data, cu numai doi digit alocati pentru an, cu consecinta c& multe sisteme puteau genera erori dacd nu se luau masuri adecvate pentru a face calculatoarele compatibile pentru anul 2000. Sanatate gi siguranta, mediul de lucru 3.3 Ergonomie in aceast& categorie sunt cuprinse acele elemente care duc la crearea unui medi sanatos de lucru, si anume: X PAstrarea unei distante optime fata de monitor (recomandat 60 evita afectarea ochilor, utilizarea ecranelor de protectie; Pozitionarea adecvata a monitorului, mouse-ului gi tastaturii; Utilizarea unor scaune reglabile; Distanta adecvata pentru genunchi si coapse de la birou sau terminal; Tastatura ergonomic cu un design ce permite 0 pozitionare corecta a mainilor; Luminozitate si aerisire buna a incaperii; Pauze de 10 minute dupa fiecare 50 de minute in fata calculatorului. de cm), pentru a Km RHR 35 3.4 Probleme de sanAatate Folosirea caiculatorului necesita realizarea unor miscari stereotipe (miscari dese al gatului, coatelor etc.), ce pot duce la anumite afectiuni ale gatului, umerilor, coloan vertebrale etc. Aceste afectiuni se datoreaza miscarilor repetate, concept ce se nume; RSI (Repetitive Strain Injury - Accidentare cauzat& de migcari repetate). Se pot enumera cateva dintre problemele de s&natate cauzate de lucrul calculatorul % Raniri ale ochilor si slabirea vederii;, X% = Oboseala; % Probleme cu spatele; % Dureri de umeri; % Dureri de cap, etc. C&teva norme de protect utilizatorii de computere sunt: Folosirea unei tastaturi detasabile pentru a evita durerile in mini gi brate, etc.; Scaunul utilizat s4 fie reglabil, confortabil, cu un spatar comod; Folosirea unui suport pentru cabluri; Cablurile de alimentare sé fie bine legate si protejate; Genunchii trebuie sa fie la 0 inaltime de max. 70cm de sol; Asezarea monitorului la distanta potrivita, pentru a impiedica afectiuni ale ochil Asigurarea existentei unei surse de lumina pentru a evita oboseala ochilor; Dotarea ferestrelor cu jaluzele ajustabile pentru a evita stralucirea sau refi luminii; X Tastatura trebuie s& fie detagabila, pentru a limita accidentarile mainilor bratelor; %_intreruperi frecvente ale lucrului la computer. care ajuta la crearea unui mediu de lucru s&n&tos pent RRAKKKKK 3.5 Probleme de siguranta Termenul de siguranta se refera atat la persoana care foloseste computerul, ct $i datele care se prelucreaza. Astfel, lucrul la computer presupune respectarea tuturor regulilor ce trebuie luate i considerare ori de cate ori se lucreaz& cu aparate si dispozitive electrice si electroni evitarea atingerii surselor de curent, evitarea folosirii de cabluri neizolate, etc. Este posibil s& se intrerup& curentul sau s& aib& loc cregteri bruste de tensiun CAteva moduri in care se pot preveni stricdciunile provocate hard-diskului si figierelor % Folosirea unei UPS (uninterruptible power supply —sursa continua de curent) X Folosirea unui dispozitiv ce poate avertiza asupra cresterile de tensiune; % Salvarea fisierele in mod regulat; % Realizand un backup complet in mod regulat (termen prin care desemneaza executarea periodica de copii, pentru a evita pierderea informatil (date primare sau rezultate ale prelucrarilor). 36 3.6 Mediul de tucru Protejarea mediului prin utilizarea monitoarelor ce consuma putina energie si a posibilitafilor de reciclare Calculatoarele afecteaz& foarte mult mediul inconjurator deoarece utilizeaza foarte mult& energie si emit radiatii. De aceea se recomanda utilizarea acelor monitoare 51 imprimante ce consuma cat mai putin curent. Este bine sa se incerce, pe cat posibil, reciciarea hértiei utilizat& la imprimarea diferitelor documente si a cartugelor folosite la imprimarea hartiei, prin reincarcarea acestora. Scdderea necesitatii utilizarii documentelor imprimate datorita existentei documentelor electronice Necesitatea pastrarii documentelor pe suport de hartie a scdzut foarte mult deoarece, documentele in format electronic prezinté o mobilitate mai mare, ele putand fi transportate foarte usor si se pot realiza oricate copii ale acestora. 37 Lectia 4 Securitate 4.1 Securitatea informatiei Avantajele securizarii datelor Securitatea datelor devine un element cheie atunci cand se lucreaz& cu importante. Pentru ca acestea s& nu devina publice, se recomanda existenta ut proceduri de raportare. Un lucru important, este explicarea consecintelor angajatil firmei, ce trebuie s& cunoasca atat importanta datelor cu care lucreazd cat responsabilitatile pe care le au in legatura cu aceste date. Diferite politici de securitate Exist diferite modalitati de protejare a datelor. Cateva dintre acestea sunt: Accesul fizic la calculator este restrictionat; Adoptarea unei politici de parolare corespunzatoare; Stabilirea drepturilor pe care le are fiecare utilizator; Copierea datelor in mod regulat; Criptarea fisierelor la care se lucreaza; Folosirea programelor anti-virus; Folosirea programelor de securitate tip firewall. Parolele stabilite trebuie concepute astfel incat s fie foarte greu de descoperit persoanele neautorizate. Pentru aceasta se recomanda ca aceste parole s& nu conti date personale ale utilizatorului, ca si folosirea unor parole generate automat de cat calculator. O modalitate foarte buna de protejare a datelor este crearea utilizatorilor cu dife drepturi in functie de locul pe care fl ocupa acestia in structura organizatorica a firm Astfel, se recomanda accesul restrictiv la date angajatilor de pe o treapta inferioara si acces mai putin restrictiv utilizatorilor de pe un nivel superior. Scopul realizarii backup-ului diferitelor date in cazul unor c&deri de tensiune, este posibil ca datele prelucrate si nesalvate sa piarda. Pentru a preveni aceste situatii se recomanda folosirea unor sisteme alimentare UPS (Uninterruptible Power