Sunteți pe pagina 1din 24

nüvi Seria 2407/2408/2507/2508

Manual do proprietário

Noiembrie 2015 Tipărit în Statele Unite 190-01579-10-0A


Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin.
Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo
persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu
privire la utilizarea produsului.
Garmin , nüvi şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Aceste mărci comerciale nu pot fi
® ®

utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.


BaseCamp™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ şi nüMaps Lifetime™ sunt mărci comerciale ale
®

Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestui nume de către Garmin are loc sub licenţă. microSD™ şi sigla
®

microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista şi Windows XP sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
® ® ®

Unite şi în alte ţări. Mac este o marcă comercială a Apple Inc. HD Radio™ şi sigla HD sunt mărci comerciale ale iBiquity Digital Corporation. Tehnologia HD
®

Radio produsă sub licenţa iBiquity Digital Corporation. Patente din S.U.A. şi din alte ţări.
Cuprins Vizualizarea jurnalului de călătorie ........................................ 6
Resetarea informaţiilor cursei ................................................ 6
Iniţiere .............................................................................. 1 Utilizarea rutelor sugerate ........................................................... 6
Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare ....................... 1 Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ........................ 6
Asistenţă şi actualizări ................................................................ 1 Căutarea serviciilor din apropiere .......................................... 6
Configurare Garmin Express ................................................. 1 Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1 curentă ................................................................................... 6
Abonamentele pe viaţă .......................................................... 1 Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .................................. 6
Intrarea şi ieşirea din modul de inactivitate ................................ 1 Despre evitările personalizate .................................................... 6
Oprirea dispozitivului .................................................................. 1 Evitarea unei zone ................................................................. 6
Resetarea dispozitivului ......................................................... 1 Evitarea unui drum ................................................................. 6
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 1 Dezactivarea unei evitări personalizate ................................. 7
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 1 Ştergerea evitărilor personalizate .......................................... 7
Reglarea volumului ..................................................................... 1 Personalizarea hărţii ................................................................... 7
Despre volumul automat ........................................................ 2 Personalizarea instrumentelor hărţii ...................................... 7
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 2 Personalizarea straturilor hărţii .............................................. 7
Vizualizarea stării semnalului GPS ........................................ 2 Modificarea câmpului de date pe hartă .................................. 7
Informaţii privind bateria ......................................................... 2 Schimbarea perspectivei hărţii ............................................... 7
Setarea orei ........................................................................... 2 Camerele de supraveghere ........................................................ 7
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 2 Trafic................................................................................ 7
Utilizarea tastaturii de pe ecran .................................................. 2 Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
Locaţii .............................................................................. 2 trafic ............................................................................................ 7
Găsirea locurilor .......................................................................... 2 Vizualizarea traficului din faţă ..................................................... 7
Găsirea unui loc după categorie ............................................ 2 Vizualizarea datelor din trafic pe hartă .................................. 8
Găsirea unui loc utilizând bara de căutare ............................ 2 Căutarea incidentelor din trafic .............................................. 8
Schimbarea zonei de căutare ................................................ 3 Trafic pe rută ............................................................................... 8
Găsirea unui loc prin parcurgerea hărţii ................................. 3 Alegerea unei rute alternative ................................................ 8
Găsirea unei adrese ............................................................... 3 Despre camerele video de supraveghere a traficului ................. 8
Găsirea destinaţiilor găsite recent .......................................... 3 Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului ..... 8
Căutarea unei parcări ............................................................ 3 Vizualizarea unei camere video de supraveghere a
Instrumente de căutare .......................................................... 3 traficului .................................................................................. 8
Salvarea locurilor ........................................................................ 3 Despre abonamentele de trafic .................................................. 8
Salvarea unui loc ................................................................... 3 Activarea abonamentului ....................................................... 8
Salvarea locului actual ........................................................... 3 Vizualizarea abonamentelor de trafic .................................... 8
Salvarea unui loc de reşedinţă .............................................. 3 Adăugarea unui abonament .................................................. 8
Editarea unei locaţii salvate ................................................... 3 trafficTrends™ ............................................................................ 8
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ............................. 4 Dezactivarea trafficTrends ..................................................... 8
Ştergerea unei locaţii salvate ................................................. 4 Activarea traficului ...................................................................... 8
Setarea unui loc simulat ............................................................. 4 Comanda vocală............................................................. 8
Adăugarea unei scurtături .......................................................... 4 Setarea frazei de activare ........................................................... 8
Eliminarea unei scurtături ...................................................... 4 Activarea comenzii vocale .......................................................... 9
Punctele de interes personalizate .............................................. 4 Sfaturi referitoare la comanda vocală ......................................... 9
Instalarea software-ului POI Loader ...................................... 4 Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală .............................. 9
Utilizarea fişierelor Ajutor ale aplicaţiei POI Loader ............... 4 Instrucţiuni de dezactivare a sonorului ....................................... 9
Găsirea punctelor de interes personalizate ........................... 4 Dezactivarea comenzii vocale .................................................... 9
Navigare .......................................................................... 4 Apeluri telefonice prin hands-free................................ 9
Iniţierea unei rute ........................................................................ 4 Despre apelarea hands-free ....................................................... 9
Previzualizarea rutelor multiple .............................................. 4 Activarea tehnologiei Bluetooth wireless ............................... 9
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 4 Asocierea telefonului .................................................................. 9
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată ............................... 4 Sfaturi după asocierea dispozitivelor ..................................... 9
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 5 Deconectarea telefonului ....................................................... 9
Utilizarea hărţii de navigare ................................................... 5 Ştergerea unui telefon asociat ............................................... 9
Adăugarea unui punct la o rută .............................................. 5 Efectuarea unui apel ................................................................... 9
Alegerea unei ocoliri .............................................................. 5 Formarea unui număr ............................................................ 9
Oprirea rutei ........................................................................... 5 Apelarea unui contact din agenda telefonică ......................... 9
Vizualizarea activităţii rutei ......................................................... 5 Apelarea unei locaţii ............................................................... 9
Vizualizarea unei liste de viraje .............................................. 5 Primirea unui apel ..................................................................... 10
Vizualizarea virajului următor ................................................. 5 Utilizarea registrului de apeluri ................................................. 10
Vizualizarea intersecţiilor ....................................................... 5 Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs .................................... 10
Despre Înainte ............................................................................ 5 Salvarea unui număr de telefon de acasă ................................ 10
Găsirea serviciilor Înainte ....................................................... 5 Apelarea acasă .................................................................... 10
Personalizarea categoriilor Înainte ........................................ 5 Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 10
Informaţii cursă ........................................................................... 6
Utilizarea Ajutorului ................................................................... 10
Vizualizarea pe hartă a datelor cursei ................................... 6
Căutarea subiectelor de ajutor ............................................. 10
Vizualizarea paginii cu informaţiile cursei .............................. 6
Despre Smartphone Link .......................................................... 10

Cuprins i
Descărcarea Smartphone Link ............................................ 10 Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 15
Conectarea la Smartphone Link .......................................... 10 Depanare ....................................................................... 15
Trimiterea unei locaţii de la telefonul dvs. la dispozitivul Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 15
dvs. ...................................................................................... 10 Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 15
Dezactivarea apelurilor în timp ce sunteţi conectat la Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 15
Smartphone Link .................................................................. 10 Bateria nu rămâne încărcată prea mult timp ............................ 15
Servicii în timp real Garmin ....................................................... 10 Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis ........................... 15
Abonarea la serviciile în timp real Garmin ........................... 11 Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul
Despre ecoRoute ...................................................................... 11 meu ........................................................................................... 15
ecoRoute Accesoriu HD ....................................................... 11 Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul
Configurarea vehiculului ...................................................... 11 meu ........................................................................................... 16
Modificarea preţului pentru combustibil ............................... 11 Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca
Calibrarea economiei de combustibil ................................... 11 unitate sau volum amovibil pe computerul meu ....................... 16
Despre ecoChallenge .......................................................... 11 Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 16
Vizualizarea informaţiilor referitoare la economia de
combustibil ........................................................................... 11 Index.............................................................................. 17
Rapoartele de kilometraj ...................................................... 11
Resetarea informaţiilor ecoRoute ........................................ 11
Vizualizarea mesajelor myGarmin ............................................ 11
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 12
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 12
Vizualizarea radarului meteo ............................................... 12
Vizualizarea alertelor meteo ................................................ 12
Verificarea condiţiilor de drum ............................................. 12
Planificarea unei călătorii .......................................................... 12
Programarea unei călătorii ................................................... 12
Navigarea pe o călătorie salvată ......................................... 12
Editarea unei călătorii salvate .............................................. 12
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 12
Gestionarea datelor...................................................... 12
Tipuri de fişiere ......................................................................... 12
Despre cardurile de memorie ................................................... 12
Instalarea unui card de memorie ......................................... 12
Conectarea dispozitivului la computer ...................................... 13
Transferul datelor de pe computer ........................................... 13
Deconectarea cablului USB ................................................. 13
Personalizarea dispozitivului...................................... 13
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 13
Activarea hărţilor .................................................................. 13
Setările de navigare .................................................................. 13
Preferinţele pentru rute ........................................................ 13
Setările afişajului ....................................................................... 13
Setările Bluetooth ..................................................................... 13
Dezactivarea Bluetooth ........................................................ 13
Setări pentru trafic .................................................................... 13
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 14
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 14
Setările de dispozitiv şi confidenţialitate ................................... 14
Setările pentru alertele de proximitate ...................................... 14
Restabilirea setărilor ................................................................. 14
Anexă ............................................................................. 14
Specificaţii ................................................................................. 14
Cabluri de alimentare ................................................................ 14
Încărcarea dispozitivului ....................................................... 14
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului ... 14
Despre Întreţinere dispozitiv ..................................................... 14
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 15
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 15
Evitarea furtului .................................................................... 15
Montarea pe planşa de bord ..................................................... 15
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 15
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 15
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 15
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 15
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 15

ii Cuprins
Iniţiere LT: acest model include un abonament pe viaţă privind
informaţiile despre trafic şi un receptor de trafic.
AVERTISMENT LM: acest model include un abonament nüMaps Lifetime™, care
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi oferă actualizări trimestriale pentru hărţi, pe toată durata de
produsul, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele viaţă a dispozitivului dvs. Pentru termeni şi condiţii, vizitaţi
pentru produs şi alte informaţii importante. www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: acest model include un abonament nüMaps Lifetime,
Conectarea dispozitivului la cablul de abonament pe viaţă pentru informaţii despre trafic şi un
alimentare receptor de trafic.
Activarea hărţilor pe viaţă
AVERTISMENT 1 Vizitaţi www.garmin.com/express.
Acest produs conţine o baterie cu ioni de litiu. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul NOTĂ: dacă înregistraţi dispozitivul, puteţi primi notificări prin
departe de lumina directă a soarelui. e-mail atunci când este disponibilă o actualizare a hărţii.

Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, Intrarea şi ieşirea din modul de inactivitate
reîncărcaţi-l. Puteţi utiliza modul de inactivitate pentru a economisi energia
1 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului À în portul USB bateriei când dispozitivul nu este utilizat. Când se află în modul
de pe dispozitiv. de inactivitate, dispozitivul utilizează forte puţină energie şi
poate fi activat instantaneu pentru utilizare.
SUGESTIE: puteţi economisi energie comutând dispozitivul în
modul de inactivitate în timpul încărcării bateriei.
Apăsaţi tasta de pornire À.

2 Apăsaţi suportul Á pe ventuză Â până se fixează în poziţie.


3 Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia à înspre
spate, spre parbriz. Oprirea dispozitivului
1 Ţineţi apăsată tasta de pornire până când apare o solicitare
4 Montaţi aripioara din partea superioară a suportului în fanta pe ecran.
de pe spatele dispozitivului.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
5 Apăsaţi partea inferioară a suportului în dispozitiv până când pornire înainte să apară solicitarea, dispozitivul intră în modul
se fixează în poziţie. de inactivitate.
6 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare al 2 Selectaţi Dezactivat.
vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.
Resetarea dispozitivului
Asistenţă şi actualizări Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Garmin Express oferă acces uşor la aceste servicii pentru
®
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 10 secunde.
dispozitiv.
• Înregistrarea produsului Recepţionarea semnalelor GPS
• Actualizări de software şi hartă Pentru a naviga cu ajutorul dispozitivului dvs., trebuie să
• Manuale produs recepţionaţi semnale de la sateliţi. din bara de stare indică
intensitatea semnalului de la sateliţi (consultaţi Pictogramele de
• Vehicule, voci şi alte bonusuri pe bara de stare, pagina 2). Recepţionarea semnalului de la
Configurare Garmin Express sateliţi poate dura câteva minute.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul 1 Porniţi dispozitivul.
dispozitivului dvs. 2 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, la o distanţă
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port suficientă de clădiri înalte sau copaci înalţi.
USB disponibil din computerul dvs. 3 Dacă este necesar, ţineţi apăsat pe pentru a vizualiza
3 Vizitaţi www.garmin.com/express. informaţii detaliate despre semnalele de la sateliţi.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Reglarea luminozităţii ecranului
nüMaps Guarantee™ 1 Selectaţi Setări > Afişare > Luminozitate.
Dispozitivul dvs. poate fi eligibil pentru o actualizare gratuită a
hărţii în termen de 90 de zile de la prima recepţionare, în timpul
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
conducerii, a semnalelor de la sateliţi. Vizitaţi www.garmin.com
/numaps pentru termeni şi condiţii. Reglarea volumului
1 Selectaţi Volum.
Abonamentele pe viaţă
2 Selectaţi o opţiune:
Anumite modele includ abonamente pentru caracteristici pe
viaţă. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.garmin.com • Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
/lmt. • Selectaţi pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.

Iniţiere 1
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare. • Selectaţi pentru a modifica modul limbii pentru tastatură.
Despre volumul automat • Selectaţi pentru a introduce caractere speciale, cum ar
fi semnele de punctuaţie.
Pe dispozitivele cu apelare hands-free, volumul automat permite
dispozitivului să regleze nivelul volumului pe baza zgomotului de • Selectaţi pentru a modifica scrierea cu majusculă.
fundal din vehicul (Apeluri telefonice prin hands-free,
pagina 9).
Controlul volumului automat scade volumul dispozitivului atunci
Locaţii
când zgomotul de fundal este scăzut şi îl măreşte atunci când Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
zgomotul de fundal creşte. restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
detaliate privind străzile. Puteţi utiliza categoriile pentru a
Activarea volumului automat
parcurge magazinele şi punctele de atracţie din apropiere.
Dispozitivul poate mări sau micşora automat volumul, în funcţie Puteţi, de asemenea, căuta adrese, coordonate, oraşe şi
de nivelul zgomotului de fundal. intersecţii.
1 Selectaţi Volum > .
2 Dacă este necesar, selectaţi Volum automat. Găsirea locurilor
3 Selectaţi Activat. Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi Încotro?.
Pictogramele de pe bara de stare
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii 3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteţi selecta unele 4 Selectaţi o locaţie.
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare. Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
Stare semnal GPS categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care indică ultimele
trei destinaţii pe care le-aţi selectat.
Stare tehnologie Bluetooth (apare atunci când Bluetooth
®

este activat) 1 Selectaţi Încotro?.


Ora curentă 2 Selectaţi o categorie, sau selectaţi Categorii.
Starea bateriei 3 Selectaţi o categorie.
4 Dacă este cazul selectaţi o destinaţie din lista de Căutare
Conectat la Smartphone Link rapidă.
Temperatură

Vizualizarea stării semnalului GPS


Ţineţi apăsat timp de trei secunde.
Informaţii privind bateria
După conectarea dispozitivului la o sursă de alimentare, acesta
începe să se încarce.
din bara de stare indică starea bateriei interne. Pentru a spori
precizia indicatorului de nivel al bateriei, trebuie să descărcaţi 5 Dacă este necesar, selectaţi destinaţia adecvată.
complet bateria şi apoi s-o încărcaţi complet. Nu deconectaţi Găsirea unui loc utilizând bara de căutare
dispozitivul până când nu este complet încărcat. Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locuri
Setarea orei introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
NOTĂ: puteţi selecta Automată pentru a seta ora automat de
fiecare dată când dispozitivul este pornit. 1 Selectaţi Încotro?.
1 Selectaţi . 2 Selectaţi Introduceţi căutarea în bara de căutare.
2 Derulaţi numerele pentru a seta ora. 3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
Utilizarea butoanelor de pe ecran 4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi pentru a reveni la ecranul meniului anterior. • Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
• Ţineţi apăsat pentru a reveni la meniul principal. nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
• Selectaţi sau pentru a vedea mai multe opţiuni. • Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
• Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid. parţial sau integral numele acesteia.
• Selectaţi pentru a vedea un meniu de opţiuni pentru • Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
ecranul în care vă aflaţi. numărul şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
Utilizarea tastaturii de pe ecran numărul străzii, numele străzii, oraşul şi judeţul.
Consultaţi „Setări pentru limbă şi tastatură” pentru a modifica • Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
aspectul tastaturii (Setările pentru limbă şi tastatură, • Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pagina 14). pentru latitudine şi longitudine.
• Selectaţi pentru a şterge o înregistrare de căutare.
• Selectaţi pentru a şterge un caracter.

2 Locaţii
5 Selectaţi o opţiune: • Selectaţi un stat sau o provincie.
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, • Pentru a modifica ţara, judeţul sau provincia, selectaţi
selectaţi termenul respectiv. Judeţ sau ţară şi introduceţi un nume.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi . 3 Introduceţi numele primei străzi şi selectaţi Înainte.
6 Dacă este necesar, selectaţi un loc. 4 Dacă este necesar, selectaţi strada.
Schimbarea zonei de căutare 5 Introduceţi numele celei de-a doua străzi şi selectaţi Înainte.
1 Din meniul principal, selectaţi Încotro?. 6 Dacă este necesar, selectaţi strada.
2 Selectaţi Căutare în apropiere. 7 Dacă este necesar, selectaţi intersecţia.
3 Selectaţi o opţiune. Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Oraşe.
Găsirea unui loc prin parcurgerea hărţii
Înainte de a putea găsi locuri incluse în datele hărţii, cum ar fi 2 Selectaţi Introduceţi căutarea.
restaurante, spitalele şi benzinării, trebuie să activaţi stratul de 3 Introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
hartă pentru locurile situate de-a lungul drumului 4 Selectaţi un oraş.
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 7).
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare. longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
3 Dacă este necesar, selectaţi şi apoi selectaţi o pictogramă 1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
de categorie pentru a vedea doar o singură categorie de
locuri. 2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
3 Selectaţi coordonata de latitudine.
4 Selectaţi o opţiune:
4 Introduceţi coordonata nouă şi selectaţi Finalizare.
• Selectaţi un marcaj de loc.
5 Selectaţi coordonata de longitudine.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau loc
de adresă. 6 Introduceţi coordonata nouă şi selectaţi Finalizare.
5 Dacă este necesar, selectaţi descrierea locului pentru a 7 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
vedea şi alte informaţii.
Salvarea locurilor
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele Salvarea unui loc
hărţii încărcate pe dispozitiv. 1 Căutaţi un loc (Găsirea unui loc după categorie, pagina 2).
1 Selectaţi Încotro? > Adresă. 2 Selectaţi un loc din rezultatele căutării.
2 Introduceţi numărul adresei şi selectaţi Finalizare. 3 Selectaţi .
3 Introduceţi numele străzii şi selectaţi Înainte. 4 Selectaţi > Salvare.
4 Dacă este necesar, selectaţi Căutare în apropiere pentru a 5 Dacă este necesar introduceţi un nume şi selectaţi
modifica oraşul, statul sau provincia. Finalizare.
5 Dacă este necesar, selectaţi oraşul, statul sau provincia. Salvarea locului actual
6 Dacă este necesar, selectaţi adresa. 1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
Găsirea destinaţiilor găsite recent 2 Selectaţi Salvare.
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locuri 3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
găsite. 4 Selectaţi OK.
1 Selectaţi Încotro? > Recente.
Salvarea unui loc de reşedinţă
2 Selectaţi un loc. Puteţi seta locul de reşedinţă acolo unde reveniţi cel mai des.
Golirea listei de locaţii găsite recent 1 Selectaţi Încotro? > > Setare locaţie de reşedinţă.
Selectaţi Încotro? > Recente > > Golire > Da.
2 Selectaţi Introducere adresă proprie, Utilizare locaţie
Căutarea unei parcări curentă sau Găsite recent.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Parcare. Locul este salvat ca „Acasă” în meniul Salvate.
2 Selectaţi locaţia unei parcări. Deplasarea la locul de reşedinţă
Căutarea ultimului loc de parcare Selectaţi Încotro? > Acasă.
Atunci când deconectaţi dispozitivul de la sistemul de alimentare Editarea informaţiilor cu privire la locaţia dvs. de reşedinţă
al vehiculului în timp ce este pornit, locaţia dvs. curentă va fi 1 Selectaţi Încotro? > Salvate > Acasă.
salvată ca şi loc de parcare.
2 Selectaţi .
Selectaţi Aplicaţii > Ultimul loc.
3 Selectaţi > Editare.
Instrumente de căutare 4 Introduceţi modificările.
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
5 Selectaţi Finalizare.
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei intersecţii Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecţii. 1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o opţiune: 2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.

