Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Iată ziua ce-aţi cerut-o de la Domnul pentru voi


Rugăciunea voastră astăzi s-a-mplinit
Bucurii s-aveţi în suflet ca şi astăzi printre voi
Duhul Sfânt din a Sa slavă L-aţi primit.

R: /: E o zi, în care voi


Jurământul unul altuia vi-l daţi
Domnul Sfânt v-a sprijini
Şi v-ajută pân’ la capăt să-L păstraţi. : /

2. Razele iubirii voastre să-ncălzească-al vost’ cămin


Diamantul fericirii să-l păstraţi,
Şi la Domnul toată viaţa veţi găsi la El sprijin
Doar pe El în veci de veci să Îl urmaţi.

3. Floarea dragostei într-una înflorită s-o păstraţi


Orice clipă cu Isus mereu să fiţi,
Cereţi Domnului în viaţă să fiţi binecuvântaţi
Şi cununa să v-o dea în Paradis.