Supply), ce asigura in cazul acestor caderi tensiune, o continuitate de aproximativ 5-30 de minute, timp in care se pot salva datele inchide corect calculatorul Pentru a avea totusi o mai mare siguranta a acestor date, se efectueaza crearea copii (back-up) a datelor importante Termenul de backup al sistemului semnificd copierea figierelor pe un dispozit auxiliar de stocare a datelor, pentru a avea disponibile copii ale fisierelor de pe comput in cazul defect&rii sistemului. Copierea poate fi facuta ziInic sau de mai multe ori pe zi, functie de importanta si valoarea datelor procesate. Aceste copii se recomanda a se realiza: % oo data pe sAptamana pentru firmele de dimensiune mica; % 0 data pe zi pentru firmele mari cum ar fi bancile gi institutiile guvernamentale. RRXKKRKK —- Diferitele implicatii rezultate in urma pierderii laptop-ului sau a dispozitivelor PDA, a telefonului mobil © alt& modalitate de pierdere a datelor importante, este aceea in care se pierde sau este furat laptop-ul, Palm-ul sau telefonu! mobil ‘Astfel se pot pierde numere importante de telefon, agenda cu adresele unor persoane cau chiar figiere foarte importante. De aceea ar trebui sa fie facute copii ale acestor ‘nformatii $i pe alte suporturi. Copiile trebuie pastrate in conditii adecvate, astfel incat {oorturile informatillor s& nu fie degradate din punct de vedere fizic sau logic. 4.2 Virusi Ce este un virus si care sunt efectele pe care le au virusii asupra calculatoarelor ,Virugii” sunt anumite programe create de oameni cu scopuri distructive. Sunt programele ce au proprietatea de a se extinde gi care duc la functionarea hecorespunzatoare a sistemului de operare. Ele sunt seturi de instructiuni care se 3125caz4 singure unui alt program sau sectorului de boot al unui disc. Asemenea virusiior umani ,virusii de calculator " duc la imboinavirea sistemului de operare gi a figierelor istente pe acesta “ ‘poeste mic programe distrug informatille aflate pe calculator si impiedica functionaree aplicatilor. | at ‘ Virusii sunt foarte diferiti, de la cei ce ataca documentele si figierele de tip text, pana la cei care duc la stricarea componentelor hard ale calculatorului : O data patruns in calculator un virus nu este activ, el se activeaza in momentul in care programul cu care a fost adus este activat CAteva modalitati de transmitere a virusilor Virusii p&trund in calculator prin intermediul programelor de pe Internet atunci cand se descarca (se realizeaz’ operatia download) anumite programe, documente $i imagini, pot fi primiti pe mail, sau pot fi adusi cu o discheta sau un CD. De aceea este recomandat ca la folosirea uneia din aceste cai s@ se ruleze un program antivirus. Avantajul scanarii calculatorului impotriva virusilor Pentru a evita anumiti virugi sau pentru a scpa de acestia va trebui: X sA fie instalat un program antivirus foarte bun, cat mai recent, cu ajutorul c&ruia s& puteti descoperi si s& eliminati eventualii virusi; s& se scaneze toate fisierele cu terete! ee lizeze in fiecare luna programul anti-virus; 2a x owen periodic fisierele in calcite gi dischetele inainte de a le folosi, s& se scaneze figierele atasate primite pe mail, : s& nu se ruleze programe daca nu li se cunoaste provenienta; s& nu se foloseasca dischete de provenienta necunoscuta; nt $8 se foloseasca functia ,macro disable” (dezactivare instructiuni macro), disponibild in cele mai moderne aplicatii. ; dacs se foloseste un antivirus rer urialol acesta poate descoperi in timpu Scanarii si virusii care nu sunt activi RK KKK Conceptul de dezinfectare Acest termen este analog cu cel din vorbirea curenté, dar se refera la domeniul legs de calculatoare. Ca orice virus gi virugii de calculator pot fi eliminati. Acest lucru se realizeaza ajutorul programului antivirus care descoperd virusul si apoi 1l elimina din toate fisierele din calculator. Legislatie 4.3 Copyright Termenul de copyright pentru software, dar si pentru fisier de tip text, audio, video. Copyright-ul este modalitatea legala de protejare a lucrarilor literare, stiintifi artistice sau de orice alt fel, publicate sau nepublicate, cu conditia ca aceste, lucrari aiba o forma tangibila (adic& se pot vedea, auzi seu atinge). Daca este vorba de o simfonie, un poem sau o pagina de cod HTML, o aplicat software proprie, tiparite pe hartie, inregistrate pe caset& audio sau pe hard disk, atun pot fi protejate de copyright. DeschizAnd un figier de tip text, audio, video, etc., creat de o anume persoana, aces contine in Properties data la care a fost creat acel document. Orice copiere ulterioara s descarcare de pe Internet a documentelor reprezint& o incalcare a drepturilor copyright, pentru cd data la care se realizeaza aceste operatii este ulterioera datei creat documentelor. Daca nu se considera suficienté aceasta modalitate de datare Momentului crearii documentelor proprii, se poate trimite 0 scrisoare prin posta la prop adresa, continand documentele in forma lor tangibila, scrisoare care nu va mai deschis&. Astfel, se stabileste in timp, in mod indubitabil, momentul crearii_ proprill documente. Copyrightul folosit la distribuirea materialelor discheta. Termenii shareware, freeware, licenta. pe cD Shareware — sunt acele aplicatii sau programe pe care le puteti achizitiona direct d la persoana care le-a creat, persoana ce doreste distribuirea acestor programe ‘a intermediar. De cele mai multe ori distribuirea gratuit, sau cu o taxa minima. Program: se pot copia $i transmite altor utilizatori. Freeware —programe protejate de dreptul de autor (copyright) care pot fi totus difuzate gratis de catre autor, care isi pastreaza drepturile de autor. Asadar, programel pot fi folosite, dar nu pot fi vandute fara acordul autorului. Licentele — sunt programele achizitionate de la persoanele care le produc gi pent care se plateste un drept de folosire. Acest drept este valabil doar pentru un sing calculator, dar dac& se doreste instalarea programului pe mai multe calculatoare, vé trebui achizitionata o licenté special ce va permite instalarea programului pe mai mult calculatoare. Licenta acordaé dreptul de folosire a programului respectiv si nu drept de comercializare sau distributie. 