Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrări practice Fiziologie I

EXPLORAREA SERIEI LEUCOCITARE


1. NUMĂRĂTOAREA LEUCOCITELOR

Măduva hematogenă este considerată actualmente ca fiind unul dintre cele mai mari
„organe” ale corpului uman adult, dimensiunile sale fiind comparate cu cele ale ficatului.
În mod normal, 75% dintre celulele hematopoietice aparţin seriei mieloide, iar 25%
aparțin seriei eritrocitare.
Măduva hematogenă conţine:
• celule stem pluripotente
- sunt celule de origine ale tuturor liniilor sanguine ;
- au capacitate de autoregenerare şi diferenţiere.
• celule progenitoare hematopoietice, “angajate”, care vor da naştere diferitelor tipuri
de celule sangvine :
- celule progenitoare mieloide, din care derivă eritrocitele, o parte din
leucocite (granulocitele neutrofile, eozinofile, bazofile şi monocitele) şi trombocitele .
- celule progenitoare limfoide, din care rezultă limfocitele B şi T.
Celulele adulte aparţinând seriei leucocitare vor acţiona împreună în vederea apărării
organismului împotriva agresiunii infecţioase (virale, bacteriene sau parazitare).

SERIA LEUCOCITARĂ este formată din 3 linii celulare:

1. SERIA GRANULOCITARĂ cuprinde elemente polinucleare cu granulaţii neutrofile,


acidofile și bazofile sub formă de:
• granulocit nesegmentat (granulocitul tânăr) are nucleul în formă de
potcoavă;
• granulocit segmentat (granulocitul adult) are nucleul segmentat. Cu cât
celula este mai matură, cu atât are mai multe segmente.

În funcţie de tipul granulaţiilor prezente în citoplasmă sunt diferenţiate mai multe tipuri de
granulocite:

a). Granulocitul segmentat neutrofil – are citoplasma slab acidofilă (roz-palid), cu granulaţii
neutrofile specifice, mici, punctiforme şi numeroase; nucleul este segmentat în 2-5 lobi legaţi
între ei prin punţi fine de cromatină. Are următoarele roluri:
• în microfagocitoză - reprezintă funcţia principală în apărarea organismului
contra infecţiilor (reprezintă prima linie de apărare prin înglobarea şi distrugerea de
particule din mediul extracelular).
• rol secretor pentru: transcobalamina-I (α1-globulina care transportă
vitamina B12), interleukine (IL1 cu rol în inducerea febrei), prostaglandine.

b). Granulocitul segmentat eozinofil - are în citoplasmă granule mari, egale, eozinofile
(portocalii) iar nucleul său prezintă 2 segmente. Are următoarele roluri:
• în fagocitoză: factorii care determină chemotaxia eozinofilului sunt: complexele
imune antigen-anticorp (deţin rolul major în reacţiile imune), fibrina, enzime proteolitice,
histamina. Eozinofilele pot fagocita şi bacterii sau fungi, dar sunt mai puţin atrase de
acestea decât neutrofilele.
• în apărarea antiparazitară: chiar dacă nu poate fagocita paraziţii, eozinofilul se
ataşează de aceştia şi eliberează la exterior granulaţii care conţin o substanţă cu o
puternică acţiune citotoxică (PBM -proteina bazică majoră).
• în bolile alergice.
Lucrări practice Fiziologie I

c). Granulocitul segmentat bazofil - conţine granulaţii caracteristice bazofile care ocupă toată
citoplasma, uneori suprapunându-se peste nucleu; nucleul este incomplet segmentat. Are
următoarele roluri:
• în fagocitoză, dar la o scară mai redusă.
• în degranulare, cu eliberarea la exteriorul celulei a numeroşi mediatori, fenomen cu
importanţă în patogenia şi diagnosticul unor afecţiuni alergice dar având şi rol
chemotactic pentru neutrofile şi eozinofile.

2. SERIA LIMFOCITARĂ. După mărime limfocitele pot fi: mici, medii şi mari in funcţie
de gradul de maturare şi reprezintă componenta celulară majoră din ţesuturile limfatice.
Forma limfocitelor este rotundă sau uşor ovalară, cu diametrul de 6–12 µm. Nucleul este mare
şi ocupă cea mai mare parte a celulei fiind intens colorat. Citoplasma este slab bazofilă
(albastru-deschis). Limfocitele au următoarele roluri:
• în răspunsul imun, declanşat de pătrunderea în organism a unor celule străine sau a
unor macromolecule proteice. Acest răspuns este caracterizat prin producţia de anticorpi
de către limfocitele B (imunitate umorală) şi de produşi celulari citotoxici eliberaţi de
către limfocitele T (imunitate celulară) .