Locaţii 3
3 Selectaţi o locaţie. apropierea unui punct desemnat sau dacă aţi depăşit o viteză
4 Selectaţi . stabilită.
5 Selectaţi > Editare. Instalarea software-ului POI Loader
6 Selectaţi o opţiune: Puteţi crea sau descărca pe computer liste cu puncte de interes
personalizate, pe care să le instalaţi pe dispozitiv utilizând
• Selectaţi Nume.
software-ul POI Loader.
• Selectaţi Număr de telefon.
1 Accesaţi http://www.garmin.com/extras.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate. 2 Faceţi clic pe Servicii > POI Loader.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica 3 Instalaţi POI Loader pe computer.
simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locaţiei salvate. Utilizarea fişierelor Ajutor ale aplicaţiei POI Loader
7 Editaţi informaţiile. Pentru mai multe informaţii despre POI Loader, consultaţi fişierul
8 Selectaţi Finalizare. Ajutor.
Având aplicaţia POI Loader deschisă, faceţi clic pe Ajutor.
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea Găsirea punctelor de interes personalizate
locaţiilor salvate. Înainte de a găsi puncte de interes (POI) personalizate, este
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce necesar să le încărcaţi pe dispozitiv cu ajutorul software-ului
salvaţi cel puţin 12 locaţii. POI Loader (Instalarea software-ului POI Loader, pagina 4).
1 Selectaţi Încotro? > Salvate. 1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Selectaţi o locaţie. 2 Derulaţi la secţiunea Alte categorii şi selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii. Navigare
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule. Iniţierea unei rute
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată. 1 Căutaţi un loc (Locaţii, pagina 2).
7 Selectaţi Finalizare. 2 Selectaţi o locaţie.
Ştergerea unei locaţii salvate 3 Selectaţi Start!.
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate. Previzualizarea rutelor multiple
1 Selectaţi Încotro? > Salvate. 1 Căutaţi un loc (Găsirea unui loc după categorie, pagina 2).
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate. 2 Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se 3 Selectaţi Rute.
doreşte ştergerea şi selectaţi Ştergere. 4 Selectaţi o rută.

Setarea unui loc simulat Schimbarea modului de calculare a rutelor


Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută. Modul de
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a obţine o un loc
calculare afectează doar rutele pentru automobile.
simulat.
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă. mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă. • Selectaţi Distanţă mai mică pentru a calcula rute cu
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului. distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
4 Selectaţi descrierea locului. poate fi mai lungă.
5 Selectaţi Setare locaţie. • Selectaţi Off-road pentru a calcula rute din punct în punct
(fără drumuri).
Adăugarea unei scurtături Navigarea off-road
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare. modul Off-road.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru 1 Selectaţi Setări > Navigare.
scurtături. 2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură. Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
2 Selectaţi un articol. vizat.
Eliminarea unei scurtături Iniţierea unei rute către o locaţie salvată
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături. 1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi. 2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sau Toate locaţiile
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma. salvate.
3 Selectaţi o locaţie.
Punctele de interes personalizate 4 Selectaţi Start!.
Punctele POI personalizate reprezintă puncte speciale de pe
hartă. Acestea pot conţine alerte care vă anunţă dacă vă aflaţi în

4 Navigare
Ruta dvs. pe hartă Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi > .
ATENŢIONARE
Caracteristica pentru limita de viteză are exclusiv rol informativ Vizualizarea activităţii rutei
şi nu înlocuieşte responsabilitatea dumneavoastră de a respecta
toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de a Vizualizarea unei liste de viraje
conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi să vizualizaţi toate virajele şi
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi manevrele pentru întreaga rută, precum şi distanţa dintre viraje.
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de trafic
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi bara de text din partea
aplicabile. de sus a hărţii.
Ruta dvs. este marcată cu o linie purpurie. Un steag cu caroiaj 2 Selectaţi un viraj.
de tablă de şah vă marchează destinaţia. Sunt afişate detaliile virajului. Dacă este disponibilă, este
Pe parcursul călătoriei, dispozitivul vă ghidează către destinaţie afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
prin instrucţiuni vocale, săgeţi pe hartă şi instrucţiuni afişate în drumurile principale.
partea de sus a hărţii. Dacă deviaţi de la ruta iniţială, dispozitivul
Vizualizarea întregii rute pe hartă
recalculează ruta şi furnizează instrucţiuni noi.
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi bara de navigare din
Pe hartă poate apărea un câmp de date care indică limita partea de sus a hărţii.
curentă de viteză atunci când călătoriţi pe şosele principale.
2 Selectaţi > Hartă.
Vizualizarea virajului următor
În timp ce navigaţi pe o rută pentru automobile, în colţul stânga
sus al hărţii apare o previzualizare a virajului următor, a
următoarei schimbări de bandă sau a următoarei manevre.
Previzualizarea include distanţa până la viraj sau manevră şi
banda pe care trebuie să vă încadraţi, dacă este disponibilă.
De pe hartă, selectaţi pentru a vizualiza următorul viraj
de pe hartă.
Utilizarea hărţii de navigare Ghidare pe bandă activă
1 Selectaţi Vizualizare hartă. În timp ce vă apropiaţi de un viraj în timp ce navigaţi pe o rută,
2 Selectaţi orice loc de pe hartă. lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului. Pe banda
3 Selectaţi o opţiune: corespunzătoare pentru viraj apare o linie purpurie.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau . Vizualizarea intersecţiilor
• Pentru a comuta între vizualizarea Nord-Sus şi cea 3-D, În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi să vizualizaţi intersecţiile de
selectaţi . pe drumurile principale. Când vă apropiaţi de o intersecţie pe o
rută, imaginea intersecţiei respective este afişată pentru scurt
• Pentru a vizualiza categorii specifice atunci când nu
timp, dacă este disponibilă.
navigaţi pe o rută, selectaţi .
De pe hartă, selectaţi pentru a vedea intersecţia, dacă
• Pentru a centra harta pe locaţia curentă, selectaţi .
vizualizarea este disponibilă.
Adăugarea unui punct la o rută
Înainte de a adăuga o oprire, trebuie să navigaţi pe o rută. Despre Înainte
1 Selectaţi din hartă > Încotro?. Puteţi vizualiza companiile şi serviciile care se află în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
2 Căutaţi o oprire suplimentară.
Serviciile sunt enumerate în file, pe categorii.
3 Selectaţi o oprire din rezultatele de căutare.
4 Selectaţi Start!. Benzină

5 Selectaţi Adăugare la ruta activă. Mâncare

Alegerea unei ocoliri Cazare


Înainte de a efectua o ocolire, este necesar să adăugaţi
Toalete
instrumentul de ocolire în meniul de instrumente al hărţii
(Personalizarea instrumentelor hărţii, pagina 7). Parcare
Puteţi efectua o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această caracteristică Bănci şi ATM-uri
este utilă dacă ajungeţi la zone cu lucrări, drumuri închise sau
care se află într-o stare deficitară. Găsirea serviciilor Înainte
1 În timp ce parcurgeţi o rută, selectaţi > Ocolire de pe 1 Selectaţi > Înainte pe hartă.
hartă.
2 Selectaţi o filă.
2 Selectaţi o opţiune.
3 Selectaţi un punct de interes.
• Pentru a efectua o ocolire pe o anumită distanţă, selectaţi
0,5 km, 2 km sau 5 km. Personalizarea categoriilor Înainte
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi Puteţi schimba serviciile căutate, reordona pictogramele
. serviciilor şi căuta o anumită companie sau categorie.
3 Dacă este necesar, selectaţi un drum de ocolire. 1 Selectaţi > Înainte pe hartă.
2 Selectaţi pictograma unui serviciu.
3 Selectaţi .
Navigare 5
4 Selectaţi o opţiune: Utilizarea rutelor sugerate
• Pentru a reordona serviciile, selectaţi şi trageţi în sus sau Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
în jos o săgeată din partea dreaptă. salvaţi cel puţin un loc şi să activaţi caracteristica Istoric de
• Pentru a schimba serviciile afişate, selectaţi un serviciu, călătorie (Setările de dispozitiv şi confidenţialitate, pagina 14).
apoi selectaţi un serviciu diferit. Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
• Pentru a căuta o anumită companie sau categorie, destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
selectaţi un serviciu, apoi selectaţi Căutare personalizată momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
şi introduceţi numele companiei sau al categoriei. locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
5 Selectaţi Finalizare. informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
Informaţii cursă către locaţia dorită.
Vizualizarea pe hartă a datelor cursei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele cursei, este necesară să Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
adăugaţi acest instrument în meniul de instrumente al hărţii. curentă
Consultaţi Personalizarea instrumentelor hărţii, pagina 7. Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
Pe hartă, selectaţi > Datele călătoriei. despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
Personalizarea câmpurilor cu datele cursei trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
Înainte de a putea personaliza datele afişate în câmpurile cu
datele cursei ce apar pe harta dvs., este necesar să adăugaţi De pe hartă, selectaţi vehiculul.
instrumentul Datele călătoriei la meniul de instrumente al hărţii
Căutarea serviciilor din apropiere
(Personalizarea instrumentelor hărţii, pagina 7).
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi servicii din
1 Selectaţi Vizualizare hartă. apropiere, cum ar fi benzinării, spitale sau secţii de poliţie.
2 Selectaţi > Datele călătoriei. 1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
3 Selectaţi un câmp de date ale cursei. 2 Selectaţi o categorie.
4 Selectaţi o opţiune.
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
Noul câmp cu date ale cursei apare în lista de date ale curentă
cursei.
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
Vizualizarea paginii cu informaţiile cursei locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
Pagina cu informaţiile cursei afişează viteza curentă şi instrucţiuni.
furnizează statistici despre cursă. 1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit, 2 Selectaţi > Indicaţii spre mine.
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în 3 Selectaţi o locaţie de începere.
timpul cursei.
4 Alegeţi Selectează.
Pe hartă, selectaţi Viteză.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.

