Sunteți pe pagina 1din 3

Beton C20/25

fck= 20 N/mm2 fct= 1 N/mm2


fcd=αcc*fck/γc fcd= 13.33 N/mm2

Directia Y
M3= 45.46 kNm M4= 99.96 kNm N 2= 1837 kN
M3 =
arm
96.45 kNm M4 =
arm
78.58 kNm N 1= 2310 kN

M2 stg= 54.5 kNm M2 dr= 88.02 kNm M2 sus= 49.65 kNm


M2 stg =
arm
77.58 kNm M 2 dr
=
arm
116.25 kNm M1 = jos
78.15 kNm

Nod 1 Mdci=γRdMEdci (∑MRbi/(∑MEdbi)

MEdc1=η( MEdc1+eaNaf1) MEdb1 stg.= 0 MEdb1 dr.= 0 kNm


ea= 0.02 m
MEdc1= 124.35 kNm
Mdc1= 161.66 kNm
Nod 2 Mdci=γRdMEdci (∑MRbi/(∑MEdbi)
MEdc2=η( MEdc1+eaNaf2) MEdb2 stg.= 54.5 MEdb2 dr.= 88.02 kNm
ea= 0.02 m
MEdc2=86.39 kNm
Mdc2=
152.74 kNm
Extremitatea 1 directia y N Ed1
= 2310 kN h= 600 a= 35
xu=NEd1/(h*fcd) d= 530 mm
fcd= 13.34 N/mm2 xu= 288.6 mm b= 600
ho= 565
As1 nec= (MEdc1+(NEd1*d)/2-b*xu*fcd*(dc-0,5*xu))/(fyd*h)

As1 nec= -1245.32 mm2


Extremitatea 2 directia y NEd2= 1837 kN h= 600 a= 35
xu=NEd2/(h*fcd) d= 530 mm
fcd= 13.34 N/mm2 xu= 229.5 mm b= 600
ho= 565
As1 nec= (MEdc1+(NEd1*d)/2-b*xu*fcd*(dc-0,5*xu))/(fyd*h)

As1 nec= -1179.59 mm2

Alegerea ariilor efective de armare pt extremitatea 1 -1518.04 -1245.32 mm2


Aleg armare 4Ø22 1520 mm2
Otel PC52
fyk1= 355 N/mm2 fyd1= 309 N/mm2 pt. bare cu Ø ≤ 14mm
fyk2= 345 N/mm 2 fyd2= 300 N/mm 2
pt. bare cu Ø ≤28mm

Directia X
M3= 70.08 kNm M4= 90.2 kNm N2= 1998 kN
M3 =
arm
77.58 kNm M4 =
arm
116.25 kNm N1= 2141 kN

M2 stg= 81.3 kNm M2 dr= 88.7 kNm M2 sus= 36.6 kNm


M2 stg =
arm
116.25 kNm M2 dr =
arm
77.58 kNm M1 = jos
45.32 kNm

Nod 1 Mdci=γRdMEdci (∑MRbi/(∑MEdbi)

MEdc1=η( MEdc1+eaNaf1) MEdb1 stg.= 0 MEdb1 dr.= 0 kNm


ea= 0.02 m
MEdc1= 88.14 kNm
Mdc1= 114.58 kNm
Nod 2 Mdci=γRdMEdci (∑MRbi/(∑MEdbi)
MEdc2=η( MEdc1+eaNaf2) MEdb2 stg.= 81.3 MEdb2 dr.= 88.7 kNm
ea= 0.02 m
MEdc2= 76.56 kNm
Mdc2= 113.48 kNm
Extremitatea 1 directia x NEd1= 2141 kN h= 600 a= 35
xu=NEd1/(h*fcd) d= 530 mm
fcd= 13.34 N/mm2 xu = 267.5 mm b= 600
ho= 565
As1 nec= (MEdc1+(NEd1*d)/2-b*xu*fcd*(dc-0,5*xu))/(fyd*h)

As1 nec= -1518.04 mm2


Extremitatea 2 directia x NEd2= 1998 kN h= 600 a= 35
xu=NEd2/(h*fcd) d= 530 mm
fcd= 13.34 N/mm 2 xu = 249.6 mm b= 600
ho= 565
As1 nec= (MEdc1+(NEd1*d)/2-b*xu*fcd*(dc-0,5*xu))/(fyd*h)

As1 nec= -1487.70 mm2

Alegerea ariilor efective de armare pt extremitatea 2 -1487.70 -1179.59 mm2


Aleg armare 4Ø22 1520 mm2
valori ale momentelor in nod din diagrama combinatiei aleasa pt armare stalpi
valori ale momentelor capabile ale grinzilor (dupa ce s-a propus aria de armare)

γRd= factor care tine seama de rigiditatea otelului la deformare


γRd= 1.3 (nivel baza) γRd= 1.2 (nivel superior)
MEdci= valoarea de calcul al mom. Incov. al stalpului rezultat im urma calcul static la extrem. i
∑MRbi= suma mom. capabile asociate actiunii seismice in grinzile din nodul in care se face verif.
∑MEdbi= suma mom. rezultate din calcul static