Sunteți pe pagina 1din 173

TOTAL

Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare


pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 1.331.830

II.Credite bugetare 838.542

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 777.854

II.Credite bugetare 671.880

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -16.099

II.Credite bugetare -19.099

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 331.023

II.Credite bugetare 260.798

30 TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -371.982

II.Credite bugetare -381.339

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

I.Credite de angajament 566.352

II.Credite bugetare 566.352

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -140.015

II.Credite bugetare 1.345.557

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 1.661.712

II.Credite bugetare 1.279.713

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -42.920

II.Credite bugetare -171.233

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -40.434

II.Credite bugetare -401.434

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -1.543.100
TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -1.831.284

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 149.100

II.Credite bugetare 82.718

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 223.217

II.Credite bugetare -59.869

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 473.419

II.Credite bugetare 86.105

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 368.189

II.Credite bugetare -19.125

72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 105.230

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 80.557

II.Credite bugetare 80.557

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 80.557

II.Credite bugetare 80.557

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 752.067

II.Credite bugetare 285.712

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 363.783

II.Credite bugetare 247.418

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -133.509

II.Credite bugetare -136.509

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 158.265

II.Credite bugetare 88.040

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -371.982

II.Credite bugetare -381.339

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 566.352

II.Credite bugetare 566.352

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -140.015

II.Credite bugetare 1.345.557

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 1.604.179

II.Credite bugetare 1.222.180

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -62.602

II.Credite bugetare -170.915

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -60.385

II.Credite bugetare -421.385

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -1.548.442

II.Credite bugetare -1.867.017

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 128.705

II.Credite bugetare 62.323

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 223.217

II.Credite bugetare -59.869

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 317.727

II.Credite bugetare -32.263

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 212.497

II.Credite bugetare -137.493

72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 105.230

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 70.557

II.Credite bugetare 70.557

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 70.557


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 70.557

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 2.171.727

II.Credite bugetare 1.659.688

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 2.292.733

II.Credite bugetare 1.849.752

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 390.920

II.Credite bugetare 390.920

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -115.373

II.Credite bugetare -152.603

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -30.000

II.Credite bugetare -30.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -5.430

II.Credite bugetare -5.430

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 2.093.182

II.Credite bugetare 2.093.182

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 10.538

II.Credite bugetare -12.700

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 154

II.Credite bugetare 154

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -44.022

II.Credite bugetare -422.829

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -7.137

II.Credite bugetare -7.519

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -99

II.Credite bugetare -3.423


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 5 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -121.006

II.Credite bugetare -190.064

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -121.006

II.Credite bugetare -190.064

5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

I.Credite de angajament -187.199

II.Credite bugetare -360.304

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -187.199

II.Credite bugetare -360.304

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 17.900

II.Credite bugetare 17.900

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 2.700

II.Credite bugetare 2.700

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -1.458

II.Credite bugetare -1.458

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -64.446

II.Credite bugetare -64.446

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -141.895

II.Credite bugetare -315.000

5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament 664.392

II.Credite bugetare 664.392

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 664.392

II.Credite bugetare 664.392

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 39.031

II.Credite bugetare 39.031

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

I.Credite de angajament 566.352


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 6 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 566.352

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 59.009

II.Credite bugetare 59.009

5501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE


ADMINISTRATIEI
I.Credite de angajament 760.886

II.Credite bugetare 760.886

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 760.886

II.Credite bugetare 760.886

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 760.886

II.Credite bugetare 760.886

6001 APARARE

I.Credite de angajament 32.034

II.Credite bugetare -4.647

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -237.702

II.Credite bugetare -252.226

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -445.836

II.Credite bugetare -445.836

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 192.155

II.Credite bugetare 192.155

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 11.223

II.Credite bugetare 11.223

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 7 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare -10.312

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 212

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 544

II.Credite bugetare 544

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 269.736

II.Credite bugetare 247.579

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 269.736

II.Credite bugetare 247.579

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 428.494

II.Credite bugetare 71.896

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 326.224

II.Credite bugetare 160.416

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 222.209

II.Credite bugetare 219.209

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 58.137

II.Credite bugetare 48.137

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 41.498

II.Credite bugetare 36.917

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -150

II.Credite bugetare -150

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 10.523

II.Credite bugetare -135.204

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -7.047

II.Credite bugetare -7.047


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 8 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 1.054

II.Credite bugetare -1.446

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 102.270

II.Credite bugetare -88.520

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 102.270

II.Credite bugetare -88.520

6501 INVATAMANT

I.Credite de angajament -331.853

II.Credite bugetare -992.056

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -320.075

II.Credite bugetare -969.705

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -401.013

II.Credite bugetare -401.013

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -4.913

II.Credite bugetare -4.913

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -66.560

II.Credite bugetare -69.190

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -79.146

II.Credite bugetare -440.146

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -5.693

II.Credite bugetare -5.693

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -12.750

II.Credite bugetare -78.750

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 250.000

II.Credite bugetare 30.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 9 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -11.778

II.Credite bugetare -22.351

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -11.778

II.Credite bugetare -22.351

6601 SANATATE

I.Credite de angajament -72.959

II.Credite bugetare -297.022

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -73.112

II.Credite bugetare -297.175

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 2.042

II.Credite bugetare 2.042

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -236.225

II.Credite bugetare -299.217

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 161.071

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 153

II.Credite bugetare 153

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 153

II.Credite bugetare 153

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament -38.633

II.Credite bugetare -139.701

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -37.693

II.Credite bugetare -135.151

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 408

II.Credite bugetare 408

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -15.330

II.Credite bugetare -17.045

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 10 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -71.119

II.Credite bugetare -71.600

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -31.000

II.Credite bugetare -39.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -90.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 97.086

II.Credite bugetare 97.086

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -17.738

II.Credite bugetare -15.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -940

II.Credite bugetare -4.550

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -940

II.Credite bugetare -4.550

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -138.892

II.Credite bugetare -168.892

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -138.892

II.Credite bugetare -168.892

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 50.200

II.Credite bugetare 50.200

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -196.849

II.Credite bugetare -196.849

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 18.757

II.Credite bugetare 18.757

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -30.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 11 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -11.000

II.Credite bugetare -11.000

7001 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

I.Credite de angajament -1.646.924

II.Credite bugetare 1.056.245

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.616.944

II.Credite bugetare 1.124.945

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

II.Credite bugetare 1.500.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -178.326

II.Credite bugetare -300.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -1.428.118

II.Credite bugetare -56.055

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -18.500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -29.980

II.Credite bugetare -68.700

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -29.980

II.Credite bugetare -68.700

7401 PROTECTIA MEDIULUI

I.Credite de angajament -12.520

II.Credite bugetare -245.510

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -11.753

II.Credite bugetare -242.510

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 38.000

II.Credite bugetare 38.000


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 12 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 142.200

II.Credite bugetare 142.200

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -710

II.Credite bugetare -710

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -73.000

II.Credite bugetare -88.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -129.243

II.Credite bugetare -345.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -767

II.Credite bugetare -3.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -767

II.Credite bugetare -3.000

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament -418.441

II.Credite bugetare -944.131

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -418.346

II.Credite bugetare -944.116

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -600

II.Credite bugetare -600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 14.000

II.Credite bugetare -6.500

40 TITLUL IV SUBVENTII
TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 13 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -330.646

II.Credite bugetare -330.646

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -800

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -100.000

II.Credite bugetare -432.570

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -300

II.Credite bugetare -300

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -172.700

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -95

II.Credite bugetare -15

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -95

II.Credite bugetare -15

8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII

I.Credite de angajament -14.354

II.Credite bugetare -190.046

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -119.584

II.Credite bugetare -295.276

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament 8.664

II.Credite bugetare 8.664

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -128.248

II.Credite bugetare -107.464

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -196.476

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 105.230

72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 14 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 105.230

8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

I.Credite de angajament -413.614

II.Credite bugetare -432.072

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -418.518

II.Credite bugetare -424.047

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.000

II.Credite bugetare -1.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -9.500

II.Credite bugetare -9.500

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -29.357

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -417.381

II.Credite bugetare -357.390

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 28.863

II.Credite bugetare -25.800

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
II.Credite bugetare -1.500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 4.904

II.Credite bugetare -8.025

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 4.904

II.Credite bugetare -8.025

8401 TRANSPORTURI

I.Credite de angajament -80.918

II.Credite bugetare -128.807


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 15 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -94.741

II.Credite bugetare -142.630

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -2.821

II.Credite bugetare -2.821

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.147

II.Credite bugetare -2.809

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -100.000

II.Credite bugetare -100.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 9.227

II.Credite bugetare 83.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -70.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
II.Credite bugetare -50.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 13.823

II.Credite bugetare 13.823

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 13.823

II.Credite bugetare 13.823

8501 COMUNICATII

I.Credite de angajament -2.917

II.Credite bugetare -75.511

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -2.917

II.Credite bugetare -75.511

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.876

II.Credite bugetare -1.876

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -901

II.Credite bugetare -1.300


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 16 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -75

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -140

II.Credite bugetare -72.260

8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE

I.Credite de angajament -2.976

II.Credite bugetare -5.430

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -2.976

II.Credite bugetare -5.430

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -3.136

II.Credite bugetare -1.855

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

II.Credite bugetare -3.735

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 160

II.Credite bugetare 160

9901 DEFICIT 1.965.143

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament -86.786

II.Credite bugetare -76.395

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -86.786

II.Credite bugetare -76.395

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -318

II.Credite bugetare -20.318

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -86.468

II.Credite bugetare -56.077

6508 INVATAMANT

I.Credite de angajament 364

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 364


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 17 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 364

7408 PROTECTIA MEDIULUI

I.Credite de angajament -985

II.Credite bugetare -985

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -985

II.Credite bugetare -985

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -318

II.Credite bugetare -318

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -667

II.Credite bugetare -667

8008 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -75.410

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -75.410

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -20.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -55.410

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 666.549

II.Credite bugetare 629.225

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 500.857

II.Credite bugetare 500.857

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 117.410

II.Credite bugetare 117.410

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 172.758


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 18 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 172.758

30 TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 57.533

II.Credite bugetare 57.533

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 19.951

II.Credite bugetare 19.951

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 91.810

II.Credite bugetare 91.810

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 20.395

II.Credite bugetare 20.395

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 155.692

II.Credite bugetare 118.368

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 155.692

II.Credite bugetare 118.368

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 19 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

