Sunteți pe pagina 1din 17

1 Identificare elemente si tipuri de sectiuni utilizate

2 Evaluare incarcari si combinatii de incarcari


3 Predimensionare elemente
4 Verificare comportare de ansamblu
5 Verificare/redimensionare elemente
1 Identificare elemente si tipuri de sectiuni utilizate
1.1 Tip structura: Cladire pentru birouri- b.a.
1.2 Elemente: 1.2.1 Grinzi
1.2.2 Placa
1.2.3 Stalpi
1.2.4 Fundatii izolate
1.3 Sectiuni utilizate: 1.3.1 Grinzi 30x45(60)cm
1.3.2 Placa 13cm
1.3.3 Stalpi 35x35cm
1.3.4 Fundatii
evaluare incarcare zapada la nivelul acoperisului
s1 = gIs· m1 · Ce · Ct · sk= 1.28 kN/mp s2 = gIs· m2 · Ce · Ct · sk= 1.32 kN/mp
s- inacarcarea caracteristica la nivelul acoperisului
gIs = 1.00 cl III de imp factorul de importanta-expunere pentru actiunea zapezii, f(cls de imp cladire)
mi = m1, m2 coeficientul de forma al încarcarii din zapada pe acoperis (Capitolul 5)
Ce = 0.80 exp. Completa coeficientul de expunere al constructiei în amplasament
Ct = 1.00 coeficientul termic
sk = 2.00 valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol [kN/m2], în amplasament
*in cazul evaluarii masei constructiei pentru calculul fortei seismice de proiectare, nu e aplica gIs, deci gIs=1,00
m1= 0.8
m2= 0.83 m2= 0.8+0.8·a/30
a= 1 a= unghiul acoperisului

acoperisuri cu mai multe deschideri nu este cazul- acoperis terasa


s3 = gIs· m3 · Ce · Ct · sk= 1.12

m3 = minim ( g·h/Sk; 2b3/(ls1+ls2); 5 ),m3= 0.70


g= 2.00 greutate specifica zapada
h= 0.70
b3=B+b1= 31.50
b1= 10.50
b2= 10.50
ls1=b1 10.50
ls2=b2 10.50
B= 21.00
g·h/Sk= 0.70
2b3/(ls1+ls2)= 3.00

pentru situatia in care zapada este impiedicata sa alunece de pe acoperis:

s4 = gIs· m4 · Ce · Ct · sk= 0.96 kN/mp

m4 = minim ( g·h/Sk; g·b/ls; 8 ) m4 = 0.60


g= 2.00 kN/m3, greutate specifica zapada
h= 0.6 cm inaltime aticatic
b= 31.80 max(b1;b2) b1= 31.8
ls= 3.00 b2= 0
ls= minim ( 5·h; b1; 15m )
g·h/Sk= 0.60
g·b/ls= 21.20

Se considera ca acoperitoare cea mai defavorabila situatie de incarcare(?!)


s=max(s1, s2, s3, s4)= 1.32
pezii, f(cls de imp cladire)
operis (Capitolul 5)

ol [kN/m2], în amplasament
Is, deci gIs=1,00
Evaluare incarcari
La nivelul acoperisului

Centralizare incarcari

Nr. Crt.
incarcare tip incarcare val. normata coef. G.F.

kN/mp
1 gstraturi terasa P 3.00 1.35
2 qutila terasa V 1.50 1.50
3 sk V 1.32 1.05

4 gp placa 13cm P 3.25 1.35


5 gp grinzi P etabs 1.35
6 gp stalpi P etabs 1.35

Incarcari pe pane
1 greutate straturi terasa 3
5 utila terasa 1.5 cf. tab. N.A. 6.10-SR EN 1991-1-1:2004/2

6 zapada cf. zonei in care se afla constructia 2.00 orasul cel mai aproiapat Oltenita(Calaras
7 vant(?!)

Incarcare la nivelul acoperisului


fara elemente din model Permanente 3.00
Variabile 2.82
Totale 5.82

Combinatii de calcul GF-U dominanta, fara elem. model 7.69


GS, fara elem. model, fara S 4.13
coef. G.S. val. calcul G.F. val. calcul G.S.

kN/mp kN/mp
1.00 4.05 3.00
0.40 2.25 0.60
0.40 1.39 0.53

1.00 4.39 3.25


1.00 etabs etabs
1.00 etabs etabs

f. tab. N.A. 6.10-SR EN 1991-1-1:2004/2006

rasul cel mai aproiapat Oltenita(Calarasi), 13 km CR 1-1-3/2012, Anexa A, tabel A1

