Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI

MEDICINA VETERINARA „ ION IONESCU DE LA


BRAD”, IASI

Plan de
afaceri

- SERE PENTRU CULTIVAREA PLANTELOR DE


GRADINA-

Indrumator :
Conf. Dr. Ungureanu George

STUDENT: SOFIA STEFAN


LUCIAN

GRUPA :451
CUPRINS

1. Sinteza planului de afaceri ………………………………………….. 4

2. Afacerea
2.1. Descrierea ideii de afacere……………………………………… 5
2.2. Descrierea societatii……………………………………………… 6

3. Piata
3.1. Clientii……………………………………………………………… 9
3.2. Produsele…………………………………………………………… 10
3.3. Concurenta…………………………………………………………. 11
3.4. Distributia…………………………………………………………. 16
3.5. Promovarea………………………………………………………… 16

4. Organizarea si managementul
Conditii necesare pentru realizarea activitatii propuse………… 17
Procesul de productie…………………………………………… ... 18

2
Utilaje si echipamente…………………………………………….. ..21
Conducerea…………………………………………………………. 22
Personalul…………………………………………………………… 23

5. Previziuni financiare
Previziunea veniturilor……………………………………………..24
Previziunea cheltuielilor……………………………………………31
Estimarea resurselor necesare demararii afacerii………………..37
Bugetul de venituri si cheltuieli……………………………………38
Situatia previzionata a cheltuielilor……………………………….38

6. Anexe…………………………………………………………………….39

3
1. Sinteza planului de afaceri

Acest plan de afaceri a fost elaborat cu scopul evaluarii ideii de afaceri ce presupune cultivarea
in sere a florilor si a plantelor pentru gradina. Activitatea se va desfasura in localitatea Iasi, serele si
punctul de lucru fiind plasate pe o suprafata de 2000 mp aflata in proprietatea unei asociate. Serele vor
fi construite de catre o firma specializata in asemenea constructii.
Resursele necesare demararii afacerii au fost apreciate la 323071 Ron. Acestea vor proveni atat
din surse proprii, cat si imprumutate. Astfel din sursele proprii se va asigura o suma de 265000 Ron
capiatal social, aport al asociatelor, atat in bani cat si in natura. Sursele imprumutate sunt reprezentate
de un credit bancar in valoare de 26 800 Ron, la o rata anuala a dobanzii de 20%.
Piata tinta este formata din firmele a caror obiect de activitate il reprezinta amenajarile
peisagistice, fiind oferite de catre societate o serie de produse si servicii.
Conducerea operativa va fi asigurate de catre domnul Sofia Lucian, ca director general si de
catre doamna Lazar Alexandra ca director comercial. Consideram ca experienta si profesionalismul
domnului Sofia Lucian este un punct forte pentru succesul afacerii, asigurand astfel continua
dezvoltare a acesteia.
In urma previziunilor realizate, rezulta ca afacerea este una viabila, rezultatele estimate in
conditii pesimiste confirmand de asemenea sansele mari de reusita in viitor.

4
5
2. Afacerea

2. 1. Descrierea ideii de afacere


Prin intermediul societatii se realizează producţia de flori şi arbuşti care să fie utilizati pentru
amenajarea grădinilor şi a spaţiilor verzi.
Ideea de afaceri a pornit de la dezvoltarea sectorului imobiliar, de la faptul că în ultima
perioadă acest sector s-a bazat foarte mult pe construcţia de case. Amenajarea grădinilor aferente
locuinţei a devenit o necesitate care permite de asemenea şi dezvoltarea societăţilor care au ca şi obiect
de activitate arhitectura peisagistică. Această afacere urmăreşte în cea mai mare măsură asigurarea cu
flori, arbuşti, verdeaţă a unor astfel de societăţi, bazându-se pe faptul că în ultima vreme tot mai multe
persoane investesc în spaţiile verzi.
În desfăşurarea activităţiilor sale, societatea pleacă de la nevoia oamenilor care locuiesc la casă
de a avea un colţ de natură frumos şi armonios amenajat, în care verdeaţa, florile viu colorate şi
arbuştii împodobesc peisajul. Deoarece nu e de ajuns doar să amenajezi un spaţiu verde şi apoi să il
abandonezi, deoareace grădina trebuie permanent îngrijită penru a fi mereu frumoasă, proaspătă, vie
societatea asigură de asemena servicii pentru întreţinere. În acest fel grădina va deveni un refugiu care
va oferi relaxarea, liniştea şi bucuria de care oricine are nevoie după agitaţia orelor de muncă.

Misiunea noastră este să creăm o societate care să se distingă ca şi element de marcă pe piaţa
floriculturii şi să oferim cea mai simplă, convenabilă şi eficientă metodă de a satisface cerinţele
clienţilor noştri.

Strategia
Managementul companiei urmăreşte pătrunderea şi lărgirea poziţiei pe piaţă. Pe baza
cunoştiinţelor dobândite, întreprinderea va adopta o strategie îndreptată spre diferenţierea calitativă
faţă de oferta concurenţei.
Având în vedere că mai există societăţi care dăsfăşoară acest tip de activitate, această strategie
este cea mai performantă pentru atragerea şi menţinerea clienţilor ţintă.
Scop şi obiective
Societatea Floresa intenţionează să se impună pe piaţa arădeană prin calitatea produselor şi a
serviciilor oferite. Obiectivele sunt stabilite pe o perioadă de 3 ani şi vizează:
- atingerea în primii 3 ani a unei cote de piaţă de 30%.
- introducerea pe piaţa românească a unor noi specii de flori şi de arbuşti
- îmbunătăţirea relaţiei de colaborare cu fiecare din clienţii noştri
- fidelizarea clenţiilor
- realizare de amenajări peisagistice
Pentru realizarea obiectivelor se are în vedere:
- ridicarea calităţii produsului, orientarea către satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor,
promovarea unui sistem de valori în care primează calitatea
- lărgirea sortimentului produsului
- ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
- stabilirea unui preţ convenabil pentru toate păturile sociale;
- punerea accentului pe creşterea constantă a nivelului de pregătire teoretică şi practică a
tuturor angajaţiilor, asigurarea unei comunicări reale şi a muncii în echipă;

2.2.Descrierea societăţii
Denumirea şi sediul societăţii :
Denumirea societăţii comerciale este S.C. FLORESA S.A.
Potrivit cererii de înmatriculare nr. 256/ 23.03.09 societatea este înmatriculată la Camera de
Comerţ şi Industrie a Judeţului Iasi - Oficiul Registrul Comerţului cu nr. J 15/1465/2009, cu cod fiscal
R 6581068.
Firma are sediul în oraşul Iasi, str. Niclina, Nr. 16, Judeţul Iasi.
- telefon/ fax : 0232 286 209
- mobil: 0746 524 308

Forma juridică a societăţii


Societatea comercială este o societate pe actiuni , persoană juridică, de naţionalitate română,
organizată potrivit Legii nr. 31/1990.

7
Obiectul de activitate
- Potrivit codului CAEN obiectul de activitate al societăţii comerciale îl constituie:
0112 ,, Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră”
0141 ,, Activităţi de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic”
- Obiectul de activitate poate fi modificat sau completat numai de către cei doi asociaţi în raport cu
cerinţele pieţei şi posibilităţile de dezvoltare ale societăţii.

Capitalul social
Aportul la capitalul social este urmatorul:
Sofia Lucian Tab.2.2.1
UM= RON
Nr. crt. Element Valoare Cota din capital % Nr actiuni
1. Teren intravilan 2000mp 140000
2. Constructie 40000
68 180
TOTAL 180000

Lazar Alexandra
Tab.2.2.2
UM= RON
Nr. crt. Element Valoare Cota din capital Nr. actiuni
1. Dacia Brek 5000
2. Bani 80000
32 85
TOTAL 85000

Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 265000 Ron, fiind divizat în 265 de
actiuni în valoare de 1000 RON fiecare.
Majorarea sau diminuarea capitalului social se face cu acordul celor doua actionare.

