Sunteți pe pagina 1din 1
Rita aera ese caracterizati print-un proces inflamatr al muccaseinazal,fecent intl, care aecteazb caren de toate vstele, dar mal ales in perioada adolescent Este adesea gnoai,subdagnastcats $f incompiet trata. Delta aera nu este 0 bel craven este relevant clinic deoarece pote determina mate compli. Ea este un fc dex majr pent un conto ei al asus afecteack cate vii roductvtatelalocul de munca soa. raring (alergeni) Pirde animale inte derié este boala medaté de IgE. Marcasite aengie este 0 reactie de igersesiitte de tp 1, medlatS de IgE un aergen decansator inhalat. Rezutatul acest reac este o asad de evenimenteimunologices bichimice cae duc a expesa iid a boli, Decora intel lrg poatef de serene’ inuefata de predspiia genetic de fac de medi, indus erpunees fa alergen alte substan tare din ‘medi su de supresr airésponsuli im, Rint lrg apar atunc nd smptomele sunt dcansate de un legen. Rita alegick erent este cel mai adesaatrbuit caren, sprior de mucega pull de animal; in timp cent lrg sezonier estab polenitl uel gare arg de ferbur copa, ‘are vain func deegunea geografic. Dupsialreaartueloraleraenice, lergenisutinusin mucus naa sapiens inesturie nazale, unde are lo procesl de sensibiiare 7 Swot pa - ui state) Comet nazal superior — Oni faringian al —} mucoase nazale cussudat ince 2esene Rina se caractrigeaz cl prin unl sau mai lt in urstoarele simptome: prt, stn, obstrcienazals, ore (anterior sau posterior) suneorhposme. La expunerea Ja unalergen simpomeleintelaleraie apa citeva minutes pot ece 1-2 pin a amelioar.Smptomeenazale din aca adv incu obstrucianazals, hiposmia,scurger posteioare de secret ral ihipereactvitte naz. Conunctvita aerpidse caraceiears inmincirime ocular’ intenss, ie ima, oso dem pital. chi nop ices! Stranut, cangestie, rine Mancini sau urn it, noree ostera use i - ntact eee cine