Sunteți pe pagina 1din 10

NOI SUNTEM ŢINTA, PA VEL CORUŢ, Editura Coruţ Pavel, Bucureşti, 2009

PARTEA A DOUA

Putem depăşi crizele împreună


De ce apar crizele economico-financiare?
În ultimele luni, aţi auzit tot soiul de teorii şi văicăreli privind criza economică mondială şi efectele ei dezastruoase asupra şubredei
economii româneşti. Lucru ciudat, însă: nimeni n-a îndrăznit să vă prezinte cauzele fundamentale şi ultime ale crizei economice mondiale. Cei care
le ştiu le trec sub tăcere în mod intenţionat iar idioţii utili, inclusiv din rândul jurnaliştilor, vehiculează tot soiul de zvonuri alarmiste, cu tente
apocaliptice. Adevărul e simplu, amicii mei: orânduirea capitalistă prost organizată în plan economic generează periodic crize de supraproducţie,
cu consecinţe nefaste asupra a sute de milioane de amărâţi din toate naţiunile. Această economie „liberală", haotică şi consumistă seamănă teribil
cu un joc de zaruri. Ea produce o mare varietate de mărfuri şi le aruncă în piaţă, în jocul hazardului, fără a fi sigură că vor fi cumpărate şi
consumate. Adepţii capitalismului sălbatic, cu economie total neplanificată, îşi spun că piaţa va regla consumul, prin mecanismul cererii şi al
ofertei. Acest reglaj brutal generează crize generatoare de suferinţe şi consumă o parte îngrijorător de mare din resursele naturale ale Terrei, punând
sub semnul întrebării viitorul tinerelor generaţii.
Actuala criză economică mondială a început din Vest, cu epicentrul în Statele Unite, acest imperiu al răului prezentat de propagandişti şi
idioţi drept modelul ideal de democraţie. într-o primă fază, SUA şi ţările vestice au reuşit să diminueze efectele crizei, exportând-o în fostele state
socialiste. Cunoaşteţi deja metodele folosite în perioada 1990-2008.
a. Puterile vestice au distrus economiile naţionale ale fostelor state socialiste, inclusiv a URSS, eliminând
concurenţa acestora pe toate pieţele Lumii (în special, din Asia, Africa, America de Sud). Noi, românii, am fost victime ale
acestei agresiuni psihologice (propagandistice) şi economice. In mai puţin de 19 ani, economia noastră bine închegată, planificată şi rentabilă a fost
pulverizată sau înşfăcată de trusturi transnaţionale mafiote. Până în 1989, România se afla între primii zece creatori şi exportatori de utilaj petrolier,
oţel, nave şi aeronave, autoturisme de teren, medicamente şi produse chimice foarte variate, armament şi tehnică de luptă, tractoare şi utilaje
agricole etc. în prezent, nu mai figurăm în nici în nici un top al creatorilor, ci numai în statistici dezonorante privind bolile, mortalitatea, violenţa şi
sărăcia. Ce pedeapsă merită liderii politico-economici, administrativi şi religioşi care au condus procesul de înfeudare a nafiunii române faţă de
mari companii transnaţionale şi de transformare a patriei noastre într-o scmicolonie?\n decembrie 1989, aveam o rezervă valutară serioasă şi nici
o datorie externă. în prezent, statul român este aproape falit, cu o datorie externă mai mare de 60 de miliarde de euro şi cu o economie incapabilă să
plătească această datorie în zeci de ani. Guvernanţii trădători şi corupţi ne-au vândut viitorul copiilor şi nepoţilor noştri, pe zeci de ani înainte,
condamnându-i la sclavie. Unde au dispărut imensele sume rezultate din vânzarea obiectivelor economice construite în perioada socialistă şi cele
împrumutate ulterior? Aceste sume nu se văd nici în investiţii cu termen lung, nici în nivelul de trai al populaţiei. O mare parte din ele a ajuns în
mâinile mafiei politico-economice de tranziţie băştinaşe, cunoscută dumneavoastră din presă iar majoritatea au luat calea străinătăţii, sărăcind
cumplit naţiunea noastră. Procesul de pauperizare a naţiunii române continuă clipă de clipă, prin repatrierea profiturilor realizate în ţară de
companiile transnaţionale care au acaparat cele mai rentabile ramuri şi obiective economice româneşti. Noi devenim tot mai săraci, ca negrii din
colonii, iar ei devin tot mai bogaţi, pe spatele nostru.
b. Puterile economice vestice au transformat fostele ţări socialiste, înfrânte prin viclenie, în pieţe de desfacere
pentru produsele lor nevandabile în pieţele de origine, amânând efectele crizei economice din propriile ţări. Nu mai
putem cumpăra cele mai simple produse româneşti, cum ar fi un aragaz Samus ori un frigider Artic, deoarece fabricile noastre au fost falimentate
sau închise pur şi simplu iar piaţa, invadată cu produse similare străine (Zanusi, Whirlpool, Beko etc). Invadarea pieţei noastre interne şi acapararea
pieţelor noastre externe din lumea a treia s-a făcut sub lozinca atrăgătoare a consumului, a traiului cât mai îmbelşugat. Ştiţi deja, din proprie
experienţă, ce s-a ascuns după această lozincă: şomaj în masă. alungarea românilor din propria patrie, drame familiale şi personale, îmbolnăviri,
sinucideri şi decese premature. In ultimii 19 ani, „societatea de consum", atât de lăudată de propagandişti, pseudointelcctuali şi ignoranţi, a ucis
mai mulţi cetăţeni români decât aparatul de represiune sovieto-comunist din perioada 1944-1964. Cum poţi vorbi de crimele comunismului, când
sub ochii noştri se produc cele mai cumplite crime? Nu poţi deschide televizorul fără să auzi de sinucideri din cauza sărăciei, de sălbăticirea
populaţiei, de români care trăiesc mai rău decât în epoca de piatră. Un important segment al tineretului este lovit de crunta sărăcie şi disperare.
Aceşti tineri ajung rataţi sau infractori, deoarece societatea nu le oferă o altă alternativă. în prezent, circa 80% din piaţa românească este invadată de
produse străine, care exportă criza economică în naţiunea noastră. Importăm, pe bani împrumutaţi, inclusiv mărfuri de strictă necesitate, pe care le-
am putea produce noi, cum sunt produsele agroaiiirsentare (mai mult de 50% din produsele consumate), încotro, oameni buni?
c. Războaiele de jaf au fost şi au rămas un important mijloc de exportare a crizei economice către alte naţiuni.
În ultimele două decenii, adevăratul imperiu al răului şi decadenţei, SUA, a exportat criza economică proprie către alte naţiuni, prin
războaie locale susţinute de NATO, cu ajutorul naţiunilor satelit înjugate la acest organ de agresiune militară. Producătorii de armament şi alte
echipamente militare au nevoie de războaie, pentru a-şi vinde produsele consumabile. Ei investesc foarte mult în cercetarea şi dezvoltarea de noi
tipuri de arme, fapt pentru care trebuie să procure fonduri de undeva. Statul capitalist, corupt prin însăşi esenţa sa, oferă acestor vânzători de moarte
cele mai bune condiţii pentru afacerile lor. Firmele particulare furnizoare de armament, tehnică de luptă şi alte echipamente militare jupoaie fără
milă naţiunile Lumii, prin intermediul liderilor politico-administrativi corupţi sau ridicaţi în funcţii chiar de către ei. Naţiunile plătesc înzecit
preţurile .jucăriilor mortale" vândute de aceşti mafioţi către state, apoi îşi mai varsă şi sângele pentru a consuma produsele mortale.
Toate războaiele americane din ultimele 5-6 decenii au fost acoperite de o intensă propagandă anticomunistă şi patriotardă. Această
propagandă, crezută doar de imbecili, nu a reuşit să ascundă adevărul crud: războaiele au fost tăcute pentru a consuma armamentul, tehnica de
luptă şi echipamentele militare vândute de mafiotii din SUA şi din alte ţări NATO. Amărâţii de nord-coreeni şi vietnamezi n-au pus niciodată în
pericol simulacrul de democraţie din ţările vestice, nici pacea Lumii. Ei au servit drept pretext pentru un război de agresiune în care să se consume
produsele mortale vândute statului american de mafioţi particulari, la preţuri exorbitante. Luptătorii americani de pe aceste teatre de război n-au fost
eroi ai unei cruciade curate, ci simpli ucigaşi ai unor sărăntoci care îşi apărau pumnul de orez zilnic.
în ultimele două decenii, SUA a violat brutal normele de drept internaţional, provocând mai multe războaie în care să-şi consume
armamentul vândut NATO de către mafioţii oculţi. Ele au pornit îndelungatul război din Afganistan, convinşi că nu vor învinge niciodată, dar vor
reuşi să consume materiale de război ale stăpânilor din umbra liderilor americani. CIA a recrutat şi a instruit teroriştii islamici albanezi, folosiţi în
războiul de secesiune din fosta R.S.F. Iugoslavia. Americanii au târât în această aventură iresponsabilă şi unele naţiuni europene, membre ale
NATO, provocând război fratricid între arieni. Din păcate mulţi lideri europeni, marionete ale Ocultei mondiale, au acceptat să joace rol de călăi ai
sârbilor chiar şi în zUe de sărbători religioase creştine. Nu ştiu cum pot privi în ochii sârbilor italienii, francezii, germanii sau englezii care,
manipulaţi de Ocultă, prin liderii lor trădători ai idealurilor de pace stipulate în documente ONU, au ucis cu nepăsare sârbi, croaţi, albanezi,
muntenegreni şi alte populaţii iugoslave.
După al doilea război mondial, război purtat mai ales între arieni creştini, s-au numărat circa 70 de milioane de morţi (cei mai mulţi, din
URSS şi Germania). Omenirea şocată de crime a decis să nu le mai repete niciodată. ONU a emis mai multe rezoluţii în acest sens, dreptul
internaţional a fost completat cu norme potrivite iar Consiliul de Securitate a fost constituit cu misiunea clară de a opri orice război. în pofida
acestor măsuri, aceiaşi cinici lideri americani, conduşi de guvernul ocult, au încălcat toate normele de drept internaţional, rezoluţiile ONU şi votul
membrilor din Consiliul de Securitate, declanşând un război de agresiune împotriva Irakului. Propaganda de acoperire a agresiunii a fost grosolană,
deoarece Irakul le fusese aliat împtriva Iranului. Două canalii de talie mondială, Gcorge Bush şi Tony Blair, nu s-au sfiit să însceneze motivele de
agresiune, să falsifice probe, să determine sinuciderea sau lichidarea oponenţilor şi să încalce brutal hotărârile Consiliului de Securitate, declanşând
războiul împotriva irakienilor. Presa aliniată politic i-a prezentat ca pe nişte lideri importanţi şi puternici, însă minţile luminate, chiar din naţiunile
lor, i-au arătat aşa cum sunt în realitate: nişte jalnice marionete în mâinile mafioţilor vânzători de echipamente militare şi exploatatori de petrol.
Pionii Ocultei din SUA şi Anglia pregăteau şi alte războaie de agresiune, punând etichete de naţiuni rele pe amărâţii de nord-coreeni sau pe
iranieni. Frăţiorii lor mai mici din Israel s-au mulţumit numai cu un genocid sistematic împotriva populaţiei palestiniene băştinaşe. Creierelc pro-
ducătorilor şi furnizorilor de echipamente militare clocesc noi şi noi războaie, în care să-şi vândă produsele, pentru a obţine profit cât mai marc şi a
nu intra în criză. Din păcate, mai multe naţiuni europene sunt târâte în aceste fapte josnice, datorită apartenenţei la NATO. E ruşinos că şi naţiunea
română exportă mercenari pentru înăbuşirea dorinţelor legitime ale populaţiei afgane şi irakiene. Militarii români căzuţi pe aceste fronturi nu sunt
eroi naţionali, cum îi prezintă propaganda, ci simpli mercenari care au avut ghinionul să moară în lupte pentru care au fost plătiţi.