Pierderile şi beneficiile societăţii


- Societatea comercială, fiind proprietatea celor doi actionari: Sofia Lucian, Lazăr Alexandra,
răspunde cu întreg patrimoniul societăţii în cazul producerii de pierderi sau faliment. Profitul net

8
realizat lunar şi respectiv la sfârşitul anului calendaristic revine actionarelor potrivit cotei părţi
deţinute din capitalul social.

Durata societăţii
Durata de activitate a societăţii comerciale este pe o perioadă nelimitată şi începe cu data
înmatriculării la Registrul Comerţului. Dizolvarea, lichidarea, fuziunea se realizează potrivit
dispoziţiilor legii 31/1990.

9
3. Piata
Analiza pieţei
În ultimii ani se observă o creştere a pieţei cultivării de plante pentru amenajarea gradinilor. Deşi
momentan piaţa imobiliară stagnează, există potenţial de dezvoltare a afacerii datorită faptului că
oamenii solicită în continuare firme specializate care să le amenajeze grădinile.
Un studiu de piaţă realizat pe un eşantion de 300 de persoane care au în proprietate o casă
evidenţiază faptul că 85,6% din acestea sunt dispuse şi doresc amenajarea grădinilor plezând spre un
cadru vegetativ , ce pune firma intr-un cadru şi o piata economică sigură determinându-i activitatea
într-un orizont îndelungat şi asigurându-i astfel capacitatea de a-şi onora datoriile consistente în limita
impusă de activitatea acesteia.

3.1.Clienţii
Clienţii potenţiali ai firmei sunt reprezentaţi atât de persoane fizice, cât şi de persoane juridice.
Societatea are în vedere două categorii de clienţi, produsele şi serviciile oferite acestora fiind diferite:
- grupul ţintă- îl constituie societăţile care desfăşoară activitatea în domeniul peisagistic, ele
nemaiavând nevoie de servicii de consultanţă sau de plantare
- clienţi individuali care cumpără en-gros și cărora le sunt puse la dispoziţie servicii de plantare
pe baza proiectelor deţinute de aceştia
- clienţi individuali care cumpără cu amănuntul
Produsul se adresează în primul rând pieţei locale, clienţii vizaţi fiind locuitori sau societăţi din
judeţul Arad. Se încearcă şi atragerea unor clienţi din judeţele învecinate (Hunedoara şi Oradea).
Principalele motive care stau la baza deciziei clienţilor de a alege produsele şi serviciile
societăţii noastre sunt:
- au încredere în calitatea produselor şi încalităţile profesionale ale specialiştilor ce îşi vor
desfăşura activitatea aici
- preţurile accesibile care permit achiziţionarea şi de către persoanele cu un buget mediu sau
redus
- seviciile oferite
- posibilitatea de a achiziţiona produsele firmei chiar de acasa din faţa calculatorului
Având în vedere că perioada de comercializare a produselor începe în martie şi se termină în
octombrie, frecvenţa de cumpărare a clienţiilor fideli este următoarea:

10
- clienţii reprezentaţi de societăţiile ce desfăşoară activităţi de peisagistică: de 7 ori pe lună
pentru luniile martie- august, 4 pentru luniile septembrie- octombrie
- clienţii individuali de 5 ori pe lună pentru luniile martie-august, 3 pentru luniile septembrie şi
octombrie

3.2.Produsele
Societatea urmăreşte atragerea clienţilor prin varieteatea plantelor cultivate. Actuala structură a
ofertei poate fi urmărită în tabelul de mai jos:

11
Denumire Aspect Sădire Plantare Înflorire Perioada de Temperatura
în grădină germinare de germinare
Ageratum Plantă anuală cu tulpina mică- Februarie – din aprilie Mai- 6-12 zile 18-20oC
Houstonianum mijlocie, gen tufă de culoare albastră, martie octombrie
( pufuleţi) iubeşte pământul hrănitor şi însorit
Begonia- Plantă anuală cu tulpină mică, gen tufă Ianuarie- din martie Mai- 10-14 zile 20-24oC
Semperflorens- de culori multiple, iubeşte pământul Februarie octombrie
Hybriden însorit, dar şi cu umbră parţială
Godetia Plantă anuală cu petale delicate, Februarie- din mai Iunie- 7-12 zile 15-16oC
grandiflora frunze mici, aspect de tufă, preferă martie septembrie
(azalee de grădină) pământ calcaros şi nisipos
Impatiens Plantă anuală, 40-60 cm, aspect de Martie din mai Iulie- 14 zile 15-18oC
Balsaminae copăcel, cu flori mari simple sau septembrie
(balsamina) involte
Iberis Umbrellata Plantă anuală, culoare mix de roşu, alb Martie- din mai Iunie- 10-14 zile 15-18oC
(lilicele pitice) şi lila, preferă solul calcaros uscat cu Aprilie august
puţină umbră
Limonium Plantă anuală, de culori diferite, Martie- din mai Iulie- 12-20 zile 15oC
Sinuatum preferă lumina intensă și solul aprilie septembrie
(saraturica) calcaros, nisipos
Lobelia Erinus Plantă anuală cu aspect de tufă, 70 cm, Februarie- din aprilie Iunie- 7-14 zile 18oC
preferă locurile luminate și solul bogat Martie septembrie
Lobularia Plantă anuală cu formă de tufă, multe Aprilie din mai Iunie- 8-10 zile 18oC

12
Maritima flori mici parfumate, 10-20cm, preferă septembrie
(ciucușoara) solul sărac
Petunia Hybriden Plantă bienală curgătoare, cu flori Februarie și din martie Aprilie- 10-14 zile 18oC
multe și colorate, preferă loc însorit și Iunie octombrie
pământ nisipos
Tagetes x Patula Plantă anuală de 20 cm , aspect de Februarie- din martie Aprilie- 10-14 zile 18-20oC
(crăița) tufă, preferă locul însorit și sol bogat Mai noiembrie
Viola tricolor Plantă bienală de 10 cm , aspect de Noiembrie- din februarie- 10-14 zile 18-20oC
( panseluța) tufă,culori multiple, preferă locul decembrie februarie iunie
însorit și sol bogat Iunie-iulie și august august-
septembrie

Tab.3.2.1. Caracteristicile florilor care se înmulțesc prin semințe

Denumirea Aspect Tipul de butășire Temperatura Lunile în care se Perioada de


de realizează înflorire
înrădăcinare butășirea
Azaleea Arbust cu frunze oval eliptice cu flori Prin butași de 10-20oC Februarie- martie; Noiembrie
indică grupate câte 5-6 în buchet, culori vârfuri iulie-septembrie Martie

