Sunteți pe pagina 1din 32

SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL

SUPORT DE CURS PENTRU CALIFICARE PROFESIONALĂ


STILIST PROTEZIST DE UNGHII

Conţinutul acestui material nu reprezintă


în mod obligatoriu poziţia oficială a
www.charmingbeauty.ro
Uniunii Europene sau a Guvernului României.
1
2 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL
SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

Cuprins:
CAPITOLUL VIIII - ÎNTREȚINEREA
a) Materiale folosite 16
b) Procedura de lucru 16

CAPITOLUL IX: MĂSURI DE PRIM-AJUTOR


CAPITOLUL I - INTRODUCERE
1. Dezinfectarea plăgilor 18
1. Despre Charming 4
a) Principii
2. Aplicarea NPM și PSI 4
b) Tăieturi ușoare, superficiale
c) Tăieturi adânci, grave
CAPITOLUL II: REGULI ȘI INSTRUMENTE DE 2. Bandajarea plăgilor 18
LUCRU
a) Rolul bandajării
1. Igienizarea locului de muncă 6
b) Bandajul pentru răni-tăieturi
2. Utilizarea instrumentelor de lucru 6
c) Bandajul compresiv
3. Sterilizarea și dezinfectarea instrumentarului 6
d) Bandajul de susținere
3. Hemoragia și hemostaza 20
CAPITOLUL III: UNGHIILE a) Hemoragia
1. Structura unghiei 8 b) Hemostaza
2. Formele unghiilor 8 c) Resuscitarea cardio-pulmonară
3. Tipul unghiilor, în funcție de aspect 8
4. Boli la nivelul unghiei 9
CAPITOLUL X: INSTRUCȚIUNI TEHNICE
5. Noțiuni generale de transmitere și
1. Aprovizionarea cu materiale 22
prevenire a bolilor 9
2. Programarea clientelei 22
6. Iregularități ale unghiilor 10
3. Întocmirea bonurilor de plată 22
4. Pregatirea cadrului ambiental în salon 22
CAPITOLUL IV: MASAJUL 5. Promovarea serviciilor unității 23
1. Masajul mâinilor 11
2. Masajul picioarelor 12
CAPITOLUL XI - COMUNICAREA LA LOCUL
DE MUNCĂ
CAPITOLUL V - UNGHIILE CU TIPS 1. Precizări 24
a) Materiale folosite 14 2. Comunicarea în cadrul echipei 25
b) Procedura de lucru 14 a) Apartenența la grup
b) Managementul conflictelor
CAPITOLUL VI - PROTECȚIA CU GEL PE c) Munca în echipă
UNGHIA NATURALĂ 3. Comunicarea cu clienții 28
a) Materiale folosite 15 a) Adresarea
b) Procedura de lucru 15 b) Întelegerea dorințelor clientului
c) Consultarea
CAPITOLUL VII - CONSTRUCȚIA CU GEL d) Confidențialitatea
a) Materiale folosite 15 e) Recomandări
b) Procedura de lucru 16

www.charmingbeauty.ro 3
2. Aplicarea NPM ȘI PSI
Pentru desfășurarea în bune condiții a activității profesionale
în această industrie, există norme de protecţie şi igienă a
muncii stabilite prin lege, fiind elaborate numeroase acte
normative referitoare la măsuri specifice de protecţie a
muncii. Acestea au un rol important în asigurarea şi păstrarea
CAPITOLUL I: INTRODUCERE capacităţii de muncă şi în prevenirea îmbolnăvirilor.
Cunoaşterea şi respectarea acestor norme este obligatorie
pentru toți cei care lucrează în ateliere de frizerie, coafură,
1. Despre Charming SCHOOL manichiură şi pedichiură. Instructajul se realizează cu prilejul
Charming. Your beauty partner. încadrării, respectiv periodic, la locul de muncă. Normele de
protecţie şi igienă a muncii prevăd asigurarea bunei aerisiri şi
ventilaţii la locul de muncă, iluminatul natural şi cel artificial,
Bun venit în proiectul CHARMING și felicitări pentru întreţinerea instalaţiilor electrice şi sanitare, alimentarea
corespunzătoare cu apă potabilă, precum şi amplasarea
că ați ales să învățați de la specialiștii echipei noastre
utilajelor şi instalaţiilor.
cum să aveți grijă de dumneavoastră și de clienții
dumneavoastră, din perspectiva de activist în industria Există multiple norme care îl privesc pe lucrător și care
sunt legate de dotarea cu echipamentul corespunzător şi
de beauty.
întreţinerea acestuia, şi, în același timp, legate de manevrarea
şi întreţinerea uneltelor şi aparatelor de lucru.
Reunind o echipă de profesioniști cu experiență, CHARMING
BEAUTY STUDIO&SCHOOL este cea mai nouă academie de
beauty și stil din București. REGULI DE PROTECŢIA MUNCII RESPECTATE ÎN
SALON
CHARMING este un proiect românesc, dezvoltat cu sprijinul
Uniunii Europene pe parte de finanțare a start-up-ului, și își • Instalaţiile electrice şi aparatele electrice cu care se lucrează
propune ca, pe lângă servicii atente și de foarte bună calitate, vor fi controlate periodic de către tehnicieni autorizaţi;
fiecare interacțiune cu profesioniștii echipei sale să însemne un • Pentru orice defecţiune apărută la instalaţiile, aparatele sau
moment de dezvoltare personală și o sursă de energie pozitivă tablourile electrice va fi anunţat electricianul de serviciu;
pentru clienți, cursanți și comunitate.
• Este interzis lucrul fără echipament de protecţie (halate,
Cursurile de formare organizate asigură pregătirea necesară mănuşi, etc.) sau cu echipament de protecţie murdar;
pentru mai multe meserii specifice: Frizer, Cosmetician,
• Sculele cu care se lucrează în aceste unităţi vor fi bine
Manichiurist-pedichiurist, Coafor, respectiv Stilist protezist de
ascuţite şi în cea mai bună stare de funcţionare;
unghii - și sunt concentrate pe pregătire teoretică susținută
puternic prin latura practică și sesiuni de învățare aplicată. • Uneltele vor fi confecţionate din materiale corespunzătoare
operaţiunilor care se execută;
Toate cursurile de școlarizare organizate de către profesioniștii
CHARMING BEAUTY STUDIO&SCHOOL sunt autorizate ANC și • Uneltele prevăzute cu articulaţii (foarfece, brici) trebuie să
recunoscute în România și țările UE. aibă o construcţie solidă şi să nu prezinte frecări sau jocuri în
articulaţie;
Ca parte de responsabilitate socială, sesiunile de curs organizate
de către Charming au un număr de locuri rezervat persoanelor • Aparatele electrice vor fi bine izolate şi nu se vor manevra cu
din categorii sociale defavorizate, care pot beneficia pro bono mâna umedă. Orice aparat electric este apucat şi ţinut numai de
de participarea la cursuri, astfel încât, fără eforturi financiare, să mâner. Nu este permis să se ţină aparatul electric într-o mână şi
învețe o meserie frumoasă, care le poate schimba viața în bine. cu cealaltă să se atingă o altă piesă metalică (lighean, robinet,
etc.);
De asemenea, pentru a susține membrii comunității cu
posibilități financiare foarte limitate, echipa Charming va • În timpul utilizării aparatelor electrice, pardoseala
organiza, periodic, sesiuni de acordare de servicii pro bono trebuie sa fie uscată. După întrebuinţarea aparatului electric,
destinate copiilor și persoanelor vârstnice. deconectarea de la curent se realizează folosind întrerupătoare
şi în niciun caz prin smulgerea din priză a cablului aparatului
folosit;

4 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

• Zilnic, înainte de începerea lucrului, se recomandă ca


uneltele şi aparatele electrice să fie verificate și controlate, iar
dacă nu corespund normelor, să fie date la reparat. În timpul
folosirii sculelor tăioase, foarfece, brici, etc, lucrătorul trebuie să
aibă întotdeauna mâinile uscate;
• Nu se poartă foarfecele sau briciul în buzunarul hainei de
protecţie;
• În timpul lucrului, hainele de protecţie (halatele) trebuie să
fie foarte curate;
• În caz de îmbolnăvire, lucrătorul în salon trebuie să se
prezinte imediat la medic. De asemenea, lucrătorul trebuie să
se prezinte periodic la controlul preventiv antivenerian;
• Deosebit de importantă este cunoaşterea bolilor de piele, Detalii despre activitățile
a bolilor profesionale, precum şi măsurile care trebuie luate
pentru prevenirea şi combaterea lor; noastre sunt disponibile pe
• Este obligatorie cunoaşterea baremului de medicamente
din dulapul sanitar, în ce scop şi cum se utilizează fiecare dintre
www.charmingbeauty.ro
aceste medicamente.

www.charmingbeauty.ro 5
CAPITOLUL II: REGULI ȘI 2. Instrumentele se aleg cu discernamânt, în funcţie de
caracteristicile lucrării;
INSTRUMENTE DE LUCRU • Întreţinerea instrumentelor
1. Instrumentele se curăţă şi se dezinfectează cu rigurozitate
1. Igienizarea locului de muncă după fiecare lucrare;

Pentru a asigura condiții optime de desfășurare a activității 2. Instrumentele se curăţă şi se dezinfectează periodic;
profesionale, locul de muncă trebuie să fie permanent 3. Soluţiile de curăţare se aleg în funcţie de tipul instrumentului;
într-o perfectă stare de igienă, care poate fi asigurată
respectând procedura de mai jos:
• Spaţiul de lucru se curăță după fiecare lucrare; • Utilizarea instrumentelor