Războaiele americane, cu participarea naţiunilor satelit din Europa, au mai întârziat puţin criza capitalismului vestic, dar n-au reuşit s-o
oprească complet. în prezent, SUA are circa 30 de milioane de şomeri şi numărul lor ar fi mult mai mare, dacă întreprinderile producătoare de
materiale de război s-ar închide. La fel li s-ar întâmpla ruşilor, chinezilor, englezilor, francezilor, germanilor şi altor naţiuni furnizoare de
echipamente militare. O frăţie ocultă e interesată de continuarea războaielor locale sau chiar de un nou război mondial. Liderii noştri politico-
administrativi par orbi. Ei continuă să susţină aceste războaie, cu efective de mercenari români plătite din sărăcia noastră. Participarea la aventurile
belicoase ale NATO nu ne onorează şi nu ne aduce nici un avantaj economic sau politic. Dimpotrivă, datorită acestei aventuri, pierdem în plan
economic şi moral. înţelegeţi că a sosit timpul ca fiecare să bombardăm liderii români cu cereri de retragere a trupelor române din Afganistan şi
Irak? La finele acestui capitol, vă voi prezenta siteul, adresa poştală şi numărul de telefon la care puteţi cere guvernanţilor să intre în legalitate,
normalitate şi pace.
În concluzie la acest subcapitol, crizele economice apar datorită obiceiului producătorilor privaţi de a crea şi pune în vânzare cât mai
multe bunuri, cu scopul de a obţine maxim de profit. Psihologii şi politologii capitalişti cunosc această hibă a orânduirii lor şi încearcă s-o evite prin
stimularea artificială, dincolo de necesităţile normale, a consumurilor. In acest scop, ei folosesc reclame comerciale agresive, menite să creeze noi
obişnuinţe de consum, chiar inutile sau nocive, fapt ce afectează atât consumatorii, cât şi rezervele de materii prime ale Terrei. Consumismul, un
defect grav al societăţii capitaliste, este ascuns după o lozincă frumoasă, aparent umanitară: oamenii trebuie să se bucure de plăcerile vieţii, să
consume cât mai mult şi mai de calitate. Desigur, propaganda consumistă ascunde faptul că numai o anumită pătură a populaţiei participă la
consum, în timp ce sărăcimea rabdă cele mai cumplite lipsuri.
Consumismul a fost inoculat şi în naţiunea noastră, prin măsuri propagandistice perverse, măsuri dezvăluite în detaliu de jurnalistul
american H. Packard în volumul Urmăritorii ascunşi. Psihologii societăţii de consum manipulează cu dibăcie populaţia către lăcomie,
iresponsabilitate şi consumism, cu scop de a o determina să cumpere mereu produse noi, aruncându-le pe cele încă folosibile. în destule cazuri,
aceşti psihologi dezvoltă în prezumtivii consumatori trebuinţe nefondate, nefireşti sau nocive. De exemplu, în naţiunea română au pătruns, dinspre
Vest, necesităţi artificiale sau nocive, cum ar fi: consumul de produse pornografice, consumul exagerat de servicii telefonice, consumul de servicii
erotice, literatura şi filmele de consum, cumpărarea unor produse inutile numai pentru faptul că au fost prezentate insistent prin reclamele
comerciale. Persoanele imature, ignorante sau cu defecte de personalitate se lasă manipulate, consumând mai mult, în detrimentul sănătăţii şi
libertăţii lor economice, în loc să trăiască mai bine, astfel de persoane ajung să se împrumute şi să muncească ca robii pentru a-şi plăti datoriile
făcute. Din această cauză, ele nu mai simt plăcerile normale ale vieţii, ci fug mereu după himerele create de manipulatori.
Majoritatea cunoaşteţi ce a făcut consumismul din societatea noastră. în aparenţă, firmele comerciale ajută şi consumatori mai modeşti să
se bucure de avantajele societăţii de consum, prin rate, facilităţi de plată, reciclarea produselor vechi odată cu cumpărarea unora noi etc. în realitate,
prin astfel de măsuri, persoanele inculte sunt manipulate să cumpere noi şi noi produse, îngroşând profiturile producătorilor şi comercianţilor. Am
văzut pensionari amărâţi care şi-au luat în rate cuptoare cu microunde, combine frigorifice, televizoare de tip nou, maşini de spălat, autoturisme etc.
în realitate, nu aveau nevoie de astfel de produse, deoarcace nevoile lor erau satisfăcute de cele vechi, fapt dovedit de nefolosirea celor noi. întreaga
naţiune română a fost pusă să plătească autoturisme noi, importate de unii guvernanţi (Călin Popes-cu-Tăriceanu, de pildă), în cadrul programului
Rabla. Oraşele noastre au fost sufocate de autoturisme mai vechi sau mai noi, pe care proprietarii nu le mai pot folosi, datorită scumpirii
carburanţilor şi aglomerării traficului. Segmentul de populaţie care ar trebui să se opună consumismului, luminând oamenii mai puţin pregătiţi
cultural-ştiinţific, nu şi-a făcut datoria. Avem câteva sute de mii de indivizi cu diplome de studii superioare, dar extrem de puţini intelectuali
luminaţi. Jurnaliştii din presa scrisă şi audiovizual n-au luat nici o atitudine împotriva consumismului, datorită slabei pregătiri ştiinţifice sau datorită
cenzurii economice aplicate de patronii mijloacelor de comunicare în masă.
Politica consumistă a marilor companii producătoare şi comerciale din capitalism se loveşte însă în mod legic de o limită peste care nu
poate trece: puterea de cumpărare a populaţiei, într-o primă fază, când populaţia este ignorantă, manipulatorii economici reuşesc s-o determine să
consume peste posibilităţi, prin împrumuturi făcute din bănci şi prin cumpărarea în rate. Aceasta mai întârzie un timp criza economică capitalistă,
dar n-o poate evita. De ce n-o poate evita? Deoarece anumite bunuri şi servicii nu pot fi consumate de populaţie în ritmul dorit de manipulatori. De
exemplu, cu, un om normal din clasa medie, rezistent la consumism, nu posed autoturism, folosesc de 15 ani aceeaşi combină frigorifică, acelaşi
televizor, acelaşi aspirator, maşină clasică de scris etc. De şase ani, folosesc un telefon mobil simplu şi ieftin, deoarece nu mă las păcălit de
propaganda consumistă. N-am făcut niciodată împrumuturi bancare şi nici nu voi face, pentru a nu mă lăsa spoliat de bancheri. Nu cumpăr nimic în
rate, chiar dacă îmi trebuie, ci aştept să-mi procur mai întâi banii necesari. Nu frecventez restaurante sau alte localuri, nu consum alcool, nu-mi
schimb mobila, nu-mi las membrii de familie să fie manipulaţi cu produse la modă (telefoane, haine, electronice etc), nu folosim nici un fel de
bijuterii. Dacă măcar jumătate din populaţia ţării ar proceda la fel, firmele şi băncile agresive ar da faliment iar consumismul şi-ar rupe gâtul. Din
păcate, mulţi români acţionează ca prodigii (nebunii). Cum poate fi calificat un român care, la un venit lunar de patru ori mai mic decât un vest-
european, împrumută valută din bancă cu o dobândă de patru ori mai mare decât în ţările vest-europene? Cum îl taxăm pe cel care îşi cumpără
maşină în leasing, numai pentru a se făli, plătind un preţ aproape dublu? Cum să-i spunem celui care îşi vinde singurul bun cu folosinţă eternă,
pământul, pentru a-şi cumpăra autoturism, electronice, ţoale la modă şi alte fleacuri? Toate acestea şi multe alte rele ale societăţii de consum s-au
întâmplat în România. Criza a venit peste noi iar datornicii dau din colţ în colţ, ca nişte şobolani prinşi în capcană.
In mod normal, un om trebuie să-şi cumpere numai strictul necesar unei vieţi sănătoase şi moderne şi să folosească bunurile până la totala
epuizare.Consumismul instigă la achiziţionarea de bunuri ce satisfac instinctele, chiar în mod nesănătos, cum e cazul băuturilor alcoolice, serviciilor
de telefonie erotică, autoturismelor poluante etc. La un moment dat, consumismul se loveşte de saturaţie şi criza economică se declanşează. De
exemplu, o locuinţă bună (apartament sau casă) poate fi locuită 200-400 de ani, de generaţii în şir. Odată construită, nu mai necesită decât reparaţii
şi întreţineri periodice. Speculanţii imobiliari s-au repezit ca lupii asupra prăzii, construind haotic în diverse locaţii nepotrivite, cu scop de a scoate
profituri chiar mai mari de 100%. Iniţial, populaţia păcălită prin reclamă s-a împrumutat din bănci şi le-a cumpărat clădirile. Acum, însă, piaţa c
suprasaturată, astfel că zeci de mii.de vile supradimensionate şi sute de mii de hectare destinate speculaţiilor imobiliare zac fără perspective de a fi
vândute în următorii ani (poate şi mai mult). Piaţa imobiliară va continua să se prăbuşească ani în şir, până ce preţurile practicate pe metrul pătrat
construit vor ajunge la normal, adică de 2-3 ori mai mici decât în prezent (chiar şi mai mici). Oameni înţelepţi, chiar înghesuiţi de nevoi, aşteaptă ca
piaţa să se normalizeze, peste 3-5 ani.
Bunurile de consum de folosinţă îndelungată şi mai scumpe contribuie serios la declanşarea şi dezvoltarea crizei economice. Oricât s-au
străduit manipulatorii, nu au reuşit să convingă decât un număr redus de fraieri să-şi cumpere mai des autoturisme, electrocasnice, mobilier, haine
de lux, locuinţe etc. Bunul simţ românesc ne-a învăţat să folosim un autoturism 10-15 ani, un frigider sau televizor, cam tot atât, să nu ne schimbăm
mobila întreaga viaţă (poate fi lăsată şi moştenire copiilor), să nu cumpărăm fleacuri nefolositoare etc. Ca urmare, firmele producătoare şi care
comercializează astfel de produse au intrat în criză şi sunt dispuse să-şi reducă profiturile numai să vândă. Nu sunt dispuse însă să vândă niciodată
în pagubă. Toate companiile producătoare de autoturisme anunţă scăderi de preţuri de 20-25% (acest procent era un profit nesimţit pe care ele îl
băgau în buzunare). Speculanţii imobiliari anunţă scăderi la locuinţe de 15-20%, fără a renunţa la profitul lor de circa 60%. Dacă nimeni nu va
cumpăra şi nu va închiria de la ci, vor trebui să reducă preţurile umflate către cele reale.
Sper că din acest subcapitol aţi înţeles următoarele reguli:
a. Nu vă lăsaţi manipulaţi de propaganda consumistă! Cumpăraţi şi consumaţi numai produse de strictă necesitate,
de preferinţă româneşti, pentru a ajuta alţi români şi a recupera o parte din preţ, prin sistemul de impozite şi taxe!
b. Nu împrumutaţi niciodată bani din bănci şi nu cumpăraţi pe credit! Singura excepţie dureroasă de la această regulă, în cazul persoanelor
fizice, este împrumutul ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Dacă nu aveţi altă posibilitate, va trebui să apelaţi la el, însă nu uitaţi că, în
realitate, veţi plăti casa cu 180% sau o veţi pierde, în caz de imposibilitate de plată! Ieri, 26.01.2009, un ziar londonez anunţa că
16.000 de englezi şi-au pierdut locuinţele în actuala criză şi alţi 50.000 sunt în pericol să-i urmeze. Nici la noi situaţia nu va fi mai bună. Vilele
supradimensionate, construite de mârlanii de tranziţie, vor fi vândute la licitaţii, pe preţuri derizorii, în următorii ani. Legile capitalismului se
răzbună fără milă pe oricine.
c. Nu vă lăsaţi păcăliţi de speculanţii imobiliari! Aşteptaţi 3-5 ani, până ce imobilele îşi vor reduce preţurile la jumătate sau chiar mai
mult!
d. Explicaţi cât mai multor persoane mecanismele reale ale crizelor economice, pentru a nu ajunge victime!

