Sunteți pe pagina 1din 196

TEODOR FILIP

EXPEitiMEHTOL
TEitltA
NOTA EDITURII
Editura "OBIECTIV" - Craiova nu are nimic in comun cu
efemeridele publicatii "Obiectiv de Gorj'', "Obiectiv mehedinfean",
"Obiectiv de Dambovifa", "Obiectiv" de Bra~bv, "Obiectiv" de Tulcea etp.
Ele nu reprezinta altceva decat fu~uri de proprietate intelec_tual~,
pentru care cei vinova\i vorfi sa~ctionati de lege.

DIFUZORI "TEPARI"

• "CALYPSO" SRL Bucure~ti (fam. Lupa~cu)- str. Pascal Cristian 4-6,


, Sector6; tel. 01/627.24.80; 094.553.546-dna L.; 094.658.747 -dl. L.;
• "Ell Press"Zalau (Cristian Stamate, telefoane devenite "fantoma");
• "0/dan Press"Ciuj-Napoca (Bogdan Potra; 064/197.532;-431.617;
092.294.049; Str. Avram lancu 29);
• "SUP/ DIF Press"Timi§oara (Marius Soporan, Mihai Pridie;
str. Mircea eel Batran 5; 056/124.226; 094.790.827);
• "Palermo Prod-comserv"Tg. Mure§ (Peter Klosz, 065/250.665;
094.886.61 0; str. lalomitei nr. 8/30).

Tn aten\ia celorln drept ~i a eel or interesali ...

Tel./Fax: 051/418.943, 094.708.957


O.P. 8, CP 812- Craiova

Tiparit Ia: PRINTEX S.R.L. Craiova

I.S.B.N. 973-99881-7-2
CUVANTUL EDITORULUI
Editura "OBIECTIV", poate ati constatat, se afla in plina ... cam-
panic de toamna! Patru reeditari ~i patru· titluri noi, abordand teme de
mare interes, speram sa fie o oferta apreciata atat de cititorii no~tri fideli
(dintre care foarte multi au deja intreaga "colectie OBIECTIV", la fel cum
s-a intamplat ~i in cazul revistei "OBIECTIV MAGAZIN", intre anii 1995-98),
cat ~i pentru cei care se afla doar la inceputul "colaborarii" noastre.
Pentru toti, facem o noua propunere, pe care o consideram avanta-
joasa pentru toate partile: un "contract" care da dreptul cititorului fidel sa
primeasca automat orice titlu nou, cu o.reducere de min. 20o/o (taxele po~­
tale sunt suportate de editura) sau chiar de 30o/o, cand cumuleaza eel putin
20 ex. primit~ !n cursul unui an. Acest "contract" se afla Ia finele cartilor, pe
spatele talonului.
Dupa cum se poate constata, datorita cererii tot mai 1nari, am fost ne-
voiti sa reeditam patru din titlurile cele mai solicitate, in ciuda reticentei re-
telei de difuzare de a prilni reeditari: "Secretele lui Pavel Coru(", "Rlizbo ..
iul parapsihologic fmpotriva Romaniei", "Marile Mistere ale Piramidei
Oculte" ~i "Secretele Terrei" - vol. I. Probabil ca, in primavara, vom fi
obligati sa reeditam ~i alte'titluri, deja !n curs de epuizare sau chiar epui-
zate ("Conspira(ia Satanei- Tinta Romania", vol. I ~i II) ~i macar doua
din c~le patru titluri lansate in aceasta toamna. In calitate ~i de autor, ga-
rantez eel putin pentru "SECRETELE TERREl - Istoria incepe din Car-
pati" - vol. II (nu-i a~a ca sunt modest?), pe care, daca n-o cititi, nici nu
~titi ce pierdeti !...
' In ce p~ive~te noutatile pentru 2002 ... "Surprize-surprize"! Va garan-
tam, insa, de respectarea, in continuare, a crezului nostru, expus pe coperta-
verso a caqilor: "SECRETE IN OBIECTIV- ADEVARUL EXPLOZIV!" ...
Cine are, insa, propuneri de subiecte ~i chiar manuscrise "explozive"
este binevenit. ·
In ce prive~te voluinul de fata, acesta dovede~te capacitatea fostul.ui
usia~, posesor al unei biblioteci de peste 4.000 de titluri, de a aborda tema-
tici extrem de diverse la aceea~i cota inalta.
Va asigur ca "Experimentul Terra" este, intr-adevar, o carte EX-
PLOZIV A! Ea va trebui lecturata inainte de "SECRETELE TERREl"
- vol. II. in asemenea caz, va asigur ca nu mai aveti nevoie de ghicitoare:
puteti afla trecutul, prezentul ~i viitorul. Insa ale Terrei ~i, in special, ale
Romaniei ...
Lectura p lac uta !
Eugen DELCEA
Dedicata c~lor care au avut curajul sa abor-
deze aceste probleme, fie ca au trecut in lumea celor
drepti, fie ca i~i continua activitatea. Pentru ca au
fost ~i sunt con~tienti ca Ratiunea Umana poate
infrunta NECUNOSCUTUL.

