Sunteți pe pagina 1din 8

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.

8370/2015/01 Anexa 1
Prospect

Prospect: Informaţii pentru utilizator

CISPLATIN EBEWE 10 mg/20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă


Cisplatină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este Cisplatin Ebewe şi pentru ce se utilizează


2. Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Cisplatin Ebewe
3. Cum să utilizaţi Cisplatin Ebewe
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Cisplatin Ebewe
6. Conținutul ambalajului și alte informaţii

1. Ce este Cisplatin Ebewe şi pentru ce se utilizează

Cisplatina este administrată în monoterapie sau în asociere cu alte chimioterapice în tratamentul următoarelor
tipuri de tumori, avansate sau cu metastaze: carcinom testicular (polichimioterapie paliativă şi curativă),
carcinom ovarian (stadiu III şi IV) şi epiteliom scuamo-celular de cap şi gât (terapie paliativă).
S-a raportat suplimentar că medicamentul este eficient şi în cazurile de carcinom pulmonar, cancer vezical,
tumori cervicale.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Cisplatin Ebewe

Nu utilizaţi Cisplatin Ebewe dacă:


- sunteți alergic la cisplatină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament
(enumerate la pct. 6)
- sunteți alergic la oricare alte medicamente care conțin compuși ai platinei
- aveți probleme renale (insufuciență renală)
- aveți probleme auditive
- suferiți de suprimare severă a măduvei osoase, simptomele pot fi: oboseală extremă, învinețire sau
sângerare ușoară, apariția infecțiilor
- suferiți de deshidratare
- suferiţi de tulburări nervoase determinate de cisplatină
- alăptați
- îl asociați cu vaccinul împotriva febrei galbene și fenitoină

1
Atenţionări şi precauţii
Înainte să utilizaţi Cisplatin Ebewe, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cisplatina reacţionează cu aluminiul determinând formarea unui precipitat negru de platină. Prin urmare
seturile intravenoase, acele, cateterele şi seringile care conțin aluminiu trebuie evitate.

Cisplatina trebuie administrată numai sub supravegherea medicilor specialişti cu experienţă în chimioterapia
antineoplazică.

Înainte, în timpul şi după administrarea de cisplatină, trebuie determinaţi următorii parametrii, respectiv
funcţii organice:
- funcţia renală;
- funcţia hepatică;
- funcţiile hematopoiezei (numărul de eritrocite, leucocite şi trombocite);
- electroliţii serici (calciu, sodiu, potasiu, magneziu).

Aceste teste trebuie repetate săptămânal pe întreaga durată a tratamentului cu cisplatină.

Administrarea repetată de cisplatină trebuie amânată până când se obţin valori normale pentru următorii
parametrii:
− Creatinina serică < 130 μmol/l, respectiv 1,5 mg/dl
− Uree < 25 mg/dl
− Leucocite > 4000/μl, respectiv > 4,0 x 109/l
− Trombocite > 100000/μl, respectiv > 100 x 109/l
− Audiogramă: rezultate în limita normală.

Toxicitate la nivelul rinichilor


Cisplatina are efect cumulativ la nivelul rinichilor.

Toxicitate la nivel nervos


Au fost raportate cazuri severe de afectare a nervilor. Aceste neuropatii pot fi ireversibile şi se pot manifesta
prin amorţeli, absenţa reflexelor şi o pierdere a sensibilităţii pielii. S-a raportat, de asemenea, o scădere a
funcţiei motorii. Trebuie să fiţi examinat neurologic periodic.

