Sunteți pe pagina 1din 2

Limba şi literatura română

Prof. Brebenel Adriana

Clasa a XII-a

CURENTE LITERARE

Romantismul Realismul Naturalismul Simbolismul Expresionismul Suprarealismul


Perioada în care Prima jumătate a sec. al XIX- A doua jumătate a Ultimele decenii ale Ultimele trei decenii Primele decenii ale Perioada interbelică
a apărut şi s-a lea, cu ecouri în a doua sec. al XIX-lea- sec sec. al XIX-lea - ale sec. al XIX-lea sec. al XX-lea
dezvoltat jumătate al XX-lea începutul sec. al XX-
curentul lea
Cadrul filosofic Idealismul german: Pozitivismul: Dezvoltarea metodei Redescoperirea Psihanaliza: Freud
şi/ sau ştiinţific Schelling, Fichte, Auguste Comte, experimentale în dualismului şi
Hegel, Schopenhauer Charles Darwin ştiinţă intensităţii în artă;
Nietzsche, Naşterea
tragediei
Cadrul artistic Pictură: Delacroix, Gericault, Pictură: Courbet Pictura impresionistă: Pictură: Munch, Otto Pictură: Dali, Chirico,
Turner Grafică: Daumier Monet, Degas, Sisley, Dix, Kokoschka Tanguy, Brauner
Muzică: Bramhs, Chopin, Pissaro Sculptură: Barlach
Schubert, Pictura simbolistă: Film: Fritz Lang,
Schumann Moreau, Redon Murnau
Opere cu Prefaţă la Baladele lirice Prefaţă la Comedia Romanul Corespunderi, de Film: Luis Bunuel
caracter (1798) de Wordsworth; umană, de Balzac experimental, de Zola Baudelaire (1857);
programatic Prefaţă la Cromwell, de Victor (1842) (1880) Arta poetică, de
Hugo (1827) Realismul de Verlaine (1884)
Introducţie la Dacia literară, Champfleury (1857) Poezia viitorului, de
Mihail Kogălniceanu (1840) Macedonski (1892)
Caracteristici Primatul sentimentului, Reflectarea veridică a Aplicarea în literatură Sugestia, sinestezia, Imagini puternice Manifestele
imaginaţiei şi sensibilităţii realităţii; refuzul a metodei simbolul plurivoc, exprimând elanul suprarealismului, de
Cultul eului, subiectivitatea idealizării; experimentale din cultivarea nuanţei, vital, impulsul Breton
Evaziunea în trecut, exotism, determinarea ştiinţă; importanţa muzicalitatea, interior, neliniştea
vis; economică şi socială; acordată biologicului inspiraţia citadină, filosofică; idealul
Gustul misterului şi al valoarea (eredităţii maladive, cultivarea stărilor întoarcerii la sufletul
fantasticului, sentimentul documentară; spiritul instinctelor); sufleteşti vagi, primar; preocuparea
naturii; interesul pentru istorie critic; preluarea unor însemnătatea neclare, versul liber pentru esenţe;
şi folclor; respin gerea metode din ştiinţele acordată amănuntului valorificarea
regulilor şi sistemelor; exacte; veridicitatea miturilor
Limba şi literatura română
Prof. Brebenel Adriana
Culoare locală, pitoresc detaliilor; tipicul
Genuri şi specii Liric: elegie, baladă, Epic: schiţa; nuvela. Epic: schiţa, nuvela, Liric: în versuri şi Dramatic: drama Inspiraţia din
reprezentative meditaţie, poem filosofic romanul romanul poeme în proză Epic: romanul, subconţient şi din vis;
Epic: balada, poemul eroic, Dramatic: drama, Dramatic: drama Dramatic: drama, povestirea respingerea
nuvela istorică şi fantastică, comedia feeria controlului raţiunii;
romanul istoric şi de aventuri dicteul automat
Dramatic: drama istorică şi
melodrama
Tematica Istoria naţională, iubirea, Tematica socială Aspecte sumbre, Muzica, oraşul, Alienarea omului în Interferenta genurilor
natura, folclorul, visul, geniul, crude ale realităţii; grădinile, lumea modernă; şi a speciilor
căutarea absolutului etc Ereditatea maladivă; parfumurile, nostalgia sufletului
nevrozele, spleen-ul primitiv; miturile;
revolta împotriva
civilizaţiei
Personajele Evoluează între extreme Personaje tipice din Personaje ale căror Personajele teatrului Personaje generice, Visul, sexualitatea,
(angelic-demonic); eroi toate categoriile acţiuni sunt simbolist nu sunt reprezentative pentru iraţionalul, percepţia
excepţionali în împrejurări sociale caracterizate determinate de individualităţi clar categorii întregi suprasensibilă,
excepţionale: titanul, geniul, prin intermediul ereditate, boli, conturate, ci expresii subconştientul,
demonul, revoltatul singuratic mediului în care instincte, obsesii ale unor sensibilităţi imixtiunea sanşei în
trăiesc viaţa cotidiană, şocul
deliberat;
Dominante ale Originalitatea şi liberatatea Stil sobru, Stil impersonal; Combaterea Crisparea; violenţa Personaje care refuză
stilului formei, antiteza, îmbogăţirea impersonal; Utilizarea tuturor retorismului şi expresiei caracterizarea
limbajului prin valorificarea amănuntul domeniilor limbajului anecdotismului; psihologică, cu
resurselor sale populare şi caracteristic; Muzicalitatea trăsături ficice şi
arhaice; contribuţia limbajului versului psihice discrepante şi
la caracterizarea Versul liber distorsionate, uneori
personajelor asociate miturilor sau
simbolurilor
psihanalitice
Principalii Lamartine, Hugo, Vigny, Balzac, Stendhal, Zola, Maupassant, Verlaine, Rimbaud, Trakl, Blaga, Breton, Eluard,
reprezentanţi Musset, Byron, Shelley, Flaubert, Gogol, Hardy, Caragiale, Mallarme, Moreas, Strindberg, Wedeking Vinea, Gellu Naum
Coleridge, Poe, Novalis, Tolstoi, Caragiale, Delavrancea Yeats, Bacovia
Puşkin, Eminescu Slavici, Rebreanu