Sunteți pe pagina 1din 1

Calendar apeluri pentru perioada August - Decembrie 2019

PROGRAM DENUMIRE SOLICITANȚI ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ELIGIBILE VALOARE APEL DATA ESTIMATIVA STADIU OBSERVAȚII
ELIGIBILI indicativa LANSARE APEL
(min și max)
EURO
1 Cercetare Proiecte Colaborative de Institute de Cercetare: energie 24.687.500 Septembrie 2019 Ghid elaborat – Ghid transmis
Cercetare Cercetare/ mediu, sănătate, științe sociale și umaniste, ICT, (MF NOR) similar MF SEE partenerilor de program
IMM biotehnologii 500.000/1.200.000 spre aprobare
2 Educație Mobilitate în învăţământul Instituţii de Mobilităţi pt studenţi: studii sau stagii de practică. 920.000 Noiembrie 2019 Runda 3 –
superior învăţământ Mobilităţi pt personal din univ: de predare/formare. lansări anuale
superior pana in 2021
3 Cooperare în învăţământul Instituţii de Modernizare sau dezvoltare curricula
universitar învăţământ 475.000
superior
4 Proiecte în domeniul *ISJ Mobilității: vizite de studiu, seminarii
învăţământului CICD 200.000
preuniversitar CJRAE
5 Proiecte în domeniul Unităţi de Crearea de rețele între instituțiile partenere
educației și formării învăţământ
profesionale VET) Profesional și 500.000
Tehnic
6 Proiecte în domeniul Instituții Publice Creșterea capacității instituționale a școlilor pentru a 300.000
incluziunii școlare a copiilor ONG asigura o incluziunea copiilor romi 60.000/200.000
romi
* Inspectorate Școlare Județene, Case de instruire a cadrelor didactice, Centrele Județene pentru Resurse și Asistență Educațională
7 Cultură Revitalizarea patrimoniuli Instituții Publice Instruire în meserii și revitalizarea elementelor de 900.000 Decembrie 2019 Ghid în curs de Schemă de ajutor de
cultural al minorității rome IMM patrimoniu 50.000/130.000 elaborare stat de minimis – în curs
ONG de elaborare
8 Sprijinirea inițiativelor Instruire la locul de muncă, susținerea antreprenoriale si 2.000.000 Ghid în curs de
culturale despre promovarea de activități artistice vizând cultura romă 50.000/200.000 elaborare
minoritatea romă
9 Dezvoltare Incluziunea romilor Instituții Publice Promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării, 16.000.000 August 2019 Ghid elaborat Ghid transmis
Locală ONG consolidarea capacității de sprijinire a dezvoltării în 300.000/1.000.000 partenerilor de program
comunitățile roma spre aprobare
10 Dezvoltare locală Îmbunătățirea calității și accesului la servicii sociale 10.090.640 August 2019
(educative, de sănătate, etc.) a grupurilor dezavantajate. 500.000/2.500.000
11 Dezvoltare Inovare verde în industrie, IMM Investiții pentru dezvoltarea afacerilor 18.4664.666 Septembrie 2019 Ghid elaborat – Lansare după finalizarea
afaceri ICT MF NOR similar MF SEE contractării apelului
200.000/2.000.000 incheiat pe MF SEE –
septembrie a.c.
12 Energie Eficiența energetica Instituții Publice Reducerea emisiilor de CO2 in toate sectoarele 12.985.175 Septembrie 2019 Ghid elaborat Ghid transmis
IMM partenerilor de program
ONG spre aprobare
13 Cercetare și dezvoltare Instituții Publice Proiecte de cercetare industrială și experimentală 4.100.000 Decembrie 2019 Ghid în curs de
privind energia IMM elaborare
regenerabilă, eficiența ONG
energetică și securitatea
energetică
14 Sănătate Acces la servicii de sănătate Instituții Publice Investiții în infrastructură, instruire și campanii de 9.000.000 Decembrie 2019 Ghiduri în curs
pentru Grupuri vulnerabile Direcțiilor de informare de elaborare
Sănătate
Publică, Spitale
ONG
15 Acces la servicii de sănătate ONG Servicii pentru grupurile vulnerabile și zone defavorizate 1.000.000
pentru Grupuri vulnerabile – pentru întărirea prevenției și pentru reducerea bolilor
schema de granturi mici
16 Servicii și politici pentru Instituții publice Crearea de centre comunitare, inclusiv investiții în 3.500.000
prevenție din zonele rurale echipamente și campanii de conștientizare