De milioane sau zeci de milioane ani,


EI viziteaza Terra ...
Au strabatut imensitatea Universului cu iuteala gandului ...
Pe Terra au iubit ~i au avut c;opii. ..
Multi au murit aici. ..
Ai visat. ..
Ai sperat sa-i intalne~ti. ..
Acum, ei sunt aici .. .
Se apropie clipa .. .

4
CUVANT INAINTE
Adevarul despre multe fenomene (ev~nimente) cares-au petrecut
~i se petrec pe Terra noastra, "pierduta" in imensitatea Universului, nu
este.adus Ia cuno~tinta opiniei publice. lar multe fapte ~i probe sunt ti-
nute ascunse. -.
Datele noastre despre micro ~i macrocosmos sunt incomplete. De
acest lucru s-au convins ~i se conving tot mai multi cercetatori, ale caror
descoperiri ~i date noi acumulate zdruncina teoriile conservatoare, rigide.
Astazi, multi savanti recunosc ca pare absurd a se recunoa~te ca, in imensi-
tatea Universului, alcatuit din miliarde ~i mili~rde de stele ~i planete, Terra
ar reprezenta singura planeta pe care a aparut viata. A aparut ecuatia
"Green- Bank", conform careia, numai in galaxia noastra ar putea exista
circa 50 miloane de civilizatii. Aceasta ecuatie poate constitui un suport
pentru teoriile ~i tezele creationiste. Alti oameni de ~tiinta sustin ca, in tre-
cutul foarte indepartat~ o veche civilizatie cosmica humanoida a inter-
venit pe Terra, favorizand aparitia ~i evolutia vietii. Daca ar ~ti toate a-
cestea, Darwin s-ar rasuci In stravechiul sau mormant cu a sa "teorie evolu-
tionista " ...
Insa, -tot atat de adevarat este ~i faptul ca foarte tnulti oameni de
~tiinta afmna ca, in imensitatea Univers~lui, singura planeta pe care exista
viata rationala este Terra. Aceasta afirmatie o fac din convingere? Din co-
moditate? Ori datorita ins?ficientei probelor? Sau a ·actiunii restrictive a
unor conceptii filozofice ~i religioase? Ei contesta multe fenomene enigma-
tice, le ocolesc sau le abordeaza cu reticenta.
Va veti intreba ce intelegem prin fenqmene enigmatice? Adica, prin
"enigmele Terrei". Termenul "enigma "este, desigur, conventional ~i nu
lips it de o u~oara nuanta de arbitrar. Ins a, incetatenit prin numeroase lucrari,
multe dintre ele scrise de autori a caror probitate ~tiintifica,este mai presus
de orice indoiala. 0 enigma ramane enigma atata vreme cat este nerezol-
vata. Troia din epopeile lui Homer ·a· fast ~i ea o enigma pana cand arheolo-
gul Schliemann a descoperit-o prin dezgropare la Hissarlac. La fel pigrneii
din scrierile lui Herodot pan~ ce Schweinfurth s-a intalnit cu ~i in bazinul
superior al ZairuluL ·
La ora actuala, noi, oamenii practici _de la inceputul mileniului III,
nu putem, inca, intelege multe fenomene ~i procese care tin de istoria ~i
dezvoltarea Omenirii. Deci, care deocamdata .... sunt enigme. Din multitu- .
dinea acestora, cum sa faci o selectie pentru abordarea lor ? Pe ce c;riterii ? .
Cu asemenea probleme s-a confruntat ~i autorul c~rtii de fata. ~i nu
~i-a propus sa revolutioneze cunoa~terea, sa ridice valul de pe "adevaruri"
cu care ne-am obi~nuit, sa emita teorii ~i postulate. El ( autorul) este un auto-
didact, care a "devorat" mii de carti ~i lucrari din diferite domenii, in urma