3. SERIA MONOCITARĂ. Monocitele sunt cele mai mari celule din seria leucocitară, cu un
diametru cuprins între 10 - 25 μm şi sunt specializate în apărarea organismului. Nucleul este
nesegmentat, reniform şi nu prezintă nucleoli. Citoplasma este abundentă şi intens bazofilă
(albastru închis). Seria monocitară include:
- precursorii din măduva hematogenă
- monocitele din sânge
- macrofagele din ţesuturi
Monocitele îndeplinesc următoarele roluri:
• în macrofagocitoza particulelor coloidale, a celulelor degenerate;
• în răspunsul imun ca şi celule accesorii (prezentatoare de antigen).

Fig.2. Sânge periferic normal. Frotiu colorat MGG.


1. granulocit neutrofil segmentat; 2. granulocit eozinofil; 3. granulocit bazofil;
Lucrări practice Fiziologie I
4. limfocit; 5. monocot

PRINCIPIU
• Metoda manuală: numărătoarea directă la microscop a leucocitelor dintr-un volum
cunoscut de sânge, diluat într-o proporţie cunoscută. Celulele se numără în dispozitive
speciale numite hemacitometre (camere de numărat).
• Metoda automată ( metodă de impedanţă electrică): o suspensie de leucocite dintr-un
volum cunoscut de sânge, trec printr-un orificiu. Un curent electric constant este aplicat
între electrozii de platină aflaţi de-o parte şi de alta a orificiului. Deoarece fiecare celulă
este nonconductoare ea va produce la trecerea prin orificiu o modificare bruscă de
tensiune = un puls. Aceste pulsuri vor fi numărate electronic.

VALOAREA NORMALĂ
• valoare medie a numărului de leucocite: 4000-10000/ mm3
• la adult: 5000 – 9000 leucocite/mm3
• la copil (până la 18 ani): 4500 – 13000 leucocite/mm3

VARIAŢII FIZIOLOGICE
• numărul de leucocite crește (leucocitoză) la sugari, în sarcină, după un efort fizic, în
perioadele postprandiale, la altitudine, stres emoţional etc.;
• numărul de leucocite scade (leucopenie) la vârstnici, în somn, la surmenaţii fizic;

VARIAŢII PATOLOGICE
• numărul de leucocite crește (leucocitoză) în boli infecţioase, leucemii, alergii,
etc.
• numărul de leucocite scade (leucopenie) în distrugeri ale măduvei
hematoformatoare după tratament cu radiaţii ionizante, medicamente citostatice, etc.

2. FORMULA LEUCOCITARĂ

DEFINIŢIE
Formula leucocitară reprezintă distribuţia procentuală a diferitelor tipuri de leucocite pe
un frotiu de sânge periferic. Formula leucocitară se determină prin metode clasice sau metode
automate.

PRINCIPIU
• Metoda manuală: se numără la microscopul optic, folosind obiectivul cu imersie, 200
de leucocite de pe un frotiu din sângele periferic colorat May-Grünwald-Giemsa (MGG)
pe care se pune o picătură de ulei de cedru. Se identifică tipurile de leucocite pe baza
criteriilor morfologice (aspectul nucleului, granulaţii citoplasmatice) şi se determină
raportul procentual între acestea.
• Metoda automată: se izolează şi se efectuează automat raportul procentual dintre
tipurile de leucocite din sângele periferic, în funcţie de volum, prezenţa granulaţiilor
citoplasmatice şi complexitatea segmentării nucleului, cu obţinerea histogramelor .

FORMULA LEUCOCITARĂ NORMALĂ


Leucocite Adult Copil
Neutrofile 56-68% 25-40%
Eozinofile 1-3% 1-4%
Bazofile 0-1% 0-1%
Limfocite 20-40% 50-70%
Monocite 4-10% 4-8%
Lucrări practice Fiziologie I

OBSERVAŢII
• valorile normale pot prezenta variaţii de la un laborator la altul în funcţie de
metodele şi reactivii folosiţi;
• la copiii mici, în formula leucocitară predomină limfocitele faţă de neutrofilele
segmentate. Procentele se egalează în jurul vârstei de 5-6 ani, apoi se inversează, ajungând
treptat la valorile adultului.

VARIAŢIILE FORMULEI LEUCOCITARE

• Neutrofilia reprezintă creşterea numărului de neutrofile peste valoarea normală.