5310 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

I.Credite de angajament 15.663

II.Credite bugetare 15.663

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 14.072

II.Credite bugetare 14.072

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 3.794

II.Credite bugetare 3.794

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.278

II.Credite bugetare 10.278

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 1.591

II.Credite bugetare 1.591

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 1.591

II.Credite bugetare 1.591

6010 APARARE

I.Credite de angajament 20.575

II.Credite bugetare 20.575

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 16.855

II.Credite bugetare 16.855

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 16.655

II.Credite bugetare 16.655

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 3.720

II.Credite bugetare 3.720

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 3.720


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 20 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 3.720

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 29.763

II.Credite bugetare 29.763

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -5.212

II.Credite bugetare -5.212

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -147

II.Credite bugetare -147

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -5.065

II.Credite bugetare -5.065

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 34.975

II.Credite bugetare 34.975

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 34.975

II.Credite bugetare 34.975

6510 INVATAMANT

I.Credite de angajament 533.558

II.Credite bugetare 530.928

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 403.003

II.Credite bugetare 403.003

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 108.199

II.Credite bugetare 108.199

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 139.878

II.Credite bugetare 139.878

30 TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 3.000

II.Credite bugetare 3.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 21 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 19.951

II.Credite bugetare 19.951

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 90.480

II.Credite bugetare 90.480

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 20.495

II.Credite bugetare 20.495

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 120.555

II.Credite bugetare 117.925

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 120.555

II.Credite bugetare 117.925

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

6610 SANATATE

I.Credite de angajament 11.047

II.Credite bugetare -23.647

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 16.181

II.Credite bugetare 16.181

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 4.491

II.Credite bugetare 4.491

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.460

II.Credite bugetare 10.460

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 1.330
TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 22 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 1.330

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -5.134

II.Credite bugetare -39.828

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -5.134

II.Credite bugetare -39.828

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament 955

II.Credite bugetare 955

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 985

II.Credite bugetare 985

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 148

II.Credite bugetare 148

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 837

II.Credite bugetare 837

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -30

II.Credite bugetare -30

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -30

II.Credite bugetare -30

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

I.Credite de angajament 54.533

II.Credite bugetare 54.533

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 54.533

II.Credite bugetare 54.533

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 54.533

II.Credite bugetare 54.533

7410 PROTECTIA MEDIULUI


TOTAL
Anexa nr. 2 Tit: 00 Pag. 23 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 115

II.Credite bugetare 115

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 115

II.Credite bugetare 115

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 115

II.Credite bugetare 115

8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament 240

II.Credite bugetare 240

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 225

II.Credite bugetare 225

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 725

II.Credite bugetare 725

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 15

II.Credite bugetare 15

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 15

II.Credite bugetare 15
ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 01 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 9.544

II.Credite bugetare 9.544

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 10.044

II.Credite bugetare 10.044

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 9.436

II.Credite bugetare 9.436

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 544

II.Credite bugetare 544

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 54

II.Credite bugetare 54

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 10

II.Credite bugetare 10

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 9.544

II.Credite bugetare 9.544

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 10.044

II.Credite bugetare 10.044

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 9.436

II.Credite bugetare 9.436

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 544


ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA
Anexa nr. 2 Tit: 01 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 544

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 54

II.Credite bugetare 54

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 10

II.Credite bugetare 10

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 9.000

II.Credite bugetare 9.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 9.500

II.Credite bugetare 9.500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 9.436

II.Credite bugetare 9.436

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 54

II.Credite bugetare 54

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 10

II.Credite bugetare 10

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament 544

II.Credite bugetare 544

01 CHELTUIELI CURENTE
ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA
Anexa nr. 2 Tit: 01 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 544

II.Credite bugetare 544

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 544

II.Credite bugetare 544


SENATUL ROMANIEI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 02 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -2.815

II.Credite bugetare -4.130

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -933

II.Credite bugetare -933

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 3.195

II.Credite bugetare 3.195

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -2.818

II.Credite bugetare -2.818

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -1.550

II.Credite bugetare -1.550

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 164

II.Credite bugetare 164

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 76

II.Credite bugetare 76

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -1.882

II.Credite bugetare -3.197

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -1.882

II.Credite bugetare -3.197

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -2.915

II.Credite bugetare -4.230

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.033

II.Credite bugetare -1.033

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 3.195


SENATUL ROMANIEI
Anexa nr. 2 Tit: 02 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 3.195

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -2.918

II.Credite bugetare -2.918

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -1.550

II.Credite bugetare -1.550

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 164

II.Credite bugetare 164

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 76

II.Credite bugetare 76

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -1.882

II.Credite bugetare -3.197

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -1.882

II.Credite bugetare -3.197

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -3.079

II.Credite bugetare -4.394

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.197

II.Credite bugetare -1.197

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 3.195

II.Credite bugetare 3.195

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -2.918

II.Credite bugetare -2.918

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -1.550

II.Credite bugetare -1.550

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 76

II.Credite bugetare 76

70 CHELTUIELI DE CAPITAL
SENATUL ROMANIEI
Anexa nr. 2 Tit: 02 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -1.882

II.Credite bugetare -3.197

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -1.882

II.Credite bugetare -3.197

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 164

II.Credite bugetare 164

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 164

II.Credite bugetare 164

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 164

II.Credite bugetare 164

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100


CAMERA DEPUTATILOR
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 03 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 6.606

II.Credite bugetare -9.593

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 13.252

II.Credite bugetare 13.252

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 23.000

II.Credite bugetare 23.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -10.941

II.Credite bugetare -10.941

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 1.035

II.Credite bugetare 1.035

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 158

II.Credite bugetare 158

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -6.646

II.Credite bugetare -22.845

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -6.646

II.Credite bugetare -22.845

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 6.606

II.Credite bugetare -9.593

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 13.252

II.Credite bugetare 13.252

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 23.000

II.Credite bugetare 23.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -10.941


CAMERA DEPUTATILOR
Anexa nr. 2 Tit: 03 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -10.941

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 1.035

II.Credite bugetare 1.035

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 158

II.Credite bugetare 158

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -6.646

II.Credite bugetare -22.845

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -6.646

II.Credite bugetare -22.845

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 5.571

II.Credite bugetare -10.628

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 12.217

II.Credite bugetare 12.217

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 23.000

II.Credite bugetare 23.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -10.941

II.Credite bugetare -10.941

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 158

II.Credite bugetare 158

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -6.646

II.Credite bugetare -22.845

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -6.646

II.Credite bugetare -22.845

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 1.035

II.Credite bugetare 1.035

01 CHELTUIELI CURENTE
CAMERA DEPUTATILOR
Anexa nr. 2 Tit: 03 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 1.035

II.Credite bugetare 1.035

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 1.035

II.Credite bugetare 1.035


INALTA CURTE DE CASATIE SI
JUSTITIE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 04 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000


CURTEA CONSTITUTIONALA
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 05 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -3.024

II.Credite bugetare -3.100

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -24

II.Credite bugetare -100

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -24

II.Credite bugetare -100

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -3.024

II.Credite bugetare -3.100

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -100


CURTEA CONSTITUTIONALA
Anexa nr. 2 Tit: 05 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -100

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -24

II.Credite bugetare -100

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -24

II.Credite bugetare -100

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -3.024

II.Credite bugetare -3.100

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 100

II.Credite bugetare 100

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -24

II.Credite bugetare -100

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -24

II.Credite bugetare -100


CONSILIUL LEGISLATIV
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 06 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -192

II.Credite bugetare -192

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -192

II.Credite bugetare -192

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -200

II.Credite bugetare -200

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 8

II.Credite bugetare 8

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -192

II.Credite bugetare -192

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -192

II.Credite bugetare -192

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -200

II.Credite bugetare -200

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 8

II.Credite bugetare 8

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -192

II.Credite bugetare -192

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -192

II.Credite bugetare -192

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -200

II.Credite bugetare -200

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 8
CONSILIUL LEGISLATIV
Anexa nr. 2 Tit: 06 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 8
CURTEA DE CONTURI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 07 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 17.988

II.Credite bugetare -250

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 21.750

II.Credite bugetare 6.750

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 17.000

II.Credite bugetare 17.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare 4.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -15.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 750

II.Credite bugetare 750

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -3.762

II.Credite bugetare -7.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -3.762

II.Credite bugetare -7.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 17.988

II.Credite bugetare -250

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 21.750

II.Credite bugetare 6.750

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 17.000

II.Credite bugetare 17.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare 4.000


CURTEA DE CONTURI
Anexa nr. 2 Tit: 07 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -15.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 750

II.Credite bugetare 750

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -3.762

II.Credite bugetare -7.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -3.762

II.Credite bugetare -7.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 17.988

II.Credite bugetare -250

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 21.750

II.Credite bugetare 6.750

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 17.000

II.Credite bugetare 17.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare 4.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -15.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 750

II.Credite bugetare 750

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -3.762

II.Credite bugetare -7.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -3.762

II.Credite bugetare -7.000


CONSILIUL CONCURENTEI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 08 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 3.560

II.Credite bugetare -6.440

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 3.560

II.Credite bugetare -6.440

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 4.511

II.Credite bugetare 4.511

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -951

II.Credite bugetare -951

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -10.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 3.560

II.Credite bugetare -6.440

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 3.560

II.Credite bugetare -6.440

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 4.511

II.Credite bugetare 4.511

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -951

II.Credite bugetare -951

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -10.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 3.560

II.Credite bugetare -6.440

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 3.560

II.Credite bugetare -6.440

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


CONSILIUL CONCURENTEI
Anexa nr. 2 Tit: 08 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 4.511

II.Credite bugetare 4.511

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -951

II.Credite bugetare -951

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -10.000
AVOCATUL POPORULUI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 09 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -1.054

II.Credite bugetare -1.054

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.054

II.Credite bugetare -1.054

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -600

II.Credite bugetare -600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -460

II.Credite bugetare -460

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 6

II.Credite bugetare 6

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -1.054

II.Credite bugetare -1.054

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.054

II.Credite bugetare -1.054

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -600

II.Credite bugetare -600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -460

II.Credite bugetare -460

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 6

II.Credite bugetare 6

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -1.054

II.Credite bugetare -1.054

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.054


AVOCATUL POPORULUI
Anexa nr. 2 Tit: 09 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -1.054

