Sunteți pe pagina 1din 4

AVIZAT

ADMINISTRATOR

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

Persoana
Loc de
Măsuri Măsuri care
Nr. muncă/ Măsuri Acţiuni în scopul Termen de
Riscuri evaluate Măsuri tehnice igienico- de altă răspunde Obs.
Crt. post de organizatorice realizării măsurii realizare
sanitare natură realizarea
lucru
măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prindere, antrenare Purtarea EIP adecvat - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
mânǎ sau articole de muncă;
vestimentaţie de către
1. organele de maşini în
mişcare(curele de
transmisie etc.);
Lovire de către alte Respectarea regulilor - instruirea permanent -conducătorul -
MACARAGIU personalului; locului de
mijloace de transport la interne de deplasare muncă;
deplasarea pedestrǎ; şi de acces la
obiective

Vatamari fizice in caz Acordare EIP - instruirea permanent -conducătorul


personalului; locului de
de accident rutier ; muncă;

Răsturnarea macaralei - instruirea permanent -conducătorul


personalului; locului de
in timpul ridicarii muncă;
sarcinii mai mari dacat
cea prescrisa;

1
Tǎiere, înţepare la Acordare EIP - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
contactul cu suprafeţe muncă;
periculoase;

Temperatura coborâtǎ a Acordare EIP - instruirea permanent -conducătorul


personalului; locului de
suprafeţelor metalice muncă;
atinse în anotimpul rece
(scule, piese etc.);

Deficienţe la instalaţia - instruirea permanent -conducătorul


personalului; locului de
electricǎ care genereazǎ muncă;
riscuri de producere a
unor scântei şi de
aprinderea instalaţiei;
Electrocutare prin - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
atingere directa sau muncă;
indirecta;
Temperatura scăzută a Acordare alimentatie - instruirea permanent -conducătorul
corespunzatoare (ceai personalului; locului de
aerului în timpul muncă;
încărcării, descărcării, cald sau apa
efectuării de reparaţii în carbogazoasa, dupa
caz)
anotimpul friguros;
Curenţi de aer; - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
muncă;

2
Calamitǎţi naturale– Demonstratii practice - instruirea permanent -conducătorul
privind personalului; locului de
vânt, grindină, trăsnet, muncă;
inundaţie, alunecări de comportamentul in
teren, prăbuşiri de situatii periculoase
copaci, seisme;

Ameteli datorate - instruirea Control medical permanent -conducătorul


personalului; periodic locului de
lucrului la inaltime; muncă;

Efort static, poziţie fixǎ - instruirea Control medical permanent -conducătorul -


personalului; periodic locului de
pe timpul lucrului in muncă;
cabina macaralei;
Solicitare permanentǎ a - Folosirea timpilor - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
atenţiei în timpul de odihnă;. muncă;
manevrarii bratului
macaralei, decizii
dificile în timp scurt –
intervenţii pe baza
reflexelor dobândite
Monotonia muncii; Oprirea în parcurs la - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
intervale regulate şi muncă;
efecuarea de exerciţii
fizice de înviorare;
Manevrarea macaralei Este interzis inceperea - instruirea permanent -conducătorul
lucrului in stare de personalului; locului de
în stadiu avansat de muncă;
obosealǎ; oboseala;
Cadere la acelasi nivel - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
prin alunecare muncă;
impiedicare,
dezechilibrare, la
deplasarea pedestra;

3
Caderea de la inatime - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
pe timpul urcarii in muncă;
cabina sau pe timpul
coborarii;
Neutilizarea - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
echipamentului muncă;
individual de protecţie;
Relaţii primare - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
necorespunzătoare muncă;
(relaţii neprincipiale
între colegi, stări
tensionate, agresiuni
verbale sau fizice,
deficienţele sistemul de
comunicare);
Lipsa de satisfacţie în - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
muncă; muncă;
Consumul de alcool în - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
timpul programului de muncă;
lucru;
Nerespectarea - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de
disciplinei la locul de muncă;
muncă prin prezentarea
la serviciu obosit sau în
stare de ebrietate;