Sunteți pe pagina 1din 1

sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 927 030-0 | F: +49 30 927 030-30

| info@sifin.de | www.sifin.de

Bromelina-RL
Soluţie enzimatică pentru testul enzimatic într-o etapă
Informaţii pentru uz profesional

ro 0483

Indicaţii de utilizare
Bromelina-RL este utilizată pentru detectarea anticorpilor incompleţi faţă de antigenele de grupă sanguină sau pentru
detectarea antigenelor de grupă sanguină prin testul enzimatic cu o etapă. Bromelina-RL cauzează o aglutinare
intensificată mai ales în cazul sistemelor Rhesus, Kidd, Lewis, Vel, P şi AB0. Ea poate fi utilizată în cadrul testului de
compatibilitate (compatibilitate încrucişată) şi în cadrul testului Coombs indirect. Bromelina-RL este de asemenea utilă în
detectarea aloaglutininelor foarte slabe în cadrul determinării grupelor sanguine AB0.
Principiul testului
Numeroşi anticorpi împotriva antigenelor de grupă sanguină nu aglutinează eritrocitele care posedă antigenul
corespunzător atunci când sunt suspendate în ser fiziologic. Astfel de anticorpi sunt imunoglobulinele izotipului IgG şi sunt
denumiţi „anticorpi incompleţi”. Enzimele proteolitice, printre care se numără şi bromelina, au capacitatea de a modifica
eritrocitele pentru a le permite să fie aglutinate direct de unii anticorpi IgG, atunci când se află într-o suspensie în mediu
salin (ser fiziologic).
Tratamentul cu enzime poate fi efectuat fie ca un test într-o singură etapă, fie ca un test cu două etape. În cazul metodei
cu o etapă, eritrocitele, enzima şi serul sunt incubate împreună, în timp ce în cazul metodei cu două etape celulele sunt
iniţial tratate cu enzima, spălate şi apoi incubate cu serul. Testul în două etape prezintă o sensibilitate mai ridicată, în
timp ce testul cu o etapă este mai uşor de efectuat.
Compoziţie
Bromelina-RL este o soluţie enzimatică stabilizată, conservată. Substanţa activă este izolată din ananas. După preparare,
concentraţia soluţiei gata pentru a fi utilizată este ajustată cu ajutorul unui test imunologic.
Conservant: 0,1 mg/ml sulfat de neomicină.
Termen de valabilitate şi condiţii de depozitare
În cazul în care este păstrată la temperaturi cuprinse între 2 °C şi 8 °C Bromelina-RL poate fi utilizată până la data indicată
pe ambalaj. După deschidere, aceasta trebuie păstrată în ambalajul închis bine la temperaturi cuprinse între 2 °C şi 8 °C.
În timpul efectuării testului Bromelina-RL poate fi păstrată pentru 2-3 ore la temperaturi cuprinse între 18 °C şi 26 °C. Nu
congelaţi.
Materialul de testare
Sângele trebuie recoltat în condiţii de asepsie şi trebuie testat cât mai curând posibil după recoltare. Dacă testarea este
efectuată mai târziu, proba trebuie păstrată la temperaturi cuprinse între 2 °C şi 8 °C. Eritrocitele care vor fi utilizate în cadrul
testului enzimatic cu o etapă pot fi de asemenea obţinute din probe de sânge recoltate în anticoagulant (EDTA, heparină),
însă acestea nu trebuie să fie mai vechi de 48 de ore. Eritrocitele provenind de la un donator (pungă de sânge) şi eritrocitele
test pot fi utilizate până la data de expirare. Eritrocitele separate din sângele coagulat pot fi testate în termen de până la 14 zile
de la recoltare.
Serul care urmează a fi testat în cadrul testului cu o etapă trebuie preluat în cel mai scurt timp posibil după recoltare. Probele
de la primitori nu trebuie să fie mai vechi de 48 de ore.
Materiale şi echipamente nefurnizate