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -600

II.Credite bugetare -600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -460

II.Credite bugetare -460

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 6

II.Credite bugetare 6
CONSILIUL NATIONAL PENTRU
STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 10 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 2.457

II.Credite bugetare 2.457

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 2.457

II.Credite bugetare 2.457

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 2.650

II.Credite bugetare 2.650

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -200

II.Credite bugetare -200

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 7

II.Credite bugetare 7

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 2.457

II.Credite bugetare 2.457

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 2.457

II.Credite bugetare 2.457

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 2.650

II.Credite bugetare 2.650

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -200

II.Credite bugetare -200

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 7

II.Credite bugetare 7

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 2.457

II.Credite bugetare 2.457

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 2.457


CONSILIUL NATIONAL PENTRU
STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII
Anexa nr. 2 Tit: 10 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 2.457

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 2.650

II.Credite bugetare 2.650

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -200

II.Credite bugetare -200

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 7

II.Credite bugetare 7
SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 13 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -86.252

II.Credite bugetare -143.600

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -83.100

II.Credite bugetare -133.600

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -11.000

II.Credite bugetare -11.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -79.500

II.Credite bugetare -100.000

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -30.000

II.Credite bugetare -30.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -56.600

II.Credite bugetare -56.600

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -30.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 97.000

II.Credite bugetare 97.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -3.152

II.Credite bugetare -10.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -3.152

II.Credite bugetare -10.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -86.252


SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Anexa nr. 2 Tit: 13 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1
II.Credite bugetare -143.600

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -83.100

II.Credite bugetare -133.600

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -11.000

II.Credite bugetare -11.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -79.500

II.Credite bugetare -100.000

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -30.000

II.Credite bugetare -30.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -56.600

II.Credite bugetare -56.600

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -30.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 97.000

II.Credite bugetare 97.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -3.152

II.Credite bugetare -10.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -3.152

II.Credite bugetare -10.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -186.687

II.Credite bugetare -223.535

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -183.700

II.Credite bugetare -213.700

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Anexa nr. 2 Tit: 13 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -9.800

II.Credite bugetare -9.800

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -89.300

II.Credite bugetare -89.300

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -30.000

II.Credite bugetare -30.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 2.000

II.Credite bugetare 2.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -56.600

II.Credite bugetare -56.600

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -30.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -2.987

II.Credite bugetare -9.835

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -2.987

II.Credite bugetare -9.835

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament 91.850

II.Credite bugetare 91.850

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 92.000

II.Credite bugetare 92.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -600

II.Credite bugetare -600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -200

II.Credite bugetare -200

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -4.200

II.Credite bugetare -4.200


SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Anexa nr. 2 Tit: 13 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 97.000

II.Credite bugetare 97.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -150

II.Credite bugetare -150

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -150

II.Credite bugetare -150

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament 8.585

II.Credite bugetare -11.915

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 8.600

II.Credite bugetare -11.900

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -600

II.Credite bugetare -600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare -10.500

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -800

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -15

II.Credite bugetare -15

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -15

II.Credite bugetare -15


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 14 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 94.742

II.Credite bugetare 65.842

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 114.742

II.Credite bugetare 85.842

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 95.000

II.Credite bugetare 95.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 23.900

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -5.158

II.Credite bugetare -5.158

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -5.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -20.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -20.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 94.742

II.Credite bugetare 65.842

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 114.742

II.Credite bugetare 85.842

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 95.000

II.Credite bugetare 95.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Anexa nr. 2 Tit: 14 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 23.900

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -5.158

II.Credite bugetare -5.158

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -5.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -20.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -20.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 94.207

II.Credite bugetare 65.307

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 114.207

II.Credite bugetare 85.307

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 94.551

II.Credite bugetare 94.551

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 23.900

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -5.158

II.Credite bugetare -5.158

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -5.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 914

II.Credite bugetare 914

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -20.000


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Anexa nr. 2 Tit: 14 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -20.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament 535

II.Credite bugetare 535

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 535

II.Credite bugetare 535

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 449

II.Credite bugetare 449

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 86

II.Credite bugetare 86
MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 15 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -239.100

II.Credite bugetare 949.599

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -230.100

II.Credite bugetare 958.599

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

II.Credite bugetare 1.500.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -123.793

II.Credite bugetare -245.467

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -1.000

II.Credite bugetare -21.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -255.410

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -9.142

II.Credite bugetare -9.524

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -9.000

II.Credite bugetare -9.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -9.000

II.Credite bugetare -9.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -207.468

II.Credite bugetare 970.476

01 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Anexa nr. 2 Tit: 15 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -198.468

II.Credite bugetare 979.476

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

II.Credite bugetare 1.500.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -178.326

II.Credite bugetare -300.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -1.000

II.Credite bugetare -1.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -200.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -9.142

II.Credite bugetare -9.524

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -9.000

II.Credite bugetare -9.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -9.000

II.Credite bugetare -9.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -8.842

II.Credite bugetare -36.524

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -9.842

II.Credite bugetare -37.524

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -700

II.Credite bugetare -700

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -27.300
MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Anexa nr. 2 Tit: 15 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -9.142

II.Credite bugetare -9.524

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

7001 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

I.Credite de angajament -198.326

II.Credite bugetare 1.180.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -188.326

II.Credite bugetare 1.190.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

II.Credite bugetare 1.500.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -178.326

II.Credite bugetare -300.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament -300

II.Credite bugetare -173.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -300

II.Credite bugetare -173.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Anexa nr. 2 Tit: 15 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -300

II.Credite bugetare -300

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -172.700

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -75.410

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -75.410

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -20.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -55.410

8008 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -75.410

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -75.410

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -20.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -86.165

II.Credite bugetare -55.410

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 54.533

II.Credite bugetare 54.533

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 54.533

II.Credite bugetare 54.533

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 54.533

II.Credite bugetare 54.533


MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Anexa nr. 2 Tit: 15 Pag. 5 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

I.Credite de angajament 54.533

II.Credite bugetare 54.533

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 54.533

II.Credite bugetare 54.533

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 54.533

II.Credite bugetare 54.533


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 16 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -17.198

II.Credite bugetare -49.145

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 54.179

II.Credite bugetare 50.855

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -25.000

II.Credite bugetare -25.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -722

II.Credite bugetare -722

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 80.000

II.Credite bugetare 80.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -99

II.Credite bugetare -3.423

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -71.377

II.Credite bugetare -100.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -71.377

II.Credite bugetare -100.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -17.198

II.Credite bugetare -49.145

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 54.179

II.Credite bugetare 50.855

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -25.000

II.Credite bugetare -25.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -722


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Anexa nr. 2 Tit: 16 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -722

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 80.000

II.Credite bugetare 80.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -99

II.Credite bugetare -3.423

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -71.377

II.Credite bugetare -100.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -71.377

II.Credite bugetare -100.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -96.351

II.Credite bugetare -128.298

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -24.974

II.Credite bugetare -28.298

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -24.153

II.Credite bugetare -24.153

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -722

II.Credite bugetare -722

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -99

II.Credite bugetare -3.423

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -71.377

II.Credite bugetare -100.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -71.377

II.Credite bugetare -100.000

5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament 79.153

II.Credite bugetare 79.153


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Anexa nr. 2 Tit: 16 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 79.153

II.Credite bugetare 79.153

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -847

II.Credite bugetare -847

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 80.000

II.Credite bugetare 80.000


MINISTERUL JUSTITIEI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 17 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 71.144

II.Credite bugetare 44.363

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 71.434

II.Credite bugetare 51.853

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -147

II.Credite bugetare -147

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 40.000

II.Credite bugetare 40.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 38.581

II.Credite bugetare 34.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -15.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -7.000

II.Credite bugetare -7.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -290

II.Credite bugetare -7.490

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -290

II.Credite bugetare -7.490

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 70.781

II.Credite bugetare 44.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 71.581

II.Credite bugetare 52.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 40.000

II.Credite bugetare 40.000


MINISTERUL JUSTITIEI
Anexa nr. 2 Tit: 17 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 38.581

II.Credite bugetare 34.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -15.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -7.000

II.Credite bugetare -7.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -8.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -8.000

5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament 40.000

II.Credite bugetare 40.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 40.000

II.Credite bugetare 40.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 40.000

II.Credite bugetare 40.000

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 27.630

II.Credite bugetare 849

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 28.430

II.Credite bugetare 8.849

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 35.430

II.Credite bugetare 30.849

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -15.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -7.000

II.Credite bugetare -7.000


MINISTERUL JUSTITIEI
Anexa nr. 2 Tit: 17 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -8.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -8.000

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 3.151

II.Credite bugetare 3.151

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 3.151

II.Credite bugetare 3.151

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 3.151

II.Credite bugetare 3.151

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 363

II.Credite bugetare 363

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -147

II.Credite bugetare -147

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -147

II.Credite bugetare -147

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 510

II.Credite bugetare 510

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 510

II.Credite bugetare 510

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 363

II.Credite bugetare 363

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -147

II.Credite bugetare -147

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -147


MINISTERUL JUSTITIEI
Anexa nr. 2 Tit: 17 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -147

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 510

II.Credite bugetare 510

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 510

II.Credite bugetare 510


MINISTERUL APARARII NATIONALE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 18 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 149.856

II.Credite bugetare 28.162

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -127.582

II.Credite bugetare -207.728

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -439.696

II.Credite bugetare -439.696

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 237.217

II.Credite bugetare 237.217

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 63.980

II.Credite bugetare -1.642

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare -10.312

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 2.949

II.Credite bugetare 2.949

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 2.022

II.Credite bugetare 1.810

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 1.946

II.Credite bugetare 1.946

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 277.438

II.Credite bugetare 235.890

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 277.438

II.Credite bugetare 235.890

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 84.370


MINISTERUL APARARII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 18 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -189.882

II.Credite bugetare -270.028

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -462.811

II.Credite bugetare -462.811

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 200.188

II.Credite bugetare 200.188

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 63.980

II.Credite bugetare -1.642

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare -10.312

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 2.998

II.Credite bugetare 2.998

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 212

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 1.551

II.Credite bugetare 1.551

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 274.252

II.Credite bugetare 270.028

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 274.252

II.Credite bugetare 270.028

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -747

II.Credite bugetare -747

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -491

II.Credite bugetare -491

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -474


MINISTERUL APARARII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 18 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -474

