Sunteți pe pagina 1din 3

DiaMed - ID

Micro Typing System

Romana B009254 09.08

ID - Diluent 2
LISS modificat pentru suspensiile de eritrocite
Identificarea produsului : 05761

Introducere

Solutia cu fortà ionicà scàzutà – LISS creste rata de asociere a anticorpilor si se potenteaza
reactia antigen/anticorp.

ID - Diluentul 2 este o solutie cu fortà ionicà scàzutà, modificatà pentru DiaMed - ID Micro Typing
System , fiind destinata prepararii dilutiilor eritrocitare de 5% pentru grupajul sanguin cu reactivi
monoclonali si dilutiilor eritrocitare de 0,8% pentru proba de compatibilitate, autocontrol, test
Coombs Direct, grupaj sanguin la nou - nascut si prepararea hematiilor test in laborator.

Reactivi
IVD

ID - Diluentul 2 : LISS modificat pentru suspensiile de eritrocite, in flacoane de 100 si 500 ml.
Agent conservant: antibioticele trimetoprim si sulfamethoxazol.
Se conservà la temperatura de 2 - 8°C.

Stabilitate: a se vedea data de expirare inscrisa pe eticheta.

Materiale necesare

ID -Distribuitor,
ID -Pipeta pentru 10µl, 25µl si 50 µl
ID -Conuri pentru pipeta
Eprubete pentru prepararea dilutiilor
ID -Stativ de lucru

Esantioane de testat

Pentru rezultate optime este indicat ca determinarea sa fie facuta pe sange proaspat recoltat sau
conform procedurilor locale referitoare la criteriile de acceptare ale esantioanelor.
Este de preferat ca sângele sà fie recoltat pe anticoagulant tip citrat, EDTA sau CPD-A.
Poate fi folosit si sange recoltat fara anticoagulant.
Cand este necesara utilizarea serului in locul plasmei, inainte de testare, serul trebuie sa fie bine
clarifiat prin centrifugare la 1500 g, timp de 10 minute, pentru a evita reziduurile de fibrina care ar
putea interfera cu reactia.

Prepararea esantioanelor

A) Pentru determinarea grupelor sanguine

Se pregàteste o dilutie de 5% a eritrocitelor de testat în “ID-Diluent 2”, dupa cum urmeaza: :


Inainte de utilizare, ID-Diluentul 2 se aduce la temperatura camerei.
1. Se distribuie 0,5 ml de ID-Diluent 2 intr-o eprubeta curata.
2. Se pipeteaza 50 µl sânge total sau 25 µl sediment eritrocitar si se omogenizeazà bland.
Suspensia de eritrocite poate fi utilizata imediat.

Important: pentru metoda de lucru se vor consulta prospectele de utilizare ale ID - Cartelelor
corespunzatoare.

B) Pentru probe de compatibilitate, test Coombs Direct, autocontrol din determinarea


anticorpilor iregulari si alte teste cum este specificat in prospectele de utilizare

Se pregàteste o dilutie a eritrocitelor de testat de 0,8 % în “ID-Diluent 2” dupà cum urmeazà:


Inainte de utilizare, ID-Diluentul 2 se aduce la temperatura camerei.

1. Se distribuie 1,0 ml de ID-Diluent 2 intr-o eprubeta curata.


2. Se adaugà 10 ml sediment eritrocitar si se omogenizeazà usor.
Suspensia de eritrocite poate fi utilizata imediat.

Important: pentru metoda de lucru se vor consulta prospectele de utilizare ale ID - Cartelelor
corespunzatoare.

C) Pentru prepararea hematiilor test in laborator

1. Eritrocitele selectionate se spalà de cel putin de trei ori cu solutie salinà isotonicà sau cu
ID - Diluent 2 pînà ce supernatantul devine limpede.
2. Se decanteazà supernatantul si se preparà o dilutie eritrocitara de 0,8% în ID - Diluent 2.
3. In conditii aseptice, suspensiile eritrocitare se introduc în flacoane de sticlà sau eprubete sterile
si se închid cu dopuri sterile. Hematiile test astfel preparate si stocate la 2 - 8 °C sunt stabile
24 de ore.

Limite

a) Contaminarea bacterianà sau de altà naturà poate provoca reactii fals pozitive sau fals
negative.
b) Este esentialà respectarea strictà a metodelor de lucru si a modului de utilizare al
echipamentelor recomandate de producàtor. Echipamentele trebuie verificate periodic conform
Bunelor Practici de Laborator.
c) ID -Diluentul 2 a fost conceput pentru a reduce incidenta reactiilor nesemnificative determinate
de interferenta complementului.
d) Unii anticorpi din sistemul Kell pot reactiona mai slab in testele cu LISS.
e) Solutiile LISS pot favoriza activitatea auto - anticorpilor si astfel pot cauza dificultati cu unele
esantioane.

Bibliografie

1.Technical Manual; 11th ed. 1993; American Association of Blood Banks


2. Low, B. and Messeter,L: Vox Sang 1974; 24:53
3. Hughes –Jones, N.C. Polley, M. J.,Telford R, Gardner,B. and Kleinschimdt,G:
Optimal conditions for detecting blood group antibodies by the antiglobulin test. Vox Sang 1964; 9
385 –395
4. Lapierre Y. , Rigal D., Adam J. ,si altii : The Gel test ; A new way to detect red cell antigen-
antibody reactions. Transfusion 1990; 30:109-113 .
Produse

ID - Diluent 2 2 x 100 ml REF 009260


1 x 500 ml REF 009280

Aceste produse sunt garantate pentru proprietatile si calitatile inscrise pe eticheta si in modul de
utilizare. Producatorul declina orice responsabilitate ce decurge vanzarea acestor produse pentru
alte scopuri sau din utilizare diferita fata de cea descrisa in prezentul prospect.

DiaMed AG 1785 Cressier sur Morat / Elvetia