Despre evitările personalizate


Evitările personalizate vă permit să evitaţi anumite zone şi
secţiuni de drum. Puteţi activa sau dezactiva evitările
Vizualizarea jurnalului de călătorie personalizate, după cum este necesar.
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care Evitarea unei zone
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs. 1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Straturi hartă. 2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitări.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie. 3 Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
Resetarea informaţiilor cursei 4 Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
1 De pe hartă, selectaţi Viteză. Înainte.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri. 5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Înainte.
3 Selectaţi o opţiune:
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta fiecare câmp de date, cu excepţia 6 Selectaţi Finalizare.
vitezometrului, din prima pagină. Evitarea unui drum
• Selectaţi Resetare date cursă pentru a reseta informaţiile 1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
de pe computerul de călătorie.
2 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă. 3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Înainte.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs. 4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Înainte.

6 Navigare
5 Selectaţi Finalizare. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune sau vă puteţi prelungi
abonamentul existent. Fiecare regiune pe care o achiziţionaţi
Dezactivarea unei evitări personalizate are o dată de expirare.
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
Trafic
3 Selectaţi > Dezactivare. ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
Ştergerea evitărilor personalizate oportunitatea informaţiilor de trafic.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune: Este posibil ca informaţiile despre trafic să nu fie disponibile în
toate zonele sau ţările. Pentru informaţii referitoare la
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi . receptoarele de trafic şi zonele cu acoperire, vizitaţi
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea www.garmin.com/traffic.
şi apoi > Ştergere. În unele pachete este inclus un receptor de trafic, încorporat fie
în cablul de alimentare al vehiculului, fie în dispozitiv, care este
Personalizarea hărţii un accesoriu opţional pentru toate modelele.
Personalizarea instrumentelor hărţii • Alertele de trafic apar pe hartă atunci când pe traseul sau în
Puteţi selecta scurtăturile care apar în meniul instrumentelor zona dvs. există incidente de trafic.
hărţii. • Pentru a primi informaţii din trafic, trebuie ca dispozitivul să
fie conectat la o sursă de alimentare din vehicul.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Instrumente hartă.
• Pentru a recepţiona informaţii din trafic, poate fi necesar ca
2 Selectaţi instrumentele hărţii pe care doriţi să le includeţi în
receptorul de trafic alimentat şi dispozitivul să se afle în raza
meniu.
de acoperire a unei staţii care transmite date de trafic.
3 Selectaţi Salvare.
• Nu este necesar să activaţi abonamentul furnizat împreună
Personalizarea straturilor hărţii cu dispozitivul sau cu receptorul de trafic.
Puteţi personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme • Dacă dispozitivul include o antenă de trafic externă, lăsaţi
pentru puncte de interes şi condiţii de drum. întotdeauna antena externă conectată pentru cea mai bună
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Straturi hartă. recepţie a informaţiilor din trafic.
2 Selectaţi straturile de inclus pe hartă, apoi selectaţi Salvare.
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
Modificarea câmpului de date pe hartă
unui receptor de trafic
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză. ATENŢIONARE
2 Selectaţi un tip de date de afişat. Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
3 Selectaţi Salvare.
Pentru a putea recepţiona datele de trafic cu ajutorul unui
Schimbarea perspectivei hărţii receptor de trafic, trebuie să deţineţi un cablu de alimentare
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Conducere - compatibil. Dacă modelul dispozitivului include un abonament
Vizualizare hartă. pe viaţă pentru informaţii din trafic, trebuie să utilizaţi cablul de
2 Selectaţi o opţiune: alimentare de la vehicul livrat împreună cu dispozitivul. Dacă
• Selectaţi Direcţie-Sus pentru a afişa harta în două modelul dispozitivului nu include un abonament pentru informaţii
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea din trafic, trebuie să achiziţionaţi un accesoriu receptor Garmin
de sus. pentru informaţiile de trafic. Vizitaţi www.garmin.com/traffic
pentru informaţii suplimentare.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus. Dispozitivul dvs. poate recepţiona semnale de trafic de la o
staţie care emite date de trafic.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
NOTĂ: În unele zone, informaţiile de trafic pot fi recepţionate de
la staţiile radio FM utilizând tehnologia HD Radio™.
Camerele de supraveghere
1 Conectaţi cablul de alimentare compatibil cu informaţiile de
ATENŢIONARE trafic la o sursă externă de alimentare.
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau 2 Conectaţi cablul de alimentare compatibil cu informaţiile de
consecinţele utilizării unei baze de date cu puncte de interes trafic la dispozitiv.
personalizate sau cu camere de supraveghere.
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
Informaţiile despre camerele de supraveghere sunt disponibile informaţiilor din trafic, dispozitivul va afişa informaţii din trafic.
în unele locaţii. Consultaţi www.garmin.com/safetycameras
pentru informaţii privind disponibilitatea. Pentru aceste locaţii, Vizualizarea traficului din faţă
puteţi achiziţiona un abonament pentru informaţii de la camerele Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
de supraveghere. Acest abonament include locaţiile a sute de ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
camere de supraveghere. Dispozitivul vă alertează când vă
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
apropiaţi de o cameră de supraveghere şi vă poate avertiza
dacă vă deplasaţi cu o viteză prea mare. Datele se actualizează Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
cel puţin o dată pe săptămână, astfel încât să vă puteţi actualiza panou din partea dreaptă a hărţii.
în mod regulat dispozitivul, pentru a primi cele mai recente 2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
informaţii. suplimentare.

Trafic 7
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă Despre abonamentele de trafic
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi Puteţi achiziţiona abonamente suplimentare sau vă puteţi
întârzierile de pe drumurile din apropiere. reînnoi abonamentul în cazul în care acesta expiră. Accesaţi
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicaţii > Trafic. http://www.garmin.com/traffic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza Activarea abonamentului
legenda hărţii de trafic. Nu este necesar să activaţi abonamentul inclus cu receptorul de
trafic FM. Abonamentul se activează automat atunci când
Căutarea incidentelor din trafic dispozitivul recepţionează semnale de la sateliţi, în timp ce
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicaţii > Trafic. primeşte semnale de trafic de la furnizorul de servicii cu plată.
2 Selectaţi > Incidente.
Vizualizarea abonamentelor de trafic
3 Selectaţi un element din listă. Selectaţi Setări > Trafic > Abonamente.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente. Adăugarea unui abonament
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
Trafic pe rută ţări.
Dacă survine o întârziere în traficul de pe ruta dvs., pe hartă 1 Din meniul principal, selectaţi Trafic.
apare o alertă, iar dispozitivul calculează o rută alternativă 2 Selectaţi Abonamente > .
pentru evitarea întârzierii. Puteţi alege între utilizarea automată
sau la cerere a rutelor alternative. Pentru informaţii 3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
suplimentare, consultaţi Setările de trafic (Setări pentru trafic, 4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
pagina 13). Dispozitivul vă poate direcţiona printr-o întârziere abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
în trafic dacă nu există o rută alternativă mai bună. Întârzierea Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
este adăugată automat la ora de sosire estimată. reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
Alegerea unei rute alternative receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
Dacă dispozitivul nu este setat pentru a utiliza automat rute nou pentru fiecare receptor.
alternative, puteţi iniţia manual o rută alternativă pentru a evita
întârzierile cauzate de trafic. 5 Selectaţi Înainte pe dispozitiv.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic. 6 Introduceţi codul.
2 Selectaţi Rută alternativă. 7 Selectaţi Finalizare.
NOTĂ: dacă nu există o rută alternativă mai bună, această
opţiune nu va fi disponibilă, iar în locul acesteia va apărea trafficTrends™
opţiunea Pe ruta cea mai rapidă. Când funcţia trafficTrends este activată, dispozitivul utilizează
informaţii de trafic din istoric pentru a calcula rute mai eficiente.
3 Selectaţi Start!.
NOTĂ: se pot calcula rute diferite pe baza tendinţelor de trafic
Despre camerele video de supraveghere a pentru ziua săptămânii sau momentul zilei.
traficului Dezactivarea trafficTrends
Camerele video de supraveghere a traficului furnizează imagini Pentru a împiedica dispozitivul să înregistreze sau să partajeze
în timp real ale condiţiilor de trafic pe drumurile sau în datele de trafic, trebuie să dezactivaţi trafficTrends.
intersecţiile principale. Puteţi să salvaţi camerele video pe care Selectaţi Setări > Trafic > trafficTrends.
doriţi să le vizualizaţi în mod regulat.
Salvarea unei camere video de supraveghere a Activarea traficului
traficului Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic. Atunci când datele
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să vă din trafic sunt dezactivate, dispozitivul nu primeşte date despre
abonaţi la serviciul Fotografii în timp real, iar dispozitivul dvs. trafic, însă va evita în continuare zonele potenţial congestionate
trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care rulează de pe traseu, utilizând funcţia trafficTrends dacă aceasta este
Smartphone Link (Despre Smartphone Link, pagina 10). activată (trafficTrends™, pagina 8).
Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele. 1 Selectaţi Setări > Trafic.
1 Selectaţi Aplicaţii > photoLive. 2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
2 Selectaţi Atingeţi pentru adăugare.
3 Selectaţi un drum. Comanda vocală
4 Selectaţi o intersecţie. NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile
5 Selectaţi Atingeţi pentru adăugare. şi regiunile, eventual nici pe toate modelele.
NOTĂ: este posibil ca Navigarea activată vocal să nu realizeze
Vizualizarea unei camere video de supraveghere a
performanţa dorită într-un mediu zgomotos.
traficului
Înainte de a putea vizualiza o cameră video de supraveghere a Comanda vocală vă permite să utilizaţi dispozitivul prin rostirea
traficului, trebuie să o salvaţi (Salvarea unei camere video de de cuvinte şi comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează
supraveghere a traficului, pagina 8). instrucţiuni vocale şi o listă a comenzilor disponibile.
1 Selectaţi Aplicaţii > photoLive.
Setarea frazei de activare
2 Selectaţi o cameră video. Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteţi
rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită
este Comandă vocală.

