Sunteți pe pagina 1din 1

Scrisoare de intenție

Alexa D. Ionuț-Daniel
Am ales FEAA deoarece, îmi doresc să dobândesc competențele și
aptitudinile necesare creării și conducerii unei afaceri proprii și am convingerea că
în cadrul acestei instituții de învățământ superior voi deprinde cunoștințe atât cât
privește partea teoretică cât și în privința punerii în practică a acestora.
Totodată, sunt convins că printre viitorii colegi voi întâlni următorii
parteneri de afaceri.
Drept surse de informare din care m-am documentat cu privire la această
facultate au fost reprezentate de site-ul oficial al facultății, broșuri și altele.
Așteptările mele privind viața de masterand tind spre integrarea rapidă în
acest mediu prin intermediul desfășurării diverselor activități care presupun
interacțiunea cu mediul de afaceri, prin intermediul contactului cu diverse persoane
care activează în domeniul business-ului, dar și prin intermediul cadrelor didactice
dedicate care să ofere informații de actualitate.
Din punctul meu de vedere, ceea ce mă recomandă pentru a fi masterand în
cadrul acestei facultăți derivă din faptul că pe parcursul ciclului de licență am
interacționat cu diverși oameni de afaceri, intreprinzători și directori de societăți
prin intermediul stagiilor de practică realizate în cadrul societăților deținute de
aceștia.
În decursul perioadei de studiu îmi propun să mă implic în diferite activități
care presupun conferințe cu diverse persoane care activează în mediul de afaceri,
participarea în schimburi de experiență și voluntariat.
Ceea ce ar putea să mă mai recomande pentru a fi student în cadrul
programelor de master oferite de FEAA este adaptabilitatea socială, precum și
integrarea rapidă într-un grup social, gândirea analitică și capacitatea de a lucra
organizat.

Data............................. Semnătura candidatului........................