Sunteți pe pagina 1din 8

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC PREZENTI LA LOCUL DE MUNCA

Nr. Nominalizarea
Crt. Factori de risc masurilor propuse de prevenire
identificati
Caderea in gol -eliminarea improvizatiilor din tabla la caminele de vizitare.
-realizarea unui iluminat exterior in concordanta cu normele impuse de
-deplasarile se vor efectua conform unui traseu bine stabilit
-folosirea schelelor autorizate cu process verbal de montaj
-purtarea echipamentului de protectie
-folosirea balustradelor de protectie
Curentul electric -eliminarea improvizatiilor electrice
-atingere directa -folosirea aparatelor electrice certificate
-atingere indirecta -legarea la pamant a instalatiei electrice
-tensiune de pas -verificarea periodica a impamantarii
-arc electric -folosirea utilajelor cu protectie la scurtcircuitare
-accesul la instalatia electrica numai personalului calificat
-utilizarea tablourilor de comanda cu grad mare de IP
-supraveghere sapatura mecanizata
-supraveghere sapatura manuala
-identificare retele electrice si telefonice
-folosirea sculelor in stare buna de functionare
-sapatura in medii uscate
Circulatia cu -respectarea fisei postului din punct de vedere al protectiei muncii
autovehicolul in -verificarea conducatorului auto inainte de plecarea in cursa de catre seful direc
stadiu avansat de
oboseala
Lucru in atmosfera -respectarea instructiunilor de manipulare a tubului de oxigen (fara grasimi)
cu pericol de -amplasarea generatorului la distante legale de tubul de oxigen si de obiecte inflamabile
explozie -protejarea cu tarc a generatorului de acetilena
-folosirea de panouri de protectie la sudura electrica
-respectarea indicatoarelor si a normelor specifice locului de munca
-folosirea indicatoarelor de semnalizare

Arcul electric -folosirea echipamentului de protectie


-realizarea de panouri de separatie a locurilor de munca
-atentionarea prin indicatoare a factorului de risc
Neverificarea starii -verificarii starii tehnice a utilajelor si SDV-urilor inaintea inceperii lucrului
tehnice a utilajelor si -verificarea echipamentului de protectie individual
SDV-urilor inaintea -inlaturarea sculelor decalibrate
inceperii lucrului -folosirea sculelor adecvate sarcinii de serviciu
Rasturnerea -inlocuirea elementelor de rulare uzate sau deteriorate
autovehicolului la -deservirea utilajului va fi asigurata doar de personal instruit si autorizat
pierderea aderentei -asigurarea conditiilor tehnice de functionare a utilajului fara pericole
cu drumul
Proiectarea de -dotarea autovehicolului cu parbriz securizat
particole de parbriz -dotarea autovehicolului cu trusa sanitara
rezultate ca urmare a
spargerii accidentale
a acestuia
Pe durata efectuarii -folosirea placutelor avertizoare
remedierilor nu este -supravegherea lucrarilor
afisata placuta cu -decularea tensiunii se va face de la tabloul general
interdictia de
cuplare

Situatii de -respectarea planului de interventie elaborat de comisia de protectie civila.