Determinaţi guvernanţii să prevină criza economică!

Teoretic, orânduirea capitalistă este societatea liberilor întreprinzători privaţi, lipsiţi de orice constrângere economică sau politică. în
realitate, acest tip de societate e dominat de birocraţia politico-administrativă exponentă a marilor mafioţi politico-economici (mai blând spus, a
grupurilor de interese). Aţi observat şi dumneavoastră că nu vă puteţi dezvolta în orice direcţie doriţi, datorită îngrădirii prin legi nedrepte, prin taxe
şi impozite şi prin alte măsuri luate de guvernanţi. De exemplu, eu, un liber cugetător naţionalist şi nealiniat politic, patron al unei edituri cu un
singur angajat, sunt forţat să plătesc circa patru milioane de lei vechi zilnic, cu titlu de impozite, taxe, TVA etc. Guvernanţii folosesc aceşti bani în
contra convingerilor şi intereselor mele: subvenţionează paraziţi religioşi şi minoritari dezbinatori ai naţiunii unice, subvenţionează partide politice
şi ONG-uri demne de tot dispreţul, întreţin o birocraţie care mă şicanează în fel şi chip, în pofida faptului că le plătesc salariile din activitatea mea
creatoare.
E clar că guvernanţii au pâinea şi cuţitul în această ţară. Noi, cetăţenii obişnuiţi. îi putem forţa să ne asculte păsurile şi să ne respecte
voinţa numai prin organizare şi presiune continuă (bombardarea cu mesaje, demonstraţii, refuzul votului etc.) Guvernanţii actuali au iniţiat un
program anticriză care ocoleşte cu grijă privilegiaţii şi paraziţii naţionali, lăsând greul crizei pe spatele cetăţenilor obişnuiţi. Eu vă voi prezenta
câteva măsuri anticriză prin care am putea economisi anual circa 5 miliarde de euro şi adresele la care puteţi să le susţineţi în faţa guvernanţilor.
Dumneavoastră puteţi identifica şi propune guvernanţilor şi alte surse de economisire şi -de ieşire din criza economică. Guvernul poate fi
sensibilizat prin scris, la adresa Guvernul României, Piaţa Victoriei, nr. 1, sect. 1, Bucureşti. Cei care doriţi să vă expuneţi propunerile verbal
puteţi folosi numărul de telefon gratuit 0800800222. în fine, cei care doriţi să vă prezentaţi propunerile pe Internet puteţi folosi siteul www.gov.ro.
Vă recomand insistent să ieşiţi din inactivitatea păguboasă şi să aplicaţi presiune publică asupra guvernanţilor, cu măsurile propuse de dumnea-
voastră. Nu uitaţi că ci sunt slujitorii plătiţi de dumneavoastră şi nu invers!
Cum poate statul român economisi circa 5 miliarde de euro pe an, evitând criza economică? Iată câteva direcţii
de acţiune:
1. In fiecare an, guvernanţii plătesc circa 400 de milioane de curo diverşilor paraziţi mistici (preoţi, rabini, muftii, predicatori etc.) cu
titlul de salarii statale, subvenţii şi donaţii. Aceşti circa 40.000 de paraziţi mistici de diverse grade şi orientări nu sunt angajaţi ai statului român, ci
liberi profesionişti plătiţi de populaţia pentru serviciile religioase prestate. Plăţile percepute de la populaţie sunt consistente şi le asigură un trai de
huzur (botezuri, cununii, înmormântări, pomelnice, slujbe, parastase, sfinţiri etc). De exemplu, o cununie la o biserică simandicoasă din Bucureşti
se plăteşte cu 10-15 milioane, o înmormântare, cu 3-4 milioane, un botez, cu 3 milioane etc. Aceste venituri nu sunt nici măcar impozitate, deoarece
guvernanţii corupţi au prevăzut această excepţie în Codul fiscal. Un amărât de ţăran care vinde un fir de leuştean sau o funie de usturoi plăteşte
impozit, iar un popă care ia 10-15 milioane de lei pe oră este exceptat. Vi se pare corect? Comparaţi cei 40.000 de paraziţi religioşi cu numai
câteva zeci de scriitori români care publică opere muncite şi plătesc impozite pe micile lor venituri! Dacă nu ştiaţi, vă spun eu cât de „grozav" stăm
în domeniul creaţiei literare. Muzeul Literaturii Române are înregistraţi circa 1.900 de scriitori şi poeţi din România şi Republica Moldova (deci,
cam 1.500 din România). Majoritatea acestora nu realizează nici un fel de venituri din scris, ci muncesc în alte domenii, publicându-şi operele pe
banii proprii, din pur orgoliu. Mai puţin de 50 de scriitori români câştigă câte ceva din publicarea operelor şi sunt impozitaţi în ziua ridicării
sumelor. Cu ce sunt mai prejos scriitorii, decât cei 40.000 de paraziţi mistici plătiţi de stat pentru a zăpăci populaţia cu mituri sălbatice şi
antidivine? Patriarhul Daniel Ciubotea are un salariu statal de circa 70 de milioane de lei vechi, deşi nu face absolut nimic pentru progresul
neamului românesc. Mitropoliţii au pensii de 60-70 de milioane de lei. De ce, oameni buni? Doar dogma creştină recomandă să nu se adune averi
pe Pământ, ci în Cer. Ce fac paraziţii mistici cu banii smulşi de la naţiune pe mai multe căi, adică prin salarii, scutiri de impozite, donaţii şi plata
serviciilor religioase? Se umflă ca nişte porci, amicii mei. Culmea neruşinării e faptul că, recent, paraziţii mistici au cerut să li se mărească salariile
la nivel de profesor. Ce fel de profesori sunt ei? Profesori în aberaţii, în imoralităţi şi aiureli de natură să strice minţile fragede ale copiilor. Culmea
e că guvernanţii îi şi plătesc din averea noastră, cu scopul clar de a-i folosi ca agenţi electorali. Ce vă propun?
a. Cereţi guvernanţilor, pe tonuri imperative şi ultimative, să anuleze actele normative de plată a paraziţilor religioşi de orice orientare şi
grad! Să nu li se mai plătească salarii statale, să fie impozitaţi pentru imensele sume câştigate de la populaţie, să nu li se mai dea donaţii şi alte
stimulente financiare! Ameninţaţi guvernanţii cu retragerea susţinerii politice şi cu demonstraţii! Ei trebuie să vadă o opinie de masă împotriva
tributului religios practicat numai în ţara noastră. Paraziţii mistici din SUA au încercat să obţină salarii statale, în urmă cu ceva mai mult de două
sute de ani, dar au fost respinşi ferm de naţiunea americană, în frunte cu fostul preşedinte Jefferson. Acum, după 200 de ani, în plină eră cosmică,
naţiunea română plăteşte tribut religios pentru că aşa au decis nişte guvernanţi imbecili şi corupţi? Mai mult de jumătate din populaţia Germaniei s-
a declarat atee, pentru a nu plăti tribut religios nici unui cult. Suntem noi mai bogaţi decât germanii şi americanii, să întreţinem paraziţii religioşi?
Eu am prezentat propunerea de anulare a tributului religios la cel mai înalt nivel, însă am nevoie de sprijin pe orice cale: poştă, telefon, mesaje pe
Internet. Dacă nu-mi sprijiniţi acest demers, guvernanţii vor spune că eu sunt un caz izolat şi vor continua să vă rupă pâinea de la gură pentru a o da
paraziţilor mistici. Vă rog să luaţi atitudine de masă pentru anularea privilegiilor paraziţilor religioşi!
b. În plină criză economică, în care mulţi români mor de foame, Patriarhia BOR intenţionează să ridice o construcţie faraonică, în valoare
de circa un miliard de euro, botezată pompos şi înşelător catedrala mântuirii neamului. Dacă paraziţii ar construi această şandrama mistică din banii
lor (jupuiţi de la fraierii mistici), nu ne-ar interesa. Din păcate, din nou guvernanţii mânjiţi au pus botul la circul religios. Terenul pe care urmează
să se ridice cadedrala Satanei va fi plătit de stat, din banii noştri. Guvernul Tăriceanu a donat deja o imensă sumă de bani pentru acest circ religios,
golind visteria ţării şi împrumutând bani din străinătate. Mai multe ministere au donat bani pentru această monstruozitate
arhitectonică, în loc să-i folosească pentru ridicarea nivelului de trai al majorităţii sărăcite din România. Vă recomand să cereţi imperativ
guvernanţilor să anuleze toate actele de donaţii şi să recupereze banii daţi paraziţilor religioşi. Dacă sălbaticii paraziţi mistici vor să-şi ridice un
monument al orgoliului lor, un templu al Satanei în termenii lor, să folosească numai bani jumuliţii de la fraierii mistici.
Încă o dată, vă rog să atacaţi guvernanţii cu mesaje pentru anularea privilegiilor paraziţilor religioşi! Banii cheltuiţi pentru aceste privilegii
trebuie să fie folosiţi pentru evitarea crizei economice grave care ne pândeşte.
c. Cei care aveţi posibilităţi să puneţi în discuţie anu larea tributului religios plătit de întreaga naţiune română pe
Internet sau în mijloacele de comunicare în mase, folosiţi din plin orice prilej pentru a impune această idee şi de a câştiga noi adepţi la ca! Lămuriţi
cât mai mulţi oameni să ia atitudine, încât guvernanţii să întâmpine un val de proteste cetăţeneşti, în faţa căruia să bată în retragere, anulând taxele
religioase percepute de la populaţie!
2. Nici un partid politic nu reprezintă interesele majorităţii, ci numai ale unui grup restrâns de clienţi politici. Alegerile din ultimii ani au
indicat faptul că toate partidele luate la un loc întrunesc preferinţele a circa 30-35% din populaţia ţării. în ciuda acestei realităţi evidente, toţi
cetăţenii României sunt obligaţi să plătească tribut politic, prin taxe şi impozite puse inclusiv pe pensii. Ce fac guvernanţii cu aceşti bani strânşi la
buget? Pur şi simplu subvenţionează toate partidele politice, indiferent dacă ne plac sau nu, atât cu sume anuale, cât şi cu sume pentru campanii
electorale. UDMR primeşte chiar o subvenţie dublă, atât ca partid, cât şi ca asociaţie culturală. Vi se pare drept ca, în fiecare an, să plătiţi câteva
zeci de milioane de euro pe care politicienii le papă ca nişte nesimţiţi ce sunt? Nu, amicii mei, nu e drept ca politicienii să facă politică pe banii
noştri. Dacă vor să se ocupe de politică, s-o facă pe banii lor şi pe cotizaţiile plătite de clienţii lor politici. Citim prin ziare cât de bogaţi sunt unii
politicieni, dar nu ne revoltăm că îşi însuşesc banii noştri, câte puţin de la fiecare, pentru a face politică.
Paraziţii politici se cred mari şmecheri. Şi-au votat singuri legea de subvenţionare a partidelor politice şi acum pretind că primesc banii prin
efectul legii. Cum au votat-o, tot aşa o pot anula. In nici o ţară democrată din Lume populaţia nu este obligată să susţină activitatea politică din
bani publici. Etalonul luat mereu ca model de democraţie, SUA, nu subvenţionează partidele politice din bani publici. Candidaţii la diferite funcţii
politice primesc sponsorizări de la diverse persoane fizice şi juridice. Din această cauză, vă rog să cereţi ferm guvernantilor să anuleze legea de
subvenţionare a partidelor politice din bani publici! în acest scop, vă puteţi adresa atât Guvernului, la adresele indicate în punctul precedent, cât şi
Parlamentului, în Bucureşti, str. Izvor, nr. 2-4, sect. 5, telefon 021/316.03.00. De asemenea, vă puteţi adresa cu cereri scrise ori pe Internet
senatorilor şi deputaţilor din zonele dumneavoastră de trai.
3. Guvernanţii români întreţin din banii noştri o serie de instituţii statale absolut inutile sau chiar nocive pentru armonia socială. Nu le
cunosc pe
toate, însă, dacă ne unim eforturile, le putem identifica şi putem cere guvernanţilor să le desfiinţeze, folosind banii cu care erau plătiţi paraziţii din
aceste organe pentru scopuri cetăţeneşti. Vă exemplific câteva organisme statale de acest fel:
a. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor de Securitate (CNSAS) este un organism parazitar şi diversionist, înfiinţat din iniţiativa
fostului senator Constantin Ticu Dumitrescu, la instigarea pastorului catolic şi mason Gauck din Germania. Pâna în prezent, CNSAS a cheltuit
sume imense de Ia buget pentru a semăna suspiciune şi ură între cetăţenii români şi a denigra serviciile secrete ale României. După cum ştiţi,
evenimentele din decembrie 1989 au fost pregătite şi executate de inamici ai Securităţii din URSS şi Ungaria, sub conducerea generalului Piotr
Liusev din GRU. Din această cauză, evenimentele revoluţionare n-au căpătat caracter anticomunist, cum ar fi fost firesc, ci antisecurist.
Nomenclatura PCR s-a raliat în mod trădător la această agresiune antiromânească, continuând diversiunea anti-Securitate până în prezent, printr-un
organ plătit de stat - CNSAS. Acest organ nu are nici o atribuţie efectivă, ci doar învârte nişte hâr-
Ui şi consumă sume imense de bani. Acum, la 19 ani de la diversiunea „securişti-terorişti", organizată de forţe sovieto-maghiare cu sprijinul unor
trădători din ţară, ştim că nici un securist n-a fost implicat în crimele, din decembrie 1989 (instigatorul acelor crime a fost Ion Ilicscu). Chiar dacă în
arhivele CNSAS s-ar fi găsit vreo faptă infracţională (lucru neconfirmat), aceasta ar fi fost prescrisă între timp.
E clar că acest organ Uebuie desfiinţat cât mai urgent posibil? El mănâncă o groază de bani, aruncând prafuri în ochii cetăţenilor. în timp
ce nişte prăpădiţi de securişti sunt prezentaţi drept călăi fioroşi, adevăraţii criminali ai „epocii de aur", nomenclaturiştii şi rudele lor, se lăfăie în