8 Comanda vocală
SUGESTIE: puteţi reduce posibilitatea activării accidentale a 2 Selectaţi Bluetooth.
comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.
1 Selectaţi Aplicaţii > Comandă vocală > Personalizare Asocierea telefonului
frază. Înainte de a putea utiliza apelarea hands-free, trebuie să
2 Introduceţi o nouă frază de activare. asociaţi dispozitivul cu un telefon mobil compatibil.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură 1 Aşezaţi telefonul şi dispozitivul Bluetooth la o distanţă
ce o introduceţi. maximă de 10 m (33 picioare) unul faţă de celălalt.
3 Selectaţi Finalizare. 2 Pe dispozitivul dvs., activaţi tehnologia wireless Bluetooth.
3 Selectaţi o opţiune:
Activarea comenzii vocale • Selectaţi Setări > Bluetooth > Adăugare telefon.
Rostiţi fraza de activare. • Dacă aţi asociat deja un alt telefon, selectaţi Setări >
Este afişat meniul Comandă vocală. Bluetooth > Telefon > .
4 Pe telefonul dvs, activaţi tehnologia wireless Bluetooth.
Sfaturi referitoare la comanda vocală 5 Pe dispozitiv, selectaţi OK.
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
Este afişată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală. 6 Alegeţi-vă telefonul din listă şi selectaţi OK.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran. 7 Dacă este necesar, pe telefonul dvs., confirmaţi că
dispozitivului îi este permis să se conecteze.
• Răspundeţi la instrucţiunile vocale de la dispozitiv în funcţie
de necesităţi. 8 Dacă este necesar, introduceţi codul PIN Bluetooth al
dispozitivului în telefon.
• Măriţi lungimea frazei de activare pentru a reduce
posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale. Sfaturi după asocierea dispozitivelor
• Ascultaţi emiterea a două tonuri pentru a confirma când • După asocierea iniţială, cele două dispozitive se pot conecta
dispozitivul intră şi iese din comanda vocală. automat de fiecare dată când le porniţi.
• Atunci când telefonul este conectat la dispozitiv, sunteţi
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală pregătit(ă) să primiţi instrucţiuni vocale.
Puteţi rosti numele unor locaţii populare, bine cunoscute. • Atunci când porniţi dispozitivul, acesta va încerca să se
1 Rostiţi fraza de activare (Setarea frazei de activare, conecteze la ultimul telefon la care a fost conectat.
pagina 8). • Este posibil să fie necesar să vă setaţi telefonul pentru a se
2 Rostiţi Găsire loc. conecta automat la dispozitiv atunci când acesta din urmă
este pornit.
3 Ascultaţi instrucţiunea vocală şi rostiţi numele locaţiei.
4 Rostiţi numărul rândului. Deconectarea telefonului
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
5 Rostiţi Navigate.
2 Selectaţi Telefon > Niciunul > Salvare.
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului Telefonul va fi deconectat de la dispozitiv, însă va rămâne
Puteţi dezactiva instrucţiunile vocale pentru comanda vocală asociat cu acesta.
fără a dezactiva sonorul dispozitivului. Ştergerea unui telefon asociat
1 Selectaţi Aplicaţii > Comandă vocală > . Puteţi să ştergeţi un telefon asociat pentru a preveni conectarea
2 Selectaţi Instrucţiuni dezactivare sunet > Activat. automată a acestuia la dispozitiv în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth > Telefon.
Dezactivarea comenzii vocale 2 Selectaţi .
Puteţi dezactiva comanda vocală, ceea ce vă împiedică să 3 Selectaţi telefonul, apoi selectaţi Ştergere.
activaţi accidental comanda vocală în timp ce vorbiţi.
1 Selectaţi Aplicaţii > Comandă vocală > . Efectuarea unui apel
2 Selectaţi Comandă vocală > Dezactivat.
Formarea unui număr
1 Selectaţi Aplicaţii > Telefon > Formare.
Apeluri telefonice prin hands-free 2 Introduceţi numărul.
3 Selectaţi Formare.
Despre apelarea hands-free
NOTĂ: tehnologia Bluetooth wireless nu este disponibilă pe Apelarea unui contact din agenda telefonică
toate modelele, pentru toate limbile şi în toate regiunile. Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva
Apelarea hands-free este disponibilă pe anumite modele. minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele
Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate telefoane nu acceptă această caracteristică.
conecta la telefonul mobil pentru a deveni un dispozitiv hands-
free. Pentru a afla dacă un telefon mobil cu tehnologie Bluetooth 1 Selectaţi Aplicaţii > Telefon > Agendă.
este compatibil cu dispozitivul, vizitaţi www.garmin.com 2 Selectaţi un contact.
/bluetooth. 3 Selectaţi Apelare.
Este posibil ca telefonul să nu accepte toate funcţiile de apelare
hands-free pe care le oferă dispozitivul. Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Aplicaţii > Telefon > Parcurgere categorii.
Activarea tehnologiei Bluetooth wireless
2 Selectaţi un punct de interes.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.

Apeluri telefonice prin hands-free 9


3 Selectaţi Apelare. Locaţiile salvate şi cele recent găsite sunt sincronizate cu
telefonul dvs. de fiecare dată când acesta se conectează la
Primirea unui apel Smartphone Link.
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Ignorare. Descărcarea Smartphone Link
Smartphone Link este disponibil pentru unele smartphone-uri.
Utilizarea registrului de apeluri Pentru informaţii privind compatibilitatea şi disponibilitatea,
Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la accesaţi www.garmin.com/smartphonelink sau magazinul de
fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura aplicaţii destinate dispozitivului.
câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil. Descărcaţi Smartphone Link din magazinul de aplicaţii pe
Unele telefoane nu acceptă această caracteristică. telefonul dvs. compatibil.
1 Selectaţi Aplicaţii > Telefon > Registru apeluri. Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru informaţii
2 Selectaţi o categorie. despre descărcarea şi instalarea aplicaţiilor.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în Conectarea la Smartphone Link
partea de sus a listei.
Înainte de vă putea conecta la Smartphone Link trebuie să
3 Selectaţi un apel. descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Smartphone Link pe telefonul dvs.
1 Porniţi Smartphone Link pe telefonul dvs.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs 2 De pe dispozitivul dvs., selectaţi Setări > Bluetooth şi bifaţi
1 De pe hartă, în timpul unui apel, selectaţi . caseta de selectare Bluetooth.
2 Selectaţi o opţiune. 3 Din telefonul dvs. selectaţi Setări Bluetooth.
• Pentru a transfera sunetul în telefon, selectaţi Telefon. 4 Din telefonul dvs. activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi
SUGESTIE: utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să scanaţi pentru dispozitive Bluetooth aflate în apropiere.
opriţi dispozitivul menţinând apelul sau în cazul în care Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru mai
doriţi intimitate. multe informaţii.
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a 5 Din telefonul dvs. selectaţi dispozitivul dvs. din lista de
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală. dispozitive aflate în apropiere.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi Dezactivare 6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul telefonului şi al
sunet. dispozitivului dvs. pentru a confirma solicitarea de asociere.
• Pentru a încheia apelul, selectaţi Încheiere apel. Atunci când Smartphone Link este conectată, în bara de
stare de pe dispozitivul dvs. apare .
Salvarea unui număr de telefon de acasă
Trimiterea unei locaţii de la telefonul dvs. la
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dispozitivul dvs.
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 3). Pe telefonul dvs., Smartphone Link este înregistrată ca aplicaţie
de navigare.
1 Selectaţi Aplicaţii > Telefon > > Setare număr telefon
acasă. 1 De pe telefonul dvs., selectaţi butonul pentru a porni
navigarea spre o locaţie (consultaţi manualul de utilizare al
2 Introduceţi numărul dvs. de telefon. telefonului dvs.).
3 Selectaţi Finalizare. 2 Din meniul de aplicaţii, selectaţi Smartphone Link.
Apelarea acasă Data următoare când conectaţi dispozitivul la telefon, locaţia
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de este transferată elementelor găsite recent pe dispozitivul dvs.
telefon pentru locul dvs. de reşedinţă.
Dezactivarea apelurilor în timp ce sunteţi conectat la
Selectaţi Salvate > Acasă > > Apelare. Smartphone Link
În timp ce dispozitivul este conectat la telefon şi recepţionează
serviciile în timp real Garmin, puteţi dezactiva apelarea hands-
Utilizarea aplicaţiilor free.

Utilizarea Ajutorului 1 Selectaţi Aplicaţii > Smartphone Link.


