Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială „George Enescu” Năvodari - Constanţa

Str. Culturii, nr. 25, Tel.0735565009/Fax : 760412, E-mail :


navodari1@isjcta.ro

Observare sistematică
Numele si prenumele elevului:_________________________________________
Perioada observării: __________________________________________________
Clasa I D, Școala Gimnazială George Enescu, Navodari, an școlar 2018-2019
Prof. înv. primar : Toader Steluța

I. Activitatea în timpul orelor


Nr. Competenţe evaluate DA NU
crt.
1. Răspunde cerinţelor scrise (în caiete, fişe) complet şi corect
2. Îşi aduce obiectele necesare pentru activităţi (cărţi, caiete, penar, carnet de recompense, etc.)
3. Învaţă definiţiile, regulile, explicaţiile, exemplele imediat după ce au fost predate
4. Manifestă interes în timpul activităţilor
5. Demonstrează curiozitate, adresează întrebări pentru a înţelege unele informaţii noi
6. Participă activ la discuţii
7. Manifestă disciplină în lucru, pe timpul orelor
8. Manifestă voinţă, dorinţă de cunoaştere şi autodepăşire
9. Solicită fişe/materiale suplimentare, căutând diverse informaţii
10. Duce activitatea până la capăt
II. Disciplina şcolară
Nr. Competenţe evaluate DA NU
crt.
1. Are un vocabular civilizat în comunicarea cu colegii
2. Îşi îndeplineşte sarcinile, responsabilităţile organizatorice
3. Dă dovadă de respect atunci când relaţionează cu persoane adulte, colegi

4. Generează conflicte între colegi


5. Distrage atenţia colegilor în ore, făcând glume sau comentarii
6. Este punctual
7. Respectă regulile clasei
8. Pune materialele la locul lor după utilizare
9. Face curat la locul de muncă
III. Ţinuta
Nr. Competenţe evaluate DA NU
crt.
1. Păstrează obiectele personale în bună stare
2. Are grijă de lucrurile din şcoală
3. Are o ţinută vestimentară corectă, îngrijită
4. Este ordonat
Măsuri de remediere a aspectelor negative:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Şcoala Gimnazială „George Enescu” Năvodari - Constanţa
Str. Culturii, nr. 25, Tel.0735565009/Fax : 760412, E-mail :
navodari1@isjcta.ro

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................