Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERIZARE

Subinspectorul de politie CULDA ALEXANDRU EMANUEL a studiat in Academia


de Politie Al. I. Cuza disciplinele din aria curiculara in perioada 2015-2018.
In aceasta perioada studentul a manifestat interes pentru materiile de specialitate si a
dovedit calitati practice si cognitive deosebite.
A participat cu rezultate bune si foarte bune la diferitele sesiuni de comunicari stiintifice,
zile ale portilor deschise, intalniri cu reprezentanti ai Organizatiei Internationale pentru
Migratie sau alte seminarii organizate in cadrul institutiei susmentionate.
in cadrul grupului de colegi s-a integrat foarte bine, cooperdnd cu suctes in majoritatea
activitatilor ordonate din cadrul procesului de invatare.
In perioada practicilor profesionale rezultatele studentului au fost foarte bune,
caracterizarile tutorilor folosind superlative in majoritatea domeniilor evaluate.
Cu ocazia diferitelor deplasari la structurile Politiei de Frontiera, studentul a manifestat un
interes deosebit pentru problematica prezentata, contribuind activ la prelegerile
interactive
si observand cu atentie cazurile prezentate.
Din interactiunile personale cu studentul Culda Emanuel Alexandru in|cadrul procesului de
invatare, am constatat ci acesta respecta ierarhia impusa in cadrul Sistemului de Ordine si
Siguranté Nationala si manifest o preocupare continua pentru perfectionare in domeniul de
specialitate, cutdnd s& isi insugeasca prevederile legislatiei incidente si a procedurilor de
lucru ale Politiei de Frontiera Romane, fara a crea incidente de natura a afecta negativ
procesul de
invatare propriu si pe cel al colegilor.
25.07.2018 Subcomisar de politie
CALEA IJon-Cristian