Selectaţi Aplicaţii > Ajutor pentru a vizualiza informaţiile 2 Selectaţi telefonul dvs.
despre utilizarea dispozitivului. 3 Debifaţi caseta de selectare Apelarea hands-free.
Căutarea subiectelor de ajutor
Selectaţi Aplicaţii > Ajutor > .
Servicii în timp real Garmin
Înainte de a putea utiliza Serviciile în timp real Garmin,
dispozitivul trebuie conectat la un telefon compatibil care rulează
Despre Smartphone Link Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link, pagina 10).
Smartphone Link este o aplicaţie pentru telefon care permite
Conectarea la Smartphone Link furnizează accesul la Serviciile
dispozitivului dvs. să descarce date în timp real utilizând
în timp real Garmin. Serviciile în timp real Garmin furnizează
conexiunea de date a telefonului. Dispozitivul dvs. transferă date
planuri gratuite şi pe bază de abonament pentru vizualizarea
de la Smartphone Link utilizând tehnologia wireless Bluetooth.
datelor în timp real pe dispozitivul dvs., cum ar fi datele de trafic,
Conectarea la Smartphone Link furnizează acces la serviciile în datele meteo şi preţurile carburanţilor.
timp real Garmin. Serviciile în timp real Garmin furnizează
Unele servicii, precum datele meteo, sunt disponibile ca aplicaţii
planuri gratuite şi pe bază de abonament pentru vizualizarea
separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi Trafic în timp real,
datelor în timp real pe dispozitivul dvs., cum ar fi date de trafic,
îmbunătăţesc caracteristicile de navigare existente pe dispozitiv.
date meteo şi preţuri ale combustibilului.
Caracteristicile care necesită acces la serviciile în timp real

10 Utilizarea aplicaţiilor
Garmin afişează simbolul Smartphone Link şi apar numai atunci 6 Selectaţi Salvare.
când dispozitivul este conectat la Smartphone Link.
Despre ecoChallenge
Abonarea la serviciile în timp real Garmin ecoChallenge vă ajută să maximizaţi economia de combustibil a
Înainte de a vă putea abona la Servicii în timp real Garmin, vehiculului, prin evaluarea obiceiurilor dvs. de conducere. Cu cât
trebuie să instalaţi aplicaţia Smartphone Link pe telefonul dvs. scorul dvs. la testul ecoChallenge este mai mare, cu atât aţi
1 Porniţi aplicaţia Smartphone Link de pe telefonul dvs. economisit mai mult combustibil. Testul ecoChallenge
(Conectarea la Smartphone Link, pagina 10). colectează date şi calculează un punctaj de fiecare dată când
dispozitivul este în mişcare şi în modul de utilizare Automobil.
2 Selectaţi Servicii live Garmin.
Apare o listă de servicii şi preţuri de abonamente. Vizualizarea scorurilor ecoChallenge
Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > ecoChallenge.
3 Selectaţi un serviciu.
4 Selectaţi preţul. Despre scorul ecoChallenge
Accelerare: afişează scorul pentru accelerarea lină şi graduală.
5 Selectaţi Abonare. Veţi pierde puncte în cazul accelerărilor bruşte.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Frânare: afişează scorul pentru frânarea lină şi gradată. Veţi
pierde puncte în cazul frânărilor bruşte.
Despre ecoRoute General: afişează o medie a scorurilor pentru viteză, accelerare
În anumite zone, înainte de a putea utiliza caracteristicile şi frânare.
ecoRoute™, trebuie să achiziţionaţi un cod de deblocare sau un
Viteză: afişează scorul pentru conducerea vehiculului la viteza
accesoriu ecoRoute HD. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
optimă pentru economisirea combustibilului.
www.garmin.com/ecoroute.
Caracteristica ecoRoute calculează economia de combustibil şi Resetarea scorurilor ecoChallenge
preţul combustibilului consumat pentru a ajunge la o destinaţie, 1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > ecoChallenge.
oferind în acelaşi timp instrumente pentru optimizarea eficienţei 2 Selectaţi > Resetare.
de consum.
Datele furnizate de către caracteristica ecoRoute reprezintă Vizualizarea informaţiilor referitoare la economia de
numai o estimare. Datele nu sunt citite efectiv de la vehicul, cu combustibil
excepţia cazului în care utilizaţi accesoriul ecoRoute HD. 1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > Economie combustibil.
Pentru a primi rapoarte mai exacte referitoare la consumul de 2 Selectaţi o secţiune a graficului pentru a o mări.
combustibil pentru vehiculul dvs. specific şi obiceiurile dvs. de
conducere, calibraţi economia de combustibil (Calibrarea
Rapoartele de kilometraj
economiei de combustibil, pagina 11). Rapoartele de kilometraj furnizează distanţa, durata, economia
medie de combustibil şi costul combustibilului necesar pentru a
ecoRoute Accesoriu HD vă deplasa la o anumită destinaţie.
Când sunteţi conectat la un accesoriu ecoRoute HD, dispozitivul Un raport de kilometraj este creat pentru fiecare rută parcursă.
poate recepţiona informaţii în timp real despre vehicul, cum ar fi Dacă opriţi o rută pe dispozitiv, un raport de kilometraj este creat
mesaje de eroare, rotaţii pe minut şi tensiunea bateriei. pentru distanţa parcursă.
Dispozitivul include datele citite de la vehicul de către accesoriul
ecoRoute HD atunci când calculaţi date ecoRoute. Vizualizarea unui raport de kilometraj
Puteţi să vizualizaţi rapoartele de kilometraj salvate în
Vizitaţi www.garmin.com/ecoRoute. dispozitivul dvs.
Configurarea vehiculului SUGESTIE: puteţi conecta dispozitivul la computerul pentru a
Prima dată când utilizaţi caracteristicile ecoRoute, trebuie să accesa rapoartele de kilometraj din directorul Rapoarte de pe
introduceţi informaţiile despre vehicul. dispozitiv.
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute. 1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > Raport kilometraj.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 2 Selectaţi un raport.
Modificarea preţului pentru combustibil Resetarea informaţiilor ecoRoute
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > La pompă. 1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > Profil vehicul.
2 Introduceţi preţul curent al combustibilului şi selectaţi Înainte. 2 Selectaţi > Resetare.
3 Selectaţi Da.
Vizualizarea mesajelor myGarmin
Calibrarea economiei de combustibil Înainte de a putea utiliza această caracteristică, dispozitivul
Calibraţi economia de combustibil pentru a primi rapoarte de trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care
combustibil mai exacte pentru vehiculul şi obiceiurile dvs. să ruleze Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link,
specifice de conducere. Trebuie să realizaţi calibrarea atunci pagina 10). Această caracteristică nu este disponibilă în toate
când alimentaţi cu combustibil. zonele.
1 Selectaţi Aplicaţii > ecoRoute > La pompă. Puteţi vizualiza mesajele de la myGarmin, precum notificări
2 Introduceţi preţul actual al combustibilului. pentru actualizări de software şi hartă.
3 Introduceţi cantitatea de combustibil utilizată de vehicul de la 1 Selectaţi Aplicaţii > myGarmin.
ultima alimentare cu combustibil. Dacă aveţi mesaje necitite, numărul de mesaje necitite apare
4 Introduceţi distanţa pe care aţi parcurs-o de la ultima pe pictograma myGarmin.
alimentare cu combustibil. 2 Selectaţi subiectul unui mesaj.
5 Selectaţi Înainte. Apare mesajul complet.
Dispozitivul va calcula economia medie de combustibil a
vehiculului.

Utilizarea aplicaţiilor 11
Vizualizarea prognozei meteo 6 Selectaţi Durată.
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, dispozitivul dvs. 7 Alegeţi durata de timp pe care o veţi petrece în locaţia
trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care respectivă şi apoi selectaţi Salvare.
să ruleze Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link, 8 Dacă este necesar, repetaţi paşii 3-7 pentru fiecare locaţie.
pagina 10). Această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele. Navigarea pe o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicaţii > Vreme. 1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
2 Selectaţi o zi. 2 Selectaţi o călătorie salvată.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi. 3 Selectaţi Start!.
4 Dacă vi se solicită, selectaţi o rută (Ruta dvs. pe hartă,
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş pagina 5).
1 Selectaţi Aplicaţii > Vreme > Locaţie curentă.
2 Selectaţi o opţiune: Editarea unei călătorii salvate
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
selectaţi un oraş din listă. 2 Selectaţi o călătorie salvată.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare 3 Selectaţi .
oraş şi introduceţi un nume de oraş. 4 Selectaţi o opţiune:
Vizualizarea radarului meteo • Selectaţi Redenumire călătorie.
Puteţi vizualiza o hartă radar animată şi codată pe culori a • Pentru a adăuga sau şterge o locaţie sau pentru a
condiţiilor meteo curente, precum şi o pictogramă meteo pe modifica ordinea locaţiilor, selectaţi Editare destinaţii.
hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afişa datele • Selectaţi Ştergere călătorie.
despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă şi furtuni.
• Pentru a aranja opririle din călătoria dvs. în cea mai
1 Selectaţi Aplicaţii > Vreme. eficientă ordine, selectaţi Optimizare ordine.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Radar meteo. Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
Vizualizarea alertelor meteo activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările de
În timp ce vă deplasaţi cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă dispozitiv şi confidenţialitate, pagina 14).
pot să apară alerte meteo. Puteţi, de asemenea, vizualiza o
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
hartă cu alerte meteo în apropierea locaţiei dvs. curente sau a
în care v-aţi oprit.
unui oraş selectat.
Selectaţi Aplicaţii > Locuri vizitate.
1 Selectaţi Aplicaţii > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Alerte meteo. Gestionarea datelor
Verificarea condiţiilor de drum Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
1 Selectaţi Aplicaţii > Vreme. de stocare suplimentar.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş. NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
®

3 Selectaţi > Condiţii drum. Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni mai recente.
® ®

Planificarea unei călătorii Tipuri de fişiere


Puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea şi salva o Dispozitivul acceptă aceste tipuri de fişiere.
călătorie cu mai multe destinaţii. • Hărţi şi fişiere de puncte de referinţă GPX din software-ul de
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii. mapare myGarmin™, inclusiv MapSource , BaseCamp™ şi
®

2 Selectaţi Călătorie nouă. HomePort™ (Punctele de interes personalizate, pagina 4).


3 Alegeţi Selectare locaţie de pornire. • Fişiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicaţia
Garmin POI Loader (Instalarea software-ului POI Loader,
4 Căutaţi un loc (Găsirea unui loc după categorie, pagina 2). pagina 4).
5 Alegeţi Selectează.
6 Pentru a adăuga locuri suplimentare, selectaţi . Despre cardurile de memorie
7 Selectaţi Înainte. Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona software Garmin
8 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
preîncărcat de afişare a hărţilor (www.garmin.com/trip
Programarea unei călătorii _planning). În plus faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de
Puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea şi salva o memorie poate fi utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi,
călătorie cu mai multe destinaţii. imagini, geocache-uri, rute, puncte de referinţă şi puncte de
interes personalizate.
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
2 Selectaţi o călătorie. Instalarea unui card de memorie
Dispozitivul acceptă carduri de memorie microSD™ şi
3 Selectaţi o locaţie.
microSDHC.
4 Selectaţi o opţiune:
1 Introduceţi un card de memorie în slotul dispozitivului.
• Selectaţi Ora plecării.
2 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
• Selectaţi Ora sosirii.
5 Alegeţi o dată şi o oră, apoi selectaţi Salvare.

