Sunteți pe pagina 1din 2

Duminica a Patra a Sfântului și 8. Stăpânitul de patimi poate fi considerat un 16.

Condițiile pe care le pune Dumnezeu

Marelui Post îndrăcit, el devine fioros, răzbunător, pentru mântuirea noastră uneori ne par foarte
încruntat. Fața și mai ales ochii dovedesc greu de îndeplinit. Nu este așa de simplu să
Ev. Marcu IX, 17-32.
această îndrăcire. te stăpânească puterea credinței și să o
1. Este de nesuportat suferința fizică dar mai
9. “O, neam necredincios” se adresează menții în decursul vieții. Folosul ei este
ales cea spirituală.
diavolilor nu oamenilor, constatând multe rele incomparabil față de orice valori.
2. Prin aceste cuvinte ale tatălui: îl apucă, îl
pe care le fac oamenilor zice: “până când vă 17. Când Mântuitorul îi vorbește tatălui
aruncă este ceea ce zice Mântuitorul despre
voi răbda”, deci în strigăt de durere a despre puterea credinței el își dă seama de
“scrâșnirea dinților” din viața veșnică,
Mântuitorului față de diavol și lucrările sale puținătatea acestei puteri în fața lui și aceasta
oarecum prin înfățișarea exterioară ne face
față de om. duce la un adâncde umilință. Nu umilință
să înțelegem nemaipomenitele zvârcoliri ale
10. “Aduceți-l la Mine” – a fi sub adăpostul descurajatoare, ci una plină de nădejde după
frământărilor sufletești.
puterii lui Dumnezeu e o mare binefacere. cum reiese “Cred, Doamne, ajută
3. Puterea lui Dumnezeu peste orice putere
11. Să avem convingerea fermă că diavolii se necredinței mele”!
și-n cer și pe pământ, mai ales asupra
tem de Dumnezeu precum reiese din 18. Putera cuvintelor Mântuitorului e plină de
diavolilor.
întâlnirea diavolului cu Mântuitorul. tămăduiri. Cuvântul său e puternic și
4. Pe drept cuvânt se cântă: “cine este
12. Prezența diavolului chinuiește atât fizicul înfricoșător chiar diavolilor. Datorită acestor
Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostrum, Tu
cât și psihicul. puteri diavolii se pierd și îl ascultă: “ieși dintr-
esti Dumnezeu care singur faci minuni”! sau
13. O mare oboseală cade asupra omului însul” e dovada puterii lui Dumnezeu asupra
“Dumnezeul nostrum în cer și pe pământ
când duhurile rele lucreaza asupra lui, atât diavolilor: “să nu mai intri în-trânsul” este
toate câte a voit a făcut”!
fizică cât și spiritual. oprirea lor în timp.
5. O diferență între puterea Apostolilor și a
14. Uneori puterea răului este de scurtă 19. Ceea ce am vorbit de oboseala zvârcolirii
Mântuitorului.
durată, alteori de lungă durată, uneori ne în vârtejul patimilor e dovadă viu grăitoare a
6. O diferență între puterile noastre și ale lui
părăsește și apoi iară se prezintă. odihnei lipsind duhurile răutății, un somn
Dumnezeu.
15. În ceasuri grele strigarea după ajutorul lui liniștit asemănător cu moartea fizică.
7. Mila lui Dumnezeu față de suferințele
Dumnezeu trebuie să fie mai fierbinte. 20. Nu totdeauna dobândim această odihnă
oamenilor și mai ales pentru suferințele lor în
liniștitoare. Nici chiar somnul nu este
urma păcatelor.
totdeauna liniștitor, uneori în frământare și 27. Preocuparea principal a Mântuitorului era
liniște și el uneori e tulburător. aceasta (vers.31) nu ce zic sau știu oamenii,
21. Puterea lui Dumnezeu, după ce l-a ridicat preocuparea de marea jertfă pentru noi,
din frământări, l-a liniștit, l-a odihnit. Mâna lui preocupat de învierea Sa pentru noi,
Dumnezeu i-a alinat zdrobirile. evenimente foarte principale față de
22. Avem multe întrebări ca oameni prin mărunțișurile oamenilor.
acest: de ce? Adresate lui Dumnezeu și 28. Să luăm aminte dacă vrem să înviem
oamenilor. Acest de ce? – va rămânea poate scăpând de moartea păcatelor ca și omul din
o mare taină pe cărările vieții. Sfânta Evanghelie trebuie să depunem nu
23. Nici chiar prin rugăciune și post nu o puține jertfe spirituale. Amin.
înțelegem uneori. Neînfrânarea cu siguranță
duce la tulburări ale stăpânirii duhurilor
diavolești.
24. Postul trebuie înțeles ca înfrânare a
tuturor pornirilor nu a câtorva și-n toată una
vreme.
25. În privința rugăciunii nu orice fel de
rugăciune folosește, ci asemenea rugăciunii
Mântuitorului din Ghetsimani - “cu sudori de
sânge”. Este semnificativ faptul că la vecernie
se cântă “Doamne strigat-am” sau “dintru
adâncuri am strigat către Tine, Doamne”.
26. Cunoștea Mântuitorul foarte bine ființa
omenească, de aceea nu-i credea ce zic,
pentru că cunoștea lăuntrul lor. Cunoștea
firea schimbătoare a oamenilor.