Eprubete pentru testare (75 × 12 mm sau 70 × 8 mm), pipete, soluţie fiziologică de clorură de sodiu (154 mmol/l),
centrifugă de laborator, cronometru.
Metode
Testul în eprubetă
1. Von Preparaţi o suspensie celulară de aproximativ 2 % din eritrocite (ale pacientului, donatorului sau eritrocite test,
spălate măcar o dată în ser fiziologic) în ser fiziologic.
2. Amestecaţi cu grijă 0,1 ml ser-test sau ser al pacientului şi 0,1 ml din suspensia celulară cu 1 picătură (40-50 μl) de
Bromelină-RL din sticluţa cu picurător într-o eprubetă etichetată corespunzător.
3. Scuturaţi uşor amestecul şi incubaţi timp de 5-15 minute la 18...26 °C.
4. Centrifugaţi amestecul timp de 1 minut la o forţă relativă de centrifugare (rcf) de 180 până la 270 × g.
5. Examinaţi supernatantul pentru a observa existenţa hemolizei şi notaţi rezultatul.
6. Resuspendaţi eritrocitele scuturând uşor eprubeta şi examinaţi pentru a observa prezenţa aglutinării.
7. Interpretaţi şi notaţi rezultatul.
Interpretarea rezultatelor testului
Rezultat pozitiv (+): Aglutinarea şi/sau hemoliza eritrocitelor reprezintă un rezultat pozitiv al testului. În cadrul testului
Coombs indirect, un rezultat pozitiv indică prezenţa unui anticorp. În cadrul testului de detectare a antigenului, aglutina-
rea eritrocitelor arată prezenţa antigenului corespondent.
Rezultat negativ (-): Absenţa atât a aglutinării cât şi a hemolizei eritrocitelor reprezintă un rezultat negativ şi indică faptul
că antigenul corespondent sau un anticorp nu este prezent.
Pentru compatibilitate între sângele donatorului şi primitorului testul de compatibilitate trebuie să nu evidenţieze deloc
aglutinare sau hemoliză.
Atenţionări
– Bromelina-RL nu conţine nici materiale de origine animală, nici substanţe periculoase. Din acest motiv pot fi excluse
orice riscuri la adresa sănătăţii din partea unor substanţe periculoase.
Caracteristicile de performanţă şi limitările procedeului
– Testări de control: Pentru testul de compatibilitate şi testul Coombs indirect utilizaţi un ser fără anticorpi (de ex. Ser
AB amestecat) în locul serului care trebuie testat pentru control (martor). În cadrul fiecărui test pentru detectarea
antigenului trebuie testate în paralel eritrocite de control pozitive şi negative.
– În cazul probelor mai vechi de sânge se obţin rezultate de intensitate mai slabă decât în cazul probelor proaspete.
– Pentru a obţine rezultate corecte trebuie respectate concentraţiile suspensiilor de eritrocite, relaţia dintre suspensia
celulară faţă de Bromelina-RL şi faţă de ser, precum şi timpii de reacţie şi condiţiile specificate mai sus.
– Rezultatele testelor trebuie interpretate imediat după încheierea testului, deoarece produşii de reacţie sunt instabili.
– Dacă timpul de reacţie este prea lung sau dacă forţa de centrifugare este prea mare pot apărea reacţii pozitive
nespecifice.
– În cadrul testului de compatibilitate, testul antiglobulinei umane şi testul pentru anticorpi salini trebuie efectuate
suplimentar testului menţionat mai sus.
Dimensiunea ambalajului
10 ml
Explicarea simbolurilor utilizate

Numărul lotului A se utiliza până la AAAA-LL (LL=sfârşitul lunii)

Numărul de catalog Limitare a temperaturii

Aparatură medicală de diagnostic in vitro Consultaţi instrucţiunile de utilizare

Reactiv pentru testul enzimatic


Data revizuirii: 24/02/2014

sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | www.sifin.de