• Masa de lucru se spală şi se dezinfectează după terminarea 1. Toate instrumentele se mânuiesc cu foarte mare atenţie,
fiecărei lucrări, cu materialele adecvate pentru curăţare; evitând producerea de leziuni clientului;
• Scaunul se curăță după fiecare lucrare în parte; 2. Instrumentele se utilizează corect, în condiţii de siguranţă;
• Sterilizarea, igienizarea și dezinfectarea instrumentelor se
execută după fiecare lucrare și periodic, cu soluţii specifice;
• Utilizarea aparatelor electrice
• În timpul în care instrumentele nu sunt utilizate pentru
1. Aparatele electrice se utilizează cu atenţie, pentru evitarea
lucrări specifice destinației lor, instrumentele se păstrează în
supraîncălzirii;
spaţii închise, în condiţii igienice;
• Igienizarea lenjeriei este absolut necesară; 2. Defecţiunile care apar la aparatele electrice sunt anunţate
persoanelor autorizate;
• Lenjeria de protecţie se schimbă la fiecare client;
3. Aparatele electrice se folosesc conform instrucţiunilor de
• Lenjeria se sterilizează periodic prin metode specifice; utilizare;
• În timpul neefectuarii lucrărilor, lenjeria se păstrează în
spaţii închise în condiţii igienice;
3. Sterilizarea și dezinfectarea
• Lucrătorul va avea cunoştinţe de dermatologie (de
recunoaştere a dermatozelor, negilor, aluniţelor, pediculozelor,
instrumentarului
etc.); • Asigurarea în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare a unei
• Se va face cu atenţie verificarea stării tehnice şi igiene corespunzătoare este o cerinţă obligatorie pentru
funcţionalităţii echipamentului specific cabinetului de prevenirea unor îmbolnăviri datorate unor practici incorecte
manichiură-pedichiură înainte de începerea lucrului; sau a unei igiene precare;

• Se vor identifica disfuncţionalităţile echipamentelor prin • Ministerul Sănataţii a reglementat prin Ordinul nr.1136/2007
observarea permanentă a parametrilor calitativi; normele de igienă pentru cabinetele în care se desfăşoară
activităţi de înfrumuseţare;
• Echipamentele şi aparatura din dotare se vor menține în
condiţii de bună funcţionare; • Desfăşurarea procedurilor de manichiură/pedichiură se
face în incinte separate, adecvat iluminate şi bine ventilate,
• Sala de aşteptare trebuie să fie în permanent curată şi
prevăzute cu sursă de apă rece şi caldă;
dezinfectată, dotată cu cel puţin două fotolii, reviste de
specialitate, televizor, apă, răcoritoare, cafea pentru ca • În cadrul acestor proceduri, un accent aparte se pune pe
ambianţa plăcută să fie nota de bun venit; curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea instrumentarului tăios
• Existența unei toalete este indispensabilă. utilizat în procedurile de manichiură/pedichiură;
• După fiecare client în parte, instrumentarul utilizat trebuie
sa fie curăţat, dezinfectat cu un produs biocid şi apoi sterilizat;
2. Utilizarea instrumentelor de lucru
• Sterilizarea se realizează numai cu aparate de sterilizare
• Alegerea instrumentelor autorizate şi avizate (cu vapori de apă saturaţi sub presiune
1. Instrumentele se aleg în funcţie de tipul lucrării care se sau cu aer cald). Se admite şi posibilitatea sterilizării
execută; instrumentarului într-o unitate sanitară specializată;

6 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

• Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie - spălarea şi dezinfectarea mâinilor esteticianului şi a
împachetat individual sau în seturi, în ambalaje aprobate pentru mâinilor/picioarelor clientului cu un antiseptic autorizat;
sterilizare şi care vor fi utilizate pentru o singură procedură;
- examinarea mâinilor/picioarelor clientului în vederea
• Instrumentarul sterilizat şi depozitat corespunzător care nu depistării bolilor dermatologice sau a rănilor;
a fost folosit în decurs de 24 ore de la data sterilizării, trebuie
- efectuarea procedurii;
resterilizat înainte de folosire, excepţie făcându-se pentru
instrumentarul presterilizat; • Este interzisă efectuarea tratamentului cu ceară parafinată
în cazul clienţilor ale căror mâini sau picioare prezintă leziuni
• Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat
deschise;
în privinţa sterilizării utilizându-se indicatori chimici sau
biologici; • Este interzisă utilizarea creioanelor hemostatice sau
alaunului pentru a opri sângerarea;
• Este interzisă reprocesarea în vederea reutilizării a
instrumentarului şi materialelor de unică folosinţă. • Personalul care efectuează proceduri este obligat să
cunoască toate reglementările domeniului său de activitate;
• Fiecare cabinet de înfrumuseţare trebuie să menţină
înregistrările privind dezinfecţia şi sterilizarea instrumentarului • Toate suprafeţele cabinetului trebuie menţinute în perfectă
utilizat; stare de curaţenie şi întreţinere.

• În cadrul efectuării procedurilor de manichiură şi pedichiură


există mai multe etape, şi anume:

www.charmingbeauty.ro 7
CAPITOLUL III: UNGHIILE 2. Formele unghiilor
Unghiile pot avea următoarele forme:

1. Structura unghiei • pătrată • rotundă • ascuţită

O unghie sănătoasă este unghia cu format prelung, fermă, • ovală • evazată


netedă, fără striaţii şi colorată roz. Atunci când întâlnim acest
tip de unghie, cu siguranţă persoana respectivă nu suferă de
afecţiuni cronice severe. 3. Tipul de unghii în funcție de aspectul lor
În funcţie de aspectul lor, culoare, formă, unghiile pot indica
boli de care suferă persoana în cauză, astfel:
Din punct de vedere al aspectului, se cunosc trei tipuri de
a. Unghii de culoare roz - indică sănătate, alimentaţie corectă,
unghii şi anume:
regim de viaţă corect, fără deviaţii;
• Unghia lipită de deget, numită şi unghia plată;
b. Unghii albăstrui - indică anemie sau toxicitate în organism.
• Unghia mică – care se desfăşoară pe o suprafaţă foarte Nu se vor face recomandări la salon, astfel de cazuri sunt numai
redusă şi este situată foarte aproape de rădăcina unghiei; de competenţa medicului;
• Unghia cu muchia exterioară liberă. c. Unghii fragile-subţiri - indică o deficienţă de vitamine. Dacă
nu este însoţită de alte manifestări, îi putem recomanda clientei
să facă o cură de 10 zile pe lună (niciodată vara) cu polivitamine
Din punct de vedere structural, unghia este alcătuită astfel: şi poliminerale. Lunile în care se recomandă administrarea
vitaminelor sunt cuprinse în perioada septembrie şi aprilie
• Rădacina - aflată sub piele de la baza unghiei, este alcătuită
inclusiv;
din celule noi. Cele vechi sunt mai tari şi sunt împinse în afară;
d. Unghiile îngroşate - pot fi cauzate de folosirea în exces
• Corpul unghiei - este format din straturi de celule de
sau de slaba calitate a unor produse de curăţare (detergenţi)
keratină întărită. Partea plată a unghiei nu conţine nici nervi,
sau mai grav, se pot prezenta în această formă ca urmare a
nici capilare. Trebuie evitată curaţarea unghiei în profunzime,
apariţiei unor paraziţi sau micoze. Recomandăm un consult al
pentru a nu produce leziuni patului unghiei sau pentru a nu
medicului, dacă şi culoarea lor este schimbată. În cazul apariţiei
separa corpul unghiei de patul său;
unei micoze, unghia capătă o culoare alb-gălbuie în straturi;
• Pieliţa sau cuticula - este porţiunea îngustă de piele aflată la
e. Unghia moale - este supusă exfolierii şi indică o lipsă de
baza unghiei, care se împinge cu un beţişor şi ulei vitaminizant;
proteine şi vitamine. În acest caz nu facem recomandări, ci
• Patul unghiei - se găseşte sub unghie şi conţine nervi şi persoana respectivă se va adresa direct medicului, pentru
capilare de sânge care se reflectă prin unghie, dându-i un analize ale sângelui şi consultaţie.
aspect rozaliu. Se întinde de la rădacină până unde începe
f. Unghia curbată foarte mult peste deget indică existența unei
marginea liberă a unghiei;
boli cronice. Dacă nu sunt transmisibile, nu ne impiedică să
• Marginea liberă - este situată dincolo de hiponichium; executăm manichiura. Desprinderea unghiei de patul unghiei
• Matricea - suprafaţa care este situată în partea de jos a indică apariția sau existenţa unei infecţii ori prezenţa unor
rădăcinii şi este producătoare de celule de keratină, ce conţin ciuperci;
capilare de sânge şi nervi. Această parte este foarte sensibilă şi, g. Infecţia matrix-ului - se manifestă ca un ţesut inflamat, în
atunci când este lovită, poate duce la căderea unghiei; interiorul căruia se depozitează puroi în imediata vecinătate
• Hiponichium - este pielea subţire de sub partea liberă a a bazei unghiei. Acestă boală este produsă de bacterii şi
unghiei; este considerată contagioasă. Nu se execută nici un fel de
manichiură. Se recomandă cu tact consultul medicului;
• Cronichium - sau pieliţa de la baza unghiei care încadrează
unghia şi partea unde unghia intră în piele; h. Unghia ridicată - este cauzată de obicei de apariţia unor
micoze. Acestea se prezintă astfel: unghia se situează la un nivel
• Lunula - se prezintă în formă de semilună care leagă mai ridicat de piele, sub care se află mai multe straturi de celule
matricea de patul unghiei. moarte, întrerupte pe alocuri de goluri. Nu se execută nici un fel
de manichiură şi se recomandă consultul medicului.