5
carora a ram as cu un numar de intrebari (cbiar nelini~ti) ~i care cauta expli-
catii Ia diferite "enigme ".in aceasta carte, propune cititorului o calatorie in
timp ~i spatiu, 'iar "de ce" -rile ~i "cum" -urile penduleaza in jurul ideii de
~~enigma". 0 enigma o constituie ~i "meteoritul" din Tunguska (com eta de
antimaterie?, explozia unei nave costnice?); a~a-zisul "triunghi al mortii"
din regiunea Bermudelor ; stravechiul turn de fier din capitala Indiei (care
nu rugine~te!); posibilitatea ca viata rationala sa imbrace multiple forme in
Univers; de ce in ~volutia otnului sunt patru rase- alba, neagra (unii o denu-
mesc negroida), galbena ~i ro~ie (in9ienii din America); nivelul inexplicabil
la care ajunsesera ~tiinta, arta ~i cultura, precum ~i tehnica unor popoare
stravechi; aparitia unor "civilizatii tara cop~larie" (egipteana, pentru a da un
singur exemplu);- fenomenul OZN, atat de frecvent semnalat, ca sa nu mai
vorbim de controversa privind Luna (este satelit natural sau eel mai mare
OZN?); faptul ca ·Hitler fabrica OZN-uri Inca din 1942; daca arnericanii
sunt sau nu in legatura cu extratere~trii, sau daca ~i-au construit deja haze pe
Luna ~i Marte, ~i despre atatea altele, despre care s-a scris mult.
Multe dintre acestea ~i-au gasit Iocul In lucrarea de fata, deoarece
le-arn considerat "enigme ". Iar criteriul de Ia care am pornit In selectarea
exemplelor este insemnatatea lor In cadrul procesului complex al cunoa~­
terii legat de dezvoltarea civilizatiei noastre.
Fara lndoiala ca va fi foarte interesant, chiar pasionant, de aflat de ce
natura era meteoritul (oare?) din Tunguska, sursele de inspiratie ale amira-
lului otoman Piri Rei~ pentru intocmirea hartilor ~ale ~i poate ca, pana la ur-
. rna, toate aceste (deocamdata) enigme l~i vor. afla dezlegarea.
Autorul mai este convins ca Terra a fost supusa unui experiment
cosmic .. Este o ipoteza foarte hazardata ~i tulburatoare In acela~i timp, care
va genera controverse. Dar-roaga cititorii sa aiba rabdare ~i sa lectureze
aceasta carte, luand cuno~tinta de fascinanta lutne a ipotezelor. ~i a unor.
probe/fapte ce nu pot fi explicate Ia ora actuaHi ~i care raman enigme.
Deocamdata.
Legendele ~i documentele provenind de la toate popoarele stravechi
sunt categorice: uria~i albi cu plete ~i barbi blonde sao ro~cate, cunoscuti
sub numele de "Fiii Cerului, Soare~ui, Aurorei sau Tunetului", ori Wanii,
Viracochas, au aterizat pe Terra (in diferite locuri), cu nave sosite din
Cosmos. Dupa ce au lasat cuno~tinte vitale pentru evolutia Omenirii, af-
lata pe atunci In "stadiul copilariei", s-au r~tras tot in Cosmos ...
Pana Ia lnceputul ani lor '80, to ate aceste legende au fost tratate, de
oamenii de ~tiinta din diferite domenii, cu ironie sau nu au fost luate in con-
siderare. Opiniei pub lice i s-au servit doar 'fantezii din domeniul ficfiunii ".
Cu toate ca nutnai In secolul XX au fost descoperite nenumarate schelete
~i mumii ale unor rase umane total diferite de cele actuale. Chiar arh~o-

