Sunteți pe pagina 1din 8

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS SLATINA

PORTOFOLIU CURSANT

PROGRAMUL DE FORMARE
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNUI
MENTORAT DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Nume și prenume cursant: PAGA DOINA

Unitate de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC ARHIMANDRIT CHIRIAC


NICOLAU, VÎNĂTORI-NEAMȚ

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Structura portofoliului

Disciplina Propuneriteme

Plan personal de acţiune pentru dezvoltarea asertivităţii.

1 Comunicarea mentor-practicant Abilităţile sociale în reuşita personală şi profesională–


eseu argumentativ

2 Realizaţi un plan personal de carieră stabilind scopurile


(pe termen lung şi scurt), identificând modalităţile de
Managementul carierei utilizare a timpului, planificarea acţiunii, identificarea
didactice și al dezvoltării dificultăţilor şi punerea în practică a programului.
personale Realizaţi un plan de acţiune în vederea consolidării
carierei didactice menţionând scopul, obiectivele,
strategiile de realizare, resursele şi barierele.

3 Completaţi o fişă de observare a lecţiei rezultată din


Profesorul mentor Rolul şi asistenţa la o oră a unui profesor debutant
importanţa activităţii de
mentorat Construiţi propriile criterii de selecţie pentru profesorii
mentori.

4 Utilizarea noilor tehnologii în Utilizând una din aplicaţiile prezentate realizaţi o lecţie
mentorat interactivă.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Comunicarea mentor-practicant

Plan personal de acţiune pentru dezvoltarea asertivităţii.


Să fii asertiv înseamnă să spui celor din jur ce vrei, ce simţi, ce nevoi şi preferinţe ai,
într-un fel care te ajută să şi obţii. Spui clar şi cu multă încredere în tine ce vrei, fără să ameninţi,
fără să îl faci pe celălalt să se simtă inferior sau dispreţuit.
Să fii asertiv înseamnă să iniţiezi o conversaţie, să faci complimente sincere, fără să
urmăreşti ceva, să critici într-un mod care ajută şi, de asemenea, să primeşti critică dacă este
justificată. Asertivitatea este felul potrivit de a te comporta în funcţie de situaţie.
Asertivitatea înseamnă să fii pregătit pentru ceea ce vrei să obţii, înseamnă să ştii foarte
clar ce nevoi ai, înseamnă confruntare şi cere foarte mult curaj. Unii spun că este greu să fii
asertiv, alţii, prin stilul lor propriu, spun că este foarte uşor. Un lucru este sigur: este nevoie de
mai multă practică pentru a putea fi asertiv.
De ce este nevoie să fii asertiv?
Pentru a scăpa de manipularea la care eşti supus în fiecare zi. Majoritatea manipulărilor
nu sunt intenţionate şi conştiente. Ele vin de multe ori din partea oamenilor bine intenţionaţi, dar,
cum am mai spus, „Drumul spre iad e pavat cu intenţii bune”
În multe momente din viaţă am ezitat să-mi exprim trăirile pentru a evita lucruri
neplăcute sau respingeri. Au fost momente când nu am ştiut cum să comunic sentimentele şi
nevoile, m-am simţit intimidată de unele persoane , am tăcut deşi eram tratată nedrept .Am fost
de multe ori în postura de a spune “da” unor solicitări la care aş fi vrut să spun “nu”, doar pentru
a nu deranja pe cineva. Astfel, în vederea creşterii asertivităţii personale mi-am propus
obiectivele :
*Creşterea încrederii în forţele proprii şi dezvoltarea stimei de sine;
*Să mă concentrez pe ceea ce simt şi să pot folosi cuvântul :eu”;
*Formularea unor aşteptări realiste şi să accept faptul că nu trebuie să fii perfect pentru a te simţi
bine sau de a reuşi în viaţă;
*Să cunosc obstacolele care mă împiedică să fiu asertiv;
*Să împărtăşesc cu ceilalţi din propria mea experienţă;
*Dezvoltatea relaţiilor de comunicare cu ceilalţi;
*Să spun “nu” în diferite situaţii fară a sentimente de vinovăţie sau de a-I ofensa;
*Dezvoltatea de comportamente variate, utilizabile în situaţii diferite;
*Cunoaşterea propriilor drepturi şi respectarea drepturilor şi nevoilor celorlalţi.
Scopul :
Demersul personal consta în deprinderea unor tehnici şi moduri concrete de exprimare
asertivă, a unei atitudini pro-asertive în relaţiile cu ceilalţi. Atingerea acestui scop necesită
anumiţi paşi necesari îmbunătăţirii asertivităţii:
- recunoaşterea şi înţelegerea comportamentului asertiv.Astfel, am început prin a analiza
momente variate din viaţa de zi cu zi în care am avut o abordare nonasertivă a diferitelor
situaţiilor ivite. Am analizat şi felul în care aş fi putut reacţiona într-un mod asertiv şi cum
această atitudine personală ar fi schimbat cursul evenimentelor respective.
-susţinerea drepturilor, să conştientizez faptul că am faţă de ceilalţi un set de drepturi.
Pentru ca drepturile noastre să fie respectate, trebuie să ni le construim, în timp, învăţându-i pe
ceilalţi să ne trateze aşa cum dorim. Deasemenea nu trebuie să am o abordare agresivă şi trebuie

