Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie de comunicare a datelor de contact si corespondenta electronica

Subsemnata/Subsemnatul ______________________________________________,

angajata/angajat al Comdata service SRL in functia de

_______________________________________________, identificat cu CI seria _____ nr.

_______________, avand CNP ______________________________, declar prin prezenta

ca, in scopul derularii comunicarilor cu angajatorul, sunt de acord sa fie utilizata adresa de

posta electornica (E-mail) inscrisa mai jos.

Adresa de E-mail: _________________________________________________ (adresa


indicata de salariat se va completa lizibil)

Am fost informat ca pentru orice comunicare care va avea document atasat (decizie,
adeverinta si orice alte acte emise de angajator pe suport fizic) se va utiliza formatul de
scanare PDF sau JPEG.

Precizez ca am acces neingradit si ca utilizez curent aceasta adresa de posta


electronica si ca aceasta poate fi utilizata pentru comunicarea deciziilor, adeverintelor si
tuturor actelor emise de angajator, iar data de comunicare este data expedierii
corespondentei, cu sau fara document atasat, sub conditia ca adresa de destinatie sa fie
corect inscrisa de operatorul expeditor.

Data: _____________________

Semnatura angajata/angajat,