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -17

II.Credite bugetare -17

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -256

II.Credite bugetare -256

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -256

II.Credite bugetare -256

5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament 885

II.Credite bugetare 885

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 885

II.Credite bugetare 885

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -122

II.Credite bugetare -122

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 1.007

II.Credite bugetare 1.007

6001 APARARE

I.Credite de angajament 32.034

II.Credite bugetare -4.647

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -237.702

II.Credite bugetare -252.226

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -445.836

II.Credite bugetare -445.836

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 192.155

II.Credite bugetare 192.155

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 11.223

II.Credite bugetare 11.223

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


MINISTERUL APARARII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 18 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare -10.312

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 212

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 544

II.Credite bugetare 544

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 269.736

II.Credite bugetare 247.579

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 269.736

II.Credite bugetare 247.579

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament -7.966

II.Credite bugetare 12.141

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -12.585

II.Credite bugetare -12.585

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -15.488

II.Credite bugetare -15.488

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 3.100

II.Credite bugetare 3.100

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -197

II.Credite bugetare -197

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 4.619

II.Credite bugetare 24.726

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 4.619

II.Credite bugetare 24.726

6501 INVATAMANT

I.Credite de angajament 29.872

II.Credite bugetare 25.068

01 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL APARARII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 18 Pag. 5 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 29.872

II.Credite bugetare 27.242

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.013

II.Credite bugetare -1.013

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 3.030

II.Credite bugetare 3.030

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 28.001

II.Credite bugetare 25.371

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -146

II.Credite bugetare -146

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

II.Credite bugetare -2.174

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

II.Credite bugetare -2.174

6601 SANATATE

I.Credite de angajament 9.423

II.Credite bugetare -53.569

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 9.270

II.Credite bugetare -53.722

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 2.042

II.Credite bugetare 2.042

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 7.228

II.Credite bugetare -55.764

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 153

II.Credite bugetare 153

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 153

II.Credite bugetare 153

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament 17.528


MINISTERUL APARARII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 18 Pag. 6 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 17.528

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 17.528

II.Credite bugetare 17.528

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 17.528

II.Credite bugetare 17.528

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 3.341

II.Credite bugetare 3.341

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 3.341

II.Credite bugetare 3.341

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 3.341

II.Credite bugetare 3.341

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 65.486

II.Credite bugetare 28.162

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 62.300

II.Credite bugetare 62.300

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 23.115

II.Credite bugetare 23.115

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 37.029

II.Credite bugetare 37.029

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -49

II.Credite bugetare -49

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 1.810

II.Credite bugetare 1.810

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 395

II.Credite bugetare 395

70 CHELTUIELI DE CAPITAL
MINISTERUL APARARII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 18 Pag. 7 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 3.186

II.Credite bugetare -34.138

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 3.186

II.Credite bugetare -34.138

6010 APARARE

I.Credite de angajament 20.575

II.Credite bugetare 20.575

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 16.855

II.Credite bugetare 16.855

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 16.655

II.Credite bugetare 16.655

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 3.720

II.Credite bugetare 3.720

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 3.720

II.Credite bugetare 3.720

6510 INVATAMANT

I.Credite de angajament 33.558

II.Credite bugetare 30.928

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 29.003

II.Credite bugetare 29.003

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 18.199

II.Credite bugetare 18.199

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 9.878

II.Credite bugetare 9.878

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -49

II.Credite bugetare -49


MINISTERUL APARARII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 18 Pag. 8 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 480

II.Credite bugetare 480

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 495

II.Credite bugetare 495

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 4.555

II.Credite bugetare 1.925

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 4.555

II.Credite bugetare 1.925

6610 SANATATE

I.Credite de angajament 11.047

II.Credite bugetare -23.647

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 16.181

II.Credite bugetare 16.181

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 4.491

II.Credite bugetare 4.491

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.460

II.Credite bugetare 10.460

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 1.330

II.Credite bugetare 1.330

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -5.134

II.Credite bugetare -39.828

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -5.134

II.Credite bugetare -39.828

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


MINISTERUL APARARII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 18 Pag. 9 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 66

II.Credite bugetare 66

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 36

II.Credite bugetare 36

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 36

II.Credite bugetare 36

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 30

II.Credite bugetare 30

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 30

II.Credite bugetare 30

8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament 240

II.Credite bugetare 240

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 225

II.Credite bugetare 225

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 225

II.Credite bugetare 225

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 15

II.Credite bugetare 15

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 15

II.Credite bugetare 15
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 19 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 103.949

II.Credite bugetare -13.313

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 104.086

II.Credite bugetare 100.741

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 100.500

II.Credite bugetare 100.500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 9.500

II.Credite bugetare 9.500

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -7.332

II.Credite bugetare -7.813

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 364

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 1.054

II.Credite bugetare -1.446

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -137

II.Credite bugetare -114.054

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -137

II.Credite bugetare -114.054

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 59.085

II.Credite bugetare -57.813

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 93.722

II.Credite bugetare 90.741

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 100.000

II.Credite bugetare 100.000


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Anexa nr. 2 Tit: 19 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -7.332

II.Credite bugetare -7.813

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 1.054

II.Credite bugetare -1.446

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -34.637

II.Credite bugetare -148.554

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -34.637

II.Credite bugetare -148.554

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 292.533

II.Credite bugetare 300.019

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 302.000

II.Credite bugetare 302.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 300.000

II.Credite bugetare 300.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 2.000

II.Credite bugetare 2.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -9.467

II.Credite bugetare -1.981

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -9.467

II.Credite bugetare -1.981

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament -244.151

II.Credite bugetare -360.655

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -211.759

II.Credite bugetare -214.259

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -203.000


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Anexa nr. 2 Tit: 19 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -203.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -2.000

II.Credite bugetare -2.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -7.813

II.Credite bugetare -7.813

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 1.054

II.Credite bugetare -1.446

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -32.392

II.Credite bugetare -146.396

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -32.392

II.Credite bugetare -146.396

6501 INVATAMANT

I.Credite de angajament 10.222

II.Credite bugetare 2.823

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 3.000

II.Credite bugetare 3.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 3.000

II.Credite bugetare 3.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 7.222

II.Credite bugetare -177

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 7.222

II.Credite bugetare -177

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament 481

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 481

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 481

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Anexa nr. 2 Tit: 19 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 364

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 364

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 364

6508 INVATAMANT

I.Credite de angajament 364

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 364

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 364

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 44.500

II.Credite bugetare 44.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 9.500

II.Credite bugetare 9.500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 34.500

II.Credite bugetare 34.500

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 34.500

II.Credite bugetare 34.500

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 44.500

II.Credite bugetare 44.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.000


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Anexa nr. 2 Tit: 19 Pag. 5 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 34.500

II.Credite bugetare 34.500

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 34.500

II.Credite bugetare 34.500

8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500


MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI
SOCIALE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 20 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 356.433

II.Credite bugetare 326.433

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 356.433

II.Credite bugetare 326.433

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 50.000

II.Credite bugetare 50.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 317.433

II.Credite bugetare 317.433

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -30.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -11.000

II.Credite bugetare -11.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 356.433

II.Credite bugetare 326.433

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 356.433

II.Credite bugetare 326.433

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 50.000

II.Credite bugetare 50.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 317.433

II.Credite bugetare 317.433

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -30.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -11.000

II.Credite bugetare -11.000


MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI
SOCIALE
Anexa nr. 2 Tit: 20 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE


ADMINISTRATIEI
I.Credite de angajament 517.433

II.Credite bugetare 517.433

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 517.433

II.Credite bugetare 517.433

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 517.433

II.Credite bugetare 517.433

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -161.000

II.Credite bugetare -191.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -161.000

II.Credite bugetare -191.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 50.000

II.Credite bugetare 50.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -200.000

II.Credite bugetare -200.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -30.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -11.000

II.Credite bugetare -11.000


MINISTERUL TINERETULUI SI
SPORTULUI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 21 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -71.078

II.Credite bugetare -82.688

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -70.288

II.Credite bugetare -78.288

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -300

II.Credite bugetare -300

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -12.074

II.Credite bugetare -12.074

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -54.914

II.Credite bugetare -54.914

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

II.Credite bugetare -8.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -790

II.Credite bugetare -4.400

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -790

II.Credite bugetare -4.400

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -71.078

II.Credite bugetare -82.688

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -70.288

II.Credite bugetare -78.288

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -300

II.Credite bugetare -300


MINISTERUL TINERETULUI SI
SPORTULUI
Anexa nr. 2 Tit: 21 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -12.074

II.Credite bugetare -12.074

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -54.914

II.Credite bugetare -54.914

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

II.Credite bugetare -8.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -790

II.Credite bugetare -4.400

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -790

II.Credite bugetare -4.400

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament -68.078

II.Credite bugetare -79.688

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -67.288

II.Credite bugetare -75.288

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -300

II.Credite bugetare -300

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -12.074

II.Credite bugetare -12.074

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -54.914

II.Credite bugetare -54.914

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

II.Credite bugetare -8.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -790

II.Credite bugetare -4.400


MINISTERUL TINERETULUI SI
SPORTULUI
Anexa nr. 2 Tit: 21 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -790

II.Credite bugetare -4.400

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000


MINISTERUL AGRICULTURII SI
DEZVOLTARII RURALE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 22 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -351.084

II.Credite bugetare -310.441

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -356.881

II.Credite bugetare -306.247

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -29.357

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -337.381

II.Credite bugetare -277.390

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 5.797

II.Credite bugetare -4.194

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 5.797

II.Credite bugetare -4.194

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -351.084

II.Credite bugetare -310.441

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -356.881

II.Credite bugetare -306.247

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -29.357

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -337.381

II.Credite bugetare -277.390

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 500


MINISTERUL AGRICULTURII SI
DEZVOLTARII RURALE
Anexa nr. 2 Tit: 22 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 5.797

II.Credite bugetare -4.194

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 5.797

II.Credite bugetare -4.194

8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

I.Credite de angajament -351.084

II.Credite bugetare -310.441

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -356.881

II.Credite bugetare -306.247

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -20.000

II.Credite bugetare -29.357

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -337.381

II.Credite bugetare -277.390

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 5.797

II.Credite bugetare -4.194

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 5.797

II.Credite bugetare -4.194


MINISTERUL MEDIULUI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 23 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 154.320