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


să am mereu în vedere faptul că şi ceilalţi , la rândul lor, au aceleaşi drepturi de care eu trebuie
să ţin seama.
Ca să putem deveni asertivi, trebuie să trecem printr-un pas obligatoriu: să invăţăm să
comunicăm. În comunicare nu contează ceea ce spunem, contează ceea ce a înţeles
interlocutorul. Scopul pentru care comunicăm nu este să transmitem un mesaj, ci primirea un
răspuns sau obţinerea un rezultat: o schimbare de atitudine, de comportament, o modificare a
stării actuale. În vederea formării unui comportament asertiv m-am preocupat de deprinderea
unor elemente care ţin de componenta comportamentală a asertivităţii. Mi-am propus ca în orice
comunicare să utilizez elemente non-verbale , cum ar fi :
1. Să privesc interlocutorul în faţă deoarece numai contactul vizual poate asigura transmiterea
corectă a ununi mesaj;
2. Să utilizez un ton al vocii adecvat , nici prea tare pentru a nu fi perceput ca agresiv şi nici
prea încet pentru a nu da impresia de nesiguranţă;
3. Să adopt o poziţie a corpului adecvată situaţiei deoarece postura unei persoane asertive
diferă de la o situaţie la alta(nici prea rigidă, nici prea relaxată );
4. Mimică adecvată conţinutului comunicării;
5. Alegerea momentului oportun pentru adresarea unui mesaj;
6. Conţinutul mesajului să fie precis, descriptiv si direct, fara a fi agresiv;
Deprinderea de a fi asertiv se formează în timp şi trebuie exersată mereu. Pentru a ne
evalua asertivitatea , nu trebuie să ne întrebăm dacă am avut acest comportament în orice
situaţie, ci cât de des am fost asertivi. Chiar dacă este dificil să devii asertiv, beneficiile unui
asemenea comportament merită tot efortul fiindcă obţinem lucrurile la care avem dreptul, evităm
disconfortul şi sentimentul de vinovăţie pe care-l avem când spunem "nu ", ne creşte încrederea
în noi înşine şi auto-respectul.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale
Realizaţi un plan personal de carierăstabilindscopurile (petermen lung şiscurt),
identificândmodalităţile de utilizare a timpului, planificareaacţiunii,
identificareadificultăţilorşipunereaînpractică a programului.

Cariera profesionala reprezinta parcursul profesional format din ocupatii succesive


asumate de un individ în termenii aceleiasi ocupatii de baza. Pregatirea pentru cariera se face
obligatoriu pe cai formale (scolarizare, formare continua), dar si informale(studiu individual,
experienta de munca în alt domeniu sau pe alta pozitie ierarhica).
Profesionalizarea constituie procesul formării unui ―ansamblu de capacităţi şi
competenţe într-un domeniu dat pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice,
proces controlat deductiv de un model al profesiei respective‖. Pregătirea inițială și formarea
continuă a personalului didactic ”se întemeiază pe modeluI abordării prin competenţe şi pe
conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competenţă a personalului didactic.
Aşa cum sugerează cercetările din domeniu şi modelele de definire a standardelor
ocupaţionale/profesionale pentru cadrele didactice, subliniaza Dan Potolea si colab.,sursa
esenţială de derivare a competenţelor o reprezintă rolurile profesionale ale cadrelor didactice:
-Procesul didactic:
* Cunoaşte conţinutul disciplinelor predate şi documentele şcolare aferente;
*Proiectează, conduce şi evaluează procesul didactic;
*Ameliorează şi inovează procesul didactic;
*Valorifică experienţele de învăţare ale elevilor, dobândite în alte contexte;
*Utilizează noile tehnologii informaţionale şi de comunicare, în procesul didactic -
Managementul clasei de elevi
*Organizează şi asigură conducerea socială a grupului şcolar;
*Asigură un climat socio-afectiv securizant, bazat pe încredere şi pe cooperare;
*Gestionează situaţiile de criză educaţională.
-Consiliere şcolară:
*Cunoaşte individualitatea elevilor şi îi asistă în propria dezvoltare;
* Identifică nevoile şi dificultăţile de învăţare;
*Colaborează cu familia şi cu alţi factori educativi etc.
Pentru dezvoltare profesionala este nevoie de explorarea unor oportunitati asociate in
general unor contexte nonformale si informale de învătare, fără asistare, prin autoinstruire sau
schimburi de experientă, prin activităti de cercetare, prin participare la actiuni stiintifice,
psihopedagogice si metodice etc.
În acest caz, pentru validarea si recunoasterea oficială a achizitiilor este necesară
evaluarea rezultatelor învătării de către organisme si structuri abilitate, de regulă din institutiile
care organizează programe de învătare formală.
Rezultatele învătării reprezintă setul de cunostinte, deprinderi si/sau competente
generale, profesionale si personale pe care cadrul didactic le-a dobândit si este capabil să le
demonstreze după finalizarea procesului de învătare.
Profesiunea didactică implică:
*activitate intelectuală responsabilă;