8 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

Bolile se transmit prin intermediul bacteriilor, iar bacteriologia


NOTĂ: este ştiința care studiază bacteriile şi în special pe acelea care
produc boli.
Când clientul care a fost trimis la medic se reîntoarce în salon
după un interval de timp şi doreşte să i se facă manichiura, i BACTERIILE sunt clasificate în două categorii şi anume patogene
se cere o hârtie doveditoare că a facut un anume tratament și nepatogene.
şi este în perfectă stare de sănătate. Se informează clientul • BACTERIILE sunt organisme unicelulare de dimensiuni
despre această hârtie pe care va trebui să o elibereze microscopice (microorganisme). Practic, se găsesc peste totȘ în
medicul, atunci când i se recomandă consult de specialitate, aer, în apă, în alimente, în corpul uman (în gură, în intestine, pe
astfel încât la revenirea în salon să se prezinte cu actul piele).
respectiv parafat şi întocmit de medicul specialist. Făra
acest act, vă asumaţi în mod direct riscul de a vă înbolnăvi • PATOGENITATEA este capacitatea unui microb de a învinge
dumneavoastră, dar şi pe cei cu care veniţi în contact. sistemul de apărare al organismului şi de a determina un
process infecţios specific, manifestat clinic.
Bacteriile nepatogene nu produc îmbolnăvirea şi sunt
4. Boli ce pot apărea la nivelul unghiei considerate inofensive.
• Orice unghie care pare bolnavă, cu semne de infecţie sau Bacteriile patogene sunt dăunătoare şi stau la baza apariţiei
pe un deget înroşit, umflat, iritat, dureros sau cu puroi, nu se bolilor.
lucrează de catre manichiuristă. În acest caz, clientei i se va
recomanda vizita la medic;
• ONZCHOSIS este un termen tehnic ce se referă la orice boală
a unghiei;
• ONZCHOMICOZA este o infecţie cauzată de paraziţi
vegetali. Se prezintă ca o încarcătură albicioasă, care poate
fi răzuită sau cu striuri galbene în interiorul unghiei. Boala
porneşte de la partea liberă a unghiei şi se răspândeşte către
rădacină. Porţiunea infectată este groasă şi decolorată. Pe
măsură ce infecţia avansează, apar neregularităţi de grosime,
straturile infectate se desfac de unghie şi se lasă să se vadă
partea bolnavă a unghiei;
• PAROCHYNIA este o infecţie generată de bacterii, o
inflamaţie a ţesutului din jur împrejurul unghiei;
• ONYCHIA este inflamarea matrixului şi se datorează
inflamării cu bacterii datorită instrumentelor de manichiură;
• ONYCOCRYPTOSIS - unghii încarnate, care pot genera o
infecţie şi apar datorită pilirii exagerate a unghiilor în partea
laterală;
• ONYCHOPTPSIS este căderea unghiilor (una sau mai multe)
şi are ca drept cauză sifilisul;
• ONYCHOLISIS este departarea unghiei de patul unghiei fără
ca aceasta să cadă și denotă boli interne.

5. Noțiuni generale de transmitere și


prevenire a bolilor
Bolile unghiilor nu vor fi tratate de către manichiuristă.
Totuşi, manichiurista trebuie să recunoască unele neregularităţi
sau probleme ale unghiilor (care pot fi lucrate de către ea) şi să
le deosebească de bolile care vor fi tratate de către medic.

www.charmingbeauty.ro 9
BACTERII PATOGENE 6. Onychophag - unghii roase cu dinţii. Sugeraţi clientei să
renunţe la acest obicei, făcându-şi manichiura frecvent;
1. Cocii-celule rotunde sau ovale care, singure sau în grup,
formează trei tipuri de bacterii: 7. Onychorhexis - unghii despicate datorită unor lovituri, piliri
incorecte ale unghiilor sau utilizări excesive ale solvenţilor
a. Displococii - produc pneumonia;
pentru oje. Sugeraţi clientei manichiura cu ulei cald;
b. Streptococii - infecţii serioase dacă, de exemplu, avem
8. Unghii de forma cojii de ou - acestea sunt unghii foarte
tăieturi netratate în piele;
subţiri, albe şi mult mai flexibile decât unghiile normale. Partea
c. Stafilococii - cresc sub formă de ciorchine şi cauzează liberă a unghiei se curbează mult. Denotă boli cronice de
abcese şi furuncule; origine sistemică sau nervoasă;
2. BACILII - cauzează TBC, dizenterie, febră tifoidă. 9. Unghii albăstrui - datorită unei proaste circulaţii a sângelui
sau a problemelor cardiace. Se poate face manichiură obişnuită;
3. SIPIRILLIA - cauzează sifilisul.
10. Unghia care prezintă pete roşiatice sau maronii - se datorează
Căile de transmitere ale bacteriilor sunt: gura, nasul, ochii,
unor lovituri puternice, care au determinat sângerarea. Se
pielea rănită.
lucreaza cu mare atenţie.

PARAZIŢI ŞI VIRUŞI
Paraziţii se transmit prin intermediul animalelor şi plantelor.
Viruşii sunt cele mai mici microorganisme ce intră în celule,
cresc şi se reproduc până când celula este distrusă şi apoi se
mută la altă celulă. Virusul HIV este cel mai de temut virus al
zilelor noastre. Acesta slăbeşte imunitatea prin distrugerea
celulelor albe din sânge.
Rezistenţa fiecărei fiinţe este dată de imunitate. Imunitatea
poate fi naturală sau artificială:
• Imunitatea naturală este dobândită la naştere şi reprezintă
rezistenţa corpului la boli.
• Imunitatea artificială este dobândită în urma supunerii
corpului la o medicaţie sau tratament adecvat.

6. Iregularități ale unghiilor


1. Unghiile vălurite - pe unghie apar rizuri, care pot fi uşor pilite
pentru a fi atenuate. Se vor lucra cu mare grijă;
2. Leuconzchia - sunt pete albe care apar frecvent pe unghie, dar
nu indică o boală. Se deplasează o dată cu creşterea unghiilor și
în cele din urmă dispar;
3. Onychauxis - reprezintă hipertrofierea unghiei (creşterea
exagerată a unghiei în grosime). Poate fi cauzată de o infecţie
locală. Dacă infecţia este prezentă, nu se lucrează pe aceste
unghii;
4. Onycatrophie - atrofia, reducerea dimensiunii unghiei
datorită unor lovituri sau contactului cu detergenţi puternici.
Se poate lucra, dar cu foarte mare atenţie;
5. Pterigium - este o creştere exagerată a cuticulei peste unghie.
Sugeraţi clientei manichiura cu ulei cald, de preferat ulei de
măsline (unghii încarnate);

10 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

CAPITOLUL IV: MASAJUL Masajul este interzis în procesele inflamatorii acute, varice,
inflamaţii, anevrisme, limfangite în boli de piele şi leziuni.
Masajul mâinii - pentru elasticitatea degetelor şi a încheieturilor
1. Masajul mâinilor se execută masajul mâinilor folosindu-se mai multe metode.
Una dintre metode constă în următoarele mişcări:
Masajul se execută în scopul activării circulaţiei sanguine, fapt
ce contribuie la o mai bună hrănire a epidermei şi a mușchilor. • Se ţin degetele răsfirate în formă de evantai şi se va masa
Se execută în scopul menţinerii supleţii articulaţiilor. fiecare deget în parte, începând de la vârf spre rădăcină. Se trec
printre degetul mare şi arătător degetele mâinilor, începând
Prin mecanoterapie se înţelege întrebuinţarea mijloacelor
de sus în jos. Se formează un cerc din degetul mare şi arătător,
mecanice pentru păstrarea sau redobândirea supleţii
trecând de mai multe ori degetele prin el.
membrelor superioare. Mecanoterapia cuprinde gimnastica
mâinilor şi masajul acestora şi al braţelor. Mâinile îngrijite • Urmează masajul energic al palmei. Se prinde mâna
igienic şi estetic presupun masaj prin care se activează circulaţia clientului între mâini şi se masează podul palmei spre
sângelui, se îndepărtează celulele moarte, facilitându-se încheieturiș degetele se strâng, se încercuiesc spre podul
formarea de celule noi. De aceea este indicat ca viitoarele palmei şi se execută o strânsoare uşoară de patru ori. La sfârşit
manichiuriste să cunoască tehnica masajului. se masează - prin alunecarea degetelor - porţiunea de la vârful
degetelor spre încheietură şi antebraţ, pentru a activa circulaţia
Masajul mâinilor se face de la palmă spre umăr. Masajul
sângelui.
articulaţiilor membrelor se face prin mişcări circulare pentru
fiecare articulaţie în parte. Gimnastica mâinilor - Articulațiile suple ale mâinilor se pot
obţine numai prin exerciţii de gimnastică zilnică. Acestea vor fi
Înainte de masaj, se unge pielea cu o cremă sau cu pudră de
recomandate clientelor pentru a le executa zilnic acasă. Ele se
talc, pentru a nu o irita. Partea masată trebuie să se găsească
pot efectua, însă, şi înainte de masaj, clienta executând un grup
într-o poziţie cât mai comodă, adică să aibă o bază largă şi
de mişcări flexionare, de extensie şi de rotaţie a mâinilor.
stabilă de sprijin. De asemenea, mușchii trebuie sa fie complet
relaxaţi.