13
multiple, preferă locuri umbrite și soluri
sărăcăcioase și umede
Begonia rex Plantă cu frunze multiple, aspect de Prin frunze 20-22oC Ianuarie- august
tufă, preferă locuri luminoase cu sol
bogat.
Ficus Plantă cu frunze mari, preferă locurile Prin butași de 24-25oC Martie-aprilie
elastica luminoase, solul bogat și umed vârfuri
Hibiscus Arbust cu frunziș bogat și flori mari Prin butași de 16-18oC Februarie-aprilie; Tot anul
rosa- simple sau duble, preferă multă lumină lăstari august-
sinensis și căldură pentru a înflori septembrie
Nerium Arbust cu flori divers colorate, cu Prin butași 20-22oC Martie- mai; Mai-octombrie
oleander frunze alungite, preferă locuri însorite și semilemnificați august
un sol puțin nisipos
Cotinus Arbust sub forma unei tufe bogate de Prin butași de vârf 20-22oC Martie-mai
frunze ovale și late, preferă locurile
luminoase, un sol umed
Pelargonium Plantă pletoasă cu multe flori, necesită Prin butășirea 18-20oC Martie-iunie Tot timpul
petatum locuri luminate, substrat bogat și udare lăstarilor terminali anului
(mușcata) abundentă.
Gardenia Arbust cu formă compactă, flori albe și Prin butășirea 18-20oC Februarie Martie-
jasminoides lucioase, preferă locuri luminoase și semilemnificați octombrie
calde, sol umed
Euphorbia Plantă de sezon rece, cu frunze mari Prin butași de 18-20oC Octombrie Noiembrie-

14
pulcherrima verzi care devin roșii, preferă locuri frunze decembrie
luminoase și calde și umezeală multă

Tab. 3.2.2 Caracteristicile plantelor și arbuștilor care se înmulțesc prin butași

15
Servicii oferite
- plantarea de căre specialişti
- amplasarea stilistică pe baza proiectelor clientului
- întreţinerea pe perioade nedeterminate sau de comun acord cu clientul
- serviciu de consiliere privind întreţinerea de către client

3.3. Concurenţa
Concurenţa din acest domeniu nu este foarte intensă, în municipiu Iasi aflându-se 12 unităţi
care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu. Există unităţi care au un standard mai ridicat în ceea
ce priveşte amenajarea spaţiului şi dotările existente, dar societatea noastă încearcă să se diferenţieze
pe baza raportului dintre calitate şi preţ, realizând o calitate superioară a produselor şi serviciilor la
un preţ accesibil.
Societăţile din municipiul Iasi care sunt percepute în mod direct drept concurenţa pentru
Floresa sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tab.3.3.1.
Concurent Cota de piaţă Calitate Preţuri Amplasament
S.C.Flora SRL 38% Superioră Superioare superior
S.C.Artpeisaj SRL 22% Similară Superioare superior
S.C.Bio SRL 15% superioară Similare Inferior
S.C.Natura SRL 11% Inferioară Similare similare

- S.C.Flora SRL are ca şi avantaj faptul că este amplasată în oraş, având o surafaţă de 1 ha.
Totodată are un sediu de 1500mp ha şi în localitatea Lunca-Cetatuii. Nivelul de calificare al
personalului şi tehnologiile utilizate sunt ridicate.
- S.C. Artpeisaj SRL este amplasată în oraş , având o suprafaţă de 1 ha. Nivelul tehnologiilor
este ridicat, personalul fiind de asemena calificat.
- S.C. Bio SRL este amplasată la 6 km de Arad şi are o suprafaţă de 3000mp. Are tehnologii
prformante şi personal calificat.
- S.C. Natura SRL este amplasată în oraş având o suprafaşă de 1700mp. Tehnologiile sunt
similare cu ale societăţii noastre, dar nivelul de calificare a personalului nu este ridicat.

3.4. Distribuţia
Modalitatea de distibuţie este cea directă, sitaţie în care clientul cumpără direct de la client.
Astfel, distribuţia se realizează cu costuri minime. Se va acorda o importanţă deosebită satisfacerii
cu promptitudine a cererilor de livreare la domiciliu. În acest scop se va achiziţiona un autoturism cu
care se va face transportul de la sere la client.

3.5. Promovarea
Modul de formare a imaginii societăţii şi modalitatea prin care societatea va încerca să atragă
grupul ţintă constă în:
- publicitate prin intermediul materialelor promoţionale (afişe, broşuri, cărţi de vizită,
inscripţionarea autoturismului ce distibuie produsele)
- publicitate în presa scrisă (ziare, reviste)
- publicitate pe site-uri şi pagina pe pagina Web www.Floresa.com unde se găsesc informaţii cu
privire la produse, preţuri, modalităţi de achiziţie
- participarea la expoziţii şi la târguri
Bugetul previzionat ce va fi alocat promovării în primul an de previziune cuprinde:

Tab.3.5.1.
UM= RON
Tip de promovare Valoare Detalii
Apariţii în reviste şi publi- 700 Revista Totul despre grădina ta şi Cum să ai o
caţii de specialitate ai o casă perfectă periodic pe toată durata anului
Apariţii ziare 500 Ziarul Adevărul şi Arad Express
Pliante cu oferta de produse 600 Realizate la tipografia Copy Center Arad şi
(fluturaşi, afişe) livra livrate la domiciliu sau la birourile firmelor

4. Organizare si conducere

4.1. Condiţiile necesare pentru realizarea activităţilor propuse

17
Localizare şi amenajări necesare
Asociatul Sofia Lucian deţine un teren cu o suprafaţă de 2000mp pe care este amenajată o
clădire de 40mp care are toate amenajarile necesare si care se poate folosi ca si spatiu pentru birou si
pentru depozitarea instrumentelor de plantat .
Există posibilitatea de extindere a terenului prin achiziţionarea sau închirierea grădinilor
locuitorilor vecini.
Pe acest teren vor fi construite de către S.C. Gama Construct SRL 4 sere, cu o suprafaţă de 320
mp fiecare. Costul unei sere este de 80 Ron /m 2. El include și montarea sistemului de irigare
achiziționat de către societate.
Serele sunt de tip modul, având următoarele caracteristici:
- lățime travee 8m
- lungime travee 40 m
- distanța dintre stâlpi 2,5m
- înălțime la jgheab 3 m
- înălțime la bara suport cultură 2,5m
- înălțime la vârf 3,85m
- acoperire cu folie dublă gonflabilă care rezistă 5 ani
- ventilație laterală
- sistem de încălzire generator aer
- ușă față, ușă spate
Fiecare seră este prevăzută cu 12 mese pe care sunt plasate ghivecele. Acestea sunt dispuse pe
trei rânduri paralele astfel:
- distanța față de pereții serei 0,5m
- distanța pe lățime dintre mese 1,5m
- distanța pe lungime dintre mese 2m
Ghivecele/ paharele sunt situate pe mese la o distanta laterala de 20 cm.

Organizarea activităţilor
Etapele operaţionale ce vor defini implementarea planului investiţional sunt cuprinse în
diagrama următoare:

18
Tab.4.1.1.
Operaţiuni Anul I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aprobări, avize X X
Amenajare spaţiu X X
Achiziţie utilaje, X
Autovehicule
Transport, montare X
utilaje
Recrutare şi angajare X X
Personal
Instruire şi verificare X
Personal
Activitate producţie X X X X X X X X

4.2. Procesul de producţie


Dupa procurarea seminţelor sau a butașilor societatea urmăreşte prin mijloacele sale cultivarea
acestora în cadrul serelor de care aceasta dispune. Scopul final este asigurarea unei producţii cât mai
mari într-un timp delimitat,fară a afecta calitatea acestora ca specie ,precum şi modul de dezvoltare

natural al acestora.
Procesul de producție are următoarele etape:
1. Pregătirea pământului: se va folosi un substrat universal vegetal care conține amestec de
pământ de pădure, pământ de frunze(turbă), mranița și nisip. Pentru plantele care preferă solul mai
nisipos, cantitatea de nisip va fi mai mare.
2. Însamânțarea: Semințele se vor pune în pahare care au dmensiunea de 8 cm înălțime și 9 cm
diametru.În fiecare pahar se vor introduce aproximativ 250 g pământ și 2 semințe . Semințele se apăsa
în pământ după care sunt acoperite cu un stat de aproximativ 5 mm de pământ. Paharele sunt plasate
grupat pe mesele din interiorul serii, ținându-se seama de specii și sunt acoperite cu o folie. Rolul foliei
este de a crește temperatura astefel încât să favorizeze încolțirea cât mai rapidă a semințelor și perioada
de răsărire a plantei.
Butași vor fi plantați în ghivece care au 9 cm înălțime și 12 cm diametru. În aceste ghivece se va
introduce o cantitate de pământ de aproximaiv 500g. Butașii sunt plantați astfel încât sa le fie acoperită