II.Credite bugetare 91.330

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 155.087

II.Credite bugetare 94.330

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 38.000

II.Credite bugetare 38.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 5.115

II.Credite bugetare 5.115

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 142.200

II.Credite bugetare 142.200

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -318

II.Credite bugetare -318

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -39.910

II.Credite bugetare -100.667

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -767

II.Credite bugetare -3.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -767

II.Credite bugetare -3.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 155.190

II.Credite bugetare 92.200

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 155.957


MINISTERUL MEDIULUI
Anexa nr. 2 Tit: 23 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 95.200

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 38.000

II.Credite bugetare 38.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 5.000

II.Credite bugetare 5.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 142.200

II.Credite bugetare 142.200

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -39.243

II.Credite bugetare -100.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -767

II.Credite bugetare -3.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -767

II.Credite bugetare -3.000

7401 PROTECTIA MEDIULUI

I.Credite de angajament 151.190

II.Credite bugetare 88.200

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 151.957

II.Credite bugetare 91.200

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 38.000

II.Credite bugetare 38.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 142.200

II.Credite bugetare 142.200

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


MINISTERUL MEDIULUI
Anexa nr. 2 Tit: 23 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I.Credite de angajament -39.243

II.Credite bugetare -100.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -767

II.Credite bugetare -3.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -767

II.Credite bugetare -3.000

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare 4.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare 4.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 4.000

II.Credite bugetare 4.000

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament -985

II.Credite bugetare -985

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -985

II.Credite bugetare -985

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -318

II.Credite bugetare -318

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -667

II.Credite bugetare -667

7408 PROTECTIA MEDIULUI

I.Credite de angajament -985

II.Credite bugetare -985

01 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL MEDIULUI
Anexa nr. 2 Tit: 23 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -985

II.Credite bugetare -985

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -318

II.Credite bugetare -318

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -667

II.Credite bugetare -667

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 115

II.Credite bugetare 115

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 115

II.Credite bugetare 115

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 115

II.Credite bugetare 115

7410 PROTECTIA MEDIULUI

I.Credite de angajament 115

II.Credite bugetare 115

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 115

II.Credite bugetare 115

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 115

II.Credite bugetare 115


MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 24 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -80.918

II.Credite bugetare -128.807

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -94.741

II.Credite bugetare -142.630

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -2.821

II.Credite bugetare -2.821

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.147

II.Credite bugetare -2.809

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -100.000

II.Credite bugetare -100.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 9.227

II.Credite bugetare 83.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -70.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
II.Credite bugetare -50.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 13.823

II.Credite bugetare 13.823

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 13.823

II.Credite bugetare 13.823

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -80.918

II.Credite bugetare -128.807

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -94.741

II.Credite bugetare -142.630

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Anexa nr. 2 Tit: 24 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -2.821

II.Credite bugetare -2.821

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.147

II.Credite bugetare -2.809

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -100.000

II.Credite bugetare -100.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 9.227

II.Credite bugetare 83.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -70.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
II.Credite bugetare -50.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 13.823

II.Credite bugetare 13.823

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 13.823

II.Credite bugetare 13.823

8401 TRANSPORTURI

I.Credite de angajament -80.918

II.Credite bugetare -128.807

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -94.741

II.Credite bugetare -142.630

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -2.821

II.Credite bugetare -2.821

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.147

II.Credite bugetare -2.809

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -100.000

II.Credite bugetare -100.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Anexa nr. 2 Tit: 24 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 9.227

II.Credite bugetare 83.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -70.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
II.Credite bugetare -50.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 13.823

II.Credite bugetare 13.823

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 13.823

II.Credite bugetare 13.823


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 25 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 121.113

II.Credite bugetare -526.887

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 14.113

II.Credite bugetare -632.887

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -310.000

II.Credite bugetare -310.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 122.485

II.Credite bugetare 122.485

30 TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -109.372

II.Credite bugetare -109.372

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 3.000

II.Credite bugetare 3.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -59.000

II.Credite bugetare -420.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 90.000

II.Credite bugetare 90.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 6.000

II.Credite bugetare -60.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 25 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 250.000

II.Credite bugetare 30.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 97.000

II.Credite bugetare 96.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 97.000

II.Credite bugetare 96.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -378.887

II.Credite bugetare -1.026.887

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -359.887

II.Credite bugetare -1.006.887

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -400.000

II.Credite bugetare -400.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -7.515

II.Credite bugetare -7.515

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -109.372

II.Credite bugetare -109.372

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -79.000

II.Credite bugetare -440.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -14.000

II.Credite bugetare -80.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 250.000

II.Credite bugetare 30.000


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 25 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -19.000

II.Credite bugetare -20.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -19.000

II.Credite bugetare -20.000

5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

I.Credite de angajament -1.458

II.Credite bugetare -1.458

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.458

II.Credite bugetare -1.458

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -1.458

II.Credite bugetare -1.458

6501 INVATAMANT

I.Credite de angajament -373.668

II.Credite bugetare -1.021.668

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -354.668

II.Credite bugetare -1.001.668

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -400.000

II.Credite bugetare -400.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -7.512

II.Credite bugetare -7.512

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -104.156

II.Credite bugetare -104.156

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament -79.000

II.Credite bugetare -440.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -14.000

II.Credite bugetare -80.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 250.000
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 25 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 30.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -19.000

II.Credite bugetare -20.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -19.000

II.Credite bugetare -20.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament -3.761

II.Credite bugetare -3.761

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.761

II.Credite bugetare -3.761

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -3

II.Credite bugetare -3

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -3.758

II.Credite bugetare -3.758

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 500.000

II.Credite bugetare 500.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 374.000

II.Credite bugetare 374.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 90.000

II.Credite bugetare 90.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 130.000

II.Credite bugetare 130.000

30 TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 3.000

II.Credite bugetare 3.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 25 Pag. 5 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 90.000

II.Credite bugetare 90.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 116.000

II.Credite bugetare 116.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 116.000

II.Credite bugetare 116.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

6510 INVATAMANT

I.Credite de angajament 500.000

II.Credite bugetare 500.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 374.000

II.Credite bugetare 374.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 90.000

II.Credite bugetare 90.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 130.000

II.Credite bugetare 130.000

30 TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament 1.000

II.Credite bugetare 1.000


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 25 Pag. 6 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 3.000

II.Credite bugetare 3.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 90.000

II.Credite bugetare 90.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 116.000

II.Credite bugetare 116.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 116.000

II.Credite bugetare 116.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 10.000

II.Credite bugetare 10.000


MINISTERUL SANATATII
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 26 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 161.071

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 161.071

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 161.071

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 161.071

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 161.071

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 161.071

5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE


ADMINISTRATIEI
I.Credite de angajament 243.453

II.Credite bugetare 243.453

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 243.453

II.Credite bugetare 243.453

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 243.453

II.Credite bugetare 243.453

6601 SANATATE

I.Credite de angajament -82.382

II.Credite bugetare -243.453

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -82.382

II.Credite bugetare -243.453

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -243.453

II.Credite bugetare -243.453

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 161.071
MINISTERUL CULTURII SI
IDENTITATII NATIONALE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 27 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -45.390

II.Credite bugetare -132.652

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -45.430

II.Credite bugetare -132.692

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.893

II.Credite bugetare -1.893

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 201

II.Credite bugetare 201

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -26.000

II.Credite bugetare -26.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -90.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -17.738

II.Credite bugetare -15.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 40

II.Credite bugetare 40

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 40

II.Credite bugetare 40

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -45.779

II.Credite bugetare -133.041

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -45.779

II.Credite bugetare -133.041

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -2.041


MINISTERUL CULTURII SI
IDENTITATII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 27 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -2.041

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -26.000

II.Credite bugetare -26.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -90.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -17.738

II.Credite bugetare -15.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament -45.779

II.Credite bugetare -133.041

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -45.779

II.Credite bugetare -133.041

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -2.041

II.Credite bugetare -2.041

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -26.000

II.Credite bugetare -26.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -90.000

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
I.Credite de angajament -17.738

II.Credite bugetare -15.000

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 389

II.Credite bugetare 389

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 349

II.Credite bugetare 349

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 148

II.Credite bugetare 148

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII


MINISTERUL CULTURII SI
IDENTITATII NATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 27 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1
I.Credite de angajament 201

II.Credite bugetare 201

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 40

II.Credite bugetare 40

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 40

II.Credite bugetare 40

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament 389

II.Credite bugetare 389

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 349

II.Credite bugetare 349

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 148

II.Credite bugetare 148

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 201

II.Credite bugetare 201

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 40

II.Credite bugetare 40

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 40

II.Credite bugetare 40
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI
SOCIETATII INFORMATIONALE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 28 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -2.917

II.Credite bugetare -75.511

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -2.917

II.Credite bugetare -75.511

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.876

II.Credite bugetare -1.876

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -901

II.Credite bugetare -1.300

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -75

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -140

II.Credite bugetare -72.260

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -2.917

II.Credite bugetare -75.511

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -2.917

II.Credite bugetare -75.511

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.876

II.Credite bugetare -1.876

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -901

II.Credite bugetare -1.300

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -75

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -140

II.Credite bugetare -72.260


MINISTERUL COMUNICATIILOR SI
SOCIETATII INFORMATIONALE
Anexa nr. 2 Tit: 28 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

8501 COMUNICATII

I.Credite de angajament -2.917

II.Credite bugetare -75.511

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -2.917

II.Credite bugetare -75.511

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.876

II.Credite bugetare -1.876

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -901

II.Credite bugetare -1.300

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare -75

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -140

II.Credite bugetare -72.260


MINISTERUL PUBLIC
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 29 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 30.000

II.Credite bugetare 34.481

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 30.000

II.Credite bugetare -7.669

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 30.000

II.Credite bugetare 30.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 47

II.Credite bugetare 47

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -37.669

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -47

II.Credite bugetare -47

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

II.Credite bugetare 42.150

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

II.Credite bugetare 42.150

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 30.000

II.Credite bugetare 34.481

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 30.000

II.Credite bugetare -7.669

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 30.000

II.Credite bugetare 30.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 47

II.Credite bugetare 47

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -37.669
MINISTERUL PUBLIC
Anexa nr. 2 Tit: 29 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -47

