Sunteți pe pagina 1din 1

Testare inţială la Religie

Clasa a IX-a

I. Alegeţi varianta corectă de răspuns:

1. Crezul sau simbolul credinței este:


a. un verset din Sfânta Scriptură
b. Rugăciunea Domnească
c. Înfățișarea pe scurt a învățăturii creștine. 1,5 puncte

2. Moise este o personalitate din Vechiul Testament care:


a. a construit o Arcă pentru a scăpa de Potop
b. a trecut cu Poporul Evreu prin Marea Roșie
c. a fost aruncat în groapa cu lei 1,5 puncte

II. Completaţi spaţiile punctare cu informaţia corespunzătoare:

1. Sfânta Treime, Dumnezeul creştinilor, cuprinde în Sine Trei Persoane


dumnezeieşti:
- ..................................................
- ..................................................
- .................................................. 1,5 puncte

2. Precizați trei sărbători din Biserică, care comemorează evenimente din


viața lui Iisus Hristos:
- ..................................................
- ..................................................
- .................................................. 1,5 puncte

III. Realizaţi o scrisoare de 10-15 rânduri care va fi adresată lui Dumnezeu.


3 puncte

-se acorda 1 punct pentru respectarea structurii tipice (introducere, cuprins, încheiere)
-se acorda 1 punct pentru utilizarea limbajului teologic
-se acorda 1 punct pentru expresivitate, cursivitate, estetica, ortografie si prezentare

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 1 punct din oficiu.
Timp de lucru 45 min.