19
rădăcina. Pentru primul an de activitate butașii vor fi obținuți prin achiziționare, urmând ca apoi sa fie
produși de către societate. Ghivecele sunt plasate apoi pe mese ținându-se seama de soiul plantelor.
3. Irigarea: după ce semințele au fost plantate acestea vor fi udate în fiecare zi până cand planta
va răsări. Butașii vor fi și ei de asemena udați în funcție de caracteristicile lor. Irigarea se face prin
sistemele de irigare cu care este prevăzută sera. Sursa de apa o constituie o fantana, aflata la 30 m de
sera. După ce răsadurile au răsărit, intervalul de timp în care plantele vor fi udate va depinde de
caracteristicile lor.
4. Lucrări de întreținere: în situația în care răsar în ghici mai multe flori, acestea vor fi replantate,
astfel încât în fiecare ghiveci sa se afle o singură plantă. Se vor curăța plantele de eventualele buruieni
care pot să apară și de frunzele uscate. Arbuștilor li se va da un aspect plăcut prin tăierea unor ramuri.
Plantele vor fi tratate în cazul apariției unor boli sau a unor paraziți.
Calendarul activitatiilor este prezentat mai jos:
Tab.4.2.1.
Luna Activitaţi
Ianuarie - se sădește Begonia-Semperflorens-Hybriden și butași de Begonia Rex
- se comercializează Floarea Crăciunului
Februarie - se sădesc Ageratum Houstonianum, Godetia grandiflora ,Lobelia Erinus, Petunia
Hybriden, Tagetes x Patula și butași de Azaleea indică, Gardenia jasminoides
- se comercializează Viola tricolor
Martie - se continuă semănatul plantelor început în februarie și se mai sădesc Impatiens
Balsaminae, Iberis Umbrellata, Limonium Sinuatum, butași de Ficus elastica,
Cotinus, Pelargonium petatum
- se comercializează Ageratum Houstonianum, Godetia grandiflora ,Lobelia
Erinus, Petunia Hybriden, Tagetes x Patula și butași de Azaleea indică, Gardenia
jasminoides
Aprilie - se efectuează lucrări de întreținere a plantelor răsărite
- se sădesc Iberis Umbrellata, Limonium Sinuatum, Lobularia Maritima, Tagetes x
Patula și se plantează butași de Begonia rex, Ficus elastica, Hibiscus rosa-
sinensis, Nerium oleander, Cotinus, Pelargonium petatum, Viola tricolor
-se comercializează Begonia-Semperflorens-Hybriden, Hibiscus rosa-sinensis,
Begonia rex, Azaleea indică, Tagetes x Patula, Lobelia Erinus, Ageratum
Houstonianum
Mai -se realizează lucrări de întreținere a plantelor răsărite

20
- se plantează Tagetes x Patula, Begonia rex, Nerium oleander, Cotinus,
Pelargonium petatum
- se comercializează Ageratum Houstonianum, Begonia-Semperflorens-Hybriden,
Godetia grandiflora , Impatiens Balsaminae, Iberis Umbrellata, Limonium
Sinuatum, Lobelia Erinus, Lobularia Maritima, Tagetes x Patula, Petunia
Hybriden, Azaleea indică, Begonia rex, Ficus elastica, Hibiscus rosa-sinensis,
Nerium oleander, Cotinus, Pelargonium petatum, Gardenia jasminoides
Iunie - se plantează Petunia Hybriden, Begonia rex, Pelargonium petatum, Violo tricolor
-se realizează lucrări de îngrijire a plantelor
-se comercializează Ageratum Houstonianum, Begonia-Semperflorens-Hybriden,
Godetia grandiflora , Impatiens Balsaminae, Iberis Umbrellata, Limonium
Sinuatum, Lobelia Erinus, Lobularia Maritima, Tagetes x Patula, Petunia
Hybriden, Azaleea indică, Begonia rex, Ficus elastica, Hibiscus rosa-sinensis,
Nerium oleander, Cotinus, Pelargonium petatum, Gardenia jasminoides
Iulie - se plantează Begonia rex, Pelargonium petatum, Azaleea indică, Viola Tricolor
- se realizează lucrări de întreținere a plantelor
- se comercializează Petunya Hybriden, Ageratum Houstonianum, Begonia-
Semperflorens-Hybriden, Godetia grandiflora , Impatiens Balsaminae, Iberis
Umbrellata, Limonium Sinuatum, Lobelia Erinus, Lobularia Maritima, Tagetes x
Patula, Begonia rex, Ficus elastica, Hibiscus rosa-sinensis, Nerium oleander,
Cotinus, Pelargonium petatum, Gardenia jasminoides
August - se plantează Nerium oleander, Hibiscus rosa-sinensis, Begonia rex, Azaleea
indică
- se comercializează Petunya Hybriden Ageratum Houstonianum, Begonia-
Semperflorens-Hybriden, Godetia grandiflora , Impatiens Balsaminae, Iberis
Umbrellata, Limonium Sinuatum, Lobelia Erinus, Lobularia Maritima, Tagetes x
Patula, Petunia Hybriden, Azaleea indică, Begonia rex, Ficus elastica, Hibiscus
rosa-sinensis, Nerium oleander, Cotinus, Pelargonium petatum, Gardenia
jasminoides, Viola tricolor
- se execută lucrări de întreținere prentru plantele răsărite

21
Septembrie - se plantează Hibiscus rosa-sinensis, Azaleea indică
- se comercializează Ageratum Houstonianum, Begonia-Semperflorens-Hybriden,
Godetia grandiflora, Impatiens Balsaminae, Limonium Sinuatum,
Lobelia Erinus, Tagetes x Patula, Azaleea indică, Hibiscus rosa-sinensis, Nerium
oleander
- se execută lucrări de întreținere a plantelor
Octombrie - se plantează Steaua Crăciunului
- se comercializează Nerium oleander, Gardenia jasminoides, Ageratum
Houstonianum, Hibiscus rosa-sinensis, Begonia-Semperflorens-Hybriden
- se execută lucrări de întreținere a plantelor

Noiembrie - se comercializează Steaua Crăciunului și Tagetes x Patula


- se seamănă Viola tricolor
- se execută lucrări de întreținere a plantelor
Decembrie - se comercializează Steaua Crăciunului și Tagetes x Patula
- se execută lucrări de întreținere a plantelor
- se execută lucrări de dezinfectare a serei și de reamenajare

4.3. Utilaje şi echipamente


Pentru desfăşurarea activităţii societatea achiziţionează următoarele echipamente şi utilaje:
1. Sistem de irigare cu microaspersie
Componente: - pompă acționată electric
- sistem filtrare apă
- seturi microaspersie tip rotor, stabilizator, fitiguri
Caracteristici funcționale: - presiune de lucru 1,5-4 bari
 debit per aspensor 40- 240 l/h
 diametru udat 9 m
 seturi de microaspersiune la fiecare 2-4m
 distanța între linii 3-6m
Sistemul de irigare este achiziționat de la firma S.C. Hiroparc S.r.l la un preț de 2500 Ron.
Celelalte echipamente ( sistem de ventilație, sistem de încălzire) sunt achiziționate și monate de firma
care construiește sera, costul lor fiind inclus în costul de monare a serei.

