Sunteți pe pagina 1din 1

Chronology of the Old Testament Prophets

(900 BC) (800 BC) (700 BC) (600 BC) (500 BC) (400 BC)

“dove”

“God is
Salvation”
Jonah
785-750 BC
Elisha
PROPHETS
OF ISRAEL

848 BC

“Burden-
bearer”

Amos
“Yahweh
is God” 760-753 BC

Elijah
874-846 BC
“salvation”
“God
Strengthens”
Hosea
760-700 BC
586 BC Ezekiel
(608 BC) 592-570 BC
NORTHERN KINGDOM OF ISRAEL BABYLONIAN
DIVIDED KINGDOM

CAPTIVITY
(722 BC) OF JUDAH Remnant Return
UNITED ASSYRIA
KINGDOM OVERTAKES
ISRAEL
70 YEAR CAPTIVITY
IN BABYLON
“My Feast”
SOUTHERN KINGDOM OF JUDAH

Haggai
(931 BC) 520 BC
(538 BC)
“The Lord
Exalts”
“Jehovah
PROPHETS
OF JUDAH

“Servant of is Salvation”
the Lord” Jeremiah
Isaiah 627-585 BC
“My
Obadiah 740-680 BC “The Lord Messenger”
Hides”
850-840 BC
Malachi
Zephaniah “Embracer”
450-400 BC
640-620 BC
Habakkuk
609-606 BC
“Who is
like Yahweh” “Consolation”
“Yahweh “God is “Yahweh
is God” My Judge” Remembers”
Micah
Joel 735-700 BC Nahum Daniel Zechariah
Prophet to Israel
841-834 BC and Judah 650-620 BC 605-536 BC 520-518 BC

(900 BC) (800 BC) (700 BC) (600 BC) (500 BC) (400 BC)