Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor:Scripcaru Virgil
Unitatea școlară: Colegiul Economic Octav Onicescu Botosani
Clasa: a XI-a H
Disciplina:CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Data: 21 mai 2019
Durata: 50 minute
Modulul: ,,Planificarea carierei”
Tema activităţii: PAȘAPORT SPRE CARIERĂ
1.Competențe generale:
Explorarea resurselor personale care influențează planificarea carierei
Utilizarea adecvată a informațiilor, în propria activitate, pentru obținerea succesului
2.Valori şi atitudini:
- Valorizarea relaţiilor interpersonale.
- Valorizarea critică și selectivă a informațiilor;
- Motivație și flexibilitate în elaborarea propriului traseu educațional și profesional;
- Responsabilitate și disponibilitate pentru decizii și acțiuni privind propria carieră;
3.Competenţe specifice:
-identificarea relației dintre calitățile personale, valorile personale și reușita personal;
-exersarea deprinderilor de utilizare a eficientă a diferitelor resurse,
4. Competențe derivate:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
C1 –să descrieprofesia de vis;
C2 –săidentifice mijloacele de informaredespre carieră
C3 –să numească pașiiîn vederea stabilirii traseului profesional ;
C4 –să enumeremijloacele care conduc la dezvoltarea carierei

5.STRATEGIILE DIDACTICE:
a) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
b) Metode şi procedee didactice:metoda “World Caffe”, conversaţia euristică, observaţia sistematică, problematizarea, lucrul individualşi
în grup etc.
6 SCENARIUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE:

Nr. Etapele lecţiei Competen CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ


crt. ța Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Resurse
(timp) derivată procedee organizare materiale
1. Moment - Salută clasa Răspund răspund la salut și se Conversaţia Frontal Catalog
organizatoric - Se consemnează pregătesc pentru începerea orei.
absenţele Elevul de serviciu spune absenții.
(2 minute) -Se verifică existenţa
resurselor materiale și se
pregătește clasa pentru oră
2 Captarea Elevii sunt rugaţi să Elevii participă la energizer Lucrul în echipă Frontal
atenţiei. participe la
Energizer energizerul,,Toți cei care”.
(5 minute)
3. Anunţarea Profesorul anunţă ca astăzi Elevii își notează titul lecției în Conversația Frontal Prezentare ppt
temei şi se va discuta despre Tema: caiete și competențele. Slide 1 –Titlul
comunicarea Pașaport spre carieră. S2 –
competențelor Se comunică competențele
(2 minute) competenețele derivate. deriv
4. Dirijarea -Pentru început, elevii sunt Elevii completează fișele.
invățării invitaţi să completeze un Conversația Frontal Fișa
(desfăşurarea PAŞAPORT PERSONAL, ,, Pașaport
lecției) menit să-i ducă spre Lucrul individual personal”
(25 minute) profesia dorită.și li se
spune că se află la vamă
unde au de așteptat câteva
ore, timp în care servesc o
cafea/ ceai la cafeaneaua
de vis-à-vis de vamă.
Se prezintă metoda World
Conversaţia
Caffe”. Li se explică
regulile: Elevii ascultă și notează Grupe

- la fiecare masă a
cafenelei există o gazdă, World caffe
care va nota toate
informaţiile furnizate de
musafirii din cafenea.
- Gazdele nu pot
pleca de la masă
- Discuţiile trebuie Elevii ascultă și notează
să rămână pe tema
trasată de profesor. Elevii sunt împărţiţi pe grupe și
Profesorul formează seduc spre masa distribuită. Frontală
grupele și numește
gazdele.

Se prezintă cele 4 intrebări Problematizarea


la care elevii sunt rugați să
răspundă:
a) În ce constă
cariera mea de vis şi care
C1 sunt motivele care mă fac
să cred că voi fi împlinit/ă
profesional? Grupe

b)Cum îmi adun


C2
informațiile despre cariera
visată ?

c) Care sunt pașiipe


caretrebuie să-i faci în
C3
vederea obținerii carierei
de vis ?
Elevii lucrează în echipe
d)Prin ce mijloace pot
C4 să îmi ating scopul ? Lucrul în echipă

Pentru fiecare întrebare


profesorul va acorda un
timp de aproximativ 5
minute de discuţie. La
expirarea timpului, toţi
clienții cafenelei vor
schimba masa, pentru a
avea alţi parteneri de Fiecare elev contribuie la
discuţii. Singurii care nu completarea informațiilor notate Grupe
de gazdă. Individual
se pot muta sunt elevii/ Lucrul în echipă
elevele gazde, care au Grupele se rotesc la mese astfel
încât toate grupele să ia Grupe
datoria să-i informeze,
pe scurt, pe nou-veniţi, cunoștință și să analizeze fiecare
asupra discuţiilor avute întrebare.
anterior în cafenea.
După ce elevii finalizează
Elevii lucrează pe echipe sarcinile de lucru, gazdele vor
axându-se pe întrebarea prezenta rezumatul discuţiilor din
specifică fiecărei mese. cafeneaua lor.
Elevii aduc completări .
Fiecare gazdă prezintă Discuția colectivă
concluziile mesei Conversația
respective
Profesorul cere grupului să
aducă completări.
5. Obținerea feed C1, C2, - Profesorul
back-ului C3, C4. concluzionează asupra După ce elevii finalizează Conversația Grupe
(3 minute) punctelor comune care sarcinile de lucru, vor analiza Explicația
apar la nivelul fiecarei metoda și trag concluziile.
întrebări.
6. Evaluare Elevii sunt invitaţi să Elevii îşi spun propriile opinii. Conversaţia Frontal
formativă ajungă la vamă și să Individual
(2 minute) relateze vameşilor (din 3
puncte de vedere :critic,
visător, realist) într-un
mod cât mai
convingător, dar demn,
de ce trebuie să fie lăsaţi
să-și urmeze călătoria
spre destinaţia finală.
8. Anunţarea Anunţă tema: ,, Elevii îşi notează tema, citesc Frontal
temei pentru ,,Autocunoaştere şi fișele și primesc răspunsuri la
ora următoare succes”și primesc Fișa de întrebările legate de temă .
(1 minut) dezvoltare personală și
analiza SWOT