22
2. Echipamente birou
Tab.4.3.1.
UM= RON
Echipament Cantitate Preţ Furnizor
Calculator cu imprimanta 1 2000 S.c. Compieftin Srl
Telefon cu fax 1 250 S.c. Telecom Srl
Casă de marcat 1 300 S.c. Xpa S.r.l.

Toate utilajele şi echipamentele sunt cumpărate în urma selectării celei mai convenabile oferte
din cele disponibile de la firmele de profil. Modalitatea de plată a lor este cea cu plata în numerar la
primire.

4.4.Conducerea

Conducerea societăţii va fi realizată de către cele două asociate. Sofia Lucian va îndeplini
funcţia de director general şi va coordona întreaga activitate, va angaja şi controla personalul, se va
ocupa direct de problemele de producţie. Menţionez ca ea are o experienţă de 10 ani în domeniul
agriculturii, fiind familiarizată cu problemele care pot să apară.
Asociata Lazar Alexandra va îndeplini funcţia de director comercial. Ea va ţine evidenţele
contabile, va supraveghea activitatea de achiziţie şi desfacere.
Actionarii vor fi remunerati atat prin salar fix de 150 Ron, cat si prin dividende care reprezinta
10% din profit.

4.5. Personalul
Pe lângă cele două funcţii de conducere asigurate de cele două asociate, pentru realizarea
producţiei mai este nevoie de 4 angajaţi care să ocupe următoarele posturi:
- personal direct productiv permanent: 3
- administrator: 1

Programul de lucru este de luni pana sambata si cuprinde un numar minim de 30 ore.

23
Administratorul va avea ca şi responsabilităţi supravegherea modului de realizare a producţiei,
depistarea şi rezolvarea unor probleme care pot să apară în cadrul producţiei, încărcarea şi descărcarea
mărfii, participarea la procesul de producţie.

Personalul va fi selectat dintre locuitorii municipiului, instruit şi testat la locul de muncă. Între
conducerea societăţii şi personal va exista o deplină colaborare, în vederea asigurării unei comunicări
necesare desfăşurării eficiente a activităţilor. Această orientare se concretizează nu numai în
productivitate ridicată ci şi în reducerea rulării cu personal şi nu în ultimul rând în crearea unui mediu de
lucru agreabil
Angajarea personalului se face pe baza contractului de muncă iar salarizarea se face diferenţiat
funcţie de treapta de încadrare, sporuri şi adaosuri. Sporurile şi adaosurile la salar provin din: - ore
suplimentare ( cuantum de 100%)
- exercitarea unei funcţii suplimentare ( cuantum de până la 30%)
Tab.4.5.1.
UM= RON
PERSONAL SALARII(RON) PROGRAM (h/zi) CONDIŢII

Director general 1300 8 Program flexibil

Director comercial 1300 8 Program flexibil

Administrator 1000 8 Program flexibil

Personal productiv 800 8

Referitor la managementul resurselor umane precizăm că întregul personal va fi angajat cu carte


de muncă, remunerarea se va face prin salariu fix şi se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente
sau obţinerii unor rezultate deosebite. Evoluţia salarială şi primele se vor corela cu rezultatele
individuale ale fiecărui angajat.

24
5. Previziuni financiare

5.1.Previzionarea veniturilor
Pentru estimarea veniturilor totale la nivelul afacerii, pe perioade diferite de prognoză, vom
porni de la estimarea acestora pe diferite surse de venituri.
La nivelul afacerii noastre apar următoarele categorii de venituri:
- venituri din vânzarea florilor și a arbuștilor
- venituri din prestarea serviciilor către client

25
Previzionarea veniturilor din vânzarea florilor
Deoarece speciile de flori cultivate și comercializate în cadrul societății diferă de la o lună la
alta, considerăm că este relevant să se estimeze veniturile pe fiecare lună a anului calendaristic. În
cazul previziunii ne-am referit la toate locurile de muncă și la un grad de utilizare a capacității de
producție de 65%.
Estimarea veniturilor pentru luna ianuarie
Tab.5.1.1.

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Europhonia Pulcherrima 6 1800 10800
TOTAL 10800

Estimarea veniturilor pentru luna februarie


Tab.5.1.2

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Europhonia Pulcherrima 6 800 4800
2. Viola tricolor 3 1600 4800
TOTAL 9600

Estimarea veniturilor pentru luna martie


Tab.5.1.3

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Viola tricolor 3 1500 4500
2. Ageratum Houstaniamum 2,5 500 1450
3. Godetia Grandiflora 2,5 350 875
4. Lobelia Erinus 4 700 2800
5. Petunia Hybriden 3,5 400 1400

26
6. Tages x Patula 2,5 700 1750
7. Azalee Indică 10 300 3000
8. Gardenia Jasminoides 7 200 1400
TOTAL 17175

Estimarea veniturilor pentru luna aprilie

Tab.5.1.4

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Ageratum Houstaniamum 2,5 250 625
2. Begonia Semperfloires Hybriden 3 500 1500
3 Lobelia Erinus 4 400 1600
4. Tages x Patula 4 300 1200
5. Azalee indică 10 250 2500
6. Begonia Rex 8 300 2400
7. Hibiscus Rosa Siensis 7 200 1400
7. Pelargonium Petatum 5 300 1500
TOTAL 12725

Estimarea veniturilor pentru luna mai


Tab.5.1.5.

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Impantiens Balsaminae 3,5 300 1050
2. Ageratum Houstaniamum 2,5 300 750
3. Godetia Grandiflora 2,5 300 750
4. Lobelia Erinus 4 300 1200
5. Petunia Hybriden 3,5 400 1400
6. Iberis Umbrelatta 3,5 300 750
7. Limonium Sinuatrum 3 200 600
8. Tagates x Patula 2,5 200 500
9. Azalee Indică 10 300 3000
10. Begonia Rex 8 200 1600
11. Ficus Elastica 6 300 1800
12. Hibiscus Rosa Siensis 7 200 1400
13. Nerium Oleander 10 300 3000
14. Cotinus 8 200 1600
15. Pelargonium Petatum 5 500 2500
16. Gardenia Jasminoides 6 300 1800
TOTAL 23700

Estimarea veniturilor pentru luna iunie


Tab.5.1.6

27
UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Impantiens Balsaminae 3,5 200 700
2. Ageratum Houstaniamum 2,5 200 500
3. Godetia Grandiflora 2,5 200 500
4. Lobelia Erinus 4 200 800
5. Petunia Hybriden 3,5 300 1050
6. Iberis Umbrelatta 3,5 300 1050
7. Limonium Sinuatrum 3 200 600
8. Tagates x Patula 2,5 200 500
9. Azalee Indică 10 150 1500
10. Begonia Rex 8 200 1600
11. Ficus Elastica 6 200 1200
12. Hibiscus Rosa Siensis 7 100 700
13. Nerium Oleander 10 250 2500
14. Cotinus 8 250 2000
15. Pelargonium Petatum 5 300 1500
16. Gardenia Jasminoides 6 300 1800
TOTAL 18500

Estimarea veniturilor pentru luna iulie


Tab.5.1.7

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Impantiens Balsaminae 3,5 200 700
2. Ageratum Houstaniamum 2,5 200 500
3. Godetia Grandiflora 2,5 200 500
4. Lobelia Erinus 4 200 800
5. Petunia Hybriden 3,5 200 700
6. Iberis Umbrelatta 3,5 200 700
7. Limonium Sinuatrum 3 200 600
8. Tagates x Patula 2,5 200 500
9. Begonia Rex 8 100 800
10. Ficus Elastica 6 100 600
11. Hibiscus Rosa Siensis 7 100 700
12. Nerium Oleander 10 300 3000
13. Cotinus 8 200 1600
14. Pelargonium Petatum 5 200 1000
15. Gardenia Jasminoides 6 200 1200
TOTAL 13900

