Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA LOGOPEDICĂ

Unitate: ......................................
Logoped:............. ......................
Data: …......……………………
I. DATE PERSONALE
1. Numele şi prenumele..................................................................................... .............................
2. Locul naşterii........................................Data naşterii...................................ani...........................
3. Adresa.........................................................................................................................................
4. Şcoala/Grãdiniţa............................................Clasa/Grupa...........................................................
II. ANAMNEZA
1. Structura familiei:…………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………..................................
2. Antecedente personale şi particularitãţi (spitalizare,
deficienţe):............................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Starea sãnãtãţii actuale a copilului:.................................................................................
4. Intelectul:......................................................................................................................
5. Aspecte pozitive ale copilului………………………………………………........................
.............................................................................................................................................
6. Activitãţi preferate de copil:...........................................................................................
.............................................................................................................................................
III. DIAGNOSTICUL TULBURĂRILOR DE LIMBAJ - EVALUARE LOGOPEDICA
Pronunţarea sunetelor:............................... Pronunţarea silabelor:...............................................................
Omisiuni:.................................................... Inlocuiri:..................................................................................
Distorsionãri:……………………………………………………………………………………................
Sunete afectate...............................................................................................................................................
Vocea:..............................................Respiraţia:............................................................................................
Auz fonematic: 1ul...........................dif. R-L........S-Z.......Ș-J...............S-Ș.................................................
detectiv R......................................S............................................Z................................................................
Motricitatea finã:....................................Motricitatea generalã:...................................................................
Ritmul şi fluenţa vorbirii:.............................................................................................................................
Structura logico-gramaticalã a vorbirii:........................................................................................................
Lateralitate.......................... .........................Stg/Dr/Amb// Priza creion CORECT/INCORECT
Orientare spatio-temporala ziua de azi-................zilele săptămânii................... lunile anului.....................
CITIREA IMAGINILOR............................................................................................................................
DIAGNOSTICUL LOGOPEDIC...........................................................................................................
Prognostic si recomandari............................................................................................................................
Obs (documente medicale, incadrari in grad de handicap): .......................................................................
.....................................................................................................................................................................
IV. OBSERVAŢII ASUPRA PROCESULUI DE CORECTARE

DATAREALIZAT/

DATAREALIZAT/
OBIECTIVELE REFORMULAT/
INIȚIALE DATA

REZULTATELE TRATAMENTULUI
CORECTAT..................................AMELIORAT.............................STAŢIONAR...............

S-ar putea să vă placă și