II.Credite bugetare -47

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

II.Credite bugetare 42.150

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

II.Credite bugetare 42.150

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 30.000

II.Credite bugetare 34.481

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 30.000

II.Credite bugetare -7.669

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 30.000

II.Credite bugetare 30.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 47

II.Credite bugetare 47

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -37.669

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -47

II.Credite bugetare -47

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

II.Credite bugetare 42.150

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

II.Credite bugetare 42.150


AGENTIA NATIONALA DE
INTEGRITATE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 30 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 43

II.Credite bugetare -183

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 112

II.Credite bugetare 131

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 1.612

II.Credite bugetare 1.612

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.500

II.Credite bugetare -1.500

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare 19

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -69

II.Credite bugetare -314

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -69

II.Credite bugetare -314

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 43

II.Credite bugetare -183

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 112

II.Credite bugetare 131

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 1.612

II.Credite bugetare 1.612

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.500

II.Credite bugetare -1.500

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare 19
AGENTIA NATIONALA DE
INTEGRITATE
Anexa nr. 2 Tit: 30 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1
70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -69

II.Credite bugetare -314

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -69

II.Credite bugetare -314

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 43

II.Credite bugetare -183

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 112

II.Credite bugetare 131

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 1.612

II.Credite bugetare 1.612

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.500

II.Credite bugetare -1.500

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare 19

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -69

II.Credite bugetare -314

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -69

II.Credite bugetare -314


SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 31 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 470.473

II.Credite bugetare 381.426

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 399.065

II.Credite bugetare 366.461

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 356.826

II.Credite bugetare 356.826

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.028

II.Credite bugetare -1.028

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 23.476

II.Credite bugetare 23.476

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 17.067

II.Credite bugetare 17.067

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 2.724

II.Credite bugetare -29.880

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 71.408

II.Credite bugetare 14.965

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 71.408

II.Credite bugetare 14.965

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 485.573

II.Credite bugetare 396.526

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 414.130

II.Credite bugetare 381.526

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 356.826


SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
Anexa nr. 2 Tit: 31 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 356.826

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 14.037

II.Credite bugetare 14.037

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 23.476

II.Credite bugetare 23.476

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 17.067

II.Credite bugetare 17.067

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 2.724

II.Credite bugetare -29.880

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 71.443

II.Credite bugetare 15.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 71.443

II.Credite bugetare 15.000

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 458.911

II.Credite bugetare 369.864

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 387.468

II.Credite bugetare 354.864

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 356.826

II.Credite bugetare 356.826

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 14.037

II.Credite bugetare 14.037

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 13.881

II.Credite bugetare 13.881

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 2.724

II.Credite bugetare -29.880


SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
Anexa nr. 2 Tit: 31 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 71.443

II.Credite bugetare 15.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 71.443

II.Credite bugetare 15.000

6501 INVATAMANT

I.Credite de angajament 9.595

II.Credite bugetare 9.595

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 9.595

II.Credite bugetare 9.595

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament 9.595

II.Credite bugetare 9.595

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 17.067

II.Credite bugetare 17.067

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 17.067

II.Credite bugetare 17.067

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 17.067

II.Credite bugetare 17.067

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament -15.100

II.Credite bugetare -15.100

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -15.065

II.Credite bugetare -15.065

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -15.065

II.Credite bugetare -15.065

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -35

II.Credite bugetare -35

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -35


SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
Anexa nr. 2 Tit: 31 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -35

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament -15.100

II.Credite bugetare -15.100

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -15.065

II.Credite bugetare -15.065

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -15.065

II.Credite bugetare -15.065

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -35

II.Credite bugetare -35

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -35

II.Credite bugetare -35


SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 32 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 47.150

II.Credite bugetare 47.150

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 47.150

II.Credite bugetare 47.150

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 27.000

II.Credite bugetare 27.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 150

II.Credite bugetare 150

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 47.150

II.Credite bugetare 47.150

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 47.150

II.Credite bugetare 47.150

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 27.000

II.Credite bugetare 27.000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 150

II.Credite bugetare 150

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 47.000

II.Credite bugetare 47.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 47.000


SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE
Anexa nr. 2 Tit: 32 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 47.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 27.000

II.Credite bugetare 27.000

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 150

II.Credite bugetare 150

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 150

II.Credite bugetare 150

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 150

II.Credite bugetare 150


SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 33 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 42.871

II.Credite bugetare 42.871

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 42.871

II.Credite bugetare 42.871

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 36.871

II.Credite bugetare 36.871

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 6.000

II.Credite bugetare 6.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 42.871

II.Credite bugetare 42.871

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 42.871

II.Credite bugetare 42.871

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 36.871

II.Credite bugetare 36.871

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 6.000

II.Credite bugetare 6.000

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 42.871

II.Credite bugetare 42.871

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 42.871

II.Credite bugetare 42.871

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 36.871

II.Credite bugetare 36.871

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 6.000


SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
Anexa nr. 2 Tit: 33 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 6.000


SERVICIUL DE TELECOMUNICATII
SPECIALE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 34 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 77.199

II.Credite bugetare -71.655

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 17.799

II.Credite bugetare -55.655

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

II.Credite bugetare -3.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 7.799

II.Credite bugetare -52.655

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 59.400

II.Credite bugetare -16.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 59.400

II.Credite bugetare -16.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 77.199

II.Credite bugetare -71.655

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 17.799

II.Credite bugetare -55.655

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

II.Credite bugetare -3.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 7.799

II.Credite bugetare -52.655

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 59.400


SERVICIUL DE TELECOMUNICATII
SPECIALE
Anexa nr. 2 Tit: 34 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -16.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 59.400

II.Credite bugetare -16.000

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I.Credite de angajament 77.199

II.Credite bugetare -71.655

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 17.799

II.Credite bugetare -55.655

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

II.Credite bugetare -3.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 7.799

II.Credite bugetare -52.655

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 59.400

II.Credite bugetare -16.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 59.400

II.Credite bugetare -16.000


MINISTERUL ECONOMIEI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 35 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -19.354

II.Credite bugetare -225.570

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -124.584

II.Credite bugetare -310.800

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.800

II.Credite bugetare -3.800

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

II.Credite bugetare -7.000

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament 7.464

II.Credite bugetare 7.464

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -128.248

II.Credite bugetare -107.464

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -200.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 85.230

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

II.Credite bugetare -20.000

72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 105.230

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -19.354

II.Credite bugetare -225.570

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -124.584

II.Credite bugetare -310.800

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.800


MINISTERUL ECONOMIEI
Anexa nr. 2 Tit: 35 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -3.800

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

II.Credite bugetare -7.000

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament 7.464

II.Credite bugetare 7.464

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -128.248

II.Credite bugetare -107.464

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -200.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 85.230

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

II.Credite bugetare -20.000

72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 105.230

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -3.800

II.Credite bugetare -34.324

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.800

II.Credite bugetare -14.324

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.800

II.Credite bugetare -3.800

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

II.Credite bugetare -7.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -3.524

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

II.Credite bugetare -20.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

II.Credite bugetare -20.000

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA


MINISTERUL ECONOMIEI
Anexa nr. 2 Tit: 35 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -1.200

II.Credite bugetare -1.200

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.200

II.Credite bugetare -1.200

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -1.200

II.Credite bugetare -1.200

8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII

I.Credite de angajament -14.354

II.Credite bugetare -190.046

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -119.584

II.Credite bugetare -295.276

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament 8.664

II.Credite bugetare 8.664

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -128.248

II.Credite bugetare -107.464

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -196.476

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 105.230

72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

I.Credite de angajament 105.230

II.Credite bugetare 105.230


MINISTERUL ENERGIEI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 36 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -1.402

II.Credite bugetare -2.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.402

II.Credite bugetare -2.500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.466

II.Credite bugetare -1.466

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.013

II.Credite bugetare -2.111

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 1.077

II.Credite bugetare 1.077

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -1.402

II.Credite bugetare -2.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.402

II.Credite bugetare -2.500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.466

II.Credite bugetare -1.466

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.013

II.Credite bugetare -2.111

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 1.077

II.Credite bugetare 1.077

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -1.402

II.Credite bugetare -2.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.402


MINISTERUL ENERGIEI
Anexa nr. 2 Tit: 36 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -2.500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.466

II.Credite bugetare -1.466

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.013

II.Credite bugetare -2.111

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 1.077

II.Credite bugetare 1.077


ACADEMIA ROMANA
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 37 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 40.163

II.Credite bugetare 25.163

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 38.572

II.Credite bugetare 23.572

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 23.794

II.Credite bugetare 23.794

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 14.778

II.Credite bugetare 14.778

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -15.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 1.591

II.Credite bugetare 1.591

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 1.591

II.Credite bugetare 1.591

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 24.500

II.Credite bugetare 9.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 24.500

II.Credite bugetare 9.500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 4.500

II.Credite bugetare 4.500

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -15.000

5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE


ACADEMIA ROMANA
Anexa nr. 2 Tit: 37 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 24.500

II.Credite bugetare 9.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 24.500

II.Credite bugetare 9.500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 20.000

II.Credite bugetare 20.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 4.500

II.Credite bugetare 4.500

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -15.000

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 15.663

II.Credite bugetare 15.663

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 14.072

II.Credite bugetare 14.072

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 3.794

II.Credite bugetare 3.794

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.278

II.Credite bugetare 10.278

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 1.591

II.Credite bugetare 1.591

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 1.591

II.Credite bugetare 1.591

5310 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

I.Credite de angajament 15.663

II.Credite bugetare 15.663

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 14.072

II.Credite bugetare 14.072

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


ACADEMIA ROMANA
Anexa nr. 2 Tit: 37 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 3.794

II.Credite bugetare 3.794

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 10.278

II.Credite bugetare 10.278

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament 1.591

II.Credite bugetare 1.591

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament 1.591

II.Credite bugetare 1.591


AUTORITATEA NATIONALA
SANITARA VETERINARA SI PENTRU
SIGURANTA ALIMENTELOR
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 38 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -84.353

II.Credite bugetare -106.531

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -84.000

II.Credite bugetare -104.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -4.000

II.Credite bugetare -4.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -80.000

II.Credite bugetare -80.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -20.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -353