4.4 Legea pentru protectia datelor Extrase din Legea Nr. 8/1996 , privind drepturile de autor gi drepturile conexe CAP. 5 Durata protectiei dreptului de autor ART. 30 Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii- gutorului, iar dup moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe 0 perioada de 50 de ani CAP. 9 Programele pentru calculator T. 72 aye prezenta lege, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limba), fie in cod-surs@ sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele. orale (2) \deile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice si princi care stau la baza oric&rui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate. ART. 73 Autorul unui program pentru calculator beneficiazé in mod corespunzator de drepturile prevazute de prezenta lege, in partea | a prezentului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza $i de @ autoriza: : . ‘ ‘s f a) reproducerea permanent sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc gi sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de ‘incdrcarea, afigarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator; r b) traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator; ‘ ¢) difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma, inclusiv prin inchiriere. ART. 74 in \ipsa unei conventii contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor Pentru calculator, create de unul sau de mai multi angajati in exercitarea atributillor de Serviciu sau dupa instructiunile celui care angajeaza, apartin acestuia din uma. ART. 75 a). Ih lipsa unei conventii contrare, printr-un contract de utilizare @ unui program Pentru calculator se prezuma ca: . ©). utilizatorului | se acord& dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru Calculator; ©). utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare @ programului Pentru calculator. aa si d). Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica $i transferut dreptului de autor asupra acestuia. At ART. 76 In lipsa unei conventii contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de au actele prevazute la art. 73 lit. a) si b), dacd acestea sunt necesare pentru a permit dobanditorului s& utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzal destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor ART. 77 a). Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizar autorului, 0 copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesai pentru asigurarea utilizarii programului. ). Utilizatorul autorizat_ al copiei unui program pentru calculator poate, fa autorizarea titularului dreptului de autor, s& observe, sa studieze sau sa test functionarea acestui program, in scopul de a determina ideile si principiile care stau baza oric&rui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricdror operatiuni de incércare memorie, afigare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operatiuni pe cal este in drept s& le efectueze. ). Dispozitiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplicé programelor pent calculator. ART. 78 Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci cand reproducer codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtiner informatillor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte prog pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditi: a). actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o persoana care det dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoané care indeplineste aces actiuni in numele cele dintai, fiind abilitata in acest scop; b). informatille necesare interoperabilitatii nu sunt ugor i rapid accesibile persoanel prevazute la lit. a) a prezentului articol; ¢). actele prevazute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la partile de progra necesare interoperabilitati. q ART. 79 Informatiile obtinute prin aplicarea art. 78: a). nu pot fi utilizate in alte scopuri decat realizerea interoperabilitatii programul pentru calculator, creat independent; b). nu pot fi comunicate altor persoane, in afara cazului in care comunicarea dovedeste necesara interoperabilltatii programului pentru calculator, creat independent; c). nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui prog pentru calculator, a crui expresie este fundamental similara, sau pentru orice alt act aduce atingere drepturilor autorului. Dispozitiile art. 78 si 79 nu se aplicd, dacd se cauzeaza un Prejudiciu titularull dreptului de autor sau exploatarii normale a programului pentru calculator. ART. 81 Dispozitille cap. VI din prezentul titlu nu se aplic& programelor pentru calculator. SIMULARI Simulari capitol | ste 1 Care dintre urmatoarele afirmatii reprezint& un avantaj al folosirii unei dischete? a) Are o capacitate de stocare redus& b) Costul de achizitie este ridicat c) Se poate citi oriunde d) Se defecteaza foarte usor Hardware reprezinta: a) Ansamblul programelor si procedurilor care controleza functionarea calculatorului b) Ansamblul elementelor fizice gi tehnice cu ajutorul carora datele se culeg gi prelucreaz& c) Ansamblul programelor ce indeplinesc o functie specifica d) Prelucrarea datelor colectate cu ajutorul sistemului informatic Un dispozitiv de intrare este: a) Dispozitivul cu ajutorul c&ruia se obtin rezultatele pretucréril b) - Dispozitivul cu ajutorul c&rula introduceti date in