www.charmingbeauty.ro 11
2. Masajul picioarelor păstrarea supleţii articulaţiei piciorului. Cu o mână se susţine
piciorul, iar cu cealaltă se apucă de vârful lui, executându-se o
Masajul se execută în scopul activării circulaţiei sanguine, fapt mişcare de rotaţie spre exterior. Mişcarea se execută cu atenţie
ce contribuie la o mai bună hrănire a epidermei şi a mușchilor. pentru a nu se produce o luxaţie, iar clientul trebuie avertizat să
Se execută în scopul menţinerii supleţii articulaţiilor. În urma ţină piciorul cât mai relaxat.
masajului se simte o plăcută senzaţie de destindere la nivelul
gambei, senzaţie cu atât mai evidentă cu cât picioarele au Mişcarea 7- este o mişcare de presiune şi netezire care se
fost mai obosite, mai umflate şi mai congestionate. Masajul se execută pe falange. Se masează pe rând fiecare falangă,
execută după ce au fost executate toate operaţiile de pedichiură executându-se o mişcare de netezire, de alunecare dintre laba
(scurtarea unghiilor, scoaterea bătăturilor). piciorului spre unghie.

În cazul în care clientul sau clienta suferă de varice, masajul Mişcarea 8 - este o mişcare decongestionantă şi relaxantă. Cu
se va executa cu mare atenţie. În cazul varicelor ulceroase, degetele mari se execută de câteva ori pe suprafaţa călcâiului
masajul nu este indicat. Masajul se execută pe piciorul curat şi mişcări circulare în formă de opt, câteva mişcări spre dreapta şi
dezinfectat cu alcool, folosind lapte gras. câteva mişcări spre stânga.

Masajul se compune din mai multe mişcări


şi se execută în felul următor:
Mişcarea 1 – este o mişcare de netezire, în cursul căreia se
exercită o presiune mai mare pe osul tibie. Mâinile alunecă una
după alta pe suprafaţa superioară a piciorului, deci pe deasupra
metatarsienilor şi tibiei, începând de la vârful degetelor şi
continuând până la genunchi.
Mişcarea 2 - este tot o mişcare de netezire uşoară, care se
execută pe muşchiul gambei de la genunchi spre gleznă, palma
fiind lipsită de epidermă. Mişcarea se repetă de 10 ori, circa
două minute, până când circulaţia sanguină este normalizată.
Mişcarea 3 - este o mişcare de presiune şi netezire care se
efectuează cu o mână, în timp ce mâna cealaltă susţine piciorul
mai sus de gleznă. Mâna va avea palma lipită de piele, pornind
de sub călcâi spre gleznă, pe partea inferioară a piciorului; Când
mâna ajunge în dreptul călcâiului, se opreşte, îl încercuieşte
şi alunecă apoi spre gleznă, spre genunchi, dar și spre partea
exterioară a piciorului. Degetul mare exercită o presiune mai
puternică decât celelalte degete, iar în unghiul format între
degetul mare şi arătător se creează, de asemenea, o presiune
ce se simte la nivelul pielii.
Mişcarea 4 - constă în mişcări circulare. Cu o mâna se susţine
vârful piciorului, iar cu cealaltă se execută mişcări uşoare de
presiune circulare pe suprafaţa superioară a piciorului, în sens
ascendent, deci de la vârful degetelor spre gleznă. Această
porţiune a piciorului se poate masa astfel: se susţine laba
piciorului cu ambele mâini, în timp ce degetele mari efectuează
mişcări de masaj, presând ţesuturile de pe suprafaţa superioară
a labei piciorului.
Mişcarea 5 - este o mişcare de rotaţie, ce se exercită la falange,
în scopul menţinerii supleţii articulaţiei. Cu o mâna se susţine
piciorul, mai jos de călcâi, iar cu cealaltă se apucă falangele,
rotindu-le uşor spre exterior. Mişcarea se execută de trei ori.
Mişcarea 6 - este o mişcare de rotaţie, prin care se urmăreşte

12 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

www.charmingbeauty.ro 13
CAPITOLUL V - UNGHIILE CU TIPS 13. După fiecare strat de gel aplicat pe unghie, introducem
mâna lucrată în lampa UV timp de 3 minute;
14. Degresăm unghia cu cleanner, acetonă, spirt;
a) Materiale folosite: 15. Finisăm unghia până capătă o formă cât mai naturală;
Tipsuri
16. Dacă vrem să pictăm, o putem face după finisare, folosind
Pilă abrazivitate 100/180 gel 3D sau culoare acrilica;
Ghilotină
17. Aplicăm ultimul strat de gel, care poarta denumirea de
Forfecuță cuticule „finnish”;
Primer 18. Aplicăm ulei de cuticulă, iar manichiura este gata.
Geluri (bilder, clear, cover și finish)
Freză
Lampă

b) Procedura de lucru:
1. Se pilește unghia naturală cu o pilă de abrazivitate 100/180
(până îndepărtăm luciul unghiei, nu insistăm mai mult decât
atât);
2. Scurtăm pe cât posibil unghia naturală, după care aplicăm
tipsul. Tipsul se aplică de la jumătatea unghiei, iar dacă patul
unghial este prea mic, acesta se va monta cât mai pe vârful
unghiei;
3. După aplicarea tipsului (timpul de uscare fiind foarte mic)
îndepărtăm luciul acestora cu aceeași pilă de abrazivitate 180.
Încheiem această etapă în momentul în care tipsul este la
același nivel cu unghia naturală;
4. După finisajul tipsului, îndepărtăm cuticula cu freza, iar
surplusul de cuticulă îl indepărtăm cu forfecuța;
5. Aplicăm „primerul” (acesta are rol de dezinfectant și creează
aderența) doar lângă cuticulă, pe unghia naturală, nu pe tips;
6. Așteptăm 3 minute să se usuce, iar când suprafața s-a
mătuit, putem continua procedura de lucru.
7. Aplicăm primul strat de gel (builder sau clear) pe toată
suprafața unghiei, inclusiv pe tips, dar fără să atingem cuticula;
8. Introducem mâna lucrată în lampa UV timp de 3 minute;
9. Aplicăm al doilea strat de gel; acesta se numește cover
și este rozaliu sau albicios la culoare;
10. Introducem mâna în lampa UV timp de 3 minute;
11. Realizăm modelul ales de clientă;
12. După realizarea modelului ales, aplicăm al patrulea strat de
gel, mult mai gros, după cum urmează: cât mai subțire în zona
cuticulei, mai gros pe mijloc și din ce în ce mai subțire către
vârful unghiei;

14 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

CAPITOLUL VI - PROTECȚIA CU
GEL PE UNGHIA NATURALĂ

a) Materiale folosite:

Pilă abrazivitate 100/180


Forfecuță cuticule
Primer
Geluri (bilder, clear, cover și finish)
Freză
Lampă

b) Procedura de lucru:
1. Îndepărtăm luciul unghiei naturale cu o pilă de abrazivitate
100/180, fără a insista;
2. Stabilim impreună cu clienta forma și lungimea dorită a
unghiilor;
3. Îndepărtăm cuticula cu freza, iar surplusul cu forfecuța;
4. Aplicăm „primer” pe toată lungimea unghiei;
5. Aplicăm toate straturile de gel;
6. Clear, cover, clear, finish. După fiecare strat de gel aplicat
pe unghie, introducem mâna lucrată în lampa UV timp de
3 minute

CAPITOLUL VII - CONSTRUCȚIA


CU GEL

a) Materiale folosite:
Pilă abrazivitate 100/180
Forfecuță cuticule
Șabloane construcție
Primer
Geluri (bilder, clear, cover și finish)
Freză
Lampă

www.charmingbeauty.ro 15
b) Procedura de lucru: CAPITOLUL VIII - ÎNTREȚINEREA
1. Îndepărtăm luciul unghiei naturale cu o pilă de abrazivitate
100/180, fără a insista;
a) Materiale folosite:
2. Îndepărtăm cuticula cu freza, iar surplusul cu forfecuța;
3. Așezăm șablonul între unghia naturală și buricul degetului,
după care aplicăm gelul în strat foarte gros pe șablon și mai Pilă abrazivitate 100/180
subțire pe patul unghial; Forfecuță cuticule
4. Gelul se aplică de la jumătatea unghiei naturale; Primer
5. Introducem mâna în lampa UV timp de 3 minute; Geluri (bilder, clear, cover si finish)
6. Degresăm suprafața construită; Freză
7. Finisăm construcția; Lampă
8. Aplicăm primer-ul cât mai aproape de cuticulă;
9. Aplicăm toate straturile de gel; După fiecare strat de gel b) Procedura de lucru:
aplicat pe unghie, introducem mâna lucrată în lampa UV timp
de 3 minute
1. Folosind freza, îndepărtăm gelul existent în proporție de
80%;
2. Stabilim lungimea și forma unghiei;
3. Finisăm gelul rămas pe unghia naturală cu pila 180;
4. Îndepărtăm cuticula cu freza, iar surplusul cu forfecuța;
5. Aplicăm primer cat mai aproape de cuticula;
6. Aplicăm toate straturile de gel;

Atenție!
Tips-ul după aplicare se scurtează cu ajutorul ghilotinei!
Unghiile cu gel se scurtează cu pilă sau freză!