urgenta(cala-mitati, -instruire cu caracter permanent si sustinut
inundatii, explozii, O 712/2005
cutremure,etc
Autoblocarea -verificarea permanenta a autovehicolelor
mecanismelor si -inspectie tehnica periodica
sistemelor de -verificarea tehnica inaintea fiecarei curse
directie - franare
Electrocutarea prin -folosirea instalatiei in stare perfecta de functionare
atingere indirecta -accesul la instalaţia electrica numai personalului calificat
(baterie, inst. -instruirea personalului asupra acestui factor de risc si modul de prevenire
electrica)
Lovire de catre -dotarea personalului muncitor cu echipament de lucru propriu-personalizat
mijloacele de -marcarea cailor de acces in unitate pentru autovehicole
transport ce intra in -folosirea indicatoarelor de circulatie rutiera
statie
Lucru cu substante -folosirea lampii de benzina se va face numai de catre instalatori autorizati
inflamabile -se interzice cu desavarsire fumatul
-se vor afisa indicatoare de interdictie si obligativitate
- utilizarea echipamentului de protectie adecvat
Lucrul pe cai de -semnalizarea si ingradirea locului de desfasurare a activitatii
circulatie rutiera -supravegherea in permanenta a lucrarilor
-folosirea echipamentului reflectorizant
Interventii la -cunoasterea sarcinilor de servici (fisa postului din punct de vedere tehnologic) si respectarea ecesteia
organele de masini -interventiilor vor fi realizate de personal calificat
in miscare in timpul -folosirea echipamentului de lucru corespunzator
functionarii
Omiterea aplicarii -respectarea masurilor igienico-sanitare
masurilor igienico- -instruirea personalului privind normele de igiena muncii
sanitare -controlul medical periodic
Contact cu flacara -manipularea cu atentie a recipientelor
deschisa si -unguent de protectie specific agentului chimic(M.I.P.)
recipiente fierbinti -ingradirea locului de munca
Vibratii ale cabinei -dotarea autovehicolului cu scaune ergonomice
cauzate de motorul
termic si de
neregularitatile
drumului
Contactul cu -controlul electrolitic al bateriilor se va face numai de unitatile specializate
substante caustice- -manipularea bateriilor se va face in concordanta cu normele specifice
electrolitul bateriilor -instruirea personalului in acordarea masurilor de prim ajutor
de acumulatori
Proiectare de -folosirea aparatorilor la piesele in miscare
corpuri sau particole -depozitarea subansamblelor metalice se va face pe tipuri de dimensiuni pe cat posibil in rastele si
containere
-compresorul de aer va fi deservit de o persoana numita prin decizie
Strivire -depozitarea materialelor pe tipo dimensiuni respectand dimensiunile stivelor
-ridicarea materialelor se face in ordine inversa asezarii acestora
-manipularea cricurilor hidraulice se va face de catre personal autorizat ISCIR
-la lucrarile in sapaturi se vor face sprijiniri de maluri
Accidente circulatie -deplasarea la si de la domiciliu la locul de munca pe un traseu bine stabilit
-folosirea pe cat posibil a mijloacelor de transport in comun
-deplasare in interes serviciu
-semnalizarea interventiilor cu panouri reflectorizante si luminoase pe timp de noapte
-afisarea in incinta unitatii a reglementarilor de circulatie interna
-marcarea cailor de accers auto in interiorul unitatii
Lovire-strivire -fixarea in pozitie stabila a piesei de prelucrat
-interzis a se folosi scule decalibrate
-atentie sporita la manipularea maselor
Manipulare -manipularea maselor in limitele prevazute de
materiale grele la -folosirea chingilor si a sculelor ajutatoare
limita sarcinilor -ridicarea gradului de mecanizare
maxime admise
Organe de masini in -folosirea aparatorilor la polidiscuri
miscare -folosirea bormasinilor cu protectie la suprasarcina
-folosirea aparatorilor de protectie la organele in miscare
Contact cu flacara -folosirea plumbului de sudura numai de catre personal instruit in acest sens
deschisa si/sau -ajutorul sudorului va fi numai un muncitor cu calificarea necesara
particole -topirea si turnarea plumbului se va face numai folosind uneltele si sculele adecvate
incandescente si -supravegherea lucrarilor
obiecte cu -imprejmuirea zonelor de lucru cu panouri
temperature ridicate

Contact cu obiecte -folosirea sculelor si a dispozitivelor ajutatoare


cu tempertaturi -semnalizarea locurilor periculoase prin folosirea panourilor de obligativitate si interdictie
ridicate
Realizarea de -executarea lucrarilor se vor face numai sub supraveghere maistrului electrician in cazul in care avem utilaje
interventii in medii sub tensiune sau sunt interventii de ordin electric
umede -dotarea personalului operativ cu E.I.P. corespunzator
Vibratii -folosirea echipamentului de protectie
-folosirea cu intermitenta a uneltelor cu care se lucreaza
-informare asupra riscului la care este supus operatorul
Zgomot peste limita -folosirea castilor antifon si a dopurilor de urechi
admisa, chiar cu -folosirea cu intermitenta a sculelor si dispozitivelor
intermitenta -determinarea cauzelor care produc acest factor de risc si inlaturarea acestuia de la sursa
-determinarea periodica a nivelului de zgomot

Pulberi netoxice -ventilare si exhaustare locala


-ventilare la nivelul atelierului
-determinarea periodica a nivelului de pulberi
-utilizarea echipamentului de protectie adecvat
Radiatii termice -folosirea echipamentului de protectie
- se vor afisa indicatoare de interdictie