calculator c) Dispoziv de comunicare d) Nici una din afirmatiile de mai sus. - Care din urmatoarele combinatii reprezinté numai aplicatii software? a) Windows, Linux, Word. b) Word, Excel, Windows c) Linux, Explorer, Outlook Express 4) Word, PowerPoint, Explorer e) Nici una dintre ele Virusul de computer este: a) Un program ce ajuté la imbunatatirea performatelor unui calculator b) Un figier pe care il creaza o aplicatie de ficare data cand sunt salvate figierele c) Un program creat de oameni cu scop distructiv $i care distruge informatiile aflate pe calculator d) Un fisier Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata? a) Freeware sunt programe protejate de dreptul de autor care pot fi difuzate gratis de c&tre autor care isi pastreaz& dreptul de autor b) Shareware sunt programe protejate de dreptul de autor care pot fi difuzate gratis de cdtre autor care igi pastreaza dreptul de autor c) Licenta este acel program achizitionat de la persoana care il produce si pentru care nu se plateste nici un drept de folosire d) Licenta da dreptul de comercializare si distributie. Care din urmatoarele dispozitive este un dispozitiv de iesire pentru figierele de muzica? a) Scanner b) Imprimanta 45 c) Boxe d) Joystick Aveti pe calculator date foarte importante. Alegeti dintre urmatoarele variante cum va protejati aceste date impotriva virusilor si a persoanelor neautorizate. a) Prin stergerea acestora b) Folosirea programelor antivirus si adoptarea unei politici de parolare: corespunzatoare. c) Prin stergerea parolei existente d) Prin dezinstalarea programului antivirus Termenul de back-up al sistemului reprezinta: a) Stergerea regulata a fisierelor b) Mutarea figierelor dintr-un director in altul pe acelasi hard disk c) Copierea figierelor dintr-un director in altul pe acelasi hard disk 4) Copierea figierelor pe un dispozitiv auxiliar de stocare a datelor pent a avea disponibile copii ale fisierelor de pe computer in cazul defect acestuia Care dintre urmatoarele dispozitive reprezinta un dispozitv de stocare? a) Memoria RAM b) Memoria ROM c) Hard disk-ul d) Imprimanta Computerul dumneavoastré merge mai greu in timp ce ruleaz’ mai mult aplicatii. Care dintre urmatoarele afirmatii este cea mai buna modalitate de ‘imbunatati performantele computerului? a) Adaugarea unui zip drive b) Addugarea de memorie in plus ¢) Ad&ugarea unui monitor mai mare d) Instalarea unui nou CD-ROM. Care dintre urmatoarele tipuri de computere este un computer portabil? a) Mainframe b) Laptop c) Minicomputer d) Desktop Care dintre urmatoarele actiuni este cea corecta atunci cand doriti sa vi protejati datele impotriva virusilor? a) Actualizarea bazei de date a aplicatiei antivirus b) Dezinstalarea aplicatiel antivirus pentru a avea mai mult spatiu pe hard disk. c) $tergerea fisierelor temporare d) Nici una dintre acestea. Alegeti combinatia corecta care ordoneaza in ordine crescdtoare urmatoarele unitati: a) Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB) ») Byte, Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB) ¢) Kilobyte (KB), Byte, Gigabyte (GB), Megabyte (MB), Terabyte (TB) a) Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Terabyte (TB), Gigabyte (GB), Care dintre urmatoarele afirmatii despre World Wide Web este adevarata? AG a) World Wide Web este o aplicatie a sistemului de operare b) World Wide Web nu utilizeaza http c) World Wide Web este un motor de cautare d) World Wide Web este o parte a Internetului Extranet inseamna: a) Oretea global de calculatoare b) Un sistem de operare pentru retele folosit pentru @ controla fluxul de date c) O retea privaté a unei companii care include anumiti utilizatori din afara companiei ¢) Oretea privat a unei companii. ‘ Care dintre urmatoarele dispozitive sunt necesare pentru a comunica cu alte calculatoare utilizand reteaua de telefonie? a) Modem b) CD-ROM c) Fax d) Scanner Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata? a) Aplicatiile pot scrie date in memoria ROM b) Continutul memoriei ROM nu este sters cand calculatorul este oprit ¢c) Sistemul de operare este incarcat in memoria ROM c&nd calculatorul este pornit 4) Nici una dintre afirmatii nu este adevarata { : Care dintre urmatoarele afirmatii descrie in mod corect diferenta dintre hardware si software? ; a) Software se refer la memoria primara si secundara a computerului, orice altceva reprezentand hardware. 2 b) Hardware reprezinta hard disk-ul computerului ’ c) Hardware se refera la componentele fizice ale unui calculator, software se refera la programele care fac computerul sa functioneze d) Hardware reprezinté monitorul computerului orice altceva find software Viteza unui CPU este masurata in: a) BPS b) Mhz c) MB d) DPI Un kilobyte este: a) 1024 bytes b) 1000 bytes c) 1024 bit 4) 10 bytes. re 4 Care ‘acire a ele medii de stocare are cea mai mica capacitate? AT a) Disk Zip b) Hard Disk c) Floppy Disk 3) CD-ROM Care dintre aceste propozitii despre formatarea unei dischete este adevarats? a) formatarea este folosita pentru a face un back-up la date pe disc b)_ formatarea este folositd pentru a debloca un disc c) formatarea este folosita pentru a bloca accesul la figiere d) formatarea este folosié pentru a pregéti discheta in vederea stocari datelor. Ce tip de software cotroleaz alocarea resurselor in calculator? a) sistemul de operare b) aplicatille software c) browser-ul de internet d) softul de securitate Care dintre urmatoarele functii reprezinté 0 functie a sistemului de operare? a) scanarea unei fotografi b) copierea unui fisier ¢) producerea unui raport intr-o baza de date d) adaugarea de date intr-o foaie de calcul Ce aplicatie software este folosité pentru a crea un document? a) aplicatie de contabilitate b) aplicatie de procesare de text c)_aplicatie de