16 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

www.charmingbeauty.ro 17
CAPITOLUL IX: MĂSURI DE PRIM - Puneți bandajul compresiv sau de susținere peste tăietură,
în funcție de tipul rănii.
AJUTOR - Preveniți întreruperea circulației prin oprirea hemoragiei,
culcarea pe spate cu picioarele ridicate, pentru ca o cantitate
mai mare de sânge să curgă dinspre picioare spre organele
1. Dezinfectarea plăgilor vitale ale corpului.
- Transportați accidentatul la spital!
a) Principii:
- Se curăță rana, se acoperă cu un bandaj și se încearcă
2. Bandajarea plăgilor
oprirea sângerării;
a) Rolul bandajării
- Se ține ridicată, pe cât posibil, zona afectată;
Înainte de a aplica un bandaj, trebuie să știți care este funcția
- Se previne întreruperea circulației;
lui. Multe persoane aplică bandajul numai pentru a acoperi
- Se transportă la medic sau la spital. aspectul neplăcut al unei plăgi. Un bandaj are urmatoarele
funcții:
- protejarea împotriva infecțiilor: bandajul pe rană;
b) Tăieturi ușoare, superficiale:
- oprirea hemoragiei: bandaje compresive;
- Curățați plaga cu apă, eventual cu apă oxigenată, care
are rolul de a scoate corpii străini mici sau mizeria din - protejarea tăieturilor: bandaje de susținere.
profunzime;
- Ajutați-vă de o pensetă pentru a scoate bucățile de sticlă
b) Bandajul pentru răni/tăieturi:
sau pietriș, de exemplu;
- Este format din două părți: o parte interioară și una
- Aplicați apoi un dezinfectant local cu ajutorul unei
exterioară. Bandajul interior trebuie să fie curat și să acopere
comprese sterile (nu folosiți vată, care se destramă și se
toata suprafața tăieturii, pentru a o proteja de impurități.
lipește de plagă).
- Compresele sterile sunt bune, în special ca bandaje
- Marginile deschise ale tăieturii trebuie să fie puse cap la
interioare.
cap, înainte de acoperirea plăgii cu un bandaj sau comprese.
Aplicați un pansament până ce se formează o crustă. - În cazuri de urgență, se poate folosi o batistă curată. O
compresă simplă, fixată cu o rolă de tifon, este bandajul
Apoi lăsați plaga să se cicatrizeze în aer liber. Nu puneți
folosit în mod obișnuit.
substanțe grase (unguente) în rană.
- Un bandaj exterior funcționează ca un suport pentru
bandajele interioare. La fel de bine se poate folosi o bandă
c) Tăieturi adânci, grave: elastică sau un bandaj elastic.
- Acoperiți rana și opriți sângerarea! c) Bandajul compresiv:
- Dacă tăietura este mare și trebuie să fie tratată de medic, - Se folosește pentru o tăietură adâncă ce produce o
persoana care acordă primul ajutor trebuie să curețe rana hemoragie serioasă.
și apoi să aplice un bandaj curat. De obicei, se acoperă cu o
- Acoperiți tăietura cu bandaje curate. Așezați un obiect care
compresă sterilă.
să exercite presiune (piatră, o bucată de lemn) pe bandajul
Este important ca nimeni să nu atingă interiorul compresei de deasupra rănii. Asigurați bandajul printr-o acoperire
cu degetele. Sângele, impuritățile, fragmentele de corpi circulară.
străini nu se îndepărtează, deoarece aceasta poate provoca
- Așezați rănitul într-o poziție ridicată. Apăsați bandajul. În
o sângerare și mai mare, crescând pericolul infectării.
cazul unei hemoragii, un bandaj exterior este așezat ca un
- Ca bandaj, folosiți fașa. Bandajele trebuie să fie aplicate bandaj compresiv. Acest bandaj exterior nu este neaparat
solid și sigur, dar nu prea strâns, ca să nu pună în pericol necesar să fie steril.
circulația sângelui.

18 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

www.charmingbeauty.ro 19
d) Bandajul de susținere: Cel mai simplu mod de a face o hemostaza provizorie este
aplicarea unui pansament compresiv. Câteva comprese
- Acest bandaj trebuie să protejeze zona afectată de traume
aplicate pe plagă, o bucată de vată și un bandaj ceva mai strâns
externe (ex. o mână fracturată). Astfel, se vor reduce durerea
sunt suficiente pentru a opri o sângerare medie.
și complicațiile. O bandă elastică este foarte funcțională ca
bandaj de susținere (se găsesc de cumpărat în farmacii). Daca hemoragia nu se oprește, este necesară comprimarea
vasului din care curge sângele. În hemoragia arterială,
- O rană a mâinii se bandajează aplicând o compresă pe
comprimarea se face într-un punct situat cât mai aproape de
mâna și o rolă în palmă.
rană și mai sus, între rană și inimă. În hemoragiile venoase,
- Mâna este susținută prin așezarea antebrațului într-o comprimarea se face sub rană pentru a opri venirea sângelui
eșarfă. Brațul trebuie să fie ridicat în poziția diagonală. de la periferie către inimă.
Comprimarea vaselor se face mai bine în locurile în care ele
sunt mai aproape de un plan osos și se poate face direct, cu
3. Hemoragia și hemostaza
degetul sau cu toata mâna, însă numai pentru o hemostază de
a) Hemoragia scurtă durată.
Scurgerea sângelui în afara vaselor sanguine se numește Când se intenționează comprimarea pentru o perioadă mai
hemoragie. Se pot deosebi mai multe tipuri de hemoragii: îndelungată a vasului de sânge se folosește garoul.
• Hemoragiile externe - în care sângele se scurge în afara
organismului datorită secționării unor vase de sânge. În funcție
c) Resuscitarea cardio-pulmonară
de vasele secționate deosebim:
Aceste proceduri efectuate corect și rapid, chiar de către
- Hemoragii arteriale, în care sângele, de culoare roșu aprins,
persoane care nu au pregătire medicală, pot salva viața unui
țâșnește într-un jet sacadat, în același ritm cu pulsațiile
pacient aflat în stop cardio-respirator. Primul gest când aveti o
inimii;
persoană inconștientă este să sunați la 112 și să anunțați situația
- Hemoragii venoase, în care sângele, având o culoare roșu- de urgență. Solicitați ajutorul echipei medicale calificate, apoi
închis, curge lin, continuu; evaluați respirația și pulsul victimei.
- Hemoragii capilare, în care curgerea sângelui se observă Primul pas este eliberarea căilor aeriene prin hiperextensia
pe toată suprafața rănii, având intensitate redusă. capului și ridicarea bărbiei. Ne așezăm lateral, apoi cu o mână
• Hemoragiile interne - în care sângele care curge rămâne plasată pe frunte împingem capul victimei pe spate, cât se
în interiorul organismului. O categorie deosebită o pot forma poate de mult, și cu două degete de la mâna cealaltă îi ridicăm
hemoragiile interne exteriorizate, în care sângele ajunge în bărbia.
afara corpului după ce a trecut printr-o cavitate naturală care După ce am eliberat căile aeriene, verificăm dacă persoana
face comunicarea organismului cu exteriorul. respiră sau nu. Ne aplecăm asupra victimei cu fața către piept
Hemoragiile interne sunt însoțite de semne prin care se și ascultăm la nivelul gurii zgomotele respiratorii. În același
pot bănui și diagnostica: amețeală, creșterea numărului de timp, simțim dacă există schimburi de aer: apropiem obrazul
bătăi ale inimii pe minut, creșterea numărului de respirații. de nasul și gura victimei și observam mișcările pieptului.
Pulsul este slab, tensiunea arterială sub limita normală. Pentru a decide dacă victima respiră sau nu trebuie să
Bolnavul este nemulțumit, palid, vorbește sacadat, are ASCULTAM, SIMȚIM ȘI VEDEM în același timp, preț de
transpirații reci și chinuit de sete extrem de mare. minimum 5-10 secunde.
b) Hemostaza
Operațiunea de oprire a unei hemoragii se numește hemostază. Cum decidem, asadar, dacă pacientul se află sau nu în stop
Oprirea rapidă și cu competență este una din acțiunile decisive cardio-respirator?
care trebuie executate de către cel ce acordă primul ajutor în
Pacientul se află în stop respirator dacă nu se observă
cazul accidentelor.
distensia cutiei toracice, nu se aude zgomotul produs de
Se realizează în două feluri: natural și artificial. Hemostaza trecerea curentului de aer prin căile respiratorii și nici nu se
naturală se datorează capacității sângelui de a se coagula simte suflul produs de respirație, plus cianoza tegumentelor,
în momentul în care a venit în contact cu mediul exterior. Se mai ales în jurul buzelor. Absența respirației impune măsuri
produce în cazul hemoragiilor mici, capilare. rapide de resuscitare.

