Sunteți pe pagina 1din 1

11.05.2016

Hartadezonareseismică(PGA)dinP100­1/2013­Encipedia

DESPRE CONTRIBUTORI relu59 COMERCIAL Ieşidincont FORUM HARTA DE ZONARE SEISMIC Ă (PGA) DIN P100-1/2013 ENCIPEDIA

HARTA DE ZONARE SEISMICĂ (PGA) DIN P100-1/2013

SCRISDEENCIPEDIA PUBLICATLA27.06.2014

CodulP100­1/2013prevedezonareaseismicăateritoriuluiRomânieiîntermenidevaloridevârfaleacceleraţieiterenului

pentruproiectare,a g ,cuintervalmediuderecurențăde225aniadică20%probabilitatededepăşireîn50deani.Colegiidela

CentruldeCercetarepentruEvaluareaRisculuiSeismicdinUniversitateaTehnicădeConstrucțiiBucurești auvenitînsprijinul inginerilorproiectanțiprinrealizareauneihărțiinteractiveînaplicațiaGoogleMaps.Prinutilizareaonlineaacesteihărțisepot extragecuușurințăvalorileaccelerațieiterenuluipentruproiectarepentruoricelocalitatedinRomânia.

AceastahartăarecaracterinformativșiesteoreproducereahărțiidezonaredincodulP100­1/2013.Utilizatorulacesteihărți

poartăîntreagaresponsabilitateprivindvizualizareasiinterpretareacorectăavalorilordeproiectare.UTCBîșideclinăorice

responsabilitateprivindfolosireaincorectăadatelordinaceastăhartă.

MuțumimcolegilordelaCCERSpentruelaborareaacesteihărțișipunereaeiladispozițiacomunitățiiinginerești.

Recommend 433peoplerecommendthis.Bethefirstofyourfriends.

Recommend 433peoplerecommendthis.Bethefirstofyourfriends.

Discutăacestarticolpeforum.Niciuncomentariu.

©2016­Encipedia.Toatedrepturilerezervate.