prezentari 4) aplicatiile de scanare Majoritatea sistemelor informatice folosesc iconite si un mouse. Cum numeste acest sistem? a) DOS b) Symbolic User Interface ¢)_Linie de comand& d) Graphical User Interface Calculatoarele din biroul dumneavoastra sunt conectate astfel incat personal poate avea acces la imprimanta de retea. Cum se numeste acest tip de reted a) LAN b) ISDN c) WAN d) FTP Intranet reprezint& a) Oretea globala de computere b) Oretea privata a unei companii ¢) Unsistem de operare pentru retele 4) Unsistem de administrare a fisierelor din retea- Care dintre urmatoarele sarcini ar fi mei potrivite pentru o persoana pentru un calculator? a) Inregistrarea datelor personale ale elevilor intr-o scoala b) Procesarea cecurilor intr-o banca 2 c) Cautarea unei carti intr-o biblioteca 48 4d) Intervievarea unui candidat pentru o slujb& Care dintre urmatoarele afirmatii despre tranzactiile bancare online nu este adevarata? a) Tranzactiile bancare online v& permit s& vedeti detalille contului dumneavoastra b) Tranzactiile bancare online va permit s& retrageti bani din contul dumneavoastra c) Tranzactiile bancare online va permit s& cereti un raport bancii d) Tranzactile bancare online permit manevrarea disponibilitatilor banesti ‘intre diferite conturi Intr-un departament guvernamenal calculatoarele sunt folosite pentru: a) acontrola o linie de asamblare b) pentru a controla Internetul c) pentru a emite pasapoarte d) pentru a emite bilete de avion Care dintre urmatoarele functii nu este specifica intr-o gcoal&? a) Inregistrarea studentilor b) Programarea orelor c) Controlul stocului d) invatarea asistatd de calculator Care dintre urmatoarele afirmatii nu este o caracteristica a comertului electronic? a) tranzactille pot fi procesate rapid b) serviciile sunt disponibile oricand c) _produsele pot fi promovate iar preturile pot fi comparate d) exist un contact fizic intre vanzator $i cumparator Care dintre urmatoarele afirmatii este adevérat& atunci cand cumparati produse online? a) Puteti intaini vanztorul in persoand b) Puteti testa produsele inainte de cumparare cc) Puteti compara preturile intre diferite produse d) Puteti intra in posesia prduselor imediat dupa cumparare Utilizarea computerului poate duce la leziuni cauzate de migcari repetate. Care dintre urmatoarele afirmatii este cea mai buna modalitate de a evita aceasta? a) plasarea monitorului foarte aproape de ochi b) folosirea unei tastaturi ergonomice ¢) calculatorul sa fie ferit de lumina @) folosirea unui scaun fara brate de sprijin Alegeti dintre urmatoarele afirmatii, afirmatia corect& a) Este recomandat a se lua pauze dese pentru a preveni supraincalzirea calculatorului b) Este recomandat a se lua pauze dese pentru a permite salvarea datelor c) Este recomandat a se lua pauze dese pentru prevenirea afectiunilor oculare d) Este recomandat a se lua pauze dese pentru afigarea screensaver-ulull Care dintre urm&toarele actiuni reprezinta un risc pentru utilizator? a) blocarea unei foi de hartie in imprimanta b) defectarea tastaturii cc) prea multe aplicatii deschise d) amplasarea neasigurata 2 cablurilor de alimentare Care dintre urmatoarele afirmatii despre documentele in format electronic est adevarata? a) Documentele in format electronic nu pot fi tiparite b) Documentele in format electronic nu pet fi vizualizate c) Documentele in format electronic nu pot fi atinse fizic d) Documentele in format electronic nu pot fi stocate Care dintre urmatoarele afirmatii descrie un bun mod de securitate? a) datele importante pot fi accesate de orice utilizator b) se realizeaza regulat copii de sigurant& c) nu exist parole pentru nici un utilizator d) nici una dintre cele de mai sus Care dintre urmatoarele afirmatii descrie o politica buna de securitate pr parole? a) Toate parolele sunt schimbate cu regularitate b) Toate parolele sunt cunoscute de catre toti utilizatorii. c) Toate parolele sunt numele mic al fiecdrui utilizator d) Toate parolele sunt alcatuite din trei litere Prin pierderea carui din urmatoarele dispozitive puteti pierde date important de contact? a) Imprimanta b) PDA c) Modem d) Mouse. Care dintre urmatoarele modalitati este cea mai bund modalitate de preveni a virusarii computerului dumneavoastra? ‘ a) folositi intotdeaduna o parol’ b) _utilizati dischetele pentru a copia datele c) _utilizati un screen saver atunci cAnd calculatorul nu este folosit d) _instalati un antivirus pe calculator Nu puteti virusa un calculator atunci cand: a) Schimbati monitorul b) Deschideti figierele atagate intr-un mail c) Descarcati un fisier de pe Internet d) Copiati diverse fisiere de pe o discheta. Dreptul de utilizare al unei aplicatii software se numeste: a) Licent& b) Patent c) Copyright d) Autorizare -10- “1. Care dintre urmatoarele propozitii descriu in mod corect conceptul shareware? a) Este acel software care poate fi utilizat in orice fel b) Este ace! software pentru care poti plati dupa o perioad de timp de utilizare c) Este o aplicatie software d) Este software-ul pentru care nu ai niciodaté nevoie de licenta. Care din urmétoarele tipuri de computere este folosit pentru un nivel mare de date sau la nivelul unei corporatii? a) PDA b) Desktop c) Laptop d) Mainframe CPU reprezinta: a) Unitate de Calcul a Proceselor (Calculating Process Unit) b) Unitate de Control a Programelor (Control Program Unit) c) Unitate de Control a Proceselor (Control Process Unit) d) Unitate Centrala de Procesare (Central Processing Unit) Care dintre urmétoarele actiuni poate imbunatati performantele unui calculator? a) Cregsterea numarului de aplicatii care ruleaza simultan b) Utilizarea unui monitor mai mare c) Mai multé memorie RAM d) Utilizarea unei imprimante performante Care dintre urmatoarele functii nu reprezinta o funcfie