Sunteți pe pagina 1din 2

Nume Schvartz Adresă Buzău, Buzău, Dorobanţi2, Bl. G11, ap.

6
Prenume Cătălina-Florentina Email catalina.schvartz@gmail.com
Iniţiala tatălui R. C.N.P. 2970122100150

ESEU MOTIVAŢIONAL 2015


UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Cum am descoperit ştiinţa psihopedagogiei

Personal consider că fac parte din categoria persoanelor empatice, fapt ce mă face să percep
sentimentele si trăirile persoanelor din jurul meu. Această abilitate m-a ajutat de mică să rezonez
emoţional cu copiii cu deficienţe şi m-a determinat să ma apropii de universul aparte pe care aceştia
îl emană în jurul lor.
Adolescenţa, cu toate trăirile si sensibilităţile ei, specializarea mea din liceu în domeniul
artelor mi-au oferit posibilitatea să înţeleg cât de dificil este drumul parcus în viaţă de persoanele cu
deficienţe şi cât de complexe sunt experienţele de viaţă ale lor şi ale apropiaţilor acestora.
De-a lungul timpului am început să citesc articole şi cărţi de specialitate din domeniul
psihopedagogiei speciale. Astfel am înţeles definiţia acestei ştiinţe: "....este o ştiinţă de sinteză, care
utilizează informaţiile complexe furnizate de medicina (pediatrie, neurologie infantilă, oftalmologie,
otolaringologie, audiologie, ortopedie, igienă, etc.), psihologie (cu toate ramurile ei), pedagogie,
sociologie, ştiinţe juridice, în studierea dinamică a personalităţii tuturor formelor de handicap prin
deficienta si inadaptare"1.
În decursul liceului am participat la mai multe activităţi de voluntariat. Unul dintre aceste
proiecte mi-a oferit posibilitatea de a lucra cu copii cu dizabilităţi psihice, la crearea unui spectacol
ce includea un moment artistic cu un dans specific românesc, Această experienţă m-a facut să
conştientizez dificultăţile cu care se confruntă aceşti copii şi totodată m-a facut să-mi dau seama că
îmi doresc să îi ajut să se integreze în activităţile normale din societate.
Un alt proiect la care am participat, a presupus strângerea de fonduri pentru asociaţia Help
Autism. În acest proiect am promovat vizitatorilor din spaţii comerciale acţiunea de redirecţionare a
2% din impozitul pe venit către această asociaţie prin completarea formularului ANAF 230.
Experienţa acestei activităţi m-a făcut să înţeleg atitudinea indiferentă cu care oamenii, tratează
această problemă, având în vedere faptul că doar un procent de 18% dintre persoanele abordate, au
răspuns apelului facut în acest proiect.

Ce îmi doresc de la specialitatea universitară psihopedagogie specială

Absolvirea unui liceu unde sufletul învaţă să trăiască prin artă, într-o atmosferă a frumosului
şi armoniei, promovarea examenului de bacalaureat m-au determinat să aleg psihopedagogia
specială ca domeniu în care să mă specializez profesional şi în care să activez.
Îmi doresc să studiez la Facultatea de psihologie şi ştiinţele educaţiei pentru a avea
cunoştinţele necesare să ajut persoanele cu nevoi speciale, să le ofer tot sprijinul meu pentru
reabilitarea si integrarea în societate a acestora.

1
Păunescu C., Muşu I., 1997, Psihopedagogie specială integrată. Handicapul
mintal. Handicapul intelectual. Ed. Pro Humanitate, Bucureşti
1/2
Am convingerea că specializarea si atracţia mea către domeniul artelor îmi va acorda şanse
reale de a oferi alternative noi şi atractive persoanelor cu dizabilitaţi şi în special copiilor cu nevoi
speciale, de a duce o viaţă normală alături de familiile, prietenii şi apropiaţii lor.
Admiterea la Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei este un prim pas în dezvoltarea
mea în domeniul psihopedagogiei speciale pentru educaţia, terapia şi recuperarea persoanelor cu
nevoi speciale.
Aşteptările mele de la aceasta etapă de studiu se vor focusa pe acumularea de cunoştinţe şi
informaţii într-un mediu universitar deosebit care, după absolvire, îmi vor permite să profesez în
domeniul psihopedagogiei speciale.

Cătălina - Florentina SCHVARTZ

2/2