Estimarea veniturilor pentru luna august

28
Tab.5.1.8

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Impantiens Balsaminae 3,5 200 700
2. Ageratum Houstaniamum 2,5 200 500
3. Godetia Grandiflora 2,5 200 500
4. Lobelia Erinus 4 200 800
5. Petunia Hybriden 3,5 200 700
6. Iberis Umbrelatta 3,5 200 700
7. Limonium Sinuatrum 3 400 1200
8. Tagates x Patula 2,5 200 500
9. Begonia Rex 8 100 800
10. Ficus Elastica 6 100 600
11. Hibiscus Rosa Siensis 7 100 700
12. Nerium Oleander 10 300 3000
13. Cotinus 8 200 1600
14. Pelargonium Petatum 5 200 1000
15. Gardenia Jasminoides 6 200 1200
15. Viola Tricolor 2 600 1200
TOTAL 15700

Estimarea veniturilor pentru luna septembrie


Tab.5.1.9

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Impantiens Balsaminae 3,5 200 700
2. Ageratum Houstaniamum 2,5 200 500
3. Godetia Grandiflora 2,5 200 500
4. Lobelia Erinus 4 200 800
5. Limonium Sinuatrum 3 200 600
6. Begonia Rex 8 100 800
7. Hibiscus Rosa Siensis 7 100 700
8. Nerium Oleander 10 300 3000
9. Viola Tricolor 2 900 1800
TOTAL 9400

Estimarea veniturilor pentru luna octombrie


Tab.5.1.10

29
UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Tages x Patula 2,5 200 500
2. Begonia Semperflorens Hybriden 3 200 600
3. Gardenia Jasminoides 6 150 900
4. Hibiscus Rosa Siensis 7 200 1400
5. Nerium Oleander 10 350 3500
6. Viola Tricolor 3 1000 3000
TOTAL 9900

Estimarea veniturilor pentru luna noiembrie


Tab.5.1.11

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Tages x Patula 2,5 200 500
2. Eurphoria Pulcherrina 7 900 5400
TOTAL 5900

Estimarea veniturilor pentru luna decembrie


Tab.5.1.12

UM=RON
Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată
1. Eurphoria Pulcherrina 7 2000 14000
TOTAL 14000

Previzionarea veniturilor din serviciile prestate


Considerăm că în fiecare lună, pe lângă vânzarea produselor se vor presta servicii. Veniturile
obținute în urma lor sunt explicate mai jos:
Tab.5.1.13

UM = RON

30
Nr. crt Denumire serviciu Tarif/ ora Nr. de ore Valori estimate
1. Plantare plante client 60 7 420
2. Întreținere plante client 50 10 500
3. Consiliere 20 5 100
TOTAL 1020

Previzionarea veniturilor societății pe lună și pe an calendaristic:


Având în vedere că veniturile estimate pe lună presupun utilizarea a 70% din capacitatea de
producție s-a emis un o variantă peimistă. Aceasta reprezintă un nivel minim al realizărilor. Varianta
optimistă are în vedere creșterea gradului de utilizare a timpului de muncă și a capacității de
producție.
Veniturile din prestarea serviciilor sunt calculate ca și fiind constante în cadrul variantei
pesimiste. Varianta optimistă are în vedere că în lunile în care vânzarea crește, nivelul serviciilor
prestate crește și el.
Tab.5.1.14

UM= RON
Luna Venituri din vânzarea Venituri din Total
Plantelor prestări servicii
Pesimistă Optimistă Pesimistă Optimistă Pesimistă Optimistă
Ianuarie 10800 11000 1020 1020 11820 12020
Februarie 9600 10000 1020 1100 10620 11100
Martie 17175 18000 1020 1400 18195 19020
Aprilie 12725 14000 1020 1600 13745 15020
Mai 23700 25000 1020 2200 24720 26020
Iunie 18500 20000 1020 2100 19520 21020
Iulie 13900 15000 1020 1500 14920 16020
August 15700 18000 1020 1700 16720 19020
Septembrie 9400 10000 1020 1400 10420 11020
Octombrie 9900 10000 1020 1200 10920 12000
Noiembrie 5900 6000 1020 1200 6920 7020
Decembrie 14000 14200 1020 1020 15020 15220
TOTAL ANUAL 173540 185300

5.2. Previziunea cheltuielilor


Previziunea cheltuielilor totale la nivelul afacerii, pe perioade diferite de prognoză are în
vedere estimarea acestora pe categorii distincte:
1. Costuri directe:

31
- costuri cu materialele directe
- costuri cu salariile directe
2. Costuri indirecte:
- costuri cu materiale indirecte
- costuri cu salarii indirecte
- costuri cu amortizarea
- costuri cu promovarea
- costuri cu dobânzile
Previziunea costurilor directe
Estimarea costurilor cu semințele și butașii

32
Nr. Denumire plantă Semințe- cantitate/ lună Preț
crt. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII bucată

1. Ageratum Houstonianum 410 255 255 155 105 105 105 105 0.15

2. BegoniaSemperflorens Hybriden 405 105 0.05


3. Godetia Grandiflora 355 255 105 105 105 105 0.2

4. Impatiens Balsaminae 255 125 105 105 105 0.2

5. Iberis Umbrellata 255 205 155 105 0.05


6. Limonium Sinuatum 155 105 105 0.15

7. Lobelia Erinus 405 255 155 105 105 105 105 0.2

8. Lobularia Maritima 155 155 105 0.1


9. Petunia Hybriden 405 355 255 155 105 100 0.05

10. Tagetes x Patula 405 255 125 105 105 105 105 0.1

11. Viola Tricolor 1200 805 605 805 605 0.05


12. Azalee indică 105 125 105 75 2

13. Begonia Rex 205 155 105 85 85 85 1.3


14. Ficus Elastica 205 105 85 85 1

15. Hibiscus Rosa Siensis 125 155 105 85 85 85 85 1

16. Nerium Olander 205 155 105 105 105 105 2


17. Cotinus 155 105 105 1

18. Pelagrorium Petatum 255 405 305 125 105 1

19. Gardenia Jasminoides 105 155 205 125 105 1.4

20. Europhonia Pulcherrima 455 1005 1205 1

TOTAL (luna x preț) RON 60 672 1346 2016 1363 1026 980 315 173 500 1005 1205 10661

33
Estimarea costurilor cu ghivece sau pahare
Tab.5.2.2

UM= RON
Luna Pahare Cost unitar Ghivece Cost unitar Cost total
Ianuarie 1210 0.2 242
Februarie 2790 0.2 215 0.3 1203
Martie 1175 0.2 715 0.3 449
Aprilie 1910 0.2 1540 0.3 844
Mai 1320 0.2 1060 0.3 582
Iunie 1050 0.2 720 0.3 426
Iulie 1250 0.2 680 0.3 454
August 1230 0.2 280 0.3 330
Septembrie 1020 0.2 200 0.3 264
Octombrie 460 0.3 138
Noiembrie 1010 0.3 303
Decembrie 1210 0.3 363
TOTAL 5598

Estimarea cheltuielilor cu pamantul pentru plante


Pamantul utilizat pentru plantarea florilor cat si a arbustilor este pamantul universal. Acesta contine
pamant de padure, pamant de frunze, mranita si nisip. Pamantul este achizitionat de la S.C. Frunza S.r.l. in
saci de 50 kg la un pret de 10 Ron/ sac.
Tab.5.3.3.
UM= RON
Luna Nr. Saci Cost unitar Cost total
Ianuarie 7 10 70
Februarie 16 10 160
Martie 14 10 140
Aprilie 25 10 250
Mai 18 10 180
Iunie 13 10 130
Iulie 13 10 130
August 9 10 90
Septembrie 8 10 80
Octombrie 5 10 50
Noiembrie 11 10 110
Decembrie 13 10 130
TOTAL 1520

Previziunea costurilor cu energia direct productiva


Energia direct productiva este cea care asigura functionarea sistemului de ventilatie si incalzire a serei,
precum si functionarea pompei de apa. Se estimeaza ca apar lunar costuri cu energia in valoare de 500 Ron.