a procesorului? a) executarea calculelor b) executarea instructiunilor programului c) stocarea datelor in memorie pentru operatiile curente d)_trimiterea unui e-mail Doriti s& imbunatatiti performantele calculatorului dumneavoastra. Ce tip de memorie cumparati? a) ROM b) RAM c) Cache d) Virtuala Care dintre urmatoarele dispozitive reprezinta un dispozitiv de intrare? a) Monitor b) Boxe c) Scanner d) Imprimanta Care dintre urmatoarele dispozitive reprezinté un dispozitiv de iesire? a) Imprimanta b) Mouse c) Scanner d) Joystick Formatarea hard disk-ului este folosita pentru: a) Realizarea copillor de siguranta 51 242 -13- b) Gasirea informatiilor pe disc c) Copierea figierelor pe hard disk 4) Pregtirea hard disk-ului pentru stocarea informatilor. Care dintre urmatoarele exemple reprezinta un sistem de operare? a) Windows b) Word c) Lotus d) PowerPoint. Care dintre urmatoarele dispozitive reprezint& dispozitiv de intrare-iesire? a) Imprimanta b) Scanner c) Touchscreen d) Tastatura. Ce reprezinta GUI? a) Unitatea de Interfata cu Jocurile (Games Unit Interface) b)_Interfata Grafica cu Utilizatorul (Graphical User Interface) c) Unitatea de Interfaté Generala (General Unit Interface) d) Interfata Grafica Universal (Graphical universal Interface), Care este etapa de dezvoltare a unui sistem informatic in care sunt specificate cerintele sistemiului propus? a) Conceptie b) Testare ¢) Programare a) Analiza Care dintre urmatoarele afirmatli reprezint& avantajul principal al unui sistem de retea? a) cregterea vitezei de prelucrare a datelor b) costuri reduse c) partajarea datelor d) crearea de copii de siguranta a datelor Care dintre urmatoarele afirmatii despre Intranet este adevarata? a) reprezint& un sistem global de refele de calculatoare b) este o retea la care are acces orice utilizator c) este o refea privata unei companii d) este un sistem de operare Pentru a gsi diferite informatii pe Internet utilizati: a) Un dictionar online b) Un motor de cdutare c) Un program de post electronica d) O baza de date. Care dintre urmatoarele afirmatii despre Internet este adevarat4? a) Este o retea care leaga impreuna mai multe calculatoare din intreaga lume b) Este o refea proprie a unei companii -14- c) Este 0 reprezentare vizuala a documentelor legate intre ele d) Unsistem de operare ISDN reprezinta: a) Standardul Intemational al Retelelor Digitale (International Standard Digital Networks) b) Standardul Interactiv al Refelelor Dinamice (Interactive Standard Dynamic Networks) c) Retea de Servicii de Date a Internetului (Intemet Services Data Network) d) Retea de Servicii Digitale Interate (Integrated Services Digital Network) Care dintre urmatoarele aplicatii nu este utilizat’ intr-un spital? a) inregistrarea pacientilor b) Sistemul de control 2 ambulantelor ¢) Instrument de diagnosticare d) Servicii de consiliere. Care dintre urmatoarele actiuni reprezinta utilizarea Internetului de acasa? a) Tiparirea unei scrisori b) Catalogarea unei colectii de CD-uri c) Céutarea de informatii pentru lucrul acasé d) Gestiunea fisierelor. Daca ati lucra de acasa ce tip de aplicatie ati utiliza pentru comunicarea cu colegii si cu clientii? a) Baze de date b) Calcul Tabelar c) Prezentari d) Posta electronica. Care dintre urmatoarele actiuni implica utilizarea comertului electronic? a) Navigarea pe Interhet ca parte a unei cercetéri b) Cumpararea unor carti online c) Imprumutarea unei carti dintr-o biblioteca d) Trimiterea unui e-mail. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinté un avantaj atunci cand cumpareti o carte online? a) Contactul fata in fat& cu vanzatorul b) Livrarea imediaté a produselor c) Disponibilitate 24 de ore d) Ore limitate de deschidere a site-ului. Care dintre urmatoarele actiuni ajuta la crearea unui bun mediu de lucru? a) Protejarea monitorului de reflexii si luminozitate prin pozitionare corectd b) P&strarea umiditatii din birou gi utilizarea unei iluminari slabe cc) Luarea unor pauze rare d) MAancatul si bautul tn timpul utilizarii calculatorului. Care din urmatoarele afirmatii poate cauza probleme cu spatele? a) Incorecta pozitionare a tastaturii b) Utilizarea unui scaun care nu are o inaltime potrivita 53 -15- -16- c) Utilizarea unui monitor ce are un ecran de protectie d) Lucrul intr-un mediu cu o ventilatie neadecvata. Pentru a evita accidentéarile atunci c&nd lucrati cu calculatoru! trebuie: a) Asigurata securizarea cablurilor electrice b) Instalate screensaver-e c) Utilizat intotdeauna un mousepad d) Instalata o aplicatie antivirus. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinté un avantaj al unui document electronic? a) Se pot sterge din gresala b) Necesita realizarea frecventa a copiilor de siguranta c) Necesit& existenta unui software de securitate pentru a fi protejate impotriva accesului neautorizat d) Reduc nevoia de a detine materiale tiparite. De ce este necesar pentru o organizatie s& adopte o buna politica de parolare? a) Pentru a putea gasi mai usor informatia in calculator b) Pentru a proteja datele impotriva persoanelor neautorizate cc) Pentru a conecta mai usor calculatorul in retea d) Nici una dintre cele de mai sus. Care dintre urmatoarele dispozitive este potrivit pentru a realiza un back-up? a) Scanner b) Imprimanta c) CD-ROM d) Modem. Dezinfectarea unui figier virusat reprezinta: a) Realizarea unor copii de siguranta b) Mutarea fisierului tntr-un director nou c) Eliminarea unui virus din fisier d) Redenumirea fisierului Care dintre urmatoarele actiuni pot duce la raspandirea unui virus? a) Utilizarea unui software ce a fost verificat impotriva virusilor b) Actualizarea regulata a bazei de date a aplicatiei antivirus c) Utilizerea dischetelor dintr-o surs4 necunoscuta. Care dintre urmatoarele afirmatii despre copyright