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


*activitate nonrutinieră, nonrecurentă;
*practica efectivă şi nu numai teoretizare speculativă;
* formare pe termen lung;
* un grup puternic organizat, coeziv;
* activitatea altruistă în beneficiul comunităţii.
Pentru viitor îmi propun un plan de dezvoltare a carierei:

Scop: îmbunătățirea calității carierei didactice

Obiective:

Identificarea slabiciunilor si a punctelor forte este un obiectiv principal pentru o cariera;


aceasta poate merge in directia dorita doar daca ne concentram eforturile pentru a fructifica la
maxim punctele forte si pentru a le diminua pe cele slabe.
Progamele de dezvoltare ajuta in cresterea flexibilitatii
Adaptarea la schimbari este o mare provocare pentru angajati, si fara aceste programe de
dezvoltare a carierei se pot confrunta cu productivitate redusa ce va duce la stagnare si va
impiedica promovarea.
Planificarea carierei este benefica atat pentru angajat cat si pentru angajator. Ajuta la
cresterea productivitatii si a angajamentului personalului fata de organizatie. Initiativele luate de
manageri pentru dezvoltarea carierei ajuta la pastrarea angajatilor talentati ce pot fi un plus
considerabil de valoare pentru companie pe termen lung. Garanteaza angajatilor stabilitatea si nu
aduce decat beneficii pentru angajator, care investeste in oamenii pe care ii are, costurile fiind
mult mai mici decat cele ale formarii de personal nou.
Pe scurt, imbunatatirile si dezvoltarea carierei inseamna pur si simplu imbunatatirea vietii
prin atingerea scopurilor si obiectivelor propuse cu ajutorul unei planificari corespunzatoare.

. ANALIZA SWOT PERSONALĂ


PUNCTE TARI

- Dorinţă de autoperfecţionare şi de învăţare continuă dublată de curiozitate;


- Dorinţă de autodepăşire, răbdare şi tenacitate în urmărirea scopurilor propuse;
- Capacitate de asimilare a informaţiilor din domenii diferite;
- Găndire divergentă;
- Capacitate de adaptare şi flexibilitate în gândire;
- Capacitate de analiză a situaţiilor problematice, de descompunere a problemelor complexe în
probleme simple în vederea rezolvării şi reasamblare într-o viziune integratoare;
- Atitudine pro-activă;
- Cunoştinţe IT (hardware şi software) şi de tehnoredactare computerizată;
- Capacitate de comunicare şi relaţionare;
- Dispoziţie de lucru în program prelungit;
- Capacitate empatică;
- Experienţă la catedră de peste27 de ani;
- Dublă specializare:invatator-educatoare;
- studii superioare de lungă durată
- Responsabilitate asumată;

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


2. PUNCTE SLABE
- Implicarea simultană în activităţi din domenii diferite;
- Roluri asumate multiple;
- Resurse de timp limitate comparativ cu volumul de achiziţii de informaţii necesar;
- predarea în regim simultan
3. OPORTUNITĂŢI

- Cursuri de formare prin programe POSDRU;


- Valorificarea experienţei prin implicarea activă în proiecte şcoală-comunitate;
- Acces la informaţii din domenii diverse, complementare;
- Valorificarea cunostinţelor/ achiziţiilor dobândite şi comunicarea prin intermediul internetului;
4. AMENINŢĂRI
- numărul tot mai mic de copii și dispariția unor posture

III. ROLURI PERSONALE

Profesor învăţământ primar,


Membru Corpul național de experți în managementul educațional
Membru AGIRo
Responsabil Comisie metodică.
Responsabil cerc pedagogic Clasa Pregătitoare

IV. MISIUNEA PERSONALĂ

Între fenomenele descrise de diferite ştiinte există o strânsă interdependenţă. Înţelegerea


lumii trebuie abordată din perspectiva unităţii cunoaşterii în dinamica ei stidiată la nivel
multidisciplinar şi transdisciplinar.
Urmăresc în întrega activitate pe care o desfăşor pregătirea omului pentru viaţă, formarea
capacităţii de adaptare continuă la o dinamic a pieţei muncii în care omul să îşi poată îmbunătăţi
calitatea vieţii în armonie cu mediul natural care îl susţine.
Educatorului, căruia îi revine misiunea de a conduce destine, i se cere să fie capabil să
restructureze şi să adapteze cunoştinţe din domenii/aspectele diverse ale realităţii astfel încât să
ofere o viziune de ansamblu asupra vieţii precum şi persepective care să permită integrarea şi
valorizarea individului în cadrul societăţii.
.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu

S-ar putea să vă placă și