34
Previziunea costurilor totale cu materialele directe pe an calendaristic
Costurile lunare si anuale sunt previzionate atat in varianta optimista cat si pesimista. Varianta
optimista reflecta costurile lunare cu materiale directa calculate anterior. Varianta pesimista cuprinde
eventualele costuri care pot sa apara in cadrul desfasurarii activitatii( ruperea de pahare sau ghivece, situatia in
care nu rasar sau nu se prind plantele, consum mai mare de energie).
Tab.5.2.4.
UM= RON

Luna Cost cu seminte Cost cu pahare Cost cu pamant Cost cu energia Total
Si butasi Si ghivece pentru plante direct productiva

O P O P O P O P O P

Ianuarie 60 70 242 300 70 90 500 600 872 1060


Februarie 672 690 1203 1210 160 200 500 600 2535 2700
Martie 1346 1360 449 500 140 180 500 600 2435 2640
Aprilie 2016 2030 844 900 250 320 500 600 3610 3850
Mai 1363 1400 582 600 180 220 500 600 2625 2820
Iunie 1026 1050 426 500 130 160 500 600 2082 2310
Iulie 980 1000 454 500 130 160 500 600 2064 2260
August 315 350 330 400 90 118 500 600 1235 1468
Septembrie 173 185 264 300 80 100 500 600 1017 1185
Octombrie 500 550 138 200 50 75 500 600 1188 1425
Noiembrie 1005 1100 303 320 110 140 500 600 1918 2160
Decembrie 1205 1250 363 400 130 160 500 600 2198 2310
TOTAL 10661 11035 5598 6130 1520 1923 2400 3000 20179 22088

Previziunea costurilor cu salariile directe


Nivelul brut lunar al salariilor personalului direct productiv pentru primul an de activitate este estimat
la 800 Ron.
Costurile lunare generate de salariile brute ale angajatiilor, la nivelul societatii sunt de 28,85%.

Estimarea costurilor cu salariile directe ale personalului intr-o luna, din primul an de activitate:
Tab.5.2.5.

UM= RON
Nr. Crt. Categorie de personal Salar brut lunar Nr. persoane Total
1. Personal direct productiv 700 3 2400
TOTAL 2400

Nivelul costurilor lunare cu salariile si celelalte cheltuieli generate de salariatii directi la nivelul
societatii calculate pentru primul an este urmatorul:

35
2100 x 1, 3325 =2798 Ron

Previziunea costurilor indirecte

Previziunea costurilor cu materialele indirecte


Estimam ca necesarul lunar a materialelor indirecte necesare cultivarii plantelor poate fi acoperit din
200 Ron.

Previziunea costurilor cu salariile indirecte


Pe langa personalul direct productiv, pentru functionarea afacerii este nevoie de un director general, un
director comercial si financiar si de un administrator. Salariul brut al directorilor este de 1300 Ron, iar al
administratorului de 1000 Ron.
Avand in vedere si celelalte contributii ale societatii, rezulta nivelul costurilor cu salariile indirecte
lunare pentru primul an sunt:
3600x 1,3325= 4797 Ron

Previziunea costurilor cu amortizarile


Amortizarea mijloacelor fixe si a constructiilor se face la valoarea fara TVA.
Tab.5.2.6

UM= RON
Nr.crt. Denumire Ani Valoare initiala Amortizare anuala Amortizare lunara
1. Constructii sera 15 82944 55296 460
2. Sistem de irigare 3 2025 675 56
4. Calculator 3 1620 540 46
TOTAL 562

Previziunea costurilor cu promovarea


Pana cand societatea va reusi sa isi atraga si sa isi fidelizeze clientii, se considera ca este important sa
se demareze actiuni specifice de cunoastere de catre potentialii clienti a produselor si serviciilor pe care le
ofera. Astfel, pe perioada primelor 3 luni de functionare promovarea se va face prin: - aparitia in reviste si
publicatii de specialitate : 700 ron

36
- aparitia in ziare: 500 ron
- pliante cu oferte de produse: 600 ron
Costurile totale cu promovarea pe cele trei luni sunt de 1800 ron.

Previziunea costurilor cu dobanzile


Pentru demararea afacerii, pe langa resursele puse la dispozitie de cele doua asociate, mai este
necesara o suma de 26800 Ron. Pentru aceasta se incearca contractarea unui credit. Garantia asupra creditului
reprezentand-o terenul pe care sunt amplasate serele si cladirea. Dobanda anuala a creditului este de 20%.
Modul de calcul a dobanzilor datorate si graficul de rambursare a creditului este prezentat anexa 1.
Dupa cum rezulta si din calculele efectuate, dobanda din primle 6 luni este de 5360. Dupa ce incepe sa
se restituie creditul, dobanzile sunt calculate pentru fiecare luna, iar de nivelul lor s-a tinut cont la
previzionarea costurilor totale ale afacerii si la previziunea fluxului de numerar.

5.3. Estimarea resurselor necesare demararii afacerii


Pentru demararea afacerii am estimat necesarul de resurse pe destinatii si am stabilit si sursele de
acoperire a resurselor nesecare. Aceste informatii sunt sintetizate in bilantul initial previzionat.

Bilanţ iniţial previzionat


Tab.5.3.1
UM= RON
ACTIV PASIV
A.Active imobilizate C.Capital propriu 265 000
1. imobilizări necorporale 1400 Capital social 265 000
Cheltuieli de constituire 800 D. Datorii 58071
Cheltuieli de amenajare a spaţiului 600 Furnizori 31271
2. Imobilizări corporale 291900 Credite bancare pe termen lung 26800
Terenuri 140000
Construcţii 142400
Echipamente tehnologice 2500
Mijloace de transport 5000
Mobilier şi aparatură birotică 2000
B. Active circulante
3. Stocuri 26771
Materiale consumabile 20891

37
Materiale de natura 5880
obiectelor de inventar
4. Alte active circulante 3000
Disponibilitati in numerar 3000
Total Activ 323071 Total Pasiv 323071

Cheltuielile de constituire sunt acele cheltuieli care apar cu ocazia inmatricularii societatii la Registrul
Comertului.
Cheltuielile de amanajare a spatiului cuprind cheltuielile cu avizele necesare constructiei de sere.
Constructiile cuprind serele in valoare de 102 400 Ron si cladirea de pe teren in valoare de 40000
Ron.
Materialele consumabile cuprind semintele si butasii in valoare de 10661 Ron, givece si paharele in
valoare de 7830.5 Ron si pamantul pentru plantat in valoare de 2400 Ron.
Materialele de natura obicetelor de inventar cuprind: 48 mese pentru sera in valoare totala de 4800
Ron, un telefon in valoare de 250 Ron, o casa de marcat in valoare de 300 Ron, 5 sape in valoare totala de 300
Ron, 2 greble in valoare de 150 Ron, o foarfeca pentru taiat in valoare de 80 Ron.

5.4. Bugetul de venituri si cheltuieli


Bugetul de venituri si cheltuieli este realizat pe baza informatiilor de la punctele 5.1 si 5.2. Veniturile
totale obtinute sunt corespunzatoare utilizarii timpului de lucru la un nivel de 65%. In mod corespunzator am
dimensionat si costurile cu materialele directe.Pentru primul an bugetul de venituri si cheltuieli este prezentat
in anexa 2, iar pentru al doilea si al treilea an in anexa 3.

5.5. Situatia previzionata a fluxului de numerar ( cash-flow)


In anexa 4 am previzionat incasarile si platile firmei pe perioada primului an . Societatea este
platitoare de TVA, care se va achita lunar. Pentru profitul realizat se achita trimestrial un impozit in cuantum
de 16%. Din profitul an realizat in primul an se decide ca pentru dividende sa se repartizeze 10%. Diferenta
se repartizează la rezerve.
Din profitul net estimat să se obtină în cel de-al doilea an se repartzează în cotă de 10% celor doua asociate,
diferența fiind repartizată la rezerve.

38
Anexa 6.1. Situatia privind rambursarea si calculul dobanzii datorate pentru creditul
de 26800 Ron

Dobanda anuala 20%


Perioada de restituire 25 luni, dupa 6 luni
Perioada de gratie 6 luni
UM=RON
Anul Luna Sold credit Rata Baza Dobanda
credit calcul
I 1-6 26800 0 26800 5360
I 7 26800 1072 26800 446
I 8 25728 1072 25728 427
I 9 24656 1072 24656 409
I 10 23584 1072 23584 391
I 11 22512 1072 22512 373
I 12 21440 1072 21440 355
II 13 20368 1072 20368 338
II 14 19296 1072 19296 320
II 15 18224 1072 18224 302

39
II 16 17152 1072 17152 284
II 17 16080 1072 16080 266
II 18 15008 1072 15008 249
II 19 13936 1072 13936 231
II 20 12864 1072 12864 213
II 21 11792 1072 11792 195
II 22 10720 1072 10720 177
II 23 9648 1072 9648 160
II 24 8576 1072 8576 142
III 25 7504 1072 7504 124
III 26 6432 1072 6432 106
III 27 5360 1072 5360 88
III 28 4288 1072 4288 71
III 29 3216 1072 3216 53
III 30 2144 1072 2144 35
III 31 1072 1072 1072 17
Total 26800 0 0

40
Anexa6.2. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru primul an de activitate

UM= RON
Exlicatii Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total an 1
Venituri din vanzare 10800 9600 12775 12725 23700 18500 13900 15700 9400 9900 5900 14000 156900
Venituri din servicii 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 12240
Total venituri 11820 10620 13795 13745 24720 19520 14920 16720 10420 10920 6920 15020 169140

Cheltuieli directe 3670 5333 5233 6408 5423 4880 4862 4033 3815 3986 4716 4996 57355
Costuri cu materiale 872 2535 2435 3610 2625 2082 2064 1235 1017 1188 1918 2198 23779
Costuri cu salarii 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 33576
Cheltuieli indirecte 7052 7052 7052 6452 6452 6452 6006 5986 5968 5950 5933 5914 76272
Costuri cu materiale 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Costuri cu salarii 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 57564
Costuri amortizare 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 6745
Cheltuieli promovare 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
Cheltuieli dobanzi 893 893 893 893 893 893 447 427 409 391 374 355 7763
Total cheltuieli 10722 12385 12285 12860 11875 11332 10868 10019 9783 9936 10649 10910 133627

Profit brut 1098 -1765 -255 671 12845 8188 4052 6701 637 984 -3729 381 35557
Impozit pe profit 176 107 2055 1310 648 1072 102 157 61 5648
Profit net 922 -1765 -214 563 10790 6878 3404 5629 535 827 -3729 320 29909

Anexa 6.3. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru al doilea si al treilea an de activitate

41
UM= RON
Anul II Total Anul III Total
EXPLICATII Trim 1 Trim 2 Trim3 Trim 4 an II Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 an III
Venituri din vanzare 35000 56000 42000 31000 164000 37000 60000 44000 33000 174000
Venituri din servicii 4400 4400 4400 4400 17600 4600 4600 4600 4600 18400
Total venituri 39400 60400 46400 35400 181600 35600 64600 48600 37600 192400

Cheltuieli directe 18792 21792 17692 18192 76468 18392 21392 17492 17992 75268
Costuri cu materialele 6000 9000 4900 5400 25300 5600 8600 4700 5200 24100
Costuri cu salarii 12792 12792 12792 12792 51168 12792 12792 12792 12792 51168
Cheltuieli indirecte 18137 17676 17516 17356 70685 18442 17983 17841 17824 72063
Costuri cu materialele 700 700 700 700 2800 800 800 800 800 3200
Costuri cu salarii 14391 14391 14391 14391 57564 15188 15188 15188 15188 60752
Costuri cu amortizarea 1686 1686 1686 1686 6744 1686 1686 1686 1686 6744
Cheltuieli promovare 400 100 100 100 700 450 150 150 150 900

Cheltuieli dobanzi 960 799 639 479 2877 318 159 17 0 494
Total cheltuieli 36929 39468 35208 35548 147153 36834 39375 35333 35816 147331

Profit brut 2471 20932 11192 -148 34595 -1234 23843 13267 1784 38894
Impozit pe profit 395 3349 1791 5535 3815 2123 285 6223
Profit net 2076 17583 9401 -148 29060 -1234 20028 11144 1499 32671

Anexa 6.4. Situatia previzionata a fluxului de numerar (cash-flow) pentru primul an

UM= RON

42
Luna
Explicatii 0 Luna1 Luna2 Luna3 Luna 4 Luna5 Luna6 Luna7 Luna8 Luna9 Luna10 Luna11 Luna12 Total an1
Sold initial 0 19 2894 2724 4513 3587 17074 23754 21460 27419 26759 25119 20430 0
Capital social 80000 80000
Credit banci 26800 26800
Incasari vanzare 10800 9600 12775 12725 23700 18500 13900 15700 9400 9900 5900 14000 156900
Incasari servicii 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 12240
TVA colectata 2052 1824 2427 2418 4503 3515 2641 2983 1786 1881 1121 2660 29811
TOTAL
INCASARI 106800 13872 12444 16222 16163 29223 23035 17561 19703 12206 12801 8041 17680 305751
PLATI CH
DIRECTE 0 4266 5625 5910 7299 6157 5536 5544 4664 4404 4442 5239 5541 29446
Cost materiale 1068 2427 2712 4101 2959 2338 2346 1466 1206 1244 2041 2343 26248
Cost salarii 3198 3198 3198 3198 3198 3198 3198 3198 3198 3198 3198 3198 3198
PLATI CH
INDIRECTE 106781 6731 6989 7043 6707 6490 6372 5928 5741 5673 5662 5797 5835 179952
Cost materiale 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Cost salarii 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 57564
Ch cu sistem de
irigat 2025 2025
Ch constructii sere 82944 82944
Ch cu dotari initiale 4763 4763
Ch cu promovarea 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
Ch cu dobanzi 893 893 893 893 893 893 447 427 409 391 374 355 7763
TVA deductibila 17049 241 499 553 817 600 482 484 317 267 274 426 483 22493
ALTE PLATI 0 0 0 1480 3082 3089 4447 8383 3340 2789 4336 1694 1330 33970
TVA de plata luna -17049 1811 1325 1874 1601 3903 3033 2157 2666 1519 1607 695 2177 7318
TVA de plata - -
cumulat -17049 15238 13913 -12039 -10439 -6536 -3503 -1346 1321 2840 4446 5141 7318 14636
TVA ce se achita 1321 2840 4446 5141 13748
Impozit pe profit 176 3472 1822 5470
TOTAL PLATI 106781 10997 12614 14433 17088 15736 16355 19855 13745 12866 14440 12730 12706 243368
Sold final 19 2894 2724 4513 3587 17074 23754 21460 27419 26759 25119 20430 25404 62383

43
44
45