Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA GIMNAZIALA ILVA MARE

Consilierea pãrinților
TEME ABORDATE ÎN CADRUL ORELOR DE CONSILIERE
CLASA PREGĂTITOARE

„Educaţia copilului începe din familie,


se dezvoltă în şcoală şi se desăvârşeşte sau dispare în societate.”

Semestrul I
Nr. TEME Număr ore / Săptămâna
crt.
1. Caracteristicile bio-psihice ale copiilor de vârstă şcolară 1h
mică
2. Metode şi tehnici de comunicare copii-adulţi 1h
3. Comunicarea eficientă în familie 1h
4. Stilurile parentale 1h
5. Stilurile copilului 1h
6. Îmbunătăţirea stimei de sine a copiilor 1h
7. Acţionează inteligent şi comunică asertiv! 1h
Rezolvarea / medierea conflictelor
8. Metode şi mijloace care pot contribui la eficientizarea 1h
activităţii elevului
9. Adoptarea unui regim de viaţă sănătos: 1h
rolul alimentaţiei, rolul odihnei, rolul activităţii fizice
10. Influenţa mediului familial asupra activităţii şcolare 1h
11. Încurajare şi laudă în educaţia copilului 1h
12. Cei şapte ani de acasă 1h
13. Jocuri de atenţie pentru copii 1h
14. Copiii trăiesc cum învaţă; bunele maniere la copii 1h
15. Deschide-te spre copilul tău! 1h
16. Un cod de viaţă 1h
17. Bilanţ. Rezultatele obţinute de elevi la învăţătură 1h

Semestrul al II-lea
1. Factori de risc comportamental: tutun, alcool 1h
2. Violenţa în familie: coşmarul ca mod de viaţă 1h
3. Violenţa instituţională. 1h
Victimă şi agresor – cauză şi efect
4. Părintele – modelul copilului 1h
5. Performanţele şcolare versus conduita elevilor 1h
6. Formarea şi educarea caracterului 1h
7. Copilărie fericită... 1h
– drepturi şi responsabilităţi ale copilului
8. Roluri-cheie ale părinţilor în relaţia cu învăţătorul 1h
9. Educaţia părinţilor. Disciplina pozitivă. 1h
Cum să devenim părinţi mai buni?
10. Dreptul la familie. Când îi place copilului la el acasă? 1h
11. Dezbatere: Dacă nu ACUM, când? 1h
Dacă nu NOI, cine?
12. Oglinda sufletelor... 1h
Copiii de astăzi sunt părinţii de mâine!
13. Secretele puterii cuvintelor 1h
14. Intervenţia familiei în educarea copilului- asigurarea 1h
frecventării zilnice a programului şcolar
15. Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin 1h
intermediul familiei
16. Zâmbete mult aşteptate – seara realizărilor 1h
17. Privind în urmă... 1h

Notă: Orele de consiliere se vor desfășura în fiecare zi de luni de la 11-12.

Prof. înv. primar: DOMIDE LAURA

S-ar putea să vă placă și