Prezenţa elementelor neutrofile tinere în sângele periferic este dovada unei activităţi
medulare intense sau a citolizei accentuate. Neutrofilia poate fi:
- fiziologică: în cursul unor eforturi fizice mari, graviditate, stres;
- patologică: în infecţii acute, intoxicaţii endogene (uremie) şi exogene,
leucemia mieloidă cronică, acţiunea agenţilor fizici (traumatisme, arsuri).
• Neutropenia reprezintă scăderea numărului neutrofilelor sub limita normală. Apare
după acţiunea unor medicamente (citostatice, tranchilizante, antiinflamatoare, antibiotice),
• Eozinofilia reprezintă creşterea numărului de eozinofile; se întâlneşte în
alergii, parazitoze, afecţiuni dermatologice.
• Eozinopenia reprezintă scăderea numărului de eozinofile; se întâlneşte în
stări de hiperactivitate adrenocorticoidă.
• Bazofilia reprezintă creşterea numărului de granulocite bazofile. Apare în
bolile contagioase, leucemia mieloidă cronică.
• Limfocitoza reprezintă creşterea numărului de limfocite. Limfocitoza
poate fi:
- fiziologică: la copii;
- patologică: în afecţiuni virale acute, mononucleoza infecţioasă, TBC,
leucemia limfatică cronică.
• Limfopenie reprezintă scăderea numărului de limfocite. Apare în
limfopoieza insuficientă, infecţii virale, SIDA etc.
• Monocitoza reprezintă creșterea numărului de monocite. Apare în
mononucleoza infecţioasă, infecţii bacteriene (endocardită, TBC), afecţiuni virale
(hepatită, gripă, rujeolă), convalescenţa infecţiilor bacteriene şi virale.

3. INVESTIGAREA FUNCŢIONALĂ A GRANULOCITELOR

Principala funcţie a granulocitelor este fagocitoza, precedată de diapedeză (trecerea


granulocitelor din sînge în ţesuturi prin peretele vascular), care este declanşată de numeroşi
factori chemotactici pozitivi (atrag leucocitele spre focarul inflamator, leziuni tisulare). În
practica medicală se poate testa, in vitro, funcţia fagocitară a granulocitelor prin: indicele
fagocitar al particulelor de latex, testul NBT.

1. INDICELE FAGOCITAR AL PARTICOLELOR DE LATEX reprezintă


proporţia la % din granulocitele neutrofile care au înglobat particule de latex. Valori
normale: 50% - 55%.

2. TESTUL NBT (NITROBLUETETRAZOLIUM).


Nitrobluetetrazolium (NBT) este un colorant galben, care este înglobat şi redus de
neutrofilele normale la nitroformazan. NBT este un acceptor de electroni şi se reduce, iar
Lucrări practice Fiziologie I
donorul de electroni este NADPH2 format prin activarea metabolismului leucocitar, în
timpul fagocitozei.
Testul NBT este un test "in vitro" de utilitate clinică, prin care se evaluează
metabolismul oxidativ al granulocitelor, producerea de radicali liberi ai oxigenului, care
asigură funcţia bactericidă a fagocitelor. Se determină proporţia la % a celulelor NBT
pozitive, adică a granulocitelor care au înglobat şi redus NBT la nitroformazan, precipitat
albastru închis, vizibil în granulocite, colorate cu Giemsa.
Valori normale: 1 - 14%.

Importanţa testului NBT în patologia umană


Testul NBT este folosit pentru diagnosticul disfuncţiilor neutrofilului, mai ales ale
metabolismului oxidativ, situaţii în care reducerea colorantului NBT este insuficientă.
Creşterea testului NBT: în infecţii bacteriene (inclusiv tuberculoza miliară, meningita
tuberculoasă), infecţii parazitare, gravide, la pacienţii cu arsuri (semnifică apariţia unei
stări septice), etc.
Test NBT scăzut sau normal, în prezenţa unei infecţii bacteriene: în terapia cu
antibiotice (eficacitatea tratamentului este indicată de scăderea testului NBT faţă de
valorile anterioare, uneori în mai puţin de 6 ore), infecţii localizate, administrarea de
corticosteroizi şi medicamente imunosupresive, boala granulomatoasă cronică, deficienţa
de mieloperoxidază sau glucozo 6-fosfat dehidrogenaza a neutrofilului, lupus eritematos
sistemic, agamaglobulinemie congenitală sau câştigată.

Observație: metabolismul oxidativ leucocitar se poate investiga si prin


chemiluminiscenţă.