20 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

Cum procedăm pentru pentru a face o respirație artificială


corectă?
Îngenuncheați lângă pacient. Cu capul victimei în
hiperextensie, mențineți gura ușor întredeschisă cu o mână,
în timp ce cu cealaltă susțineți fruntea și pensați nasul.
Inspirați profund aer, așezați etanș gura pe gura victimei și
insuflați aer timp de 2-3 secunde. În același timp, se verifică
dacă toracele se ridică atunci când noi insuflăm.
Fiecare respirație trebuie să fie suficient de puternică, astfel
încât toracele să se ridice. Ar trebui să facem o ventilație la
fiecare 4-5 secunde. Țineți capul victimei în hiperextensie cu
bărbia ridicată, îndepărtați gura de la gura pacientului și lăsați
toracele să revină. Volumul de aer pe care îl insuflăm este mai
important decat ritmul în care îl administrăm.
Cea de-a treia componentă a resuscitării este masajul cardiac.
Acesta se începe o dată cu respirația artificială, în raport de
2:15, adica două respirații gură la gură, urmate de 15 compresii
toracice. Cel mai important este să găsim punctul pe care vom
efectua compresiile toracice.
Victima trebuie așezată pe spate pe un plan dur. Dacă stă
pe un plan moale, gen pat, nu se pot efectua compresiuni
toracice eficiente. Se localizează punctul de compresie situat
în partea inferioară a sternului.
Degetul inelar merge de-a lungul rebordului costal până
la apendicele xifoid, locul de întâlnire a coastelor. La acest
nivel, lângă acest deget se așează alte două degete, respectiv
degetul mijlociu și cel arătător. După aceasta, așezăm podul
palmei celeilalte mâini, tangent la cele două degete plasate pe
piept. Aceasta este locul în care trebuie facute compresiunile
toracice.
Așezăm cealaltă mână peste cea situată pe stern, fără ca
degetele să se sprijine pe torace. Cu coatele întinse și brațele
perpendicular pe stern, se fac compresiunile, astfel încât să
înfundăm sternul cu o adâncime de aproximativ 4-5 cm.
Linia umerilor trebuie să fie paralelă cu linia longitudinală a
pacientului. Frecvența compresiunilor externe trebuie să fie
de 100/min.
Pentru a efectua manevra corect și a economisi energie,
îngenunchiați aproape de pacient și aplecați-vă înainte, cu
mâinile deasupra pacientului, țineți spatele drept și coatele
întinse, astfel încât la aplicarea forței să folosiți și greutatea
corpului, nu numai musculatura brațelor.
După 30 de compresiuni, efectuați 2 ventilații artificiale,
apoi reluați compresiunile. Resuscitarea cardio pulmonară
continuă până la apariția respirației sau până la venirea
echipajului medical.

www.charmingbeauty.ro 21
CAPITOLUL X: INSTRUCȚUNI Înscrierea programării:
1. Data şi ora programării se înscriu prompt şi cu atenţie în
TEHNICE agenda de lucru.

1. Aprovizionarea cu materiale 3. Întocmirea bonurilor de plată


Se identifică datele necesare:
Se identifică necesarul de material:
1. Tipurile de lucrări se identifică corect, prin corelare cu
1. Necesarul de materiale se întocmeşte periodic sau ori de
prestaţia întocmirii bonurilor efectuate;
câte ori este nevoie;
2. Tarifele corespunzătoare lucrărilor sunt alese în funcţie de
2. Necesarul de materiale se stabileşte pe tipuri de materiale
timpul de lucru şi nomenclatorul de preţuri afişate;
şi cantităţi;
Întocmirea bonurilor:
Întocmirea bonurilor de material:
1. Bonurile se întocmesc cu consemnarea exactă a lucrărilor
1. Se completează utilizând toate informaţiile necesare
efectuate;
pentru aprovizionare;
2. Bonurile se scriu citeţ;
2. Bonurile de material se întocmesc corect, lizibil, conform
normelor unităţii; 3. Totalul sumelor serviciilor efectuate se calculează corect;
Primirea materialelor: 4. Cifrele corespunzătoare sumelor serviciilor se scriu cu
atenţie, pentru efectuarea corectă a calculelor;
1. Materialele primite se verifică cu acurateţe, în concordanţă
cu bonul de primire-predare;
2. Se verifică cu atenţie calitatea (termenul de garanţie) 4. Realizarea cadrului ambiental în salon
materialelor la primire;
Esteticianul poate contribui de asemenea la realizarea cadrului
Aranjarea materialelor: ambiental în salonul în care își desfășoară activitatea, prin
1. Materialele se depozitează în dulăpioare, în funcţie de tipul modul în care își personalizează locul de muncă.
lor, în condiţii de siguranţă; Câteva repere de ghidaj de care ținem cont:
2. Materialele se depozitează în condiţii de igienă; • Alegerea culorilor și a formelor finisajelor: armonia
culorilor, efectele psihice ale culorilor, tipuri de finisaje;
3. Aranjarea materialelor se face astfel încat să permită
utilizarea lor rapidă. • Alegerea şi încadrarea mobilierului şi a aparaturii: reguli
de amenajare a spaţiilor, reguli de amenajare a salonului
de estetică, norme ergonomice, aparate specifice
2. Programarea clientelei salonului de estetică;

Se identifică cerinţa: • Asortarea lenjeriei şi a echipamentului de protecţie:


armonia culorilor;
1. Clientul este ascultat cu atenţie pentru aflarea dorinţei sale;
• Fond muzical: genuri muzicale, efecte psihice ale
2. Cerinţele clientului sunt tratate cu solicitudine; diverselor piese muzicale;
Verificarea posibilităţilor de programare: • Purtarea discuţiilor: reguli de comportament;

1. Se identifică posibilitătile de servire în funcţie de • Selectarea decoraţiunilor potrivite: tipuri de decoraţiuni;


programările existente; • Folosirea uleiurilor aromatice: uleiuri aromatice, efecte;
2. Se prezintă clientului, cu solicitudine, posibilităţile de • Crearea unei ambianţe relaxate în sala de aşteptare:
programare; modalităţi de amenajare a sălii de aşteptare, încadrarea
mijloacelor audio-vizuale;
3. Se încearcă, pe cât posibil, corelarea dorinţei clientului cu
posibilităţile existente; • Dotarea salonului cu publicaţii de specialitate: publicaţii
de specialitate, materiale publicitare, prospecte ale
produselor, instrumentelor şi aparatelor;

22 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

Cateva instrumente de lucru utile:


• Analiza impactului produs de ambianţa creată în salon:
instrumentele de chestionare a clienţilor si a angajaţilor, • Adaptarea ofertei unităţii la cerinţele pieţei: studiul ofertei
modalităţi de aplicare a instrumentelor de chestionare, pieţei serviciilor în domeniu, acoperirea nişelor de piaţă;
interpretarea rezultatelor unui sondaj de opinie pe acest • Prezentarea serviciilor prin moduri eficiente de expunere;
subiect.
• Folosirea mijloacelor de reclamă;
• Conceperea unor oferte atractive;
5. Promovarea serviciilor unității
• Analizarea rezultatelor: compararea rezultatelor economice
Fiecare lucrător în salon poate contribui, ca și implicare obținute după o perioadă de promovare a serviciilor
specifică sau în general, prin activitățile pe care le desfașoară, salonului cu rezultate obţinute înainte de promovare,
la promovarea serviciilor unității în care lucrează. determinarea erorilor, folosirea rezultatelor în proiectarea
campaniilor viitoare de promovare.

www.charmingbeauty.ro 23
CAPITOLUL XI: COMUNICAREA Comunicarea scrisă este folosită atunci când nu este posibilă
comunicarea orală, când nu există alt mijloc de comunicare
LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI LUCRUL sau care se impune doar această formă de transmitere a unui
mesaj. În mediul de afaceri se impune acest tip de limbaj, de
ÎN ECHIPĂ comunicare cu rol important în managementul organizațional.
De cele mai multe ori comunicăm în scris doar atunci când ni se
1. Precizări generale cere, pentru că, din economie de timp, alegem să transmitem
mesajele verbal. Forme ale comunicării scrise sunt: rapoartele,
Comunicarea este o abilitate foarte apreciată în ziua de azi. adeverințele, cererile, ofertele de preț, contractele, etc.
A comunica presupune mai mult decât a transmite câteva Indiferent de forma de comunicare aleasă aceasta ar trebui să
informații și implică: respecte câteva reguli de bază:
• Alegerea unui anumit context; • Corectitudinea: reprezintă respectarea normelor
• Formularea corectă a întrebărilor; gramaticale, de punctuație și ortografie. Scrierea
corectă transmite respect pentru cel care va citi mesajul.
• Ascultarea interlocutorului; Corectitudinea vizează nu numai conținutul, ci și alegerea unei
• Convingerea celuilalt și/sau „plăcerea de a forme potrivite de corespondență. Nu se va trimite o prezentare
comunica”; de 50 de pagini de e-mail, ci se va prefera tipărirea și trimiterea ei,
pentru a fi ușor de parcurs;
• Argumentarea și respectarea dreptului la opinie;
• Claritatea: se referă la evitarea cuvintelor și exprimărilor care
• Ținuta și postura potrivită;
pot duce la confuzii. Se vor evita cuvintele care pot avea mai
• Empatie multe înțelesuri, frazele lungi care sunt greu de citit și înțeles și
termenii care nu sunt cunoscuți de cei cărora le sunt adresați;
• Caracterul sintetic: Folosirea propozițiilor scurte este un
avantaj, iar gruparea propozițiilor în paragrafe, aerisite, face
Comunicarea poate fi verbală și non-verbală. Prin toate aceste mai accesibilă parcurgerea lor;
modalități transmitem informații.
• Oficialitatea: stilul unui act/document depinde de
destinatar. Cu cât acesta va fi mai oficial, cu atât și stilul va fi mai
Comunicarea verbală sobru, obiectiv și lipsit de orice încărcătură afectivă;

Aceasta este cea mai întâlnită formă de comunicare și cea mai • Politețea: exprimări ca: „v-aș fi recunoscător”, „apreciez”, „vă
veche. Prin comunicare orală se transmit mai departe norme, mulțumesc”, „cu considerație” nu trebuie să lipsească dintr-un
reguli, conduite acceptate în societate, în grup sau mediul de act/document oficial și nici din comunicarea pe cale orală.
lucru. Comunicarea non-verbală se unește cu cea verbală pentru
Mesajele pe care le transmitem oral depind în mare măsură de a contura un mesaj complet și corect (comunicarea tactilă,
persoanele cărora ne adresăm. comunicarea gestuală, comunicarea prin situare).