toate privilegiile politice şi economice. Să vă amintesc câţiva pui de nomenclaturişti care s-au pricopsit în spatele diversiunii securişti-terorişti? Ion
Iliescu, fost membru al CC şi prim secretar judeţean la PCR. Adrian Năstase, ginere de fost ministru ceauşist. Bogdan Olteanu, nepotul Giselei
Vass, ilegalistă şi mare activistă PCR. Mircea Geoană, fiu de general ceauşist (generalii făceau parte din nomenclatura PCR). Mihai Răzvan
Ungureanu, fost membru supleant în CC al UTC, ajuns ministru de externe liberal şi şef la SIE pedelist (ce probă de cameleonism!). Viorel
Hrebenciuc, fost activist PCR. George Copos fost activist PCR. Poliana Cristescu fostă noră a dictatorului Ceauşescu. Oana Niculescu Mizil,
odraslă de nomenclaturist, aleasă deputat în acest an. Ambii gineri ai lui Ion Dincă zis Teleagă, marele satrap ceauşist, sunt milionari din top 300.
Exemplele ar putea continua pe zeci de pagini.
Când viaţa publică este infestată de nomenclatura PCR, ce interes mai avem să păstrăm un organ statal pentru a huli foştii securişti? Arc
acest organ vreun efect juridic sau moral, în imoralitatea politică generală? Nu, amicii mei. Acest organ este absolut inutil şi trebuie desfiinţat.
Securitatea a fost desfiinţată în 1990, prin diversiunea grupului lilosovietic Corbii (Ion Iliescu, Nicolac Militaru etc), iar majoritatea cadrelor de
conducere ale acestei instituţii sunt fie foarte bătrâne, fie decedate. Cu cine să lupte CNSAS? Cu banii pe care îi suge din buzunarele noastre.
b. Institutul pentru studierea crimelor comunismului este la fel de inutil ca şi CNSAS. Până în prezent, n-a produs absolut nimic, dar a
mâncat bani cu ghiotura. Acest institut este o jignire la adresa cumplitei sărăcii şi umilinţe aduse de capitalism în România. Faţă de ororile societăţii
de consum şi de crimele săvârşite de aceasta în cei 19 ani de existenţă, comunismul naţionalist, instituit în România după retragerea
ocupanţilor sovietici, a fost o poveste frumoasă. Deci, trebuie să milităm şi pentru desfiinţarea acestui organ parazitar, consumator de fonduri
publice.
c. Institutul Cultural Român cheltuie anual circa 10-11 milioane de curo, sub pretextul promovării culturii româneşti în străinătate. In
prezent, acest institut este condus de Horia Roman Patapievici, un individ cunoscut prin scrierile sale profund jignitoare la adresa naţiunii române.
Sub această conducere, banii destinaţi promovării culturii româneşti sunt împărţiţi între diverşi acoliţi ai directorului.pretinşi artişti şi literaţi.
Puţinele activităţi iniţiate de acest organism parazitar nc-au adus oprobiul unor organisme culturale şi politice din străinătate, pentru antisemitism şi
prestaţii jalnice, de nivelul copiilor care mâzgălesc pe asfalt. în mod normal, atribuţiile acestui organ ar trebuie exercitate prin Ministerul Afacerilor
Externe, minister care are structuri corespunzătoare în străinătate. Ca tare, vă sugerez să cereţi guvernanţilor dcsfinţarca acestui institut parazitar
şi promovarea culturii româneşti în străinătate prin MAE.
d. Un segment important din Ministerul Culturii şi Cultelor este ncconstituţional şi parazitar, consumând inutil banii publici. Conform art.
29. punctul 5 din Constituţia României, cultele religioase sunt autonome faţă de stat. Dacă aşa spune legea supremă în stat, cum se explică existenţa
unui organ de stat care se ocupă de culte? Cum se explică existenţa unui consilier prezidenţial pentru culte? în ambele cazuri, avem de a face cu
încălcări grave ale Constituţiei, încălcări săvârşite de politicieni, cu scop de a folosi paraziţii politici ca agenţi electorali. Iniţiatorii acestei infiltrări a
misticismului în organele de stat, peneţiştii, au fost măturaţi la lada de gunoaie a istoriei, însă isprava lor nocivă continuă să producă efecte. Avem
un stat modem şi laic, sau un stat religios, în care misticismul colcăie din şcoli şi până în organele supreme ale puterii şi administraţiei de stat? Dacă
ar fi o simplă paradă religioasă, nu ne-ar păsa, deoarece nc-am spune că dobitoacele mistice se pot manifesta cum vor şi unde vor. Această activitate
mistică din ministere, Parlament şi Preşidenţic se duce însă pe bani publici, pe banii smulşi din buzunarele noastre prin taxe şi impozite.
Aţi înţeles ce vă sugerez? Cereţi liderilor politico-administrativi desfiinţarea funcţiilor cu caracter religios din Ministerul Culturii şi
Cultelor, Parlament. Prcşedcnţic, şcoli (profesori dc religie)!
Dumneavoastră, cititori inteligenţi şi culţi, mai puteţi identifica şi alte organe statale parazite, ce trebuie desfiinţate, pentru a economisi
banii publici.
4. Guvernanţii români subvenţionează din bani publici numeroase ONG-uri pretinse de interes naţional.
Această măsură vine în contradicţie cu statutul general al unui ONG (organizaţie non-guverna-mcntală) şi ne păgubeşte pe toţi. De regulă,
banii livraţi ONG-urilor sunt folosiţi ca salarii şi cheltuieli personale de către şmecherii care le-au înfiinţat. Zeci de milioane de euro sc scurg anual
din buzunarele noastre către ONG-uri care taie frunză la câini. De foarte mulţi ani, ginerele fostului rege, actorul Radu Duda, a fost subvenţionat
sistematic, cu mari sume din buget, printr-un aşa zis Institut de dezvoltare durabilă. Ce dezvoltare durabilă a realizat cabotinul ăsta? A mâncat banii
naţiunii, împreună cu o gaşcă de paraziţi pretinşi consilieri. Mai recent, în lista ONG-urilor subvenţionate de stat, a fost inclus şi cel condus de
fostul preşedinte Emil Con-stantinescu. Ce a făcut şi ce face acest individ ignorant şi dubios pentru România? Nu numai că n-a făcut nimic bun, dar
ne-a produs şi o imensă pagubă naţională, prin cedarea Insulei Şerpilor Ucrainei. N-a săvârşit acest gest trădător presat de vreo situaţie fără ieşire, ci
din dorinţa de a străluci ca lider politic care a integrat România în NATO (mare scofală!). In mod normal, acest individ ar trebui judecat şi con-
damnat pentru trădare de patrie, nu subvenţionat de stat.
Va sugerez să presaţi guvernanţii să înceteze subvenţionarea tuturor ONG-urilor. Cine vrea să desfăşoare activitate civică non-
guvernamentală s-o facă pe bani proprii ori din fonduri atrase din sectorul privat, aşa cum se întâmplă în naţiunile civilizate.
5. In toate ţările din Lume, funcţia de şef al statului (preşedinte) este remunerată numai pe timpul exercitării. La încetarea ei, preşedinţii
devin simpli cetăţeni, fără nici un fel de privilegii. Legiuitorii noştri, manipulaţi cu dibăcie de găştile fostului rege şi a fostului preşedinte Ion
Iliescu, au inventat o sinecură pe viaţă - subvenţionarea foştilor şefi de stat. Aşa cum ştiţi, aceştia primesc sedii, bani pentru consilieri, bodigarzi etc.
Sumele plătite în acest scop sunt smulse din buzunarele noastre, fără ca parlamentarii să ne fi întrebat dacă suntem de acord să plătim nişte canalii
care au ajuns la un moment dat lideri supremi în stat. Fostul rege e vinovat de aruncarea României în prada sovieticilor şi a căderii în prizonierat a
circa 130.000 de militari români (mulţi dintre ei au murit în lagărele ruseşti). Criminalul Ion Iliescu are pe conştiinţă mai mult de 1000 de morţi ca
urmare a diversiunii securişti-terorişti şi jefuirea unor importante ramuri economice. Emil Constantincscu c vinovat de pierderea Insulei Şerpilor şi
a avantajelor economice rezultate din proprietatea asupra acesteia, precum şi de privatizarea total nefavorabilă a unor mari obiective economice
româneşti (Romtelecom, Rompetrol etc). După ce că aceşti foşti şefi de stat au la activ grave infracţiuni, îi mai şi plătim din buzunarele noastre? Să
fie anulată legea de subvenţionare a foştilor şefi de stat iar aceştia să lîc deferiţi Justiţiei, să răspundă pentru crimele lor!
6. Naţiunea română este unitară şi compusă în majoritate (mai mult de 90%) din etnici români. Două naţiuni moderne şi respectate, cea
franceză şi cea greacă, au procente mai mari de minoritari în compoziţia lor, însă nu le-au stabilit privilegii şi nici nu le permit acţiuni separatiste.
încă din decembrie 1989, trădători din rândul politicienilor şi minoritari revanşarzi au iniţiat separatismul şi dezbinarea etnică din România. Fostul
preşedinte Ion Iliescu este principalul vinovat pentru această ilegalitate iar Emil Constantinescu i-a cântat în strună, cu imbecila „discriminare
pozitivă".Sub conducerea acestor doi indivizi, au fost create organisme şi funcţii speciale pentru minoritari, menite să ne dezbine pe criterii etnice.
Un număr de 18 indivizi joacă rol de deputaţi ai minorităţilor, primind salarii grase din munca noastră. S-a ajuns până acolo că avem şi un deputat al
minorităţii rutcnc (formată din 120 de persoane), minorităţii italiene (câteva sute de persoane), minorităţii armene (circa 5.000 de persoane) etc. Un
deputat normal este ales de 70.000 de voturi ale cetăţenilor români iar minoritarii sunt aproape numiţi în funcţii. Toţi politicienii, inclusiv cei
pretinşi naţionalişti, au închis ochii faţă de această anomalie, din diverse motive. E timpul să cerem liderilor politici să anuleze instituţia
deputatului minoritar şi să restabilească egalitatea între toţi cetăţenii patriei. Cei 18 deputaţi minoritari consumă anual mai mult de un milion de
euro şi nu fac nimic pentru mai binele naţiunii noastre.
O altă formă de jefuire a naţiunii române în favoarea unor şmecheri care îşi spun minoritari constă în subvenţionarea asociaţiilor,
publicaţiilor, posturilor de radio-televi-ziune şi a acţiunilor minoritarilor de către stat (adică, din buzunarele noastre). De ce trebuie să plătesc eu, un
cetăţean român normal, fiţcle unor şmecheri care se declară minoritari pentru a suge bani de la buget şi a ne dezbina pe criterii etnice? E clar că
trebuie să cerem guvernanţilor să înceteze orice fel de subvenţie către asociaţiile, publicaţiile, posturile de radio-tclcviziune şi alte activităţi ale
celor care se consideră minoritari. Dacă vor să se manifeste ca străini în naţiunea noastră, indivizii respectivi să o facă pe banii lor şi numai în
limitele legilor române! Eu nu accept nici în ruptul capului să mai plătesc patru milioane de lei pe zi impozite şi taxe pentru a susţine dezmăţul
minoritar maghiarofon, ţigănesc ori de altă factură. Cine nu se simte român să-şi caute altă patrie! Noi trebuie să adoptăm sistemul francez al
cetăţeniei, sistem care exclude orice formă de minoritate etnică. Aceasta trebuie să cereţi guvernanţilor, amicii mei cititori.
7. în mod tradiţional, sfatul obştii româneşti n-a fost plătit, ci s-a prestat din onoare şi din spirit civic. Politicienii corupţi de după 1989 au
inventat funcţii de consilieri plătiţi la comune, oraşe, municipii şi judeţe, cu scopul de a-şi racola şi recompensa clientelă politică. Desigur,
indemnizaţiile acestor consilieri sunt smulse din buzunarele noastre şi păgubesc întreaga obşte. Din această cauză, vă sugerez să cereţi liderilor
politici să anuleze legea privind remunerarea consilierilor comunali, orăşeneşti, municipali şi judeţeni. Cine vrea să sfătuiască primarul şi să
contribuie la bunul mers al obştii s-o facă benevol, din onoare. Clar?!
8. Naţiunile moderne, în care grija pentru majoritatea populaţiei se manifestă din plin, practică impozitul progresiv pe venituri, impozit
cunoscut şi ca sistemul suedez. E un impozit corect, deoarece porneşte de la o limită inferioară necesară unei supravieţuiri decente şi creşte
progresiv, pe măsură ce persoana impozitată câştigă tot mai mult. De pildă, un om câştigă un salariu sau o pensie de numai 1000 lei (roni), sumă
care abia îi ajunge să trăiască. Această sumă este scutită complet de impozit. Dacă el câştigă 10.000 de lei, va plăti un impozit 10-15% din brut.
Dacă venitul realizat este de 100.000 lei, impozitul se va ridica către 30%. Câştigurile foarte mari, de milioane de lei pe lună, cum sunt ale
companiilor străine care ne-au invadat, ajung să fie impozite cu 70-80%.
Actualul sistem de impozit, stabilit de liberali, favorizează persoanele care câştigă mult şi plătesc impozite mici. Procentul de impozit de
16% afectează diferit persoanele şi veniturile acestora. De exemplu, o persoană care câştigă o mie de lei lunar plăteşte un impozit de 160 de lei,
rămânând numai cu 840 dc Ici. în acelaşi timp, o persoană cu un venit de un milion dc lună plăteşte numai 160.000 lei impozit, rămânând cu un
câştig de 840.000 lei. E clar că sistemul liberal de impozitare a fost conceput să favorizeze persoanele bogate, ce câştigă mult? Majoritatea
cetăţenilor naţiunii noastre au însă venituri mici şi medii, astfel că sistemul fiscal îi apasă şi nu-i lasă să se dezvolte economic.
Dacă sunteţi de acord cu sistemul suedez de impozitare, vă rog să solicitaţi guvernanţilor să-1 introducă şi în ţara noastră!
