Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAME DE MASTER ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Nr. Domeniul de Denumire program de studii universitare de master Coordonator Forma de Nr. de
Crt studii învăţământ credite
universitare
de master
1 Medicină Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic Conf.Dr.Georgeta Zanoschi IF 120
Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă Prof.Dr.Mariana Graur IF 120
Bioingineria reabilitării Conf.Dr.Dan Zaharia IF 120
2 Medicină Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei Prof.Dr.Norina Consuela Forna IF 120
dentară Metode noninvazive de diagnostic şi tratament în medicina dentară Şef Lucr.Dr. Doriana Agop IF 120
(Terapii laser) Forna
Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii Prof.Dr.Monica Tatarciuc IF 120
particulare de edentaţie
Managementul asistenţei de profilaxie în medicina dentară Prof.Dr.Lucia Bârlean IF 60
3 Ştiinţe Biotehnologii medicale si biomateriale avansate Prof.dr Liliana Vereştiuc IF 120
inginereşti Prof.Dr.Ing.Anca Galaction
aplicate Bioinginerie clinică Prof.Dr.Ing.Radu Ciorap IF 120