BULETINE DE INTERPRETARE

Să se interpreteze următoarele leucograme:


1. M.G. ; sex femin, 30 ani
sarcina luna a IV-a 2. P.B. ; sex masculin, 3 ani
Nr. Leucocite = 11.000/mm3 Nr. Leucocite = 21.000/mm3
Neutrofile = 77% Neutrofile = 83%
Eozinofile = 1% Eozinofile = 4%
Bazofile = 0% Bazofile = 1%
Limfocite = 28% Limfocite = 55%
Monocite = 5% Monocite = 9%

3. S.C. ; sex masculin, 22 ani 4. A.M. ; sex masculin, 27 ani


Nr. Leucocite = 10.000/mm3 Nr. Leucocite = 12.000/mm3
Neutrofile = 58% Neutrofile = 76%
Eozinofile = 12% Eozinofile = 4%
Bazofile = 0% Bazofile = 0%
Limfocite = 25% Limfocite = 27%
Monocite = 5% Monocite = 12%

5. R.P.; sex feminin, 22 ani 6. B.C.; sex feminin, 2 ani


Nr. Leucocite = 11.000/mm3 Nr. Leucocite = 12.000/mm3
Neutrofile = 52% Neutrofile = 25%
Eozinofile = 1% Eozinofile = 14%
Bazofile = 6% Bazofile = 1%
Limfocite = 35% Limfocite = 52%
Monocite = 6% Monocite = 8%
Lucrări practice Fiziologie I

TESTE (CU UN SINGUR RĂSPUNS CORECT)

1. Valoarea normală a leucocitelor în sângele periferic al adultului este:


A. <10.000/mm3
B. 150.000 – 300.000/mm3
C. 5000 – 9000/mm3
D. 25%

2. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate:


A. Creşterea numărului de leucocite se numeşte leucocitoză
B. Leucopenia poate fi fiziologică la surmenaţii fizic şi în somn
C. Leucocitoza semnifică scăderea numărului de leucocite în sângele
periferic
D. Leucocitoza apare la vârstnici în mod fiziologic

3. Leucocitoza fiziologică este întâlnită:


A. La sugari
B. În somn
C. La vârstnici
D. După efort fizic

4. Formula leucocitară normală la copil (5 – 6 ani) prezintă:


A. Neutrofilie
B. Limfocitoză
C. Monocitoză
D. Limfopenie

5. Granulocitul neutrofil segmentat:


A. Are nucleu segmentat datorita condensării cromatinei nucleare
B. Reprezintă granulocitul adult
C. Aparţine seriei linfocitare
D. Aparţine seriei granulocitare

6. Caracteristic monocitului este :


A. Are nucleu reniform
B. Nucleul e segmentat în 2-5 lobi cu citoplasmă abundentă, intens
bazofilă
C. Are rol în microfagocitoza particulelor coloidale
D. Are rol în răspunsul imun ca şi celulă accesorie (prezentatoare de
antigen)

7. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate:


A. Eozinofilele intervin în fagocitoza fungilor, bacteriilor, complexelor
antigen-anticorp
B. Monocitele intervin în procesele inflamatorii (capacitate de apărare mai
redusă)
C. Limfocitele secretă IL-1 (substanţa pirogenă) şi enzime lizozomale
Lucrări practice Fiziologie I
D. Neutrofilele segmentate intervin în apararea antimicrobiana prin
microfagocitoză

8. Alegeţi răspunsul corect:


A. Eritrocitele derivă din celule progenitoare mieloide
B. Eritrocitele derivă din celule progenitoare limfoide
C. O parte din leucocite derivă din celule progenitoare mieloide, la fel ca şi
trombocitele
D. Eozinofilele, bazofilele si monocitele provin din celule progenitoare
mieloide

9.Despre formula leucocitară este corectă următoarea afirmaţie :


A. Se poate citi de pe curbe de distribuţie a leucocitelor
B. Se interpretează cu ajutorul histogramelor
C. Valoarea neutrofilelor în formula leucocitară la adult este 25-40 %
D. Valoarea eozinofilelor în formula leucocitară la adult este mai mare decât la
copil

10. Alegeţi răspunsul corect:


A. Lecopenia indică o stare de adaptare a organismului la rarefierea
aerului întâlnită la marile altitudini
B. Monocitoza apare tipic în parazitozele intestinale ale copilului
C. Leucocitoza se întâlneşte în distrugeri ale măduvei hematoformatoare
după tratament cu radiaţii ionizante, medicamente citostatice etc.
D. Bazofilia se întâlneşte în bolile contagioase,leucemia mieloidă cronică

Răspunsuri : 1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-D, 6-D, 7-D, 8-C, 9-B, 10-D