Sunteți pe pagina 1din 1

Nr……………….din……………

CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE PESCUIT RECREATIV / SPORTIV ÎN APELE DE FRONTIERĂ

ŞEFULUI SERVICIULUI TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Subsemnatul/asociația domiciliat/sediul în

,

jud

,

 

,

nr.

,

bl

,

sc

,

ap

,

, solicit eliberarea avizului pentru desfășurarea activității de pescuit recreativ/sportiv, în apele de frontieră, (în cazul asociațiilor pentru persoanele din tabelul anexat), în locurile și sectoarele stabilite de autoritățile competente,

, (localitatea/km

posesor al B.I./C.I. seria

nr

,

CNP

situate în zona de responsabilitate a ).

Anexez copie după B.I./C.I., lista centralizată cu membrii cotizanți ai

asociației de pescuit sportiv

Mă angajez ca pe timpul desfășurării activității, să respect prevederile regimului juridic al frontierei de stat 1 și prevederile O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare

(dacă e cazul).

Data

Semnătura

1 Stabilit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 243/2002.