6
logii au fost nevoiti sa admita ca nu sunt doar ni~te accidente genetice. Opi-
nia publica a inceput sa aiba cuno~tinte despre aceste descoperiri dupa
4

1982, cand revistele "Science et Vie" ~i "Stern" au inceput sa pub lice o se-,
rie de articole ~tiintifice, insotite de fotografiile unor dovezi paleontologice
de necontestat. Oatnenii de ~tiinta ~i Omenirea au luat Ia cuno~tinta, cu stu-
poare, ca pe Terra au existat fiinte care nu aveau origine terestra. Iar cu
40.000 ani in urma, a aparut o rasa de oameni, avand inaltimea---cup rio-
sa intre 2 ~i 3 metri (chiar ~i mai mari) ~i capacitatea cutiei craniene de
.1.800-1.900 cm3•
In octombrie 1976~ revista mexicana "Lunes de Excelsior" publica
un amplu reportaj, insotit de fotograf}i, care prezenta scheletul unei fiinte
humanoide necunoscute, descoperit de Romet=o Valencia intr . . o cariera de
piatra. "Acest schelet are fnal{in1ea r~lativ mica, omoplafi netezi, coloana
v_ertebrala lipsita de coaste ~i apofize dorsale! precun1 ~i unele cioturi care
par sa fi fast brafe, toate stabatute de nun1eroase orificii ~i canale ce con{i-
neau probabil venele ~i sistemul nervos. Craniul este rotund, oarecu1n ase-
maniitor cu eel al unui caine, dar nu are orbite, ci doar un jel de «trompa»
osoasa. Directorul Muzeului Antropologic din Ciudad de Mexico a refuzat
sa dea amiinunte sau sii se pronunfe definitiv, dar speciali~tii francezi ~i
anzericani sunt. de piirere ca aceastii fiinfa nu era de origine terestrii. "
("Deocamdata ... enigme", de Dan Apostol, p.55).
Dupa cum scria revista ~~Life", in 1968, la Shandiar (in fostul Sumer)
s-a descoperit un schelet de copil cu o vechime de cca 45.000 ani, care
prezenta indicii clare de iradiere cu izotopi d.e plumb ~i cobalt ! Cine s~
"juca", in perioada respectiva, cu aparatura care iradia astfel de izotopi?
La Muzeul de Paleontologie din Moscova se afla un craniu de bivol
salbatic, cu o vechime de cateva mii ani, descoperit in Iakutia. Intre arcade,
acesta are o gaura mica, perfect rotunda, prin care nu poate trece decat un
glonte de calibrul 9 mm. Cine vana folosind carabirie in, paleolitic?
Nici pana in prezent, paleontologia nu a putut gasi explicatii rezona-
bile pentru aceste enigtne. Cercetatorii prezinta evolutia omului ca un pro-
ces continuu. Insa, foarte putini dintre ei s-au i'ncumetat sa prezinte nenuma-
ratele e~ecuri, marile discontinuitati dintre speciile umane ~i salturile ca-
litative inexplicabile in evolutia omului. intr~adevar, cuno~tintele-cheie
din is to ria U manitatii, momente marc ante in procesul de umanizare, raman
un mister. Atat prin motivele care le-au determinat, cat ~i prin timpul sau
modul in care s-au produs. Este unanim recunoscut ca specia umana are un
merit incontestabil: a perseverat neabatut pe calea evolutiei, in ultimii
30.000 ani. Dar 1nainte, ce s-a intamplat? ~i cine 1-a ajutat sa dobandeasca
cuno~tinte care sa-i permita supravietuirea ~i evolutia? 4cu1n 400.000 ani
(disparitia lui Homo Etectus ), omul nu era o specie cu mari ~anse de evolu-