Toxicitate la nivelul urechilor


Toxicitatea la nivelul urechilor a fost observată la până la 31% dintre pacienţii trataţi cu o doză unică de 50
mg/m2 de cisplatină şi s-a manifestat cu zgomote în urechi şi/sau pierdere a auzului pentru frecvenţe înalte
(4000-8000 Hz). Ocazional poate apare scădere a auzului pentru tonurile conversaţionale. Efectul toxic poate
fi mai accentuat la copiii cărora li se administrează cisplatină. Pierderea auzului poate fi unilaterală sau
bilaterală şi are tendinţa de a deveni mai frecventă şi mai severă la doze repetate. Oricum s-a raportat rar
surditate după prima doză de cisplatină. Nu este clar dacă toxicitatea indusă de cisplatină este reversibilă. Se
recomandă efectuarea audiometriei înainte de iniţierea tratamentului şi înainte de administrările ulterioare de
cisplatină. S-a raportat, de asemenea toxicitate la nivelul organului echilibrului.

Fenomene alergice
Similar altor produşi cu platină, reacţiile de hipersensibilitate apar în majoritatea cazurilor pe parcursul
perfuzării şi necesită întreruperea acesteia, urmată de tratament simptomatic. La utilizarea compuşilor cu
platină s-au raportat reacţii încrucişate, uneori letale.

Funcţia ficatului şi formula celulelor sângelui


Funcţia ficatului şi numărul de celule ale sângelui trebuie urmărite la intervale regulate.

Potenţialul de a determina apariţia de tumori


La om, în cazuri rare apariţia leucemiei acute a coincis cu utilizarea cisplatinei, care a fost în general asociată
cu alţi agenţi antileucemici.

2
Cisplatina are efect mutagenic asupra bacteriilor şi determină aberaţii cromozomiale ale celulelor animale în
culturi. Carcinogenitatea este posibilă dar nu a fost demonstrată. Cisplatina este teratogenică şi embriotoxică
la şoarece.

Reacţii la locul de injectare


La administrarea de cisplatină pot apare reacţii la locul de injectare. Se recomandă urmărirea atentă a locului
de perfuzare.

Atenţionare

Acest medicament citostatic are o toxicitate mai mare decât cea obişnuită la tratamentul antineoplazic.

Toxicitatea la nivelul rinichilor, cumulativă este severă şi necesită precauţii suplimentare pe parcursul
administrării.

Deseori, după administrarea de cisplatină apar greață, vărsături și diaree. Aceste simptome dispar la
majoritatea pacienților în decurs de 24 de ore. Stări anorexice și greață nu foarte grave pot continua
până la șapte zile după tratament.

Greaţa şi vărsăturile pot fi intense şi necesită tratament adecvat.

Administrarea profilactică de antiemetice poate fi eficace în ameliorarea sau prevenirea greței și


vărsăturilor.

Trebuie compensată pierderea de lichid determinată de vărsături și diaree.

Toxicitatea la nivelul urechii, afectarea funcţiei măduvei osoase şi reacţiile anafilactice necesită, de
asemenea, urmărire atentă.

S-a demonstrat că cisplatina are un potențial mutagen. Poate, de asemenea, să aibă un efect dăunător
asupra fertilității. S-a demonstrat că alte substanțe antineoplastice au efect carcinogen și această
posibilitate trebuie avută în vedere în cazul utilizării cisplatinei pe termen lung.

Atenţionare

Pregătirea soluţiei intravenoase se face de către personal specializat.

Cisplatin Ebewe împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi
orice alte medicamente.

Substanţe toxice la nivelul rinichilor


Administrarea concomitentă de substanţe toxice la nivelul rinichilor (de exemplu cefalosporine,
aminoglicozide, amfotericină B sau substanţe de contrast) sau toxice la nivelul urechii (de exemplu
aminoglicozide) va creşte efectul toxic al cisplatinei la nivelul rinichilor. Se recomandă prudenţă la utilizarea
concomitentă de cisplatină şi bleomicină şi metotrexat.

Toxicitatea renală a ifosfamidei poate fi mai mare la administrarea concomitentă cu cisplatină sau la pacienţii
cărora li s-a administrat anterior cisplatină.

Pe parcursul tratamentului asociat dintre cisplatină şi bleomicină sau etoposidă se recomandă urmărirea
valorii litiului.