Dacă ele sunt colegi, cuvintele alese țin de un limbaj Comunicarea non-verbală reprezintă totalul gesturilor (mimică,
nepretențios, cunoscut. poziție a corpului) care însotește o acțiune a unei persoane.
De multe ori arătăm în direcția care ne interesează, descriem
Dacă ne referim la șef sau la un client, mesajul va căpăta un obiecte, lucruri folosindu-ne de mâini etc. Cele mai cunoscute
caracter formal, dat de natura relației pe care o avem cu gesturi sunt: cel de plictiseală (ducerea mâinii la gură), cel de
interlocutorul. nelămurire (clasicul scărpinat în cap), concentrarea (mâna
Diferența dintre formal sau informal nu este specifică numai sprijină fruntea), uimire (mâna freacă bărbia) etc.
comunicării orale. Mișcările capului:
În general, caracterul formal se referă la mesaje care circulă • Capul ușor înclinat arată ascultare cu interes;
pe căi reglementate intern și care au o legătură cu activitatea
desfășurată. • Clătinare de sus în jos este semn al înțelegerii;

Caracterul informal vizează discuțiile cu colegii, schimbul de • Clătinare de la stânga la dreapta indică dezaprobare.
păreri, impresii și orice informație care circulă neoficial.

24 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

Postura: 2. Comunicarea în cadrul echipei


Oferă informații despre propria persoană și implicarea în a) Apartenența la grup
procesul de comunicare (atitudine, apropiere față de persoana
cu care vorbește). De regulă, atunci când o persoană vorbește Într-o comunitate care se formează la locul de muncă este
și stă în picioare, poziția interlocutorului „o va copia” pe a celei important ca fiecare membru al echipei să înțeleagă de ce
din față. Dacă există o discuție de grup, atunci așezarea ia, de trebuie să comunice, cu cine trebuie să comunice, ce anume
regulă, forma unui cerc. trebuie să comunice, când trebuie să comunice, iar pentru
a realiza toate acestea este necesar ca cel care comunică,
Mimica: transmite un mesaj să știe cum să îl transmită și mai ales să
Cel mai important element aici este contactul vizual și zâmbetul. conștientizeze de ce trebuie să transmită acel mesaj.
De obicei, atunci când vorbim cu cineva, o foarte mare parte din La fel de important este ca orice membru al echipei să își
timp, privirea noastră este ațintită asupra ochilor și trăsăturilor cunoască rolul și poziția în organigramă, pentru a ști cum și cu
feței. Majoritatea dintre noi preferă o față expresivă, care să cine să comunice ierarhic, iar la nivelul echipei să știe cum să
comunice, decât una pe care nu o putem citi și ne induce astfel, comunice eficient cu ceilalți pentru a atinge scopul comun.
un oarecare disconfort. Atenție la câteva semnale:
Apartenența la echipă înseamnă apartenența la un grup. Grupul
• Zâmbetul poate fi o manifestare a bucuriei sau a jenei; reprezintă respectarea și cunoașterea regulilor, reputație, scop
• Mimica poate arăta încruntare, mânie, surpriză sau comun, muncă în echipă, conștientizarea acestui lucru. Tocmai
neplăcere; de aceea arta de a comunica este o artă pe care trebuie să o
învățăm, pe care ulterior să o adaptăm grupului, necesităților,
• Contactul vizual este necesar în comunicare, dar nu mai cerințelor.
mult de 60-70% din timp, pentru că riscați să iritați persoana. În
schimb, un contact foarte redus este un semn de distanță mare Un aspect important în cadrul unei echipe este clarificarea
între interlocutori; rolurilor și atribuțiilor fiecărui membru. Acest lucru se poate
face printr-o ședință prin care să se explice rolul fiecăruia în
• Privirea într-o parte poate indica lipsa interesului. echipă, atribuțiile pe care le are de îndeplinit și așteptările
Comunicarea verbală poate fi valorizată sau, din contră, poate referitoare la munca pe care o prestează. Fară o clarificare clară
avea de suferit din cauza comunicării non-verbale. a rolurilor în cadrul echipei pot apărea conflicte de rol:
O gestică potrivită cu ceea ce discutăm, o postură dreaptă
și încrezătoare, o privire caldă și un zâmbet plăcut sunt „mici Exemple:
trucuri” care ne vor ajuta oricând în comunicarea cu șefii,
colegii, clienții sau prietenii. „Nu eu trebuia să mă asigur de ....., ci colegul meu”
„Nu e treaba mea să....”

www.charmingbeauty.ro 25
b) Managementul conflictelor • Nu plecați brusc și fără explicații când vă aflați în dialog
cu cineva. Dacă totuși simțiți că explodați de nervi mai bine
Conflicte care pot apărea în cadrul echipei
propuneți o pauză și programați o întâlnire cu persoana
• Conflicte legate de activitatea propriu-zisă – „Ce produse respectivă mai târziu;
noi ar trebui să lansăm?”
• Fiți întotdeauna diplomat și amintiți-vă unde sunteți.
• Conflicte legate de sarcini și roluri în cadrul echipei: „Tu
ar trebui să faci asta”.
Tehnici de aplanare sau evitare a conflictului:
• Conflicte interpersonale: „mai lasă-mă cu ideile tale, ești
obositor”. Pentru a putea aplana conflictele este foarte important
cunoașterea fiecărui membru al echipei, modul în care fiecare
Dacă primul tip de conflict am putea spune că este pe undeva
reacționează într-o anumită situație. Este de asemenea
chiar de dorit, celelalte forme de conflict subminează eficiența
important să se reitereze regulile companiei și să se țină ședințe
grupului și satisfacția membrilor. Disputa devine cu atât mai
eficiente, astfel încât fiecare membru al echipei să știe ce are de
nocivă și mai personală, cu cât indivizii se atacă reciproc și
făcut și cu cine comunică.
își denigrează într-un fel sau altul calitațile, deprinderile sau
activitatea. Dacă există deja conflictul este important ca măcar o persoană
să încerce să îl aplaneze folosind un ton decent.
Această dispută nu este sănătoasă nici pentru cei implicați în
mod direct și nici pentru echipă. Toți membrii acestei echipe Pentru ca o echipă să funcționeze bine și să aibă rezultate,
trebuie să descurajeze astfel de dispute și să se asigure că talentul nu este suficient.
rolurile și responsabilitățile sunt clare, înțelese și echilibrat
Atitudinea poate influența extrem de mult o echipă formată
distribuite.
din membrii talentați.
Rezolvarea conflictelor:
E important ca în cadrul echipei să se mențină o atitudine
• Prima și cea mai eficientă formă de rezolvare este să le pozitivă și un climat de încredere. Primul lucru de la care
evităm; se pornește referitor la atitudinea echipei este propria dvs
persoană.
• Prin argumente exprimate clar și oferirea de exemple
cunoscute de toată lumea dintr-o experiență anterioară; Un scurt chestionar care arată cât de bun membru al unei
echipe este o persoană se regăsește în cartea lui John Maxwell,
• Prin dialog, pentru a obține o rezolvare de tip câștig-
”Cele 17 legi ale muncii în echipă” :
câștig. Aceasta este cea mai indicată formă de rezolvare a
unui conflict apărut; • Vă gândiți că echipa nu s-ar putea descurca fără dvs?
• Cu diplomație. • Credeți în secret (sau nu chiar în secret) că succesele
recente ale echipei se datorează numai eforturilor personale,
Sfaturi pentru evitarea conflictelor:
nu muncii întregii echipe?
• Indiferent de subiectul aflat în discuție, nu ridicați
• Țineți evidența laudelor și beneficiilor adresate altor colegi
tonul. Ridicarea tonului nu face altceva decât să determine
de echipă?
cealaltă persoană să ridice și ea tonul și conflictul e gata
iscat; • V-a fost greu să recunoașteți când ați făcut o greșeală?
• Nu folosiți un limbaj neadecvat în dialogul cu colegii. • Aduceți în discuție greșelile din trecut ale colegilor dvs din
Nu toată lumea este impresionată de injurii, care nu fac echipă?
decât să demoralizeze echipa;
• Considerați că sunteți plătit cu mult sub nivelul celorlalți?
• Nu fiți sarcastic în discuțiile cu ceilalți, mai bine să fim
deschiși și sinceri pentru a ajunge la un punct de vedere
comun și real; Dacă chiar și la o singură întrebare ați răspuns cu ”da”, atunci
este nevoie să vă revizuiți atitudinea. Purtați un dialog cu colegii
• Nu da porecle decât dacă acestea sunt măgulitoare și
dvs de echipă și vedeți în ce măsură atitudinea dumneavostră
agreate de cel poreclit;
dăunează spiritului echipei.
• Nu criticați, folosiți feedback-ul;
În cazul în care considerați că nu sunteți plătit echitabil, trebuie
• Nu amenințați; să vorbiți deschis cu angajatorul dvs.