Pozitia de lucru „in -folosirea genunchierelor rezistente la uzura


genunchi”
Deplasari pe -prezentarea la service in odihnit
suprafete umede -atentie sporita in efectuarea sarcinilor de serviciu
Deplasari pe -eliminarea scarilor din fier beton
suprafete inclinate -realizarea de trepte avand rampa cu inclinare de maxin 45 grade
-realizarea de balustrade si mana curenta
-purtarea de incaltaminte antederepanta
Cadere de obiecte -folosirea pe cat posibil a gropilor cu margini taluzate
de la inaltime -evitarea efectuarii de lucrari simultane pe aceiasi verticala
-folosirea copertinelor verticale si orizontale de protectie
-asezarea materialelor pe tipo dimensiuni cu respectarea dimensiunilor stivei
-asigurarea produselor depozitate la inaltime
Deplasari pe -purtare de incaltaminte cu talpa antiderapanta
suprafete orizontale -iluminarea corespunzatoare a locului de munca
-circulatia se va face in doi
-pastrarea curateniei
-indepartarea zapezii si a ghetii in perioada rece la locurile de interventie
-odihnit
Taiere -folosirea sculelor certificate
-folosirea aparatorilor de protectie
-respectarea procesului tehnologic
-folosirea echipamentului de protectie adecvat

Spatii inguste -supravegherea executarii lucrarii de la suprafata


(bransamente) -legarea cu funie a executantului
-comunicare permanenta intre executant si supraveghetor
Radiatii -folosirea calculatorului cu ecran de protectie
-folosirea echipamentului de protectie adecvat
-folosirea panourilor de semnalizare
Suprasolicitari -concentrarea asupra activitatii desfasurate
-detasarea de problemele din alte sectoare
-prezentarea la serviciu odihnit
Deplasari, stationari -semnalizarea locurilor periculoase prin indicatoare de avertizare
in zone cu pericol -ingradirea zonelor periculoase
ridicat -instruirea personalului asupra indicatoarelor de semnalizare
-verificarea periodica asupra cunostiintelor profesionale

Neutilizarea -utilizarea echipamentului individual de protectie


echipamentulu -instruirea personalului lucrator privind protectia muncii
individual de
protectie
Comenzi, manevre -instruirea adecvata a personalului muncitor
gresite -ferificarea periodica a cunostiintelor privind atributiile de serviciu
Stres psihic legat de -selectarea personalului prin examen medical si psihologic la angajare
pericolul de -cunoasterea riscurilor la locul de munca
accidentare
Radiatii IR si -folosirea chipamentului de protectie
UV(sudura) -folosirea indicatoarelor de securitate
Curentii de aer -folosirea imbracamintii adecvate
-realizarea unui climat corespunzator
Nesemnalizarea -montarea de indicatoare de:
riscurilor de circulatie si avertizare
accidentare si -semnalizarea pericolelor
imbolnavire
profesionala
Comunicari -dotarea personalului cu statii de comunicare atunci cand se impune
accodentogene -instruirea personalului cu privire la modul si a semnelor de comunicare
Intemperii -scurta impermeabila cu gluga sau:-pelerina,manta,combinezon
-folosirea echipamentului de protectie adecvat
Temperatura -folosirea hainelor groase, a capisonului si a manusilor vatuite
scazuta a aerului -realizarea unei suprafete de lucru cat mai uscate
-lucru in exterior
Temperature -fabricarea de copertine de protectie la interventii ce dureaza mai mult timp
ridicata a aerului -acordarea de lichide (apa carbogazoasa)
-protejare fata de radiatiile solare
Radiatii ultraviolete -folosirea ochelarilor de protectie
- se vor afisa indicatoare de interdictie
Efort static prin -alternarea pozitiilor de lucru si a locurilor de munca
durata, pozitie -efectuarea de miscari la intervale regulate
ortostatica in timpul
lucrului
Solicitarea -control medical periodic
senzoriala -alcatuirea sarcinilor de munca functie de starea de solicitare a executantului
-alcatuirea traseelor cu o respectare judicioasa a alternantei conducare-odihna
Nivel de iluminare -realizarea unui microclimat de lucru corespunzator
scazut
Conduita socio- -relatii strict profesionale
profesionala -conduita civilizata
Intepare -instruirea personalului in acordarea masurilor de prim ajutor
-dotarea cu truse sanitare conform Ordinului 427/2002
Munca in spatii -aerisirea spatiilor de lucru
inchise -pauze in miscare la doua ore
-modalitati de comunicare
Contact cu obiecte -folosirea echipamentului de protectie
cu temperaturi -activitatea se va desfasura in limita de temperatura reglementata prin lege
scazute-sub 0ºC