II.Credite bugetare -2.531

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -353

II.Credite bugetare -2.531

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -84.353

II.Credite bugetare -106.531

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -84.000

II.Credite bugetare -104.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -4.000

II.Credite bugetare -4.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -80.000

II.Credite bugetare -80.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
AUTORITATEA NATIONALA
SANITARA VETERINARA SI PENTRU
SIGURANTA ALIMENTELOR
Anexa nr. 2 Tit: 38 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -20.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -353

II.Credite bugetare -2.531

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -353

II.Credite bugetare -2.531

8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

I.Credite de angajament -84.353

II.Credite bugetare -106.531

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -84.000

II.Credite bugetare -104.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -4.000

II.Credite bugetare -4.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -80.000

II.Credite bugetare -80.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -20.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -353

II.Credite bugetare -2.531

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -353

II.Credite bugetare -2.531


SECRETARIATUL DE STAT PENTRU
RECUNOASTEREA MERITELOR
LUPTATORILOR IMPOTRIVA
REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT
IN ROMANIA IN PERIOADA 1945-1989
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 39 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 200

II.Credite bugetare 200


OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI
COMBATERE A SPALARII BANILOR
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 40 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -46

II.Credite bugetare -46

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -46

II.Credite bugetare -46

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -46

II.Credite bugetare -46

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -46

II.Credite bugetare -46

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -46

II.Credite bugetare -46

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -46

II.Credite bugetare -46

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -46

II.Credite bugetare -46

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -46

II.Credite bugetare -46

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -46

II.Credite bugetare -46


OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 41 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 456

II.Credite bugetare 456

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 475

II.Credite bugetare 475

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 475

II.Credite bugetare 475

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -19

II.Credite bugetare -19

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -19

II.Credite bugetare -19

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 456

II.Credite bugetare 456

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 475

II.Credite bugetare 475

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 475

II.Credite bugetare 475

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -19

II.Credite bugetare -19

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -19

II.Credite bugetare -19

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 456

II.Credite bugetare 456

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 475


OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
Anexa nr. 2 Tit: 41 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 475

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 475

II.Credite bugetare 475

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -19

II.Credite bugetare -19

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -19

II.Credite bugetare -19


CONSILIUL NATIONAL PENTRU
COMBATEREA DISCRIMINARII
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 42 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -90

II.Credite bugetare -90

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -90

II.Credite bugetare -90

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 70

II.Credite bugetare 70

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -90

II.Credite bugetare -90

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -70

II.Credite bugetare -70

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -90

II.Credite bugetare -90

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -90

II.Credite bugetare -90

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 70

II.Credite bugetare 70

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -90

II.Credite bugetare -90

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -70

II.Credite bugetare -70

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -90

II.Credite bugetare -90

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -90


CONSILIUL NATIONAL PENTRU
COMBATEREA DISCRIMINARII
Anexa nr. 2 Tit: 42 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -90

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 70

II.Credite bugetare 70

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -90

II.Credite bugetare -90

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -70

II.Credite bugetare -70


AGENTIA NATIONALA DE PRESA
AGERPRES
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 43 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 3.400

II.Credite bugetare 3.400

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 3.500

II.Credite bugetare 3.500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 2.900

II.Credite bugetare 2.900

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 600

II.Credite bugetare 600

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 2.900

II.Credite bugetare 2.900

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 2.900

II.Credite bugetare 2.900

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 2.900

II.Credite bugetare 2.900

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament 2.900

II.Credite bugetare 2.900

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 2.900

II.Credite bugetare 2.900

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 2.900


AGENTIA NATIONALA DE PRESA
AGERPRES
Anexa nr. 2 Tit: 43 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1
II.Credite bugetare 2.900

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 600

II.Credite bugetare 600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 600

II.Credite bugetare 600

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 600

II.Credite bugetare 600

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament 600

II.Credite bugetare 600

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -100

II.Credite bugetare -100


INSTITUTUL CULTURAL ROMAN
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 44 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -3.053

II.Credite bugetare -4.768

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.053

II.Credite bugetare -4.768

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -3.053

II.Credite bugetare -4.768

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -3.053

II.Credite bugetare -4.768

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.053

II.Credite bugetare -4.768

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -3.053

II.Credite bugetare -4.768

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament -3.053

II.Credite bugetare -4.768

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.053

II.Credite bugetare -4.768

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -3.053

II.Credite bugetare -4.768


SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 45 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000


SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 46 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -21.000

II.Credite bugetare -21.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -21.000

II.Credite bugetare -21.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -21.000

II.Credite bugetare -21.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -21.000

II.Credite bugetare -21.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -21.000

II.Credite bugetare -21.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -21.000

II.Credite bugetare -21.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament -21.000

II.Credite bugetare -21.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -21.000

II.Credite bugetare -21.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -21.000

II.Credite bugetare -21.000


CONSILIUL SUPERIOR AL
MAGISTRATURII
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 47 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -11.434

II.Credite bugetare -17.681

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -11.434

II.Credite bugetare -17.681

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -6.000

II.Credite bugetare -6.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -981

II.Credite bugetare -981

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -5.753

II.Credite bugetare -12.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 1.300

II.Credite bugetare 1.300

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -11.434

II.Credite bugetare -17.681

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -11.434

II.Credite bugetare -17.681

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -6.000

II.Credite bugetare -6.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -981

II.Credite bugetare -981

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -5.753

II.Credite bugetare -12.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


CONSILIUL SUPERIOR AL
MAGISTRATURII
Anexa nr. 2 Tit: 47 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 1.300

II.Credite bugetare 1.300

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -3.560

II.Credite bugetare -9.807

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -3.560

II.Credite bugetare -9.807

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -550

II.Credite bugetare -550

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -60

II.Credite bugetare -6.307

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 50

II.Credite bugetare 50

6501 INVATAMANT

I.Credite de angajament -7.874

II.Credite bugetare -7.874

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -7.874

II.Credite bugetare -7.874

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -3.000

II.Credite bugetare -3.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -431

II.Credite bugetare -431

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -5.693

II.Credite bugetare -5.693

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 1.250


CONSILIUL SUPERIOR AL
MAGISTRATURII
Anexa nr. 2 Tit: 47 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 1.250


AUTORITATEA ELECTORALA
PERMANENTA
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 48 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -49.382

II.Credite bugetare -49.382

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -45.682

II.Credite bugetare -45.682

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -8.333

II.Credite bugetare -8.333

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -15.342

II.Credite bugetare -15.342

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -9

II.Credite bugetare -9

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -21.998

II.Credite bugetare -21.998

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -3.700

II.Credite bugetare -3.700

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -3.700

II.Credite bugetare -3.700

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -49.382

II.Credite bugetare -49.382

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -45.682

II.Credite bugetare -45.682

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -8.333

II.Credite bugetare -8.333

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -15.342


AUTORITATEA ELECTORALA
PERMANENTA
Anexa nr. 2 Tit: 48 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -15.342

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -9

II.Credite bugetare -9

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -21.998

II.Credite bugetare -21.998

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -3.700

II.Credite bugetare -3.700

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -3.700

II.Credite bugetare -3.700

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -27.384

II.Credite bugetare -27.384

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -23.684

II.Credite bugetare -23.684

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -8.333

II.Credite bugetare -8.333

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -15.342

II.Credite bugetare -15.342

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -9

II.Credite bugetare -9

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -3.700

II.Credite bugetare -3.700

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -3.700

II.Credite bugetare -3.700

5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament -21.998

II.Credite bugetare -21.998


AUTORITATEA ELECTORALA
PERMANENTA
Anexa nr. 2 Tit: 48 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1
01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -21.998

II.Credite bugetare -21.998

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -21.998

II.Credite bugetare -21.998


AUTORITATEA NATIONALA DE
SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 50 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -400

II.Credite bugetare -400

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -400

II.Credite bugetare -400

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -400

II.Credite bugetare -400

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -400

II.Credite bugetare -400

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -400

II.Credite bugetare -400

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -400

II.Credite bugetare -400

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -400

II.Credite bugetare -400

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -400

II.Credite bugetare -400

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -400

II.Credite bugetare -400


CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 51 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -348

II.Credite bugetare -348

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -348

II.Credite bugetare -348

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -348

II.Credite bugetare -348

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -348

II.Credite bugetare -348

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -348

II.Credite bugetare -348

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -348

II.Credite bugetare -348

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -348

II.Credite bugetare -348

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -348

II.Credite bugetare -348

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -348

II.Credite bugetare -348


AUTORITATEA PENTRU
ADMINISTRAREA ACTIVELOR
STATULUI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 53 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -853

II.Credite bugetare -1.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -853

II.Credite bugetare -1.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -353

II.Credite bugetare -500

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -853

II.Credite bugetare -1.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -853

II.Credite bugetare -1.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -353

II.Credite bugetare -500

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -853

II.Credite bugetare -1.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -853

II.Credite bugetare -1.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII


AUTORITATEA PENTRU
ADMINISTRAREA ACTIVELOR
STATULUI
Anexa nr. 2 Tit: 53 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -353

II.Credite bugetare -500


MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 54 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -217.965

II.Credite bugetare -681.913

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -217.965

II.Credite bugetare -681.913

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -17.000

II.Credite bugetare -17.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -745

II.Credite bugetare -1.700

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -209

II.Credite bugetare -209

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -61.762

II.Credite bugetare -100.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -138.458

II.Credite bugetare -563.213

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 209

II.Credite bugetare 209

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -217.965

II.Credite bugetare -681.913

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -217.965

II.Credite bugetare -681.913

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -17.000

II.Credite bugetare -17.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII


MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE
Anexa nr. 2 Tit: 54 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -745

II.Credite bugetare -1.700

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -209

II.Credite bugetare -209

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -61.762

II.Credite bugetare -100.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -138.458

II.Credite bugetare -563.213

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament 209

II.Credite bugetare 209

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -54.965

II.Credite bugetare -348.913

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -54.965

II.Credite bugetare -348.913

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -17.000

II.Credite bugetare -17.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -745

II.Credite bugetare -1.700

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -209

II.Credite bugetare -209

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 11.238

II.Credite bugetare -12.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -48.458

II.Credite bugetare -318.213

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE
Anexa nr. 2 Tit: 54 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament 209

II.Credite bugetare 209

7401 PROTECTIA MEDIULUI

I.Credite de angajament -163.000

II.Credite bugetare -333.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -163.000