este adevarata? a) Copyright-ul promoveaza utilizarea ilegal a softurilor b) Copyright reprezinté dreptul legal si exclusiv al autorului de a face copii al propriului soft c) Copyright este realizat pentru a preveni copierea unui CD. O licenta de tip End User Licence Agreement: a) Garanteaza dreptul de proprietate al utilizatorului asupra softului ») Este un contract legal intre autorul unui soft si utilizator c) Este o forma de publicitate 54 “17+ -18- d) D& utilizatorului dreptul de a copia gi vinde softul altor potentiali utllizatori Care dintre urmatoarele tipuri de raportari pot contine anumite date personale? a) Olista cu diverse cursuri oferite de o firma de training b) Olista cu noi c&rti ce trebuiesc achizitionate de o biblioteca c) Olista cu calculatoarele utilizate intr-un birou d) Olista a personalului ce lucreaza intr-un departament. Care dintre urmatoarele programe reprezinta o aplicatie software? a) Orice sistem de operare b) O aplicatie de calcul tabelar c) Unprotocol de comunicatie a) Undriver. Care dintre urmatoarele componente reprezinté un periferic al sistemului informatic? a) Interfata grafica cu utilizatorul b) Memoria RAM c) Unitatea de discheta d) Scanner. Care este unitatea de masura a ceasului unui PC? a) Frecventa de ceas la care functioneaza microprocesorul b) Frecventa de ceas la care opereaza memoria RAM c) Viteza la care este accesat hard disk-ul d) Rata de refresh a calculatorului. Memoria utilizata de un program activ este: a) ROM b) RAM c) Cache d) CPU Care este cea mai mic unitate din care este compusé memoria unui calculator? a) Fisier b) Bit c) Byte 4) Inregistrare. ae Care dintre urmatoarele dispozitive reprezinta un dispozitiv de intrare? a) Monitorul b) Boxe c) Tastatura d) Modem Care dintre urmatoarele dispozitive reprezint& un dispozitiv de iesire? a) Hard disk b) Monitorul c) Tastatura 55 nN 2 -19- d) Mouse-ul Care dintre urmatoarele dispozitive este dispozitiv de intrarefiesire? a) Scanner b) Imprimanta c) Touch screen d) Mouse Care dintre urmatoarele dispozitive este cel mai bun pentru a crea 0 copie sigurant a unui fisier de dimensiune 32KB? a) hard disk extern b) discheta c) DVD 4) CD-ROM Ce reprezinta versiunea unui soft? a) Un numér care identifica un anumit stadiu al dezvoltarii produsul software b) Un numa ce indica data cand a fost creat software-ul ¢) Un numar care identifica autorul software-ului d) Un numar care indica locul unde trebuie instalat software-ul. Care dintre urmatoarele dispozitive este utilizat atunci cand lucrati cu interfata grafica? a) Imprimanta b) Mouse-ul c) Scanner-ul 4) Monitorul. Care dintre urmatoarele faze reprezinta prima faz& in dezvoltarea unei pli software? a) Implementarea b) Design c) Testare d) Analiza O refea de tip WAN este: a) Oretea de calculatoare in aceeiasi cladire de birouri b) Oretea metropolitand c) Oretea ce leaga computere aflate la distante geografice mari ; d) O retea de calculatoare care leaga calculatoarele din doua cladiri apropiate. Conectarea computerelor in retea se realizeaza pentru: a) Utilizatorii sé poata avea acces partaiat la fisiere si resurse b) O securitate mai buna a calculatoarelor ¢) Aelimina folosirea aplicatiilor de posta electronica d) Nici una dintre afirmatiile de mai sus. Care din urmatoarele afirmatii despre Extranet este adevarat&? a) Reprezint& o colectie globala de retele care comunica intre ele b) Este 0 retea conceputa in interiorul unei companii c) Este o refea a unei companii care include si Uutilizatori din afara companiei A d) Oferé servicii pe Internet persoanelor individuale, $i altor organizatii 5A -20- s 221+ 1. World Wide Web reprezinta: ‘ a) Un pachet de aplicatii multimedia a, b) Un set de documente care ajuta in pregatirea asistata de calculator c) Oretea global de calculatoare legate prin fire telefonice d) Un set de documente multimedia care pot fi citite de oricine are acces la Internet. i il de acasa? De ce aveti nevoie pentru a putea utiliza posta electronica : a) Unmodem pentru posta primita gi un modem pentru posta trimis& b) Un modem gio linie telefonica standard c) Unmodem gio placa de reie8/ d) Unmodem sioplacadesunet. i F Caieletoaroke sunt utilizate pentru pregatirea in diverse domenii. Care dintre urmétoarele tipuri de pregatire sunt cele mai bune pentru a pregati oameni pentru a rezolva diferite sarcini periculoase? a) Simulari b) Grupuri de lucru cc) Seminarii d) Ateliere. " ae ° aplicaie ce are ca functionalitate principal inregistrarea candidatilor ce participa la vot electronic este folosita in: a) $coli b) Spitale c) Biblioteci d) Guvern. Gare! dave urmatoarele exemple reprezinté modalitatea de pregatire cu ajutorul unui calculator? a) CAD b) CBT c) CAM d) LAN. irmati | de teleworking? Care dintre urmatoarele afirmatji descriu conceptu ‘ a a) Lucrul intr-un birou central si comunicarea cu alte birouri utilizand © tae goes tact direct cu clientii si colegii b) Lucrul acasa prin contact direct cu ntii $i ‘ 3 Comunicarea cu clientii cu ajutorul unei aplicatii de posta electronica a d) Lucrul acasa si comunicarea cu un birou central utilizand un comput personal. Care dintre urmtoarele dezavantaje este un dezavantaj al folosirii poste! electronice? ca a) Puteti atasa figiere unui mesaj °) Mesajul poate fitrimis oriundeinlume c) Reprezinta o metoda de comunicare putin costisitoere d) Poate introduce virusi in calculator. i 57 -22- Care dintre urmatoarele concepte reprezinta utilizarea Internetului pentru cumpara produse online? a) Posta electronica b) Transfer electronic de date c) Sistem electronic de mutare d) Comer electronic. De ce este important s& aveti o buna luminozitate atunci cand utilizati calculator? a) Pentru a imbunatati vederea b) Pentru a evita pericolul radiatillor c) Pentru a evita afectiunile asupra coloanei d) Pentru a evita afectiunile oculare si durerile de cap. Care dintre urmatoarele actiuni reprezinté un bun exemplu de practi sdn&toase atunci cnd lucrati cu un calculator? a) Reducerea nivelului de iluminare din jurul computerului b) Luarea de pauze dese c) Pozitionarea tastaturii intr-un unghi foarte inclinat. Care dintre urmatoarele actiuni poate proteja mediul Inconjurator? a) P&strarea unei inregistrari a tuturor documentelor electronice pe disc: b) Utilizarea calculatoarelor 24 de ore c) Reducerea memoriei RAM d) Reciclarea cartuselor de imprimanta folosite. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezint& un dezavantaj al document electronice? a) Usurinta in arhivare si stocare b) Gasirea rapidé a documentelor c) Accesul neautorizat d) Redenumirea acestora. Care dintre urmatoarele dispozitive le-ati utiliza dumneavoastra pentru a st copii de siguranta? a) Scanner b) CPU c) CD-ROM d) Modem Ce reprezinta o aplicatie antivirus? a) O aplicatie software ce are rolul de a trimite virusi la toate persoanele- din lista de adrese b) O aplicatie software ce are rolul de a formata unitatea de discheta c) © aplicatie software ce are rolul de a trimite virusii identificati pe caiculatoru| dumneavoastra in calculatoarele din retea d) O aplicatie software ce are rolul de a gasi figierele virusate si curatarea acestora. Care dintre urmatoarele afirmatii definesc in mod corect pirateria software? a) Utilizarea fara parol a unui calculator b) Vizualizarea neautorizata a aplicatillor instalate pe un calculator c) Copierea neautorizata a unei aplicatii d) Realizarea unor copii de siguranta. 58 5. -23- -24- Legislatia de protectie a datelor reprezinta: a) O legislatie care ofera detinatorilor ei drepturi de a se proteja Impotrive accesului neautorizat b) QO legislatie care ajuta la promovarea conceptului copyright c) © legislatie care oferé guvemelor dreptul da a controla datele de acces la Internet 4) O legisatie care da dreptul fiecarui individ de a stabili existenta datelor personale, de a le vedea si de a corecta sau sterge datele incorecte. Care dintre urm&toarele componente este un element hardware? a) Imprimanta b) Baza de date c) Un browser de Internet d) O aplicatie de calcul tabelar. Ce tip de computer este recomandat pentru a stoca o baz& de date guvernamentala care este utilizata partajat de mai multi utilizatori? a) Mainframe b) Desktop c) Laptop d) Statie de lucru Cu ajutorul carui dispozitiv introduceti date in calculator? a) Imprimanta b) Monitor c) Tastatura d) Modem. Ce dispozitiv ati alege pentru a crea o versiune digitala a unei fotgrafii? a) Ploter b) Imprimanta c) Mouse d) Scanner Care dintre urmatoarele dispozitive este dispozitiv de intrare/iegire? a) Imprimanta b) Scanner ¢) Touchscreen ¢) Tastatura. Alegeti din lista de mai jos dispozitivul care Nu este un mediu de stocare permanent a) Hard disk b) CD-ROM c) RAM d) Banda magnetica. Alegeti dintre afirmatiile de mai jos de ce se formateaza o dischet& a) Pentru @ asigura o protectie asupra datelor continute pe dischet& ») Pentru a proteja discheta Impotriva pierderii ©) Pentru a gasi diferite informatil pe discheta 59 2 -25- d) Pentru pregatirea dischetei in vederea stocarii datelor pe ea. Cu ajutorul carui software va gestionati fisierele gi directoarele existente hardisk-ul computerului dumneavoastra? a) Softwere utilitar b) Software-ul sistemului de operare c) Software-ul de retea d) Software-ul de aplicatil. Care dintre urmatoarele functii reprezinté functii ale unui sistem de operare? a) Realizarea rapoartelor, scrisorilor si foilor de calcul tabelar b) Supervizarea si controlul resurselor unui calculator c) Scanarea calculatorului si eliminarea virusilor d) Depanarea erorilor aparute in aplicati. Ce aplicatie software ati alege pentru a introduce date intr-o baza de date? a) O aplicatie de securitate b) O aplicatie de baze de date c) Oaplicatie antivirus d) Sistemul de operare Care dintre urmatoarele etape este prima etapa ce trebuie realizata cand se realizeaza o noua aplicatie informatica? a) Planificarea testarii aplicatiei b) Conceperea sistemului de figiere c) Realizarea diagramei fluxului de date d) Efectuarea analizei elementelor necesare. Alegeti tipul de retea pe care il aveti in cadrul calculatoarelor din act cladire a) WAN b) LAN c) GAN d) Nici una dintre acestea. Care dintre urmatoarele afirmatii descrie cel mai bine conceptul Intranet? a) Un Intranet poate suporta conectate maxim 3 calculatoare b) Un Intranet este o retea privata a unei companii c) Un Intranet este o retea pe care o puteti folosi numai acas& d) Un Intranet reprezinta o retea globala de calculatoare. Care dintre urmatoarele afirmatii descrie pe scurt Internetul? a) O multime de modem-uri b) Oretea de retele c) Oretea de procesoare d) O multime de hard disk-uri. Aveti instalat un modem de 56K. Valoarea 56K se referd la: a) Costul modemului b) Marimea modemului c) Capacitatea de stocare a computerului d) Limita de transfer a datelor modemului, Modul | - Concepte de baza ale tehnologiei informatie — 4 2 3 4 5 Test 1 c > b d c Test2 a c b d c Test b b a b 4 [Test 4 c a b c b Test 5 a c q a b Test 6 b d a b g Test7 b c c d ¢ Test 8 b c d c b Test 9 a b 4 a a | Test 10 b d d c d Test 11 b c a d a Test 12 c b d c c Test 13 b a d d e "Test 14 d b c a b Test 15 a d b c c Test 16 c b b d b Test 17 d a b b c Test 18 b ce b a b Test 19 4 c a cS é [ Test 20 b a d b d [L Test 21 d d d 5 6 Test 22 c c 4 c a "Test23 a a c d ce __ Test 24 c a b b b Test 25 d b b b d 61 Acum puteti prezenta la angajare oriunde in Europa, Permisul european de conducere a computerului ECDL” ima ca / This is to cert Va felicitam! Pentru comenzi contactati-ne le Tel.: 0212112600 0744331473 Fax: 0212112600 Editia