Sunteți pe pagina 1din 58

Tabelul 2

Nivelul apreciat al influentei criteriului Punctajul P(i), P(ii), P(iii)

Inexistent 0
Redus 1
Mediu 2
Apreciabil 4
Ridicat 6

FACTORII DETERMINANTI SI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A

FACTORI DETERMINANTI

1 2
IMPORTANTA VITALA IMP. SOCIAL-ECONOMICA SI CUL
Criterii asociate Punctaj Criterii asociate
i. 4 i. marimea comunitatii care apele
oameni implicati direct in cazul la functiunile constructiei si/s
unor disfunctii ale constructiei. valoare a bunurilor adapostite
constructie
ii. 2 ii. ponderea pe care functiunil
oameni implicati indirect in cazul
constructiei o au in comunitat
unei disfunctii ale constructiei.
respectiva
iii. caracterul evolutiv al efectelor 2 iii.
natura si importanta functiuni
periculoase in cazul unor disfunctii
respective
ale constructiei.
Kn 1 Kn
Pn 2.67 Pn

3 4
IMPLICAREA ECOLOGICA NEC. LUARII IN CONSID. A DURATEI
Criterii asociate Punctaj Criterii asociate
i. masura in care realizarea si 0 i.
exploatarea constructiei intervine in
durata de utilizare preconiza
perturbarea mediului natural si a
mediului construit.
ii. 0 ii. masura de utilizare in care
gradul de influenta nefavorabila
performante alcatuirilor constru
asupra mediului natural si
depind de cunoasterea evolu
construit.
actiunilor pe durata de utiliza
iii. caracterul evolutiv al efectelor 0 iii. masura in care performante
periculoase in cazul unor disfunctii functionale depind de evolut
ale constructiei. cerintelor pe durata de utiliza
Kn 1 Kn
Pn 0.00 Pn

5 6
NEC. ADAPT. LA COND. LOCALE DE TEREN SI MEDIU IMP. SOCIAL-ECONOMICA SI CUL
Criterii asociate Punctaj Criterii asociate
i. 4 i. marimea comunitatii care apele
masura in care asigurarea solutiilor
la functiunile constructiei si/s
constructive este dependenta de
valoare a bunurilor adapostite
conditiile de teren si de mediu
constructie
i. 4 i. marimea comunitatii care apele
masura in care asigurarea solutiilor
la functiunile constructiei si/s
constructive este dependenta de
valoare a bunurilor adapostite
conditiile de teren si de mediu
constructie
ii. masura in care conditiile locale de 4 ii. ponderea pe care functiunil
teren si de mediu evolueaza constructiei o au in comunitat
defavorabil in timp respectiva
iii. masura in care conditiile locale de 4 iii.
teren si de mediu determina natura si importanta functiuni
activitati/masuri deosebite pentru respective
exploatarea constructiei
Kn 1 Kn
Pn 4.00 Pn

TOTAL 16.0
CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI Normala (C)

Tabelul 3
CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI GRUPA DE VALORI A PUNCTAJULUI
- Exceptionala >30
- Deosebita 18…29
- Normala 6…17
- Redusa <5
ul P(i), P(ii), P(iii)

0
1
2
4
6

ATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

2
MP. SOCIAL-ECONOMICA SI CULTURALA
Criterii asociate Punctaj
marimea comunitatii care apeleaza 4
la functiunile constructiei si/sau
valoare a bunurilor adapostite de
constructie
ponderea pe care functiunile 4
constructiei o au in comunitatea
respectiva
2
natura si importanta functiunilor
respective
Kn 1
Pn 3.33

4
LUARII IN CONSID. A DURATEI DE UTILIZ.
Criterii asociate Punctaj
6
durata de utilizare preconizata

masura de utilizare in care 2


performante alcatuirilor constructive
depind de cunoasterea evolutiei
actiunilor pe durata de utilizare
masura in care performantele 2
functionale depind de evolutia
cerintelor pe durata de utilizare
Kn 1
Pn 3.33

6
MP. SOCIAL-ECONOMICA SI CULTURALA
Criterii asociate Punctaj
marimea comunitatii care apeleaza 4
la functiunile constructiei si/sau
valoare a bunurilor adapostite de
constructie
marimea comunitatii care apeleaza 4
la functiunile constructiei si/sau
valoare a bunurilor adapostite de
constructie
ponderea pe care functiunile 2
constructiei o au in comunitatea
respectiva
2
natura si importanta functiunilor
respective

Kn 1
Pn 2.67

16.0
Normala (C)

PA DE VALORI A PUNCTAJULUI TOTAL


>30
18…29
6…17
<5