Sunteți pe pagina 1din 16

Arad Brasov

Locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj


alergologie sș i imunologie clinicaă 3 3081 685 0
anatomie patologicaă 4 2917 696 0
anestezie sș i terapie intensivaă 3 657 3 2081 746
boli infectșioase 4 631 3
cardiologie 3 6 1547 778
cardiologie pediatricaă 0 0
chirurgie cardiovascularaă 0 0
chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie
chirurgie generalaă generalaă generalaă generalaă generalaă generalaă generalaă
chirurgie oralaă sș i maxilo-facialaă 2 ramas 2 ? 0
chirurgie pediatricaă 0 2
chirurgie plasticaă 0
chirurgie toracicaă 0 0
chirurgie vascularaă 0 0
dermatovenerologie 4 2045 749 2 821 821
diabet zaharat, nutritșie sș i boli 0 0 821
endocrinologie 0 0
epidemiologie 0 4
expertiza medicalaă a capacitaă tșii 0 0
farmacologie clinicaă 0 0
gastroenterologie 3 652 0
gastroenterologie pediatricaă 0 0
geneticaă medicalaă 0 0
geriatrie sș i gerontologie 0 0
hematologie 4 0
igienaă 3 0
medicinaă de familie 28 33
medicinaă de laborator 3 5 3287 672
medicinaă de urgentșaă 3 653 8
medicinaă fizicaă şi de reabilitare 0 4 709
medicinaă internaă 3 7
medicinaă legalaă 0 0
medicina muncii 3 611 0
medicina nuclearaă 0 0
medicinaă sportivaă 0 0
microbiologie medicalaă 0 0
nefrologie 0 0
nefrologie pediatricaă 0 0
neonatologie 6 0
neurochirurgie 0 0
neurologie 0 5 1864
neurologie pediatricaă 0 0
obstetricaă -ginecologie 3 647 5
oftalmologie 2 2281 735 2
oncologie medicalaă 3 646 0 2366 736
oncologie şi hematologie pediatricaă 0 0
ortopedie pediatricaă 0 2
ortopedie sș i traumatologie 3 4
otorinolaringologie 3 644 2 2837 701
pediatrie 6 7 3000 690
pneumologie 6 3028 689 0
pneumologie pediatricaă 0 0
psihiatrie 3 3096 684 5
psihiatrie pediatricaă 0 0
radiologie-imagisticaă medicalaă 0 0
radioterapie 0 0
reumatologie 0 0
saă naă tate publicaă sș i management 0 2
urologie 3 5
Bucuresti Cluj-Napoca Constanta Craiova
locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri
2 1067 810 8 694 0 0
14 1093 808 8 1939 755 5 8
29 1250 798 35 3883 636 1 9
48 2859 699 14 3000 692 6 6
46 551 850 21 527 851 7 1617 773 6
7 1985 752 0 0 0
12 5 4033 627 0 0
chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie
generalaă generalaă generalaă generalaă 4618 592 generală generală generală generalaă
5 0 0 2
14 5 4872 575 2 5
5 849 5 1237 799 2 1746 4
10 0 0 3
20 5 4593 593 4 0
25 529 851 7 485 855 0 6
13 1213 800 10 2501 721 3 1390 788 2
28 730 834 6 688 837 3 1556 777 3
19 14 4681 588 2 12
10 4126 621 0 0 0
5 700 2 4844 577 0 2
34 807 15 733 833 4 7
7 2365 731 2035 749 0 0
8 3854 638 0 10
15 4 4037 626 0 0
24 2265 736 10 3812 641 3 4037 626 5
7 3 4431 603 0 5
95 55 30 52
20 3130 682 11 3158 680 3 14
60 23 5 15
28 2243 737 10 2889 698 1 666 840 10
48 24 2828 701 9 20
2 1459 785 2 2033 749 0 2
15 10 4420 603 0 2
10 3275 673 4 3253 674 0 0
8 0 0 0
20 3 2197 740 0 2
13 803 8 2802 703 3 3
7 3 684 0 0
28 2910 696 14 4542 596 0 4
10 2154 743 5 1820 762 3 0
35 768 19 1855 760 5 10
10 2576 716 6 3568 656 0 0
43 1380 789 14 2020 750 7 2909 697 19
25 827 10 873 824 0 4
29 2366 730 16 1322 794 3 712 5
3 2150 743 0 0 0
9 2 4258 612 2 5
40 7 4333 608 9 10
29 10 2930 695 2 10
32 20 2288 735 9 9
16 10 2745 707 10 670 10
6 0 0 0
39 771 18 1647 771 5 15
9 1110 807 13 2919 696 0 0
28 717 835 12 470 856 0 14
23 13 650 0 4
30 1698 768 14 1550 777 5 2814 702 5
14 2 3026 689 2 7
20 15 4717 585 1 6
Craiova Galati Iasi
LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj
1 3042 688 0
7 2304 734
4 36
708 9 ~580 12
5 1513 780 21 491 855
0 5
0 3 736
chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie
generalaă generalaă generalaă generalaă generalaă generalaă generalaă chirurgie generalaă
ramas 1 ? 2 0
ramas 2? 5 ramas 4 ? 4
2 10 3185
2 3
0 7
1253 798 4 2125 744 10 885 823
1179 802 0 11
1154 804 0 10 866
4 9
0 0
0 4
3 10
0 5 2880 698
0 5
3 10 ramas 1
0 10
0 2
561 33 57
3 5
0 20
3702 647 5 2
5 25 2797 703
2 3201 677 0
0 6
0 5
0 0
5 5
2386 729 0 10
0 0
4 8
2 3
5 3548 657 13 1745 765
0 0
657 5 20
1632 772 2 15 795
0 12
0 5 5101 561
5 5
5 10
3 12
5 26
0 8 2770 705
0 0
10 24
0 0
5 11 1050 811
5 10
0 20
0
0 4391 605
Oradea Sibiu Tg.Mures
locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj
0 0 2 2742 707
5 0 5 753
10 610 5 23 593
8 3 2848 700 15 575
8 787 5 18 742
0 0 8
0 0 2
chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie
chirurgie generală generală generală generalaă generalaă generalaă generalaă generalaă generalaă
0 3 ramas 2 ? 4
0 2 3915 634 8 ramas 2
12 684 0 0
0 0 0
0 0 5
5 993 815 3 989 816 5 1912 756
8 646 0 2 770
3 786 1 752 832 7 1184 802
0 0 11 ramas 2
0 0 0
0 0 0
5 1233 799 5 1881 758 14 2949 694
0 0 2
7 1 2
0 0 0
0 5 7
0 0 4 ramas 3
51 40 4729 584 67 ramas 52
10 583 1 14
10 0 30
10 4 3182 3 713
15 614 6 20 605
2 0 2 732
0 2 8
0 0 0
0 0 0
5 0 5
6 0 1
0 0 0
7 4 10 561
5 2 2 645
6 5 2144 9 1980 752
0 0 0
10 639 5 16 650
5 785 0 5 749
10 0 4
5 0 0
0 0 0
10 10 16
10 0 5 666
10 7 22 3570 656
0 2 994 815 15 627
0 0 0
14 709 4 15 686
0 0 0
8 0 9 753
0 0 0
0 0 5
5 3 5
4 4 5
Timisoara
locuri LOC Punctaj
0
8
30 2997 691
13
23 1496 782
0
5
chirurgie chirurgie chirurgie
generală generală generală
0
8 ramas 2 ?
2
2
8 ramas 3 ?
6 828 827
5
6 1835 761
16
0
3
5
2
5
0
9
5
51 au mai ramas locuri
9
20
9 3870 637
29 3913 634
0
7
0
0
10
7 2749 707
5
14 4635 591
3
11 2914 696
0
16
5
4 2088 746
10
8
18
10
37
8 3575 655
2
23
15
14 1250 798
0
0
5 6084 630
7
Arad Brasov Bucurest Cluj-Napoca
Ultimul locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri
alergologie și imunologie clinică
anatomie patologică
anestezie și terapie intensivă
boli infecțioase
cardiologie
cardiologie pediatrică
chirurgie cardiovasculară
chirurgie generală
chirurgie orală și maxilo-facială
chirurgie pediatrică
chirurgie plastcă
chirurgie toracică
chirurgie vasculară
dermatovenerologie
diabet zaharat, nutriție și boli
endocrinologie
epidemiologie
expertza medicală a capacității
farmacologie clinică
gastroenterologie
gastroenterologie pediatrică
genetcă medicală
geriatrie și gerontologie
hematologie
igienă
medicină de familie
medicină de laborator
medicină de urgență
medicină fizică şi de reabilitare
medicină internă
medicină legală
medicina muncii
medicina nucleară
medicină sportvă
microbiologie medicală
nefrologie
nefrologie pediatrică
neonatologie
neurochirurgie
neurologie
neurologie pediatrică
obstetrică-ginecologie
oftalmologie
oncologie medicală
oncologie şi hematologie pediatrică
ortopedie pediatrică
ortopedie și traumatologie
otorinolaringologie
pediatrie
pneumologie
pneumologie pediatrică
psihiatrie
psihiatrie pediatrică
radiologie-imagistcă medicală
radioterapie
reumatologie
sănătate publică și management
urologie
Cluj-Napoca Constanta Craiova Galat Iasi Oradea
LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC
Oradea Sibiu Tg.Mures Timisoara
Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj locuri LOC Punctaj