Sunteți pe pagina 1din 4

Consiliul Superior al Magistraturii

Notă de poziție
cu privire la concursul privind suplinirea funcțiilor vacante
de judecător la Curtea Constituțională

În calitate de Ministru al Justiției și membru al Consiliului Superior al


Magistraturii, având în vedere imposibilitatea de a mă prezenta la ședința Consiliului
din 30 iulie 2019, țin să-mi exprim poziția referitoare la examinarea candidaților
pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională, care va avea loc la 30 iulie
2019.
Am toată convingerea că funcția de judecător la Curtea Constițională poate fi
ocupată, în exclusivitate de o persoană profesionistă și integră, asupra căreia nu
planează nici cel mai mic dubiu. Or, imaginea Curții Constituționale a fost grav
afectată recent, și va dura pînă aceasta va putea fi restabilită. O componență nouă,
cu judecători fără cel mai mic dubiu privind integritatea și competența acestora, ar
putea reconstrui, din temelie, încrederea cetățenilor în înalta Curte.
Tinînd cont de faptul că nu voi putea participa la ședința de evaluare a
candidaților, nu pot să-mi exprim opinia în favoarea unuia sau al altuia. Însă, în lista
condidaților care au depus dosarele pentru această poziție, sunt cîțiva candidați care,
în mod cert, nu trebuie să se regăsească în noua componență a Curții. Astfel, solicit
respectuos Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, să ia în considerație
această notă de poziție atunci când va evalua și selecta candidații pentru Curtea
Constituțională.
Reieșind din criteriile anunțate de CSM pentru ocuparea funcțiilor de
judecător la Curtea Constițională, pentru considerente legate de reputația
profesională, cazurile de încălcare intenționată sau din neglijență gravă a drepturilor
și a libertăților fundamentale, inclusiv constatate de către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, de implicare în activități compromițătoare, în special care
figurează în investigațiile jurnalistice, precum și ținând cont de faptul neadmiterii
unor candidați în cadrul concursurilor desfășurate de Comisia parlamentară juridică,
numiri și imunități și Comisia de concurs pentru selectarea candidaților la funcția de
judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului,
consider imposibilă selectarea și numirea următorilor candidați:
1. Pe motivul excluderii de către Comisia din Parlament și cea din Guvern,
ținând cont că criteriile pentru concursul la Guvern sunt identice cu cele ale
CSM:

Oleg POTÎRNICHE
Eduard BOIȘTEANU
Andrei COCA
Domnica MANOLE

2. Din motive legate de reputația profesionale și dubii privind integritatea:

Iulia SÎRCU

Ex-judecatoare cu activitate compromisa care nu va inspira incredere si va


decredibiliza Curtea Constitutionala. Exemplele cele mai elocvente:

a) sanctiune disciplinara aplicata in aprilie 2016 de catre Colegiul Disciplinar


pentru hotararea luata de completul din care facea parte si dna Sircu in cauza
Basconslux (hotararea Colegiului Disciplinar din 22 aprilie 2016
https://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2016/22-9.pdf ). Sancțiunea sub forma
de mustrare a fost aplicata pentru incălcarea unei norme imperative a legislației (a
fost validat un contract declarant nul prin lege) și motivarea in mod vădit contrară
raționamentului juridic. CSM a anulat hotararea Colegiului Disciplinar, dar nu din
cauza ca judecatorii nu au comis vreo sancțiune disciplinară, ci din cauza că CSM a
interpretat răspunderea disciplinară eronat, concluzionînd ca judecătorii nu pot fi
trași la răspundere atât timp cât hotărîrea nu este anulata de o instanță superioară.
Avand în vedere că hotararea fusese contestată pana la Curtea Suprema de Justitie,
un for mai inalt judecatoresc nu exista si astfel judecatorii Curtii Supreme de Justitie
pur si simplu au fost exonerati de raspundere disciplinara. In speță, autoritățile
publice au selectat compania “Basconslux” pentru demolarea Stadionului
Republican fără a urma procedura de achizitii publice prevazuta de lege, licitatia
publica, nu a fost incheiat vreun contract scris de antrepriza si nici nu a fost
inregistrat vreun contract la Trezoreria de Stat. Cu toate acestea, judecatorii au
validat contractul de demolare, mai mult, au acceptat atiunea depusa de compania
“Basconslux” cu depășirea termenului de prescripție (lucrările au fost finisate în anul
2007, iar acțiunea a fost depusă în anul 2013) si au admis penalitati de 6 milioane de
lei fără a explica modul și data de când a fost calculată această sumă ş.a.
b) Conform hotărârii Parlamentului nr. 247 din 15 noiembrie 2018, dna Iulia Sircu
a fost eliberată din funcția de judecator al Curtii Supreme de Justitie in baza cererii
de demisie, hotarare in vigoare din ziua adoptarii. In acelasi timp, ea a participat la
examinarea cauzei de eliberare din functie a judecatoare Domnica Manole, si anume
la sedintele din 15 si 16 noiembrie, hotararea fiind pronuntata la 19 noiembrie 2018.
Un judecator cu eliberat din functie nu mai poate participa la examinarea cauzei.
Acestea nu sunt erori minore.