7
tie. Atunci, de ce tocmai OMUL? In 1969, Erich von Daniken scria: Hlntr-un
trecut foarte indepiirtat, greu de precizat in tirnp, o navii spa{ialii striiinii
descoperii planeta noastrii. Echipajul stabile$te cii Piimdntul intrune$te toa-
te condifiile pentru geneza unor fiinfe dot ate cu inteligenfii. Fire$te «omul»
acelor vremuri nu era inca Homo Sapiens, ci altceva ... Astronaufii striiini
fecundeazii artificz'al unele exemplare feminine din aceastii specie, le cu-
fundii - dupii cum spun stravechile legende - fntr-un ·somn addnc $i se rein-
tore spre locurile de u·nde au venit. Repeta experienfa innobiliirii de cdteva
ori, pcinii cdnd realizeazii, in fine, o fiinfii inzestratii cu suficientii inteligen-
jii spre a-i putea impiirtii$i normele viefii sociale. Pentru a evi(a pericolul
unei involufii, dat fiind cii omul inca 11,u depii$ise starea de siilbaticie $i ar fi
putut sa se imperecheze cu animalele, astronaufii nimicesc exemplarele mai
pufin reu$_ite sau le iau cu ei pentru a popula alte planete. Astfel, iau na$-
tere comunitii{i umane ... Zeii se arata mai departe interesati in trans mite-
rea cuno$tinfelor lor ... in timp, va urma transmiterea unor inestimabile cu-
nD$finfe ale acestor vizitatori, piimdntenilor, care ii vor trata cu nemiirginit
respect, pastrandu-le, plini de recuno$fin{ii, amintirea timp de multe gene-
rafii. Dar striiinii nu au mai venit ... "
Odata "urcati la cer", ace~ti "vizitatori" se pare ca au revenit doar pen-
tru a observa ~i studia specia umana, care ~i-a urmat singura evolutia. Au in-
florit ~i au disparut civilizatii "fara copilarie". Multe cono~tinte s-au pier-
dot, pentru a fi redescoperite. Au izbucnit razboaie nesfar~ite ... Cursa inar-
marilor a cuprins Pamantul cu o piasa ale carei ochiuri sunt gata sa plezneasca
~i sa duca la o catastrota. Specia umana se autodistruge ... Pana cand? ...
incepand cu anii '50, problema cea mai arzatoare care framanta
Omenirea o reprezinta cea a OZN-ur~!or, respectiv a . . extratere~trilor. in
legatura cu ea au fost ~i sunt emise nenumarate ipoteze, unele de-a dreptul
tulburatoare, aJt~le fanteziste. "Dosarul" OZN-urilor devine tot mai volu-
minos ~i cuprinde sute de mii de marturii trecute Ia "top secret". 0 afirmatie
ce a de venit, ill special incepand cu anii '80, un truism este ca "El NE VI-
ZITEAZA CU REGULAR/TATE". in intreaga lume, exista o colectie im-
presionanta de rapoarte cu privire Ia fenomenul OZN, care relateaza intal-
niri de gradul I-IV. insa, indiferent din care _colt allumii provin informatiile,
in toate relatarile ~i rapoartele exista un numitor comun: fiintele ce debar-
ca din navele extraterestre sunt de tip humanoid. Cum arata ace~ti huma-
noizi? Va las sa deduceti singuri lecturand aceasta carte. .
Zi de zi, mass-media (scrisa ~i audio-vizuala), transmit informatii ce
ne tin Ia curent cu evolutia fenomenului OZN ~i activitatile desta~urate in a-
cest sens. imbucurator este faptul ca tot mai multi oameni de ~tiinta, cerce-
tatori ai fenomenului, au hotarat sa rupa tacerea.