Ψ=0.7, pt. zapada


Calcul Seism- evaluare coeficient seismic conform P100-1/2006

4.5.3.2.2. (4.4) Fb=γI·Sd(T1)·m·λ= 0.081 ·m·g forta taietoare de baza corespunzatoare modulu
γI= 1.00 factorul de importanta-expunere al constructiei
Sd(T1)= 0.08 ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioa
λ=(0.85;1), λ= 1 factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fund
m= masa totala a cladirii calculata ca suma a maselor de nivel mi

(3.17) 0<T<TB=>Sd(T1)= ag·[1+(((β0/q)-1)/TB)·T] STOP


(3.18) T>TB=>Sd(T1)= ag·β(T)/q 0.08

ag= 0.2 acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala


g= 1 m/s2, acceleratia gravitationala
β0= 2.75 factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a tere
q= 6.75 factor de comportare al structurii- cadre spatiale din b.a.
TB= 0.1 TB, TC, TD perioadele de colt ale spectrului de raspuns elastic pentru c
TC = 1 orizontale ale acceleratiei terenului
TD= 3.0
T1=Ct*H 3/4
T= 0.32276 perioada de vibratie a unui sistem cu un grad de libertate dinamica s
Ct= 0.075 cadre spatiale din beon armat
H= 7.00 inaltimea cladirii, in m, masurata de la nivelul fundatiei
β(T)= 2.75 spectrul normalizat de raspuns elastic

0≤T≤TB, β(T)= 1+((β0-1)/TB)·T= STOP 0.00


TB<T<TC, β(T)=β0= 2.8 2.75
TC<T≤TD, β(T)=β0·(TC/T)= STOP 0.00
T>TD, β(T)=β0·((TC·TD)/T )= STOP
2
0.00
etoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental pentru fiecare directie
ere al constructiei
ns de proiectare corespunzatoare perioadei fundamentale T 1
eama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia
ta ca suma a maselor de nivel mi

0
0.08

proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului)

a maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura


turii- cadre spatiale din b.a.
ale spectrului de raspuns elastic pentru componentele

istem cu un grad de libertate dinamica si cu raspuns elastic

rata de la nivelul fundatiei


Predimensionare elemente

1 Placa b.a 0.13 hp=P/180


0.11 P= 19.2 m
hplaca= 13 cm

2 Grinzi b.a h/L>12


hmax=60cm Lmax= 7.15 m
huz=45cm Luzual= 4.75 m
b=30cm b/h=1/2:1/3

3 Stalpi b.a. ν≤N/b·h·fcd≤0.4= 0.350


N= 71460 daN efortul axial din etabs
fcd= 166.67 daN/cmp rezistenta de calcul a betonului
fck= 250 daN/cmp C25/30 rezistenta caracteristica a betonului
γ= 1.5 coeficient partial de siguranta pentru beton
(b·h)min= 1071.9 cmp
bmin=hmin= 32.74 cm
b=h= 35 cm
de calcul a betonului
aracteristica a betonului
Mdc= γrd · MEdc · ΣMRb/ΣMEdb = 69.264 kNm

Mdc- kNm, momentul de proiectare in stalp


MEdc- 44.4 kNm, momentul in stalp in sectiunea considerata, rezultat din calculul static
ΣMRb- kNm, suma momentelor capabile asociate sensului actiunii seismice considerate in grinzile din nod
ΣMEdb- kNm, suma momentelor rezultate din calculul static sub actiunea fortelor laterale si verticale in grin
ΣMRb/ΣMEdb = 1.2 aproximat
γrd = 1.3 factor de consolidare a otelului

x=N/(bc * fcd)= 7.67 cm 2 · a= 9.00 cm


Mdc= 692640 daNcm
N= 44728 daN forta axiala corespunzatoare momentului maxim
bc= 35 cm latimea stalpului
fcd= 166.67 daN/cmp C25/30
fyd= 3000 daN/cmp PC52
a= 4.5 cm, distanta de la marginea sectiunii la centrul de greutate al armaturii

Asnec= (Mdc -(N · hyw/2))/(fyd · hyw)= 0.24 cmp, x<2a

Asnec= (Mdc + (N · hyw/2)-(bc · x · fcd · (d-0.5 · x)))/(fyd · hyw)= STOP cmp, x>2a

hyw= 30.00 distanta dintre armaturi, hyw<15cm


hc= 35 cm, inaltimea stalpului
d= 30.5 inaltimea utila a sectiunii, d= hc - a

0.01 < ρ = Asef / (bc · d) < 0.04


in calculul static
nsiderate in grinzile din nodul in care se face verificarea
r laterale si verticale in grinzile din nodul in care se face verificarea
Verificare drif
Drif calculat
Etaj Directie Combinatie EbIb
Drif calculat drSLS=ν · q · dre<dr,aSLS drULS=c · q · dre<dr,aULS
0.5 · EbIb
ν= 0.5
ν=0.4-pt cls I,II; ν=0.5-pt cls III,IV;
q= 6.75
dr,a = 0.005(8)·h
SLS