In concluzie, consider ca dna Sircu nu poate fi selectaăa in calitate de judecatoare a


Curtii Supreme de Justitie din cauza carentelor de integritate si profesionalism
dovedite prin cel putin cele doua cauze care au afectat grav increderea cetatenilor in
echitatea justitiei din Republica Moldova.

Teodor CÂRNAȚ

Avand in vedere ca a picat testul la poligraf in contextul concursului pentru functia


de presedinte al Autoritatii Nationale de Integritate si ulterior si-a dat demisia din
functia de membru al CSM anume pentru a nu “pata” imaginea CSM-ului
(https://www.ipn.md/ro/teo-carnat-si-a-dat-demisia-din-csm-7967_1037464.html ).
Deoarece pana in prezent nu a fost clarificat si nici facut publice rezultatele testului,
suspiciuni inca planeaza asupra dlui Carnat si functia de judecator al Curtii
Constitutionale este mult prea inalta si responsabila pentru a fi ocupata de o persoana
care are vulnerabilitati de acest gen. Din aceste considerente nu il recomand pentru
a fi selectat la functia de judecator.

Ghenadie ENI

Acuzat in presa ca primit teren de la primarie concomitent cu examinarea unui dosar


civil contra autoritatii locale privind prejudicierea unui antreprenor. Neaga toate
acuzatiile si zice ca e coincidenta. La scurt timp de la publicarea articolului in presa,
a demisionat din functia de judecator si presedinte de Curte de Apel, dar neaga ca
acesta ar fi motivul.
https://www.zdg.md/editia-print/investigatii/coincidenta-suspecta-la-cahul
https://ziuadeazi.md/post/presedintele-curtii-de-apel-cahul-a-demisionat
http://www.moldovacurata.md/interese-avere-la-vedere/interese-la-
vedere/judecatorul-ghenadie-eni-demisia-mea-nu-are-legatura-cu-ce-a-scris-presa
Înțeleg că circumstanțele cazului pot fi discutabile, însă pentru a evita orice
suspiciune asupra unui potențial judecător la Curtea Constituțională, sunt de părerea
ca candidatura acestuia trebuie privită cu precauție.

Tatiana RĂDUCANU

De asemenea, candidatura doamnei Răducanu trebuie analizată foarte atent, ținând


cont de multiplele cazuri de condamnare a Republicii Moldova la CEDO, multe
dintre acestea fiind judecate împreună cu o altă candidată, Iuli Sîrcu (în speță, 9
cauze la CEDO dintre care se evidentiaza Grafescolo S.R.L. unde a fost constatată
nemotivarea de CSJ a respingerii argumentului reclamantului privind tardivitatea
acț iunii și lipsa citării în instanț a de recurs).

Pe această cale, îmi exprim speranța că membrii CSM vor evalua candidații propuși
cu toată diligența, asigurând că cei doi candidați selectați pentru Curtea
Constituțională din partea CSM să dea dovadă de cel mai înalt nivel de integritate și
profesionalism, dintre candidații propuși în concurs. În ”mâinile” CSM este acum
atît imaginea Curții Constiționale, cât și șansa de restabilire a încrederii cetățenilor
în înalta Curte și în imparțialitatea și obiectivitatea CSM.

Cu considerație,

Olesea STAMATE
Ministru al Justiției