Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU”, BÂRLAD

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
la Limba şi literatura română
Anul şcolar 2018 -2019/ Sesiunea iulie
Clasa a XII –a / Proba scrisă

Varianta 1

S1. Prezintă imaginarul simbolist valorificând textul liric „Plumb”, G. Bacovia.

S2. Argumentează încadrarea operei „O scrisoare pierdută”, I. L. Caragiale în specia


literară a comediei.

LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU”, BÂRLAD

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
la Limba şi literatura română
Anul şcolar 2018 -2019 / Sesiunea iulie
Clasa a XII –a / Proba scrisă

Varianta 2

S1. Ilustrează caracterul de roman rural al textului „Moromeţii”, M. Preda, valorificând


minimum două secvenţe simbolice semnificative.

S2. Argumentează încadrarea operei „Iona”, M. Sorescu în specia şi genul literar.