Apariţia toxicității la nivelul rinichilor determinată de cisplatină poate fi intensificată de tratamentul


concomitent cu antihipertensive care conţin furosemidă, hidralazină, diazoxid şi propranolol.

3
Poate fi necesară ajustarea dozei de alopurinol, colchicină, probenecid sau sulfinpirazonă dacă sunt utilizate
împreună cu cisplatina.

Utilizarea simultană de ifosfamidă determină creşterea excreţiei de proteine.

Substanţe toxice la nivelul urechii


Administrarea concomitentă de substanţe toxice la nivelul urechii (de exemplu aminoglicozide, diuretice de
ansă) creşte efectul toxic al cisplatinei asupra funcţiei auditive.

Ifosfamida poate creşte deficienţa auditivă datorită cisplatinei.

Vaccinuri vii atenuate


Vaccinul febrei galbene este strict contraindicat datorită riscului pentru afecţiune sistemică letală determinată
de vaccin. Datorită riscului pentru afecţiuni generalizate, se recomandă utilizarea unui vaccin inactivat dacă
este posibil.

Anticoagulante orale
În cazul utilizării concomitente de anticoagulante orale, se recomandă urmărirea regulată a INR.

Antihistaminice, fenotiazine şi altele


Utilizarea concomitentă de antihistaminice, buclizină, ciclizină, loxapină, meclozină, fenotiazine, tioxantine
sau trimetobenzamide poate masca simptomele toxice de la nivelul urechii (cum sunt ameţeli şi tinitus).

Medicamente anticonvulsivante
Cisplatina poate scade concentraţiile acestor medicamente sub nivelul necesar anticonvulsivant.

Asociere piridoxină – altretamină


Pe parcursul unui studiu efectuat în timpul tratamentului pentru cancer ovarian avansat, timpul de răspuns a
fost nefavorabil la asocierea piridoxinei cu altretamină (hexametilmelamină) şi cisplatină.

Paclitaxel
Tratamentul cu cisplatină administrat anterior unei perfuzii cu paclitaxel poate accentua toxicitatea neurală.

Altele
Cisplatina administrată în asociere cu bleomicina şi vinblastina poate duce la apariţia fenomenului Raynaud.

Într-un studiu cu pacienţi neoplazici cu tumori avansate sau metastatice, administrarea de docetaxel în
asociere cu cisplatina a indus efecte neurotoxice mai severe (în funcţie de doză şi senzitiv) decât fiecare
medicament în parte administrat în monoterapie în aceleaşi doze.

Medicamentele chelatoare cum este penicilamina pot reduce eficacitatea cisplatinei.

În cazul administrării concomitente de cisplatină şi ciclosporină trebuie luată în considerare imunosupresia


excesivă cu risc de limfoproliferare.

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Sarcina
Cisplatina poate fi toxică la făt dacă este utilizată în timpul sarcinii.
Cisplatina nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, cu excepția cazurilor în care este absolut necesar.
Pe parcursul tratamentului cu cisplatină şi timp de cel puţin 6 luni după, trebuie luate măsuri de evitare a
sarcinii. Acest lucru este aplicabil pentru persoanele de ambele sexe.
Este recomandat consult genetic dacă pacienta doreşte să aibă copii după terminarea tratamentului.

4
Alăptare
Cisplatina se excretă în laptele matern. Pacientele aflate în tratament cu cisplatină nu trebuie să alăpteze.

Fertilitatea
Deoarece tratamentul cu cisplatină poate determina infertilitate ireversibilă, se recomandă ca persoanele de
sex masculin care vor să procreeze în viitor să fie sfătuite asupra conservării spermei înainte de tratament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor


Nu s-au efectuat studii referitoare la capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Totuşi, anumite
reacţii adverse (cum este nefrotoxicitatea) pot afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Pacienţii care manifestă aceste reacţii (de exemplu somnolenţă sau vărsături) trebuie să evite să conducă
vehicule şi să folosească utilaje.