9. Naţiunea noastră, la fel ca oricare alta, foloseşte un instrument numit stat pentru a-şi rezolva probleme legislative, administrative,
economice, cultural-ştiinţificc etc. întreţinerea statului şi rezolvarea problemelor fundamentale ale naţiunii (sănătate, învăţământ, pensii etc.) se face
pe bani plătiţi de persoanele fizice şi juridice, ca taxe şi impozite, conform Codului fiscal. Toţi cei care realizăm venituri trebuie să le declarăm
corect şi să fim impozitaţi legal. Dacă cineva se sustrage de la această obligaţie ne fură pe toţi, fapt sancţionat de Codul fiscal şi Codul penal.
Până aici, toate par bune. Dacă deschideţi o revistă cu anunţuri dc oferte de muncă, veţi descoperi cu stupoare că, în România, cel puţin un
milion de cetăţeni se sustrag dc la plata impozitelor, furându-ne pe toţi. Aceştia oferă la negru servicii dintre cele mai diverse: meditaţii la diverse
obiecte, lucrări de design şi amenajări interioare (faianţari. zidari, electricieni, instalatori), transport de mărfuri, taxi-pirat, ghicit şi vrăjitorie, masaj
simplu sau erotic, tratamente naturiste, intermedieri neimpozitabile, comerţ -neautorizat, servicii IT, sonorizări şi spectacole dc nunţi, botezuri şi
alte ocazii etc. Probabil, unii dintre dumneavoastră îşi spun că indivizii respectivi sunt băieţi deştepţi, care se descurcă într-un sistem nedrept. Se
descurcă, dar pe banii noştri, deoarece taxozaurii ne jupoaie pe noi, contribuabilii cinstiţi, pentru a compensa lipsurile din buget produse de munca
la negru. Nu vă dau nici un sfat. Vă las pe fiecare să procedaţi cum credcţrde cuviinţă în astfel de cazuri. Conştiinţa civică a fiecăruia să vorbească!
10. Toate naţiunile civilizate din Vest au legalizat prostituţia şi o impozitează ca pe orice profesie. La noi, s-a întâmplat ceva de-a dreptul
ciudat. Pe timpul guvernării creştin-democrate (1996-2000), legiuitorii au legalizat homosexualitatea, o perversiune gravă cu tente de boală psihică.
Cultele religioase nu s-au opus, astfel că e dreptul nostru să credem că sunt pline de homosexuali şi alţi perverşi. în mandatul trecut, deputata
pedistă Paula Ivănescu a prezentat un proiect de lege pentru legalizarea şi impozitarea prostituţiei. Cultele religioase, în frunte cu cel ortodox, au
făcut mare scandal public, pe motiv că „cea mai veche meserie din Lume" ar fi periculoasă şi dezonorantă. Paraziţii mistici îşi neagă propriile
scrieri fundamentale, începând cu Vechiul Testament. In acest document, prostituţia este atât de frecventă, încât a fost inclusă şi în ritualul creştin
dc cununie. Conform acestui ritual, preotul îi spune miresei Să te veseleşti ca Sara şi să te înmulţeşti ca Raşela! Sara, soţia patriarhului Abraham,
era incestuoasă, deoarece se căsătorise cu fratele ei şi prostituată, deoarece întreţinea relaţii sexuale plătite cu faraonul egiptean. Nu-mi explic cum
oameni cu oarecare pretenţie de cultură merg la popă să le dea acest sfat porcos, în cadrul unui ritual pretins divin. Sfânta prostie nu ocoleşte
indivizii cu spoială de cultură, ca să-1 parafrazez pe Giordano Bruno.
Mai multe argumente serioase pledează pentru legalizarea prostituţiei de ambele sexe (feminină şi masculină), ca dc exemplu:
a. Prostituţia legalizată poate fi controlată medical, cu scop de a preveni răspândirea bolilor venerice.
b. Legalizarea prostituţiei degrevează Poliţia de sarcini minore, astfel că se poate ocupa de infracţiuni grave.
c. Prostituţia determină scăderea numărului de violuri, perversiuni sexuale şi alunecări în patologic ale unor persoane de ambele sexe care
nu-şi pot satisface instinctele sexuale pe alte căi.
d. în fine, prostituţia legalizată constituie o sursă importantă de venituri la bugetul de stat. O prostituată de lux poate câştiga circa 4.000 lei
(roni) pe zi, din care bugetul de stat ar lua circa 40-50%, sub formă de impozit, TVA şi CAS. La o estimă simplă, legalizarea prostituţiei ar aduce
statului român câteva zeci de milioane de euro în fiecare an. Această activitate se practică oricum, aşa că c mai bine să fie legalizată şi impozitată.
Cei care sunteţi de aceeaşi părere, sunteţi rugaţi să cereţi guvernanţilor legalizarea prostituţiei, în cadrul programului anticriză.
11. Firmele care se sustrag de la taxa impozitelor către statul român practică două metode principale: înregistrarea într-un paradis fiscal
şi consultanţa falsă, primită tot de la o firmă dc-a lor din străinătate. Pe aceste căi, în fiecare an, se scurg din România sute de milioane de euro,
chiar şi mai mult. Vă rog să cereţi guvernanţilor să anuleze legislaţia care permite funcţionarea unor firme înregistrate în străinătate (unde
impozitele sunt neglijabile) şi obţinerea dc falsă consultanţă!
12. Din statisticile oficiale ale Ministerului Agriculturii, rezultă că aproape jumătate din teritoriul agricol al ţării nu este lucrat, în timp ce
noi importăm pe bani. împrumutaţi mai mult de 50% din produsele agroalimcntare de consum. Aceste terenuri nelucrate sunt ale unor speculanţi
care aşteaptă conjuncturi de piaţă mai favorabile ori ale unor orăşeni care le-au revendicat, dar nu le muncesc, profitând de faptul că numai
terenurile puse în valoare sunt impozitate cât dc cât. Criza economică ne permite să aplicăm măsuri severe, care să integreze întregul teren agricol
în circuitul productiv, eliminând sau cel puţin reducând importurile de produse agro-ali-mentarc. Ca atare, vă sugerez să cereţi guvernanţilor să
impoziteze terenurile nelucratc cu sume usturătoare, de 5-10 ori mai mari decât cele cultivate. Ca urmare a acestei măsuri, se vor produce două
efecte pozitive: sumele culese Ia bugetul de stat vor creşte iar o parte dintre proprietari se vor apuca să-şi lucreze pământurile, reducând efectele
crizei alimentare.
13. Tranziţia de la socialism la capitalism a produs o faună de îmbogăţiţi pe căi ilegale şi imorale, din cele mai diferite domenii. Majoritatea
acestora îşi petrec concediile şi vacanţele în staţiuni scumpe din străinătate, cheltuind banii sustraşi de la naţiunea română. Dacă fiecare turist ar fi
obligat să plătească o viză de ieşire din ţară de 50 de euro, s-ar produce efecte pozitive: ar creşte veniturile la buget şi s-ar dezvolta turismul intern.
Ca atare, vă sugerez să susţineţi şi această măsură în faţa guvernanţilor.
14. Dacă urmăriţi jurnalele televizate de ştiri, constataţi că cele mai groaznice accidente se produc de tineri bogaţi, cu maşini scumpe, pe
fond de consum de băuturi alcoolice. E clar că sistemul de acordare a permiselor auto, a amenzilor şi a penalizărilor este defectuos. Eu vă propun să
susţineţi următoarele măsuri favorabile reducerii crizei:
a. Vârsta la care să se poată lua permisul de conducere auto să se ridice la 20 de ani iar permisul să coste cel puţin de 10 ori mai mult decât
acum. Această măsură ar reduce numărul accidentelor şi ar spori veniturile la bugetul de stat.
b. Amenzile pentru abateri de la regulile de circulaţie, mai ales pentru depăşirea vitezei legale, să fie mărite de circa zece ori, descurajând
orice încălcare şi aducând noi venituri la buget.
15. în mai multe naţiuni civilizate, legea permite transformarea pedepsei cu închisoarea în plată bănească, pentru anumite infracţiuni (cu un
grad scăzut de pericol social). Astfel de prevederi au existat şi în Codul penal socialist, asigurând venituri suplimentare la buget. Ce folos avem
dacă băgăm la închisoare un bogătaş pentru accident din culpă, vătămare, lovire ori altă infracţiune minoră? Nici un folos, ci numai pagube: trebuie
să-1 hrănim pe banii statului, să-1 păzim, să-i oferim condiţiile de viaţă prevăzute de lege. Nu e mai înţelept să-i transformăm pedeapsa cu
închisoarea într-o sumă usturătoare de bani ce vor merge la buget? De exemplu, se poate aplica o sumă de 500-1000 de lei pentru fiecare zi dc
închisoare. Calculaţi cam ce sumă ar intra la buget, dacă infractorul are de ispăşit o pedeapsă de trei ani! Cum infractorii bogaţi nu lipsesc, statul ar
putea aduna sume imense, cu care să atenueze efectele negative ale crizei.
16. Jocurile de noroc, începând cu cazinourile şi terminând cu simplele maşini electronice concentrează sume imense dc bani. Zilele
trecute, presa a dezvăluit că Gigi Bccali a pierdut la cazinou un milion de euro în numai câteva ore. Foarte mulţi indivizi români şi străini joacă în
acest sistem deosebit dc rentabil. Ce ar trebui să facă guvernanţii isteţi? Ar trebui să pună taxă pe viciu, adică să mărească substanţial impozitele
şi taxele pe jocurile de noroc. Dacă luăm în calcul cât dc multe localuri practică astfel de jocuri, putem trage concluzia că acestea ar putea vărsa în
buget câteva sute de milioane de euro în fiecare an. Nu ezitaţi să-mi susţineţi şi această propunere în faţa guvernanţilor! E în folosul dumneavoastră,
al cetăţenilor loviţi de criza economică în mod direct sau indirect.
17. Foarte probabil, la fel ca mine, vă enervaţi când emisiunile televizate preferate sunt întrerupte de reclame comerciale. Aceste reclame,
dar mai ales clipurile politice, sunt extrem de scumpe (ajung şi până la 5.000 de euro mi nutul, în politică). Aproape la fel de scumpe sunt reclamele
tipărite prin ziare şi reviste. Cei care le folosesc realizează câştiguri impresionante, dc-a dreptul sfidătoare pentru sărăcia majorităţii. Deşi sunt un
tip care nu se miră aproape de nimic, am rămas pe gânduri, când am citit prin presa scrisă ce salarii primesc prezentatoarele de televiziuni, care nu
fac altceva decât citesc nişte ştiri din prompter. Vă vine a crede că o ast fel de persoană total necreatoare primeşte un salariu de
50.000 de dolari SUA pe lună? E clar ce vă sugerez? Cereţi imperativ guvernanţilor să crească impozitele şi taxele pe reclamele comerciale tipărite
sau televizate! Astfel, alte sute de milioane de euro se vor aduna la buget, în fiecare an.
18. Majoritatea guvernanţilor postdecembrişti au acordat scutiri de taxe şi impozite de zeci dc miliarde dc euro unor firme bogate, contra
unor şpăgi. Aceasta demonstrează odată în plus că statul nu este al nostru, ci al oligarhilor economici infractori care-şi propulsează în funcţiile de
conducere lideri politico-administrativi la fel de infractori. Guvernanţii infractori asmut organele dc control financiar împotriva micilor
întreprinzători români, să-i jupoaie cu amenzi şi penalităţi pentru orice fleac, cu scop de a acoperi marea lor hoţie cu scutirile de mari impozite ale
firmelor transnaţionale bogate. Numai în acest an, cuplul Tăriceanu-Vosganian a acordat scutiri de impozite mai mari de două miliarde de euro. Va
recomand insistent să cereţi imperativ actualilor guvernanţi să anuleze toate scutirile de taxe şi impozite acordate şi să trimită în Justiţie
guvemanţii-infractori. Nu staţi pe gânduri! Trimiteţi mesaje scrise pe Internet sau poştă, daţi telefoane, îndemnaţi şi alte persoane să se ridice la
luptă pentru a ne recupera banii înstrăinaţi de guvernanţii infractori! Eu voi participa la orice manifestaţie publică pe această temă.
V-am propus doar câteva măsuri de mutare a centrului de greutate a bugetului, de pe umerii celor mulţi şi săraci, în pungile celor bogaţi,
încât să diminuăm efectele crizei economice. Dumneavoastră puteţi identifica şi alte surse bugetare, funcţie de informatiile la care aveţi acces. Nu
citiţi aceste rânduri fără a reactiona! Dacă rămâneţi inactivi, veţi suporta greutătile crizei economice, în timp ce şmecherii vor huzuri.
Ce facem noi pentru a evita criza economică?
Foarte probabil, mulţi dintre dumneavoastră au tratat superficial problema crizei economice, crezând că e un fenomen conjunctural de
scurtă durată. Aşa cred şi mulţi -politicieni români, dar se înşeală amarnic. Criza economică actuală e o criză profundă şi de lungă durată a
sistemului mondial capitalist. Ea nu se va rezolva într-un an sau doi, ci va dura vreun deceniu, prin puseuri periodice. E posibil chiar ca, în anumite
state, criza să determine reinstaurarea sistemului socialist ori a unui sistem politico-economic mixt, cam cum a fost cel din Iugoslavia.
Specialiştii serioşi estimează că prima fază a crizei economice actuale va dura cam până în 2012 iar a doua fază, în care criza alimentară va
Iovi întreaga Omenire, va începe în 2015, ajungând la apogeu în anul 2020. Aceste crize se vor manifesta în principal prin următoarele efecte:
a. Reducerea cererilor de produse de folosinţă îndelungată (industriale), fapt ce va determina scăderea continuă a preţurilor acestora şi
şomerizarea masivă a angajaţilor din domeniu.
b. Scăderea cererii de servicii neproductive, începând de la consultanţă pe diverse teme şi până la spectacole artistice sau sportive.
c. Creşterea preţurilor la carburanţii fosili, concomitent cu scăderea preţurilor la energiile verzi (solare, eoliene, hidro etc).