26 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

c) Munca în echipă presupune colaborarea mai multor • Se revizuiește și se corectează planificarea pentru
persoane care împart același spațiu de lucru, în vederea realizarea obiectivelor propuse.
atingerii unui scop comun.
Planificarea sarcinilor, indiferent de importanța acestora,
Lucrul în echipă cere angajaților să coopereze unii cu alții, să este crucială, încât numai printr-o bună organizare se pot
facă schimb de informații, să se asigure că informația circulă, atinge parametrii optimi de desfășurare a activității.
să se confrunte cu diferențele, să le accepte și să-și canalizeze
interesele personale către interesele grupului.

Șeful de echipă are rolul de a organiza și conduce activitatea


respectivă, de a utiliza cu maximum de eficiență economică
resursele materiale și umane, de a munci și de a mobiliza
echipa pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor. În acest
scop, șeful de echipă are o serie de atribuții și răspunderi
asemănătoare cu cele ale unui maistru, bineînțeles între
anumite limite de competență.
Sarcinile individuale vor fi îndeplinite conform planurilor
stabilite, termenele stabilite fiind respectate, iar lucrul
în echipă se va realiza respectând raporturile ierarhice
și funcționale ale organizației, obiectivul echipei fiind
îndeplinit de întreaga echipă, având grijă ca neconcordanțele
sau evenimentele neprevăzute să fie soluționate în timp util.

Identificarea cerințelor sarcinii:


• Se obțin instrucțiunile legate de proceduri de
către executant și dacă este cazul se clarifică cu organul
competent;
• Se obțin specificațiile relevante pentru rezultatele
sarcinii, se înțeleg, și dacă este cazul se clarifică cu organul
competent;
• Se identifică obiectivele de realizat;
• Se identifică cerințele sarcinii – de exemplu necesarul
de timp sau norma calității.
Planificarea etapelor necesare îndeplinirii sarcinii:
• Se înțeleg și se clarifică etapele necesare pentru
îndeplinirea sarcinii, pe baza instrucțiunilor și specificațiilor
existente;
• Se identifică și se planifică succesiunea activităților
care trebuie îndeplinite, conform cerințelor;
• Se verifică etapele și rezultatele planificate pentru a se
asigura că acestea sunt în conformitate cu instrucțiunile și
specificațiile relevante.
Revizuirea planului, dacă este cazul:
• Se identifică și se compară rezultatele cu obiectivele
planificate, instrucțiunile privind specificațiile și cerințele
sarcinii;

www.charmingbeauty.ro 27
3. Comunicarea cu clienții c) Consultarea

Pentru ca un salon de înfrumusețare să funcționeze cu succes Consultarea reprezintă prima etapă a serviciului oferit clientului
este necesar ca toți angajații să stăpânească excelent mijloacele și permite descoperirea ideilor și nevoilor clientului. Pe baza
de comunicare, în toate aspectele lor: limbajul non-verbal, acestora, esteticianul va reuși să facă recomandările cele mai
comunicarea față în față, la telefon, în situații mai puțin plăcute, bune și-l va determina pe client să aibă mai multă încredere.
în momentul consilierii, pe parcursul procedurilor, la finalul Consultarea nu se încheie până la finalizarea procedurii, ci se
unei discuții. continuă și pe parcursul efectuării propriu-zise a serviciului.
Este necesară o bună comunicare cu clientul, din momentul în
care sună la telefon pentru programare sau pășește în salon și
până în momentul în care părăsește locația. Succesul consultării va depinde de abilitatea esteticianului de:

Lucrătorul în estetică trebuie să prezinte și să ofere încredere, • A adresa întrebările potrivite (de folosirea cât mai des cu
reușind să le creeze clienților o stare de bine și relaxare, prin putință a întrebărilor deschise);
stabilirea unui canal de comunicare eficient, astfel încât să • A asculta cu atenție răspunsurile clientului;
înțeleagă ce își dorește clientul și ulterior să reușească să ofere
• A interpreta răspunsurile;
consilierea necesară în efectuarea viitoarei proceduri.
• A confirma cele spuse (verifică înțelegerea);
a) Adresarea
• A face sugestiile și recomandările potrivite;
Tonul trebuie să fie întotdeauna politicos și manierat.
Personalul salonului va aborda fiecare client respectând
aceasta regulă de bază și va iniția / alimenta conversații în
funcție de starea de spirit și disponibilitatea fiecarui client
în parte.
Este important ca fiecare client să fie abordat astfel încât
experiența și momentul vizitei la salon să fie exact așa cum
și-a imaginat-o.

b) Înțelegerea dorințelor clientului


Clientul trebuie ascultat cu atenție și lăsat să spună exact ceea
ce își dorește să obțină de la procedura respectivă. Angajatul
poate influența decizia clientului prin recomandări, prin
adresarea de întrebări și explicații. Este necesar să se folosească
întrebările deschise pentru a obține răspunsuri elaborate:
• Întrebare deschisă: - Cum v-ați gândit să aveți manichiura?
Cum v-ar placea sa arate unghiile dumneavoastra?
• Intrebare închisă: - V-ați făcut programarea pentru
manichiură?
Vor exista și momente în care va fi dificil să se comunice cu
clienții. Esteticianul poate fi obosit, poate să nu găsească
relevanță în ceea ce își dorește clientul, poate să nu fi făcut
procedura respectivă de prea multe ori și să aibă o ezitare în
acest sens, clientul poate fi pur și simplu nemulțumit sau nu
poate exprima corect ceea ce își dorește.
Oricare ar fi circumstanțele, în calitate de profesionist, esteticianul
trebuie să reușească să stabilească o bună comunicare cu clientul
și sa dea dovadă de răbdarea necesară pentru o bună înțelegere
a dorințelor clientului, astfel încât rezultatul sa fie de succes.

28 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

d) Confidențialitatea e) Recomandari pentru întreținerea îngrijirii corporale


Esteticianul profesionist trebuie să se bucure de încrederea Îngrijirea corporală nu se termina odată cu încheierea vizitei
clientului. Acesta va obține o serie de informații cu caracter la salon, ci trebuie susținută și prin activitățile pe care clientul
personal și este important ca fiecare client să poată conta pe le face la nivel personal, acasă. Buna îngrijire între două vizite
discreția esteticianului. la salon trebuie să fie o preocupare a esteticianului, care va
face recomandările necesare fiecarui client, în funcție de
Dacă clienții au sentimentul sau dovada că nu pot avea
carateristicile acestuia.
încredere în expertiza esteticianului cu care a lucrat, el nu va
mai reveni la salon și, mai mult decât atât, poate lua măsuri O parte din ce în ce mai importantă a activității unui salon și
împotriva salonului a cărui reputație ar avea de suferit. a specialiștilor săi esteticieni este, în consecință, și aceea de a
oferi clienților sfaturi cu privire la întreținere și la produsele pe
Fișele clienților sunt confidențiale. Fișele au un caracter personal
care aceștia le pot folosi în mod curent în îngrijirea personală.
și nu ar trebui să fie consultate (și în niciun caz modificate) fără
acordul clientului. Practic, nu este un demers de vânzare de produse, chiar dacă
acestea sunt în protofoliul salonului, ci un demers de asigurare
Informațiile personale ale colegilor sunt de asemenea
permanentă a îngrijirii personale - iar aceste este modul în
confidențiale.
care esteticianul trebuie să facă recomandarea către client,
Când se lucrează într-un loc public și aglomerat precum un explicând avantajele care decurg din utilizarea unui anume
salon de coafură, colegii trebuie să aibă încredere unii în alții. produs.
Clienții nu-și vor face o impresie bună într-un loc în care colegii Clientul va fi întrebat, cu prilejul următoarei sale programări,
se bârfesc sau în care se comentează despre alți clienți. dacă a fost mulțumit de produs și dacă a avut o experiență
Experiența clientului cu salonul începe în momentul în care a pozitivă după utilizare.
sunat să-și facă programare, continuă cu modul în care este De asemenea, partea de feedback este o grijă permanentă
întâmpinat, timpul de așteptare până la primirea serviciilor a esteticianului, care va cere feedback clientului de fiecare
rezervate, modul în care este consultat despre nevoile și dată după finalizarea unei proceduri, pentru a se asigura că
dorințele sale, modul în care este tratat în timpul procedurii de oaspetele salonului pleacă mulțumit și pentru a face eventuale
îngrijire corporală, lucrurile pe care le vede și le aude în jurul retușuri, dacă acestea sunt necesare.
său cât se află la salon, felul în care se încheie o procedură și
partea formală de achitare a serviciilor, felul în care se încheie
vizita sa la salon.
În funcție de comportamentul întregii echipe și a fiecărui
estetician în parte, experiența unui client va fi una pozitivă sau
negativă și va influența atât reputația salonului, cât și buna
reputație a esteticianului.

www.charmingbeauty.ro 29
Note

30 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


SUPORT DE CURS STILIST PROTEZIST DE UNGHII

www.charmingbeauty.ro 31
Pentru detalii, vă invităm să accesați www.charmingbeauty.ro

CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL


Str. Portărești nr. 22 A, București, sector 6

Programări salon Înscrieri cursuri


0770 764 133 0770 522 054
studio@charmingbeauty.ro school@charmingbeauty.ro
32 CHARMING BEAUTY STUDIO & SCHOOL

S-ar putea să vă placă și