Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR

privind utilizarea softurilor educaţionale în


activitatea didactică la disciplinele matematică şi
ştiinţe

Studiul de față este parte a unei cercetări desfăşurate care urmăreşte să afle impactul pe care îl are
utilizarea softurilor educaţionale în activitatea didactică la disciplinele matematică şi ştiinţe pentru cadrele
didactice din învăţământul primar.
Vă rog să răspundeți la itemii de mai jos bifând varianta corespunzătoare situației sau opiniei dvs.
Nu există răspunsuri corecte sau greşite!

1. În care categorie de vârstă vă încadrați?


 21 – 29  40 – 49
 30 – 39  peste 50

2. Care dintre următoarele atribute descrie cel mai bine zona în care predați?
 Urban  Rural

3. Ce vârstă au copiii cărora le predaţi?


 6 – 7 ani  7 – 8 ani  8 – 9 ani
 9 – 10 ani  10 – 11 ani

4. Şcoala dvs. asigură accesul la calculatoare?


 Da  Nu

5. Folosiți softurile educaţionale ca parte a activităților la clasă?


 Da  Nu

6. Cum apreciați eficiența softurilor educaţionale pentru pregătirea elevilor în cadrul


lecţiilor la următoarele discipline:
Vă rog să acordați puncte pe o scară de la 1 la 5, 1 fiind complet ineficientă, 2 = ineficientă, 3 =
parţial eficientă, 4 = eficientă şi 5 = foarte eficient.
1 2 3 4 5
Matematică o o o o o
Ştiinţe o o o o o

Există şi alte discipline la care folosirea calculatoarelor este eficientă pentru pregătirea
elevilor? (Vă rog să menționați care sunt acestea.)...............................................................................

7. Alegeți dintre următoarele instrumente de lucru pe cele pe care le utilizați mai des în timpul
orelor de matematică şi ştiinţe:
 Manualul  Softuri educaţionale
 Auxiliare  Combinate

8. Cât de des folosiți softurile educaţionale ca parte integrală a lecţiilor de matematică şi


ştiinţe?
 zilnic  de două - trei ori pe săptămână
 o dată pe săptămână  o dată – de două ori pe lună
 niciodată

9. Care dintre următoarele modificări comportamentale au fost observate de dvs. ca


urmare a utilizării softurilor educaţinale la clasă în orele de matematică şi ştiinţe ?
Vă rog să acordați puncte pe o scară de la 1 la 5, unde 1 = total de acord, 2 = accord, 3 = accord
parţial, 4 = dezacord, 5 = total dezacord):
1 2 3 4 5
Un interes mai mare de a învăța o o o o o
Creşterea numărului de răspunsuri la o o o o o
ore
O concentrare mai bună o o o o o
Capacitate îmbunătățită de rezolvare a o o o o o
problemelor
Rezultate şcolare mai bune o o o o o

10. A schimbat folosirea softurilor educaţionale activitatea dvs. de predare în orele de


matematică şi ştiinţe ?
Vă rog să acordați puncte pe o scară de la 1 la 5, unde 1 = total de acord, 2 = accord, 3 = accord
parţial, 4 = dezacord, 5 = total dezacord):

1 2 3 4 5
Softurile educaţionale la clasă facilitează activitatea de o o o o o
predare la disciplinele matematică şi ştiinţe
Softurile educaţionale la clasă îmi permit să‐mi adaptez mai o o o o o
bine lecțiile de matematică şi ştiinţe pentru fiecare elev în
mod individual
Softurile educaţionale sunt în mod deosebit utile pentru o o o o o
adaptarea activităților de învățare la disciplinele
matematică şi ştiinţe pentru elevii cu cerințe speciale sau
dificultăți de învățare
Softurile educaţionale mă ajută să obțin un echilibru între o o o o o
învățarea centrată pe profesor şi cea centrată pe elev
Softurile educaţionale la clasă nu a avut niciun impact o o o o o
asupra activității mele de predare la disciplinele matematică
şi ştiinţe
Niciuna dintre variantele de mai sus o o o o o

11. Credeți că utilizarea softurilor educaţionale la disciplinele matematică şi ştiinţe asigură


elevilor succesului şcolar la aceste materii?
 Da  Nu

12. Enumeraţi principalele trei avantaje ale utilizării softurilor educaţionale la disciplinele
matematică şi ştiinţe:
1. .......................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................

13. Enumeraţi principalele trei dezavantaje ale utilizării softurilor educaţionale la


disciplinele matematică şi ştiinţe:
1 ........................................................................................................................................................
2 ........................................................................................................................................................
3 ........................................................................................................................................................
14. Gradul didactic:
 debutant  definitiv
 gradul II  gradul I

15. Vechime în învățământ : ................................................

16. Genul:
 masculin  feminin

Vă mulţumesc!

S-ar putea să vă placă și