d. Creşterea dc la an la an a preţurilor produselor agro-alimentarc, datorită creşterii populaţiei şi dezvoltăriin griculturii ecologice.
e. O pauperizare accentuată a unor mari mase de oameni, mai ales din oraşe, ca urmare a dispariţiei ori reducerii unor profesii cu specific
industrial şi birocratic.
f. Concentrarea în continuare a bogăţiilor Lumii într-un număr tot mai redus de mâini (în companiile transnaţionale care vor rezista crizei).
g. Apariţia unor grave probleme umanitare în ţările lumii a treia, mai ales în Africa şi Asia, zone în care foame tea din perioada 2015-2020
va face ravagii.
Amicii mei, sper că sunteţi conştienţi de faptul că nu ne putem lua patria în spate, s-o ducem într-un loc în care nu va fi afectată de criză.
Naţiunea noastră va împărtăşi soarta naţiunilor europene cu care este interconectată economic. Puteţi observa deja acest aspect: sute de mii de
româin au rămas şomeri în Spania, Italia şi alte ţări europene, fapt pentru care se întorc acasă să ia din nou coada sapei. Acest fenomen pare negativ,
dar efectele sale pozitive se vor vedea mai târziu. Cei care revin în patrie cu deprinderi de muncă şi afaceri vor contribui la evitarea celor mai
cumplite efecte ale crizei economice şi vor oferi modele de activitate pentru înflorirea patriei.
Ce e de făcut, amicii mei? Ne punem braţele cruciş pe piept şi chemăm popa să ne facă slujbe, spunându-ne că legile nemiloase ale
capitalismului ne-au şi condamnat deja? In nici un caz, amicii mei! Dacă vom fi înţelepţi şi harnici, putem nu numai să atenuăm impactul crizei
economice, dar să ne şi îmbogăţim din efectele ei, aşa cum s-a îmbogăţit cel mai avut om din Lume, americanul Warren Buffet. în acest scop, nu
trebuie să aşteptăm să ne lovească efectele crizei, ci să ieşim înaintea acestui flagel, cu măsuri de contracarare. Eu vă sugerez câteva directii de
acţiune imediată pentru a ieşi învingători din criză şi chiar a vă îmbogăţi. Celor care vor să aprofundeze aceste informaţii, le recomand trei cărţi
serioase, scrise de mine, care n-ar trebui să lipsească din casa nici unui român: Către culmile succeselor (Formula fericirii). Cartea creatorilor de
bani şi Secretele vârstelor de aur. Vi lc recomand cu stăruinţă, deoarece criza poate fi învinsă numai cu mijloace ştiinţifice, nu cu vrăji, slujbe
religioase sau expediente imaginate de creiere mai puţin culte. Persoanele care mi-au ascultat sfaturile economice încă din 1993 (volumul Arta
succesului la români) au reuşit splendid în plan material şi n-au uitat să-mi mulţumească.
1. Partea slabă a crizei economice sunt produsele agro-alimentare.
De ce? Deoarece oamenii se pot lipsi de autoturism, frigider, telefon, calculator, mobilă scumpă etc. dar nu se pot lipsi nici o zi de hrană şi
apă. Produsele industriale se cumpără şi se consumă la intervale mai mari de timp, numai de anumite persoane, de anumite sexe, de anumite vârste
şi niveluri de pregătire etc. în opoziţie, produsele agro-alimentare sunt consumate zilnic, de la sugar şi până la cel mai bătrân cetăţean. Concluzia?
Cei care produc, procesează şi comercializează produse agro-alimentare nu vor suferi efectele crizei, ci se vor îmbogăţi pe timpul ei.
Vă rog să mergeţi prin supermarketuri şi să verificaţi ce produse agro-alimentare cumpără şi consumă românii! Vă veţi speria de faptul că
majoritatea sunt străine şi importate de la naţiuni bogate, de către sărăcită noastră naţiune. Veţi găsi produse agro-alimentare aduse din îndepărtate
colţuri ale Lumii, cum ar fi Argentina, SUA, China, ţări africane. Nu c vorba de produse pe care nu le putem cultiva în ţara noastră, cum ar fi ci-
trice, piper, cafea, mirodenii etc. E vorba de produse importate Ia concurenţă cu cele pe care le producem ori ar trebui să le producem noi: cartofi,
migdale, roşii, ardei, mazăre, came de curcan şi de găină, conserve de pui, porc sau peşte, gemuri, ceaiuri, ciocolată, paste făinoase, fructe uscate
sau confiate (caise, prune, mere, pere, smochine), fructe proaspete (struguri, mere, pere, prunc, kiwi, alune, nuci), murături, sosuri etc.
De ce nu producem şi nu comerciaUzăm produse agro-alimentare româneşti, pentru a stăvili hemoragia de valută a importurilor şi a ne
îmbogăţi din munca noastră? în primul rând, datorită ignoranţei, amicii mei. Nimeni n-a învăţat şi nu învaţă ţăranii români să gândească economic,
să practice culturi rentabile şi să câştige din ele mai mult decât în posturile din străinătate. Datorită ignoranţei, românii nu ştiu să scoată averi din
cultivarea pământului şi capătă aversiunc pentru acest gen de activitate. Răsturnarea sistemului socialist a sălbăticit ţăranii români învăţaţi să
lucreze organizat, mecanizat, chimizat şi irigat. Reîmpărţirea pământurilor a aruncat ţărănimea română în urmă cu un secol, la plugul tras de boi sau
cai şi la agricultura de subzistenţă. în mod ştiinţific, CAP-urile nu trebuiau distruse, ci transformate în societăţi pe acţiuni, continuându-se munca în
comun, sub conducerea specialiştilor. Ştiţi însă ce s-a produs în sate, la instigarea celor mai sălbatice forţe politice (ţărăniştii). Au fost defrişate
livezi pe rod, s-au distrus ferme model, sistemul naţional de irigaţie a fost jefuit şi abandonat, fabricile de prelucrare a produselor agricole au fost
jefuite şi falimentate, fermele cu rase superioare au fost dezmembrate, IAS-urile şi IMA-urile au fost lichidate, staţiunile de cercetare în agricultură
şi pepinierele au fost eliminate din circuitul normal, terenurile revendicate au fost lăsate in nelucrare. In numai câţiva ani, am ajuns importatori de
produse agro-alimentare. Ţărănimea sălbăticită nu mai citeşte o carte de ştiinţă nu mai ascultă un sfat de la medicul veterinar, de la agronom, de la
economist. Duce un trai bestial, cu beţii interminabile, pe ritmuri de manele, cheltuind ultimele rezerve rămase din perioada socialistă (pământul,
uneltele, soiurile de pomi, pădurile). Mai nou, ţăranii îşi vând masiv pământurile unor aventurieri străini, fără a se întreba din ce vor trăi generaţiile
viitoare.
Dacă studiem ştiinţific terenul cultivabil din România, constatăm că numai o parte se pretează agriculturii masive, de care fug ţăranii. Da,
numai o mică parte din terenul nostru se pretează la cultura grâului, orzului, secarei, porumbului, florii soarelui, sfeclei de zahăr, rapiţei etc. Avem
însă un avantaj pedo-climatic extraordinar, din care ne putem îmbogăţi, dacă îl exploatăm ştiinţific. Terenul nostru cultivabil se pretează excelent
la microferme de culturi foarte rentabile, cum sunt: struguri de masă, pomi şi arbuşti fructiferi, legume şi zarzavaturi, flori. Toate aceste culturi se
pot face pe suprafeţe mici, cu mijloace mecanizate simple şi ieftine. Majoritatea produselor rezultate din această activitate sunt scumpe şi se
pretează la conservare cu instalaţii simple şi ieftine. Cine însă să-i înveţe pe ţărani să smulgă averea din pământ? Hoţul de popă îi minte şi-i
jumuleşte. învăţătorii şi profesorii sunt navetişti sau scârbiţi de viaţa din sat (când nu sunt alcoolici). Agronomii, zootehniştii şi veterinarii s-au
împuţinat sau trag către oraş, deoarece nu-i duce mintea să-şi organizeze în sate o viaţă mai bună decât în târguri.
Vă propun să facem o scurtă analiză economică. Sper că ea vă va convinge să investiţi cât mai urgent în domeniul agro-alimentar,
prevenind ajungerea în criză. Un angajat care câştigă în ţară sau în străinătate circa o mie de euro pe lună se consideră bine plătit. Domeniile
exemplificate de mine oferă posibilităţi de câştig de trei-patru ori mai mari, fără eforturi deosebite, dar ignoranţii nu le abordează. De exemplu, un
hectar plantat cu nuci (100 de pomi) poate oferi un câştig de 20.000 de euro pe an, fără nici o bătaie de cap (nucul nu necesită îngrijiri speciale). Un
hectar de migdali (300 de pomi) asigură un venit anual de circa 40.000 de euro pe an. Cam tot atât se poate câştiga dintr-un hectar plantat cu aluni,
afini, coacăzi, smeuri, agrişi, muri de cultură, kiwi sau corni. Dc ce nu cultivaţi, oameni buni? De ce nu vreţi să câştigaţi 3.000 de euro pe lună?
Pentru că vă este lene sau vă displace munca pământului? Foamea din criza financiară vă va obliga să faceţi de nevoie cea ce refuzaţi să faceţi de
voie.
Un alt exemplu. O mie de metri pătraţi (o zecime de hectar), cultivaţi cu flori vă asigură mai mult de o mic dc euro pe lună. Dc exemplu, de
pe un metru pătrat de pământ cultivat cu crini se obţin circa 50 de euro. Produsele dc care vorbesc la acest subcapitol se scumpesc de la an la an.
Anul trecut, pieţele din jurul Bucureştilor au practicat următoarele preţuri medii: cireşe - 3 euro/kg, vişine - 2 euro/kg, migdale - 20 curo/kg, nuci - 5
euro/kg, struguri de masă - 1,5-2 euro/kg, căpşuni - 3 euro/kg etc. în cursul acestui an, veţi descoperi că toate produsele agro-alimentare vor avea
preţuri mai mari cu circa 25%. Degeaba veţi înjura ţăranii că vă jupoaie. Legile pieţii sunt nemiloase iar ţăranii harnici merită să câştige cât mai
mult. Mai bine le-aţi urma exemplul. Preţuri în continuă urcare aţi observat şi la lapte, unt, brânză, caşcaval, peşte, pui, ouă etc. Trageţi concluziile
cc se impun!
Nu e greu să deveniţi producători, prelucrători sau comercianţi de produse agro-alimentare. V-o spun din proprie experienţă, deoarece am
creat şi pus în valoare două microferme pomicole şi floricole. E suficient să aveţi bune intenţii şi să vă informaţi din bogata literatură de specialitate
(o găsiţi şi pe siteul nostru, www.drumulinvingatorilor.ro). Orice om harnic poate aborda cu succes aceste domenii rentabile, chiar dacă a fost
orăşcan sadea, cum a fost nevasta mea, până ce a ajuns în microfermă. Va sfătuiesc să puneţi mâinile pe orice petec de pământ şi să-1 cultivaţi încă
de pe acum, când nu v-a lovit încă nici o criză. Nu vă bazaţi pe faptul că sunteţi funcţionari de stat, bugetari sau pensionari! Când criza economică
se va declanşa cu furie, veţi trăi evenimente negative ncimaginabile, prin care ruşii au trecut deja: nu se vor mai plăti pensiile şi salariile, mulţi
bugetari vor fi disponibilizaţi, firmele străine se vor retrage lăsându-vă şomeri, preţurile la alimente vor exploda ca în perioada 1944-1950,
serviciile necreatoare din oraşe nu vor mai fi solicitate (jurişti, psihologi, economişti, specialişti IT etc). Eu am tras semnalul de alarmă din poziţia
cea mai normală, de exemplu personal. Am puş pe rod o nouă microfermă şi mă pregătesc să-mi investesc-toate economiile într-o fermă pomicolă
mai mare, profitând de experienţa deja câştigată. M-aş putea baza pe pensia de ofiţer, deloc mică şi pe veniturile de scriitor destul dc substanţiale.
Simţul pragmatic mă îndeamnă însă către valorificarea pământului. în maxim 3-5 ani, îmi veţi da dreptate. De cc trebuie să treacă atât de mult timp?
Deoarece o livadă sau o vie cu struguri de masă intră pe rod deplin cam în această perioadă. Vă urez succes!
2. Nu vă consideraţi puşi la adăpost dc criza economică, orice funcţie sau avere aţi avea! Aţi citit prin ziare câţi bogătaşi din Vest au
falimentat în criză şi s-au sinucis? Emai înţelept să vă pregătiţi din timp pentru a evita criza, cu măsuri dc felul următor:
a. Economisiţi crâncen în valută sigură (euro)!
b. Reduceţi la maxim cheltuielile de lux şi relaxare exagerate! Nu mai cheltuiţi nici un ban pe bunuri dc lux (autoturisme scumpe, bijuterii,
haine, mobilier, case supradimensionate etc.)! Limitaţi-vă la un trai modest şi sănătos, cam în stilul indicat în cartea Secretele vârstelor de aur!
c. Pentru nimic în lume, nu împrumutaţi nici un cent din bănci sau de la particulari! Criza vă poate lovi, vă poate pune în imposibilitate de
plată, vă poate transforma într-un boschetar falit.
d. Investiţi cu înţelepciune în sectoarele ce nu vor fi afectate profund dc criză! In Cartea creatorilor dc bani, veţi găsi câteva sute de idei de
afaceri de acest tip. Eu v-am exemplificat numai cele din domeniul agro-alimcntar, dar ele sunt mult mai multe. Oricât de mare ar fi criza, oamenii
se vor tunde, se vor spăla, se vor îmbrăca în haine mai ieftine, se vor relaxa în localuri mai ieftine, vor face turism intern, vor cumpăra şi vor vinde
diverse bunuri etc. Toate aceste afaceri, prezentate în cartea menţionată, vor fi rentabile şi în perioadele de criză.
Cei care doriţi să vă informaţi, să vă consultaţi ori să vă expuneţi părerile faţă de evitarea crizei economice puteţi acţiona în forumul Frăţia
Creatorilor din siteul www.dru-mulinvingatorilor.ro. împreună, putem evita efectele distrugătoare ale îndelungatei crize financiare prognozate de
specialişti, criză despre care guvernanţii noştri n-au habar şi adoptă măsuri pompieristice.