Cisplatin Ebewe conţine sodiu. Acest medicament conţine 180 mg sodiu pe doză. Acest lucru trebuie avut
în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

3. Cum să utilizaţi Cisplatin Ebewe

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Adulţi şi copii:
Doza de cisplatină depinde de boala de fond, de răspunsul urmărit şi de utilizarea în monoterapie sau în
asocieri chimioterapeutice. Instrucţiunile pentru administrare sunt aplicabile atât la adulţi, cât şi la copii.

Doze recomandate în monoterapie:


- doză unică 50-120 mg/m2 suprafaţă corporală, o dată la trei-patru săptămâni;
- 15-20 mg/m2 şi zi, timp de cinci zile, la trei-patru săptămâni.

Doze recomandate în asocieri chimioterapice:


În cazul administrării în scheme polichimioterapice, doza de cisplatină trebuie redusă. Doza uzuală este 20
mg/m2 sau mai mult, o dată la fiecare trei-patru săptămâni.
La pacienţii cu disfuncţie renală sau cu afectare a măduvei osoase, doza trebuie ajustată în mod adecvat.
Soluţia perfuzabilă, preparată conform instrucţiunilor de mai jos, trebuie administrată în perfuzie
intravenoasă, pe o perioadă de 6-8 ore.
Cu 2-12 ore înainte de administrare şi timp de încă 6 ore după administrarea de cisplatină se va asigura o
hidratare adecvată. Hidratarea este necesară pentru asigurarea unei diureze suficiente în timpul şi după
tratamentul cu cisplatină. Aceasta se realizează prin perfuzie intravenoasă cu una din următoarele soluţii:
- ser fiziologic 0,9%;
- amestec de soluţie de ser fiziologic 0,9% cu soluţie de glucoză 5% (1:1).

Hidratarea înainte de începerea tratamentului: perfuzie intravenoasă cu 100-200 ml/oră, la 6-12 ore.
Hidratarea după terminarea administrării de cisplatină: perfuzie intravenoasă cu încă 2 litri, în ritm de 100-
200 ml/oră, timp de 6-12 ore.
În cazul în care excreţia de urină este sub 100-200 ml/oră după hidratare, este posibil să fie necesară diureza
forţată. Aceasta se poate realiza prin administrarea intravenoasă a 37,5 g manitol, sub formă de soluţie 10%
(375 ml soluţie manitol 10%), sau prin administrarea unui diuretic, dacă funcţia renală este normală.
Administrarea de manitol sau de diuretic este necesară şi atunci când se administrează cisplatină în doze de
peste 60 mg/m2 suprafaţă corporală.
Este necesar ca pacientul să consume o cantitate crescută de lichide, timp de 24 de ore, după perfuzia cu
cisplatină, pentru a asigura o diureză adecvată.

5
Dacă utilizaţi mai mult Cisplatin Ebewe decât trebuie
Dacă aţi utilizat o doză mai mare de medicament trebuie imediat să contactaţi medicul dumneavoastră sau
farmacistul.

Dacă uitaţi să utilizaţi Cisplatin Ebewe


Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza pe care aţi uitat să o luaţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră
sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Ca toate medicamentele, Cisplatin Ebewe poate provoca reacţii adverse, deşi acestea nu se manifestă la toate
persoanele.

Reacţiile adverse depind de doza utilizată şi pot avea efect cumulativ.

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate la cisplatină (>10%) sunt cele hematologice (scădere a
numărului celulelor albe ale sângelui - leucopenie, scădere a numărului plachetelor sanguine -
trombocitopenie şi scădere a numărului celulelor roşii ale sângelui - anemie), gastro-intestinale (lipsa poftei
de mâncare, greaţă, vărsături şi diaree), auditive (afectare a auzului), renale (insuficienţă renală, toxicitate la
nivelul rinichilor, creştere a concentraţiei acidului uric în sânge) şi febră.

