Sunteți pe pagina 1din 2

MATEMATICA

Profil real
BAREM DE EVALUARE
• În cazul în care în item nu este indicată metoda de rezolvare, orice metodă de rezolvare,
prin care se poate obţine răspunsul corect, trebuie să fie acceptată şi apreciată cu
punctajul maxim.
• Nu cereţi să vedeţi calcule efectuate şi argumentări dacă nu sunt specificate în condiție.
• Punctajul acordat oricărui item este un număr întreg.
• Nu introduceţi puncte suplimentare la barem.

Punctaj
acordat
maxim
Item

Scor

Răspuns corect Etape ale rezolvării Observaţii

Se acordă câte 1 p. pentru


1. 2 p. 1; 2
completarea corectă a fiecărei casete. 2 p.
Punctele se acordă numai pentru
2. 2 p. [1; +∞)
completarea corectă a casetei. 2 p.
6 Punctele se acordă numai pentru
3. 2 p.
completarea corectă a casetei. 2 p.
1 −1
- �− 2� = −2 1 p.
4. 4 p. 2 - 82/3 = 4 2 p.
- Obținerea valorii expresiei, egală
cu 2 1 p.
𝑥𝑥 − 3 > 0 1 p.
- Obținerea sistemului �
𝑥𝑥 − 3 ≤ 2 2 p.
5. 5 p. 𝑆𝑆 = (3; 5] - Rezolvarea sistemului și scrierea
răspunsului corect 2 p.
- Obținerea 2𝑧𝑧 + 𝑧𝑧̅ − 𝑖𝑖 − 3 = 𝑖𝑖 1 p.
- Obținerea
2𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑖𝑖 − 3 = 𝑖𝑖 1 p.
6. 5 p. 𝑧𝑧 = 1 + 2𝑖𝑖 3𝑎𝑎 − 3 = 0
- Obținerea sistemului �
𝑏𝑏 − 1 = 1 2 p.
- Rezolvarea sistemului și scrierea
răspunsului corect 1 p.
- Completarea desenului 1 p.
- Determinarea lungimii muchiei
bazei piramidei 1 p.
7. 6 p. 64 cm 3
- Determinarea lungimii diagonalei
bazei piramidei 1 p.
- Determinarea lungimii înălțimii
piramidei 2 p.
- Calcularea volumului piramidei 1 p.
- Determinarea abscisei punctului de
intersecție a graficului funcției 𝑓𝑓 cu
axa 𝑂𝑂𝑂𝑂 1 p.
1
- 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∫0 (𝑒𝑒 𝑥𝑥 − 1)𝑑𝑑𝑑𝑑 2 p.
8. 6 p. 𝑒𝑒 − 2 - Determinarea unei primitive a
funcției 𝑓𝑓 1 p.
- Aplicarea formulei Newton-
Leibniz și obținerea valorii
integralei 2 p.
2
- 𝑛𝑛 = 𝐶𝐶25 1 p.
𝑥𝑥(𝑥𝑥−1)
- 𝑚𝑚 = 𝐶𝐶2𝑥𝑥 = 2 , unde 𝑥𝑥 este
numărul de fete din clasă 2 p.
9. 5 p. 12 fete 𝑥𝑥(𝑥𝑥−1)
- Obținerea ecuației 600 = 50
11
1 p.
𝑥𝑥(𝑥𝑥−1) 11
- Rezolvarea ecuației 600 = 50 și
scrierea răspunsului corect 1 p.
- 𝑚𝑚(∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) = 60° 1 p.
- 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 6√3 cm 2 p.
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 6 cm,
- Aplicarea teoremei cosinusurilor în
10. 6 p. 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 12 cm triunghiul 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 și obținerea
3𝐴𝐴𝐵𝐵 2 = 108 2 p.
- 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 6 cm, 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 12 cm 1 p.
- Obținerea 𝑥𝑥 ∈ (−4; 0) 1 p.
- Obținerea totalității
sin 𝑥𝑥 = 0 sin(2𝑥𝑥) = 0
𝜋𝜋 � sau �
cos 𝑥𝑥 = 0 cos 𝑥𝑥 = 0 1 p.
11. 6 p. 𝑆𝑆 = �−𝜋𝜋; − � - Rezolvarea în DVA a
2
ecuației co𝑠𝑠 𝑥𝑥 = 0 2 p.
- Rezolvarea în DVA a ecuației
sin 𝑥𝑥 = 0 2 p.
- Determinarea derivatei funcției 𝑓𝑓 1 p.
- Obținerea ecuației
(𝑎𝑎2 − 1)𝑥𝑥 2 + (𝑎𝑎 + 1)𝑥𝑥 + 2 = 0 1 p.
- Obținerea că pentru 𝑎𝑎 = 1 ecuația
(𝑎𝑎2 − 1)𝑥𝑥 2 + (𝑎𝑎 + 1)𝑥𝑥 + 2 = 0
9 are o singură soluție 1 p.
12. 6 p. 𝑎𝑎 ∈ �1; � - Obținerea că pentru 𝑎𝑎 = −1
7
ecuația
(𝑎𝑎2 − 1)𝑥𝑥 2 + (𝑎𝑎 + 1)𝑥𝑥 + 2 = 0
nu are soluții 1 p.
𝑎𝑎 ≠ 1
9
- Obținerea �𝑎𝑎 ≠ −1 ⇔ 𝑎𝑎 = 7
∆= 0 2 p.
55p.