8
Nick Pope, fost director al Biroului OZN-urilor, apoi malt functionar
al Ministerului Apararii din Marea Britanie, a avut fericita ocazie ca, pe par-
cursu! mai multor ani, sa studieze mii de rapoarte ~i declaratii ale martorilor
oculari, privind acest. fenomen. Toate aceste documente aveau regim "strict
secret". Ins a, s-a hotarat sa le de a la iveala. In acest sens, a publicat lucrarea
u Cer deschis, spirite fnchise" ~i a racut mai multe declaratiL Care sunt cu

atat mai ~ocante, cu cat sunt oficiale. Mai ales ca oficialitatile britanice nu
au reactionat, fiind ca acord ca aceste documente "strict secrete" sa fie date
publicitatii. "Publicul are dreptul sa ~tie", a afirmat Nick Pope. "Daca oa-
menii ar fi informafi - a mai spus el, af fi uimifi sa ajle ce se fntdmpla in
spafiul nosttu aeriarz atdt de bine piizii. Nave spa(iale au piitruns, de mai
multe ori prin sistentele noastre de apiirare, fn ciuda sofisticatelor sisteme
de alarma: Si atata timp cat nu ~tim ce doresc ~i dacii intenfiile lor sunt as-
tile sau nu, tr.ebuie sa luam in serios aceastii problema. Nu are rost sa con-
tinuiim sii ne mai minfim ~i este timpul sa terminiim cu aceste stupide po-
ve~ti despre omuletii verzi! ".
In carte a sa, Nick Pope prezinta zeci de cazuri inexplicabile, unele
foarte stranii. Si afirma: "Indiferent din ce unghi ar fi cercetatii problema,
concluzia Ia care se ajunge este aceea~i: existli OZN-uri conduse de
extratere$tri provenind de pe o alta planetii ".
in acest timp, oficialitatiie americane, ruse, chineze, ~.a. vehiculeaza
informatii absurde ~i mincinase. Referindu-se la "Afacerea Roswell", Pope
dec lara: ttAdevarata poveste nu a fost admisa oficial niciodatii de oficiali-
tafile americane: Dar silnt convins ca un OZN a ciizut acolo, iar corpurile
extratere~trilor au fost giisite ".
Si a venit anul de gratie 1999. Cand un grup de auditori de la Institu-
tul de Inalte Studii de Aparare Nationala (INEDN) din Franta~ 1mpreuna cu
experti calificati provenind din domenii foarte diferite, au alcatuit "Rapor-
tul COMETA", primul raport pe tema OZN-urilor dat publicitatii pentru o-
pif!ia publica. Datorita principalei concluzii a acestui document exceptional,
autorii "raportului COMETA" au provo cat un adevarat ~oc. Pentru mine, ra-
portul nu a constituit o surpriza de proportii. Le sunt recunoscator autorilor
~i autoritatilor franceze ca 1-au dat publicitatii. Ipoteza extraterestra este
de departe cea mai buna ipoteza ~tiintifica. De~i nu este doveqita in mod
categoric, in favoarea sa exista prezumtii solide, iar daca se adevere~te, con·<
secintele vor fi considerabile. Referitor la acest raport, Ion Hobana scrie.~
uFiind em is a de un for alcatuit din personalitali militare ~i civile· de prim
rang, ipoteza trebuie privita cu maxima seriozitate, fntemeindu-se pe fapte
~i marturii, prezentate in Raport, care confirm a realitatea unui fenomen e-
nigmatic ~i, in definitiv, nelini~titor. Pentru cii, atata vreme edt scopurile
inteligenfei care se ascunde indiiriitul manifestiirilor OZN nu sunt cunos-