Învăţaţi secretele vieţii!


în urmă cu două luni, am lansat Secretele vârstelor de aur, un volum de 704 pagini, la un preţ rezonabil de 25 Iei (persoanele sărace au
primit cartea gratuit). Nu e vorba de o bombă literară, ci de o lucrare pur ştiinţifică, bazată pe informaţii de ultimă oră din genetică, neurologie,
psihiatrie, psihologie, paranormal şi alte ştiinţe. Ea este necesară oricărui om inteligent şi cult (ignoranţii n-o pot înţelege). Aşa cum am mărturisit,
eu sunt primul beneficiar al informaţiilor adunate în această carte din zeci de lucrări de specialitate. Ea mi-a schimbat radical viaţa în bine,
programându-mă pentru evenimente exclusiv pozitive, timp de mai mult de o sută de ani. Ignoranţii şi scepticii pot strâmba din nas la această
afirmaţie. Ea se va dovedi adevărată nu numai în cazul meu, ci şi în vieţile a zeci de mii de oameni care studiază această lucrare.
Aproape toţi oamenii care aprofundează informaţiile din această carte pot depăşi vârsta de o sută de ani, într-o stare de sănătate şi fericire
mai greu de imaginat. Secretul acestei depăşiri de vârstă este relativ simplu: genetic, suntem programaţi pentru o viaţă de circa 200 de ani, însă noi
trăim atât cât ne programăm mental, în mod inconştient. Tehnicile de programare mentală pentru conservarea tinereţii şi prelungirea vârstei active
sunt accesibile oricărei persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 90 de ani. Ele produc efecte sigure în majoritatea cazurilor. Excepţiile privesc
handicapaţii şi persoanele atinse de boli genetice. Vă prezint câteva cazuri de longevivi care au trăit şi trăiesc după regulile sintetizate în Secretele
vârstelor de aur. Cineastul portughez Manoel de Olivicra a sărbătorit împlinirea vârstei de 100 de ani în spatele aparatului de filmat, la cel de-al 46-
lea film de lung metraj din viaţa lui. Englezul Jack Yaffe a sărbătorit împlinirea vârstei dc 100 dc ani în buticul pe care îl conduce din 1930. Cel mai
vârstnic european, un veteran englez de 109 ani, a mărturisit jurnaliştilor că fumează de 80 de ani, a băut câte un păhărel de whisky aproape zilnic şi
n-a refuzat nici o femeie. Americanul Veme Gaskins din statul Iowa (SUA) a depăşit 100 de ani, consumând toate mâncărurile care îi plăceau şi
muncind mereu.Exemplul său confirmă teoria geneticianului dr. Kazuo Murakami conform căreia durata vieţii nu depinde de dieta alimentară, ci de
plăcerile mâncărurilor preferate, combinate cu o activitate continuă. S.M. din Pennsylvania (SUA) a depăşit 103 ani lucrând din greu în munci
brute, dar bucurându-se ca un copil de toate plăcerile oferite de viaţă. Elveţianca Claire Willi a depăşit 103 ani printr-o viaţă permanent activă,
confirmând descoperirea psihologilor că majoritatea pensionarilor se sinucid prin inactivitate. Exemplele pot continua, dar nu vreau să vă stric
plăcerea unui" studiu amănunţit al acestei lucrări strict necesare.
Secretele vârstelor de aur mai lămureşte o problemă fundamentală a fiecărui om - relaţia dintre viaţă şi destin. Savanţii citaţi în carte
demonstrează clar că omul inteligent şi cult nu este o jucărie a destinului, fapt pentru care nici nu trebuie să-1 caute în stele sau semne. Omul
inteligent şi cult îşi croieşte întotdeauna un destin favorabil, folosind metodele descrise în carte.
Vă întrebaţi de ce v-am atras din nou atenţia asupra acestei cărţi, pe care mulţi aţi citit-o deja? Aşa cum aţi observat probabil, n-am scris
această carte pentru a câştiga glorie şi avere. Am sintetizat legile unei vieţi sănătoase, îndelungate şi fericite pentru mine însumi, apoi m-am hotărât
să le împart cu conaţionalii mei. Experimentul început cu acest volum va dura zeci de ani şi va contribui serios la îmbunătăţirea vieţilor celor care
vor studia lucrarea. în cursul acestui an. Secretele vârstelor de aur va fi tradusă în limba engleză, pentru o editură din SUA. De ce să profite numai
americanii de informaţii pe care le-am sintetizat cu, un român?