12 Gestionarea datelor
Conectarea dispozitivului la computer 1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Hărţile mele.
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând cablul USB 2 Selectaţi o hartă.
inclus cu dispozitivul.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul Setările de navigare
dispozitivului dvs. Pentru a deschide pagina de setări Navigare, din meniul
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port principal, selectaţi Setări > Navigare.
din computerul dvs. Mod de calcul: setează preferinţa privind ruta.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
dvs. conectat la un computer. o rută.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs., Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă zone.
sau volum amovibil. Ocoliri avansate: setează lungimea ocolului.
Mod de siguranţă: dezactivează toate funcţiile care necesită
Transferul datelor de pe computer atenţia deosebită a operatorului şi care ar putea distrage
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului atenţia în timpul conducerii.
la computer, pagina 13).
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS a
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivului şi economiseşte energia bateriei.
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil. Preferinţele pentru rute
2 Pe computer, deschideţi browserul de fişiere. Pentru a deschide pagina de setări Mod de calcul, din meniul
principal, selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
3 Selectaţi un fişier.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
4 Selectaţi Editare > Copiere. deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
5 Navigaţi la un folder de pe dispozitiv. Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu mai lungi ca distanţă.
plasaţi fişiere în folderul Garmin. Distanţă mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
6 Selectaţi Editare > Lipire. pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Deconectarea cablului USB Mai puţin combustibil: calculează rutele care utilizează mai
puţin combustibil decât alte rute.
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este destinaţie.
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă. Setările afişajului
1 Realizaţi o acţiune: Pentru a deschide pagina Setări afişaj, din meniul principal,
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma selectaţi Setări > Afişare.
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware Mod culoare: modifică luminozitatea ecranului. Diminuarea
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs. luminozităţii poate economisi energia bateriei.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în Temporizare afişare: setează perioada de inactivitate până la
Pubelă. intrarea dispozitivului în modul de inactivitate.
2 Deconectaţi cablul de la computer. Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Personalizarea dispozitivului Instantaneu din memoria de stocare a dispozitivului.

Setările pentru hartă şi vehicul Setările Bluetooth


Pentru a deschide setările Hartă şi vehicul, din meniul principal, Pentru a deschide setările Bluetooth, din meniul principal,
selectaţi Setări > Hartă şi vehicul. selectaţi Setări > Bluetooth.
Vehicul: schimbă pictograma care indică poziţia dvs. pe hartă. Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
Vizitaţi www.garmingarage.com pentru mai multe pictograme.
Adăugare telefon: gestionează conexiunea dintre dispozitivul
Conducere - Vizualiz. hartă: setează perspectiva pe hartă. dvs. şi căştile wireless cu tehnologie wireless Bluetooth.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv ce
pot determina desenarea mai lentă a hărţii. identifică dispozitivele dvs. cu tehnologie wireless Bluetooth.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Dezactivarea Bluetooth
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
de instrumente al hărţii.
2 Selectaţi Bluetooth.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 7).
Hărţile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Setări pentru trafic
Pentru a deschide pagina de setări pentru trafic, din meniul
Activarea hărţilor principal, selectaţi Setări > Trafic.
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul Trafic: activează caracteristica Trafic.
dvs. Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
SUGESTIE: pentru a achiziţiona produse suplimentare pentru de trafic. Automat selectează automat cele mai bune date de
hărţi, vizitaţi www.garmin.com/us/maps. trafic disponibile.

Personalizarea dispozitivului 13
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente. Anexă
Optimizare rută: selectează utilizarea automată sau la cerere a
rutelor alternative optimizate (Trafic pe rută, pagina 8). Specificaţii
Alerte de trafic: selectează gravitatea întârzierilor din trafic
pentru care dispozitivul afişează o alertă de trafic. Interval de temperatură -20° - 55°C (-4° - 131°F)
optimă de funcţionare
trafficTrends: activează funcţia trafficTrends (trafficTrends™,
Interval de temperatură de 0° - 45°C (32° - 113°F)
pagina 8). încărcare
Intrare alimentare Alimentare vehicul utilizând cablul inclus al
Setările pentru unităţi şi oră vehiculului sau alimentare cu c.a. utilizând
Pentru a deschide pagina Setări unităţi şi oră, din meniul un accesoriu opţional
principal, selectaţi Setări > Unităţi şi oră. Durata de viaţă a bateriei Până la 2,5 ore în funcţie de setări şi
Oră curentă: setează ora dispozitivului. modul de utilizare
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12 Tip baterie Litiu-ion reîncărcabilă
ore, 24 ore sau UTC.
Unităţi: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă. Cabluri de alimentare
Format poziţie: setează formatul şi coordonatele utilizate Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.
pentru coordonatele geografice. • Cablu de alimentare al vehiculului
• Cablu USB
Setările pentru limbă şi tastatură • Adaptor de c.a. (accesoriu opţional)
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă şi tastatură. Încărcarea dispozitivului
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale. Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare al vehiculului.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele • Conectaţi dispozitivul la un computer utilizând cablul USB
de străzi. inclus.
Limbă tastatură: setează limba pentru tastatură. • Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Setările de dispozitiv şi confidenţialitate
Pentru a deschide pagina Setări dispozitiv, din meniul principal, Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al
selectaţi Setări > Dispozitiv. vehiculului
Despre: Afişează numărul versiunii software, numărul ID al
ATENŢIONARE
unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului. Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul Cablul de alimentare al vehiculului nu funcţionează decât dacă
final valabile în funcţie de opţiunea dvs. este asamblat corespunzător.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
date suplimentare pentru hărţi. să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului vehiculului.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze 1 Deşurubaţi capacul À.
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorie: goleşte istoricul de călătorie pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
Setările pentru alertele de proximitate
Selectaţi Setări > Alerte de proximitate. 2 Scoateţi capacul, capătul argintiu Á şi siguranţa Â.
Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiaţi 3 Instalaţi o siguranţă 2 A cu declanşare rapidă.
de puncte de proximitate. 4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt 5 Înşurubaţi capacul la loc pe cablul de alimentare a vehiculului
redate alerte. Ã.

Restabilirea setărilor Despre Întreţinere dispozitiv


Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică. ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări. ATENŢIONARE
3 Selectaţi > Restabilire. Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.

14 Anexă
ATENŢIONARE 3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat. Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi http://buy.garmin.com.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
Depanare
componentele de plastic.
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul 1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
neagresiv.
3 Montaţi ventuza de prindere (Conectarea dispozitivului la
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca. cablul de alimentare, pagina 1).
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame. Dispozitivul nu primeşte semnale de la
2 Dacă este necesar, aplicaţi lichidul pe lavetă. sateliţi
Puteţi utiliza apă, alcool izopropilic sau un agent de curăţare • Verificaţi ca funcţia Simulator GPS să fie dezactivată
pentru lentile de ochelari. (Setările de navigare, pagina 13).
3 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă. • Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
Evitarea furtului • Staţionaţi timp de câteva minute.
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi. Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz. • Verificaţi siguranţa cablului de alimentare al vehiculului
• Nu păstraţi unitatea în torpedo. (Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului,
• Înregistraţi-vă dispozitivul la adresa http://my.garmin.com. pagina 14).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
Montarea pe planşa de bord priza de alimentare.
• Verificaţi ca temperatura interioară a vehiculului să fie între 0°
ATENŢIONARE şi 45°C (între 32° şi 113°F).
Adezivul pentru montare permanentă este extrem de dificil de • Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
îndepărtat după instalare. nu fie întreruptă.
Utilizaţi un disc de montare pentru a monta dispozitivul dvs. pe
planşa de bord şi a respecta anumite reglementări statale. Bateria nu rămâne încărcată prea mult timp
Vizitaţi www.garmin.com pentru mai multe informaţii. • Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
1 Curăţaţi şi uscaţi planşa de bord pe care poziţionaţi discul. pagina 13).
2 Scoateţi materialul de protecţie de pe partea cu adeziv de pe • Reduceţi durata pe care ecranul este activ (Setările afişajului,
spatele discului. pagina 13).
3 Poziţionaţi discul pe planşa de bord. • Micşoraţi volumul (Reglarea volumului, pagina 1).
4 Îndepărtaţi învelişul de plastic de pe partea superioară a • Dezactivaţi tehnologia wireless Bluetooth (Dezactivarea
discului. Bluetooth, pagina 13).
5 Amplasaţi montura ventuzei pe partea superioară a discului. • Comutaţi dispozitivul în modul de inactivitate atunci când nu îl
utilizaţi (Intrarea şi ieşirea din modul de inactivitate,
6 Basculaţi pârghia în jos (înspre disc). pagina 1).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
Demontarea dispozitivului, suportului şi
• Nu expuneţi dispozitivul în lumina directă a soarelui.
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis
1 Apăsaţi butonul de deblocare sau butonul de pe suport. 1 Lăsaţi dispozitivul să se descarce complet.
2 Înclinaţi în faţă dispozitivul. 2 Încărcaţi complet dispozitivul, fără a întrerupe ciclul de
încărcare.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga. Dispozitivul meu nu apare ca unitate
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila amovibilă pe computerul meu
ventuzei.
Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se
Demontarea ventuzei de pe parbriz conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs. MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil şi nu ca unitate
amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7,
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs. Windows Vista şi Windows XP Service Pack 3 cu Windows
®

Media Player 10.


Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina cu produse destinată dispozitivului dvs. de
pe site-ul Web al Garmin (http://www.garmin.com).
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.

Depanare 15
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv
portabil pe computerul meu
Pe computerele Mac şi pe unele computere Windows,
dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă
USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca
unitate sau volum amovibil şi nu ca dispozitiv portabil. Versiunile
Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează
modul de stocare în masă USB.

Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv


portabil, nici ca unitate sau volum amovibil
pe computerul meu
1 Deconectaţi cablul USB de la computer.
2 Opriţi dispozitivul.
3 Introduceţi cablul USB într-un port USB de pe computer şi în
dispozitiv.
SUGESTIE: dispozitivul dvs. trebuie conectat direct la un port
USB de pe computer şi nu la un hub USB.
Dispozitivul porneşte automat şi intră în modul MTP sau în
modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va
apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.

Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv


• Selectaţi Setări > Bluetooth.
Câmpul Bluetooth trebuie setat la Activat.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi aduceţi telefonul la
distanţa de maxim 10 m (33 picioare) de dispozitiv.
• Vizitaţi www.garmin.com/bluetooth pentru mai multă
asistenţă.

16 Depanare
Index combustibil, preţuri 11
computer, conectare 13, 15, 16
hărţi pe viaţă 1

computer de cursă 6 I
A resetarea informaţiilor 6 ID unitate 14
abonamente condiţii drum, vreme 12 informaţii cursă, vizualizare 6
nüMaps Lifetime 1 coordonate 3 instantanee 13
Servicii în timp real Garmin 11 curăţarea dispozitivului 15 instrucţiuni 5
trafic 1 curăţarea ecranului tactil 15 instrucţiuni de orientare 5
acasă instrumente hartă 7
apelare 10 D intersecţii, căutare 3
deplasare 3 datele cursei 6 istoric de călătorie 14
editarea locaţiei 3 resetare 6 înainte
număr de telefon 10 deconectarea telefonului 9 găsire servicii 5
setarea locurilor 3 demontarea suportului 15 personalizare 5
accesorii 15 depanare 15, 16 încărcare dispozitiv 2, 15
Acorduri EULA 14 deplasarea la locul de reşedinţă 3 încărcarea dispozitivului 1, 14
adăugare opriri 5 destinaţii. Consultaţi locaţii înregistrarea dispozitivului 1
adrese, căutare 3 dezactivare sonor, audio 9 înregistrarea produsului 1
agendă telefonică 9 întreţinere dispozitiv 14
ajutor. 10 Consultaţi de asemenea asistenţă E
pentru produse ecoChallenge 11 J
alerte economie de combustibil. 11 Consultaţi de jurnal de călătorie, vizualizare 6
audio 14 asemenea ecoRoute
camere de supraveghere 14 ecoRoute 11 L
puncte de proximitate 14 accesoriu HD 11 latitudine şi longitudine 3
alerte pentru punctele de proximitate, setări 14 calibrare economie de combustibil 11 limbă
profil vehicul 11 tastatură 14
apeluri 9
rapoarte de kilometraj 11 voce 14
acasă 10
raport de kilometraj 11 listă de viraje 5
apel în aşteptare 10
contacte 9 scor ecoChallenge 11 locaţie curentă 6
Scor ecoChallenge 11 locaţii 2, 12
dezactivare 10
ecoRoute HD, accesoriu 11 apelare 9
efectuare 9
ecran, luminozitate 1 căutare 3
formare număr 9
evitări curente 6
răspuns la apel 10
caracteristici de drum 6 locaţii salvate 4
registru 10
dezactivare 7 categorii 4
apeluri telefonice 9
drum 6 editare 3
apel în aşteptare 10
personalizare 6 ştergere 4
apelare vocală 10
ştergere 7 locuri 3
dezactivare sonor 10
zonă 6 actuale 3
formare număr 10
găsite recent 3
răspuns la apel 10
apeluri telefonice prin hands-free 9
F salvare 3
fişiere setarea reşedinţei 3
asistenţă pentru produse 10
tipuri acceptate 12 simulate 4
asociere 9
transfer 13 locuri găsite recent 3
deconectare 9
ştergere cască asociată 9 formare număr 9 locuri salvate 12
telefon 9, 16 furt, evitare 15 locuri simulate 4
luminozitate 1
audio, puncte de proximitate 14 G
B Garmin Express 1 M
actualizare software 1 mod de inactivitate 1
bară de căutare 2
înregistrarea dispozitivului 1 montarea dispozitivului
baterie
încărcare 1, 2, 14, 15 găsire locaţii 2 automobil 1
găsire servicii, înainte 5 demontare de pe suport 15
maximizare 15
găsirea locaţiilor, coordonate 3 planşa de bord 15
probleme 15
găsirea locurilor. Consultaţi de asemenea ventuză 1, 15
bonusuri
locuri myGarmin, mesaje 11
camere de supraveghere 7
adrese 3 myTrends, rute 6
puncte de interes personalizate 4
butoane de pe ecran 2 categorii 2
intersecţii 3 N
C oraşe 3 navigare 5
cablul de alimentare pentru vehicul 1 parcurgerea hărţii 3 off-road 4
cabluri, pornire 14 utilizarea hărţii 3 previzualizarea rutelor 4
geocaching 3 setări 13
cabluri de alimentare 14
ghidare pe bandă activă 5 navigare off-road 4
înlocuirea siguranţei 14
GPS 1, 2 nüMaps Guarantee 1
vehicul 1
nüMaps Lifetime 1
calibrare economie de combustibil 11
camere, supraveghere 7
H număr ID 14
hartă, câmp de date 7
camere de supraveghere, bază de date 7 O
hărţi 5, 6, 13
camere video de supraveghere a traficului 8 ocoliri 5
achiziţionare 15
salvare 8 opriri, adăugare 5
actualizare 1
vizualizare 8
câmp de date 6
card de memorie 12
nivel de detalii 13
P
card microSD, instalare 12 parcare 3
nüMaps Guarantee 1
Căutare rapidă 2 ultimul loc 3
nüMaps Lifetime 1
comandă vocală 8, 9 personalizare, evitări 6
parcurgere 3
activare 9 personalizarea dispozitivului 13
pe viaţă 1
frază de activare 8 perspectivă hartă 7
straturi 7
navigare cu 9 planificator de călătorii 12
sfaturi pentru utilizare 9 temă 13
editarea unei călătorii 12
vizualizare rute 5

Index 17
POI. 4 Consultaţi de asemenea punct de trafficTrends 8
interes (POI) dezactivare 8
POI Loader 4 trafic 7, 8, 13
preţ combustibil, modificare 11 abonamente pe viaţă 1
profil vehicul 11 activarea unui abonament 8
puncte de interes (POI Loader) 4 adăugarea abonamentelor 8
puncte de interes (POI) camere 8
bonusuri 4 căutare întârzieri 8
personalizare 4 hartă 8
POI Loader 4 incidente 8
puncte de interes (POI) personalizate 4 receptor 7
rută alternativă 8
R trafficTrends 8
rapoarte, kilometraj 11
rapoarte de kilometraj 11 U
răspuns la apeluri 10 Unde mă aflu? 3, 6
recunoaştere vorbire 8 următorul viraj 5
redenumirea călătoriilor 12 USB, deconectare 13
resetare
datele cursei 6 V
dispozitiv 1 ventuză 15
restabilire setări 14 vizualizare hartă
rute 2-D 7
calculare 4 3-D 7
iniţiere 4 vizualizare hartă 2-D 7
myTrends 6 vizualizare hartă 3-D 7
oprire 5 vizualizarea intersecţiilor 5
preferinţe 13 volum, reglare 1
previzualizare 4 volum automat 2
sugerate 6 activare 2
vizualizare pe hartă 5 vreme 12
condiţii drum 12
S radar 12
salvare, loc actual 3
schimbarea zonei de căutare 3
scor ecoChallenge 11
resetare 11
Scor ecoChallenge 11
scurtături
adăugare 4
ştergere 4
semnale de la sateliţi
recepţionare 1
vizualizare 2
Servicii în timp real Garmin 10
abonare la 11
servicii Înainte 5
setări 13, 14
setări afişaj 13
setări pentru oră 2, 14
siguranţă, înlocuire 14
Smartphone Link 10
conectare 10
dezactivare apeluri 10
Servicii în timp real Garmin 10
software
actualizare 1
versiune 14
specificaţii 14
straturi hartă, personalizare 7
suport, demontare 15
suport planşă de bord 15
supraveghere trafic 7
camere 8
ştergere
cască asociată 9
călătorii 12
T
tastatură 2
aspect 14
limbă 14
tastă de pornire 1
tehnologie Bluetooth 9, 16
activare 9
dezactivare 13
setări 13
telefon
asociere 9, 16
deconectare 9

18 Index
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230 + 32 2 672 52 54

0800 770 4960 1-866-429-9296

+385 1 5508 272 +420 221 985466


+385 1 5508 271 +420 221 985465

+ 45 4810 5050 + 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99 + 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671 0800 0233937

00800 4412 454


+47 815 69 555
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460 +386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)


+34 93 275 44 97
+27 (0)11 251 9999

+ 46 7744 52020 +886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000 +49 (0) 89 858364880


+44 (0) 870 8501242 zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen

913-397-8200
1-800-800-1020

© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale