Sunteți pe pagina 1din 9

INSTITUIREA TERAPIEI Ediţia: 1

Nr. de ex.: 1
TRANSFUZIONALE Revizia: -
Nr. de ex. :-
Cod: P.O.
3.10.41 Pagina 1 din 9
Exemplar nr.:
UNITATE DE
TRANSFUZII
SANGUINE

PROCEDURA OPERATIONALA
Privind

INSTITUIREA TERAPIEI
TRANSFUZIONALE

PO 3.10.41

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediției procedurii operaționale
Elemente Numele și prenumele Funcția Data Semnatura
privind
responsabi
lii/
operațiune
a
1 2 3 4 5
1. Elaborat Gaidur Mihaela As.med. princ.
UTS
2. Verificat Conf.Dr.Grigoras Ioana Sef clinica ATI

Dr. Jitaru Iulia Medic


coordonator al
U.T.S.
3. Aprobat Ec. Mirela Grosu Manager

1
INSTITUIREA TERAPIEI Ediţia: 1
Nr. de ex.: 1
TRANSFUZIONALE Revizia: -
Nr. de ex. :-
Cod: P.O.
3.10.41 Pagina 2 din 9
Exemplar nr.:
UNITATE DE
TRANSFUZII
SANGUINE

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operationale

Ediția/ revizia Data de la care se aplică


în cadrul Componenta revizuită Modalitatea reviziei prevederile ediției sau
ediției reviziei ediției
1 2 3 4
1. Ediția 1 x x

2. Revizia 1

3. Revizia 2

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției
procedurii operaționale

Scopul Exempla Comparti Nume și Data


Funcția Semnatura
difuzării r Nr. ment prenume primirii
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare* 1 Chir
oncologica 1
3.2. Aplicare* 1 Chir
oncologica 2
3.3. Aplicare* 1 Oncologie
med
3.4. Aplicare* 1 Hematologie
3.5. Aplicare* 1 Radioterapie

3.6. Aplicare* 1 Ingrijiri


paleative
3.7. Aplicare* 1
3.8. Aplicare* 1
3.9. Aplicare* 1

2
INSTITUIREA TERAPIEI Ediţia: 1
Nr. de ex.: 1
TRANSFUZIONALE Revizia: -
Nr. de ex. :-
Cod: P.O.
3.10.41 Pagina 3 din 9
Exemplar nr.:
UNITATE DE
TRANSFUZII
SANGUINE

*Cu obligația informării personalului din subordine

4.Domeniul de aplicatie
Procedura se aplica in Unitatea de transfuzii din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iasi.
5. SCOP - Stabilirea etapelor care se parcurg pentru instituirea terapiei transfuzionale.

6. Legislatie

6.1. Legislație primară


- SR CEN/TS 15224:2007 - Servicii de sănătate. Sisteme de management al calităţii. Ghid pentru utilizarea
standardului EN ISO 9001;
- SR EN ISO 9001 Sisteme de management al calităţii;
- Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial cuprinzând standardele de
control intern/ managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial;
- Ordinul nr. 1389/2006 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern/ managerial cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial;
- Ordinul nr. 1649/2011 pentru modificarea si completarea - Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern/ managerial cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial;
- O.G. nr. 119/1999 (r1) privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicat cu modificări şi
completări ulterioare;
- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificări şi completări ulterioare;
- Contractul cadru pentru anii 2013-2014;
- Norme de aplicare a contractului cadru pentru anul 2013;
-Legea 282 din 5 oct 2005 privind Organizarea activitatii de transfuzie sanguina
6.2. Legislaţia secundară
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificări şi completări ulterioare,
-"Siguranta sangelui si a produselor de sange si serologia grupelor sanguine ", C.R .T. S. Iasi
Insertul trusei , cu indicatiile producatorului
-Ordinul1224 din 9 oct. 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor de transfuzii sanguine
din spitale

3
INSTITUIREA TERAPIEI Ediţia: 1
Nr. de ex.: 1
TRANSFUZIONALE Revizia: -
Nr. de ex. :-
Cod: P.O.
3.10.41 Pagina 4 din 9
Exemplar nr.:
UNITATE DE
TRANSFUZII
SANGUINE

-,, Ghidul national de utilizare terapeutica rationala a sangekui si a componentelor sanguine umane.”-
Ministerul Sanatatii Publice- Institutul National de Transfuzie Sanguina

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale IRO Iași


- Regulamentul Intern;
- Regulamentul de organizare și funcţionare;
- Regulament de organizare şi de lucru a Comisiei pentru monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control managerial.

7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi in procedura operaţională

- IRO Iasi – Institutul Regional de Oncologie Iasi

- UTS – Unitate de Transfuzii Sanguine

Abrevierea termenilor
Nr. Crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. PC Preşedinte Comisie
2. PO Procedura operaţională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
8. Comp. Compartiment
9. SCM Sistemul de Control Managerial
10. SR Standard Român

8. Descriere procedurii

1. Evaluarea nevoilor de transfuzie ale pacientului

Responsabilitatea prescrierii sim administrarii de sange si derivate sanguine revine medicului curant al
pacientului. Indicatiile clinice ale transfuziei se stabilesc pe baza Ghidului National de utilizare terapeutica

4
INSTITUIREA TERAPIEI Ediţia: 1
Nr. de ex.: 1
TRANSFUZIONALE Revizia: -
Nr. de ex. :-
Cod: P.O.
3.10.41 Pagina 5 din 9
Exemplar nr.:
UNITATE DE
TRANSFUZII
SANGUINE

rationala a sangelui si a componentelor sanguine, emis de catre Ministerul Sanatatii Publice si Institutul
National de Transfuzie Sanguina.

 Nevoie urgenta de sange- se livreaza in mai putin de o ora UTS poate alege sange OI –

 Nevoie certa de sange – pentru Sali de operatii, pacienti din clinici consumatoare

de sange ( Hematologie, Chirurgie, ATI, Oncologie, Radioterapie, Paliatie )

 Posibila nevoie de sange – solicitarea determinarii de grup/ Rh si compatibilizare , fara eliberare de


sange ( se asteapta )

2. Solicitarea transfuziei

La indicatia medicului prescriptor se face solicitare catre UTS de catre asistenta de salon ( sala operatii )
telefonic sau la ghiseu. Se completeaza bonul cerere in calculator si se imprima .
Se va mentiona daca este o urgenta majora si in acest caz daca accepta sange sau produse sanguine
compatibile dar din alt grup sanguin decat cel al pacientului in cazul in care cele izogrup-Rh nu sunt
disponibile
Specificati daca pacientul are donatori, daca a mai primit transfuzii si daca au fost reactii adverse la
acestea, motivul transfuziei( valoarea Hb, altele ). Medicul semneaza si parafeaza bonul .
Pentru pacientii carora nu li se poate determina grupa sanguina in UTS se va completa o Solicitare de
examinare catre CRCS Iasi , cu datele pacientului , motivul solicitarii, diagnostic,semnata de catre medicul
curant , manager si director contabil si va fi trimisa impreuna cu proba recoltata de la pacient , la CRCS ( se
efectueaza contra cost la CRTS ). Daca se solicita si sange compatibil si este indisponibil in UTS, se va
completa Formularul pentru cererea de sange compatibilizat, insotita de proba pentru compatibilitate
recoltata pacientului, semnata de catre medic ( va fi trimisa la CRTS impreuna cu cea pentru grup )

Concentratele trombocitare se vor obtine de la CRCS doar cu o comanda prealabila , cu 48 ore inainte,
pana la ora 8 dimineata,(daca exista pe stocuri se vor putea da si mai devreme ).Acestea se prepara din sange
proaspat donat , se tin pe agitator la 22 grade pana la momentul livrarii . Din momentul eliberarii din UTS si
pana la administrare pacientului trebuie sa treaca un timp cat mai scurt . Comenzile de vineri se vor primi luni
dupa ora 14.

5
INSTITUIREA TERAPIEI Ediţia: 1
Nr. de ex.: 1
TRANSFUZIONALE Revizia: -
Nr. de ex. :-
Cod: P.O.
3.10.41 Pagina 6 din 9
Exemplar nr.:
UNITATE DE
TRANSFUZII
SANGUINE

Se recolteaza probe de sange astfel :


I. Grup sanguin: se recolteaza in eprubete de 3.5 ml , cu capac albastru ( anticoagulant citrat de Na )
II. Proba de compatibilitate : eprubeta cu capac rosu , fara anticoagulant ,6 ml ( nu mai putin )
III. Proba pentru seroteca : se recolteaza obligatoriu , inainte de prima transfuzie efectuata cu sange sau
derivate – plasma congelata, concentrate trombocitar standard , crioprecipitat factor VIII , s.a.- in
vacutainer cu capac rosu .

La internare se recolteaza pentru det de grup sanguin si seroteca. Daca este nevoie de transfuzie
imediat sau pentru interventie chirurgicala in urmatoarea zi pe langa acestea se mai recolteaza inca o
eprubeta , pentru compatibilitate sanguina .

Etichetarea eprubetelor se va face pe fiecare, cu litere majuscule , citet , scris cu marker sau pe banda de
leucoplast lipita pe eprubeta .Se vor mentiona:
a) clinica,
b) nr. Foii de observatie ,
c) data ,
d) numele si prenumele pacientului ,
e) codul numeric personal ,
f) diagnostic ,
g) numele persoanei care a recoltat.

Probele etichetate incorect sau incomplet ,recoltate cu sange insuficient sau incorect vor fi refuzate in UTS.

Eprubeta pentru compatibilitate poate fi folosita pentru testare pana maxim 2 zile de la recoltare sau pana la
transfuzia urmatoare ( se va recolta o noua proba inainte de fiecare transfuzie sanguina , daca au trecut cel mult
24 ore de la ultima, deoarece anticorpii antieritrocitari pot sa apara foarte repede )

3. Verificarea datelor in UTS

Se verifica datele de pe bonul cerere si cele din registre si fisa electronica a pacientului . Se verifica daca a
mai fost internat sau daca a mai primit transfuzii in alte spitale , daca a avut reactii transfuzionale , daca are
fenotip determinat , daca are donatori. Daca exista neconcordante in documente se investigheaza, nu se
elibereaza produsele solicitate pana la clarificarea situatiei.

6
INSTITUIREA TERAPIEI Ediţia: 1
Nr. de ex.: 1
TRANSFUZIONALE Revizia: -
Nr. de ex. :-
Cod: P.O.
3.10.41 Pagina 7 din 9
Exemplar nr.:
UNITATE DE
TRANSFUZII
SANGUINE

4. Testarea compatibilitatii

Verificarea grupei sanguine si Rh la unitatea de sange si la eprubeta pentru compatibilitate .

Efectuarea testarii Jeanbrau la 22 si la 37 grade , cu papaina , testarea pe cartele ID la pacientii politransfuzati


, la cei cu reactii transfuzionale in antecedente.

Pentru pacientii fenotipati se alege sange cu fenotip identic pentru a evita imunizarea in fenotip Rh si Kell.

5. Eliberarea sangelui sau derivatelor sanguine

Daca sangele este compatibil se poate etichete cu numele si prenumele pacientului , numarul foii de
observatie , clinica si se poate incalzi in aparatul destinat acestui lucru sau in baia de apa calda omologata daca
este vorba de un produs congelat ( plasma , crioprecipitat ). Asistentii UTS livreaza produsele la saloanele ATI
sau Sali de operatii . Asistentii din celelalte clinici preiau pridusele personal de la UTS ( circuit separat ), in
recipiente special destinate transportului de produse sanguine.

In UTS se va intocmi Fisa transfuzionala a pacientului pe care se vor adauga toate produsele transfuzate
pacientului pe parcursul internarii , ora eliberarii, tipul de produs, seria, data expirarii testarea compatibilitatii,
semnatura persoanei care a testat si eliberat, urmand ca asistentul care administreaza transfuzia sa continue
completarea cu date privind ultimul control transfuzional, starea pacientului, motivul transfuziei, reactii
transfuzionale aparute, supravegherea pacientului, medicatie admionistrata concomoirtent ( anexa la FO ) .
Inainte de prima transfuzie pacientul ( sau reprezentat al acestuia ) va semna Consimntamantul in vederea
transfuziei .

6. Administrarea transfuziei

7
INSTITUIREA TERAPIEI Ediţia: 1
Nr. de ex.: 1
TRANSFUZIONALE Revizia: -
Nr. de ex. :-
Cod: P.O.
3.10.41 Pagina 8 din 9
Exemplar nr.:
UNITATE DE
TRANSFUZII
SANGUINE

Se efectueaza de catre asistentul de salon / sala de operati – anestezie , dupa verificarea datelor din FO, Fisa
transfuzionala , unitatea de sange sau derivat si identificarea pacientului. Va efectua proba biologica si va
supraveghea pacientul pe parcursul transfuziei si dupa terminarea aceteia. Va anunta imediat medicul si serviciul
de transfuzii in cazul in care apar reactii adverse . Va completa Fisa transfuzionala . In FO se va inregistra
transfuzia : ora de incepere si de terminare, volum, cod unic al unitatii, reactii adverse

\Dupa terminarea transfuziei va trimite unitatea de sange/ derivat gaoala la UTS in punga de culoare galbena,
etichetata cu numele pacientului, clinica, produsul administrat, seria, intervalul orar de administrare , semnatura.

In cazul aparitiei reactiilor adverse va completa formularul special , va trimite unitatea de sange ( cu transfuzor
atasat , inchis ) insotita de probe recoltate la bratul opus transfuziei , pentru compatibilitate si determinare de
grup , Rh. Acestea se vor investiga in UTS si vor fi trimise si la CRTS Iasi pentru teste ( imunologice ,
bacteriologice ).

9. Precautii de siguranta
-purtarea manusilor de unica folosinta in timpul procedurilor

10. Responsabilitati

- medic prescriptor : recomandarea transfuziei, masuri in caz de reactii adverse


- asistenti UTS : testarea grup, Rh, compatibilitate, pregatirea produsului, verificare date , eliberare
- asistent salon : verificare date, administrarea transfuziei, inregistrare reactii adverse, masuri imediate,
supravegherea pacientului

8
INSTITUIREA TERAPIEI Ediţia: 1
Nr. de ex.: 1
TRANSFUZIONALE Revizia: -
Nr. de ex. :-
Cod: P.O.
3.10.41 Pagina 9 din 9
Exemplar nr.:
UNITATE DE
TRANSFUZII
SANGUINE