9
cute, se impune, a$ a cum recomandii Raportul, o stare de --<<vigilenfii criti-
cii», in perspectiva contactului posibil, intr-un viitor neliimurit " ...
~i, cu toate acestea, majoritatea savantilor "serio~i" refuza sa admita
necesitatea unui studiu ~tiintific aprofundat al obiectelor zburatoare neiden-
tificate. Deoarece, le considera, in continuare, rodul fanteziei excesive sau
al unei mistificari premeditate. Nu tin cont ca majoritatea cazurilor au fost
relatate, raportate de oameni inteligenti, onorabili, avand o larga pre-
gatire ~tiinfifica ~i tehnica: astronomi, lucratori din tumurile de control ale
aeroportur1lor, Ineteorologi, piloti, astronauti, profesori universitari, militari
~.a. Rapoartele acestora nu pot fi trecute sub tacere.
Singurul stat in care cercetarile sunt oficiale ~i redate publicului
ramane Franta, care are singurul organism oficial de cercetare ~tiintifica a
fenorhenelor aeriene neidentificate. Este vorba de G.E.P.A.N. (Groupe d'Etude
des Phenomenes Aerospatiaux Nonidentifies), infiintat in cadrul C.N.E.S.
(Centre National des Etudes Spatiales). Activitatile G.E.P.A.N. sunt popularizate
de revista cu acela~i nume, care publica rezultatele cerceHirilor intreprinse, de-
masca rapoartele false, publica toata lista posibilelor confuzii. Toate, lnsotite
de fotografii ~i explicatii detaliate. Populatia este indemnata sa colaboreze cu
toata increderea dar ~i cu seriozitatea necesara... ~
Oamenii au dreptul sa ~tie ce se intampla ~i de ce se intampUi, le-
gat de fenomenul OZN. Haideti ca impreuna, autor ~i cititor, sa ridicam valul
minciunii de pe acest fenomen ~i sa vedem care este realitatea. Pentru ca nu-
mai a~a putem sa demontam mecanismuJ stupid al minciunii, al dezinformarii
care il invaluie ~i pe care ni-l prezinta ~i ofera Atotputemicii Luinii. ..

10
Capitolul I

PAMANTENII - Fill OMULill UNIVERSAL

Raportul COMETA· (spicuiri)


Dacii ar fi vorba de aeronave terestre, aces tea n-ar putea fi decoi a-
mericane $i, in ciuda oriciiror precau(ii In piistrarea secretului, acest lu-
cru s-ar fi $fiut. Prilnul prototip de avian invizibil a zburat Ia sfar~itul anu-
lui 1977, iar existenfa avioanelor invizibtle a fast cunoscuta circa zec.e ani
1nai tarziu, fn 1988. Desigur, acest subiect suscita inca mult scepticis1n -ira- ·
nic, ba chiar o anum ita neincredere fata de cei care il iau in serios, dar, in
absenta unor explicafii pentru jenon1enele observate, ipotezq unei origini nu
1nai poatefi exclusa. Ne propunen1 sa s1udien1 aici consecintele pe plan stra-
tegic, politic, religios ~i mediatic ale acestei ipoteze compatibile cu cuno-
~tintele ~tiintifice actual e.
10. Perspective strategice
· · Definirea unei strategii in fat a unui "adversar" ilnpune cunoa~terea
acestuia, intelegerea intentiilor sale .yi perceperea mlodurilor sale de ac-
tiune. in cazul de fata, nu pute1n decdt sa emitem ipoteze elaborate pe baza
faptelor observate ~i a interpretarii lor, incercand sa raspundem Ia trei
intrebari: "Cine ar putea fi adversarii?", "Care ar putea fi intentiile lor?",
"Incearca sa stabileasca contacte sau au racut-o deja?".
10.1 Care "extratere$tri "?Cine $i cu1n ar puteafi ei? .
Din nurneroasele descrieri ale fenomenului, rezulta o relativa coe-
renta: farfurie, sfera sau cilindru luminos, zbor stationar urmat de accelerari
fulgeratoare, absenta zgomotului, viteza ~upersonica tara bang sonor, efecte
electromagnetice asociate care p.erturba functionarea ·dispozitivelor radioe-
lectrice sau electrice apropiate. In mod evident, ace~ti extratere~tri ar fi bine
inzestrati intelectual ~i mai avansati decat noi din punct de vedere teh-
nologic, dat fiin~ ca au ~tiut sa realizeze ceea ce noi Inca nu am racut. Dar
restul ramane lnvaluit In .mister! Morfologie, constitutie fizica, tip de viata,
forma de comunicare ~i de societate, valori de timp, motivatii... Daca este
adevarat ca ei ne observa, suntem totu~i obligati sa constatam o aparenta
contradictie intre interesul pe care par sa ni-l poarte ~i invizibilitatea
lor. Ei par, insa, mai putin interesati sa ne observe ~i mai degraba dori-
tori sa ni se a rate ~i sa ne obi~nuiasca treptat cu ideea existentei lor.
10.2 Ce intentii ~ice strategie putem deduce din comportamentul lor?
Pornind de Ia analiza rafionala a scopurilor pe care le-ar putea ur-
mari civilizafia sau civiliza{iile extraterestre, ar trebui sa putem extrapola
pentru a ne face o idee despre strategiile pe care le-ar pune fn aplicare ex-·
tratere~trii ~i, drept urmare, sa deducem in linii n1ari propriile noastre stra_-