II.Credite bugetare -333.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament -73.000

II.Credite bugetare -88.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -90.000

II.Credite bugetare -245.000


AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
RESTITUIREA PROPRIETATILOR
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 55 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 1.246

II.Credite bugetare 1.246

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 1.246

II.Credite bugetare 1.246

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 1.700

II.Credite bugetare 1.700

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -454

II.Credite bugetare -454

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 1.246

II.Credite bugetare 1.246

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 1.246

II.Credite bugetare 1.246

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 1.700

II.Credite bugetare 1.700

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -454

II.Credite bugetare -454

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 1.246

II.Credite bugetare 1.246

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 1.246

II.Credite bugetare 1.246

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 1.700

II.Credite bugetare 1.700

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -454


AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
RESTITUIREA PROPRIETATILOR
Anexa nr. 2 Tit: 55 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -454


INSPECTIA JUDICIARA
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 57 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -10.743

II.Credite bugetare -10.743

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -10.672

II.Credite bugetare -10.672

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -659

II.Credite bugetare -659

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -13

II.Credite bugetare -13

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -71

II.Credite bugetare -71

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -71

II.Credite bugetare -71

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -10.743

II.Credite bugetare -10.743

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -10.672

II.Credite bugetare -10.672

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -659

II.Credite bugetare -659

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -13


INSPECTIA JUDICIARA
Anexa nr. 2 Tit: 57 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -13

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -71

II.Credite bugetare -71

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -71

II.Credite bugetare -71

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -10.743

II.Credite bugetare -10.743

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -10.672

II.Credite bugetare -10.672

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -10.000

II.Credite bugetare -10.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -659

II.Credite bugetare -659

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament -13

II.Credite bugetare -13

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -71

II.Credite bugetare -71

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -71

II.Credite bugetare -71


CONSILIUL DE MONITORIZARE A
IMPLEMENTARII CONVENTIEI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 58 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -1.500

II.Credite bugetare -1.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.500

II.Credite bugetare -1.500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -700

II.Credite bugetare -700

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -800

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -1.500

II.Credite bugetare -1.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.500

II.Credite bugetare -1.500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -700

II.Credite bugetare -700

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -800

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -1.500

II.Credite bugetare -1.500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.500

II.Credite bugetare -1.500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -700

II.Credite bugetare -700

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -800


CONSILIUL DE MONITORIZARE A
IMPLEMENTARII CONVENTIEI
Anexa nr. 2 Tit: 58 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -800


MINISTERUL TURISMULUI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 59 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -2.273

II.Credite bugetare -10.857

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.073

II.Credite bugetare -9.657

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -4.152

II.Credite bugetare -7.001

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

II.Credite bugetare -3.735

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 160

II.Credite bugetare 160

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 3.419

II.Credite bugetare 1.419

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -1.200

II.Credite bugetare -1.200

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -1.200

II.Credite bugetare -1.200

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -2.273

II.Credite bugetare -10.857

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.073

II.Credite bugetare -9.657

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500


MINISTERUL TURISMULUI
Anexa nr. 2 Tit: 59 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -4.152

II.Credite bugetare -7.001

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

II.Credite bugetare -3.735

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 160

II.Credite bugetare 160

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 3.419

II.Credite bugetare 1.419

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -1.200

II.Credite bugetare -1.200

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -1.200

II.Credite bugetare -1.200

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 703

II.Credite bugetare -5.427

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 1.903

II.Credite bugetare -4.227

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.016

II.Credite bugetare -5.146

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 3.419

II.Credite bugetare 1.419

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -1.200

II.Credite bugetare -1.200

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -1.200


MINISTERUL TURISMULUI
Anexa nr. 2 Tit: 59 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -1.200

8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE

I.Credite de angajament -2.976

II.Credite bugetare -5.430

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -2.976

II.Credite bugetare -5.430

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -3.136

II.Credite bugetare -1.855

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

II.Credite bugetare -3.735

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 160

II.Credite bugetare 160


MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE
AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 60 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 99.530

II.Credite bugetare -243.040

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 99.530

II.Credite bugetare -243.040

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 1.777

II.Credite bugetare 1.777

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -2.247

II.Credite bugetare -2.247

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 100.000

II.Credite bugetare -232.570

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -10.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 99.530

II.Credite bugetare -243.040

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 99.530

II.Credite bugetare -243.040

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 1.777

II.Credite bugetare 1.777

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -2.247

II.Credite bugetare -2.247

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 100.000

II.Credite bugetare -232.570

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE
AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT
Anexa nr. 2 Tit: 60 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -10.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -470

II.Credite bugetare -10.470

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -470

II.Credite bugetare -10.470

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 1.777

II.Credite bugetare 1.777

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -2.247

II.Credite bugetare -2.247

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
II.Credite bugetare -10.000

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament 100.000

II.Credite bugetare -232.570

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 100.000

II.Credite bugetare -232.570

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 100.000

II.Credite bugetare -232.570


MINISTERUL CERCETARII SI
INOVARII
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 61 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -210.951

II.Credite bugetare -369.056

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -210.951

II.Credite bugetare -369.056

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -2.100

II.Credite bugetare -2.100

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.800

II.Credite bugetare -1.800

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -65.156

II.Credite bugetare -65.156

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -141.895

II.Credite bugetare -300.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -210.951

II.Credite bugetare -369.056

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -210.951

II.Credite bugetare -369.056

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -2.100

II.Credite bugetare -2.100

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.800

II.Credite bugetare -1.800

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -65.156

II.Credite bugetare -65.156

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
MINISTERUL CERCETARII SI
INOVARII
Anexa nr. 2 Tit: 61 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

I.Credite de angajament -141.895

II.Credite bugetare -300.000

5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

I.Credite de angajament -210.241

II.Credite bugetare -368.346

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -210.241

II.Credite bugetare -368.346

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -2.100

II.Credite bugetare -2.100

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.800

II.Credite bugetare -1.800

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -64.446

II.Credite bugetare -64.446

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -141.895

II.Credite bugetare -300.000

7401 PROTECTIA MEDIULUI

I.Credite de angajament -710

II.Credite bugetare -710

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -710

II.Credite bugetare -710

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -710

II.Credite bugetare -710


MINISTERUL APELOR SI PADURILOR
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 62 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -1.426.855

II.Credite bugetare -138.855

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.406.255

II.Credite bugetare -78.855

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.000

II.Credite bugetare -1.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -6.000

II.Credite bugetare -6.000

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -1.399.255

II.Credite bugetare -61.855

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
II.Credite bugetare -10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -20.600

II.Credite bugetare -60.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -20.600

II.Credite bugetare -60.000

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -1.426.855

II.Credite bugetare -138.855

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.406.255

II.Credite bugetare -78.855

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.000

II.Credite bugetare -1.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -6.000

II.Credite bugetare -6.000


MINISTERUL APELOR SI PADURILOR
Anexa nr. 2 Tit: 62 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -1.399.255

II.Credite bugetare -61.855

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
II.Credite bugetare -10.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -20.600

II.Credite bugetare -60.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -20.600

II.Credite bugetare -60.000

7001 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

I.Credite de angajament -1.448.598

II.Credite bugetare -123.755

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.428.618

II.Credite bugetare -65.055

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament -1.428.118

II.Credite bugetare -56.055

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
II.Credite bugetare -8.500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -19.980

II.Credite bugetare -58.700

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -19.980

II.Credite bugetare -58.700

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament -80

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -80

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -80


MINISTERUL APELOR SI PADURILOR
Anexa nr. 2 Tit: 62 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

I.Credite de angajament 21.823

II.Credite bugetare -15.100

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 22.363

II.Credite bugetare -13.800

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament -1.000

II.Credite bugetare -1.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -5.500

II.Credite bugetare -5.500

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 28.863

II.Credite bugetare -5.800

65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE


RAMBURSABILA
II.Credite bugetare -1.500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament -540

II.Credite bugetare -1.300

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament -540

II.Credite bugetare -1.300


MINISTERUL PENTRU ROMANII DE
PRETUTINDENI
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 64 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament -1.300

II.Credite bugetare -1.300

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.300

II.Credite bugetare -1.300

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.000

II.Credite bugetare -1.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -800

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament -1.300

II.Credite bugetare -1.300

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -1.300

II.Credite bugetare -1.300

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.000

II.Credite bugetare -1.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -800

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament -500

II.Credite bugetare -500

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -500


MINISTERUL PENTRU ROMANII DE
PRETUTINDENI
Anexa nr. 2 Tit: 64 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare -500

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament 500

II.Credite bugetare 500

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament -1.000

II.Credite bugetare -1.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -800

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -800

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament -800

II.Credite bugetare -800


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-
ACTIUNI GENERALE
Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare
pe anul 2019
pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 2 Tit: 65 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament 2.243.640

II.Credite bugetare 2.243.640

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 2.186.906

II.Credite bugetare 2.186.906

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -329.446

II.Credite bugetare -329.446

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

I.Credite de angajament 566.352

II.Credite bugetare 566.352

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 1.950.000

II.Credite bugetare 1.950.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament 2.243.640

II.Credite bugetare 2.243.640

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 2.186.906

II.Credite bugetare 2.186.906

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -329.446

II.Credite bugetare -329.446

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

I.Credite de angajament 566.352

II.Credite bugetare 566.352

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 1.950.000


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-
ACTIUNI GENERALE
Anexa nr. 2 Tit: 65 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1

II.Credite bugetare 1.950.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I.Credite de angajament 2.150.000

II.Credite bugetare 2.150.000

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 2.150.000

II.Credite bugetare 2.150.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament 2.150.000

II.Credite bugetare 2.150.000

5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament 566.352

II.Credite bugetare 566.352

01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament 566.352

II.Credite bugetare 566.352

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

I.Credite de angajament 566.352

II.Credite bugetare 566.352

5501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

79 OPERATIUNI FINANCIARE

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

I.Credite de angajament 56.734

II.Credite bugetare 56.734

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I.Credite de angajament -529.446

II.Credite bugetare -529.446


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-
ACTIUNI GENERALE
Anexa nr. 2 Tit: 65 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Influente
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1
01 CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament -529.446

II.Credite bugetare -529.446

40 TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament -329.446

II.Credite bugetare -329.446

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament -200.000

II.Credite bugetare -200.000