Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: Data:

Lucrare scrisă la limba și literatura română pe semestrul I


SUBIECTUL I (50 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor:
A fost odată ca niciodată, a fost odată un arici. Da, da, un arici bătrân, tare bătrân şi tare înţelept. De
bătrân ce era, îi crescuse o barbă albă până la piept şi de înţelept ce era… uf! nici nu ştiu ce să vă mai spun.
Poftim! N-am văzut în viaţa mea un arici mai înţelept. E bine?
Aşa… se trezeşte într-o bună dimineaţă ariciul…
– Hm! Cum o fi pe-afară?
Îşi scoate el nasul pe fereastră… (Dar ce credeţi voi? Avea o casă gospodărească, avea uşă, un coş şi o
fereastră.) Îşi scoate el, aşadar, nasul şi miroase în dreapta şi în stînga, în sus şi în jos:
– Bun! Nu plouă.
Îşi apucă atunci ariciul barba cu amândouă lăbuţele şi şi-o trece de câteva ori peste ţepii care-i slujesc
la tot felul de trebi. Acum, de pildă, îi slujeau drept pieptene… Şi-şi piaptănă ariciul barba, se ferchezuieşte şi,
când i se pare că s-a gătit cum nu se poate mai frumos, îşi pune pălăria, îşi ia bastonul şi-o porneşte fluierând
prin pădure.
Mergea ariciul fluierând, se proptea uşurel în baston şi, dacă întâlnea o veveriţă, un iepure sau altă
cunoştinţă, se apleca îndată, îşi scotea pălăria şi rostea: „Vă salut cu stimă!” sau „Respectele mele!”, după
împrejurare.
Şi tocmai când fluiera mai fără grijă, se întâlni cu… un lup. Un pui de lup, prost şi obraznic.
(Vladimir Colin, Povestea ariciului înțelept)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, pornind de la textul dat:

A. 1. Încercuieşte litera A (dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată) sau F (dacă apreciezi că este falsă).
a) A/F În construcţia pe-afară există un diftong;
b) A/F Cuvântul ferchezuiește conţine 13 litere şi 12sunete;
c) A/F Cuvântul cunoştinţă se desparte în silabe cu-no-ştin-ţă; 6 puncte

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 4 puncte


 Seria în care există doar cuvinte care conţin diftong este:
a) viața, amândouă, fluieră;
b) niciodată,scotea,pălăria;
c) ariciul,rostea,poate;
 Cuvântul ferchezuieşte are:
a) 11 sunete; b) 12 sunete c) 13 sunete;
3. Completează spaţiile punctate cu afirmaţia corectă. 4 puncte
a) În structura pe-afară există………………..silabe.
b) Semivocala din cuvântul tocmai este………………
c) Cuvântul proptea se desparte în silabe………………… și grupul de sunete ea este ………. …..

4. Selectează din secvenţa. Mergea ariciul fluierând un cuvânt bisilabic, un cuvânt care conţine
diftong şi un cuvânt care are mai multe litere decât sunete. Specifică în dreptul fiecărui cuvânt selectat felul
acestuia. 6 puncte
 ………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………..

5. Desparte în silabe cuvintele: 4 puncte


împrejurare-
gospodărească-
6. Precizează, pentru verbele următoare, modul și timpul: 6 puncte
crescuse - ………………………………………………………………………………………….
să spun - …………………………………………………………………………………………...
mergea - ……………………………………………………………..............................................
7. Alcătuiește două enunțuri în care să demonstrezi omonimia cuvântului care. 4 puncte
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
B. 8. Transcrie din textul dat: 4 puncte
- un indice de timp:………………………………………………………………………
- un indice de spaţiu:…………………………………………………………………….

9. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele informaţii din textul dat: 4 puncte
a) Care este personajul principal al textului?
…………………………………………………………………………………………….
b)La ce îi folosesc ariciului țepii?
…………………………………………………………………………………………….
10. Transcrie din text o trăsătură fizică şi o trăsătură morală a ariciului. 4 puncte
 trăsătură fizică:………………………………………;
 trăsătură morală:……………………………………..;

11. Scrie două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte


………………................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
C. Redactează o compunere de minim 70 de cuvinte, în care să prezinți o posibilă continuare a acestui
fragment.
În compunerea ta trebuie:
- să ai indici spațiali și temporali;
- să relatezi o întâmplare respectând succesiunea logică a faptelor;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să respecți limita de spațiu cerută. 10 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte)


Redactează în 60-70 de cuvinte rezumatul textului citat, ținând cont de convențiile acestui tip de compunere.

Notă: vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări: unitatea compoziției- 1p; coerența textului-
2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului- 2p; ortografie- 3p; punctuație- 1p;
așezarea corectă în pagină, lizibilitate- 1p.

S-ar putea să vă placă și