11
tegii. Care ar putea fi scopurile lor? Dupa fazele de observare $i demons-
trare a existenfei lor, ni s-ar parea logic ca ei sa caute sa impunii speci-
ficul $i voinfa lor state/or Terrei - or, panii in prezent, nimic din manifes-
tarile lor nu ne permite sa deducem existenfa vreunei voinfe conduciitoare
in serviciul unor scopuri pe care suntem astazi incapabili sa le discernem.
Este plauzibil sa lise poata atribui State/or Unite contacte privilegiate. Dar
nimic nu contrazice stabilirea de alte pontacte cu unele (iiri europene sau
cu Rusia, China, Japonia, poate cu alte state ... fntr-adeviir, dupii 1947 au
existat manifestiiri sporadice de OZN-uri, chiar valuri repetate. Am fi fn-
dreptafifi sa credem ca ace$ti vizitatori - puternici prin superioritatea lor -
1$i manifestii intentia de a fi cunoscu{i In locurile cele mai diverse ale pla-
netei $i sa puna in aplicare ni$te planuri ale caror finalitiifi $i mijloace ne
scapa inca. S-ar. putea ca, inca inainte de 1947, ei sii fl avut unele temeri
privind viitorul Terrei, a ciirei suprlWie{uire ar putea fi amenin(ata de pe-
ricolele unei conjlagra{ii atomice. Injluen(ele lor ar putea fi lnso(ite de
demonstra(ii corespunziitoare:
- survolari ale haze/or de rachete nucleare, dintre care un exemplu
figureaza in capitolul 3; ·
- manevre de intimidare impotriva unor avioane, ca Ia Luxeuil $i Te~
he ran;
- paralizarea martorilor, opri~ea motoarelor, stingerea luminilor.

Giordano Bruno ~i ••• gheata pe Marte


In secolele dinaintea erei noastre-, soarta unor bataJii ~i viitorul se ghi-
ceau cercetand stomacul ~i matele ga~telor, ori erau prezise de oracole cele-
bre. In aceasta lume a ignorantei, filozoful Democrit Abderitul (sec.V i.e.n.)
a fondat ~coala atomista, emitand 0 teorie foarte indrazneata asupra vietii
in Univers, din care citez: HLumile ordonate sunt nelimitate $i difera ca rna-
rime, iar intervalele cosmice dintre ele sunt inegale ... Unele lumi ordonate,
adica planetele, au produs animate, plante $i mai ales apa ". Iar Metrodur
din Chios, unul dintre discipolii sai, spunea: HAr fi tot atdt de absurd sa nu
a$eZi decaf 0 fume /ocuifa fn spafiu/ injinit, Ca $i CUm ai crede fn existenfa
unui spic de grdu pe o campie nesfdr$itii".
in antichitate, dar ~i o perioada indelungata din era noastra, spusele lor
nu au fost luate in serios. Tocmai din aceasta cauza au supravietuit. Evul Me-
diu, caracterizat ca epoca a dogmatismului ~i intolerantei, a ars pe ruguri oa-
meni de ~tiinta care au com is "crima;' de a gandi a-~i sus tine teoriile ...
Secole de-a randul Omenirea a crezut ca Pamantul este plat ~i
a~ezat pe spatele unei balene uria~e. Apoi a fost avansata ideea ca pla-
neta noastra este centrul Universului, Soarele, celelalte planete ~i stelele
rotindu-se in jurul ei. Astazi, orice elev de ~coala ~tie ca a~este doua teorii

12