La aproximativ o treime din pacienţii cărora li s-a administrat o doză unică de cisplatină s-au raportat efecte
toxice severe asupra rinichilor, măduvei osoase şi urechilor. În general aceste reacţii adverse depind de doză
şi sunt cumulative. Toxicitatea la nivelul urechilor poate fi mai severă la copii.

Reacţiile adverse sunt definite în funcţie de frecvenţă, utilizând următoarea convenţie:


Foarte frecvente care afectează mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi
Mai puţin frecvente care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi
Rare care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi
Foarte rare care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi
Cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile

Foarte frecvente: insuficienţă a măduvei osoase, scădere a numărului celulelor albe ale sângelui - leucopenie,
scădere a numărului plachetelor sanguine - trombocitopenie şi scădere a numărului celulelor roşii ale
sângelui – anemie, scădere a concentraţiei plasmatice de potasiu, febră.

Frecvente: infecţie generalizată, tulburare de ritm a inimii, ritm lent al inimii, ritm rapid al inimii.

Mai puţin frecvente: leucemie acută, reacţii anafilactoide, scădere a concentraţiei plasmatice de magneziu,
toxicitate la nivelul urechii, formare anormală de celule sexuale.

Rare: creștere anormală a nivelului de colesterol din sânge, convulsii, afectare periferică a nervilor, afectare a
creierului, sindrom leucoencefalopatic posterior reversibil, infarct miocardic, inflamaţie a mucoasei gurii.

Foarte rare: creșterea sideremiei, stop cardiac.

Cu frecvenţă necunoscută: infecţii, scădere a numărului celulelor roşii ale sângelui datorită distrugerii
acestora, concentraţie crescută a amilazei plasmatice, secreţie inadecvată de hormon antidiuretic,
deshidratare, scădere a concentraţiei plasmatice a potasiului, scădere a concentraţiei plasmatice a fosfatului,

6
creştere a concentraţiei plasmatice a acidului uric, scădere a concentraţiei plasmatice a calciului, tetanie,
accident cerebrovascular, accident cerebrovascular cu sângerare, accident cerebrovascular ischemic, pierdere
a gustului, inflamaţie a vaselor cerebrale, semn Lhermitte, afectare a măduvei, afectare a nervilor, vedere
înceţoşată, pierdere a vederii pentru culori dobândită, pierdere corticală a vederii, inflamaţie a nervului
ochiului, edem papilar, pigmentare retiniană, tinitus, surditate, tulburare cardiacă, microangiopatie
trombotică (sindrom hemolitic uremic), fenomen Raynaud, vărsături, greaţă, anorexie, sughiţ, diaree, creştere
a enzimelor hepatice, creştere a concentraţiei bilirubinei plasmatice, embolism pulmonar, erupţie tranzitorie
la nivelul pielii, cădere a părului, spasme musculare, insuficienţă renală acută, insuficienţă renală, tulburare
renală tubulară, oboseală, stare de rău, extravazare la locul de injectare (cu toxicitate la nivelul ţesuturilor,
uşoară incluzând celulită tisulară, fibroză şi necroză, durere, umflare şi roşeaţă).

Raportarea reacţiilor adverse


Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cisplatin Ebewe

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

Nu utilizaţi Cisplatin Ebewe după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi
a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să
eliminaţi medicamentele pe care nu le mai utilizați. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Cisplatin Ebewe


- Substanţa activă este cisplatina.
20 ml (un flacon) concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţin cisplatină 10 mg
- Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, acid clorhidric diluat, apă pentru preparate injectabile

Cum arată Cisplatin Ebewe şi conţinutul ambalajului


Pulbere de culoare galbenă sau galben-portocalie.
După reconstituire, soluţie clară, incoloră sau aproape incoloră.

Cutie cu un flacon din sticlă brună a 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG,


Mondseestrasse 11,
A-4866 Unterach am Attersee,
Austria

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

7
Sandoz Pharma Services
Calea Floreasca nr. 169 A,
Clădirea A, Etaj 1
Bucureşti, Sector 1
România
Tel: +40 21 4075160

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2015.