*
* *

În cursul acestui an, voi scoate de sub tipar următoarele lucrări: Îngeri rebeli (Carte pentru adolescenţi inteligenţi). Sărutul de foc. Clanul
învingătorilor (Frăţia creatorilor paranormali). Cavalerii nobilei bresle. Cumplita rătăcire, Şi eu am fost în Cer, Luptele zeilor.
Vă urez o viaţă lungă, sănătoasă, plină de succese şi fericire!
28.01.2009
Pavel Coruţ
Bucureşti
De acelaşi autor:

Seria OCTOGONUL 70. Lumini ce cresc în oameni


1. Quinta spartă 71. Vin salvatorii!
2. Fulgerul Albastru 72. Şi cresc speranţele...
3. Floarea de Argint 73. Prin viitorul netrăit
4. Balada Lupului Alb 74. Cutezătorii din Carpaţi
5. Dincolo de frontiere 75.Legea şi Forţa
6. Să te naşti sub steaua noastră! 76.Teroarea
7. Lumina Geto-Daciei 77.Urmaşii zeilor
8. Cântecul nemuririi 78.Conspiraţia spaimei şi urii
9. Singuri sub Crucea Nordului 79.Incursiune în tărâmul uitat
10. Neînfrânţii 80.Noi vom renaşte dintr-un vis
11. Călător pe drum de aştri 81.Oamenii lui Zamolxe
12. A înflorit speranţa 82.Destin de daimon
13. întoarcerea lui Zamolxe 83.Suflete de foc
14. Fiul Geto-Daciei 84.Ziua Zeilor
15. Tărâmul fericirii 85.Stăpânii din umbră
16. Comoara Nibelungilor 86.Profeţii imperiului ocult
17. Secretele exploratorilor astrali 87.Suflete cutezătoare
18. Drumul învingătorilor 88.Fantomele imperiului
19. Război în ceruri 89.Oameni contra bestii
20. Expediţia Cap-Univers 90. Sămânţa creatorilor
21. Născuţi pentru a învinge 91. Taina muntelui ascuns
22. Inimă de Român
Seria SUCCESUL
23. Copiii speranţei
1. Cheile succesului
24. Good bye, NATO, mon amour!
2. Arta succesului (la Români)
25. Sfârşitul imperiului ascuns
3. Arta creaţiei
26. Omul din Carpaţi
4. Cartea adolescentului
27. Războiul zeilor
5. Ghidul vieţii sănătoase
28. Victoria alcorilor 6. Leacuri de suflet pentru fete şi femei
29. Pacea Marilor Străbuni 7. Curs practic de arta succesului
30. Moartea zeilor străini 8. Farmec feminin
31. Poarta viitorului 9. Clanul învingătorilor
32. Vânătorii de sionişti 10. Faceţi avere!
33. Glasul omului 11. Cartea părinţilor
34. Trăsnetul Geto-Dac 12. Vom trăi omeneşte!
35. Coroana Ariană 13. Către culmile succeselor (Formula fericirii)
36. Victoria zeilor albi 14. Arta succesului pentru copii
37. Triumful oamenilor 15. Cartea creatorilor
38. Revanşa 16. Secretele vâtstelor de aur
39. Sângele Europei
40. Lumina coboară în Carpaţi Romane de dragoste
41. Oamenii trec de absolut 1. Să vii ca o părere...
42. Speranţele nu mor niciodată 2. Ne-om întâlni în Cer
43. Noi trăim în viitor 3. Vara ultimei iubiri
44. Eu, Varain din neamul Arienilor 4. Flacăra iubirii
45. Europeni, uniţi-vă! 5. Dragoste şi otravă
46. Viaţa merge înainte 6. Iubirile unui marinar
47. Riposta Creatorilor 7. Noaptea teilor vrăjiţi
48. Când mor uitările din noi... Poezii
49. Viaţa oamenilor creatori 1. Descântece din neamul Geto-Dacilor
50. Sfârşit de zbucium 2. Vraja nopţilor albastre
51. Cristalul de foc 3. Cântece Daco-Române
52. Navigam printre enigme 4. Parodii politico-religioase
53. Un fulger sfâşie bezna
54. Să-nvie Focul Vieţii! Analiză mituri religioase
55. Chemarea nemărginirii 1. Eva n-a fost mama noastră
56. Călăuza Alcoro-Vegană 2. Marile secrete Roman autobiografic Un Om
57. Planeta Fericiţilor
58. Pumnul de Oţel Romane istorice Ultimul mag
59. Sfântă ramură de Om!
60. Lumina Omenirii Seria ORIGINI Codul lui Zamolxe
61. Treziţi Eroii Civilizatori!
62. Mai tari decât destinul
63. Rupeţi lanţurile robiei!
64. Zburăm cu Viaţa
65. Veghetorii ies din umbră
66. Extraterestrii coboară între oameni
67. Sfârşitul marii rătăciri...
68. Vise de viaţă omenească
69. Cu mintea rece şi inima caldă
ANUNŢ
Cărţile scrise de Pavel Coruţ pot fi procurate en-gros de la următoarele societăţi comerciale:
1) - Editura Miracol SRL, str. Bihor, nr. 5, sector 1, Bucureşti, tel.: 3183644; Site: www.miracol.ro.
2) - Atlas Grup SRL, Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, tel: 3132828;
3) - Editura VOX SRL, Bucureşti, str. Petru Maior, nr. 32, sector 1, tel.: 2220214
4) - Taracart Trd. SRL, Bucureşti, str. Iacob Negruzzi, nr. 46, tel.: 2230949;
5) - Editura Candy SRL, Iaşi, str. Cuza Vodă, nr. 2, tel.: 0232218575;
6) - Somali SRL, Bucureşti, str. Iacob Negruzi, nr. 27, tel.: 0723151513; 2232073, vinde şi cărţi mai vechi, din anticariat, pentru completarea
colecţiilor şi asigură abonamente pentru cărţile în curs de apariţie. De la această firmă puteţi obţine CD-uri şi audio-casete cu cântecele compuse şi
interpretate de Daniel Avram, pe versuri de Pavel Coruţ - Inima Românului (zece cântece). Cântece din Carpaţi (zece cântece), Colinde româneşti.
7) - Mărio Fair Play Impex SRL, Bd. Al. I. Cuza, nr. 39, tel.: 223.08.92;
8) S.C. STAND 2001 SRL, Bucureşti, slr. Petru Rareş, nr. 15, sect. 1, tel/fax: 021/2232660
9) S.C. ROLCRIS IMPEX SRL, Bd. Al. I. Cuza, nr. 50, sect. 1, Bucureşti, tel/fax: 021/2222223
10) SC ASTRO IMPEX SRL, Bucureşti, str. Iacob Negruzzi, nr. 37 A, sect. 1, tel/fax: 021/2230451
11) SC MARICOM 94 SRL, str. Valea Merilor, nr. 28 A, sect. 1, Bucureşti, tel/fax: 021/2229969.
12 Firmele şi cititorii din străinătate pot face comenzi la: site-www raft.ro; mail - oftice @ raft. ro; fax 224 57 31.
13) NICOLCART SRL, Str. Al. Depărăţeanu, nr. 29, sect. 1, Bucureşti, tel. 0723314426.
14. Site: htpp;//www.drumulinvingatorilor.ro
15. Larry Cart, Bd. Al. I. Cuza, nr. 42, sect. 1, Bucureşti, tel.: 021/2237636.
16. Multicart, str. Magnoliei, nr. 36, Pantelimon, Ilfov, tel.: 0721387299/0788636134.

Cuprins

Un yankeu răvăşit ................................................................3


Plăceri demult uitate .........................................................28
Către Caraibe.......................................................................49
Noi suntem ţinta ...............................................................66
Luptătorii intră în ring ........................................................90
Cristalul misterios ...........................................................109
Fă-te trate cu dracul până treci puntea! ...........................126
Onoare de gangster .........................................................144
O, sfântă libertate! ...........................................................164
Să trecem prin stâncă! .....................................................183
Femeia te urcă...................................................................202
Un traficant eficient .........................................................222
PARTEA A II-A

Putem depăşi crizele împreună .........................................237


Învăţaţi secretele vieţii! ..................................................279